ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 10/03/2010

1.תקנות הנהיגה הספורטיבית (תנאים לאישור קטע קישור),התש"ע-2010; 2.תקנות הנהיגה הספורטיבית (הוראות בדבר נהיגה שאינה ספורטיבית בכלי תחרותי),התש"ע-2010; 3.תקנות הנהיגה הספורטיבית (קביעת סוגי כלים תחרותיים שרשיון הרכב שלהם יבוטל או יותלה),התש"ע-201

פרוטוקול

 
PAGE
35
ועדת החינוך, התרבות והספורט

10.3.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 189

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום רביעי, כ"ד באדר התש"ע (10 במרץ 2010), שעה 08:40
סדר היום
1.
תקנות הנהיגה הספורטיבית (תנאים לאישור קטע קישור), התש"ע-2010

2.
תקנות הנהיגה הספורטיבית (רשיון לאירוע נהיגה ספורטיבית במסלול מרוץ ארעי), התש"ע-2010

3.
תקנות הנהיגה הספורטיבית (קביעת סוגי כלים תחרותיים שרשיון הרכב שלהם יבוטל או יותלה), התש"ע-2010

4.
תקנות הנהיגה הספורטיבית (הוראות בדבר נהיגה שאינה ספורטיבית בכלי תחרותי), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: זבולון אורלב – היו"ר

אלכס מילר

כרמל שאמה
מוזמנים
יוסי ניסן, מנהל הרשות לנהיגה ספורטיבית, משרד התרבות והספורט

שוש אמיר כהן, ראש תחום (רישוי), רשות לנהיגה ספורטיבית, משרד התרבות והספורט

עו"ד מיטל שרעבי, הלשכה המשפטית, משרד התרבות והספורט

יובל מלמד, יועץ מקצועי, הרשות לנהיגה ספורטיבית, משרד התרבות והספורט

אמציה גזית, יו"ר התאחדות הספורט המוטורי-אופנועים וטרקטורונים, משרד התרבות והספורט

דניאל אוחנה, חבר הנהלת הרשות לנהיגה ספורטיבית, משרד התרבות והספורט

עו"ד יעקב פרידברג, משרד המשפטים

עו"ד חוה ראובני, הלשכה המשפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

חנן אהרן, סגן מנהל אגף הרישוי, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

רפ"ק דנית גלעד, מדור תביעות, אגף התנועה, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק ערן סדן, מהנדס תנועה ארצי, המשרד לביטחון פנים

עו"ד רעיה שטנר, עוזרת היועץ המשפטי, המשרד לביטחון פנים

אהוד לביא, יו"ר התאחדות IBDA, נהגי המרוצים בישראל

רמי שוחטוביץ, התאחדות IBDA, נהגי המרוצים בישראל

עופר שוורץ, חבר ועד נהגי המרוצים

מרדכי גלברט, עיתונאי, "פול גז"

טל זהר, חבר ב"פול גז"
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

1.
תקנות הנהיגה הספורטיבית (תנאים לאישור קטע קישור), התש"ע-2010

2.
תקנות הנהיגה הספורטיבית (רשיון לאירוע נהיגה ספורטיבית במסלול מרוץ ארעי), התש"ע-2010

3.
תקנות הנהיגה הספורטיבית (קביעת סוגי כלים תחרותיים שרשיון הרכב שלהם יבוטל או יותלה), התש"ע-2010

4.
תקנות הנהיגה הספורטיבית (הוראות בדבר נהיגה שאינה ספורטיבית בכלי תחרותי), התש"ע-2010
היו"ר זבולון אורלב
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט. אנחנו רוצים להיות ספורטיביים ולסיים היום עד השעה 10:00 את התקנות עד השעה ולעשות זאת במהירות הרבה המותרת. בשעה 10:00 אני חייב לעבור לישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה ואני מקווה שעד אז נוכל לסיים את התקנות, כי אם לא, נצטרך לדחות את ההמשך.
יוסי ניסן
יש נכונות לסיים.
היו"ר זבולון אורלב
הפרוצדורה כרגיל היא שהיועצת המשפטית קוראת סעיף בשלמותו ואז, אם למישהו יש הערה, אנחנו שומעים ומחליטים. אם אין הערה, אנחנו מצביעים על הסעיף ומתקדמים הלאה.

תקנות הנהיגה הספורטיבית (קביעת סוגי כלים תחרותיים שרשיון הרכב שלהם יבוטל או יותלה), התש"ע-2010
מירב ישראלי
נתחיל במה שכבר התחלנו לדבר עליו. אני מתחילה בתקנות הנהיגה הספורטיבית, קביעת סוגי כלים תחרותיים שרשיון הרכב שלהם יבוטל או יותלה.
היו"ר זבולון אורלב
מבטיחים פתיחה חגיגית, עושים אירוע חגיגי וגרנדיוזי אליו מזמינים אותי, אבל זה חופף בדיוק לדיוני הכנסת. לא שואלים מה היום הנוח ומה השעות הנוחות. ממש ספורטיביים.
יוסי ניסן
אנחנו מבטיחים לך אירוע נוסף ונפרד.
היו"ר זבולון אורלב
מאוד רציתי לבוא. אתה עוסק בניירות ואתה לא רואה את זה בחיים אלא על המסך. אני אף פעם לא ראיתי תחרות ספורטיבית.
אמציה גזית
מאוד רצינו שתגיעו אבל זה התבטל לא בגללנו. זה נדחה.
היו"ר זבולון אורלב
גם לא בגללי. תעשו את זה ביום שחברי הכנסת יכולים לבוא, או יום ראשון או חמישי או בימי פגרה.
אמציה גזית
בסדר גמור. רשמנו לפנינו.
היו"ר זבולון אורלב
אני רוצה שיבואו חברי כנסת. זה יקבל תשומת לב. כמובן לא בשבת.
מירב ישראלי
אני מתחילה מקביעת סוגי כלים תחרותיים שרשיון הרכב שלהם יבוטל או יותלה.
היו"ר זבולון אורלב
את ההגדרות סיימנו?
מירב ישראלי
בפעם הקודמת, אז דיברתי אתכם על התקנות, הושגה הגדרה של הסבה זמנית, שהיא הרכבה או פירוק של מנגנונים או מכלולים המשמשים לנהיגה ספורטיבית בלבד המאפשרים להחזיר את הכלי התחרותי למצבו הקודם.
היו"ר זבולון אורלב
יש למישהו הערות להגדרות? אין.

סעיף 1 – הגדרות – מאושר.
מירב ישראלי
2.
רשיון הרכב של כלי תחרותי אשר קיבל רשיון של כלי תחרותי ונעשה בו שינוי מבנה – בטל.


זאת אומרת, שינוי מבנה קבוע שאי אפשר להחזיר אותו אחורה, רשיון הרכב בטל באופן מוחלט.
היו"ר זבולון אורלב
יש הערות? אין.

סעיף 2 – מאושר.
מירב ישראלי
סעיף 3 מדבר על התליה של רשיון רכב.

3.
רשיון הרכב של כלי תחרותי שהוא אופנוע או טרקטורון אשר בוצעה בו הסבה זמנית לצורך נהיגה ספורטיבית או שלא בוצע בו שינוי כלשהו, יותלה, בעת שהכלי התחרותי כאמור משמש לנהיגה ספורטיבית. על התליה לפי סעיף זה יחולו הוראות תקנה 6, בשינויים המחויבים.

אני אקרא את תקנה 6 ונדון בשתי התקנות ביחד.

6.
התליה זמנית ספורט עממי לצורך אירוע נהיגה ספורטיבית.

(א)
רשיון רכב של רכב לספורט עממי יותלה לצורך אירוע נהיגה ספורטיבית ולמשך אותו אירוע בלבד, ובעל הרכב יפקיד את רשיון הרכב בידי הרשות המוסמכת או בידי מי שהרשות המוסמכת הסמיכה לכך.

ההבדל בין תקנה 3 לתקנה 6, הוא שבתקנה 3 ההתליה היא כל עוד ההסבה הזמנית נמצאת ברכב, זאת התליה לתקופה, וכאן זאת התליה לאירוע.


(ב)
הופקד רשיון כאמור בתקנת משנה (א) יחולו הוראות אלה:

(1) לעניין תקנות אלו בלבד, יראו בהפקדת רשיון הרכב ברשות המוסמכת או בידי מי שהוסמך מטעמה לפני אירוע נהיגה ספורטיבית כבקשה להתליית הרשיון לצורך אותו אירוע בלבד.

