ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/03/2010

חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 27), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
PAGE
ועדת הפנים והגנת הסביבה
47
16/3/2010

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מס' 185
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
‏יום שלישי, א' בניסן התש"ע (‏16 במרץ, 2010), שעה 11:00
סדר היום
1.
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 – פרק ב': רישוי עסקים
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר

יעקב אדרי

ניצן הורוביץ

חמד עמאר

פאינה (פניה) קירשנבאום
מוזמנים
חה"כ אלחנן פלסנר

אשר גרנר
-
ראש האגף לרישוי עסקים ואתרי רחצה, משרד הפנים

עו"ד דרורי שפירא
-
הלשכה המשפטית, משרד הפנים

עו"ד דורון שמואלי
-
יועץ חיצוני למנכ"ל בנושא רישוי עסקים, משרד הפנים

עו"ד לירון אדלר-מינקה
-
ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד אלעזר במברגר
-
הלשכה המשפטית, משרד האוצר

קרן טרנר
-
רכזת פנים, אגף התקציבים, משרד האוצר

שלומי שפר
-
דוברות, משרד האוצר

גילי צימנד
-
ראש אגף רישוי עסקים, המשרד להגנת הסביבה

עו"ד אילנה מישר
-
ס' היועצת המשפטית, משרד הבריאות

עו"ד ליאורה עופרי
-
הלשכה המשפטית, המשרד להגנת הסביבה

עו"ד זאב פיש
-
המפקח הארצי על בריאות הסביבה, משרד הבריאות

עו"ד פקד אילת סולטן-פרנקל
-
משפטנית חטיבת אבטחה, המשטרה, המשרד לביטחון פנים

עו"ד רפ"ק אפרת בורגנסקי
-
ע' יועמ"ש, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים


עו"ד קובי בר-לב
-
התאחדות התעשיינים + המכון הישראלי לאנרגיה וסביבה

אורן הרמב"ם
-
מנהל המחלקה לכלכלת עסקים, התאחדות התעשיינים

חזקיה ישראל
-
מנהל המחלקה לביטוח סוציאלי ולקשרי גומלין, התאחדות התעשיינים

ישראלה מני
-
איגוד לשכות המסחר

עו"ד כפיר כהן
-
מנהל מח' בקרה ומשפט, מרכז השלטון המקומי

אלחנן משי
-
מנהל אגף רישוי עסקים, עיריית תל-אביב-יפו, מרכז השלטון המקומי

נפתלי קאיקוב
-
מנהל אגף רישוי עסקים, עיריית נתניה, מרכז השלטון המקומי

אבי גור
-
ארגון ההורים הארצי
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר


גלעד קרן


הראל עמית (מתמחה)
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטרית
אירית שלהבת
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 – פרק ב': רישוי עסקים
היו"ר דוד אזולאי
בוקר טוב לכולם. אנו פותחים את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009, פרק ב': רישוי עסקים.


סיימנו כמעט את הדיון בהצעת החוק הזאת, אך נותרו עוד כמה נושאים שטרם נסגרו. רק לאחר שנסכם את הנושאים הללו נוכל לגשת להצבעה.


רבותי, אני מבקש להבהיר, אני לא מתכוון לחזור לדיון על דברים שכבר התקיימו בהם דיונים. נדון אך ורק בנושאים שעומדים על הפרק. יש שלושה נושאים שטרם נסגרו על-ידי היועצים המשפטיים. נציג אותם כעת, ומי שירצה יוכל להתייחס אליהם. בבקשה, אדוני היועץ המשפטי.
תומר רוזנר
תודה, אדוני היושב-ראש. ניסינו למקד את הנושאים שעדיין לא התקבלו בהם החלטות. כמובן שלא קיימו הצבעות על אף סעיף, למעט שני הסעיפים הראשונים, אך אדוני סיכם את רוב הנושאים וניסינו להביא את הסיכום לידי ביטוי בנוסח שמונח בפני הוועדה.


יש כמה נושאים שנותרו עדיין פתוחים. אציג קודם כול את הנושאים עצמם, ואחר-כך אציע לוועדה את סדר הדיון ואתם תחליטו איך אתם רוצים לנהל אותו.


הנושא הראשון מופיע בסעיף 1 להצעת החוק. נתבקשנו לנסח הוראה שמאפשרת לאכוף את נושא שעות פתיחה וסגירה של עסקים, לרבות חוק שעות עבודה ומנוחה, במסגרת חוק רישוי עסקים.


הנושא השני טכני בעיקרו, בסעיף 6א1 המוצע, באשר לתצהיר, ואנו נציג אותו בקצרה.


הנושא השלישי שלא נסגר הוא הסייגים למתן היתר מזורז. הוא מופיע בסעיף 6א2.


הנושא הרביעי הוא הוראות אחידות של הרשויות המקומיות, שמופיע בסעיף 7(ב)(3).


הנושא החמישי הוא אחריות נושא משרה, שמופיע בסעיף 15א המוצע (סעיף 19 להצעת החוק).


הנושא השישי הוא הוראות התחילה והוראות המעבר, שטרם הוכרעו.


הנושא השביעי הוא האגרות על ההשגה, שמופיע בסעיף 7ג5.
קריאה
תוכל להגיד באיזה עמוד מופיע כל נושא?
היו"ר דוד אזולאי
רבותי, כאשר נתחיל להתייחס לכל נושא בנפרד נגיד את המקום המדויק.
תומר רוזנר
הנושא השמיני שאדוני ביקש להכריע בו הוא רישיונות לצמיתות או לא לצמיתות. הוא לא מופיע כרגע בנוסח. הנושא הזה נותר פתוח ואדוני ביקש להכריע בו.


אני מציע שנדון בהתחלה בנושאים הקטנים והשוליים, שהם קצרים ופשוטים יותר, אני מקווה, ולאחר מכן נחזור לנושאים המסובכים יותר.
היו"ר דוד אזולאי
באשר לסדר הדיון, אני מציע שניגש מן הקל אל הכבד. ניגש תחילה לנושאים הטכניים. אדוני דיבר על סעיף 6א1. נתחיל בו.
גלעד קרן
בעמוד 4 להצעה שמונחת בפניכם, בפסקה 6א1(ה)(3), שמסומנת צהוב, בהתאם לדיונים שערכנו עם משרדי הממשלה ולבקשתם זה הנוסח שאנו מציעים באשר לתצהיר.

"המבקש רשאי לציין בתצהירו כי בכל הנוגע לעניין פלוני שאינו בתחום מומחיותו, תצהירו ניתן בהתאם לאישור שקיבל מאיש מקצוע, ובלבד שצירף לתצהירו אישור זה".
תומר רוזנר
המטרה בסעיף הזה להקל עם מבקש ההיתר, כך שבדברים שלא במומחיותו יוכל להסתמך על חוות דעת של אחרים, למשל בנושא תכנון ובנייה. אני מניח שרוב מבקשי ההיתר אינם אדריכלים או מהנדסים או עורכי-דין שבקיאים בדיני התכנון והבנייה ובתוכניות חלות. הם יוכלו להסתמך בעניין הזה על חוות דעת של איש מקצוע.
אילנה מישר
יש הגדרה ל"איש מקצוע"?
היו"ר דוד אזולאי
איש מקצוע שעבר את ההכשרה הדרושה ויש לו את התעודות המסמיכות.
אלעזר במברגר
שיובהר לפרוטוקול, ביקשנו את השינוי כדי לחדד. זאת בעצם מטרת השינוי, ואולי טוב שישמע את זה הפורום, ונשמח לשמוע אם זה נשמע הגיוני. מטרת השינוי לקבוע שאם אדם רוצה להביא אסמכתה בתצהיר שלו, שאין לו את הידע המקצועי המתאים והוא נסמך כאן על חוות דעת של בעל מקצוע, רצינו לחדד שהאסמכתה לא צריכה להיות תצהיר נוסף, מה שמסרבל ומייקר את התהליך, אלא אישור כפי שכולנו מבינים, שנותן לו בעל מקצוע בכתב, ועליו ניתן התצהיר של מבקש הרישיון. זה יוצר מנגנון מאוזן. מצד אחד הוא מביא כאן אסמכתה מבעל מקצוע, ומצד שני זה לא מסרבל ומייקר את התהליך בשל הצורך בהבאת תצהיר נוסף.
היו"ר דוד אזולאי
בסדר. תודה.
תומר רוזנר
הנושא הקל הבא הוא אגרות עבור הגשת השגה, בסעיף 7ג5. המטרה העיקרית של ההצעה לאפשר הטלת אגרות בגין הגשת השגה, נועדה ליצור שני דברים. ראשית, לאפשר מימון מסוים של העלויות של תהליך ההשגה. שנית, ליצור חסם מסוים, או מעין הוכחת רצינות, שלא יוגשו הגשות-סרק שלא לצורך. אני מניח שהאגרות שייקבעו יהיו לא גבוהות, יחסית, וזה רשות ולא חובה.
אלעזר במברגר
מקובל בחקיקה בדרך כלל שאגרות נקבעות בהסכמת שר האוצר, לא בהתייעצות עמו. אנו לא צופים כאן בעיה עניינית, אבל זה התהליך הנכון יותר: אגרות נקבעות בהסכמת שר האוצר.
אשר גרנר
מבחינתנו זה בסדר.
היו"ר דוד אזולאי
זה יהיה "שר הפנים בהסכמת שר האוצר".
גלעד קרן
אקרא את הנוסח של סעיף 7ג5(ג): "שר הפנים, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע אגרות לעניין הגשת השגה לפי סעיף זה, לרבות שיעורי האגרה, אופן ומועד תשלומה, הצמדתה ודרכי גבייתה".
תומר רוזנר
אנחנו מגיעים לנושאים שמתחילים להיות מסובכים יותר. אדוני ביקש לדון בשאלה האם להמשיך ולאפשר רישיונות לצמיתות.
היו"ר דוד אזולאי
אמרנו שמבחינת החוק "צמיתות" זה 10 שנים?
תומר רוזנר
לא. מבחינת החוק "צמיתות" זה צמיתות. אדוני ביקש להגביל את זה עד 10 שנים, והיתה התנגדות של משרדי הממשלה לעניין הזה.
היו"ר דוד אזולאי
מה עמדתכם?
אשר גרנר
אני ראש אגף רישוי עסקים במשרד הפנים. באיזון הנכון שעשינו, בהתחשב באינטרס הכלכלי, חשוב מאוד להשאיר את המילה "לצמיתות". משרדי הממשלה בבואם לנתח ולראות לאיזה עסק אפשר לתת רישיון לצמיתות ולאיזה עסק לא, מפעילים שיקול דעת נכון. אנחנו עושים את זה בשיתוף פעולה. לראיה, עבדנו כך שנים רבות ולא התעוררו בעיות.
היו"ר דוד אזולאי
אתה יודע בדיוק מדוע הגיעה הדרישה להגבלה, שזה לא יהיה לצמיתות פשוטו כמשמעו אלא ל-10 שנים.
אשר גרנר
אני לא יודע.
היו"ר דוד אזולאי
אזכיר לך. מה שעמד מאחורי ההצעה הזאת, שבעסקים מסוימים יש אולי איזה סיכון, או שהוכנסו בהם שינויים כלשהם, או עלול להיגרם נזק. 10 שנים הוא זמן סביר מאוד. לכן ראוי לחדש את רישיון העסק, אפילו בצורה טכנית. אם תגיד לי שכאשר מדובר על "צמיתות" פירוש הדבר יהיה רישיון לצמיתות ואין שום סכנה ואין שום חשש, למרות שינויים שיחולו, ואתם לוקחים על עצמכם את האחריות - - -
אשר גרנר
עד היום משרדי הממשלה לקחו את האחריות על כל הפריטים שאמרנו. אמרנו לקיוסק שהרישיון הוא לצמיתות והגדרנו מה יש בתוך קיוסק. הדברים לא כצעקתה ולא היה שום דבר. יש כאן שיקול דעת של משרדי הממשלה לקבוע. הכנסנו גם איזון ראוי ונכון: הרי היום יש רישיונות תקופתיים לשנה, ל-3 שנים ול-5 שנים, ורישיון לצמיתות. הכנסנו עוד תקופה של 10 שנים. מתוך המערך של כל העסקים טעוני הרישוי הקיימים היום במדינת ישראל – וזה עדיין לא בא לידי ביטוי כי טרם הצגנו את הצו – לקחנו עסקים כמו למשל תחנות דלק, שהיה להן רישיון לצמיתות, ואמרנו שאכן לא נכון ולא ראוי שיהיה להם רישיון לצמיתות, ושינינו את זה גם ל-5 שנים.
היו"ר דוד אזולאי
תציג לחברי הוועדה דוגמה לעסק שיכול לקבל רישיון לצמיתות.
אשר גרנר
בקיוסק, למשל, הרישיון ניתן לצמיתות. בנגרייה הרישיון ניתן לצמיתות. בחנות במבנה שגודלו יותר מ-500 מטרים מרובעים – הרישיון לצמיתות. חנות בגדים, למשל, במבנה שגודלו יותר מ-500 מטרים - - -
היו"ר דוד אזולאי
וחנות עד 500 מטרים?
אשר גרנר
חנות בגדים לא טעונה רישוי בכלל. אם גודלה יותר מ-500 מטרים, טעונה על-פי הנהוג למבנה של 500 מטרים ויותר. הכנסנו איזון ראוי.
היו"ר דוד אזולאי
פיצוציות גם נכללות בכותרת של קיוסק?
אשר גרנר
לא. הפיצוציות הן לפי פריט 4(7)(ב). במרכול הרישיון הוא לצמיתות, אבל בשינויים שאנחנו מכניסים מבחינים בין מקום שמעבדים בו מזון ובין מקום שלא מעבדים בו מזון. במקום שבו לא מעבדים מזון נכנסים להיתר מזורז ומקבלים רישיון עד 10 שנים, כפי שמופיע כאן, ובמידה ואין בעיות מקבלים רישיון לצמיתות. אם משרדי הממשלה ירצו לשנות את ההגדרה של מרכול ולתת שם רישיון תקופתי, בוועדה הבין-משרדית אנחנו דנים על כל הדברים הללו. חייבים לאפשר לנו גמישות בעניין הזה מכיוון שמשרדי הממשלה מאזנים, היכן שסבורים שיש יותר סכנה מבקשים שיהיה רישיון זמני.
זאב פיש
אני נציג משרד הבריאות. אציג את חוות הדעת של הגורמים המקצועיים במשרד הבריאות כפי שבאה לידי ביטוי בוועדת הרפורמה. לא אציג דוגמאות מתחום שלא נוגע לנו, אבל אם דיברת על קיוסק, זה דוגמה לא כל-כך טובה דווקא. אני מציע שבדוגמאות שלך תוריד את הקיוסק, כי שם אכן ניתן רישיון לצמיתות ודווקא משום כך ראינו קיוסקים ברחבי המדינה שקיבלו רישיון לצמיתות והפכו להיות בפועל למסעדות ומעבר לכך. אנו סבורים ששיקול הדעת בהחלט צריך להיות של משרדי הממשלה. נפגשנו ועשינו ניתוח טוב למדי וכל משרד נתן את דעתו. באופן ספציפי, מתוך הניסיון שלנו, רישיון לצמיתות זה שגיאה. עסקים שהם פחות מסוכנים קבענו ביחד שיינתן להם רישיון ל-10 שנים. גם מרכול שהוא לא ייחודי ולא מסוכן יקבל רישיון ל-10 שנים ולא לצמיתות.
היו"ר דוד אזולאי
באחוזים, כמה עסקים יקבלו רישיון לצמיתות?
אשר גרנר
אין לי נתון על השיעורים, אבל אני יודע שהעברנו מספר רב של עסקים מרישיון לצמיתות לרישיון תקופתי. דנו בוועדה בין-משרדית, בראשות מר יעקב מרקוביץ – מר זאב פיש היה שם אמנם בדעת מיעוט – אבל נתקבלה החלטה שזה האיזון הראוי, להשאיר גם רישיון לצמיתות ולא לבטל את זה לגמרי, אבל להוסיף גם קטגוריה של רישיון תקופתי ל-10 שנים. כראיה, אם זה היה כל-כך בסדר אז לא היו באים הארגונים הכלכליים ואומרים: מה פתאום אתה מבטל את הרישיון לצמיתות? יש כאן איזון בין מי שסבורים שצריך לתת רישיון רק עד 10 שנים ובין מי שסבורים שצריך להשאיר רישיון לצמיתות. אני סבור שזה נכון ובאיזון הראוי.
קרן טרנר
הנוסח הממשלתי לא כלל את העניין הזה מכיוון שסברנו שהאיזון צריך להיעשות אצל המומחה לרישוי עסקים.


