ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/03/2010

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 3), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הכספים

15.3.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 343

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, כ"ט באדר התש"ע (15 במרץ 2010), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון – אישור התליית ההיטל בעד צריכת מים עודפת), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

אמנון כהן

ציון פיניאן

מירי רגב
מוזמנים
אבנר סעדון, כלכלן, משרד ראש הממשלה

עו"ד יערה למברגר, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

איתי קורן, ממונה תקצוב, משרד הפנים

משה אבנון, יועץ לענייני מים, מרכז השלטון המקומי

חזקיה ישראל, התאחדות התעשיינים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009

ו-2010) (תיקון – אישור התליית ההיטל בעד צריכת מים עודפת), התש"ע-2010
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.


לגבי הדברים שנשארו פתוחים במהלך הישיבות, אני מבקש להזכיר לחברי הכנסת שהנושא של השתתפות ברכישת תרופות לניצולי שואה, לפני שבועיים קיימנו דיון ואמרנו שאנחנו מקווים שבתוך שבועיים זה יסתדר אבל לצערי הרב זה לא הסתדר. יש כאן סיכום דיון או הצעה שהגיעה לשר הרווחה, לשר האוצר, לסגן שר הבריאות ואלי. עדיין העניין לא הסתדר וזה די מבזה שנושא רכישת תרופות לניצולי שואה, עם הסיכום שהיה בעבר, לא מתבצע. דרך אגב, אלה דברים שאני מתכוון לטפל בהם בפגרה ואפילו ללא ישיבות ועדה. אני עומד לדבר בנושא הזה באופן פרטני גם עם האנשים בשעה שלא יהיו כאן ישיבות.


בנושא קרן הסיוע לנפגעי העלאת גיל הפרישה, הצעתו של חבר הכנסת מקלב, היה אמור להתקיים דיון. גם בנושא הזה נמשיך לטפל.

הייתה בקשה שלי שתהיה תוכנית לבינוי בבתי הדין הרבניים אבל לא נעשה עם זה דבר. אני חושב ששר המשפטים לא נותן לזה עדיפות ואני חושב שהוא גם לא נותן עדיפות לבינוי בתי המשפט. גם בנושא הזה אני מתכוון לדבר עם המנכ"ל.

הנושא של מיגון ההסעות הסתדר רק באופן חלקי. זאת אומרת, ה-30 מיליון שקלים עברו וה-30 מיליון שקלים של השנה לא עברו וגם בזה אני רוצה לטפל.

הדגה בכינרת, נושא שהעלה חבר הכנסת ציון פיניאן, עדיין לא הסתיים אבל אתה אומר שהיום בשעה 5:00 תתקיים פגישה שלך עם שאול מרידור. בכל אופן, בעניין הזה צריך לטפל מכיוון שזה נושא כבד. ההצעה שהעלה כאן בוועדה ראש עיריית טבריה היא הצעה מצוינת.
ציון פיניאן
כן, אבל האוצר מתנגד לה.
היו"ר משה גפני
עם האוצר יש לנו חשבון ארוך. תעדכן אותי לאחר הפגישה שלכם היום.


יש את הנושא של הנגישות, אי תכנון משרד האוצר לתקצב חוקי ותקנות הנגישות. היו צריכים לעשות זאת כעבור חודש מאז ה-20 בינואר אבל עבר כבר יותר מחודש ועדיין לא נעשה עם זה דבר.


אי יישום תוכנית החומש לשיפור קליטת עולי אתיופיה.
טמיר כהן
קיבלנו מכתב בנושא ממזכירות ראש הממשלה שהם יעלו את הנושא בקרוב.
היו"ר משה גפני
נעקוב גם אחרי הנושא הזה.


הנושא האחרון הוא כמובן המטוס הממלכתי להטסת הנשיא וראש הממשלה. דווקא מבקשים ממני להמשיך את הדיון בנושא ואני אכן מתכוון לעשות זאת. דובר על כך שהם יביאו תוכנית ממשרד ראש הממשלה ומכל הגורמים הנוגעים בדבר. אם הם יביאו תוכנית, אני אעלה את הנושא לדיון, ואם לא, אני לא אעלה את זה ביוזמתי.


