ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/03/2010

שונות., בקשת יושב ראש ועדה לפטור מחובת הנחה בהצעת חוק, לפני הקריאה השניה והשלישית., בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק לפני הקריאה הראשונה, הצעה לסדר-היום בנושא: "בשולי מעצר גואל רצון: בישראל פועלות כמאה כתות חלקן מנצלות מצוקות", הצעה לסדר-היום בנושא: "שיבושים בשידורי ישראל", הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - ניידות שירותי דואר אלקטרוני), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
PAGE
12
ועדת הכנסת

8.3.2010


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 75

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, כ"ב באדר התש"ע (8 במארס 2010), שעה 11:00
סדר היום
1. הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - ניידות שירותי דואר אלקטרוני,) התשס"ט-2009 של חה"כ רונית תירוש. (פ/329) - קביעת ועדה לדיון.
2. הצעה לסדר-היום בנושא: "שיבושים בשידורי ישראל" הצעה לסדר היום: של ח"כ נחמן שי, ח"כ חמד עמאר – קביעת ועדה לדיון.
3. הצעה לסדר-היום בנושא: "בשולי מעצר גואל רצון: בישראל פועלות כמאה כתות חלקן מנצלות מצוקות" הצעה לסדר היום של ח"כ נסים זאב – קביעת ועדה לדיון.

4. בקשת יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון - סמכות בענייני גיור), התשס"ט - 2009
5. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 7), התש"ע-2010
6. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 11), התש"ע-2010.
7. בקשות חברי הכנסת להקדמת הדיון בהצעת חוק, לפני הקריאה הטרומית - הצעת חוק הסדרת פעילותם של ראשי מדינה בדימוס, התש"ע - 2010 (פ/2090/18(, של חה"כ דניאל בן-סימון.
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין - היו"ר

זאב אלקין

שלמה מולה

רחל אדטו
דוד רותם

רוברט טיבייב
אברהם מיכאלי

נסים זאב

ציון פיניאן
מוזמנים
חה"כ נחמן שי

איל ינון, מזכיר הכנסת

עו"ד דבי אליעזר, הלשכה המשפטית, משרד התמ"ת

עו"ד יואל הדר, יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

עו"ד ישראל הבר, נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות
ייעוץ משפטי
עו"ד ארבל אסטרחן

רן בר-יושפט, מתמחה
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית
אסתר מימון

1. הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - ניידות שירותי דואר אלקטרוני), התשס"ט-2009, של חה"כ רונית תירוש, (פ/329) - קביעת ועדה לדיון
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב, בבקשה לשבת. אני פותח את הישיבה. בבקשה לשבת. מכובדי, אנשי התקשורת בעבר ובהווה. בוקר טוב, מאחר שעדיין אני רואה שאין לנו הקוורום הדרוש כדי לדון בנושא של הבקשות לפטור מחובת הנחה, אנחנו נתחיל עם הנושא של קביעת ועדות. הנושא הראשון, קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – ניידות שירותי דואר אלקטרוני).
דוד רותם
אדוני היושב-ראש עשיתי הפסקה בדיון אצלי בוועדה, כדי- - -
היו"ר יריב לוין
אין בעיה, אבל אין קוורום.
דוד רותם
יש קוורום.
היו"ר יריב לוין
אין. אם יהיה קוורום קבוע, לא תהיה בעיה, אבל אין בעיה. מכובדי חבר הכנסת רותם, אם אני רואה נכון, עדיין אין קוורום. אין קוורום. זה לא ילך. בלי קוורום לא נוכל, גם אם נרצה מאוד. פשוט אין לנו קוורום, חסר לנו עדיין אחד.


אני עובר להצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – ניידות שירותי דואר אלקטרוני), התשס"ט-2009, הצעת חברת הכנסת רונית תירוש, פ/329/18. נשמעו הצעות להעביר את ההצעה לדיון בוועדת הכלכלה ובוועדת המדע והטכנולוגיה. הלשכה המשפטית המליצה להעביר את הדיון לוועדת הכלכלה, נדמה לי שזה גם נושא שהוא לחלוטין בתחום סמכותה של ועדת הכלכלה, ואני הייתי מציע לאשר את המלצת הלשכה המשפטית, אלא אם למישהו יש איזו הערה או התייחסות אחרת. אני עובר להצבעה. מי בעד?
שלמה מולה
רגע. סליחה. על מה?
היו"ר יריב לוין
שלמה מולה, אני התחלתי בזמן. מי בעד? חמישה. מי נגד? אין. נמנעים – אין.