(2)
לאחר האירוע יבקש בעל הרכב את ביטול התליית רשיון הרכב.(2) הוחזר רשיון הרכב אחרי בדיקת כשירות לתנועה כאמור בתקנה 5, שלפיה אישר הבוחן כי הרכב תקין ולא נפגע במהלך אירוע נהיגה ספורטיבית, יראו בהחזרת רשיון הרכב כביטול התליית הרשיון.

(4)
לא ביקש בעל הרכב את רשיון הרכב מהרשות המוסמכת או מי מטעמה או בוחן לא אישר כי הרכב תקין כאמור בפסקה (3), תימשך התליית הרשיון עד להחלטה אחרת של רשות הרישוי. הרשות המוסמכת או מי מטעמה יודיעו על המשך ההתלייה לרשות הרישוי, בהקדם האפשרי.
חוה ראובני
ברגע שההתלייה חורגת מהטווח של האירוע, רק אז רשות הרישוי רוצה לקבל הודעה.
מירב ישראלי
אז הכדור עובר לרשות הרישוי שרק היא יכולה להחזיר את הרשיון. זאת המשמעות.


אם אנחנו מדברים על היחס בין 3 ל-6, אמרתי לפני הדיון שקודם כל צריך להבהיר שמדובר בהתלייה כל עוד ההסבה הזמנית היא בתוקף. זה מבחינת הניסוח.
היו"ר זבולון אורלב
איפה את רוצה שזה יובהר? בכותרת של תקנה 3?
מירב ישראלי
לא. ב-3 עצמו. כתב שכל עוד הרכב משמש לנהיגה ספורטיבית, בעת שהכלי התחרותי משמש לנהיגה ספורטיבית. זה לא ברור. זאת אומרת, האם זה בזמן שהוא נוהג או שזה בעצם מותלה כל עוד ההסבה הזמנית היא ברכב.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו מתכוונים לכל עוד ההסבה הזמנית היא ברכב.
חוה ראובני
נכון, אבל יש כאן כלי רכב שלא בוצעה בהם הסבה או שלא בוצע בו שינוי כלשהו.
מירב ישראלי
אם כך, מה זה אומר? כל עוד הוא משמש לנהיגה ספורטיבית או רק לאירוע?
היו"ר זבולון אורלב
רכב שכן עשו בו הסבה.
מירב ישראלי
אולי צריך להפריד. אם זה כך, תפרידו. תכתבו רכב שלא בוצע בו שינוי כלשהו כמו רכב ספורט עממי.
חוה ראובני
כן, יש רק באירוע.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו נסכם שעושים את ההפרדה הזאת.
מירב ישראלי
לדעתי צריך איכשהו לחבר את 3 ו-6.
היו"ר זבולון אורלב
בסדר. זה מאושר בכפוף לתיקון שנעשה בניסוח.

סעיף 3 – מאושר
מירב ישראלי
4.
החזרת רשיון של כלי רכב תחרותי שהשימוש בו הופסק

הותלה רשיון של כלי תחרותי שהשימוש בו הופסק, כאמור בתקנה 14 לתקנות רישוי כלי תחרותי – שכבר אישרנו אותן – תבוטל ההתליה לבקשת בעליו, בכפוף לעמידה בבדיקת כשירות לתנועה כאמור בתקנה 5(א) עד (ג). הרשות המוסמכת או מי מטעמה יודיעו על ביטול ההתלייה לרשות הרישוי, בהקדם האפשרי.


הערתי קודם שלגבי התליה שהיא לתקופה, כל עוד ההסבה הזמנית נמצאת ברכב, הרשות צריכה להודיע לרשות הרישוי על ההתלייה.
היו"ר זבולון אורלב
מקובל.
דנית גלעד
למה לא להוסיף שתבוטל ההתלייה של רשיון הרכב?
מירב ישראלי
בסדר.
היו"ר זבולון אורלב
נוסיף גם את זה.
מירב ישראלי
תוספת ב-3, שמודיעים על ההתלייה ואז מודיעים על ביטולה.
היו"ר זבולון אורלב
בכפוף לתוספות שציינו, יש עוד הערות לסעיף 4? אין.

סעיף 4 – מאושר
מירב ישראלי
5.
בדיקת כשירות לתנועה


(א)
בדיקת כשירות לתנועה תיעשה על ידי בוחן.

(ב)
בבדיקה ייבדקו כל אלה
תקינות הצמיגים, חופש הגה, בלמים, אורות, קיומן של לוחיות זיהוי מקוריות ותקינות כללית של הרכב.

(ג)
תוצאות הבדיקה יצוינו על גבי הטופס שבתוספת ובתום הבדיקה יציין הבוחן אם הרכב תקין וכשיר לתנועה או אם אינו תקין.

(ד)
אישר הבוחן כי הרכב תקין, יחזיר לבעל הרכב את רשיון הרכב, ויראו בהחזרת הרשיון את ביטול ההתלייה של רשיון הרכב.
היו"ר זבולון אורלב
את הטופס כבר אישרנו?
מירב ישראלי
הטופס הוא בתוספת.


כמו שאמרתי, צריך לעשות סדר בין 3 ל-6, מי מחזיר את רשיון הרכב. תמיד הבוחן יחזיר אותו.
היו"ר זבולון אורלב
יש הערות לסעיף 5? אין.

סעיף 5 – מאושר
מירב ישראלי
7.
דיווח

נתנה הרשות המוסמכת רשיון כלי תחרותי לכלי אשר קודם מתן הרשיון כאמור נרשם כרכב, וניתן עליו רשיון רכב, לפי הוראות פקודת התעבורה, ורשיון הרכב בטל מכוח תקנה 2, תודיע על כך הרשות המוסמכת לרשות הרישוי.

8.
תחילה


תחילתן של תקנות אלה, 30 ימים מיום פרסומן.
היו"ר זבולון אורלב
יש הערות לסעיף 7? אין.

סעיף 7 – מאושר


יש הערות לסעיף 8? אין.

סעיף 8 – מאושר
מירב ישראלי
אני לא אקרא כאן את כל הטופס כי הוא בעצם נובע מהבדיקה של הבוחן. האם יש למישהו הערה?
היו"ר זבולון אורלב
לי יש הערה. אין משרד מדע, תרבות וספורט.
יוסי ניסן
יתוקן.
היו"ר זבולון אורלב
מה זה שם בעל הרכב? שם פרטי או שם משפחה?
חוה ראובני
גם וגם.
היו"ר זבולון אורלב
זה מקום קטן.
יוסי ניסן
יתוקן.
יהודית גידלי
מה זה "ברכב", שבדקתי בתאריך ברכב? זה צריך להיות את הרכב.
חוה ראובני
ברכב שפרטיו רשומים לעיל.
היו"ר זבולון אורלב
ברכב ספורטיבי, יש גם נהיגה בלילה ולכן צריך בדיקת אורות?
יוסי ניסן
כן.
היו"ר זבולון אורלב
יש תחרויות לילה?
יוסי ניסן
היו.
קריאה
גם ביום צריך אורות.
חוה ראובני
שלא לדבר על מצב שהרכב, כאשר הוא מסיים את התחרות, צריך אורות לשימושו כרכב.
היו"ר זבולון אורלב
בסדר.

אנחנו מצביעים עכשיו על אישור תקנות הנהיגה הספורטיבית (קביעת סוגי כלים תחרותיים שרשיון הרכב שלהם יבוטל או יותלה), התש"ע-2010, בכפוף לשינויים שהסכמנו עליהם.

ה צ ב ע ה

התקנות אושרו פה אחד

תודה.

