ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 10/03/2010

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 120), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הפנים והגנת הסביבה

10.3.10


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 175

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, כ"ד אדר התש"ע (10 במרס 2010), שעה 09:00
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (דין חברי המועצה ועובדי העירייה), התש"ע-2010, של חברי הכנסת גדעון עזרא, רוני בר-און, איתן כבל, זאב בילסקי, רחל אדטו, נחמן שי (פ/1795) – הכנה לקריאה ראשונה
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר

אריה ביבי

גדעון עזרא
מוזמנים
מרגלית בוטרמן, לשכה משפטית, משרד הפנים

עו"ד סיגל רקנטי, לשכה משפטית, משרד הביטחון

רביד דקל, ראש תחום עונשין - ייעוץ וחקיקה – מחלקה פלילית, משרד המשפטים

הראל גולדברג, רפרנט, משרד המשפטים

מיכל גולד, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד כפיר כהן, מנהל יח' משפט, מעקב ובקרה, מרכז השלטון המקומי
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטרית
הדס צנוירט

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (דין חברי המועצה ועובדי העירייה), התש"ע-2010, של חברי הכנסת גדעון עזרא, רוני בר-און, איתן כבל, זאב בילסקי, רחל אדטו, נחמן שי (פ/1795) – הכנה לקריאה ראשונה
היו"ר דוד אזולאי
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר היום הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (דין חברי המועצה ועובדי העירייה), התש"ע-2009, של חברי הכנסת גדעון עזרא ורוני בר-און, הכנה לקריאה ראשונה.


אנחנו קיימנו דיון לפני שבועיים, וביקשתי תשובות. החוק הזה אמור לחול רק על עובדי הרשויות המקומיות, ולא אמור לחול על נבחרי הרשויות המקומיות. בדיון הקודם נתנו זמן של שבועיים כדי לקבל תשובה, אם להכליל גם את נבחרי הרשויות המקומיות.
גלעד קרן
ההצעה המקורית, הטרומית, החילה את זה גם על נבחרי הציבור, פשוט הממשלה מתנגדת להחלה הזאת.
היו"ר דוד אזולאי
בבקשה.
רביד דקל
קיבלתי את המכתב של אדוני, והסבתי את תשומת לבו של עוזר שר המשפטים לעניין. הדיון בזה לא התקיים בוועדת שרים לחקיקה, דיון מחודש בהצעה הזאת, אני מניחה שזה מפאת העומס שיש בוועדת שרים לחקיקה לקראת הפגרה. יחד עם זאת, הבאתי את העניין הזה גם בפני עוזר השר, גם אנחנו קיימנו דיונים פנימיים במחלקת ייעוץ וחקיקה עם הפרקליטות וגם עם מי שאחראי אצלנו – יש אצלנו עמדה מקצועית מגובשת, אנחנו ודאי נגיש את חוות דעתנו לוועדת שרים לחקיקה.