דבר נוסף שאני מבקשת להוסיף לדיון, שהעסקים שנקבע להם רישיון לצמיתות הם עסקים עם פרופיל מתאים לזה. פרט לרישיון שניתן לשנה, ל-5 שנים, ל-10 שנים או לצמיתות יש גם רעיון לפטור עסקים בכלל מרישיון עסק. אם נגיד שלא יינתן יותר רישיון לצמיתות, ייתכן שהרבה יותר עסקים, מי שאחראי על רישוי עסקים יצטרך להעביר אותם לקטגוריה של מי שלא דרושים רישוי בכלל, הלחץ יהיה גדול מאוד, כי אלה עסקים שאין בהם סיכון לציבור. אדוני רוצה לקבוע בחקיקה מגבלה על סקלה מסוימת, אבל לא על כל הסקלה. זה יכול ליצור איזונים טובים קצת פחות.
היו"ר דוד אזולאי
הצעתי שהיכן שכתוב "לצמיתות" הכוונה תהיה ל-10 שנים.
קרן טרנר
אם כך ייקבע אזי חלק מן העסקים שהיום לדעתנו יכולים לקבל רישיון עסק לצמיתות, יהיה שיקול חזק יותר לפטור אותם מרישוי עסקים בכלל, אם יש להם פרופיל בלי שום סכנה לציבור.
היו"ר דוד אזולאי
אתם לוקחים על עצמכם כאן אחריות גדולה מדי.
אלחנן משי
אני נציג עיריית תל-אביב ומייצג גם את מרכז השלטון המקומי ואת פורום ה-15.


לעניין הצמיתות, צריך לזכור שכל העסקים שיש להם רישיון לצמיתות, נערכים בהם בדיקות בתקופות שונות על-ידי הגופים המקצועיים. אם זה מפעל ייצור אז כיבוי-אש בודקים אותו מידי שנה ומשרד העבודה בודק אותו מידי תקופה.
היו"ר דוד אזולאי
אני לא בטוח שמפעל נכלל בקטגוריה הזאת.
אלחנן משי
כן, הוא נכלל בזה. כל מפעלי הייצור עוברים בדיקות מקצועיות. אם יש במפעל חומרים מסוכנים אזי פעם בשנה עליו לחדש את היתר הרעלים, שזה בעצם הרישיון שלו. כך שהעסקים שיש להם רישיון לצמיתות ושיש בהם אלמנט סיכון כלשהו, האלמנט נבדק בתדירות שנתית על-ידי גורמי המקצוע.


פתיחת הרישוי כולו זה הליך יקר מאוד, עם המון בירוקרטיה, שלא בא במקום התהליכים המקצועיים. נעשתה עבודה יסודית מאוד בוועדה הבין-משרדית שבדקה את זה. העסקים שמקבלים רישיון לצמיתות – ניתן להיות שקטים, כל הנושאים המקצועיים שלהם ממשיכים להיבדק. למשל מפעל מזון שיש לו רישיון לצמיתות, שירות המזון נותן לו אישור מידי שנה כמפעל יצרן. לכן אנחנו לא מפקירים כלום. הם נשארים בפיקוח הדוק אחר כל הנושאים החשובים.


צריך לזכור שכ-30%-40% מן העסקים קיבלו רישיון לצמיתות. הכנסתם מחדש להליך רישוי דורשת המון משאבים ויוצרת עומס עצום גם על המשרדים וגם על הרשויות המקומיות, בעידן שבו הכול מתכווץ. צריך להביא גם את זה בחשבון.
אשר גרנר
זה מה שרציתי לומר, שכאשר בחנו את האיזון הראוי, הבאנו בחשבון גם את העומס שיהיה מוטל. גם הצעת החוק הזאת תטיל עומס גדול על הרשות המקומית.
היו"ר דוד אזולאי
כאשר מדובר על מפעל שמייצר חומרים כימיים למשל - - -
אשר גרנר
עד כה היה לו רישיון לצמיתות ועכשיו שינינו את זה ונתנו רישיון ל-5 שנים.
היו"ר דוד אזולאי
ואם זה מפעל שמייצר מזון?
אשר גרנר
מפעל שמייצר מזון לא יקבל רישיון לצמיתות אלא ל-10 שנים. שינינו את זה. היו מפעלים בעלי רישיון צמיתות. הבנו את הדאגה, שאחרי 10 שנים המפעל משתנה פתאום. בבחינה שלנו קבענו שכל מפעלי המזון לא יקבלו רישיון לצמיתות, וגם לתחנות הדלק לא יינתן רישיון לצמיתות. הקטנו את ההיקף המפעלים שמקבלים רישיון לצמיתות. אבל בחלק מן המקומות, למשל מכרה, אין סיבה שלא לתת רישיון לצמיתות כי לא משתנה שם שום דבר מבחינת הכרייה. בדקנו את הדברים באיזונים הראויים. אנחנו נמצאים בשטח ולא חיים מתחת לפלואורסצנט. יש דברים שאני אומר לך מתוך ניסיון מקצועי. כאשר באים אנשי מקצוע ואומרים לך כך וכך, וזאת דעת הרוב בוועדה הבין-משרדית ששותפים בה גם משרדי הממשלה, גם הרשויות המקומיות וגם גורמים מקצועיים אומרים שאת הדבר הזה צריך להשאיר כפי שהוא, אני סבור שהוועדה צריכה לקבל את עמדתנו.
קרן טרנר
אתה לוקח עליך את האחריות.
לירון אדלר-מינקה
כל הסיבות הללו לא הופיעו בהצעה הממשלתית. נשאר שיקול הדעת והדברים נמצאים בשיקול דעת של שר הפנים. זה חל על כל משרדי הממשלה והדברים נבחנים לגופם, אבל לא סברנו שנכון לקבוע שלא יינתן יותר רישיון לצמיתות.
זאב פיש
ברשותכם, אני מבקש להצטרף בדבר אחד לדבריו של מר אשר גרנר. צריך להביא בחשבון את כל מי שלא עובדים תחת הפלואורסצנטים בכל הדברים, לא רק בדברים שלך.
היו"ר דוד אזולאי
רבותי, מותר לי להביע את דעתי, ואומר אותה. אין דעתי נוחה מן המצב הזה. מישהו כאן לוקח על עצמו סיכון כאשר הוא נותן אישור לצמיתות. אני מוכן שתבדקו ותשקלו את זה, אך אין לנו זמן רב. לא אכפת לי לשנות את המושג "צמיתות", שבמקום ל-10 שנים יהיה ל-15 שנים, שזה תקופה ארוכה למדי.
פאינה (פניה) קירשנבאום
יש איזה תהליך של פסילת רישיון, כלומר אם הוא לא עומד בתקנים יכולים לפסול לו את הרישיון, במקום שכל פעם יעבור את התהליך מן ההתחלה.
היו"ר דוד אזולאי
עסק כל הזמן מתחדש. אם הוא יעבור את התהליך הזה מידי 15 שנים, אז מה? את יודעת שבמשך 15 שנים העסק הזה עבר כמה ידיים, עבר כמה שינויים.
אשר גרנר
אם הוא עבר ידיים הוא צריך לקבל רישיון חדש. החוק קובע שהרישיון ניתן לייעוד של העסק וניתן לבעל העסק. לא ניתן להעביר את הרישיון למישהו אחר. יש כאן סייגים.
פאינה (פניה) קירשנבאום
אם העסק משנה ייעוד, הוא חייב ברישיון חדש?
אשר גרנר
אז הוא חייב לקבל רישיון. כל שינוי בעסק מחייב קבלת רישיון.
קריאה
אפילו תוספת של פרגולה מחייבת שינוי ברישיון.
היו"ר דוד אזולאי
אני מוכן לחשוב שוב ולגלות גמישות. אני מבין את הרעיון שמסתתר מאחורי מתן רישיון לצמיתות לעסקים. אני מוכן לקבוע 15 שנים, אם זה טוב לכם. נעמיד את זה להצבעה ואם הוועדה תאשר את זה, מה טוב, ואם לא תאשר, לא תאשר.
אשר גרנר
ביקשת את זה בישיבה הקודמת. לדעתנו התשובה הזאת נותנת מענה לכל הגורמים.
היו"ר דוד אזולאי
אין ויכוח. זה מה שאתם רוצים. זה מה שיהיה. אעמיד את ההצעה שלי להצבעה. אם תעבור, תעבור. אם לא תעבור, לא תעבור. אני מתקן, לא ל-10 שנים אלא ל-15 שנים.
זאב פיש
אני רוצה להזכיר לכל הנוכחים שאין חובת פיקוח של הרשות המקומית על עסקים. לא כל העיריות הן תל-אביב ונתניה. ברשויות מקומיות רבות אם הרישיון יהיה לצמיתות לא תיערך שם ביקורת אף פעם.
היו"ר דוד אזולאי
את זה אל תגיד לי, אלא לחברים שיושבים בשולחן ממול.
זאב פיש
הם שמעו את זה פעמים רבות וכבר נמאס להם לשמוע ממני.
היו"ר דוד אזולאי
גם אני שמעתי את זה, והם שומעים את זה, ולמרות הכול הם רוצים שיתאפשר לתת רישיון לצמיתות. בזה סיכמנו את הנושא הזה. אנחנו עוברים לנושא הבא.
תומר רוזנר
הנושא הבא הוא סייגים למתן היתר מזורז שמופיע בסעיף 6א2 בעמוד 5. כזכור לכם, אחד מאבות הרפורמה הנוכחית הוא המסלול של היתר מזורז. התפיסה שעומדת מאחורי ההצעה להיתר מזורז, שבעסקים פשוטים יחסית ומסוכנים פחות יהיה תהליך שבו מבקש ההיתר יוכל לקבל היתר בצורה מזורזת על סמך מסמכים שהוא יגיש לרשות המקומית ללא בדיקה מוקדמת.


הוצעו סייגים לשימוש במסלול הזה. בבסיס ההצעה לסייגים עומדת התפיסה שבמקרים שידוע כבר שהמבקש הוא שור נגח או שור מוּעָד הוא לא יזכה ב"פרס" של המסלול המזורז, כי אנו יודעים כבר בעצם שאי אפשר לסמוך עליו שהוא יקיים את הדרישות ללא בדיקה. המקרים שדובר בהם, סייג אחד הוא אם כבר בוטל לו היתר מזורז. ההנחה שאם מבטלים היתר מזורז אז הוא הפר כבר תנאים מסוימים או מסר פרטים כוזבים.
היו"ר דוד אזולאי
כאשר הוא הפר תנאים או מסר מידע כוזב מבטלים לו את ההיתר המזורז.
תומר רוזנר
הוא לא יוכל להגיש מייד אחר-כך עוד בקשה להיתר מזורז.
היו"ר דוד אזולאי
כמה זמן הוא לא יוכל להגיש בקשה להיתר מזורז?
תומר רוזנר
במשך 3 שנים לא יוכל להגיש בקשה להיתר מזורז. זה סייג אחד, שהוסכם.


אני מקווה שגם לגבי הסייגים האחרים הגענו להסכמה. הסייג השני הוא כאשר הוא הורשע כבר בעבירה של הפרת תנאי רישיון עסק, או שהוא ניהל עסק ללא רישיון. במשך 3 שנים לא יוכל לקבל היתר מזורז אלא יצטרך ללכת למסלול הרגיל. זה לא אומר שהוא לא יוכל לפתוח את העסק. הוא יוכל לפתוח עסק, אבל רק במסלול הרגיל.
היו"ר דוד אזולאי
כלומר, מבחינתו בסופו של דבר יהיה לו רישיון עסק.
תומר רוזנר
נכון, אבל הוא לא מקבל את ה"פרס" שלא בודקים אותו.


הסייג השלישי, שמתנהלים כרגע לגביו הליכים בשל הפרת הוראות החוק, הליך פלילי או הליך מנהלי.


הסייג הרביעי, אם הוא פתח את העסק בלי לחכות ופועל בלי היתר זמני ובלי רישיון ואז מגיש בקשה להיתר מזורז, כלומר הוא עובר על החוק ואחר-כך מבקש היתר מזורז. במקרה כזה הוא לא יכול לגשת למסלול המזורז.
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע שתקרא את הסעיף הזה.
תומר רוזנר
בשל קשיים שהוצגו בפנינו לגבי האפשרות של הרשות המקומית לבדוק את הדברים, סוכם שהסייגים של הרשעות קודמות, הליכים שמתנהלים ופעולה ללא רישיון יתבססו על התצהיר שהוא מגיש, כאשר המידע יופיע בתצהיר. הוא יהיה חייב להגיד אם מתנהלים כלפיו הליכים או אם הורשע וכולי. אם הוא יצהיר הצהרה כוזבת, אפשר יהיה לבטל לו את ההיתר המזורז למפרע מיום שקיבל אותו, כי הוא הצהיר הצהרה כוזבת לגבי הדברים, אם יתברר אחר-כך לרשות המקומית או לנותני האישור שהוא הצהיר הצהרה לא נכונה.


הנוסח שמונח כאן לא מבטא את הסיכום הזה ולכן אני מציע לא לקרוא אותו, אבל אם תסכימו לעיקרון, נוכל לנסח אותו.
היו"ר דוד אזולאי
בעיקרון האיש יכול לקבל רישיון עסק מייד אך לא יכול לקבל היתר מזורז.
תומר רוזנר
הוא יכול לקבל מייד אם יעשו לו את כל הבדיקות המוקדמות, כפי שעושים במסלול הרגיל.
אשר גרנר
דבר נוסף, תהיה הוראת מעבר ל-3 שנים. כתוב: "בעת הגשת הבקשה הוא פועל ללא רישיון או היתר זמני בניגוד לסעיף 4". אמרנו שכאן צריך לקבוע הוראת מעבר ל-3 שנים לפחות, וזה מוסכם גם על-ידי עו"ד תומר רוזנר.
תומר רוזנר
נכון. אחת המטרות של הרפורמה הזאת, "להלבין" את העסקים שפועלים היום ללא רישיון. לצערנו יש תופעה נרחבת למדי במקומות מסוימים, ונדירה במקומות אחרים, של עסקים שפועלים ללא רישיון. אנחנו רוצים לעודד אותם לעבור למסלול של רישוי, ואז אנחנו אומרים שהתנאי הזה לא יחול לגביהם. כלומר, אם הם פועלים היום ללא רישיון, כדי "להלבין" אותם, כדי שיוכלו לפעול כדין במסגרת היתר אנחנו מאפשרים להם, למרות שהם פועלים היום ללא רישיון, במשך 3 שנים מאז תחילתו של החוק יוכלו לבקש היתר מזורז. בעוד 3 שנים עסק חדש שיבקש לעשות את זה, לא יוכל.
גלעד קרן
כתבנו עוד הוראת מעבר גם לגבי סעיף ההרשעות, בעמוד האחרון. ההוראות הללו יחולו לעניין מי שהורשע לפני תחילתו של החוק "רק אם הורשע בשל עיסוק ללא רישיון או היתר זמני בעסק טעון רישוי". כלומר, לא על כל הפרת תנאי אלא רק מי שהורשע בעבר לגבי עיסוק ללא רישיון או היתר זמני; ומעתה ואילך על כל הרשעה.
תומר רוזנר
שתי הוראות המעבר הללו, מטרתן להקל עם עסקים קיימים ולעודד אותם ללכת למסלול של ההיתר המזורז. אם העקרונות הללו מקובלים עליכם, הם ינוסחו כמובן בהתאם, אבל אין לנו כרגע נוסח בשל קוצר הזמן.
לירון אדלר-מינקה
גם עניין ההרשעות הקודמות הוא הוראת מעבר ל-3 שנים.
תומר רוזנר
נכון. סליחה, לא אמרתי את זה. הסיכום היה שנושא ההרשעות הקודמות יהיה הוראת מעבר ל-3 שנים.
קובי בר-לב
אני נציג התאחדות התעשיינים והמכון הישראלי לאנרגיה וסביבה. בעניינים האלה אנחנו מתואמים עם איגוד לשכות המסחר ומדברים בקול אחד.