תקנות הנהיגה הספורטיבית (תנאים לאישור קטע קישור), התש"ע-2010
היו"ר זבולון אורלב
מה זה קטע קישור?
חוה ראובני
קטע קישור הוא קטע בתוך מסלול מרוץ ארעי שהוא נוסע בכבישים ממש. הרי יש לנו מסלול קבוע שלכאורה יכול להיות בתוך מתקן סגור ומסלול ארעי הוא מתפרס על פני כל מיני סוגי דרכים והוא אושר ספציפית לצורך אירוע מסוים. חלק מהמסלול הזה יכול לכלול כביש רגיל לכל דבר ועניין. הקטע הזה הוא קטע קישור ואנחנו צריכים לקבוע הוראות לגביו כי שם יש את הממשק עם התנועה הרגילה.
היו"ר זבולון אורלב
זה קטע בו אין נהיגה ספורטיבית.
יוסי ניסן
אין בו נהיגה ספורטיבית.
היו"ר זבולון אורלב
כלומר, קטע קישור הוא בעצם דרך רגילה, קטע המקשר בין שני קטעים.
חוה ראובני
מקשר בין שני קטעים מחוץ לדרך.
מירב ישראלי
1.
אישור קטע קישור

לא יינתן אישור לקטע קישור לנהיגה ספורטיבית, במסגרת אירוע נהיגה ספורטיבית במסלול מרוץ ארעי (להלן – אירוע) אלא אם כן התקיימו כל אלה:

(1)
מבקש רשיון לאירוע הגיש לרשות המוסמכת בקשה לקיים אירוע הכולל קטעי קישור. הבקשה תכלול, בין היתר, פרטים בדבר מועד האירוע, שעות הפעילות הצפויות, מיקום קטע הקישור, מפת המסלול הארעי שבה מסומנים הקטעים שמבוקש לאשרם כקטע קישור, סוג הכלים התחרותיים להם מיועד האירוע וכל פרט אחר שתבקש הרשות המוסמכת. יכול שיראו בקשה לפי תקנות הנהיגה הספורטיבית (רשיון לאירוע נהיגה ספורטיבית במסלול מרוץ ארעי), התש"ע-2009, בקשה לפי פסקה זו ובלבד שנכללו בה הפרטים האמורים.

(2)
ניתנה התחייבות של מבקש רשיון אירוע לעריכת בדיקות הכלים התחרותיים והתאמתם לנהיגה בקטע קישור בהתאם לכללי הנהיגה הספורטיבית.

(3)
ניתנה הסכמת המשטרה לשימוש בקטע קישור במסגרת האירוע, כאמור בתקנה 2.


כאן יש לי שתי שאלות. שאלה אחת לגבי פסקה (2). נראה לי שהוא פשוט צריך להתחייב לקיים את הוראות תקנות 8 ו-9 למסלול ארעי. זה מה שצריך להיות. התקנות שאישרנו קודם, של מסלול ארעי, כאשר אדם מגיש בקשה למסלול ארעי, לא רק לקטע קישור אלא לכל המסלול, הוא מתחייב.
דנית גלעד
עוד לא אישרנו את התקנות.
מירב ישראלי
אלה התקנות שנשארו לנו, 8 עד 10. אישרנו את רובן. תקנות 8 ו-9, אנחנו אמורים לאשר היום.


תקנה 8 מדברת על בדיקת כשירות הכלים התחרותיים לפני תחילת אירוע ובדיקת התאמה לנסיעה בקטע קישור. תקנה 9 מדברת על תחנות שירות במהלך אירוע נהיגה ספורטיבית הכולל קטעי קישור. למעשה הכוונה שלכם היא שהוא יתחייב, כך אני מבינה, שהוא עומד לקיים את שתי התקנות האלה בנוגע לקטע הקישור. זה למעשה מה שצריך להיות כתוב כאן.
חוה ראובני
הנוסח הנוכחי הוא רחב יותר כי הוא מפנה גם לכללי הנהיגה הספורטיבית.
מירב ישראלי
אבל גם 8 ו-9 מדברים על הכללים. אין לי בעיה להוסיף את זה, אבל למעשה זה גם לפי 8 ו-9. 8 ו-9 עצמם מפנים לכללי הנהיגה הספורטיבית. מה שאתם רוצים כאן, זה ספציפי לבדיקה. הוא מתחייב לקיים את הוראות תקנות 8 ו-9 בנוגע לקטע הקישור.
חוה ראובני
במקום "בהתאם לכללי הנהיגה הספורטיבית", זה יהיה "בהתאם לתקנות 8 ו-9".
מירב ישראלי
כן. זאת התחייבות רחבה יותר.
היו"ר זבולון אורלב
בסדר.
מירב ישראלי
השאלה השנייה שרציתי לשאול היא לגבי פסקה (3). מי פונה לקבל את הסכמת המשטרה? בנוסח הקודם, הפנייה הייתה של הרשות וכאן לכאורה, מכיוון שזה ביחד עם הבקשה, הוא צריך לבוא כבר עם האישור של המשטרה. זה לא ברור מבחינת האדם שמבקש, מה חלוקת הסמכויות. אני חושבת שמכיוון שאלה תקנות, זה צריך להיות ברור. דרושה הסכמת המשטרה והשאלה היא מי פונה למשטרה כדי לקבל את ההסכמה שלה.
היו"ר זבולון אורלב
מי שרוצה את האישור לקטע הקישור.
מירב ישראלי
לא. בנוסח הקודם שהעבירו לי נאמר שהרשות תקבל את הבקשה והיא פונה למשטרה. לכן אני שואלת את השאלה. לפי מה שהם העבירו לי, זאת הייתה הפרוצדורה.
היו"ר זבולון אורלב
האם מבקש האישור הוא מבקש הקישור או הרשות?
יוסי ניסן
מבקש האישור. למעשה זאת ההתאחדות.
מירב ישראלי
ההתאחדות פונה לגבי כל אירוע?
יוסי ניסן
כן.
מירב ישראלי
המשמעות היא שהוא צריך לצרף לבקשה אישור של המשטרה.
יוסי ניסן
כן.
מירב ישראלי
צריך לומר את זה.
יוסי ניסן
זאת ההתאחדות או מי מטעמה.
מירב ישראלי
לא משנה. לבקשה צריך להיות מצורף אישור המשטרה. זאת המשמעות של מה שאתה אומר אבל כרגע זה לא כתוב כך. למעשה מבקש הרשיון לאירוע הגיש לרשות המוסמכת בקשה ואז לבקשה יצורפו התחייבות המבקש – תקנה 2 – ואישור המשטרה – תקנה 3.
היו"ר זבולון אורלב
במקום "ניתנה הסכמה".
מירב ישראלי
יצורפו לבקשה – 2 ו-3.
יוסי ניסן
ההתאחדות או מי מטעמה.
היו"ר זבולון אורלב
שאלה. יש קטע ארעי ואז נכנסים לקטע קישור. יש איזה תמרור? איך הנהגים הספורטיביים יודעים שהם נכנסו לקטע קישור בו הם נוהגים עכשיו כמו שאנחנו נוהגים?
רמי שוחטוביץ
ברגע שאתה מסיים קטע מרוץ, אתה עובר נקודת ביקורת, אתה מקבל את הזמנים שלך ומאותו רגע שאתה יוצא משם, אתה כפוף לחוקי התנועה של אותה מדינה בה אתה נוהג.
היו"ר זבולון אורלב
יש תמרור? יש שלט?
עופר שוורץ
אלה תקנות התעבורה.
רמי שוחטוביץ
זה לא עניין של תמרור. מי שמקבל את רשיון הנהיגה, מכיר את החוקים. יש חוקים. ברגע שעברת את נקודת הביקורת, אתה לא באירוע תחרותי, אתה לא במדידת זמנים.
היו"ר זבולון אורלב
זאת אומרת, הנהיגה תחת חוקי התעבורה היא לא רק בנקודת הקישור אלא היא גם אחרי נקודת הביקורת.
אהוד לביא
לא. יש כאן בלבול. יש קטע תחרותי, הסתיים הקטע ואחרי כן המארגן – בוא נאמר שיש לו קטע קישור מערד לבאר-שבע, אז צריך לנסוע על הכביש – מוביל את הטור הזה שסיים את הסטייג' לצומת קרובה שהיא מרומזרת. כאן עולים על הכביש באופן מסודר וכפופים לתקנות התעבורה של אותה מדינה.
היו"ר זבולון אורלב
איך יודעים? יש תמרור שאומר לו שהוא נכנס עכשיו לדרך שיש בה כללים?
אהוד לביא
אתה מקבל ספר דרך והמתחרה הולך אחד לאחד כאשר רשום לו מה יש בכל קילומטר.
היו"ר זבולון אורלב
הוא בדרך בין ערד לבאר שבע, נוסע על 160 קילומטרים לשעה. תופס אותו שוטר והוא אומר לו שהוא בתחרות.
רמי שוחטוביץ
רק כאשר אתה נכנס לקטע מרוץ, אתה בעצם עוזב את כללי הנהיגה של אותה מדינה.
היו"ר זבולון אורלב
אבל אין תמרור שהוא עזב את הקטע הזה.
רמי שוחטוביץ
ברגע שאתה מגיע לנקודת הביקורת.
היו"ר זבולון אורלב
איפה זה כתוב שברגע שהוא הגיע לנקודת הביקורת, הוא נכנס בחזרה לחוקי התעבורה?
רמי שוחטוביץ
יש את חוקי המרוצים.
היו"ר זבולון אורלב
איפה כתוב החוק הזה?
יוסי ניסן
אותה הדרך בה מתקיים המרוץ היא מאושרת מראש על ידי המארגנים, על ידי הרשות ועל ידי המשטרה.
היו"ר זבולון אורלב
מה קורה לגבי הנהג עצמו?
יוסי ניסן
אותו נהג, ברגע שהוא עובר את נקודת הביקורת לאחר סיום המרוץ, הקטע שמודדים לו זמנים, הוא יודע שעכשיו הוא נכנס לקטע כביש.
היו"ר זבולון אורלב
איך הוא יודע? הוא לא יודע. הוא אומר שהוא לא יודע. הוא יודע שקראו לו למרוץ, זה המסלול ושיפסיקו לבלבל לו את המוח כי לא היה תמרור כזה או אחר.
אמציה גזית
יש שלט לנקודת הביקורת. יש שלט בו רושמים את הזמנים. בנקודה הזאת אתה מפסיק את הנהיגה התחרותית. זה החוק. אלה התקנות וזה גם מה שכתוב.
היו"ר זבולון אורלב
איפה התקנות?
רמי שוחטוביץ
אני נהג ראלי.
היו"ר זבולון אורלב
מה המהירות המקסימלית שנסעת בתחרויות?
רמי שוחטוביץ
כמה שיותר מהר. בהתאם לתנאי הדרך. היו קטעים מאוד מהירים על אספלט והיו קטעים בהרים בהם נסענו 30-40 קילומטרים לשעה.
היו"ר זבולון אורלב
מה המהירות הגבוהה ביותר באספלט?
קריאה
אין לו שעון מהירות אלא רק שעון טורים.
רמי שוחטוביץ
אני חושב שהמהירות הייתה 180-200 קילומטרים לשעה.
היו"ר זבולון אורלב
זה הכל?
רמי שוחטוביץ
זה הכל. כאשר אתה מסיים את קטע המדידה, יש לך שלושה סימנים כאשר אתה מתקרב לנקודת הביקורת. הסימנים האלה אומרים שנגמר הקטע התחרותי.
היו"ר זבולון אורלב
איפה כתוב שהסימנים האלה מחייבים?
רמי שוחטוביץ
ב-FIA. בתקנות הנהיגה הספורטיבית זה יהיה כתוב.
היו"ר זבולון אורלב
צריכה להיות הסדרה.
רמי שוחטוביץ
בהחלט.
היו"ר זבולון אורלב
מישהו נכנס לקטע ומישהו יוצא מקטע.
אהוד לביא
מי שלא יודע את הכללים, הוא לא מתחרה. אין מצב כזה.
היו"ר זבולון אורלב
הוא יודע, אבל הוא משחק כאילו הוא לא יודע.
אהוד לביא
אין מצב כזה.
רמי שוחטוביץ
גדולי הנהגים נפסלו וכל ה-ראלי הלך להם כאשר תפס אותם רדאר של המשטרה בקטע קישור. הם לא נסעו לפי חוקי המדינה ופסלו אותם מה-ראלי.
היו"ר זבולון אורלב
זה לא נורא שפסלו אותו מה-ראלי, אבל השאלה מה קורה אחרי כן בבית המשפט כאשר הוא אומר שהוא היה ב-ראלי והוא לא ראה שום תמרור.
רמי שוחטוביץ
זה כמו שהוא יעבור ברמזור אדום ויאמר שהוא לא ידע. זה בדיוק אותו הדבר. זה לא יתפוס. זה מעולם לא קרה.
חוה ראובני
ברגע שהם על הכביש, חוק הנהיגה הספורטיבית אומר שהם חייבים לנהוג לפי דיני התעבורה ותקנות התעבורה.
היו"ר זבולון אורלב
לא צריך תמרור או הודעה?
קריאה
הם חייבים לדעת את זה.
מירב ישראלי
אני מסכמת את מה שאמרנו. פסקאות (2) ו-(3) יהיו למעשה צרופות לבקשה. לבקשה יצורפו התחייבות המבקש ואישור על הסכמת המשטרה. לגבי פסקה (2), הוא מתחייב לקיים את הוראות תקנות 8 ו-9.

