ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/03/2010

חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 3), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
8
ועדת החינוך, התרבות והספורט

15.03.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 190

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, כ"ט באדר תש"ע (15 במארס 2010), שעה 08:45
סדר היום
הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון – תלמידי בתי ספר לאמנות), התש"ע-2009, של חבר הכנסת אלכס מילר, חבר הכנסת ניצן הורוביץ, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, חבר הכנסת כרמל שאמה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ', חבר הכנסת דני דנון, חבר הכנסת ציון פיניאן, חבר הכנסת יואל חסון (פ/1699).
נכחו
חברי הוועדה: זבולון אורלב – היו"ר
מוזמנים
אייל רק – הלשכה המשפטית, משרד החינוך

עו"ד מיסווא אבו אלהיג'א – משרד המשפטים

שלום בן משה – מנהל האגף להכשרה מקצועית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

דוד דהן – מינהל אגף הכשרה מקצועית, משרד התיירות

ניסן ירון – יושב-ראש איגוד הסטודנטים לאמנות, ירושלים

אתי בנימין – הנהגת ההורים הארצית

יהודה סקר – ארגון הורים ארצי
ייעוץ משפטי
עו"ד מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם

הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון – תלמידי בתי ספר לאמנות), התש"ע-2009, של חבר הכנסת אלכס מילר, חבר הכנסת ניצן הורוביץ, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, חבר הכנסת כרמל שאמה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ', חבר הכנסת דני דנון, חבר הכנסת ציון פיניאן, חבר הכנסת יואל חסון (פ/1699)
היו"ר זבולון אורלב
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת הוועדה בעניין הכנת חוק זכויות התלמיד (תיקון – תלמידי בתי ספר לאמנות), של חבר הכנסת מילר וחברי כנסת נוספים, בהכנה לקריאה ראשונה.


בפעם הקודמת נעצרנו בשאלה האם שר החינוך מסכים או לא מסכים לנוסח המונח על השולחן.
אייל רק
התשובה היא ששר החינוך מסכים לנוסח.
היו"ר זבולון אורלב
עורך-דין אייל רק מהלשכה המשפטית במשרד החינוך אומר.
אייל רק
שר החינוך מסכים לנוסח המונח על השולחן, בכפוף להערה חדשה של שרת התרבות והספורט, לעניין המספרים.


היא מבקשת לשנות את המספרים שהוועדה ביקשה להצביע עליהם לקראת קריאה ראשונה למספרים יותר גבוהים, אני אנקוב בהם: במקום 100 תלמידים – 200 תלמידים; שנות הלימוד, במקום שנתיים – שלוש שנים; ומספר שעות הלימוד הכולל הוא 1,680 במקום 1,200, כשבכל יום לימודים לפחות ארבע שעות לימוד.
היו"ר זבולון אורלב
כמה ימים בשבוע?
אייל רק
המשרד לא ציין זאת. אני נאלץ לצטט דברים בשם אומרם כיוון ש - -
היו"ר זבולון אורלב
תביא גאולה לעולם.
אייל רק
- - עורכת-הדין מירב כהן בחופשת מחלה.
היו"ר זבולון אורלב
והיא מילאה את ידיך?
אייל רק
כן, ואין ביכולתם בהתרעה כל כך קצרה לשלוח נציג.
היו"ר זבולון אורלב
פה אחד, אנחנו נברך אותה ברפואה שלמה והחלמה מהירה.
אייל רק
תודה.
היו"ר זבולון אורלב
אני מקבל את זה, אני אפילו תומך נלהב של זה. אני חושב שככל שהתנאים יהיו תנאים דומים ללימודים אקדמיים, כך יוטב.
אייל רק
זה הנימוק כמובן.
היו"ר זבולון אורלב
אבל הואיל וחבר הכנסת אלכס מילר לא פה, אני לא רואה אפשרות להצביע על הדבר הזה. בינתיים אמרו לי שיש עוד משרדי ממשלה אחרים שהתעוררו. משרד התיירות, דוד דהן. האם למדתם את החוק?
דוד דהן
למדנו את החוק. אנחנו עוד צריכים להחליט אם להחיל אותו על המוסדות שתחת פיקוחנו – שזה למעשה בעיקר מה שנוגע למורי דרך. הנושא של מקצועות התיירות האחרים – כמו שף, קונדיטאות וכן הלאה – הם באחריות משרד התמ"ת.
שלום בן משה
זה לא יהיה - - -
היו"ר זבולון אורלב
תאמר לי כמה פרטים לגבי מורי דרך. מה משך הקורס שלהם, איפה הם לומדים?
דוד דהן
קורס מורי דרך נמשך בין שנה וחצי לשנתיים. מדובר בלמעלה מ- 500 שעות אקדמיות ועוד כ- 70 ימי סיור. הם לומדים במוסדות שאנחנו מאשרים. היום יש בערך 10 או 12 מוסדות בכל רחבי הארץ, כשכל שנה בשנים האחרונות ניגשו לבחינות בין 400 ל- 500 נבחנים חדשים כל שנה.
היו"ר זבולון אורלב
אתה יכול לתאר את הפרופיל הגילאי שלהם?
דוד דהן
מאוד מפוזר. מבחינת חוק, הם צריכים להיות לפחות בני 21 אבל אני יכול להגיד שזה נפרס.
שלום בן משה
גם בני 50 וגם בני 40.
דוד דהן
בדרך כלל הם מתחילים בני 30 והלאה.
היו"ר זבולון אורלב
הסטודנט הקלאסי.
דוד דהן
המון חבר'ה בעלי תואר ראשון ובעלי תואר שני שבאים או להעשיר או להחליף קריירה. כיף לראות אותם.
היו"ר זבולון אורלב
משרד הבריאות.
אייל רק
שוב אני מייצג. שוחחתי אתם.
ניסן ירון
ניסן ירון, יושב-ראש איגוד הסטודנטים לאמנות בירושלים. תיקון החוק הוא בעצם בעקבות בקשה שלי מחבר הכנסת אלכס מילר.
היו"ר זבולון אורלב
תעמוד לך הזכות לעולמי עד. שלום, האם אתה מעוניין להתייחס?
שלום בן משה
אני מבקש לומר שאם לא תהיה הצבעה, בישיבה הבאה אני אקבל שחרור ממך.
היו"ר זבולון אורלב
אתה תקבל.
שלום בן משה
בדקתי בכל הממשקים שיש לנו עם משרדי ממשלה אחרים ולא מצאתי – גם בגרסה הקודמת של שנתיים וכולי – לא מצאתי שום מערכת הכשרה או קורסים שעונה לדרישות האלה, ובכלל זה המקצועות שהזכיר נציג משרד התיירות, מקצוע השף וכולי – הם לא בסדר גודל כזה.