אושר להעביר את הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - ניידות שירותי דואר אלקטרוני), התשס"ט-2009, של חה"כ רונית תירוש, לוועדת הכלכלה.
היו"ר יריב לוין
ההצעה אושרה.

2. הצעה לסדר-היום בנושא: "שיבושים בשידורי ישראל" הצעה לסדר היום: של ח"כ נחמן שי, ח"כ חמד עמאר – קביעת ועדה לדיון
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא השני על סדר-היום. קביעת ועדה לדיון בהצעות לסדר היום בנושא "שיבושים בשידורי ישראל", הצעות חברי הכנסת נחמן שי וחמד עמאר. המציע, נחמן שי, נדמה לי נמצא פה, לפחות ראיתי אותו קודם. הוא כאן עדיין?
נסים זאב
היה.
היו"ר יריב לוין
היה ויצא. נשמעו הצעות להעביר את ההצעה לדיון בוועדת הכלכלה, בוועדה לענייני ביקורת המדינה או בוועדת החינוך, התרבות והספורט. הוועדה לענייני ביקורת המדינה הודיעה שזה לא בתחום סמכותה. ועדת החינוך מבקשים שזה יהיה בוועדת החינוך, מאחר שהם כבר קיימו דיונים בנושא ועתידים לקיים דיון נוסף. ועדת הכלכלה – לא ניתנה תשובה . למיטב הבנתי הנושא הזה הוא בתחום סמכותה של ועדת החינוך. המציע, נחמן שי, אני רואה שהוא עדיין איננו, ולפיכך אני מציע, אלא אם כן יש הערה או התייחסות, שנעביר את ההצעה לוועדת החינוך. מי בעד? בעד שבעה. מי נגד? אין. נמנעים אין.

אושר להעביר את ההצעות לסדר-היום בנושא: "שיבושים בשידורי ישראל", של ח"כ נחמן שי וח"כ חמד עמאר לוועדת החינוך.
היו"ר יריב לוין
אושר.

3. הצעה לסדר-היום בנושא: "בשולי מעצר גואל רצון: בישראל פועלות כמאה כתות חלקן מנצלות מצוקות" הצעה לסדר היום של ח"כ נסים זאב – קביעת ועדה לדיון.
היו"ר יריב לוין
הנושא השלישי, קביעת ועדת לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: בשולי מעצר גואל רצון בישראל פועלות כ-100 כתות, חלקן מנצלות מצוקות. הצעת חבר הכנסת נסים זאב. נשמעו הצעות להעביר את ההצעה לדיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט, ועדת החוקה, חוק ומשפט, או קידום מעמד האישה. ועדת החוקה, חוק ומשפט סבורה שהנושא אינו בתחום סמכותה, ועדת החינוך ומעמד האישה, שתיהן הודיעו שהן מוכנות לקבל את העניין, אבל לא עומדות על כך ומשאירות את זה לשיקול דעתנו. משכך, נדמה לי, חבר הכנסת, הראוי והנכון שאתה תאמר לנו איפה אתה מעדיף שזה יהיה, ולשם נעביר את זה.
נסים זאב
האמת, החלק של הכתות יותר בחינוך, והנושא של מה שסביב הפרשה זה יותר מעמד האישה.
היו"ר יריב לוין
זו החלטה שלך. אני מציע שאתה תאמר לנו מה אתה מעדיף.
רוברט טיבייב
הוועדה למעמד האישה.
דוד רותם
הוועדה למעמד האישה.
רחל אדטו
כל הכתות הן במעמד האישה. מה הקשר?
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת זאב, שתי הוועדות הודיעו שהן מוכנות לקבל, ואף אחת מהן לא עומדת על כך- -
דליה איציק
זה פר אקסלנס חינוך.
היו"ר יריב לוין
- -אני רוצה לאפשר לך את זכות הבחירה במצב הזה.
נסים זאב
לי לא משנה.
היו"ר יריב לוין
אנחנו נציע להעביר לוועדת החינוך. מי בעד להעביר לוועדת החינוך? שמונה. נגד אין. נמנעים אין.

אושר להעביר את ההצעה לסדר-היום בנושא: "בשולי מעצר גואל רצון: בישראל פועלות כמאה כתות חלקן מנצלות מצוקות" לוועדת החינוך והתרבות
היו"ר יריב לוין
הוחלט להעביר לוועדת החינוך.