2.
הסכמת המשטרה

(א)
הסכמת המשטרה לשימוש לקטע קישור באירוע תינתן רק לאחר שבדקה את ההשלכות הצפויות על ביטחון ציבור עוברי הדרך ועל תנועת כלי הרכב בקטע הקישור ובכלל זה את -


(1)
היקף התנועה המתוכנן בציר התנועה במועד האירוע.


(2)
הסדרי התנועה במקום.


(3)
פעילויות נוספות הנערכות בקטע הקישור ובסביבתו.

(ב)
המשטרה רשאית לסייג את הסכמתה או להתנות את מתן הסכמתה בקיום תנאים נוספים.


אני מבינה שתנאים נוספים יכולים להיות גם לגבי אופן הנהיגה וגם לגבי קטע הקישור.
קריאה
שקשורים לאישור קטע הקישור.
דנית גלעד
יכול גם להיות שהאישור הוא על תנאי. מותנה בכך שלא יהיו שינויים בלתי צפויים.
מירב ישראלי
זה בסדר. אז יכולים לבטל. אני מתכוונת לתנאים שהם מובנים.
היו"ר זבולון אורלב
לא ייסעו בשיירה אחת אלא יחלקו לכמה שיירות.
מירב ישראלי
מכונית כל כך וכך דקות?
היו"ר זבולון אורלב
כן.


יש הערות לסעיף 2? אין.

סעיף 2 – מאושר

יש הערות לסעיף 1? אין.

סעיף 1 – מאושר בכפוף להערות שהתקבלו
מירב ישראלי
3.
רשיון אירוע

התנאים לגבי נהיגה ספורטיבית בקטע קישור יפורטו ברשיון האירוע, לרבות האמור בחוק ובתקנות הנהיגה הספורטיבית (רשיון לאירוע נהיגה ספורטיבית במסלול מרוץ ארעי), התש"ע-2010.


לגבי החוק, ברור למה הכוונה? לאיזה הוראות בחוק? מדובר על נושא ספציפי - תנאים לנהיגה ספורטיבית בקטע קישור. זה לא כל החוק.
היו"ר זבולון אורלב
על פי החוק.
מירב ישראלי
לעניין זה.
היו"ר זבולון אורלב
אתם אמרתם שברגע שהוא נכנס לקטע קישור, חלים עליו כל חוקי התעבורה באותה מדינה.
מירב ישראלי
אם אני מבינה נכון את התקנה הזאת, זאת חובה של הרשות שהיא נותנת את הרשיון.
יוסי ניסן
כן.
מירב ישראלי
זאת תקנה שמחייבת כאן את הרשות. זה לא קשור לנוהגים. הרשות מחויבת ברשיון שהיא נותנת לכל אחד, שיהיה ציון של דברים מסוימים.
יוסי ניסן
כן.
היו"ר זבולון אורלב
אגב, זה גם עונה על שאלתי. ברשיון נאמר שיש קטע קישור.
מירב ישראלי
אבל השאלה שלך הייתה לגבי הדרך והאם הוא יודע במקום, בנקודה.


אולי כדי שאתם תדעו שתכתבו סעיפים.
יוסי ניסן
אולי אפשר לוותר על סעיף 7 ו-8 שביקשת להוסיף בסעיף 1.
חוה ראובני
אולי להוסיף "לרבות האמור בחוק לעניין נהיגה בקטע קישור".
היו"ר זבולון אורלב
בסדר גמור.

סעיף 3 – אושר עם התיקון

אני מעלה להצבעה את תקנות הנהיגה הספורטיבית (תנאים לאישור קטע קישור), התש"ע-2010 עם התיקונים והתוספות שאושרו.

ה צ ב ע ה

התקנות אושרו – פה אחד
מירב ישראלי
נעבור על תקנות 8 עד 10, שטרם עברנו עליהן.

תקנות הנהיגה הספורטיבית (רשיון לאירוע נהיגה ספורטיבית במסלול מרוץ ארעי),

התש"ע-2010
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו קוראים את תקנות 8 עד 10.
מירב ישראלי
את התקנות האלה אישרנו למעט תקנות 8 עד 10.

8.
בדיקת כשירות הכלים התחרותיים לפני תחילת אירוע ובדיקת התאמה לנסיעה בקטעי קישור.