במשרד הבריאות, בכוונת מכוון לא התעסקתי, ולכן ככל שידיעתי מגעת, אין משהו אחר זולת הנושא של האמנות ואני חושב שלא צריך להרחיב מעבר לזה.
יהודית גידלי
העוזר של חבר הכנסת אלכס מילר אומר שאתה מתבקש להצביע.
היו"ר זבולון אורלב
מותר לך להשיג לי אותו בטלפון. כזה דבר אני צריך לשמוע מפי הגבורה. הוא צריך לדעת על השינויים.
אייל רק
אני מייצג גם את משרד הבריאות.
היו"ר זבולון אורלב
שתהיה בריא.
אייל רק
היועצת המשפטית של משרד הבריאות, עורכת-דין מירה היבנר-הראל, ביקשה לציין את העובדות המשפטיות הבאות. המקצועות שהוזכרו בדיון נחלקים לשני סוגים: מקצועות שכיום הם כולם אקדמיים, שזה המקצועות הפרא-רפואיים והסיעוד. אין היום אף קורס, אין דרך חוקית ללמוד בישראל לא סיעוד מעשי.
היו"ר זבולון אורלב
מה זה סיעוד? סיעוד זה אחות?
אייל רק
כן. תחום הדעת של סיעוד.
היו"ר זבולון אורלב
כשאני חולה בבית-חולים אני לא קורא "סיעוד". אני קורא "אחות".
מירב ישראלי
זה בניגוד לאחות מעשית, נכון?
אייל רק
יש אחיות מעשיות כמובן עובדות. אין סטודנטים.
היו"ר זבולון אורלב
כלומר, כל בתי-הספר לאחיות היום הם אקדמיים?
אייל רק
הם כולם מוכרים על-ידי המועצה להשכלה גבוהה. זו עובדה משפטית אחת.
מירב ישראלי
התפתחות היסטורית.
יהודית גידלי
אני שומעת את זה לראשונה.
היו"ר זבולון אורלב
אני מוכרח לומר שאני מקבל את ההגדרה של המנהלת, שאני שומע זאת לראשונה.
שלום בן משה
ויש עוד משהו?
היו"ר זבולון אורלב
אני מזמין את מנהלת הוועדה להיכנס לאתר האינטרנט של המועצה להשכלה גבוהה ולהיווכח אומנם כן.
אייל רק
הם כולם חלק ממוסדות מוכרים להשכלה גבוהה – אוניברסיטאות ומכללות – אין בית-ספר לסיעוד.
היו"ר זבולון אורלב
למשל, בית-הספר לאחיות ב"שערי צדק", למי הוא יכול להיות מסונף?
אייל רק
או לבית-הספר לרפואה באוניברסיטה העברית...
היו"ר זבולון אורלב
שהוא יתחרה בבית-הספר לאחיות של "הדסה".
אייל רק
יש גם את אוניברסיטת בר-אילן.
קריאה
חבר הכנסת אלכס מילר מנסה להתקשר אליך.
היו"ר זבולון אורלב
אלכס עדיין לא התקשר אלי. אני מחכה עוד דקה, שתיים.
מירב ישראלי
רק אומַר שאפרופו משהו אחר שבדקתי, ראיתי שההגדרה של בית-ספר להכשרה מקצועית בחוק קליטת חיילים משוחררים – שאפשר לקבל את הפיקדון - היא בית-ספר להכשרה מקצועית שהוא באחריות אחד השרים שאנחנו מדברים פה. יש שם בתי-ספר תחת תיירות, בריאות, חינוך, תמ"ת וביטחון- פנים. תהיתי האם מישהו יודע איזה בתי-ספר קיימים.
שלום בן משה
זה קורס שמלמדים את החיילים אבטחת אישים.
מירב ישראלי
כלומר, זה לא משהו...
שלום בן משה
לא.
היו"ר זבולון אורלב
שלום, מה היינו עושים בלעדיך, מכיר את כל מפת הקורסים. אייל, ציינת שהם נחלקים לשני סוגים.
אייל רק
נכון. אחד זה הפרא-רפואיים והאחיות – שהם כולם מוכרים על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, ואקדמיים, ואין אפשרות ללמוד אותם לא כתואר אקדמי.
קריאה
תואר ראשון?
אייל רק
לפחות.