4. בקשת יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון - סמכות בענייני גיור), התשס"ט – 2009
היו"ר יריב לוין
ומכאן אני עובר- -
דוד רותם
יש קוורום, אדוני.
היו"ר יריב לוין
לנושאי הפטורים.

אני רוצה להעיר הערה אחת מוקדמת. במסגרת המושב הזה, מאז שנכנסתי לתפקידי, השתדלתי להנהיג מדיניות של יד מאוד קפוצה ומצמצמת בפטורים מחובת הנחה. נדמה לי שמספר הבקשות שאישרנו כאן, אפשר לספור אותן על אצבעות כף יד, ואני חושב שכך היה נכון, ואני שמח שגם הממשלה בעניין הזה, אחרי הידברות שהיתה לי, בהחלט גילתה איפוק רב ונכונות להימנע עד כמה שאפשר מההליך הזה. עם זאת, מטבעם של הדברים, כאשר אנחנו נמצאים ערב סיום המושב, בכל אופן מתעוררים נושאים שראוי ונכון לסיים באופן דחוף. בסופו של דבר מצאתי לנכון להביא בפניכם שלוש בקשות כאלה: האחת, מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט, ושתיים, שהן בקשות מטעם הממשלה.

הנושא הראשון, בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – סמכות בענייני גיור), התשס"ט-2009. אני אבקש מיושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת רותם, להציג את הבקשה.
דוד רותם
תודה. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת עומדת לעבור בקריאה הראשונה ובקריאה השנייה והשלישית, ומכיוון שיש לי כוונה להביא אותה לידי גמר לפני תום הפגרה, ואני חושש שלא יהיה לי די זמן מבחינת הנחה, אף-על-פי שהצעת החוק כבר קיבלה פטור וכבר שוכבת קרוב לשנה על שולחן הכנסת, כי היא אושרה להנחה לפני הרבה מאוד זמן, אני מבקש, שאם נגמור את זה בוועדת החוקה, להביא את הצעת החוק לקריאה ראשונה, ולאחר מכן לקריאה השנייה ולקריאה השלישית ללא חובת הנחה. לכן אני מבקש פטור לקריאה הראשונה, השנייה והשלישית.
היו"ר יריב לוין
בהצעה שחשיבותה היא עצומה- -
דוד רותם
אין שום ספק.
היו"ר יריב לוין
- -ויש רבים שממתינים בכיליון עיניים לפתרון הסוגיה הזאת. התייחסות. הערות, אם יש.
נסים זאב
אני לא חושב שצריך מרגע זה לבקש פטור להנחה. בוא נראה שיעביר את ההצעה קודם כול בקריאה הראשונה.
דוד רותם
אחר כך תהיה ישיבה, ואז לא יהיה אפשר- - -
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת זאב, מאחר שמדובר בסיום הכנס, בבקשה מיוחדת בנסיבות, ובמקרה המיוחד הזה, זה מקובל, נכון ואפשרי לאשר את העניין כרגע, וממילא גם אין לנו נוסח סופי לקריאה השנייה והשלישית, לכן, אני לפחות, לא רואה בנושא הזה קושי. חבר הכנסת מולה, בבקשה.
שלמה מולה
אנחנו בעד מתן פטור מחובת הנחה. כידוע לך, אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אנחנו ניסינו במסלול רגיל להעביר הצעת חוק דומה, אפילו קצת יותר טובה, אבל זה לא נסתייע. חיכינו להצעת החוק של דודו רותם, ומרגע שהיא הגיעה יש אלפי-אלפי אנשים שממתינים לגיור, אני מציע שנקדם את הצעת החוק כמה שיותר מהר, וטוב שייעשה כך. אנחנו נתמוך.
היו"ר יריב לוין
מאה אחוז. אני עובר להצבעה. מי בעד הבקשה?
שלמה מולה
אדוני היושב-ראש, נכנס עוד אחד.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת כבל. על מנת שהספירה תהיה מדויקת, מי בעד? תשעה בעד. מי נגד? אין. נמנע – אחד.

בקשת יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון - סמכות בענייני גיור), התשס"ט – 2009, אושרה.
היו"ר יריב לוין
לפיכך אושר, וברוב גדול. אושר פטור מחובת הנחה לכל שלוש הקריאות.

5. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 7), התש"ע-2010
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא הבא. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 7), התש"ע-2010. עורכת-הדין דבי אליעזר מהלשכה המשפטית של משרד התמ"ת תציג את הבקשה. בבקשה.
דבי אליעזר
שלום, אדוני. הצעת החוק מבקשת להפוך להוראת קבע הוראת שעה שקיימת זה 12 שנים בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, העוסקת בחובת מעביד המעסיק יותר מ-25 עובדים לדאוג לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות. הוראת השעה פגה ביום שישי, 5 במארס, ועל כן אנחנו לא רוצים שיחלוף הרבה זמן בין חקיקת הוראת הקבע לבין התפוגה של הוראת השעה, לפיכך אנחנו מבקשים פטור מחובת הנחה גם לקריאה הראשונה וגם לקריאות השנייה והשלישית.
היו"ר יריב לוין
תודה. ראשית, כפי שאני נוהג בכל מה שקשור להצעות מטעם הממשלה, אני מציע שנאשר רק בקריאה הראשונה בשלב הזה, ולא בקריאה השנייה והשלישית, ואם, וכאשר, נגיע לשם, ויהיה צורך, נתכנס ונדון גם בקריאה השנייה והשלישית. שנית, אני מוכרח לומר שהנושא הזה- - -
דוד רותם
אדוני, אצלי השנייה והשלישית- - -
היו"ר יריב לוין
אצלך השנייה והשלישית, והסברתי קודם גם למה. ודאי שכאשר מובאת בקשה בהצעת חוק כזאת, שנוגעת לזכויות של אנשים עם מוגבלות, אין שום ספק שיש מקום לתת פטור, ושהכנסת גם תסייע ותתרום את תרומתה לעזור ככל האפשר. עם זאת, אני מוכרח לומר, ואני מניח שאני אבטא כאן עמדה שתהיה, אני מקווה, מקובלת על כולם, הרבה מבקשות הפטור שמגיעות אלי נוגעות להוראות שעה. זה לא שלא יודעים מתי הוראת השעה מסתיימת. אני לא מבין ולא רואה שום סיבה שדבר מהסוג הזה לא יוכן חודש לפני, ויובא לכאן ונסיים בצורה מסודרת, ולא יחכו עד לרגע האחרון, כשהוראת השעה עומדת להסתיים והכנס עומד להסתיים ואז מגיעים ומעמידים אותנו בפני המצב הלא נעים, שבו עלול להיווצר מצב שבגלל הכנסת כביכול לא מאושר חוק שנוגע לזכויות של אנשים עם מוגבלות. לכן, אני לפחות, אמליץ לוועדה לאשר את הפטור בשלב הזה לקריאה הראשונה בלבד, אבל שוב אבקש פעם נוספת: אל תביאו אותנו לרגע האחרון. אין שום סיבה שבחקיקה שנעשית בהוראות שעה, לממשלה לא תהיה רשימה מסודרת של כל החוקים עם הוראות שעה, עם מועדי התפוגה שלהם, ויינתן לנושאים האלה מענה חודש-חודשיים מראש בצורה כזאת שאפשר יהיה לנהל את ההליך באופן מסודר.

התייחסויות, בבקשה. בהיעדר התייחסויות. מי בעד לאשר את הבקשה הפטור מחובת הנחה בקריאה הראשונה להצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 7), התש"ע-2010, הצעת החוק הממשלתית? תשעה בעד. מי מתנגד? אין. נמנעים – אין.

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 7), התש"ע-2010, אושרה לקריאה הראשונה.
היו"ר יריב לוין
אושרה הבקשה לפטור בקריאה הראשונה.
רוברט אילטוב
היושב-ראש, אולי במקרה הזה דווקא ניתן להם גם את האישור לקריאה השנייה והשלישית, כי התוקף כבר נגמר, ואנשים הולכים להיפגע. במקרה הספציפי הזה אנחנו יכולים לתת את הפטור ולא לפגוע באנשים.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת אילטוב, אני מוכן, אבל בתנאי שתהיה לכך הסכמה של האופוזיציה. נציגי האופוזיציה שנמצאים כאן, אם יסכימו, אני מוכן.
רוברט אילטוב
דווקא במקרה הזה מדובר באנשים שיש להם בעיות. אני לא חושב שלאופוזיציה יש עניין לפגוע במישהו.
היו"ר יריב לוין
אין לי בעיה, אבל צריך לשמוע מהם.
רוברט אילטוב
אין לי בעיה לשאול אותם.
היו"ר יריב לוין
צריך לשאול אותם, הם נמצאים כאן.
רוברט טיבייב
בעד.
דבי אליעזר
אנחנו בהחלט מקבלים את הערת אדוני בקשר להוראות שעה. כאן באמת היו דיונים פנימיים אינטנסיביים בקשר להפיכת הוראת השעה להוראת קבע, ולכן הגענו עד ליום האחרון, כמו שאמרת. אנחנו חושבים שחשוב שזה יהפוך להוראת קבע. אילו היינו מביאים את זה קודם, זה היה הופך להוראת שעה נוספת.
היו"ר יריב לוין
חברי הכנסת שי וטיבייב, נציגי האופוזיציה כרגע, מקובל עליכם שנאשר פטור מחובת הנחה גם לקריאה השנייה והשלישית?
נחמן שי
אמרו לי שכן.
היו"ר יריב לוין
רבותי, אז אנחנו נצביע על-פי הצעתו של חבר הכנסת אילטוב, והסכמתם של חברי הכנסת טיבייב ושי, ובקשת הממשלה לפטור בקריאה השנייה והשלישית, על פטור גם לכל הקריאות, גם לשנייה והשלישית, להצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 7), התש"ע-2010. מי בעד? עשרה בעד. נגד? אין. נמנעים – אין.