(א)
מבקש רשיון לאירוע נהיגה ספורטיבית יקיים לפני תחילת האירוע בדיקות כשירות לכלי התחרותי בהתאם לכללי הנהיגה הספורטיבית. באירוע נהיגה ספורטיבית שבו קטעי קישור, יעבור הכלי התחרותי גם בדיקת ההתאמה לנסיעה בקטעי הקישור.


אני מבינה שגם זה צריך להיות לפי כללי הנהיגה הספורטיבית. זאת אומרת, כל שלבי הסעיף. צריך להבהיר את זה. הכל לפי כללי הנהיגה הספורטיבית.

(ב)
כלי תחרותי שלא עבר בהצלחה את בדיקות הכשירות ובדיקת ההתאמה, לא יורשה להשתתף במרוץ.
היו"ר זבולון אורלב
מה הייתה כאן הבעיה?
מירב ישראלי
למשטרה היו הערות. אני מבינה שזה נוסח מקובל גם על המשטרה וגם על משרד התחבורה.
היו"ר זבולון אורלב
זה נוסח שמקובל על המשטרה?
מיטל שרעבי
כן.
היו"ר זבולון אורלב
סעיף 8 – מאושר
מירב ישראלי
9.
תחנות שירות במהלך אירוע נהיגה ספורטיבית הכולל קטעי קישור

באירוע נהיגה ספורטיבית הכולל קטעי קישור, יוקמו תחנות שירות שבהן ייבדקו הכלים התחרותיים בהתאם לסוג המרוץ ואורך הקטעים התחרותיים. הרשות המוסמכת תקבע את מרחק הנסיעה התחרותי המרבי שאינו כולל את קטעי הקישור ושאחריו תקום חובה לבדיקת הכלי בתחנת שירות בהתאם לכללי הנהיגה הספורטיבית, כמפורט בתוספת השלישית.


כאן לא ברור היחס בין הסמכות של הרשות לתוספת. התוספת השלישית אומרת משהו מאוד ברור. היא אומרת: ראלי – 80 קילומטרים, ראלי רייד – 250 קילומטרים, קרוס קנטרי – 60 קילומטרים. מה המשמעות של סמכות הרשות? האם היא מוסמכת בתוך הדבר הזה להקטין?
דנית גלעד
אנחנו סיכמנו שיירשם שזה לא יעלה על.
מירב ישראלי
בדיוק, אבל זה לא ברור. או שזאת התוספת או שלרשות יש סמכות לשחק בתוך הדבר הזה.
מיטל שרעבי
גם בתוספת כתוב: מרחק נסיעה תחרותי מרבי.
היו"ר זבולון אורלב
ב-9 לא כתוב. צריך להיות כתוב "ובלבד שאינו עולה על המרחקים האמורים בתוספת".
מירב ישראלי
לזאת הכוונה.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו מוסיפים ב-9: "ובלבד שאינו עולה על המרחק המרבי האמור בתוספת".


יש עוד הערות ל-9? אין. המשטרה?
דנית גלעד
אני חושבת שאולי כדאי גם לרשום אחרי המלים "ושאחריו תקום חובה לבדיקת הכלי בתחנת שירות בהתאם לכללי הנהיגה הספורטיבית" – להוסיף את: "בהתאם לסוגי הבדיקות שייקבעו בכללי הנהיגה הספורטיבית".
קריאה
זה לא קצת כללי אם אומרים בהתאם לכללי הנהיגה הספורטיבית?
מירב ישראלי
כאן ההתייחסות היא רק למרחקים בין תחנות השירות. התקנה הזאת עוסקת בזה והיא לא עוסקת בסוגי הבדיקות.
חוה ראובני
ייבדקו הקטעים התחרותיים בהתאם לסוג המרוץ ואורך הקטעים התחרותיים לא מוגבל למרחקים. הרישא היא רחבה יותר.
מירב ישראלי
כן, אבל הסיפא מתייחסת לנושא של המרחקים.
חוה ראובני
נכון. אולי ברישא צריך לומר את סוג הבדיקות.
מירב ישראלי
כתוב. בהתאם לסוג המרוץ. רוצים לומר כאן לסוג המרוץ לפי כללי הנהיגה הספורטיבית או משהו כזה?
דנית גלעד
סוגי הבדיקות אמורים להיקבע בכללי הנהיגה הספורטיבית כי החליטו לא לקבוע אותם בתקנות.
מירב ישראלי
אני מנסה להבין מה את רוצה. את רוצה לומר באירוע נהיגה ספורטיבית הכולל קטעי קישור ייקבעו תחנות שירות בהן ייבדקו הכלים התחרותיים בהתאם לסוג המרוץ וכללי הנהיגה הספורטיבית החלים עליו?
דנית גלעד
אחרי "אורך הקטעים התחרותיים" – בהתאם לכללי.
מירב ישראלי
אורך הקטעים התחרותיים, זה לא קשור לכללי נהיגה ספורטיבית.
דנית גלעד
בהם ייבדקו הכלים התחרותיים בהתאם לכללי הנהיגה הספורטיבית.
מירב ישראלי
וכללי הנהיגה הספורטיבית החלים עליהם, החלים על המרוץ הספציפי.
יוסי ניסן
כן.
דנית גלעד
אבל אין לזה משמעות אמיתית. מה זאת אומרת בהתאם לסוג המרוץ ואורך הקטעים התחרותיים? איפה נקבעו סוגי הבדיקות?
מירב ישראלי
כללי הנהיגה הספורטיביים.
דנית גלעד
אבל זה לא כתוב כאן.
מירב ישראלי
זה מה שאני מציעה. אני מציעה להכניס את זה. אני אקריא:


"באירוע נהיגה ספורטיבית הכולל קטעי קישור, יוקמו תחנות שירות שבהן ייבדקו הכלים התחרותיים בהתאם לסוג המרוץ וכללי הנהיגה הספורטיבית החלים עליו, ובהתאם לאורך הקטעים התחרותיים".


מקובל עליך?
יוסי ניסן
כן.
מירב ישראלי
הוספנו "ושאינו עולה על המרחק המפורט בתוספת השלישית".
יוסי ניסן
כן.
היו"ר זבולון אורלב
יש הערות ל-9? המשטרה? אין הערות.

סעיף 9 – מאושר
מירב ישראלי
10.
הוראות מיוחדות לעניין מסלול אנדורו


(א)
לא יינתן רשיון למסלול אנדורו אלא בתנאים אלה:
היו"ר זבולון אורלב
מה זה מסלול אנדורו?
מיטל שרעבי
יש הגדרה בתקנה.
יובל מלמד
מסלול מרוץ לאופנועי שטח אבל בקטע תחום.
היו"ר זבולון אורלב
למה לא כותבים כך?
מרדכי גלברט
המושג אנדורס בלעז מסמל סיבולת.
היו"ר זבולון אורלב
תכתבו בסוגריים. יש הגדרות?
מירב ישראלי
כן.
היו"ר זבולון אורלב
בסדר. לא זכרתי שיש הגדרות.
מירב ישראלי
(1)
מסלול אנדורו יהיה תחום בתוואי טופוגרפי בולט, שיאפשר זיהויו בנקל, הן בשטח והן על גבי המפה המצורפת לבקשה, ויהיה מורכב מקטעים תחרותיים וקטעי מעבר.

(2)
מסלול אנדורו יהיה סגור בפני רכב שאינו נוטל חלק באירוע נהיגה ספורטיבית, והוא יהיה מתוחם באותם מקומות בהם לקהל יש גישה, באופן שיבטיח הפרדה בין הקהל למסלול, כפי שייקבע בתנאי הרשיון.

(3)
שבועיים לפחות לפני קיום אירוע נהיגה ספורטיבית במסלול אנדורו, יוצבו באזור המסלול ובסביבתו שלטים ומודעות במקום בולט לעין ויפורסמו בתקשורת הודעות בדבר אירוע נהיגה ספורטיבית, מועד האירוע ומיקומו המדויק וכללי התנהגות לקהל הצופים, הכל כפי שתורה הרשות המוסמכת.

(4)
אם מסלול האנדורו מצטלב עם כביש או דרך עפר, יהיו אלה סגורים לתנועת כלי רכב במהלך אירוע הנהיגה הספורטיבית, ובצמתים יוצב סדרן לאירוע ספורט או בקר מסלול, במידת הצורך כפי שייקבע בתנאי הרשיון.

(ב)
יראו מסלול אנדורו כמסלול סגור, כמשמעותו בסעיף 3 של התוספת לחוק, על אף שהכניסה אל מתחם האירוע אינה מבוקרת להולכי רגל.