יש שתי נקודות שאדוני הזכיר בתחילת דבריו, באשר לתצהיר ובאשר להשגה, שעברו ללא דיון. לפני שניגע במה שקשור לסייגים, יש לי שתי הערות לעניינים הללו.
היו"ר דוד אזולאי
אלה נושאים שקיימנו עליהם כבר דיון. אני לא רוצה לחזור על דברים שדנו בהם כבר.
ישראלה מני
לא דנו בזה. לא התחלנו את הדיון בזה.
תומר רוזנר
כבר דנו בזה.
היו"ר דוד אזולאי
אם אתם רוצים להתייחס לסעיף 6א2, בבקשה.
קובי בר-לב
היועץ המשפטי ציין 8 נקודות שנויות במחלוקת שטרם נדונו. על שתיים מהן נטען שהן עניינים טכניים שלא צריך לקיים עליהם דיון. אני חולק על הקביעה הזאת ומבקש לומר את הערותיי.
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו כבר אחרי זה.
קובי בר-לב
לא הספקתי להעיר. אני מרים יד כבר כמה דקות ואדוני לא איפשר לי לדבר.
היו"ר דוד אזולאי
סליחה, לא הרמת יד כאשר התייחסנו לנושאים הטכניים האלה.
קובי בר-לב
כן הרמתי יד. אם אדוני לא מאפשר לי, אשב בצד ולא אדבר.
היו"ר דוד אזולאי
אדוני רוצה להתייחס לסעיף 6א2?
קובי בר-לב
אני רוצה להתייחס גם לסעיף 6א2 וגם לשני הנושאים הללו. אתייחס קודם כול לשתי הנקודות הראשונות.
היו"ר דוד אזולאי
לא. תתייחס רק לסעיף 6א2.
קובי בר-לב
אם אדוני לא מאפשר לי, אשב ולא אדבר.
היו"ר דוד אזולאי
אז אל תדבר. תודה.
אלחנן משי
לעניין סעיף 6א2, כל מה שקשור בתחומי הרשות הוא בהישג ידה של הרשות לעשות. כל מה שקשור לראייה כלל ארצית, לא ניתן לבקש מן הרשות, לא בתצהיר ולא בדרך אחרת, שתבדוק הרשעות קודמות.
תומר רוזנר
היא לא צריכה.
אלחנן משי
על כן הייתי מבקש לסייג שזה בתחומי הרשות. כשמדברים בעסק ספציפי שנפתח, אנחנו יכולים לבדוק. אין היום שום דרך לבדוק אם לעסק היו הרשעות קודמות באיזו רשות.
גלעד קרן
אמרנו שהוא מצהיר בתצהיר. זה פשוט מאוד.
תומר רוזנר
אתה לא צריך לבדוק שום דבר. המבקש מצהיר אם יש לו הרשעות קודמות או אין לו הרשעות קודמות, זה הכול. אתה לא צריך לבדוק.
אלחנן משי
גם בתצהיר, אני סבור שכדאי לסייג את זה. זה גדול מדי.
תומר רוזנר
גדול על מי? מבקש ההיתר לא יודע אם הוא הורשע?
אלחנן משי
המבקש לא מסוגל לתת מידע מסודר על מה שנעשה בכל מדינת ישראל. יש רשתות שיווק ארציות. המשמעות המעשית של זה, שכל הרשתות הארציות יוצאות מן המשחק, כי מספיק שהורשע באילת לפני שנתיים זה פוסל אותו בכל הארץ. אני סבור שלא היתה בכוונת הרפורמה לייצר משהו דרמטי.
פאינה (פניה) קירשנבאום
אז תגיד שאתה לא רוצה להתייחס להרשעות ברשויות מקומיות אחרות. אל תגיד שמסובך להצהיר או לא להצהיר.
אלחנן משי
אמרתי שאני סבור שנכון, כדי שזה יהיה אמיתי, לקבוע שבתחומי אותה רשות מקומית אכן אין לו הרשעה כבר 3 שנים.
פאינה (פניה) קירשנבאום
אז יתכן מישהו שינוע מרשות מקומית אחת לאחרת ובכל רשות יעבור עבירה. ברור שכולם רוצים מקומות עבודה ותעסוקה, אז עוצמים את העיניים על כך שברשות אחרת הוא עבר עבירות, העיקר שיבוא, ואז הוא יעבור איזו עבירה ברשות המקומית שלך וירוץ לרשות מקומית אחרת.
אלחנן משי
צריך לזכור שאנו לא עוצמים את עינינו. אדם שפותח עסק בלי רישיון מסתכן במשפט פלילי, בהרשעה פלילית, גם אם אין לה רישום. זה לא דבר שעובר בקלות. מבחינת רשויות הרישוי, כדי שהתצהיר הזה יהיה אמיתי - - -
פאינה (פניה) קירשנבאום
לדעתי זה פותח פתח לא טוב.
אלחנן משי
אמרתי את דעתי. זה יהפוך את זה לסוג התצהירים שאנשים יחתמו עליהם בלי שום יכולת לבדוק.
היו"ר דוד אזולאי
אם אדם חותם ויודע מראש שהוא חותם על דבר שקר, אז יש לו בעיה שהוא חותם על תצהיר כוזב.
אלחנן משי
או שזה מוציא מן המשחק את כל הרשתות הארציות. אם לכך התכוונתם - - -
פאינה (פניה) קירשנבאום
למה, הרשתות הארציות הן עברייניות?
היו"ר דוד אזולאי
לא. גם אם זאת רשת ארצית, במקום אחד יכולים למסור תצהיר ולקבל במקום אחר, אבל חייבים למסור תצהיר.
אלחנן משי
אני אומר לפרוטוקול, מאה אחוז מן הרשתות הארציות יש להן הרשעה באיזו נקודה ב-3 השנים האחרונות. אם כך, כרגע מחליטים שהחוק הזה לא נוגע לכל הרשתות הארציות. אני אומר את זה באחריות מלאה. אני מכיר אותן כמו את כף ידי.
תומר רוזנר
אתה מכיר אותן כעברייניות?
פאינה (פניה) קירשנבאום
אבל אז הם יילכו במסלול רגיל ואולי יחשבו פעמיים אם שווה להם לעבור עבירות.
ליאורה עופרי
בעצם חילקתם את הסייגים. בסעיף 6א2(א) נקבע שלא יינתן היתר מזורז בהתקיים פסקאות (1) ו-(2), ובחלק השני נקבע שזה נתון לשיקול דעתה של רשות הרישוי.
תומר רוזנר
לא. זה השתנה. אין כאן שיקול דעת. אמרנו שהנוסח לא משקף את ההסכמה. מפאת קוצר הזמן לא הספקנו לנסח.
היו"ר דוד אזולאי
היות והנוסח לא נמצא לפנינו, אני מציע שתכינו את הנוסח לסעיף 6א2 ותביאו אותו לעיוננו לפני ההצבעות.
תומר רוזנר
לא נספיק להביא את זה היום. אם אתה מקבל את העקרונות שהצגנו, הם ינוסחו, אבל לא אספיק לנסח אותם לפני ההצבעה.
פאינה (פניה) קירשנבאום
מתי יתקיימו הצבעות על הצעת החוק?
היו"ר דוד אזולאי
היום, כאשר נסיים את הדיון. אודיע מראש מתי יהיו ההצבעות ואתן זמן להתארגן.
תומר רוזנר
נעשה כמובן מאמץ לנסח את זה.
היו"ר דוד אזולאי
חשוב שהנוסח יהיה מונח בפנינו לפני ההצבעה.
קובי בר-לב
יש לי הערות לגבי כמה נושאים.
היו"ר דוד אזולאי
מר קובי בר-לב, באתי היום מתוך כוונה ורצון לסיים את הדיון בהצעת החוק ולהצביע עליה. אני לא מוכן לדון שוב ושוב במה שכבר התקיים בו דיון. אדוני יושב כאן מתחילת הדיון, דיברנו על כמה נושאים אך לא התייחסת. כאשר ניתנה לך הרשות להתייחס לסעיף 6א2 החלטת להתייחס לנושאים שכבר קיימנו עליהם דיון וסיכמנו אותם. אם אדוני רוצה להתייחס לסעיף 6א2, בבקשה.
קובי בר-לב
אני רוצה להתייחס, ברשותך, לסעיף 6א2. אבל הערה מקדמית: לא פתחת את שני הנושאים הראשונים לדיון. הנחת שהם נושאים טכניים.
היו"ר דוד אזולאי
אני לא פותח אותם לדיון מפני שכבר התקיים דיון. אלה נושאים טכניים שערכנו בהם דיון.
קובי בר-לב
אבל לא התקבלה לגביהם החלטה. אדוני אמר במפורש בישיבה הקודמת שהוא ידבר גם על העניינים האלה. יש לי שתי הערות קטנות על העניינים האלה. אני מבקש, ברשותך, לומר אותן.


ההערה הראשונה, לעניין התצהיר. תצהיר יכול להיות רק על עניינים עובדתיים. הוא לא יכול להיות על עניינים משפטיים. לכן אם מחייבים בעל עסק להצהיר שהוא עומד בכל הוראות הדין, כאלה או אחרות, אין אף בעל עסק שיכול לעשות את זה. צריך להגביל את זה מראש, שיהיה כתוב בחוק שההצהרה מתייחסת רק לנושאים עובדתיים. זאת ההערה הראשונה שלי.


ההערה השנייה, לעניין האגרה על ההשגה. על-פי הנוסח שכתוב היום בחוק, הערר אמור להיות מופנה לאותה ערכאה שקיבלה את ההחלטה נשוא הערעור. כלומר, אם אני כבעל עסק מערער על החלטה שקיבל ראש הרשות המקומית, הערר מופנה לראש הרשות המקומית. אם הערר הוא על החלטה שקיבל נותן האישור, אני מערער בפני נותן האישור. זאת קביעה שהדעת לא סובלת אותה, מכיוון שאני לא יכול לערער בפני האדם שקבע את ההחלטה שעליה אני מערער. לכן לדעתנו צריך לאפשר כאן לשר הפנים לקבוע מי יהיו חברים בוועדת הערר.
תומר רוזנר
אין ועדת ערר. איפה ועדת ערר?
ישראלה מני
זאת הבעיה, שאין ועדת ערר. דיברנו על כך בדיונים בכנסת והיתה כאן הסכמה שתהיה ועדת ערר, אבל אין ועדת ערר. התקיים כאן דיון ארוך. מר זאב פיש ביקש שזה יהיה במחוזות ולא בארצי, ואנחנו הסכמנו שזה יהיה במחוזות. אמרו שלכל היותר מן המחוזות זה יעלה אחר-כך לדרגה גבוהה יותר, אבל אין כאן שום התיחסות לוועדת ערר.
קובי בר-לב
יותר מזה, אדוני, לא יעיל שאני אערער פעם אחת בפני ראש הרשות המקומית ופעם אחת בפני נותן האישור, כאשר בסך הכול מדובר באותו עסק, ובמקרים רבים זה יכול להיות אותו עניין. למה עליי לפנות בשני עררים, לשלם פעמיים אגרה, כאשר בסך הכול מדובר על אותה קביעה? לכן מה שצריך להיות כאן, שר הפנים צריך יהיה לקבוע, וזה מקובל עלינו, שתהיה ועדה במסגרת מחוזית שאליה יופנה הערר.
אלחנן משי
באילו נושאים?
תומר רוזנר
הנושא הזה נדון כבר.
קובי בר-לב
לדוגמה, אם מדובר על קביעה של תנאי - - -
אלחנן משי
אז פונים לבית-המשפט.
קובי בר-לב
אנחנו מנסים למנוע את הפנייה פעם אחר פעם לבתי-המשפט בעניינים הללו. ועדת הערר היא הערכאה המנהלית הראויה ביותר כדי לטפל ביעילות בעררים.
היו"ר דוד אזולאי
אבל אדוני יודע שאין ועדת ערר. נקבע שמי שרוצה לערער, עומדת לו הזכות לפנות לבית-המשפט ולהגיש שם את הערעור שלו.
קובי בר-לב
אנחנו מגישים עררים לבתי-משפט.
דרורי שפירא
זה אמור להיקבע בתקנות.
קובי בר-לב
צריך לכתוב ששר הפנים יקבע את ועדת הערר. זה הכול.
היו"ר דוד אזולאי
בסעיף 5ב ייאמר: "שר הפנים יקבע הוראות לעניין השגה לפי סעיף זה, ובכלל זה עניין אופן הגשת ההשגה, הגורם ברשות הרישוי, או אצל נותן האישור .... סדרי הדיון והמועדים ... בהשגה".
קובי בר-לב
במקום "הגורם ברשות הרישוי או אצל נותן האישור", אני מציע לכתוב "הגורמים שיהיו בוועדת הערר".
היו"ר דוד אזולאי
אתה יודע מה אתה עושה עכשיו, עם כל הכבוד, אתה רוצה לפתוח דיון על נושא חדש, סעיף חדש. עם כל הכבוד, אני לא מוכן לזה ולא אאפשר את זה. אתה פשוט רוצה להשחית את זמנה של הוועדה, חד וחלק, ולא אאפשר את זה. אדוני, שמעתי אותך. אני לא מוכן להיכנס לזה.
קובי בר-לב
לעניין הסייגים, צריך להבין שמתן היתר מזורז הוא לא פרס. הוא לא אפשרות לקדם בעל עסק כזה או אחר.
היו"ר דוד אזולאי
הוא הקלה משמעותית.
קובי בר-לב
הוא הקלה שתכליתה לטפל בבירוקרטיה האיומה והנוראה שקיימת במדינת ישראל בקבלה של רישיון עסק. הנתונים שהוועדה ראתה לנגד עיניה, ששיעור גדול מבעלי העסקים פועלים ללא רישיונות עסק בדיוק בגלל הבירוקרטיה הזאת.


הסייגים הללו אמורים להיות מצומצמים ככל הניתן, אמורים להיות מחודדים על קוצו של יו"ד על מנת לעודד בעלי עסקים ללכת למסלול של ההיתר המזורז ולא להסיט אותם מן ההיתר המזורז למסלולים אחרים שהם בירוקרטיים לא פחות.


דוגמה פשוטה אחת, מגיש בקשה לרישיון עסק שהורשע בעבירה לא יוכל לפנות למסלול של היתר מזורז, אבל כן יוכל להגיש בקשה ולהיבחר להיות חבר כנסת. אני לא מבין את ההיגיון הזה. הוא יכול להיות גם שופט בבית-המשפט, אבל להגיש בקשה להיתר מזורז הוא לא יוכל.
היו"ר דוד אזולאי
למשך שלוש שנים.
קובי בר-לב
זה נכון רק לגבי הוראת המעבר. אז מה, במשך שלוש שנים הוא כן יוכל להיבחר לכנסת אבל לא יוכל להגיש בקשה להיתר מזורז?


