ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/03/2010

חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 48), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

08.03.2010

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 244

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

מיום שני, כ"ב אדר התש"ע ( 8 במרץ 2010), שעה: 10:15
סדר היום
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 48)(הרחבת הטיפוליםהפארה-רפואיים לילדים המצויים בספקטרום האוטיסטי), התש"ע-2010,של חברת הכנסת רחל אדטו, חבר הכנסת זאב בילסקי, חבר הכנסת דני דנון(פ/1801)
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

רחל אדטו
מוזמנים
עו"ד נתן סמוך – הלשכה המשפטית, משרד הבריאות

יאיר זילברשטיין – רכז בריאות באגף תקציבים, משרד האוצר

שוש רשף- מפקחת ארצית אוטיסטים, ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים

עו"ד גלי טל-וולוז'ניי- יועצת משפטית, אלו"ט

נועה פרסטר – ראש אגף תקציבים, שירותי בריאות כללית

שרה צוובנר – מ.מ.מ, הכנסת

דבי שושני
ייעוץ משפטי
זיו מגור


יעקובית ישפה - מתמחה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטארית
אושרה עצידה

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 48)(הרחבת הטיפולים

הפארה-רפואיים לילדים המצויים בספקטרום האוטיסטי), התש"ע-2010,

של חברת הכנסת רחל אדטו, חבר הכנסת זאב בילסקי, חבר הכנסת דני דנון

(פ/1801)
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום שני בשבוע, כ"ב באדר, ה-8 למרץ 2010. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא הוא הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 48)(הרחבת הטיפולים הפארה-רפואיים לילדים המצויים בספקטרום האוטיסטי), התש"ע-2010,

של חברת הכנסת רחל אדטו, חבר הכנסת זאב בילסקי, חבר הכנסת דני דנון – הכנה לקריאה שנייה שלישית.


גברתי חברת הכנסת המציעה, זו שבאמת חשוב לה מהחוק, והיא אכן הגיעה להציג את הדברים כאשר השניים האחרים שזה פחות חשוב להם אינם פה, בבקשה. מה יש לך להגיד על החוק, גברתי?
רחל אדטו
החוק הוא רק התחלת הדרך.
היו"ר חיים כץ
לא כתוב פה בחוק שהוא התחלת הדרך.
רחל אדטו
זה הפתיח, אבל לא משנה. בעיקרון, אני לא חושבת שיש מה להוסיף ומה לשנות כאן כרגע. החוק בא להקל על ההורים של הילדים האוטיסטים במסגרת סל השירותים שניתן להורים. ההפעלה היא בתוספת עוד הרחבה שלהם לבחור במסגרת הסל.


ההצעה זו היא לא תקציבית, היא מקובלת על כולם – על המשרדים הרלוונטיים, על הגופים שעומדים מאחורי ההצעה הזאת. אני חושבת שאין שום בעיה לאשר אותה כלשונה.
היו"ר חיים כץ
אז נעבור להקראה.
זיו מגור
"הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 48)(הרחבת הטיפולים הפארה-רפואיים
לילדים המצויים בספקטרום האוטיסטי), התש"ע-2010,


תיקון התוספת השנייה - בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד -1994, בתוספת

השנייה בחלקה השני, תחת הכותרת "שירותים בהשתתפות כספית של המבוטח,

בסעיף 6א, אחרי "פיזיותרפיסט" יבוא "פסיכולוג, עובד סוציאלי".
היו"ר חיים כץ
האם למישהו היושב סביב השולחן הזה לומר משהו? כן, גברתי.
גלי טל וולוז'ני
אני מאלו"ט - האגודה הלאומית לילדים אוטיסטים. ברצוני רק לומר תודה בשם אלו"ט, ההורים, הילדים, לך אדוני היושב ראש, לחברת הכנסת רחל אדטו, ולכל הוועדה. ההורים מעריכים זאת מאוד. מבחינתנו, להגיע עד הלום בזמן הקצר הזה הוא יום חג של ממש.
היו"ר חיים כץ
זה לא לקח הרבה זמן.
גלי טל וולוז'ני
זה היה קצר להפליא. מקווים להמשך כזה. תודה רבה.
היו"ר חיים כץ
יפה. האם לאף אחד אין משהו אחר לומר? אי לכך, אנחנו נצביע על הצעת החוק כהכנה לקריאה שנייה-שלישית, במטרה שזה יעבור בוועדה, ואז זה יבוא ללא הסתייגות למליאה. אנחנו נסמן וי ראשון. מי בעד ירים את ידו?

ה צ ב ע ה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 48)(הרחבת הטיפולים

הפארה-רפואיים לילדים המצויים בספקטרום האוטיסטי), התש"ע-2010,

של חברת הכנסת רחל אדטו, חבר הכנסת זאב בילסקי, חבר הכנסת דני דנון

(פ/1801), אושרה להעלאה לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. מאחר וכל חברי הכנסת שנמצאים הצביעו בעד, ואין כאלה שהצביעו נגד, ואין נמנעים, אני שמח להודיע – וראינו את השמחה בדבריה של נציגת אלו"ט – שהצעת החוק אכן עברה בוועדה כהכנה לקריאה שנייה ושלישית. אני מקווה שהיא תעבור קריאה שנייה ושלישית במליאה, ובכך ניתן במעט את עזרתנו לאלה שכל כך צריכים את זה.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:25.

קוד המקור של הנתונים