ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/03/2010

שינויים בתקציב לשנת 2010

פרוטוקול

 
PAGE
11
ועדת הכספים

9.3.2010


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 341
מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, כ"ג באדר התש"ע (9 במרץ 2010), שעה 14:00
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2010
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

חיים אורון

זאב אלקין

אורי אריאל

אמנון כהן

פניה קירשנבאום
מוזמנים
טליה אילוז, רשות החשמל

נורית פלתר-איתן, רשות החשמל

מיכל צוק, אגף התקציבים, משרד האוצר

דב בארי, רפרנט רווחה וביטוח לאומי והלשכה לשיקום נכים, אגף התקציבים, משרד האוצר

נעם שטרן, אגף התקציבים, משרד האוצר

אשרה רודב, אגף התקציבים, משרד האוצר

עמית סדן, אגף התקציבים, משרד האוצר

אריאל קטן, המשרד לשירותי דת

חנן פריצקי, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

דוד שטיינמץ, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

נופיה בכר, משרד התשתיות הלאומיות
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

שינויים בתקציב לשנת 2010
היו"ר משה גפני
אני מחדש את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום שינויים בתקציב לשנת 2010.

פנייה מספר 59 – משרד הרווחה
חנן פריצקי
הבקשה נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב משרד הרווחה. במסגרת זאת אנחנו מקימים מיזם לתעסוקת נכים, קיבלנו תוספות לצורך מיזם לטובת דרי רחוב בחורף, טיפול בדרי רחוב בחורף, מחשוב לשכות לשירותים חברתיים. מדובר בשינויים פנימיים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 59 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 60 – שיקום נכים
דב בארי
הלשכה לשיקום נכים, לפני כשנה וחצי פנתה לאגף התקציבים כדי לקבל תוספת כוח אדם בשעות נוספות וכוננויות בגלל העומס הרב שנוצר להם עקב שינויי חקיקה. ההסכם מדבר על כך שאנחנו ניתן להם את זה לשלוש שנים, כי זה כוח אדם זמני, וניתן גם ב-2010 בהתאם למה שנתנו ב-2009 וב-2008.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 60 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 61 – משרד הקליטה
מיכל צוק
הפנייה נועדה להעברת 5 מיליון שקלים לתוכנית לעולי קווקז.
היו"ר משה גפני
במסגרת מה?
פניה קירשנבאום
פרוייקט לטיפוח אוכלוסיית קווקז, שיפור השכלה וכולי.
אמנון כהן
למה קווקז? האוכלוסייה מבוכרה לא צריכה טיפול?
פניה קירשנבאום
הכסף בא מהסכם קואליציוני של ישראל ביתנו. כאשר ש"ס תביא כסף, יטפלו גם בבוכרים.
אמנון כהן
איפה כתוב כאן הסכם קואליציוני? אני לא רואה את זה. בדרך כלל זה כתוב.
מיכל צוק
מדובר כאן על העברה לשם תגבור או פעילות לעולי קווקז. לא כתוב הסכם קואליציוני.
אמנון כהן
זה לא קואליציוני. אם אלה תקציבי משרד, למה רק קווקז? יש אתיופיה, יש בוכרה וכולי.
פניה קירשנבאום
לגבי עולי אתיופיה, יש תוכנית חומש.
אמנון כהן
אני לא יודע. אני שואל עכשיו את הרפרנטית.
פניה קירשנבאום
נדמה לי שהעברת שני מיליון שקלים לעולים מבוכרה.
היו"ר משה גפני
מה שאומרת חברת הכנסת קירשנבאום, מקובל עלי. היא אומרת שצריך להעביר את זה ואני סומך עליה.
אמנון כהן
אבל לי יש בעיה.
היו"ר משה גפני
אני מבקש דבר אחד והוא לא לכתוב שזה הסכם קואליציוני. אני בעד לא לומר קואליציוני.
אמנון כהן
גם לא כתוב כאן.
היו"ר משה גפני
אמרתי שאני בעד לא לכתוב את זה.
אמנון כהן
על איזה פרוייקט מדובר?
אורי אריאל
חבר הכנסת כהן, אנחנו מודים לך על התייחסותך עד כה ואנחנו ממהרים מעט לוועדה לתקציב הביטחון. תצביע נגד. אנחנו נאשר את זה.
אמנון כהן
לא, זה לא הולך כאן כך.