מה שסיכמתי אתמול עם היועץ המשפטי של הוועדה – העמדה הממשלתית לא השתנתה. יחד עם זה, כדי שאפשר יהיה להביא את זה בהמשך בפני ועדת שרים לקראת שנייה ושלישית, כדי שלא ייטען נושא חדש, אפשר יהיה לכלול את ההתייחסות לדבר הזה בדברי ההסבר, ואז לפי עמדת הממשלה, אם היא תחליט להחזיר את זה להצעת החוק ולתמוך גם בחלק הזה, פתוחה הדרך בפני הוועדה. זה מה שאני יכולה להציע לאדוני כדי לא לאיין לחלוטין את האפשרות לדון בהמשך בנושא הזה.
היו"ר דוד אזולאי
מה עמדת השלטון המקומי?
כפיר כהן
בוקר טוב. בדיון הקודם לא נכחתי אני, נכחה עו"ד נועה בן-אריה, והביעה דעתנו בצורה נחרצת. שוחחתי אתה אתמול, והבנתי שגם עמדת משרד הפנים תואמת את עמדתנו, כלומר שנבחרי הציבור, דהיינו ראשי הרשויות, צריכים להיכלל בחוק- -
היו"ר דוד אזולאי
לא. נבחרי הציבור, מבחינתי - כל מי שנבחר.
כפיר כהן
חברי מועצה.
גלעד קרן
היתה נציגה בדיון הקודם של חברי המועצה, והיא הביעה עמדה אחרת.
כפיר כהן
אנחנו מדברים כרגע מטעם השלטון המקומי. השלטון המקומי כולל גם חברי מועצה.
היו"ר דוד אזולאי
חברי מועצה, סגנים וראשי רשויות.
כפיר כהן
אני יודע שעמדת אדוני תואמת את עמדתנו, זה מה שהובהר לי. אני חושב שמן הדין, ולא אפרט כאן, כי אני יודע שזה עלה גם בדיון הקודם, שנבחרי הציבור בשלטון המקומי, מכיוון שאינם נהנים מחסינות אחרת, צריכים את הסנן הזה, שהוא לבטח חשוב. אני מאמין שחבר הכנסת המציע כבול, ולכן בהיעדר חברי כנסת נוספים, ואיני יודע את עמדת הוועדה, כי לפי מה שהבנתי, עמדת הוועדה, שאמורה להגיש הסתייגות בעניין, ולא, אני אצטרך למצוא חבר כנסת אחר שיגיש הסתייגות בעניין, כי אנחנו עומדים על כך על שתי רגליים אחוריות.
היו"ר דוד אזולאי
אדוני המציע, חבר הכנסת עזרא, היות שאנחנו נמצאים לפני קריאה ראשונה בלבד, ועד הקריאה השנייה והשלישית יש לנו זמן, ואני לא מאמין שנוכל להעביר את זה בקריאה שנייה ושלישית לפני תום מושב החורף, אני מקבל את ההצעה של גברתי ממשרד המשפטים. ההצעה שלה אומרת שנעביר כרגע את ההצעה כרגע כמות שהיא, ונכניס לדברי ההסבר את התוספת של נבחרי הציבור, ואז הרווח שלנו הוא בכך שכשהנושא יבוא לקריאה שנייה ושלישית, לא תהיה טענת חדש, ועד אז אני מקווה שתהיה תשובה של כל הגורמים הנוגעים בדבר. האם סיכמתי נכון את הדברים?
רביד דקל
כן.
גדעון עזרא
השאלה היא, התוספת היא לגבי חברי מועצה.
היו"ר דוד אזולאי
לגבי נבחרים.
גדעון עזרא
השאלה, אם זה לא נוגד את ההסכמות.
היו"ר דוד אזולאי
לא. זה על דעת נציגת הממשלה.
רביד דקל
אני מודעת לפנייה ולרצון לדון מחדש בוועדת שרים בעניין הזה. לכן ככל שוועדת שרים תשנה מעמדתה- -
גדעון עזרא
נצטרך לחזור לוועדת השרים?
רביד דקל
כן.
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת עזרא, רק הנושא הזה, וזה לא מעכב. ההצעה תמשיך לרוץ במסלול שלה.
רביד דקל
זה פותח לנו את הפתח בשלב הבא, שלא תהיה פה טענה, שמדובר בנושא חדש - אם הממשלה תחליט לתמוך בחלק הזה, אי אפשר יהיה לטעון נגד זה נושא חדש, ואפשר יהיה לרוץ עם זה הלאה.
היו"ר דוד אזולאי
זה יכול לבוא בשבוע הבא לקריאה ראשונה, כל ההצעה, כולל התוספת בדברי ההסבר לגבי הנבחרים.
גדעון עזרא
אם התוספת לדברי ההסבר לא נכללה בהצעה- -
רביד דקל
דיברתי עם העוזר של יושב ראש הקואליציה הבוקר, והוא אמר לי שזה טכניקה מקובלת. הם לא תופשים את זה כמשהו שנוגד את ההסכמות.
היו"ר דוד אזולאי
אני חשבתי ליזום מהלך כזה, אבל ברגע שהיוזמה באה מצד הממשלה, אני מברך על כך. גם לי זה יותר נוח.
רביד דקל
כמובן שאם עמדת הממשלה תהיה שהיא מתנגדת, זה יישאר כמו שזה מבחינת נוסח החוק עצמו.
גדעון עזרא
מתוך הגינות, אני לא רוצה לעשות דבר שלא הסכמתי עליו.
היו"ר דוד אזולאי
אחר כך יש לנו גם הכלי שנקרא הסתייגויות. בכל אופן, כרגע יש לנו מרווח הזמן לטפל.


אם כך, אנחנו נעמיד את זה להצבעה, הצעת החוק לתיקון פקודת העיריות (דין חברי המועצה ועובדי העירייה), התש"ע-2009, של חבר הכנסת גדעון עזרא. מי בעד הצעת החוק בתוספת בדברי ההסבר על הנבחרים, כפי שהציגה זאת נציגת משרד המשפטים? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב
היו"ר דוד אזולאי
תודה. אין מתנגדים, אין נמנעים, לפיכך הוועדה מחליטה להעביר את הצעת החוק הזו לקריאה ראשונה במליאה.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:30.

קוד המקור של הנתונים