(יושב-ראש הוועדה זבולון אורלב משוחח טלפונית עם חבר הכנסת אלכס מילר)
היו"ר זבולון אורלב
אלכס, שרת התרבות רוצה לעשות שינוי אחד. במקום 100 תלמידים – 200 תלמידים; במקום שנתיים – שלוש שנות לימודים, ובמקום 1,200 שעות – 1,680 שעות.
אייל רק
כל בתי-הספר שהוא רצה נכללים בתנאים האלה.
היו"ר זבולון אורלב
אומר אייל רק שכל בתי-הספר שרצית נכנסים בזה.
אייל רק
מקסימום ארבעה.
היו"ר זבולון אורלב
מקסימום ארבעה בתי-ספר שרצית, נכנסים בזה. אתה מסכים לזה?


יירשם בפרוטוקול – אני עכשיו מדבר בטלפון עם חבר הכנסת אלכס מילר והוא שומע את מה שאני מקריא לפרוטוקול. חבר הכנסת אלכס מילר, יוזם החוק, והוא – יחד עם קבוצת חברי כנסת – הסכים לתנאים של שרת התרבות לפיהם, החוק יחול על בתי-ספר לאמנות שמתקיימים בהם התנאים הבאים: בין היתר, שלומדים בהם 200 תלמידים, ששנות הלימודים הנהוגות בהם הן שלוש שנות לימוד, לפחות לומדים ארבע שעות ביום, וסך הלימודים המצטברים 1,680 שעות.


חבר הכנסת אלכס מילר נתן את הסכמתו הטלפונית. אלכס, אני אצביע. תודה.
יהודית גידלי
הוא לא סיים להציג את החלק של משרד הבריאות.
אייל רק
משפט אחד לגבי החלק השני של המקצועות שהתעניינתם בהם – רפואה משלימה, אפשר לקרוא לזה – שזה תחום שניתן לעסוק בו, כל אחד במה שהוא רוצה, אין שום פיקוח, אין שום דרך לדעת אפילו כמה נלמד.
מירב ישראלי
השורה התחתונה היא שלמשרד הבריאות אין מוסדות.
אייל רק
אין קשר לחוק.
שלום בן משה
בדיוק. אין מוסדות.
היו"ר זבולון אורלב
אני מציע בכל זאת שבדברי ההסבר ייאמר שבהכנה לקריאה שנייה ושלישית, ייבדק מחדש אילו מוסדות מחוץ לתחום האמנות יכולים לעלות.
מירב ישראלי
כבר כתבנו את זה. למעשה ניסחנו את זה.
שלום בן משה
זה מופיע בסיפה.
היו"ר זבולון אורלב
אם כך, אנחנו קראנו את החוק בפעם הקודמת, את התיקונים עשינו הפעם, ואני מעלה את החוק להצבעה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון – תלמידי בתי ספר לאמנות), התש"ע-2010, נתקבלה בהכנה

לקריאה ראשונה.
היו"ר זבולון אורלב
אני קובע שהחוק אושר לקריאה ראשונה, פה אחד.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 09:00).

קוד המקור של הנתונים