את יכולה לומר לי לאיזו פעילות זה הולך?
מיכל צוק
אני יכולה לברר ולהודיע לך.
אמנון כהן
אדוני היושב, אין לי יותר שאלות.
היו"ר משה גפני
מה סיכמתם?
אמנון כהן
אמרה מיכל צוק שהיא תדבר עם השרה ואנחנו נקבל תשובה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 61 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 8 – משרד הרווחה
חנן פריצקי
הפנייה נועדה לממן הוצאות חניה של מחוז תל אביב. עיריית תל אביב סימנה אדום-לבן על כל האזור ולא הייתה לנו ברירה והיינו חייבים לרכוש שירותי חניה.
אורי אריאל
באיזה סכום מדובר?
חנן פריצקי
חצי מיליון שקלים עבור מחוז שלם.
אורי אריאל
למה אתם מטרטרים את המשרד ואותנו בגלל זה?
חנן פריצקי
אין לנו ברירה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 8 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 43 - המועצה הישראלית לצרכנות
קריאה
תוספת לתקציב שניתן למועצה הישראלית לצרכנות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 43 – אושרה פה אחד

פניות מספר 62 עד 64 – משרד התשתיות הלאומיות
טליה אילוז
את פנייה מספר 64 אנחנו מייצגים.
טמיר כהן
הכל ביחד.
טליה אילוז
לא דנים ב-64?
אמנון כהן
בינתיים.
טליה אילוז
כי הרפרנט שלח אותי. אני מרשות החשמל. הרפרנט ביקש שנהיה נוכחים כאן כדי להציג את הבקשה.
היו"ר משה גפני
את יכולה להציג את 62 עד 64?
טליה אילוז
לא. את 64 שהיא לגבי רשות החשמל והיא בנפרד. מאיזה שהן סיבות טכנית הוא חיבר את הפניות.
היו"ר משה גפני
אז אי אפשר.
טמיר כהן
זה מחובר. אי אפשר לדון רק בפנייה אחת.
טליה אילוז
הוא אמר לי שכן. במיוחד הוא שלח אותי.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 65 – משרד התשתיות הלאומיות


הרפרנט לא נמצא.


פנייה מספר 67 – משרד הרווחה
חנן פריצקי
הבקשה נועדה לתוספת 57 תקנים למשרד הרווחה, בעיקר לחוקרי ילדים וקציני מבחן לאור המשבר בתחום.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 67 – אושרה פה אחד

בקשה מספר 003-20.
מיכל צוק
למשרד החינוך. הפנייה נועדה להעביר עודפי תקציב לשנת 2009 לשימוש בשנת 2010.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

בקשה מספר 003-20 – אושרה פה אחד
פניה קירשנבאום
למה העודפים של החינוך עוברים ושל המשרדים האחרים לא עוברים?
היו"ר משה גפני
משום שהעודפים מעוכבים.
פניה קירשנבאום
למה זה לא מעוכב?
היו"ר משה גפני
אני ביקשתי להביא את זה. ביקש ממני השר משולם נהרי. את כל העודפים אני מביא בשבוע הבא. אני מביא גם את התיירות. את התיירות אני מביא היום. השר משולם נהרי ביקש את זה ולכן אני מביא את זה היום.
פניה קירשנבאום
למה העודפים האלה מיועדים?
היו"ר משה גפני
אלה עודפים משנת 2009 שעוברים ל-2010.
מיכל צוק
לשאלה שנשאלתי לגבי עולי קווקז. נמסר לי שגם לקבוצות עולים אחרות, כמו עולים מבוכרה, עושים פעילויות בתחום החברתי, בדומה למה שנעשה כאן.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 68 – המשרד להגנת הסביבה
עמית סדן
הפנייה נועדה לתקצב תוספת של 93 מיליון שקלים לטובת פעולות המשרד בנושא אכיפה, שינוי אקלים, זיהום אוויר, בנייה ירוקה וחינוך. כמו כן מתבצעים גם שינויים פנימיים.
אמנון כהן
מדובר בפעילות או בכוח אדם?
עמית סדן
גם בכוח אדם יש תוספת אבל לא בהרשאה להתחייב.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 68 – אושרה פה אחד