נקודה אחרת, אם יתקיים הליך פלילי או מנהלי הוא לא יוכל להגיש בקשה להיתר מזורז. אין הגדרה ל"הליך מנהלי". מה זה בדיוק הליך פלילי? צו סגירה זה הליך פלילי? הזמנה לשימוע זה הליך מנהלי?
תומר רוזנר
כן.
קובי בר-לב
חד-משמעית לא. איך הרשות אמורה לדעת אם מתקיים או לא מתקיים הליך מנהלי?
תומר רוזנר
הוא מצהיר.
קובי בר-לב
אבל איך הוא בעצמו יוכל לדעת אם מתקיים איזה הליך?
תומר רוזנר
הוא לא יודע אם מתנהל נגדו הליך?
קובי בר-לב
לפעמים הוא לא יודע.
תומר רוזנר
אם הוא לא יודע שמתנהל הליך, הוא לא צריך להצהיר.
קובי בר-לב
הוא יכול להצהיר רק על עניינים עובדתיים. הוא לא יכול להצהיר על עניינים משפטיים.
תומר רוזנר
הוא לא יצהיר על חקירה סמויה נגדו.
קובי בר-לב
הנקודה המרכזית, שכל הסייגים הללו צריכים להצטמצם במידה ניכרת והם אמורים להיות רק בשיקול דעת של הרשות המקומית. גם אם יש איזה סייג שהוועדה מתעקשת עליו, צריך לאפשר לרשות המקומית את שיקול הדעת כן לאפשר לו כניסה למסלול של היתר מזורז ולא לאסור מלכתחילה.
היו"ר דוד אזולאי
בואו נעבור לרגע על התנאים. אם הוא פעל "ללא רישיון עסק או היתר זמני בניגוד לסעיף 4".
תומר רוזנר
אני מקווה שהוא יודע שהוא פועל כך.
היו"ר דוד אזולאי
על כך הוא יודע ויכול להצהיר.


"היתר מזורז שניתן לעסק, למבקש, למי ששולט בעסק או במבקש או מי שנשלט על-ידי מי מהם, בוטל לפי סעיפים 7ב1(ה) או 7ג(ד1), במהלך 3 השנים שקדמו להגשת הבקשה".
קובי בר-לב
זה לא בסדר. מה רלוונטי מי שולט בעסק? ואם הוא הורשע, מה זה רלוונטי לצורך הפעלת העסק?
אלחנן משי
ואם הוא הורשע בעסק אחר?
קובי בר-לב
אם יש לי 10 עסקים שפרושים על פני כל הארץ ואני שולט בהם, הם לא יוכלו לגשת למסלול של ההיתר המזורז? אין בכך היגיון.
תומר רוזנר
ההיגיון הוא שאתה שולט בהם.
קובי בר-לב
יש בזה הכבדה על העסקים במדינת ישראל במקום להקל עליהם. אני לא מבין את זה.
היו"ר דוד אזולאי
אם לאותו אדם יש 10 עסקים והוא שולט בהם, ובאחד מהם נעברה עבירה, אז האדם הזה הוא בבחינת עבריין ולא יוכל לקבל היתר מזורז.
קובי בר-לב
אבל יש לו 9 עסקים אחרים שכן פועלים כדין.
היו"ר דוד אזולאי
אבל הוא הבעלים.
קובי בר-לב
יותר מזה, אם בכל זאת הוועדה מתעקשת על הסעיף הזה, למה לא להעביר את זה לשיקול דעת הרשות? אם הרשות רוצה, תתן לו היתר מזורז, ואם לא רוצה, לא תתן לו היתר מזורז. למה לאסור עליה מלכתחילה לעשות את זה?
היו"ר דוד אזולאי
הממשלה מתנגדת לזה.
דרורי שפירא
על בסיס מה היא אמורה להפעיל את שיקול הדעת שלה? תיקנו את זה. אין כאן שיקול דעת בכלל.
אלחנן משי
סעיף הסייגים קבר את ההיתר הזמני. לא יהיה יותר היתר זמני.
קובי בר-לב
כאן זה בדיוק "אורות הפלואורסצנט".
דרורי שפירא
אולי אפשר לצמצם ולהתייחס רק לאותה רשות.
היו"ר דוד אזולאי
אדם שיש לו כמה עסקים ברחבי הארץ, כאן את מציעה להתייחס רק לעבירות בעסקיו באותה רשות מקומית?
דרורי שפירא
בדרך כלל רישוי עסקים פועל באופן טריטוריאלי. מי שמפעילה את רישוי העסקים היא הרשות המקומית והוא עובד בתוך אותה רשות מקומית. לכן בשאר רחבי הארץ זה פחות - - -
תומר רוזנר
פחות מה? פחות עבירה?
היו"ר דוד אזולאי
אבל הוא הבעלים שמפעיל את כל העסקים האלה בכל רחבי הארץ, ובאחד מהם נעברה עבירה. הוא הבעלים.
דרורי שפירא
אם זה בזכיינות, כמו למשל ב"ארומה"?
תומר רוזנר
הוא לא שולט בעסק?
ישראלה מני
אם מישהו נמצא בחברת אחזקות. זה עסק ענק שיש לו חברת אחזקות, והוא שולט בחברת האחזקות, וחברת האחזקות שלו שולטת בחברה אחרת, ובחברה האחרת איזה פקיד עשה עבירה ברישוי עסקים באחד מן הסניפים הקטנים. כאן אתם אומרים שאותו בעל חברת אחזקות, לגבי כל העסקים שלו לא יוכל לקבל היתר מזורז. מר אלחנן משי אומר כאן, ובצדק: רבותי, אתם מייתרים את ההיתר המזורז. אין מבחינתנו היתר מזורז. בואו נודה על האמת, אין.
אלעזר במברגר
היינו ערים לבעיה. הדבר האחרון שמישהו רוצה כאן הוא שכל הרפורמה הזאת, שהשקענו בה כולנו המון אנרגיה וזמן, תהיה לא אפקטיבית בסופו של יום. לאור זאת עשינו מאמץ אדיר שהסייגים יהיו כאלה, שמצד אחד ישמרו את מה שכולנו מבינים שחייב להיות סייג, ומצד שני יאפשרו להכניס את מי שמתאים למסלול הזה. מכיוון שכך, הציר עבר מדבר שיטיל על הרשות נטל של בדיקה, אולי בדיקה שהיא לא יכולה לעמוד בה, להצהרה שנותן האדם עצמו, ואם הוא משקר, זה מנגנון שעובד על אמון ואם הוא ייתפס יהיו לכך משמעויות.


אני מסכים שלא נמצא פתרון לעניין אחד שהיינו ערים לו, וזה בעיית רשתות השיווק. הנוסח אכן לא נותן מענה לבעיה אמיתית, בעיית רשתות השיווק, כמו למשל "שופרסל" שיש לה סניפים בכל רחבי הארץ. כאן אני יכול להבין את הטענה שאולי לא סביר לשלול מן הרשת אפשרות לפעול במסלול הזה בכל רחבי הארץ מכיוון שסניף מסוים עבר עבירה. אם יש מאות סניפים אפשר להעלות על הדעת שבמקום מסוים, בגלל פאשלה, אולי אפילו טכנית, נעברה עבירה.
היו"ר דוד אזולאי
לכן מה אדוני מציע?
אלעזר במברגר
אני אומר בכנות, ניסינו למצוא לזה פתרון ולא הצלחנו.
קרן טרנר
אולי זה יחול רק בעבירות חמורות על חוק רישוי עסקים, עבירות מסוימות בלבד.
אלעזר במברגר
לא בלתי אפשרי בעינינו לשמוע הצעה שתפתור את הדבר הזה ולקבל אותה.
קריאה
אולי צריך לתחם את זה לתחום אותה רשות מקומית.
אלעזר במברגר
מבחינת הרציונל של החוק, יש כאן כמה דברים שבעינינו לא סביר לקבל אותם ולאדם כזה לא ראוי ליהנות מן המסלול המקוצר ולכן עליו לפעול במסלול הרגיל. מכיוון שהמנגנון עובד על אמון, האמון נפגע. אבל הטיעון הזה מיטשטש כאשר מדובר על רשת שיווק עם מאות סניפים. אולי ראוי למצוא מענה לרשתות הללו, באופן שיאפשר להן שימוש במסלול המזורז גם אם בסניף מסוים היתה בעיה בעבר.
אשר גרנר
אני ממליץ להשאיר את זה באותה רשות מקומית. ההיתר המזורז הוא מנגנון שאנו מייצרים עכשיו. ייתכן שנצטרך לחזור לוועדה ולבקש תיקון.
היו"ר דוד אזולאי
אתה אומר שאם לאותו אדם יש כמה עסקים ברחבי הארץ ובאחד העסקים נעברו העבירות שמדובר עליהן כאן, הוא לא יוכל לקבל את ההיתר המזורז רק בעסקים שיש לו באותה רשות מקומית?
תומר רוזנר
זה לא יפתור את בעיית רשתות השיווק משום שלחברת "שופרסל" או לרשתות שיווק גדולות יש כמה עסקים באותה רשות מקומית.
אשר גרנר
את זה אנחנו מוכנים לקבל.
היו"ר דוד אזולאי
ואם יש לו כמה עסקים באותה רשות מקומית?
אשר גרנר
זה יחול על עסקיו רק באותה רשות מקומית. זה יצמצם מאוד את הבעיה.
תומר רוזנר
הבעיה, שזה יוצר אי-שוויון בין רשתות שיווק. יש שתי רשתות זהות בגודלן ובעיסוקן. האסטרטגיה של האחת לפעול במרוכז ברשות מקומית אחת ולכן פתחה 5 סניפים באותה רשות מקומית, והאסטרטגיה השיווקית של השנייה, שפועלת באותו תחום עיסוק, לפזר את העסקים שלה ב-5 רשויות מקומיות שונות. זה יוצר חוסר שוויון ביניהן.
אלעזר במברגר
צריך לומר בהגינות, הפתרון הזה לא מושלם, אבל עדיין הוא מצמצם מאוד את הבעיה הפרקטית ויוצר צדק מסוים. נכון שאחד יסתדר אתו אולי טוב יותר והשני טוב פחות, אבל יש כאן היגיון. הרי רישוי עסקים הוא עניין מקומי. יש כאן גם רציונל. זה לא שרירותי. הפתרון הזה פרקטי ומצמצם את הבעיה ולא יוצר אי-צדק באופן לא סביר לעניין הדוגמה שהצגת.
תומר רוזנר
יתכן שאפשר לשלב בין הדברים, וגם כאן זה לא פתרון לבעיית אי-השוויון, כי כפי שאמר עו"ד במברגר הפתרון לא מושלם. אפשר לקבוע שההגבלה לאותה רשות מקומית תהיה לגבי אדם ששולט ביותר מ-10 עסקים.
אשר גרנר
למה להיכנס לזה?
קובי בר-לב
יש כאן דוגמה נוספת. כתוב כאן שרשות הרישוי רשאית לסרב לתת היתר מזורז אם מתנהל נגדו הליך פלילי או מנהלי. נניח שיש רשת מסוימת שעסקיה פזורים ברחבי הארץ. לבעל השליטה ברשת יש במקרה עסק אחד בצפון שקיבל הזמנה לשימוע, והיועץ המשפטי ציין שהליך השימוע לשיטתו הוא הליך מנהלי. בעל רישיון העסק של החנות הקטנה בצפון הגיע לשימוע והצליח לשכנע באותות ובמופתים שאין שום בסיס לדרישות של הרשויות. הרשויות אמרו לו: תודה רבה, הכול בסדר, לך לדרכך. אותו בעל שליטה עכשיו לא יוכל להגיש בקשה להיתר מזורז. זה המשמעות של מה שכתוב כאן.
תומר רוזנר
לא נכון. כאשר יסתיים הליך השימוע הוא יוכל להגיש בקשה להיתר מזורז.
קובי בר-לב
כתוב "מתקיים נגדו". מתי ההליך יסתיים? מתי מסתיים הליך של שימוע?
תומר רוזנר
כאשר מתקבלת החלטה האם להגיש כתב אישום או לא.
קובי בר-לב
אבל ייתכן שהליך השימוע מותנה בשורה ארוכה של דרישות.
תומר רוזנר
כל עוד לא נתקבלה החלטה, לא הסתיים ההליך.
קובי בר-לב
זה יכול להימשך שנים. אדוני הרי מבין את זה. אז במהלך פרק הזמן הזה אין היתר מזורז.
אילנה מישר
אינני יודעת אם הבעיה כל-כך גדולה או אקוטית משום שהעסקים שעליהם מדברים כאן, רשתות שיווק של מזון, סופרמרקטים ובתי-קפה, הם לא בהיתר מזורז.
ישראלה מני
זה טיעון לא נכון, כי היום לא, ומחר בבוקר ייתכן שעסק ענק כן יגיש בקשה לרישוי בהיתר מזורז.
קריאה
מרכול גדול יבקש רישיון בהיתר מזורז? מה קרה לכם, השתגעתם?
ישראלה מני
למשל רשת של בגדים שפועלת בכל רחבי הארץ.
היו"ר דוד אזולאי
יש סוגים של עסקים בבעלות אחת שמפוזרים בכמה ישובים בארץ והבעלים יכולים לקבל היתר מזורז?
אשר גרנר
בוודאי שיש. למשל מספרות כמו של שוקי זיקרי או פדיקור-מניקור.


אדוני היושב-ראש, ההצעה, שבשלב הזה נתמקד באותה רשות מקומית, נותנת מענה חלקי. אני מבין את הטיעון של עו"ד תומר רוזנר.
היו"ר דוד אזולאי
גם אם באותה רשות מקומית יש כמה חנויות?
אשר גרנר
כן. יש כאן פשרה. אם יש כמה חנויות של אותה רשת ברשות מקומית מסוימת, אנחנו מוכנים לקבל את זה, אבל לגבי כל הארץ זה בעייתי. לכן אנחנו מבקשים להשאיר את זה רק באותה רשות מקומית.
היו"ר דוד אזולאי
באותה רשות מקומית ובאותו סוג עסק. אם באותה רשות מקומית יש לו כמה עסקים?
אשר גרנר
אז הוא לא יוכל להגיש בקשה להיתר מזורז עבור כל העסקים שהוא מחזיק באותה רשות מקומית. זה מענה חלקי.
קובי בר-לב
אולי תתנו לרשות הרישוי שיקול דעת במקרים מן הסוג הזה להחליט לחרוג.
היו"ר דוד אזולאי
אם לאדם יש עסק בכמה מקומות בארץ, ובאותה רשות מקומית יש לו כמה עסקים, אז כל העסקים באותה רשות מקומית יהיו מנועים מלהגיש בקשה להיתר מזורז אם אחד מן העסקים עבר עבירה לפי חוק רישוי עסקים?
אשר גרנר
כן. אנחנו מתייחסים אך ורק לתחום המוניציפלי של אותה רשות מקומית.
אלחנן משי
יש רשתות שפועלות בתחנות דלק, כמו "סו גוד" או "ילו". כולם מרכולים קטנים שרשאים לקבל היתר מזורז. די שתחנת דלק אחת - - -
זאב פיש
תציגו דוגמאות אחרות. אלה דוגמאות לא נכונות.
אלחנן משי
למשל רשת מספרות.
היו"ר דוד אזולאי
אני מקבל את ההצעה, שזה יחול על כל העסקים של הרשת בתחום אותה רשות מקומית בלבד.
קובי בר-לב
זה מקובל עלינו. תודה.
תומר רוזנר
את הנוסח נשתדל להביא לפני ההצבעות.


הנושא הבא הוא תחילה והוראות מעבר.
גלעד קרן
סעיף 28 – הוראת מעבר

"על אף האמור בסעיף 6א2(ב)(2) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, הוראות הפסקה האמורה יחולו לעניין מי שהורשע כאמור באותה פסקה לפני תחילתו של חוק זה, רק אם הורשע בשל עיסוק ללא רישיון או היתר זמני בעסק טעון רישוי.


סעיף 29 – תחילה

(א)
תחילתו של חוק זה במועד המאוחר מבין אלה (להלן – יום התחילה):

(1)
60 ימים מיום פרסומו;

(2)
ביום שבו פורסמה ברשומות הודעה על פרסום המפרט האחיד, כמשמעותו בסעיף 7ג1 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 12 לחוק זה;

(3)
ביום כניסתן לתוקף של תקנות שהותקנו לפי סעיף 7ג1 לחוק רישוי עסקים, כנוסחו בסעיף 12 לחוק זה;

(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), תחילתו של סעיף 6א2(א)(1) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, 3 שנים מיום התחילה."


