ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/03/2010

הארכת תקופת כהונת נציבת קבילות שוטרים וסוהרים

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הפנים והגנת הסביבה

16.3.10

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מס' 183

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שלישי, א' ניסן התש"ע (16 במרס 2010), שעה 09:30
סדר היום
הארכת תקופת כהונת נציבת קבילות שוטרים וסוהרים
נכחו
חברי הוועדה: כרמל שאמה – מ"מ היו"ר
מוזמנים
חנה קלר

- נציבת קבילות שוטרים וסוהרים
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
ייעוץ משפטי
עידו בן יצחק

ברק טייכמן – מתמחה
רשמה וערכה
ס.ל. חבר המתרגמים בע"מ

הארכת תקופת כהונת נציבת קבילות שוטרים וסוהרים
היו"ר כרמל שאמה
מה על סדר היום?
חנה קלר
החוק מורה שניתן להאריך בשנתיים נוספות, אבל צריך חובת היוועצות עם שר המשפטים. חובת ההיוועצות התקיימה ב-7 למרס.
היו"ר כרמל שאמה
צריך אישור של הוועדה?
חנה קלר
כן, צריך אישור הוועדה.
היו"ר כרמל שאמה
יש מתנגדים? אני שואל אם מישהו מהמשרדים.
חנה קלר
חובת ההיוועצות התקיימה.
היו"ר כרמל שאמה
אם מישהו רוצה לומר דברים.
חנה קלר
אני צריכה להגיד תודה לוועדה.
היו"ר כרמל שאמה
הוועדה מברכת והוועדה מאחלת לך הצלחה בהמשך דרכך.
חנה קלר
תודה, אני צריכה את זה.
היו"ר כרמל שאמה
ואנחנו סומכים על שיקול דעתם של השרים ומברכים. כל טוב.
חנה קלר
תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:40

קוד המקור של הנתונים