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 7), התש"ע-2010, אושרה לקריאה השנייה ולקריאה השלישית.
נסים זאב
אפשר לוותר על דיון בכנסת בכלל?
היו"ר יריב לוין
זה היית צריך להעלות קודם, לא אחרי שהצבעת בעד.

6. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 11), התש"ע-2010
היו"ר יריב לוין
אנחנו עוברים לנושא הבא. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 11), התש"ע-2010. יציג אותה עורך-הדין יואל הדר, היועץ המשפטי של המשרד לביטחון פנים. בבקשה.
יואל הדר
תחילתה של הוראת השעה ב-1995, שאז החליטו לאפשר להציב חיילים ביחידות מסוימות של המשטרה, שעיקר פעילותם ביטחון המדינה. הוראה זו מדי פעם חודשה. בכל פעם היו השגות, גם מטעם חברי הכנסת וגם מטעם גורמים במשרד הביטחון כנגד הצבת חיילים במשטרה. לאחרונה נתקיימו דיונים בוועדה שהוקמה במשרד הביטחון, שבחנה את הנושא הזה. הוועדה במשרד הביטחון המליצה להאריך את שוטרי החובה בשלוש שנים, ולגבי יחידות אחרות, גם כן יש להן המלצות שונות.

הוראת השעה פוקעת ב-13 במארס. מאחר שיש לנו שני גיוסים קרובים, אחד בסוף מארס והאחד ב-9 במאי, כשמדובר בסך הכול על 265 שוטרות במשטרת ישראל, וזה מהווה מסה קריטית מתוך ה-2,000 שסך הכול מוצבים במשטרת ישראל. הגענו למצב הזה בעקבות הדיונים כפי שתיארתי מקודם, ואנחנו מגיעים ברגע האחרון. אני מבקש גם כן פטור מהנחה. אני אשמח מאוד שזה יהיה גם לקריאה הראשונה וגם לקריאה השנייה והשלישית, עקב המצב שהגענו אליו היום. המשרד לביטחון פנים כל הזמן ניסה לקדם את הנושא הזה, השוטרות האלה במערך המשטרה, כי זה מהותי וחשוב לעבודת משטרת ישראל
היו"ר יריב לוין
אני שוב אומר: אנחנו כרגע נאשר את זה רק בקריאה הראשונה, אם יהיה לכך רוב.
איתן כבל
אדוני היושב-ראש, אתה יודע למה זה תמיד קורה, כי תמיד אנחנו בסוף מאשרים.
היו"ר יריב לוין
אמרתי, חבר הכנסת כבל, לא היית כאן, נדמה לי בתחילת הדיון- - -
איתן כבל
שמעתי. שמעתי. אני אומר שתמיד אומרים את זה, ותמיד מאשרים.
היו"ר יריב לוין
אני יכול לומר לך, חבר הכנסת כבל, יש כמה וכמה בקשות כאלה שהגיעו אלי ולא העליתי אותן על סדר-היום. אני אומר לך את האמת, לא הכול אושר פה. לפחוות במושב הזה מספר בקשות הפטור, כולל מה שהתבקש היום, נדמה לי שנגיע לשש בקשות בכל המושב.


הערות, התייחסויות ככל שיש. מי בעד הבקשה לפטור מחובת הנחה בקריאה הראשונה? עשרה בעד. נגד – אין. נמנעים – אין.

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 11), התש"ע-2010, אושרה בקריאה הראשונה.
היו"ר יריב לוין
אושר. תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:30

קוד המקור של הנתונים