פסקה (4) בסעיף קטן 29(א), יורדת.
תומר רוזנר
כפי שאמרתי קודם, שתי ההוראות, ההוראה שבסעיף 28 וההוראה שבסעיף 29(ב), נועדו להקל עם עסקים קיימים וללכת למסלול הזה, והן קשורות לנושא שדנו בו קודם, לכן הצמדתי את שני הנושאים. נושא התחילה הכללית מופיע בסעיף קטן 29(א).
גילי צימנד
מדוע פסקה 29(א)(2) מתייחסת רק לפרסום של המפרט האחיד לפי סעיף 7ג1 ולא לפרסום תנאי הרשות באתר האינטרנט שלה כפי שמופיע בסעיף 7ג3? לא הכרחי שגם המידע הזה יהיה בפני הציבור?
תומר רוזנר
לא חייבים. הרשות המקומית לא מחויבת לפרסם מפרט. אם היא רוצה, היא יכולה. אם לא תפרסם מפרט, לא תקבע תנאים.
גילי צימנד
זה כאילו אין לה תנאים, אבל הרי יש לה תנאים.
תומר רוזנר
אז לא יהיו לה.
אלעזר במברגר
זה בוודאי לא תנאי לתחילה כך שזה לא בעיה.
גילי צימנד
מי שיש לו תנאים והוא יפרסם אותם, שיחויב לפרסם אותם גם באתר האינטרנט וזה יהיה תנאי.
ליאורה עופרי
סעיף 29(א)(2) קובע: "ביום שבו פורסמה ברשומות הודעה על פרסום המפרט האחיד, כמשמעותו בסעיף 7ג1 לחוק העיקרי". זה סעיף הממשל הזמין, אבל אין את ההוראה המחייבת את הפרסום של המפרט האחיד ברשומות.
גלעד קרן
בוודאי שיש.
אשר גרנר
התכוונו שזה יפורסם ברשומות המדינה, שזה מחייב את מה שמופיע באתר.
גלעד קרן
המפרט האחיד עצמו לא מפורסם, אלא הודעה על עצם הפרסום של המפרט האחיד.
ליאורה עופרי
היכן זה כתוב?
תומר רוזנר
בסעיף 7ג2 עצמו.
ליאורה עופרי
אז אולי צריך לכתוב כאן "סעיף 7ג2" ולא "סעיף 7ג1".
גלעד קרן
סעיף 7ג2: "הודעה על פרסום הוראות המפרט האחיד ומועד תחילתן תפורסם ברשומות".
ליאורה עופרי
אז אולי צריך לכתוב "ביום שבו פורסמה ברשומות".
תומר רוזנר
ההפניה תהיה לסעיף 7ג2, בסדר.
ליאורה עופרי
"כמשמעותו בסעיף 7ג1" – זה נכון, אבל "ביום שבו פורסמה ברשומות הודעה על פרסום המפרט האחיד כנדרש לפי סעיף 7ג2".
תומר רוזנר
זה עניין של ניסוח, אבל העיקרון ברור.
היו"ר דוד אזולאי
יש הערות על סעיפי הוראות המעבר והתחילה?
אורן הרמב"ם
אני נציג התאחדות התעשיינים. אני רוצה לוודא לגבי פסקה 29(א)(2), שבפרסום המפרט האחיד הכוונה שזה ייכנס לתוקף רק אחרי שכל משרדי הממשלה וכל הרשויות שאמורים לפרסם את המפרט האחיד של כל אחד מהם פרסמו אותו.
אשר גרנר
כן. אנחנו אמורים לפרסם ב"ממשל זמין" את כל המפרטים וזה צריך להיות מפורסם ברשומות המדינה. על-פי ההחלטה שלנו, אם רשות מקומית לא פרסמה היא לא תיכלל בפנים.
היו"ר דוד אזולאי
אתם קובעים תאריך?
אשר גרנר
קבענו.
דרורי שפירא
כשנדבר על המפרט של הרשות המקומית נדבר על הכול.
אשר גרנר
לצורך העניין, כך קבענו. משרד החקלאות למשל עדיין לא פרסם. בשבוע הבא אפגש עם מנכ"ל משרד החקלאות ונדון על הנושא הזה בכדי שיפרסמו. המשרד להגנת הסביבה עשה עבודה יפה מאוד, הוא עובד כעת על כל המפרטים והבטיח לעמוד בלוחות הזמנים. כלומר, כאשר נפרסם את זה יהיו המפרטים של כל המשרדים, ומי שלא יכלל בפנים לא יוכל לקבוע תנאים. מה שייכלל באתר האינטרנט הוא שיחייב.
אורן הרמב"ם
אם משרד החקלאות עדיין לא פרסם, הסעיף הזה ייכנס לתוקף?
אשר גרנר
הוא לא יוכל לקבוע תנאים.
תומר רוזנר
שיקול הדעת בעניין הזה ניתן לשר הפנים. מבחינת בעלי העסקים או מבקשי הרישיונות, הם מסתכלים מה מופיע באתר האינטרנט. ברגע שהם רואים באתר שפורסמה הודעה ברשומות, אלה מבחינתם כל התנאים המחייבים של נותני האישור. אם משרד ממשלתי מסוים לא עמד בלוח הזמנים ששר הפנים קבע לו להגיש את התנאים שלו למפרט האחיד, אותו משרד לוקח על עצמו את האחריות שלא יוכל מכאן ואילך לקבוע תנאים לעסקים.
היו"ר דוד אזולאי
מה יעשה בעל העסק אם יגידו לו שהוא צריך אישור של משרד החקלאות והתנאים של משרד החקלאות לא מפורסמים ברשומות?
תומר רוזנר
החוק קובע במפורש שנותן האישור לא יכול להתנות את אישורו בתנאים שלא פורסמו במפרט האחיד. כל עוד הוא לא פרסם תנאים, הוא לא יכול להתנות.
גילי צימנד
היעלה על הדעת שרפתות ולולים לא יותנו להם תנאים של משרד החקלאות והם יקבלו רישיונות?
תומר רוזנר
אם משרד החקלאות לא יגיש תנאים בזמן, כך יהיה.
דרורי שפירא
אולי כדאי לכתוב בתוך כמה זמן המפרט האחיד יהיה מוכן.
היו"ר דוד אזולאי
אדוני היועץ המשפטי, מה אם המשרד הממשלתי, שיקבעו שבתוך 60 ימים עליו להציג את כל התנאים למפרט, לא עמד בלוח הזמנים? מה יכול לעשות שר הפנים כנגד השר שלא הציג את התנאים למפרט?
תומר רוזנר
הוא יכול לפרסם את המפרט בלי התנאים של אותו משרד.
היו"ר דוד אזולאי
ואז מה יעשה בעל עסק כאשר הוא צריך, בין היתר, להביא גם אישור של המשרד שהתנאים שלו לא פורסמו במפרט?
תומר רוזנר
אותו משרד לא יוכל להציג תנאים. זה לא יהיה חוקי.
גילי צימנד
יצא שכרנו בהפסדנו. מענישים את הציבור.
תומר רוזנר
אני מניח ששר הפנים לא רוצה להעניש את הציבור והוא יחליט מתי לפרסם את המפרט, אם הוא סבור שאין סכנה לציבור.
דרורי שפירא
אתה מעביר את הנטל לאחריות שר הפנים בנושא שהוא לא אחראי עליו.
תומר רוזנר
שר הפנים ייטול עליו את האחריות ויחליט. אם שר הפנים סבור שלא ניתן לפרסם את המפרט האחיד בלי התנאים של משרד החקלאות אז הוא יחכה עד ששר החקלאות יפרסם את התנאים.
אשר גרנר
אין בעיה, כי כאן כתוב: "במועד המאוחר מבין אלה".
זאב פיש
כך זה לא יתפרסם אף פעם.
ליאורה עופרי
יש בעיה. מה אם משרד ממשלתי לא עומד בזמנים?
תומר רוזנר
מה שקורה, שהוא לא יוכל לקבוע תנאים. אין אפשרות אחרת.
ליאורה עופרי
זה לא הגיוני. איך אתם כמחוקקים יכולים לאפשר את זה?
תומר רוזנר
אפשר לקבוע הוראה במסגרת הוראות החוק, שאנחנו יודעים לצערנו הרב שאין לה הרבה משמעות מעשית, כפי שאנו קובעים לגבי תקנות, שתקנות יובאו לאישור עד לתאריך מסוים. אך אם הן לא מובאות, מה קורה? אין שום דבר. מה לעשות. אנחנו יכולים לקבוע אותה הוראה גם לגבי המפרט האחיד. יש לזה אולי משמעות סימבולית.
ליאורה עופרי
כן. זה חזק יותר.
אלעזר במברגר
יש לנו הצעה לפתרון. ברור לחלוטין לכל היושבים סביב השולחן הזה, שמצד אחד אי אפשר לצאת לדרך עם מנגנון חסר חוליה. מצד שני, ברור גם החשש שלכל נותן אישור תהיה כאן אפשרות – בזדון, בתום-לב או ברשלנות – לעכב את המנגנון הזה לאורך שנים. צריך להיות כאן דבר שמכנס את כולם לאותו תאריך. לכן לדעתנו אפשר לקבוע שהחוק ייכנס לתוקף עם פרסום המפרט האחיד, או עם פרסום התקנות, כאשר ברור לחלוטין שעד פרסום התקנות נותני האישור יצטרכו להעביר את המפרט האחיד. אני מסכים עם עו"ד רוזנר שזה יכול להיות כתוב ועדיין משרד ממשלתי לא יעביר את המפרט האחיד עד לפרסום התקנות, למרות שהחוק קובע כך.
היו"ר דוד אזולאי
בכל מקרה צריך לקבוע תאריך יעד, שעד אז הם חייבים להעביר את המפרט.
קרן טרנר
נכון.
גלעד קרן
אין לזה משמעות מעשית.
אלעזר במברגר
נותני האישורים צריכים להעביר את המפרט עד לפרסום על-ידי שר הפנים. אם זה לא יקרה, למרות שהחוק קובע כך במפורש, זה חמור והממשלה צריכה לפעול ולאכוף את זה.
תומר רוזנר
מה התאריך שאתם מציעים?
אשר גרנר
אני מבקש לקבוע עד לסוף השנה הזאת. אנחנו צריכים להיות ריאליים. המשרד להגנת הסביבה אמור לסיים את התקנות שלו עד לסוף שנת 2010.
קרן טרנר
זה לא מקובל.
אשר גרנר
למשרד החקלאות אין בכלל מפרט. גם "ממשל זמין" לא יעמוד בלוח זמנים מוקדם יותר. אם אפשר לדבר על 6 חודשים, זה ריאלי. הארגונים הכלכליים חוששים שיוחל חוק כאשר אין עדיין את הדברים האחרים.
אלעזר במברגר
אדוני היושב-ראש, חשוב לומר לפרוטוקול, אני מלווה אישית את ההצעה הזאת כבר שנתיים וחצי ויש כאן אנשים שמלווים את הצעת החוק אפילו זמן רב יותר. אני זוכר את הנוסח שהכנו ב-2008 ושהוגש בחוק ההסדרים, אז דובר על תחילת תוקף ב-1 בינואר 2009. בחוק ההסדרים של השנה לאחר מכן דחינו את התחילה ל-1 בינואר 2010, שגם הוא חלף ועבר כבר. לשמוע היום, במרס 2010, שזה לא יהיה מוכן עד לסוף השנה, זה דבר שקשה לקבל ושלא צריך לקבל.
היו"ר דוד אזולאי
אתה מסכים אתי שזה עניין של הממשלה ולא שלנו?
אלעזר במברגר
בממשלה יש קולות שונים וצריך להיכנס למסגרת.
היו"ר דוד אזולאי
גם אני אצטער מאוד אם אחרי כל מה שהשקענו כאן כל-כך הרבה אנשים, בסופו של דבר הכול יידחה, ומכיוון שנדחה זה נקבר אחר-כך.
אלעזר במברגר
אדוני יסכים אתי בוודאי, מניסיוננו, שמה שאפשר לעשות בשנה, אפשר לעשות גם בחצי שנה.
היו"ר דוד אזולאי
לכן, מכובדי, אני מציע שכרגע נדלג על המשוכה הזאת. אנחנו משאירים לכם את זה. ברור שאסור לעכב את החוק בגלל שמשרד ממשלתי כזה או אחר לא העביר את התקנות שלו.
קרן טרנר
אני רוצה להציע שנקבע כעת בוועדה מועד. אם נקבע תחילה + 6 חודשים, אני לא יודעת אם יהיו היום הצבעות, אבל כל פעם דוחים ודוחים.
היו"ר דוד אזולאי
מבחינתי, היום תהיה הצבעה. אני מודיע לך עכשיו.
קרן טרנר
כדאי לנקוב בתאריך מסוים כדי שמשרדי הממשלה יתחילו להתכנס לתאריך הזה. אם רוצים לא 3 חודשים אלא 4 חודשים או 5 חודשים, נקבע את זה. נקבע ביוני או יולי או אוגוסט, אבל יהיה תאריך שעד אליו כולם יתחילו להתכנס.
אשר גרנר
6 חודשים לכל היותר.
היו"ר דוד אזולאי
מקובל עליי. זה נשמע הגיוני. נקבע 6 חודשים מיום הפרסום ברשומות. זה זמן סביר לכולם. אני לא יודע מתי זה יהיה.
קרן טרנר
זה בדיוק העניין. לדעתי כדאי שנתכנס ל-1 בספטמבר. למה שהמשרדים יתעכבו בהכנת המפרט האחיד? הרי הם יכולים לעבוד במקביל. גם בתקופה של החודשים האחרונים הם יכלו לעבוד על המפרט האחיד.
היו"ר דוד אזולאי
אין בעיה, אני מקבל את זה. הבעיה, שיש דברים שלא נמצאים בשליטתו של אף אחד.
תומר רוזנר
אפשר לקבוע "1 באוקטובר 2010".
היו"ר דוד אזולאי
ואם עד אז לא יהיה פרסום של החוק ברשומות?
תומר רוזנר
החוק חייב להתפרסם בתוך 10 ימים.
היו"ר דוד אזולאי
בסדר. "1 באוקטובר 2010" מקובל? נקבע אותו כתאריך יעד. עד 1 באוקטובר 2010 כל השרים הנוגעים בדבר יעבירו את ההוראות שלהם.
אפרת בורגנסקי
זה לא בהכרח יום התחילה. זה לא בהכרח המאוחר מבין כל הפסקאות כאן. התקנות עדיין לא יהיו מוכנות.
היו"ר דוד אזולאי
אבל לפחות נקבע תאריך, שכולם יידעו שעד אליו עליהם להגיש את המפרט וממנו יוצאים הלאה. תודה רבה. בזה סיכמנו את סעיפי הוראת המעבר והתחילה.
תומר רוזנר
נותרו לנו שלושת הנושאים הכבדים יותר, והם הנושאים שבהם אדוני יצטרך לקבוע את סדר הדיון. הנושאים הם שעות פתיחה וסגירה של עסקים; אחריות נושא משרה בתאגיד; והמפרט האחיד של הרשויות המקומיות.
היו"ר דוד אזולאי
נדבר קודם כול על אחריות נושא משרה בתאגיד, בעמוד 16, סעיף 19 להצעה, שמוסיף את סעיף 15א.
פאינה (פניה) קירשנבאום
יש הערכה מתי יהיו ההצבעות?
היו"ר דוד אזולאי
אמרתי שאני אודיע ואתן זמן להצבעות. לא "אחטוף" הצבעות. נודיע לכל חברי הוועדה וניתן להם זמן של חצי שעה או שעה להיערך. את יכולה ללכת. תקבלו הודעה באיזו שעה תהיה ההצבעה. הייתי קובע עכשיו שעה, אבל אני לא יכול לקבוע כעת הצבעה אם אינני יודע מתי נסיים את הדיון בהצעת החוק.
פאינה (פניה) קירשנבאום
עו"ד תומר רוזנר צריך עוד להכניס תיקונים ושינויים בנוסח.
היו"ר דוד אזולאי
עזבי את הניסוח. כאשר נסיים את הדיון בהצעת החוק אודיע לכם מתי תהיה ההצבעה.
לירון אדלר-מינקה
באופן עקרוני, נושא 'אחריות נושא משרה בתאגיד' לא הופיע בהצעת החוק הממשלתית. הסעיף הוצע על-ידי הייעוץ המשפטי של הוועדה. בהתחלה אמרנו שעל פני הדברים נראה שאין לנו התנגדות מכיוון שסעיף כזה קיים בחוקים נוספים, אולם עלו כאן קשיים רבים, גם מצד בעלי העסקים וגם היתה מחלוקת בינינו לגבי הכללה של דירקטורים או אי הכללתם. לאור הקשיים הללו, ולאור העובדה שהנושא הזה לא הופיע בהצעת החוק הממשלתית ולא חשבנו בכלל על השינוי שלו, אנחנו רוצים שיישאר הנוסח הקיים בחוק, שהוא נוסח מספק.
היו"ר דוד אזולאי
מה קובע הנוסח הקיים בחוק?
לירון אדלר-מינקה
הנוסח הקיים בחוק קובע שאם תאגיד עבר עבירה על חוק רישוי עסקים, אפשר יהיה להאשים בעבירה גם נושא משרה בתאגיד. זה נוסח מספק מבחינתנו. אנו רוצים שיישאר הנוסח הממשלתי. אנחנו לא מעוניינים לשנות את זה עכשיו, שוב, לאור הקשיים שעלו.
היו"ר דוד אזולאי
זאת העמדה של כל משרדי הממשלה?
אלעזר במברגר
כן, זאת עמדה משותפת.
היו"ר דוד אזולאי
בעצם אתם משחררים מאחריות את הדירקטורים.
לירון אדלר-מינקה
לא. בחוק הקיים היום הנוסח כולל גם דירקטורים, על אף שהאחריות שונה. זה סעיף ישן יותר, אבל האחריות קיימת. אם נעברה עבירה אפשר להאשים בעבירה גם את נושא המשרה בתאגיד.
היו"ר דוד אזולאי
יש שתי גרסאות. גרסה אחת של משרדי הממשלה, שקובעת שבעלי התאגיד יישאו באחריות.
לירון אדלר-מינקה
לא צריך לשנות. החוק קיים.
אשר גרנר
החוק הנוכחי קיים ולדעתנו נותן מענה ואנחנו לא רוצים לשנות אותו.
אלעזר במברגר
יותר מזה, להזכירכם, יצרנו רפורמה שמטפלת בנדבכים מסוימים. הרפורמה נמצאת עדיין בתחילתה. כרגע אנו מטפלים במפרט אחיד ובהיתר מזורז, אלה הנושאים שבראש מעיינינו. לעניין אחריות נושא משרה קיים הסדר בחוק מאז ומתמיד, מימים ימימה, והוא יישאר על כנו. לא התכוונו לגעת בו ולכן אנחנו מציעים להשאיר את ההצעה המקורית שלנו.
היו"ר דוד אזולאי
מה ההצעה של הייעוץ המשפטי של הוועדה?
תומר רוזנר
אחזור על דברים שנאמרו כבר, אך אשתדל לקצר. כוונת ההצעה כאן איננה להרחיב את מעגל נושאי המשרה האחראים מכיוון שכפי שנאמר, האחריות על נושאי משרה, לרבות דירקטורים, מופיעה גם בחוק הקיים וגם בהצעת החוק המוצעת.