אלה הנושאים בהם אטפל בזמן הפגרה.
אמנון כהן
אדוני היושב ראש, תוכל להטיל חלק מהמטלות על חברי הכנסת.
היו"ר משה גפני
אתה צודק. ביום רביעי יש לנו כל היום ישיבה בנושא העברות. הרי גם את העודפים אנחנו עושים בהעברות. אני מבקש שתביא את זה לישיבה בה יהיו הרפרנטים ויכול להיות שאולי נעכב חלק מהכסף או נגיש רביזיה.


אני מבקש לדווח לחברי הוועדה שבשבוע שעבר נפגשתי עם שר האוצר לגבי הנושא של מענקי האיזון. צר לי לקבוע שמשרד האוצר איננו עושה את מה שהוא צריך לעשות בעניין הזה. אין בעצם כבר כמעט ויכוח. היה אפשר למנוע את השביתה.
אמנון כהן
על איזה סכום מדברים? על מה הוויכוח?
היו"ר משה גפני
מדובר על משהו בסביבות 2 מיליארד ו-600 מיליון שקלים. יש שם ויכוח לגבי 200 מיליון שקלים שמשרד האוצר אומר שאין לו כרגע כסף והוא מוכן לתת את זה בעוד כחודשיים. דיברתי עם השלטון המקומי והשלטון המקומי מוכן אפילו לשלושה חודשים.
אמנון כהן
אבל?
היו"ר משה גפני
לא, בלי אבל. בעצם לא היה צריך את השביתה ולא היה צריך גם את העיצומים שעכשיו עושות הרשויות המקומיות מול משרדי הממשלה. לפי דעתי במשרד האוצר זה נושא של אגו. אין בזה שום נושא ענייני. אני מאשים את משרד האוצר בטרפוד של מענקי האיזון. בשבוע שעבר הצעתי לשר האוצר ואמרתי שאני מוכן לתווך ולסיים את העניין הזה והייתי מסיים אותו כבר ביום רביעי או אפילו ביום שלישי. אין נושאים שנויים במחלוקת. כולם מסכימים שאין עכשיו כסף במשרד האוצר להעביר בבת אחת את התוספת כולה עליה כבר הסכימו. דיברתי עם שלמה בוחבוט ודיברתי עם רון מוסקוביץ והם מוכנים לא לחודשיים אלא לשלושה חודשים אבל שנתחיל מהבסיס הזה.
אמנון כהן
על הבסיס יש הסכמה?
היו"ר משה גפני
באופן עקרוני כן. אמר לי שר האוצר שלא אתווך. בסדר. אולי הוא רוצה לקחת לעצמו את הקרדיט. בסדר גמור. אני לא מסכים בשום פנים ואופן. הייתה אמורה להיות לי פגישה עם שר האוצר ואני ביטלתי אותה בין היתר בגלל הסיבה הזאת. אני קורא לאוצר לפתור את הבעיה הזאת והיום ולא מחר. הבעיה הזאת היא ברת פתרון. אין כאן נושא של כסף. הגיעו להסכמה פחות או יותר. צריך להניח את הנושאים של האגו בצד. הבעיה הזאת היא פתירה ושכולם ידעו שאם יש שביתות ועיצומים, זה בגלל משרד האוצר.
מירי רגב
כמה לא מפתיע מה שאתה אומר.
היו"ר משה גפני
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009

ו-2010) (תיקון – אישור התליית ההיטל בעד צריכת מים עודפת), התש"ע-2010.
שגית אפיק
1.
תיקון סעיף 121

בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009, בסעיף 121, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד)
על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ג), הוראות פרק זה לא יחולו לעניין חיוב בתשלום היטל בעד צריכת מים מיום ב' באייר התש"ע (16 באפריל 2010) ועד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010) (בסעיף זה – תקופת אי התחולה). ואולם במהלך תקופת אי התחולה רשאי שר האוצר, הסכמת שר התשתיות הלאומיות, לפי המלצת מועצת רשות המים, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע בצו כי הוראות פרק זה יחולו לעניין חיוב בתשלום היטל בעד צריכת מים בתקופת אי התחולה, כולה או חלקה".
היו"ר משה גפני
זאת ההסכמה שהייתה לנו עם אורי שני, מנהל רשות המים.


יש הערות? אין.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

הצעת החוק – אושרה פה אחד

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:10

קוד המקור של הנתונים