ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/03/2010

חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 11), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

08.03.2010

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 245

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

מיום שני, כ"ב אדר התש"ע ( 8 במרץ 2010), שעה: 10:30
סדר היום
הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון-הרחבת זכאות לקבלת מענק),


התשס"ט-2009, של חבר הכנסת חיים כץ (פ/352)
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

רחל אדטו
מוזמנים
אריאלה קלעי - משרד המשפטים

עו"ד גל כהן – הלשכה המשפטית, משרד הביטחון

נדב כספי – רפרנט ביטחון, אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד אפרת פרוקצ'ה – הלשכה המשפטית, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
יהודית וסרמן


זיו מגור


יעקובית ישפה - מתמחה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטארית
אושרה עצידה

הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון-הרחבת זכאות לקבלת מענק),

התשס"ט-2009, של חבר הכנסת חיים כץ (פ/352)
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, יום שני בשבוע כ"ב באדר, ה-8 למרץ 2010. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת. הנושא הוא הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון-הרחבת זכאות לקבלת מענק), התשס"ט-2009, של חבר הכנסת חיים כץ.


אני אתן סקירה במה מדובר. החיים שלנו כנראה בנויים מהפרטים הקטנים, ולפתע התברר לנו שחיילים שלחמו במלחמות ישראל, ונפצעו בפעילות, ואחרי שיקומם שוחררו, לא קיבלו מענק שחרור. עשו להם את החלק היחסי. הם לא השתמטו, ולא הלכו לקב"נים, חלילה.


אני אישית לא מבין את הקטע הזה של הרווחים הקטנים של מדינת ישראל על גבם של אלה שנותנים את נפשם, ואת גופם למדינה. אני לא מבין מאיפה זה בא, אני לא מבין למה זה בא. חבל שאני צריך לחוקק את החוק הזה, וחבל שהמדינה לבד לא החליטה שזה לא יהיה כך. אבל, אם המדינה לא החליטה אז אנחנו פה בכנסת ישראל צריכים לעזור למדינה לקבל החלטות, ואנחנו מעלים את הצעת החוק הזאת כהכנה לקריאה ראשונה בכנסת. אנחנו נקריא את החוק כפי שסוכם עם הנציגים הממשלתיים. אם הנציגים הממשלתיים ירצו לדבר אחר כך, הם יוכלו להגיד את מה שיש להגיד. אנחנו נעבור להקראה.
רחל אדטו
לי יש רק שאלה אחת. אני כמובן מאוד מסכימה.
היו"ר חיים כץ
גברתי, אחרי ההקראה תשאלי.
רחל אדטו
תסביר לי רק את המשפט האחרון.
היו"ר חיים כץ
גברתי, אחרי ההקראה כל מי שיושב פה שירצה להגיד משהו, יוכל להגיד.


אדוני, בבקשה.
זיו מגור
"הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון-הרחבת זכאות לקבלת מענק), התש"ע-2010


תיקון סעיף 10 1. בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994, (להלן-החוק), בסעיף

10, האמור בו יסומן (א) ואחריו יבוא –"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), חייל ששירת כלוחם או כתומך לחימה

ושוחרר מחמת פציעה שאירעה במהלך אימון או פעילות מבצעית, יראו

אותו, לעניין סעיף קטן (א), כמי שהשלים את מלוא תקופת השירות

הסדיר, ובלבד שבמועד השחרור השלים לפחות שני שלישים מהתקופה

האמורה."
היו"ר חיים כץ
גם כן מיותר.
רחל אדטו
זו השאלה.
היו"ר חיים כץ
לא רוצה שני שלישים.
רחל אדטו
בדיוק, למה? ואם הוא נפצע בהתחלה?
היו"ר חיים כץ
ואם הוא נפצע אחרי שנה?
רחל אדטו
נכון, לכן השאלה שלי. השאלה היא מאיפה התוספת הזאת באה?
היו"ר חיים כץ
אז אנחנו נשנה את זה.
רחל אדטו
אנחנו מורידים?
היו"ר חיים כץ
כן.
רחל אדטו
טוב.
זיו מגור
"תחילה ותחולה תחילתו של חוק זה ביום - - -
היו"ר חיים כץ
תחזור על ההקראה שכשנצביע שלא יהיה אחר כך - - -
זיו מגור
אין בעיה.


