ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/03/2010

תקנות הדרכונים (הוראת שעה)(מס' 2), התש"ע-2009

פרוטוקול

 
PAGE
7
ועדת הכספים

15.3.2010


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 345

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, כ"ט באדר התש"ע (15 במרץ 2010), שעה 11:30
סדר היום
תקנות הדרכונים (הוראת שעה) (מס' 2), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

חיים אורון

שי חרמש

אמנון כהן

אברהם מיכאלי
מוזמנים
נעמה פלאי, ממונה תקצוב, משרד הפנים

אלי לוי, סגן מנהל תחום מרשם ודרכונים, רשות האוכלוסין, משרד הפנים

עו"ד עודד פלר, האגודה לזכויות האזרח
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

ענת מימון
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

תקנות הדרכונים (הוראת שעה) (מס' 2), התש"ע-2010
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום תקנות הדרכונים (הוראת שעה) (מס' 2), התש"ע-2010.


ב-30 בדצמבר 2009 קיימנו דיון בנושא, בו ביקשו להעלות את מחיר הדרכונים לאלף שקלים.
שי חרמש
לא, רצינו להוריד.
היו"ר משה גפני
בישיבה הקודמת הוועדה לא הסכימה להעלאה כל כך גדולה.
אלי לוי
זאת לא הייתה העלאה אלא הורדה.
היו"ר משה גפני
תסביר מה היה בישיבה הקודמת ומה מציעים עכשיו. תאמר לנו מה קורה עכשיו.
אלי לוי
דרכון עולה 250 שקלים, מי שמאבד דרכון או שהוא נגנב או שהוא הושחת, משלם עוד תוספת של 750 שקלים. אני מדבר כרגע על בגיר. יוצא שהדרכון עולה לו בסך הכל אלף שקלים. אנחנו הצענו בפעם הקודמת שהתוספת לא תהיה 750 שקלים אלא תהיה 500 שקלים וסך הכל הוא ישלם 750 שקלים עבור הדרכון במקום דרכון שאבד, נגנב או הושחת.


כרגע ההצעה שלנו, בעקבות החלטת השר מהבוקר ואחרי התייעצויות, היא שהתוספת תעמוד על 400 שקלים, כך שסך הכל הוא ישלם 650 שקלים. כרגע אני מדבר על בגיר ועל קטין זה יהיה בהתאמה.
היו"ר משה גפני
למה השר שינה את עמדתו מהפעם הקודמת?
אלי לוי
בעקבות הדיון שהתקיים.
היו"ר משה גפני
אין צורך בקרדיט, אבל ראוי לציין את האמת ההיסטורית כדי שהדורות הבאים ידעו זאת. זה לא שמשרד הפנים קיבל פתאום החלטה בנושא.
אלי לוי
לא. יושב ראש הוועדה ביקש זאת.
היו"ר משה גפני
היה מאוד קשה אתכם. דיבר אתכם מנהל הוועדה והיה מאוד קשה עד שהסכמתם להגיע ל-650 שקלים.
אלי לוי
כל הנושא הזה, זאת החלטה אישית של השר ואנחנו יעצנו לו.
היו"ר משה גפני
אני לא בטוח שהמחיר הוא נכון בסך הכל הכללי. אדם מאבד את הדרכון, בסדר, אבל עשינו פשרה. כדאי לשקול מחדש את התעריפים שאתם מעלים כי תחשבו גם על האזרח הקטן. יש לו דרכון, הוא איבד אותו, הוא צריך לשלם סכום כזה? בסדר. היות שאנחנו עכשיו באווירה שאנחנו יחד, זה בסדר.
אלי לוי
לתעודות מעבר ולקטין, זה יוצא 200 שקלים.
אמנון כהן
כאן כתוב משהו אחר.
היו"ר משה גפני
תכף נגיע לחלק הפורמלי. אתה צודק. מה שעומד עכשיו בפנינו, תכף נראה איך זה מיושם טכנית ועל מה אנחנו מצביעים. אנחנו הגענו לפשרה והפשרה אומרת שבסך הכל הכללי המחיר יהיה 650 שקלים. עכשיו היועצת המשפטית תסביר לנו מה אנחנו צריכים לעשות.
ענת מימון
אנחנו נכנסים לתוך פרט 10 של התוספת ואנחנו צריכים לתקן את התוספת. כלומר, על דרכון משלמים 250 שקלים ואנחנו קובעים את התוספת.
אלי לוי
10(א) צריך לשנות מ-750 שקלים ל-400 שקלים.
ענת מימון
נכון.
אלי לוי
10(ב), צריך לשנות ל-200 שקלים.
אמנון כהן
למה לא הבאת דף מסודר?
אלי לוי
זה הוחלט רק הבוקר.
ענת מימון
זה נעשה לבקשת הוועדה.
היו"ר משה גפני
אתה צודק ואני אומר לך מה בדיוק היה. שאל אותי טמיר כהן האם להביא את זה מכיוון שהיו אתם דיונים וההחלטה התקבלה רק הבוקר. אני אמרתי לו אתמול בלילה שיביא את זה, לא נדקדק בזה. אם הם יבואו עם הצעת פשרה, נצביע אפילו שזה לא מסודר. אם הם לא יבואו עם הצעת פשרה, נשלח אותם בחזרה לשר. הביא את זה מנהל הוועדה בכל מקרה עוד לפני שהיה הסיכום עם משרד הפנים. הסיכום התקבל הבוקר. אנחנו יכולים ללכת אתם פורמלית ולומר להם שיחזרו הביתה.
אמנון כהן
המשרד לא עדכן אותנו.
היו"ר משה גפני
גם לא אותי. עדכנו אותי רק עכשיו לפני הישיבה. מתי התקבלה ההחלטה אצל השר?
אלי לוי
בשעה האחרונה.
אמנון כהן
זה נושא שהיה על סדר היום?
היו"ר משה גפני
היה על סדר היום מיום רביעי, כן.