פניות מספר 69 עד 76 -
דוד שטיינמץ
הפנייה היא ממספר 70 עד 76.
היו"ר משה גפני
אתה יכול להסביר הכל?
דוד שטיינמץ
כן.
אמנון כהן
שמת לב שיש גם מעונות שם?
דוד שטיינמץ
אין מעונות. כל הפניות האלו הן תוספות תקציב שניתנו למשרד במסגרת עסקת החבילה הן למרכז ההשקעות, הן למסלול התעסוקה, הן לעסקים קטנים, הן לסוכנות לעסקים קטנים. אלו כל התוספות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 69 עד 76 – אושרו
חיים אורון
נגד, נגד, נגד.
היו"ר משה גפני
למה?
חיים אורון
הסכמים קואליציוניים.
היו"ר משה גפני
אלה לא הסכמים קואליציוניים. זה יורד מההסכמים הקואליציוניים.
חיים אורון
תסתכל ב-130125.
דוד שטיינמץ
זאת לא פנייה שלי.
קריאה
הוא צודק. אלה הסכמים קואליציוניים.
היו"ר משה גפני
זה יורד מהסכמים קואליציוניים.


הפניות אושרו.

פנייה מספר 77 –
אשרת רודב
הפנייה נועדה לכיסוי התחייבות של הלשכה המשפטית בגין ייעוץ משפטי שניתן לה על ידי עורך דין מומחה.
היו"ר משה גפני
במה?
אשרת רודב
כחלק מהקווים שיושמו בתקופת המשבר, הוחלט להקים קרן ביו טכנולוגית שתהיה בשיתוף הסקטור הפרטי והסקטור הממשלתי.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 77 – אושרה פה אחד

פניות מספר 78 ו-79 – שירותי דת
אריאל קטן
מדובר בתוספות תקציביות לפעילויות של המשרד לשירותי דת. יש כאן 4 מיליון שקלים לעירובים, 6.5 מיליון שקלים לפיתוח בתי עלמין ועוד 3 מיליון שקלים לתוכניות הבראה ו-7 מיליון שקלים לרזרבה.
פניה קירשנבאום
מה זאת רזרבה?
אריאל קטן
כסף שמשרד האוצר העביר לשם תוכניות הבראה עתידיות שבמהלך השנה נקיים.
פניה קירשנבאום
כאשר תעשו, תקבלו את הכסף. רזרבה מעכשיו?
אריאל קטן
לוקח להם זמן להביא את זה למשרד. כאשר זה במשרד, יותר קל להשתמש בזה.
פניה קירשנבאום
אם זה במשרד, תוכלו להשתמש בזה למה שאתם רוצים.
אריאל קטן
לא. ברגע שזאת רזרבה, זה צריך לעבור שוב ועדת כספים כדי שנוכל להשתמש בכסף הזה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 78 ו-79 – אושרו פה אחד

פניות 62 עד 64 –
נופיה בכר
פניות מספר 63, 64 ו-65. מדובר כאן בתוספת תקציבית למשרד התשתיות, בעיקר למחקר ופיתוח, למחקר, לשימור אנרגיה, לאכיפה במשק החשמל, הדלק וכדומה. אלה בעיקר הסכומים המרכזיים כאן.
טליה אילוז
פנייה מספר 64. הבקשה נועדה לתגבר את תקציב הרשות לגבי הפעולות לשנת 2010.
היו"ר משה גפני
איזה משרד את מייצגת?
טליה אילוז
את רשות החשמל.


הבקשה נועדה לתגבר את תקציב הפעולות. בסיס התקציב שלנו הוא מאוד נמוך ולא מאפשר לנו לבצע כל פעולה.
היו"ר משה גפני
אני מוכן לאשר את הפניות האלה, בתנאי שלא תעלו את מחיר החשמל.

אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 62 עד 65 – אושרו פה אחד

הודעה מספר 37004 – משרד התיירות
נעם שטרן
מדובר בעודפים מחויבים של משרד התיירות. 75 אחוזים.
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 37004 והודעה 78004. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

הודעות מספר 37004 ו-78004 – אושרו פה אחד

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:20

קוד המקור של הנתונים