ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 17/03/2010

קביעת מועמדים לקרן לשמירת הנקיון

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הפנים והגנת הסביבה

17.03.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 186

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, ב' בניסן תש"ע (17 במרץ 2010) שעה 09:00
סדר היום
קביעת מועמדים לקרן לשמירת הנקיון.
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר – דוד אזולאי

זאב ביילסקי
מוזמנים
ג'וש פדרסן – לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה

דוד בן שושן – רפרנט תקציבים רשויות מקומיות, משרד הפנים

מאיה קרבטרי – מנהלת קשרי ממשל, ארגון חיים וסביבה, ארגונים סביבתיים
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
ורד זילברמן-קירו
רשמה
אתי בן שמחון

קביעת מועמדים לקרן לשמירת הנקיון
היו"ר דוד אזולאי
בוקר טוב לכולם, אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום: קביעת מועמדים לקרן לשמירת הנקיון. בקרן יש נציגות שאנחנו אמורים לאשר ולהמליץ על שמות חברים. ההמלצה של הוועדה היא - ד"ר יחיאל לסרי ראש עיריית אשדוד, על דעת השר ועל דעת השלטון המקומי. ישנם שני שמות שאנחנו צריכים להמליץ עליהם. לגבי השם הנוסף, אני מבקש שהשלטון המקומי יעביר לנו שם נוסף, ואנחנו נקיים דיון על השם הנוסף. אם יש הערות, מישהו רוצה להתייחס, בבקשה.


אנחנו מעמידים להצבעה. מי בעד? מי נגד? הצבעה.

ה צ ב ע ה
בעד - רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

ההחלטה על קביעת מועמדים לקרן לשמירת הנקיון – התקבלה.
היו"ר דוד אזולאי
אין מתנגדים, אין נמנעים, לפיכך, ההחלטה עוברת לנציג בקרן לשמירת הנקיון זה ד"ר יחיאל לסרי ראש עיריית אשדוד.
זאב ביילסקי
אדוני היושב ראש, בשעה טובה אתמול הסתיים הסכסוך של השלטון המקומי בפשרה שאנחנו חושבים שהיא ראויה וסבירה - אנחנו מברכים את כל הגורמים שעזרו לכך. במשך הימים האחרונים של הסכסוך הזה נשמעו אמרות מצדדים כאלה ואחרים, שלפעמים חרגו ממערכת היחסים היוצאת מן הכלל הטובה שיש לשלטון המקומי איתך, אדוני היושב ראש, ועם שר הפנים.

אנחנו מבקשים לאחר שסיימנו את הסכסוך, אנחנו חוזרים חזרה לעבודה רגילה. אם היו חלק מהאמרות האלה שאולי חרגו ממערכת היחסים הרגילה ופגעו במישהו, ערב חג פסח רוצים ליישר את ההדורים ולהמשיך הלאה, לשרוף עם החמץ, ולהמשיך הלאה, באותה מערכת יחסים טובה שאנחנו הורגלנו לה, ולהודות לך בפעם נוספת על המאמצים הרבים שאתה עושה למען השלטון המקומי.
היו"ר זאב ביילסקי
תודה רבה אדוני.
תומר רוזנר
אני מבקש לשמוע את עמדת הגורמים המקצועיים מהמשרד להגנת הסביבה שבעצם הועברו אליהם נתונים אישיים של המועמד שהוועדה דנה בו, ראוי שנשמע את עמדתם לגבי העניין, כדי שלא תיווצר תקלה.
ג'וש פדרסן
על סמך המידע שהועבר לנו לגבי המועמד המומלץ, אנחנו לא רואים מניעה, אם כי אני חייב לסייג את זה, שעדיין לא חותם על זה סופית, אבל על סמך המידע שלפנינו, אנחנו על פניו לא רואים מניעה עקרונית למינוי.
היו"ר דוד אזולאי
אני מודה לכם. תודה רבה.
מאיה קרבטרי
אנחנו רק רוצים בקצרה לברך על כך, להמליץ לוועדה על כך שהמועמד יהיו מקרב ארגוני הסביבה כפי שנהוג בוועדות רבות שונות העוסקות באיכות הסביבה בכל הרמות.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה, אני מודה לך, ניקח גם את זה בחשבון.

(הישיבה ננעלה בשעה 09:30)

קוד המקור של הנתונים