אתם מורידים את הוראת השעה?
נעמה פלאי
במסגרת הפשרה, ביקשנו להשאיר את זה כרגע כהוראת שעה.
שגית אפיק
בדצמבר זה יעלה לאלף שקלים?
היו"ר משה גפני
לא.
נעמה פלאי
נתאים את זה.
היו"ר משה גפני
לא. תבואו עם צו אחר. להוריד את הוראת השעה.
אלי לוי
זה מה שסגרנו עם מנהל הוועדה.
היו"ר משה גפני
אנחנו לא יכולים. הוראת שעה, הפירוש הוא שבינואר אתם מגיעים עם אלף שקלים ועוד פעם יהיה ויכוח.
טמיר כהן
יכול להיות גם שהמחיר ירד.
היו"ר משה גפני
נכון, אבל תבואו עם צו אחר. תורידו את הוראת השעה.
אלי לוי
כפשרה, אפשר לעשות את הוראת השעה לשנתיים.
היו"ר משה גפני
בסדר.
אלי לוי
שנה ותשעה חודשים.
אמנון כהן
עוד לא הבנתי מה הסכומים.
היו"ר משה גפני
תקריאי את הסכומים.
ענת מימון
בפסקה (א), במקום תוספת של 750 שקלים, תהיה תוספת של 400 שקלים.


בפסקה (ב), תוספת של 200 שקלים במקום 375 שקלים.