(ג)
בתקנה זו -

"מסלול אנדורו" – מסלול המיועד לאירוע נהיגה ספורטיבית שבו משתתפים אופנוע, טרקטורון או קרוס קארט כהגדרתם בתקנות הנהיגה הספורטיבית (רשיון כלי תחרותי), התש"ע-2009 הכולל קטע תחרותי וקטע מעבר.

"קטע מעבר" – חלק המסלול שאינו תחרותי, המקשר בין קטעים תחרותיים והסגור לתנועת כלי רכב אינו נוטל חלק באירוע."קטע תחרותי" – קטע במסלול שנערכת בו מדידת זמנים של המתחרים.
היו"ר זבולון אורלב
יש הערות? אין.

סעיף 10 – אושר

אנחנו עכשיו מאשרים את תקנות 8, 9 ו-10 לתקנות הנהיגה הספורטיבית (רשיון לאירוע נהיגה ספורטיבית במסלול מרוץ ארעי), התש"ע-2009 עם התיקונים שהוספנו.

ה צ ב ע ה

שלושת התקנות אושרו פה אחד

תקנות הנהיגה הספורטיבית (רשיון לאירוע נהיגה ספורטיבית במסלול מרוץ ארעי) – אושרו
קריאה
לא צריך לאשר את התוספות?
מירב ישראלי
כבר אישרנו אותן.


אפשר להצביע על כל התקנות.
היו"ר זבולון אורלב
בסוף אני אצביע על כל התקנות והתוספות.
חוה ראובני
תאריכי התחילה של התקנות הן שלושים ימים מהפרסום והפרסום ייקח זמן.

תקנות הנהיגה הספורטיבית (הוראות בדבר נהיגה שאינה ספורטיבית בכלי תחרותי),

התש"ע-2010
מירב ישראלי
כאן יש לי הערה.
היו"ר זבולון אורלב
מהי נהיגה שאינה ספורטיבית בכלי תחרותי?
יוסי ניסן
זה מבחינת הרכב.
היו"ר זבולון אורלב
כלומר, אני נוהג להנאתי.
מירב ישראלי
לא, אתה לא יכול. זה בדיוק העניין. לכן התקנות האלה קובעות מקרים מאוד מאוד ספציפיים כאשר למשל אתה נוסע מהעגלה שמורידה אותך למוסך. זה לא יעלה למשל על מאה מטרים.
היו"ר זבולון אורלב
או שאני נוהג בקטע קישור. זאת גם נהיגה שאינה ספורטיבית בכלי תחרותי.
חוה ראובני
לא, זאת לא נהיגה ספורטיבית. אנחנו נמצאים מחוץ למסגרת מרוץ אבל בכל זאת מרשים נהיגה. הכלל הוא שכלי תחרותי לא נוסע בכביש.
היו"ר זבולון אורלב
מה ההבדל בין נהיגה מהעגלה עד קו הזינוק לבין הנהיגה על קטע קישור?
חוה ראובני
גם קטע קישור הוא חלק מהמרוץ וזה בתוך מסלול מרוץ והוא כלול ברשיון.
היו"ר זבולון אורלב
יש הבדל בכללי הנהיגה?
דניאל אוחנה
לא. מבחינת פקודת התעבורה אין הבדל.
היו"ר זבולון אורלב
אם כן, מה ההבדל?
דניאל אוחנה
ההבדל הוא שכאן זה לא קשור ליום המרוץ, לאירוע עצמו.
חוה ראובני
אם לא היו התקנות האלה, היה אסור לנסוע אפילו מהעגלה למוסך כי יש איסור של כלי תחרותי לנסוע בכביש ולנסוע שלא במסגרת הנהיגה הספורטיבית.
היו"ר זבולון אורלב
אם כן, לשם מה צריך את הנהיגה על קטע קישור?
מירב ישראלי
לא, קטע קישור זה משהו נפרד.
יוסי ניסן
קטע קישור, הוא במהלך אירוע.
דניאל אוחנה
ואלה יכולים להיות מספר קילומטרים על הכביש.
היו"ר זבולון אורלב
בסדר. יש לכם תשובה על כל דבר. נכנעתי.
מירב ישראלי
ברישא צריך להיות: בתוקף סמכותי לפי סעיף 12(ד) ו-33(ד) - כי זה האישור של ועדת החינוך של הכנסת.

1.
הגדרות


בתקנות אלה –
"כלי תחרותי" ו"רשיון כלי תחרותי" – כמשמעותם בתקנות הנהיגה הספורטיבית (רשיון כלי תחרותי), התש"ע-2009.

"כלי תחרותי המיועד למסלול שאינו סגור" – כלי תחרותי אשר על פי רשיונו הוא מורשה לנוע בעת נהיגה ספורטיבית בקטעי קישור וכן בדרכי עפר.


דיברנו על זה באחת הישיבות המוקדמות שלנו ונדמה לי שסיכמנו על נוסח. מכיוון שברשיון לא כתוב – כך הסברתם לי ותאמרו לי אם אני טועה – שהוא מורשה לנוע בדרכי קישור ודרכי עפר, אלא סיכמנו על משהו האומר שעל פי הרשיון הוא אינו מוגבל לנהיגה במסלול סגור בלבד. זה היה הנוסח שסיכמנו עליו.
דנית גלעד
זה יותר טוב.
מירב ישראלי
נכון. לכן סיכמנו כך.
חוה ראובני
לא ידוע לנו על הסיכום הזה.
מירב ישראלי
זאת הערה מוקדמת ששלחתי אליכם. על פי רשיונו אינו מוגבל לנסיעה במסלול סגור בלבד. הסברתם לי שזאת המשמעות של זה שהוא מורשה לנוע בעת נהיגה ספורטיבית בקטעי קישור ובדרכי עפר. דרכי עפר לא מופיע ברשיון. סיכמנו על זה.
היו"ר זבולון אורלב
יש עוד הערות לסעיף 1? אין.

סעיף 1 – ההגדרות – אושר בכפוף לתוספת של היועצת המשפטית
מירב ישראלי
זה בא במקום. במקום "מורשה לנוע בעת נהיגה ספורטיבית בקטעי קישור" יהיה: "אין הוא מוגבל לנהיגה במסלול סגור בלבד".
היו"ר זבולון אורלב
בסדר. מקובל ואנחנו מאשרים.
מירב ישראלי
2.
נהיגה שאינה ספורטיבית בכלי תחרותי

ניתן לנהוג בכלי תחרותי שניתן עליו רשיון כלי תחרותי, נהיגה שאיננה נהיגה ספורטיבית, מאזור החניה הסמוך למוסך, מכון רישוי, מעבדה מוסמכת או כל מקום המיועד לבדיקת הכלי התחרותי, תיקונו או רישויו, וחזרה לאזור החניה האמור. והכל בכלי תחרותי שהובל לשם בדיקה, תיקון או רישוי אל מקום החניה וממנו על גבי עגלה נגררת או על גבי רכב מנועי מסחרי שנעשו בהם הסידורים המתאימים לצורך זה, ובלבד שמרחק הנסיעה לא יעלה על 100 מטרים.


הרכב מגיע בעגלה או על גבי רכב אחר.
היו"ר זבולון אורלב
ה-100 מטרים עונים על המציאות?
דניאל אוחנה
לא.
קריאה
הייתה אי הבנה, אבל זה בסדר.
היו"ר זבולון אורלב
יש הערות? אין.

סעיף 2 – אושר
מירב ישראלי
3.
נהיגה שאינה ספורטיבית בכלי תחרותי המיועד למסלול שאינו סגור

מותר לאדם לנהוג בדרך שאינה מסלול מרוץ מאושר, בכלי תחרותי שניתן עליו רשיון כלי תחרותי והמיועד למסלול שאינו סגור, לצורך הגעה למסלול מרוץ מאושר, עזיבתו או לצורך בדיקת כשירותו הטכנית של הכלי התחרותי לקראת מרוץ, ובלבד שיתקיימו בנהיגה כל אלה:

(1)
היא במהירות סבירה בהתחשב בתנאי הדרך והתנועה בה, ובאופן שלנהג תהיה השליטה המוחלטת ברכב.

(2)
היא לשם חציית הכביש ובין השעות 9:00 עד 24:00, בימים א' עד ה' שאינם חלים בחג או במועד, או בימים שישי ושבת ובימי חג או מועד – בין השעות 5:00 בבוקר עד 24:00.