"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), חייל ששירת כלוחם או כתומך לחימה ושוחרר

מחמת פציעה שאירעה במהלך אימון או פעילות מבצעית, יראו אותו, לעניין סעיף

קטן (א), כמי שהשלים את מלוא תקופת השירות הסדיר." - נקודה.
"תחילה ותחולה 2. "תחילתו של חוק זה ביום..." – וזה ייקבע בעת הכנת החוק

לקריאה שנייה ושלישית – ")להלן יום התחילה), והוא יחול על חייל משוחרר שסיים

את שירותו ביום התחילה ואילך."
היו"ר חיים כץ
תודה. האם מישהו סביב השולחן הזה רוצה להגיד משהו? אדוני, בבקשה.
גל כהן
אני מהלשכה המשפטית במשרד הביטחון. קודם כל, הנושא הזה של השנה השנייה, ומי שנפצע בשנה האחרונה של שירותו, הוא משהו שעדיין לא נבחן על ידינו.
היו"ר חיים כץ
יש לכם זמן בין שנייה ושלישית לבחון את זה. אם יש לכם הסתייגויות, תביאו אותן. אנחנו נדון בהן בכובד ראשון.
גל כהן
בסדר - זה דבר ראשון. דבר שני, באשר למנגנון. אתם אומרים פה: יראו אותו. השאלה היא, מי זה יראה אותו?
היו"ר חיים כץ
אתם.
גל כהן
אנחנו נראה אותו?
היו"ר חיים כץ
יש לכם זמן. אנחנו יוצאים לפגרה בעוד שבועיים ימים. הצעת החוק הזאת לא תעלה לפני הפגרה. זאת אומרת, יש לכם מספיק זמן, מספיק זמן, לבוא בכל מיני הצעות לקבוע מנגנונים. אני חושב שאם לא היינו באים לפה כזרז אז אולי אתם יודעים יותר מאיתנו ומקווים לפחות את מה שאנחנו מקווים שלא יהיה צורך בהפעלת את החוק הזה, ושלא ייפצעו חיילים, לא בשירות צבאי, ולא במלחמות – גם אתם רוצים, וגם אנחנו רוצים. אבל, והיה ואם, אז צריך להיות משהו מסודר. אנחנו מצפים מכם שהחוק הזה יהווה זרז, ואתם תקומו שעה אחת קודם, ותקבעו את המנגנון.


אדוני נציג מערכת הביטחון, אנחנו בחודשיים וחצי חוקקנו פה חוק קריאה שנייה-שלישית של בית דין אזרחי למפוטרי צה"ל, ועדות ערר. זה היה משהו מורכב, גדול ובומבסטי שנעשה בחודשיים וחצי. הצבא בא לפה על קציניו, ועל פרקליטיו. בבג"ץ הם אמרו שזה ייקח שש שנים. אחרי חודשיים הם יצאו מרוצים, מאוד מרוצים, וגם האחרים יצאו מרוצים. אני מקווה שגם פה כולנו נצא מרוצים שלא יהיו חיילים שיצטרכו להשתמש בחוק הזה. אבל, שנהיה מרוצים כך שאם חלילה יקרה אז יהיה חוק מסודר שאתם השקעתם בו זמן ומחשבה, והבאתם אותו לבשלות אחרי הפגרה לקריאה שנייה-שלישית.


חוץ מזה, האם יש למישהו משהו להגיד?
רחל אדטו
לא, חוק מצוין.
היו"ר חיים כץ
ואם אין לאף אחד מה להגיד אז אנחנו נצביע על ההקראה? מי בעד? תודה רבה.

ה צ ב ע ה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון-הרחבת זכאות לקבלת מענק),

התש"ע -2010, של חבר הכנסת חיים כץ (פ/352), אושרה להעלאה לקריאה ראשונה.
היו"ר חיים כץ
כל חברי הכנסת שנמצאים פה הצביעו בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים.
רחל אדטו
שמחים על החוק הזה.
היו"ר חיים כץ
הוועדה אישרה את הצעת החוק כהכנה לקריאה ראשונה, והיא תעלה למליאה לקריאה ראשונה. זה יהיה הזמן שלכם לסיים את ההליכים. בלי נדר אנחנו נביא אותו לקריאה שנייה ושלישית מייד עם תחילת המושב הבא.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:45.

קוד המקור של הנתונים