השינוי המוצע מטרתו להתאים את הנוסח המשפטי של אחריות נושא המשרה לעקרונות של הדין הפלילי המודרני במדינת ישראל. הקונצפט של אחריות נושא משרה התפתח במהלך השנים. כפי שאמר עו"ד במברגר, נושא 'אחריות נושא משרה' ברישוי עסקים הוא ישן, והוא בנוי על עיקרון של אחריות שילוחית, במובן הזה שאם התאגיד חטא יהיה אשם גם נושא המשרה. נושא האחריות השילוחית לא תקין במשפט הפלילי, וגם על-פי ההלכה: "איש בחטאו ייענש". לא נענש אדם על חטאו של אדם אחר. לכן הנוסח המקובל בחקיקה המודרנית הוא עונש שהולך אחר "האיש בחטאו ייענש" ומטיל את האחריות על נושאי המשרה רק במקרים שהם הפרו חובה שמוטלת עליהם ולא בשל הפרה של חובה על-ידי אדם אחר, במקרה הזה התאגיד.


אין כאן שינוי במובן הרחבת היקף האחריות, מכיוון שגם היום, כפי שנאמר, על-פי החוק הקיים נושאי משרה נושאים באחריות, כולל דירקטורים, בהיקף זהה, רק שהאחריות היא אחריות שילוחית ולא אחריות ישירה, ואחריות שילוחית נוגדת עקרונות-יסוד של המשפט הפלילי. לכן הצענו לעדכן את חוק רישוי עסקים בהתאם לחקיקה המודרנית הנוהגת במדינת ישראל ולהתאים את חוק רישוי עסקים לעיקרון היסוד, שאיש בחטאו נענש ולא נענש על חטאו של התאגיד.


באשר לקשיים שצוינו, נכון שהנושא הזה לא עלה בהצעת החוק הממשלתית, אבל כפי שאמרתי באחד הדיונים הקודמים, אחת הרגליים החשובות של הרפורמה הזאת, שלצערי לא באה לידי ביטוי כלשהו בהצעה הממשלתית, היא הגברת הפיקוח והאכיפה, וניסינו לתת לזה ביטוי כאן. כדי להקל על רשויות התביעה ולאפשר להן לממש בצורה נאותה את האחריות שקיימת כבר היום של נושאי משרה, כולל דירקטורים, רצינו לאפשר לרשויות התביעה במקרים המתאימים להפעיל את הסעיפים הללו בחוק בצורה נאותה יותר. זה מבטא בעצם גם את המלצות ועדת הבר, שאחת מרגלי הרפורמה היא הגברת הפיקוח והאכיפה, שבאה לידי ביטוי גם בדברים נוספים בהצעת החוק כפי שאנו מביאים אותה ולא הופיעו בנוסח הממשלתי, וכפי שאמרתי כל היבטי האכיפה והגברת הפיקוח לצערי לא הופיעו בהצעת החוק הממשלתית. זה אחד ההיבטים שאנחנו הצענו. הוועדה צריכה להחליט עכשיו מה היא בוחרת לעשות.
לירון אדלר-מינקה
רק עוד הערה. גם אם הוועדה תחליט לאמץ את הנוסח החדש, אנחנו לא מוכנים שייכנס לשם עניין הדירקטורים. לדעתנו זה לא נכון. גם בשל הסיבה הזאת, וגם בשל כך שזה לא עלה, ועדת השרים לענייני חקיקה בעצם לא נגעה בזה, אנחנו רוצים להישאר עם הנוסח הממשלתי שלא התייחס לנושא הזה.
ישראלה מני
אני מייצגת את איגוד לשכות המסחר ואת המגזר העסקי. צר לי, אבל בנוסח המוצע כאן, מעבר לכך שמכניסים את הדירקטור להיות נושאי משרה, הנוסח קובע כדלקמן: "... חזקה היא כי נושא המשרה בתאגיד הפר את חובתו". זאת אומרת, חובת ההוכחה היא עליו. אחזור לדוגמה שהצגנו בדיונים הקודמים. אם אני דירקטור בחברת החשמל ואיזה עובד בחברת החשמל טעה וכתוצאה מכך חברת החשמל עברה איזו עבירה, כדירקטור כל החובה שלי היום היא חובה של קביעת נהלים ופיקוח על המערכות, אבל לא בפועל לבדוק האם עובד X או Y טעה טעות כזאת או אחרת. כאן מגלגלים את האחריות עליי, ואומרים לי: חזקה עליך, את צריכה להוכיח את חפותך. בנוסח הקיים, כפי שאמרה נציגת משרד המשפטים, יש לנו כבר אפשרות. החוק הקיים קובע שיואשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל או מנהל רשום או שותף.
תומר רוזנר
מה זה "מנהל רשום"?
ישראלה מני
קיבלנו חוות דעת ממשרד המשפטים ש"מנהל רשום" לא כולל דירקטורים.
תומר רוזנר
אז מה זה?
ישראלה מני
זה מנהל שנמצא בחברה.
תומר רוזנר
איפה הוא רשום?
ישראלה מני
ברשם החברות.
תומר רוזנר
מי המנהלים שרשומים ברשם החברות?
ישראלה מני
מנהל החברה.
תומר רוזנר
רק דירקטורים רשומים.
ישראלה מני
אבל חובת ההוכחה לא מוטלת עליהם.
תומר רוזנר
סליחה, תקראי את הסעיף עד הסוף.
ישראלה מני
"אם לא הוכיחו שהעבירה נעברה שלא בידיעתם".
תומר רוזנר
מי לא הוכיח?
ישראלה מני
אתה יודע מה, אז אין לנו בעיה. אם אתה מסכים ששני הסעיפים קובעים אותו דבר בדיוק, למה צריך שינוי? אם הנוסח הנוכחי של החוק הקיים פותר לך את הבעיה, שאתה רוצה להרים מסך נגד הדירקטורים לצורך העניין, כי זאת המטרה שלך, אז מה הבעיה? למה להכניס את השינוי הזה בחוק?
תומר רוזנר
הסברתי מדוע.
ישראלה מני
ההסבר שלך לא היה ברור דיו.
תומר רוזנר
אנסה להסביר שוב. יש לכך הסבר משפטי. האחריות המוטלת בחוק הקיים היא אחריות שילוחית, במובן הזה שהדירקטור או נושא המשרה האחר נושא בחטא של התאגיד. לעומת זה, בנוסח המודרני יותר, שהוא הנוסח המקובל היום בחקיקה המודרנית, הדירקטור נושא באחריות רק למעשיו שלו ולא למעשיו של אחר. זה בדיוק ההבדל.
ישראלה מני
אז יש כאן החמרה.
תומר רוזנר
להיפך.
קובי בר-לב
נדמה לי שלהציג את הנוסח בסעיף 15א כהקלה, זה קצת מעבר למה שמקובל לומר בהקשר הזה. מדובר כאן בהחמרה רצינית על אחריותם של נושאי משרה בתאגיד. משטר רישוי העסקים שקיים היום מקובל גם על משרדי הממשלה, ולדעתי מקובל גם בחקיקה הישראלית באופן כללי. מדיניות של אחריות קפידה היא חריג במשפט הפלילי ולא הכלל במשפט הפלילי, צריך לזכור את זה. המדיניות של מדינות ה-OECD לא עולה בקנה אחד עם מדיניות של אחריות קפידה. מדיניות הענישה הפלילית במדינות ה-OECD היא מדיניות של רשלנות ולא של אחריות קפידה.


המשטר המוצע כאן לא משתלב בקנה אחד עם האורגנים שפעילים בחברה. כפי שציינה חברתי, דירקטור לא אמור להיות אחראי על פעילות ההווה. הוא לא אמור להיות אחראי על עבירות פליליות שהעובד ביצע. הוא אמור לכוון את ההתנהגות של החברה כאורגן חברתי ולא של כל אחד מן האורגנים בחברה. הנוסח שמוצע כאן אמור לפגוע, לדעתנו, בעיקרון המשילוּת בחברה.
היו"ר דוד אזולאי
והנוסח המוצע על-ידי הממשלה?
קובי בר-לב
הנוסח הקיים בחוק רישוי עסקים לדעתנו מאזן בצורה נאותה בין, מצד אחד, אחריותם של נושאי משרה לפקח על מה שנעשה בתאגיד, ומצד שני הוא מקנה להם הגנה סבירה להראות שהם נקטו באמצעים סבירים כדי למנוע את ביצוע העבירה. לכן לדעתנו יש מקום להשאיר את הנוסח הקיים.
אשר גרנר
בסעיף 15, ככל הזכור לי, לא נתקלנו בבעיות בהעמדה לדין. אני זוכר אפילו שכאשר עיריית תל-אביב רצתה להעמיד לדין את הדירקטורים כללה בתביעה את המנהלים בפועל, ואפילו שנמצאים בחוץ-לארץ, והם רצו מהר להסדיר את הדברים, רק שלא יכללו אותם בזה. כדאי להשאיר בתוקף את הנוסח הקיים היום בחוק ולא לשנות אותו. בשיחות שערכנו עם עו"ד תומר רוזנר, היה נדמה לי שבסופו של דבר הוא נטה להסכים לעמדה הזאת ולהשאיר את הנוסח הקיים. מותר לו גם לשנות את עמדתו, אבל אני ממליץ שנישאר עם סעיף 15 הקיים. בסופו של דבר יש לנו מטרה לקדם את הצעת החוק ולא להוסיף "שפנים" נוספים שבסוף רק יקשו על כולם.
היו"ר דוד אזולאי
רבותי, יש כאן את הגרסה הממשלתית ואת הגרסה של הייעוץ המשפטי של הוועדה. נביא את שתיהן להצבעה.
לירון אדלר-מינקה
אבקש רק שגם אם תתקבל הגרסה של הייעוץ המשפטי לוועדה, יוסרו ממנה הדירקטורים.
תומר רוזנר
זה הכי גרוע.
קרן טרנר
עו"ד תומר רוזנר, אם אתה מסכים שזה הכי גרוע, ויש גרסה ממשלתית, וזה נושא שבעיניך הוא לא אקוטי, ולראיה הוא כבר סוכם בעבר, אני לא מבינה למה משאירים את זה להצבעות. כאן אנחנו מקיימים דיון, כולם מציגים את עמדתם. אולי בסוף בהצבעות לא תינתן די במה לדיון הזה. אני לא מבינה למה אי אפשר לסכם את זה. דברים שנשארים פתוחים ברמה העקרונית, בסדר, אבל למה להשאיר את זה פתוח?
היו"ר דוד אזולאי
רבותי, אני רוצה להתקדם. מבחינתי זאת ההחלטה. אם לפני ההצבעות תגיעו להבנות כלשהן, אני פתוח לזה. אגיד לכם את האמת, אני לא רוצה לקחת על עצמי את האחריות לבד. הנושא כבד מדי מכדי שאקח אותו על עצמי לבד כרגע.
תומר רוזנר
נותרו שני נושאים לדיון: שעות פתיחה וסגירה של עסקים וההוראות האחידות ברשויות המקומיות.
היו"ר דוד אזולאי
נתחיל עם נושא שעות העבודה והמנוחה.
גלעד קרן
באשר לנושא שעות העבודה והמנוחה יש תיקון בשני סעיפים.


התיקון הראשון הוא בעמוד 1, בסעיף 1.

"בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1(א), אחרי פסקה (6) יבוא:

"(7)
קיום הדינים הנוגעים לשעות פתיחתם וסגירתם של עסקים";"


התיקון השני הוא בעמוד 7, בסעיף 7(2א).


"(2א)
אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1)
יראו את הדינים הנוגעים לשעות פתיחתם וסגירתם של עסקים, החלים במקום בו מצוי העסק, כתנאי בכל רישיון, היתר זמני או היתר מזורז הניתן לו לפי חוק זה.""
יעקב אדרי
למה מתכוונים?
תומר רוזנר
היום קיימות כמה הוראות בדין שמתייחסות לשעות פתיחה וסגירה של עסקים.
יעקב אדרי
כלומר, זה קיים כבר.
תומר רוזנר
ההוראות קיימות. אסביר מה המטרה ומדוע נתבקשנו לעשות את זה על-ידי יושב-ראש הוועדה. יש לנו שתי מערכות דינים עיקריות שמתייחסות לשעות פתיחה וסגירה של עסקים. מערכת דינים אחת היא חוק שעות עבודה ומנוחה, שמתייחסת בחלקה גם לעסקים מסוגים מסוימים ואוסרת הפעלתם בימי המנוחה או בשעות מסוימות ללא היתר משר התעשייה, המסחר והתעסוקה. מערכת הדינים השנייה היא של חוקי העזר המקומיים שעוסקים בשעות פתיחה וסגירה של עסקים.