כנ"ל בפרט 11(א) ו-(ב).
אלי לוי
לגבי קטין. 200 ו-200 שקלים. גם (א) וגם (ב).
יעקב אדרי
הרב גפני, אולי בכל זאת תסביר לי מה הסכומים במקרה של איבוד דרכון.
היו"ר משה גפני
היועצת המשפטית הקריאה עכשיו.
שגית אפיק
היום זה יוצא 650 שקלים, אם אתה מאבד את הדרכון.
יעקב אדרי
מה ההצעה במקור?
שגית אפיק
היום אתה משלם אלף שקלים.
יעקב אדרי
אני אומר הפוך. למה העלו את המחירים? כי אנשים מאבדים, משלמים 150 שקלים ומקבלים דרכון חדש. יש מערכת שלמה של זיופים.
היו"ר משה גפני
אבל 650 שקלים זה לא מספיק?
שגית אפיק
יש הבדל בין לשלם משהו כאגרה כי זה תמורת השירות שניתן לבין קנס שזה עונש.
נעמה פלאי
אני רוצה לומר שזה לא ממש מדויק כי מבחינת הפסיקה שקיימת היום, האגרה היא משהו שהוא בין תשלום לבין מס. לכן היא יכולה לגלם גם אלמנטים נוספים.
שגית אפיק
נכון, אבל הרכיב העונשי לא הוכר בצורה מוחלטת והעובדה היא שיש בג"ץ על העניין הזה.
נעמה פלאי
בסדר, אבל יש גם פסיקה קודמת בנושא הזה.
עודד פלר
אדוני, אנחנו הגשנו את הבג"ץ. משרד הפנים הודיע לבג"ץ על הכוונה להוריד מאלף שקלים ל-750 שקלים וזה עוד לפני שבג"ץ הוציא צו על תנאי. כבר בשלב הזה בג"ץ אמר שזה לא בסדר. אנחנו יורדים כאן כרגע מ-750 שקלים ל-650 שקלים. יש כאן עדיין רכיב של קנס וזאת לא אגרה. הוועדה הזאת אמורה לאשר אגרות ולא קנסות. אני לא אומר לוועדה לא לאשר את הדבר הזה כי להפחית מאלף שקלים ל-650 שקלים, זה מקל על האזרחים, אבל חשוב מאוד שהוועדה תאמר את דברה. הוועדה צריכה להכיר בזה כמו שהיא הכירה בדיון הקודם, שזאת לא אגרה.
היו"ר משה גפני
אני מודה לך. אני רוצה לסכם את הדיון.
יעקב אדרי
לא צריך להגדיר את זה כקנס. זאת אגרה לכל דבר וזהו. דרכון פעם שנייה, זו אגרה שעולה כך וכך.
היו"ר משה גפני
תמונת המצב היא שהיום בגין איבוד דרכון משלמים אלף שקלים. האגודה לזכויות האזרח עתרה לבג"ץ ואני משבח אתכם על כך מפני שאני חושב שזה לא ראוי כי זה סכום גבוה מדיי. נכון מה שאומר חבר הכנסת אדרי. אדם צריך לשמור על הדרכון שלו והוא צריך לשלם אגרה כאשר הוא מאבד אותו. אני מסכים לזה לחלוטין. לא הסכמנו להעלאה הזאת. משרד הפנים לא בא בידיים נקיות. היות שאני עכשיו בתהליך של פשרה, אני לא תוקף אותו אבל המשרד לא בא בידיים נקיות. הוא גם חשש מהבג"ץ וגם חשש מהוועדה, אבל אני שמח שבסופו של דבר הגענו למה שהגענו. אתם תרמתם לעניין הזה את תרומתכם שהיא תרומה לא קטנה, אנחנו תרמנו את תרומתנו לעניין הזה והיא תרומה לא קטנה, אני משבח את משרד הפנים על כך שבסופו של דבר הוא הבין שאי אפשר להטיל אגרה, לא קנס, כזאת גבוהה שהיא לא הגיונית. הגענו לפשרה הזאת שהתעריף יהיה 650 שקלים, דהיינו, גם בגין האיבוד וגם על הדרכון עצמו.


הוראת השעה תהיה לשנתיים, דהיינו, עד ה-31 בדצמבר 2011. אני מבקש ממשרד הפנים שכאשר אתם תצטרכו לחדש את זה, לא לבוא אוטומטית עם אלף שקלים כי זה לא סכום הגיוני. אל תגרמו לכך שעוד הפעם יפנו לבג"ץ ושוועדת הכספים תתחיל לנהל אתכם דיונים אלא תהיו הגיוניים בעניין הזה.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

תקנות הדרכונים (הוראת שעה) (מס' 2) עם התיקונים כפי שנאמרו בישיבה – אושרו פה אחד


אני מבקש שזה יבוא לוועדה לפני תום המועד.


אני מודה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:45

קוד המקור של הנתונים