ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/03/2010

הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 2), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

8.3.10


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מס' 248

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

מיום שני, כ"ב באדר התש"ע (8 במרס 2010), שעה: 13:20
סדר היום
הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 2), התש"ע-2010
דיון מחדש לפי סעיף 124 לתקנון הכנסת
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
עפו עגבאריה

רחל אדטו

אריה אלדד

אחמד טיבי
מוזמנים
דר' אמיר שנון

- משרד הבריאות

עו"ד אביטל וינר

- לשכה משפטית, משרד הבריאות
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
ייעוץ משפטי
ג'ודי וסרמן

נועה בן שבת

יעקובית ישפה – מתמחה
רשמה וערכה
ס.ל., חבר מתרגמים בע"מ
הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 2), התש"ע-2010
דיון מחדש לפי סעיף 124 לתקנון הכנסת
היו"ר חיים כץ
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא הוא הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מספר 2).

כפי שאתם יודעים, הצעת החוק הונחה על שולחן הכנסת והיו אליי פניות של מספר חברי כנסת והחלטתי להביא להצבעה למשוך את הצעת החוק מהמליאה, לפי סעיף 124, ולערוך דיון מחודש, לפי תקנון הכנסת. אז קודם כל אני מעלה להצבעה את אישורכם למשוך את הצעת החוק משולחן הכנסת. מי בעד? ירים את ידו. מי מתנגד? ירים את ידו. תודה רבה. זה עבר.

אושרה משיכת הצעת החוק משולחן הכנסת.
וילמה מאור
זה שניים בעד, אחד נגד.
ג'ודי וסרמן
אדוני, לפי תקנון הכנסת אחרי שהוועדה מאשרת לחדש את הדיון בהצעת החוק, יודיע יושב ראש הכנסת על כך בכנסת ולכן בעצם הדיון מתקיים בכפוף לזה שיושב ראש הכנסת יודיע על החלטת הוועדה כרגע במליאת הכנסת.
היו"ר חיים כץ
מאחר ואנחנו לא יכולים לסיים את הדיונים היום, עד שיושב ראש הכנסת יסיים את משיכת החוק, פנה אליי חבר הכנסת אחמד טיבי והעלה בפניי דרישות. אני מדבר על הגשת הסתייגות של הוועדה להצעת החוק. אני מבקש מצוות הרופאים של הוועדה וחבר הכנסת אחמד טיבי, שהצטרף לצוות הרופאים---
רחל אדטו
בתור אחד שלמד אצלי אז---
אחמד טיבי
אני התלמיד שלה.
אריה אלדד
לפחות לא שלי.
היו"ר חיים כץ
מאחר שאנחנו בכל זאת רוצים לסיים את זה ביום שני בשבוע הבא, לפני פיזור הכנסת, בצד הכי טוב שאפשר, אני מבקש מכם, אתם אנשים מלומדים, בכל זאת סיימתם רפואה, אני מקווה שכולם עם בחינות, שתשבו ביניכם, יחד עם היועצת המשפטית של הוועדה, תראו את ההסתייגות שאני מתכונן להעלות מטעם הוועדה, ותגיעו להסכמות, וההסכמות ביניכם מקובלות עליי.
רחל אדטו
אני מציעה שאתה תהיה בתור המגשר.
היו"ר חיים כץ
אני מקווה שלא תצטרכו. אם לא תהיה בררה, אז אכנס בתור---
רחל אדטו
מגשר שומע את שני הצדדים, בורר ומוציא פסק דין.
היו"ר חיים כץ
יש לכם זמן עכשיו לעבודה.
אחמד טיבי
תוכלו להעביר לנו את ההצעה? שנלמד אותה ביחד.
נועה בן שבת
מה שמונח על השולחן.
היו"ר חיים כץ
ואז תשבו ביניכם, תקבלו את ההחלטות, תביאו לי, נכנס את הישיבה, נראה איך אנחנו מקדמים את העניינים.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:30

קוד המקור של הנתונים