מאי נפקא מינא? השינוי אינו במהות של ההוראות, כלומר הוא לא מוסיף הוראות שאוסרות או מתירות פתיחה או סגירה של עסקים, אלא מאפשר לאכוף את ההוראות הקיימות בחוקים הקיימים גם במסגרת דיני רישוי עסקים.
יעקב אדרי
אם זה לא יהיה כתוב, זה לא יהיה ברור?
תומר רוזנר
לא. המשמעות היא שהיום אם יש הפרה של חוק שעות עבודה ומנוחה ועסק פועל ביום מנוחה ללא היתר משר התעשייה, המסחר והתעסוקה, רק פקחי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה יכולים לתת לו הודעת תשלום קנס.
יוחנן פלסנר
כי הם אמונים על אכיפת החוק הספציפי הזה.
תומר רוזנר
לעומת זה, אם זה יתווסף במסגרת הפרת תנאי רישיון עסק, יוכלו לעשות את זה גם פקחי הרשות המקומית.
קרן טרנר
יחויבו, או יוכלו?
תומר רוזנר
יוכלו.
קרן טרנר
כלומר, אם הם עושים פיקוח על רישוי עסקים, זה אחד הדברים שהם יפקחו עליו. אם הם לא עושים פיקוח על רישוי עסקים, הם לא יוכלו.
היו"ר דוד אזולאי
זה יהיה בסמכותם, בדיוק כפי שהם מפקחים על רישוי העסק.
קרן טרנר
עבירה על זה היא כמו עבירה שנעשתה על רישוי עסקים?
היו"ר דוד אזולאי
כן.
לירון אדלר-מינקה
שזה עבירה הרבה יותר חמורה.
היו"ר דוד אזולאי
אם הם מפקחים על רישוי העסק, יפקחו גם על זה. אם הם לא מפקחים על רישוי העסק, לא יפקחו על זה.
קרן טרנר
אם מישהו הפר את חוק שעות עבודה ומנוחה, היום ברישוי עסקים הוא בסדר, הוא לא עבר שום עבירה על חוק רישוי עסקים, ומחר אולי לא תתן לו היתר מזורז. על כך אנחנו מדברים?
תומר רוזנר
גם. בהחלט.
פאינה (פניה) קירשנבאום
עכשיו אם הוא יפתח את העסק בימי המנוחה אז הוא גם ייקנס וגם לא יוכל להגיש בקשה להיתר מזורז כי זאת תהיה עבירה, או ישללו לו את הרישיון.
אלעזר במברגר
צריך להסביר שזה יותר מזה. יש קביעה פוזיטיבית בתיקון המוצע, לפיה יראו את הדינים הנוגעים לשעות פתיחה וסגירה של עסקים כתנאי בכל רישיון. בכל רישיון עסק ייקבע אוטומטית תנאי נוסף, שהוא שמירה על חוק שעות סגירה ופתיחה של עסקים.
יעקב אדרי
ומה קורה היום?
יוחנן פלסנר
היום אין כריכה בין שני הדברים.
היו"ר דוד אזולאי
בחלק אחד אוכפים את החוק ובחלק השני לא אוכפים את החוק. כאן עושים רפורמה רצינית וחשובה בכל נושא רישוי עסקים.
פאינה (פניה) קירשנבאום
אבל צריך לתת גם חופש עיסוק. אם מישהו רוצה כן לפתוח את העסק שלו ביום חג ושבת, למה צריך להכריח אותו ברישוי?
יוחנן פלסנר
מה ההבדל בסנקציות?
פאינה (פניה) קירשנבאום
שם יש קנס, וכאן יכולים לשלול לו את הרישיון.
היו"ר דוד אזולאי
אני רוצה להסב את תשומת לבכם למכתב שכתב מנכ"ל משרד הפנים למבקר המדינה. בתשובה לפנייתו של מבקר המדינה הוא כתב לו כדלקמן: "לעניין חוק רישוי עסקים נבהיר כי במשרד הפנים פועלים במסגרת חקיקת הרפורמה לחוק רישוי עסקים, להוסיף למטרות החוק את החובה שבקיום ומילוי אחר הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה. משרד הפנים ירענן לרשויות המקומיות את ההנחיות על חובתן לפעול ולאכוף את חוקי העזר בנושא פתיחת עסקים בשבת. ככל שהרשויות המקומיות תבקשנה לעדכן את חוקי העזר ולהתאימם למציאות השוררת בישובם, יסייע בכך משרד הפנים".
פאינה (פניה) קירשנבאום
אבל מבקר המדינה הוא עדיין לא מחוקק. זה שמשרד הפנים פונה למבקר המדינה, זה משהו אחר.
היו"ר דוד אזולאי
הדרישה לתיקון היא לא פרי המצאתו של מישהו. זה בא בעקבות פנייה בדוח מבקר המדינה. מבקר המדינה פנה למשרד הפנים, ומשרד הפנים ענה תשובה לעניין הזה. משרד הפנים אומר: במסגרת הרפורמה על רישוי עסקים נכניס את הנושא הזה. לכן אני סבור שזה המקום וזה הזמן להכניס את התיקון.
לירון אדלר-מינקה
אני רוצה להציג את כל הבעיות שיש לנו עם הסעיף הזה. אתחיל מן הרמה המעין פרוצדורלית, אבל היא לא פרוצדורלית בכלל, זה עניין מהותי. הוספת סעיף בחוק בעניין ההקפדה על שעות עבודה ומנוחה, אולי לא על כל חוק שעות עבודה ומנוחה אלא רק על פתיחה וסגירה של עסקים, לא הובאה לדיון בממשלה. זה נושא שהתייחס אליו משרד הפנים.
היו"ר דוד אזולאי
הנושא הזה לא עלה רק היום.
לירון אדלר-מינקה
שר הפנים לא העלה אותו לדיון בממשלה.
היו"ר דוד אזולאי
סליחה, אנחנו העלינו את זה בדיוני הוועדה. זה עולה כאן לא לראשונה.
פאינה (פניה) קירשנבאום
מסומן גם כאילו זה עולה לראשונה עכשיו.
תומר רוזנר
הנוסח עולה לראשונה.
היו"ר דוד אזולאי
אבל הנושא הזה עלה ונדון בוועדה וסוכם שאתם תביאו אותו לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה.
קרן טרנר
אבל לא הביאו.
לירון אדלר-מינקה
בינתיים היו גם שיחות בתוך משרדי הממשלה. הובהר שזה צריך לעלות לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה. הנוסח הנוכחי לא היה בפנינו. העניין הוא שמי שרוצה את השינוי של החוק מעלה את העניין לוועדת השרים לענייני חקיקה. הנושא לא נדון בממשלה.
גלעד קרן
הנוסח הזה היה בפניכם בישיבה הפנימית שערכנו לפני חודש ימים.
תומר רוזנר
אי אפשר להפיל את זה על עניין הנוסח.
היו"ר דוד אזולאי
משתמע מדבריך שהנושא הונח רק עכשיו. אני שומע עכשיו מהייעוץ המשפטי של הוועדה שכבר לפני חודש ימים הועבר לכם הנוסח הזה.
לירון אדלר-מינקה
הוצגו לנו נוסחים, והתייחסנו ואמרנו את זה גם אז. בינתיים היו דברים גם בתוך משרדי הממשלה. הבנו שזה נדון גם בתוך משרד הפנים אך לא כל-כך הבנו מה קורה עם זה. בכל אופן, זה לא נדון בממשלה. זה כרגע המצב הנוכחי. זה שינוי מטרה של החוק. רישוי עסקים, המטרות שלו הן שמירה על בטיחות הציבור ושמירה על בריאות הציבור. המטרה הזאת שונה מאוד מן המטרות שקיימות היום בחוק רישוי עסקים. באופן עובדתי, הנושא הזה לא נדון בממשלה. אנו יודעים שיש משרדי ממשלה שמתנגדים לכך.
היו"ר דוד אזולאי
מה גברתי מציעה?
לירון אדלר-מינקה
זה נושא שלא צריך להיות מוכרע בכנסת בהצבעה בקריאה שנייה ושלישית בלי שיידון בממשלה. זה לא הופיע בתזכיר ולא הופיע בקריאה הראשונה. יכולה הממשלה להחליט שהיא רוצה לשנות את זה גם בלי תזכיר ובלי שהופיע בנוסח בקריאה הראשונה, אבל זה נושא שהממשלה צריכה להחליט עליו ולא אני בתור פקידת ציבור. זה באשר לנושא הפרוצדורלי.


גם מבחינה מהותית, השינוי כאן מן המצב המשפטי הקיים גדול מאוד. היום העונש על אי קיום של חוק שעות עבודה ומנוחה הוא קנס או מאסר עד חודש אחד. העונש לפי חוק רישוי עסקים הוא שלילת רישיון ואי מתן רישיון מזורז או מאסר עד 18 חודשים. השינוי מחודש מאסר אחד ל-18 חודשי מאסר הוא שינוי רציני מאוד של המצב המשפטי הקיים. שוב, זה דבר שצריך לדון עליו בכובד ראש.
היו"ר דוד אזולאי
מה גברתי מציעה?
לירון אדלר-מינקה
הממשלה צריכה להחליט בזה לפני שהכנסת מחליטה בזה. אם שר הפנים ומנכ"ל משרד הפנים רוצים לעשות את זה, עליהם להעלות את זה לוועדת השרים לענייני חקיקה. זה לא נדון בוועדת השרים לענייני חקיקה.
היו"ר דוד אזולאי
עוד מישהו מנציגי הממשלה רוצה להתייחס לעניין הזה?
קרן טרנר
אנחנו חוזרים על ההערות שלנו מהדיונים במהלך החודשים האחרונים. הערנו מדוע לדעתנו זה לא מתאים כאן. ככל שחוק שעות עבודה ומנוחה הוא חוק חשוב, יש חוקים נוספים חשובים, למשל חוק עובדים זרים. אנו סבורים שחוק רישוי עסקים הוא לא המקום המתאים. זה מרע את מצבם של העסקים. אנחנו בעצם חוזרים על דברים שאמרנו במהלך החודשים האחרונים כאשר הנושא נדון. קיווינו שהוא יירד.
לירון אדלר-מינקה
זה מטיל נטל כבד על הרשויות המקומיות.
היו"ר דוד אזולאי
לנציג משרד הפנים יש מה להעיר בנושא הזה?
אשר גרנר
לא אגיד את העמדה האישית שלי, אומר את העמדה של מנכ"ל משרד הפנים ושל משרד הפנים בנושא הזה, שהם אחראים עליו. הם רוצים להכניס לחוק רישוי עסקים את נושא שעות פתיחה וסגירה של עסקים.
קרן טרנר
למה לא הבאתם את זה לוועדת השרים לענייני חקיקה?
אשר גרנר
נשלח נוסח אך הוא לא הגיע לוועדת השרים לענייני חקיקה.
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע לנציגי משרדי הממשלה, כרגע לא אפתח את הדיון.
פאינה (פניה) קירשנבאום
גם אנחנו רוצים להגיד משהו.
היו"ר דוד אזולאי
זה הנוסח המוצע. אם יש לכם השגות לגבי הנוסח הזה, אני מציע שתביאו אותן לוועדת השרים לענייני חקיקה ושהיא תקבל החלטה. כאשר ועדת השרים לענייני חקיקה תקבל החלטה, תחזירו את זה לכאן לוועדה ואנחנו נדון בזה. בסדר? תודה רבה.
יוחנן פלסנר
זה לא יובא להצבעה עכשיו?
היו"ר דוד אזולאי
לא. בכל מקרה לא התכוונתי עכשיו להביא להצבעה.
פאינה (פניה) קירשנבאום
אם כך, הצעת החוק כולה לא תובא היום להצבעה, כי אם עכשיו מושכים את זה בחזרה לוועדת השרים לענייני חקיקה אז היום לא נצביע על הצעת החוק.
היו"ר דוד אזולאי
אם זאת הדרישה, למשוך את זה לוועדת השרים לענייני חקיקה ולא נוכל להצביע על הצעת החוק, אז בהחלט לא נצביע עליה.
פאינה (פניה) קירשנבאום
אנחנו רוצים לדעת מה קורה. קודם כול, אם לא מושכים את זה לוועדת השרים לענייני חקיקה אז אנחנו רוצים להסתייג ולדון על זה, ויש לנו כמובן עוד דברים לעשות בעניין הזה.
היו"ר דוד אזולאי
את יכולה תמיד להסתייג. זה לא הדיון הראשון שלנו בנושא רישוי עסקים. קיימנו כבר עשרות דיונים על תיקון חוק רישוי עסקים. זה שגברתי היום באה, אנחנו מברכים על כך ושמחים שגברתי נמצאת אתנו.
פאינה (פניה) קירשנבאום
אני מרגישה שאני צריכה להיות כאן.
היו"ר דוד אזולאי
אין בעיה. אנחנו מברכים על כך ונשמח שתמיד תהיי כאן.


לא נקיים היום הצבעה על כל הצעת החוק היות והתעורר כרגע ויכוח עקרוני. נשאיר את זה. תביאו את זה לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה והיא תחליט בעניין הזה. מה שתחליט, אנחנו נכבד. ואם נדחה את ההצבעות, אז נדחה את ההצבעות. אבל אני רוצה לסיים את הדיון בהצעת החוק בכל מקרה, שנדע שבזה סיימנו את הליך החקיקה. לא יהיו דיונים נוספים אלא רק הצבעות.
אלעזר במברגר
אדוני אומר ששר הפנים ייזום דיון בוועדת השרים לענייני חקיקה?
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו מפנים את הבקשה לכל משרדי הממשלה, ליזום דיון בוועדת השרים לענייני חקיקה. זה מה שאני מבקש. אני לא הולך להיות אחראי על שר זה או אחר שייזום את המהלך הזה. משרד האוצר יכול ליזום, משרד המשפטים יכול ליזום, משרד הפנים יכול ליזום.
אלעזר במברגר
אני רוצה שהסיכום יהיה ברור. עמדת הממשלה, וכמדומני יש כאן אחידות דעים, היא לא לכלול את הסעיף הזה בנוסח שהצענו.
אילנה מישר
זה לא עמדת שר הפנים.
היו"ר דוד אזולאי
יש משרד אחד שתומך בנוסח הזה.
קרן טרנר
אבל הוא לא הציע את זה באופן רשמי.
אלעזר במברגר
אדבר בשם משרד האוצר. גם ברמה העובדתית, את נוסח הסעיף הזה אנחנו מכירים פורמלית רק מאתמול בערב, על אף שבוודאי היו דיונים ובוודאי אנו מכירים את הרעיונות ואת היוזמות.
גלעד קרן
אני לא מחווה דעתי לעניין הסעיף, אבל הנוסח הספציפי הזה, בדיוק במילים הללו הועבר לכל נציגי הממשלה בישיבה הפנימית האחרונה שקיימנו, לפני כחודש.
היו"ר דוד אזולאי
לפחות בעובדות תדייק. הנוסח זה הועבר אליכם לא אתמול ולא שלשום. זה דבר שלא נוצר רק היום.
אלעזר במברגר
אני מדייק מאוד בעובדות. אני אישית לא ראיתי את הנוסח הזה עד אתמול.
היו"ר דוד אזולאי
יש גורמים שאיתם אנחנו נמצאים בקשר, כפי שהיום כאשר הזמנו אותך לדיון, לא הזמנו אותך אישית אלא הזמנו את המשרד שלך, והוא שלח אותך לכאן.
אלעזר במברגר
אני מייצג את הלשכה המשפטית במשרד האוצר שאמונה על הליך החקיקה של החוק הזה. אולי בשל טעות ראיתי את הנוסח הזה רק אתמול.