(3)
היא בדרך הקצרה ביותר שבין הכביש הקרוב ביותר לבין מסלול המרוץ המאושר.
יהודית גידלי
לא הבנתי. הוא לא יכול לנסוע בשעה 4:00 בבוקר בכלי הרכב התחרותי?
יוסי ניסן
לא, לחצות את הכביש.
מירב ישראלי
בכביש רגיל. מדובר על כביש רגיל. זה רק בשעות מסוימות.


לגבי פסקה (3), נדמה לי שסיכמנו שלמקרים שזה רלוונטי נאמר גם שהכלי התחרותי הובל על עגלה נגררת או על רכב מנועי לנקודה המסוימת. ב-(3) אין התייחסות כמו שיש ב-(2) ולא אומרים איך הרכב הגיע לשם.
דנית גלעד
כי לא צריך.
מירב ישראלי
למה? אם הוא נוסע למרוץ, כדי להגיע למרוץ הוא צריך לנסוע עוד כך וכך.
דנית גלעד
אסור לו לנסוע על הכביש.
מירב ישראלי
למה בפסקה (2) זה כתוב? זאת אותה סיטואציה אלא שפעם אחת הוא מגיע למוסך ופעם אחת הוא מגיע למרוץ.
מיטל שרעבי
לכן יש את סעיף 3 שאומר שבדרך הקצרה ביותר.
מירב ישראלי
לא, הדרך הקצרה ביותר, הכוונה היא מהנקודה שהגורר הוריד אותו. על זה דיברנו. אני שאלתי אתכם למה הכוונה ואתם הסברתם לי שהדרך הקצרה ביותר בין הכביש הקרוב למסלול המרוץ – צריך להוסיף כאן, למסלול המרוץ המאושר. כתוב בין הכביש הקרוב ביותר למסלול המרוץ המאושר לבין המסלול. זאת הכוונה.
חוה ראובני
לטעמנו שנינו צריכים להיות זהים.
מירב ישראלי
בדיוק. זה מה שהם הסבירו לי. הם הסבירו לי ש-(2) ו-(3) זה בדיוק אותו הדבר אלא שב-(2) הוא מגיע למוסך וב-(3) הוא מגיע למסלול. לכן צריך לעשות התאמה בין (2) ו-(3) וגם ב-(3) לומר את אותו הדבר.
היו"ר זבולון אורלב
נכון. ב-(3) לא כתוב נהיגה שאיננה נהיגה ספורטיבית כפי שכתוב ב-(2).
מירב ישראלי
צריך להתאים את הניסוחים של (2) ו-(3).
היו"ר זבולון אורלב
זה צריך להיות דומה. הסיטואציה היא שונה, אבל כל היתר צריך להיות דומה.
מירב ישראלי
בסדר? זה מקובל עליכם?
דנית גלעד
כן.
היו"ר זבולון אורלב
יש הערות לסעיף 3? אין.

סעיף 3 – אושר עם התיקונים והתוספות
מירב ישראלי
4.
תחולת הוראות

(א)
על נהיגה כאמור בתקנה 2, יחול החיוב בפוליסת ביטוח על פי פקודת ביטוחי רכב מנועי (נוסח חדש), התש"ל-1970 כאמור בסעיף 51א לפקודה האמורה.

(ב)
על נהיגה כאמור בתקנה 3, יחולו כל ההוראות החלות על פי החוק על נהיגה בקטעי קישור, לרבות הוראות לפי פקודת התעבורה (נוסח חדש), ולמעט ההוראות שעניינן רשיון רכב על פי אותה פקודה, וכן יחול החיוב בפוליסת ביטוח כאמור בתקנת משנה (א).
דנית גלעד
כאן רציתי להעיר שנראה לנו שיש מקום להבהיר שגם על נהיגה לפי תקנה 2 חלות הוראות פקודות התעבורה.
היו"ר זבולון אורלב
גם על 3.
דנית גלעד
כמו שב-3 חלות הוראות פקודת התעבורה, גם על נהיגה לפי תקנה 2, הן חלות.
היו"ר זבולון אורלב
צודקת.
דנית גלעד
גם כאשר הוא נוסע מהחניון למוסך.
חוה ראובני
נהיגה כאמור בתקנות 2 ו-3.
מירב ישראלי
נכון. זה בעצם אותו הדבר.


מיטל, מה ההבדל בין 2 ל-3? ב-(ב) את כותבת שיחולו כל ההוראות החלות על פי החוק על נהיגה בקטעי קישור לרבות הוראות פקודת התעבורה למעט רשיון רכב. זה נכון גם לגבי 2 וגם לגבי 3. כמו שאמרתי קודם, ב-2 הוא נוסע למוסך וב-3 הוא נוסע למרוץ. אין הבדל ביניהם.
חוה ראובני
האמת היא שהתוצאה של זה יוצאת תוצאה קצת קשה אבל זה פועל יוצא של נוסח סעיף 12(ד) לחוק. החוק מחיל על הנסיעות האלה תקנות קטעי קישור כולל הסכמת המשטרה וכולי, שזה אבסורד.
מירב ישראלי
אולי צריך לומר למעט הסכמת המשטרה.
חוה ראובני
אבל אני לא יכולה כי זה החוק אומר. אני לא יכולה לומר את זה בתקנות כי החוק אומר את זה.
היו"ר זבולון אורלב
תגישו בקשה לשינוי החוק.
מירב ישראלי
מה שאני יכולה לומר כאן, אני לא חייבת להכפיף את זה לתנאים של קטע קישור. אלה תקנות נפרדות.
חוה ראובני
סעיף 12(ד)(2) לחוק נהיגה ספורטיבית אומר שעל נהיגה כאמור בפסקה (1) – ועל זה אנחנו מדברים, על נהיגה לא ספורטיבית – יחולו כל ההוראות החלות לפי חוק זה על נהיגה בקטע קישור. החוק כופה את זה עלינו.
היו"ר זבולון אורלב
אשר על כן?
מירב ישראלי
ההוראות של קטע הקישור לגבי הסכמת המשטרה, לא על כל נסיעה למוסך הוא יגיש בקשה ויקבל הסכמת המשטרה. זה לא הגיוני.
דנית גלעד
אפשר לומר שלגבי תקנת משנה (א) יחולו גם הוראות פקודת התעבורה.
מירב ישראלי
היכן ההוראה לגבי קטע קישור בחוק?
היו"ר זבולון אורלב
איך חשבתם לקיים אירוע אם התקנות לא הושלמו?
אמציה גזית
זה לא אירוע. זאת לא תחרות אלא זאת הצגה. תצוגה.
היו"ר זבולון אורלב
תצוגת נהיגה.
אמציה גזית
גם נהיגה במכוניות שיש להן רשיון רגיל.
קריאה
בהתאם לתקנות התעבורה.
היו"ר זבולון אורלב
אירוע נהיגה ספורטיבית על פי פקודות התעבורה.
אמציה גזית
בדיוק.
מירב ישראלי
חוה צודקת. על מוסך, תיקונים ודברים כאלה, זה קצת מרחיק לכת.
חוה ראובני
יכול להיות שהמשטרה יכולה לתת הסכמה גורפת.
קריאה
אף אחד לא ייסע מהעגלה למוסך באין כניסה.
מירב ישראלי
לא מדובר על זה. מדובר על כך שכל מה שחל על קטע קישור, חל על זה, לרבות הסכמה של המשטרה. זה לא הגיוני.
דנית גלעד
אם תהיה כאן אמירה ברורה שאלה רק הוראות פקודת התעבורה, אולי זה ייצור הבהרה בעניין.
מירב ישראלי
אני מנסה לראות אם יש אפשרות. אם התנאים לגבי נהיגה בקטע קישור נקבעים בתקנות, הם לא נקבעים בחוק, אז בואו בתקנות של קטע הקישור נחריג את זה. אז זה יהיה בסדר כי אלה התנאים שחלים על קטע קישור. צריך למצוא לזה פתרון.
חוה ראובני
כן. אני חושבת שהתוצאה צריכה להיות להוסיף עוד הוראה וכאן למעשה לבטל את (א). לתקן את (ב) ולכתוב ש-4 יאמר על נהיגה כאמור בתקנות 2 ו-3 יחולו וכולי. ברגע שהוספנו את 3 ל-(ב), הרי ש-(א) לא מוסיף לנו כלום.
מירב ישראלי
כן. השאלה לגבי תקנה 3, גם לא צריך את קטע הקישור?
חוה ראובני
אנחנו מחוץ למסגרת המרוץ.
מירב ישראלי
בסדר. אנחנו צריכים לחזור לתקנות שאישרנו בנושא של קטע קישור.
אהוד לביא
זה בסדר. למה לשנות את זה? זה כתוב בסדר גמור.
מירב ישראלי
אתה רוצה לקבל אישור משטרה כל פעם שאתה נוסע למוסך?
אהוד לביא
לא.
מירב ישראלי
את זה אנחנו מנסים לפתור לך. אני מנסה לפטור אותך מזה.
היו"ר זבולון אורלב
זאת הצעת חוק ממשלתית. בהצעת חוק פרטית זה לא קורה.
חוה ראובני
בהקשר הזה, זאת הייתה תוספת פרטית לחלוטין. ההוראה על נהיגה לא ספורטיבית לא הייתה בהצעת החוק הממשלתית אלא היא נולדה בדיון בוועדת החינוך בזמנו של חבר הכנסת פורז.
היו"ר זבולון אורלב
מאז פורז עוסקים בזה?
חוה ראובני
כן.
היו"ר זבולון אורלב
אני לא מאמין. יש לי את הזכות לסיים את זה?
חוה ראובני
כן. זה קיים מהכנסת ה-16.
מירב ישראלי
היה ויכוח והוא הכריע שזה ייכנס.
היו"ר זבולון אורלב
תזכרו שאין דבר נקרא אלא על שם גומרו.
מירב ישראלי
אולי בכל זאת נכניס את זה כאן כי זה בתקנות?
חוה ראובני
בתקנות קטעי קישור? להוסיף תקנה 4?
מירב ישראלי
לא, כאן.
חוה ראובני
לומר את זה בתקנות קטעי קישור. זה צריך להיאמר בתקנות קטעי קישור שתקנות אלה לא יחולו על נהיגה לפי הוראות נהיגה לא ספורטיבית.
מירב ישראלי
אז זה שוב מתנגש עם החוק כי החוק אומר שזה כן יחול.
חוה ראובני
הוא אומר שיחולו ההוראות על נהיגה בקטע קישור והוראות על נהיגה בקטע קישור יאמרו שאין צורך בכל זה.
מירב ישראלי
אני רוצה לראות את זה עוד פעם.
יוסי ניסן
חוה צודקת. זה צריך להיכנס בקטעי קישור.
חוה ראובני
12(ד)(2) מדבר על הנהיגה הלא ספורטיבית.
מירב ישראלי
יחולו כל ההוראות החלות לפי חוק זה על נהיגה בקטע קישור.
חוה ראובני
עכשיו אני צריכה שלא יהיו לי הוראות כאלה בקטעי קישור שמתייחסות לזה. ההוראות של קטע קישור יאמרו שהן לא חלות על זה.
יוסי ניסן
למעט סעיף 2 בנהיגה שאינה ספורטיבית.
מירב ישראלי
גם בסעיף 2 אתם רוצים לפטור.
יוסי ניסן
הוא לא יחול בהוראות.
חוה ראובני
תקנות 1 ו-2 לא יחולו על נהיגה של תנאים לאישור קטע קישור. אני חושבת שהתיקון צריך להיות בתוך תקנות קטע קישור.
מירב ישראלי
בתנאים לאישור קטע קישור?
חוה ראובני
כן.
מירב ישראלי
אבל עכשיו אמרתם שאתם רוצים לחזור לעניין הזה.
חוה ראובני
לא. אני חושבת שמשפטית הפתרון של תקנות קטע קישור יאמרו במפורש שאין להן התייחסות, אין להן אמירה ואין בהן תנאים לעניין הנהיגה הלא ספורטיבית.
מירב ישראלי
אני רוצה לראות אם זאת לא סתירה חזיתית. על נהיגה כאמור בפסקה (1) – שזה מה שאנחנו עוסקים בו עכשיו – יחולו כל ההוראות החלות לפי חוק זה על נהיגה בקטע קישור לרבות אחריות ופוליסת ביטוח. בסדר. בעצם אנחנו אומרים שההוראות לפי חוק זה, אלה ההוראות האלה. בסדר.
חוה ראובני
בקטע קישור להוסיף הוראת תחולה או משהו כזה?
מירב ישראלי
תחולה. זאת בעצם אי תחולה.