אבל מעבר לעניין הטכני, הוסבר באופן ברור שמדובר בשינוי דרמטי מאוד ומשמעותי מאוד, רובד נפרד לגמרי מלב החקיקה הזאת. זה שינוי שבוודאי מצריך דיון בוועדת השרים לענייני חקיקה.
היו"ר דוד אזולאי
אין על כך ויכוח. אני מקבל את העמדה שלכם ומסכים לה. אתם טוענים שהנושא לא הובא לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה. זכותכם, ואני מבקש, ביקשתי אז ואני מבקש גם היום, שתביאו את זה לדיון. אני לא אקבע מי ייזום את המהלך בוועדת השרים לענייני חקיקה, אין זה מתפקידי. אני מבקש שאתם תביאו את זה לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה. מי יביא את זה – לא אנחנו נקבע.


אני רוצה לסיים את הדיון. אני לא רוצה להשאיר דברים פתוחים. אני מבקש לעבור עכשיו לנושא האחרון שנותר לדיון.
פאינה (פניה) קירשנבאום
לא נפתח על זה דיון כעת?
היו"ר דוד אזולאי
אני לא פותח דיון על זה.
פאינה (פניה) קירשנבאום
יש לך אפשרות למשוך את הצעת החוק. זה מה שהוא אומר לך, שאם אתה לא מושך את הצעת החוק הזאת אז נלך במסלול הזה.
אלעזר במברגר
אני מבין שבינתיים הסעיף הזה לא מאושר כל עוד הממשלה לא מגבשת את דעתה.
פאינה (פניה) קירשנבאום
מר במברגר, הוא אומר שאם לא תחזיר את זה לוועדת השרים לענייני חקיקה אז הוא יגיש את זה בנוסח של הוועדה.
היו"ר דוד אזולאי
לא אצביע על שום דבר שאין עליו הסכמה, שיהיה ברור. עם כל הכבוד לחברי הכנסת, אני מכבד את נוכחותכם כאן ומברך עליה, אבל לא ייתכן שאנחנו מקיימים כאן עשרות דיונים - - -
פאינה (פניה) קירשנבאום
על הסעיף הזה?
היו"ר דוד אזולאי
על כל הצעת החוק.
יוחנן פלסנר
ועכשיו לא מקדמים אותו. למה לא מקדמים אותו?
היו"ר דוד אזולאי
אתם באים עכשיו בדקה התשעים ומבקשים להיכנס לדיון. אני לא פותח דיון, עם כל הכבוד.
יוחנן פלסנר
השאלה למה אתה בולם את קידומה של הצעת החוק.
היו"ר דוד אזולאי
אני לא בולם שום דבר.
יוחנן פלסנר
אתה בולם את קידומה לאור ההתניה שלא תעבור אם לא יוכנס הסעיף הזה שהוכנס על-ידי סיעה דתית. זה שינוי של הסטטוס קוו. אתה מנסה להגניב את הסעיף אל תוך הצעת החוק.
היו"ר דוד אזולאי
הכנסתי סעיף ועובדה שאני לא מקיים הצבעה, ובכל הצבעה תוכל להגיש הסתייגות. אני לא מגניב שום דבר. אני מצפה ממך לפחות לקצת הגינות. אילו רציתי לקיים הצבעה, עוד לפני שהגעת לכאן הייתי מקיים את ההצבעה. לא קיימתי הצבעות, אז אל תגיד שאני מגניב כאן משהו. אמרתי גם לחברת הכנסת פאינה קירשנבאום שהיתה כאן כבר בתחילת הדיון, שאודיע על ההצבעות שעה לפני המועד. אז על מה אתה מדבר? אתה רק הגעת וכבר יש לך מה להגיד.
יוחנן פלסנר
הגעתי לכאן לצורך דיון בסעיף ספציפי וזה לגיטימי לגמרי בהתנהלות הפרלמנטרית שלנו.
היו"ר דוד אזולאי
כל הכבוד לך. כאשר הממשלה תציג את עמדתה בעניין הזה, זה יבוא לכאן לדיון ואתה מוזמן לבוא ולהביע את עמדתך.
יוחנן פלסנר
אפשר בקור רוח להגיד משפט אחד? אני מכבד את העובדה שביסודיות הכנתם חוק שלם לרישוי עסקים, בתיאום עם הממשלה. אני לא חבר בוועדה הזאת, אך הגעתי לכאן משום שאני סבור שחוק שלם שמטפל בנושא רישוי עסקים, שאמור להסדיר את פעילות המגזר העסקי, לא נכון לבלום אותו בגלל גחמה של שר הפנים שרוצה להכניס כאן אלמנט של שינוי הסטטוס קוו.
היו"ר דוד אזולאי
הבנתי מה רצית להגיד. אמרת את הדברים, ואני לא פותח את הדיון. תודה.


אני עובר לנושא האחרון בהצעת חוק רישוי עסקים באשר להוראות אחידות של הרשויות המקומיות.
תומר רוזנר
במהלך הכנת הצעת החוק בנושא הרפורמה, הוצגו בפנינו כמה מטרות עיקריות. המטרה הראשונה היא יצירת מפרט אחיד, שנועד ליצור למגזר העסקי רמה גבוהה ככל הניתן של ודאות לגבי תנאים שיוצגו בפני מי שרוצה לפתוח עסק חדש. המטרה העיקרית של הרפורמה בנושא הזה היא לאפשר שאדם שרוצה לפתוח עסק חדש יישב בביתו או במשרדו, יפתח את אתר האינטרנט ויוכל לדעת מה מצפים ממנו בדיוק. אנחנו רוצים לשנות את המצב הקיים היום, שבו אדם שמבקש רישיון עסק או היתר זמני לא יכול לדעת מה ידרשו ממנו. לפעמים נדרשות ממנו דרישות שונות במקומות שונים בארץ, ואפילו בתחום אותה רשות מקומית נדרשות ממנו דרישות שונות. המטרה העיקרית היא ליצור בנושא הזה ודאות רבה ככל הניתן. לכן מוצע להוסיף מפרט אחיד של משרדי הממשלה.
היו"ר דוד אזולאי
מעבר למפרט האחיד של הרשויות המקומיות?
תומר רוזנר
לא. לכן הממשלה הציעה ליצור מפרט אחיד של נותני האישורים, שבאמצעותו יוכלו כל המבקשים לפתוח עסק חדש לראות באתר האינטרנט מה כל משרד ממשלתי דורש מהם בדיוק, למעט חריגים מסוימים שהם מאוד מצומצמים ומוגבלים בהיקפם.


סברנו שהגענו להסכמה על כך שגם הרשות המקומית צריכה לפרסם הוראות אחידות לגבי הדרישות שלה מן העסקים שבתחומה, שאם לא כן נחטא לרפורמה כולה ובעל העסק לא יידע מה רוצים ממנו. הוא יידע מה משרדי הממשלה רוצים ממנו אך לא יידע מה הרשות המקומית רוצה ממנו, ובעצם מחצית או יותר מן הדרישות שיוצגו בפניו יהיו בבחינת בלתי ודאיות. לצערי הרב הודיעו לי הבוקר שההסכמה הזאת לא קיימת כבר.


המטרה היא לא להגביל, כמובן, את הרשות המקומית באפשרות שלה לקבוע תנאים, אלא ליצור שקיפות מלאה בתנאים. כלומר, אם הרשות המקומית רוצה, היא יכולה לקבוע כל תנאי שהיא רוצה, כמובן במסגרת הסבירוּת ובמסגרת כל הכללים החלים עליה, ובלבד שתפרסם אותו בצורה שקופה, שכולם יידעו מה התנאים שמבקשים מכל העסקים שברשות המקומית. אם יש נסיבות חריגות ומיוחדות לעסק מסוים, בתנאים מסוימים, בדומה למשרדי הממשלה, תוכל כמובן הרשות המקומית לקבוע גם תנאים חריגים ספציפיים לאותו עסק, בגבולות צרים יחסית.


הדבר הזה נועד קודם כול לאפשר שקיפות, ושנית, ולא פחות חשוב בעינינו, למנוע את הסחר מכר שקיים היום בין רשות הרישוי, הרשות המקומית, ובין בעלי העסקים, ותופעת המתווכים השונים שמטפלים בנושא רישוי עסקים מול הרשות המקומית, ותופעות אחרות שהן בלתי רצויות, שבאמצעותן מי שמצליח לשכנע בצורה כזאת או אחרת את הרשות המקומית מקבל הקלות בתנאים ומי שלא מצליח מוצגים בפניו תנאים קשים הרבה יותר. זאת מטרת הסעיף שמוצע כאן.
היו"ר דוד אזולאי
תודה. מישהו ממשרדי הממשלה רוצה להתייחס לעניין הזה? בבקשה, גברתי.
דרורי שפירא
כרגע הנוסח הנוכחי מחולק לשניים. יש התייחסות לתנאים לגבי סוגי העסקים, ותנאים לגבי עסק ספציפי. לגבי סוגי העסקים, אפשר לשנות את זה רק מידי 3 שנים. לגבי עסק ספציפי, אפשר לקבוע תנאים רק אם יש עובדות או נסיבות חדשות ואם יש חשש משמעותי.


משרד הפנים סבור שבעייתי מאוד להטיל על הרשויות המקומיות לגבש משהו מאוד לא פתוח, לא נתון לשיקול דעת. תראו כמה קשה לנו לגבש מפרט אחיד של משרדי הממשלה. לחלק מן הרשויות המקומיות יש בקושי תקן של אדם אחד שמטפל ברישוי עסקים. הן לא מסוגלות לייצר מפרט של כל התנאים שהן דורשות. אני רוצה להתריע מראש שהן לא יכולות לייצר את הדבר הזה וזה יפגע בהליך רישוי העסקים שנעשה על-ידי הרשות המקומית. זה פן אחד.


הפן השני, שלא נותנים לרשות המקומית כל שיקול דעת. הרשות המקומית היא הגורם המתכלל של כל רישוי העסקים.
היו"ר דוד אזולאי
הרשות המקומית היא שקובעת את התנאים.
דרורי שפירא
על-פי הנוסח שמופיע כאן היא תקבע מראש תנאים שלא יוכלו להשתנות במשך 3 שנים.
תומר רוזנר
זה לא נכון. היא יכולה לשנות את התנאים בכל עת. יחד עם זה, כדי להגן על עסקים קיימים, כפי שאמרנו לגבי המפרט האחיד הממשלתי, אם עסק קיים פעל בהסתמך על תנאים שנקבעו אי אפשר לשנות לו אותם למשך 3 שנים. לגבי עסק חדש, אפשר לשנות בכל עת. כך אמרנו כאן.
קרן טרנר
יש לכם בעיה בניסוח.
דרורי שפירא
אם יש תנאי ספציפי שהוא לא תנאי לגבי סוגים של עסקים, אם יש עסק חדש שנמצא במיקום מסוים, למשל חנות שמוכרת אביזרי מין שנמצאת על-יד בית-ספר יסודי, האם הרשות המקומית יכולה לקבוע שיהיו שם וילונות או דברים ספציפיים שמתייחסים לעסק ספציפי שנמצא במקום ספציפי, תנאים שלא מפורסמים באתר האינטרנט כי לא נוגעים לכלל העסקים? האם יש לרשות המקומית אפשרות לעשות את זה?
אבי גור
בוודאי שהיא יכולה.
תומר רוזנר
בוודאי שהיא יכולה. היא תצטרך לפרסם באתר האינטרנט שלה שעסק שנמצא במרחק כזה או אחר מבית-ספר יצטרך לשים וילונות באם הוא מוכר אביזרי מין.
אבי גור
יש הרבה הגבלות לגבי בתי-ספר והמרחק מהם.
דרורי שפירא
זה אומר שכל אימת שהיא רוצה לקבוע דבר ספציפי לגבי עסק ספציפי עליה לפרסם את זה קודם כול באתר האינטרנט.
היו"ר דוד אזולאי
כן.
דרורי שפירא
גם רשות מקומית שיש לה בקושי אדם אחד שעוסק בפיקוח על רישוי עסקים? אני מתריעה כאן מראש בשם משרד הפנים שההליך שבנוי כאן יהיה בעייתי מאוד ליישום ויפגע ברישוי.
אשר גרנר
בסיכום המקדים שהיה לנו דיברנו על הוראת מעבר לנושא הזה.
תומר רוזנר
אם אתם מסכימים להוראת מעבר, אני מסכים, אבל אתם לא מסכימים.
אשר גרנר
אחרי שתתקבל כאן החלטה, בכל מקרה אני מבקש, במידה ותתעקשו על הנושא הזה, שתהיה הוראת מעבר של 3 שנים לפחות, כי לחלק מן הרשויות המקומיות אין בכלל אתר אינטרנט, ואולי להאריך אפילו בשנתיים נוספות.
דרורי שפירא
3 שנים לא יספיקו.
אשר גרנר
אנחנו עובדים עם משרד האוצר כדי לסייע לרשויות מקומיות שאין להן אתר אינטרנט. לכן נדרשת הוראת מעבר לתקופה ארוכה למדי אם תקבלו החלטה לאמץ את הסעיף הזה.


הייתי מבקש שתשמע גם את עמדת הרשויות המקומיות.
היו"ר דוד אזולאי
אני מבקש לשמוע קודם כול את נציגי משרד האוצר.
אלעזר במברגר
אני רוצה לציין לשם הדיוק, נקודת המוצא שממנה התחלנו, תבנית החקיקה שיצרנו בעקבות ועדת הבר, צודק משרד הפנים שהתרחקנו ממנה מאוד. במתכונת המקורית התפיסה היתה שנותני האישורים מגבשים מדיניות אחידה, מפרט אחיד, אך התפיסה היתה שלרשות המקומית יש ראייה מקומית יותר, נקודתית יותר והיא מזהה לפעמים אולי נסיבות ייחודיות.
תומר רוזנר
לא נכון להציג את זה כך. מה שמנוסח כאן נובע ממסקנות ועדת הבר.
אלעזר במברגר
אני מדבר על התהליך שיצאנו ממנו. התפיסה היתה שלרשות המקומית יש ראייה מקומית שמתאימה את עצמה לנסיבות. היא יודעת לעשות את ההתאמות הנדרשות ולכן יש לה מרווח פעולה רחב יותר. התרחקנו משם מאוד. היום לצמצם באופן מוחלט את האפשרות לקבוע חריג כזה או אחר למקום כזה או אחר לאור נסיבות מקומיות מאוד, זה מרחיק לכת.
קרן טרנר
אתם אומרים שזה יהיה אפשרי, רק צריך יהיה לפרסם? יהיה אפשר לקבוע תנאים והגמישות תינתן לרשות המקומית, אבל תהיה לה חובה לפרסם את הדברים באתר האינטרנט? אני מבקשת להוסיף בעניין הזה שעלינו לחשוש מ"אות מתה" בחקיקה. היום לרבות מן הרשויות המקומיות, על אף שהן מחויבות להפעיל אתר אינטרנט, אין אתר אינטרנט.
תומר רוזנר
יש בתי-משפט.
קרן טרנר
אנחנו עובדים על זה, לרבות מימון להקמת אתר אינטרנט מינימלי לכל הרשויות המקומיות.
היו"ר דוד אזולאי
היות ובנושא הזה יש חילוקי דעות ועדיין לא כל הגורמים התבטאו, לכן הנושא הזה בלבד יישאר פתוח לדיון הבא, לפני ההצבעות, ואנחנו נודיע לכם על כך. אני מודה שבעצמי עדיין לא גיבשתי עמדה בעניין הזה. אני רוצה ללמוד את הנושא הזה ולקבל החלטה.


נסכם את הדיון. היות וכבר לפני 20 דקות היינו צריכים לפתוח דיון אחר, אני לא רוצה להתעכב יתר על המידה. יש כמה נושאים שנשארו פתוחים, עם כמה גרסאות. אתם תביאו את נושא חוק שעות עבודה ומנוחה לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה, תתקבל שם החלטה, אשמע מכם מה הוחלט ובהתאם לזה נחליט מתי לקיים הצבעות.


רבותי, אני מודה לכולם. שיהיה לכולם פסח כשר ושמח. שיהיה לנו חודש טוב ושנשמע בשורות טובות.

הישיבה ננעלה בשעה 13:15
PAGE
47

קוד המקור של הנתונים