הוראות תקנות אלה לא יחולו על נהיגה שאינה ספורטיבית בכלי תחרותי לפי תקנות 2 ו-3 והתקנות שאנחנו עוסקים בהן עכשיו.


אז אנחנו חוזרים ל-4.
אנחנו אומרים
על נהיגה כאמור בתקנות 2 ו-3 יחולו הוראות לפי פקודת התעבורה ועל פי פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש) כאמור בסעיף 51 לפקודה האמורה למעט ההוראות שעניינן רשיון רכב על פי אותה פקודה.
חוה ראובני
יחולו ההוראות לפי פקודת התעבורה.
מירב ישראלי
הוראות לפי פקודת התעבורה למעט רשיון רכב ופוליסת ביטוח. זה למעשה מה שאנחנו אומרים.
חוה ראובני
רשיון רכב את רוצה בהתחלה?
מירב ישראלי
לא איכפת לי. זה כבר עניין של ניסוח.


אם כן, פתרנו את הבעיה. אפשר להצביע.
היו"ר זבולון אורלב
את יכולה לומר מה סוכם?
מירב ישראלי
כן. מכיוון שהחוק קובע שההוראות לפי החוק לגבי קטע קישור יחולו על הנהיגה הזאת, ומכיוון שההוראות לגבי קטע קישור, כפי שאישרנו אותן קודם, אלה הוראות פרוצדורליות של הגשת רשיון, של אישור משטרה, של התחייבויות וכל הדברים שלא נוגעים לעניין שאנחנו עוסקים בו כאן.
היו"ר זבולון אורלב
של המאה מטרים.
מירב ישראלי
נכון. בעצם קבענו בתקנות שעוסקות בנהיגה, שהן לא יחולו על הנהיגה הזאת.
היו"ר זבולון אורלב
הבנתי. אם כן, סעיף 4 בנוסח החדש.

סעיף 4 בנוסח החדש – אושר
מירב ישראלי
שיהיה ברור שאנחנו מאשרים את התיקון שעשינו בתקנות קטע קישור שכבר אישרנו אותו.
היו"ר זבולון אורלב
איזה סעיף זה?
מירב ישראלי
סעיף 4.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו מאשרים את התיקון שכרגע דיברה עליו היועצת המשפטית בסעיף 4 בתקנות שעוסקות בקטע קישור.

סעיף 4 בתקנות קטע קישור – אושר פה אחד

עכשיו אנחנו מאשרים את סעיף 4 בנוסח המתוקן שלו.
מירב ישראלי
את כל התקנות של הוראות בדבר נהיגה שאינה ספורטיבית בכלי תחרותי.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו מצביעים על סעיף 4 בנוסח המתוקן בנהיגה שאינה ספורטיבית בכלי תחרותי.

סעיף 4 בתקנות נהיגה שאינה ספורטיבית בכלי תחרותי – אושר פה אחד

עכשיו אנחנו מאשרים את כל התקנות של תקנות הנהיגה הספורטיבית (הוראות בדבר נהיגה שאינה ספורטיבית בכלי תחרותי), התש"ע-2010, על התיקונים והתוספות.

ה צ ב ע ה

התקנות אושרו פה אחד


אני רוצה לאשר את כל התקנות שאישרנו עד עכשיו כולל כל התוספות והטפסים.
מירב ישראלי
התקנות שאישרנו, תקנות 8 עד 10, אולי באמת נאשר את כל התקנות.
היו"ר זבולון אורלב
היועצת המשפטית תאמר את שם התקנות שאנחנו מאשרים ונצביע כך שזה יהיה כדת וכדין, כך שהצלם יוכל לצלם ידיים מורמות של שני חברי כנסת.
מירב ישראלי
תקנות הנהיגה הספורטיבית (רשיון לאירוע נהיגה ספורטיבית במסלול מרוץ ארעי), התש"ע-2010, לרבות תקנות 8 עד 10 ולרבות כל התיקונים שנעשו.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

תקנות הנהיגה הספורטיבית (רשיון לאירוע נהיגה ספורטיבית במסלול מרוץ ארעי), התש"ע-2010, לרבות תקנות 8 עד 10 ולרבות כל התיקונים שנעשו אושרו פה אחד

אני קובע שהתקנות אושרו.


אני מאחל לכולם הצלחה רבה ואני שמח שהצלחנו לסיים את התקנות האלה.


תודה רבה לכם. בהצלחה לענף הזה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:40

קוד המקור של הנתונים