ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/03/2010

שינויים בתקציב לשנת 2010

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים

2.3.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ט"ז באדר התש"ע (2 במרץ 2010), שעה 13:30
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2010
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

אורי אריאל

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום
מוזמנים
צחי דוד
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

שינויים בתקציב לשנת 2010
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים.

פנייה מספר 014-04
צחי דוד
הפנייה נועדה לאשר תקצוב הרשאה להתחייב לטובת המשך פיתוח יישובי המפונים בחבל לכיש, בחרציות, בניר עקיבא. בנוסף יש כאן תקצוב של הרשאה להתחייב בגין אכלוס חוזר בדיור הציבורי ומספר שינויים פנימיים במשרד השיכון.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 014-04 – אושרה פה אחד
אורי אריאל
יש עוד דבר שקשור לזה.
צחי דוד
כן. יש פנייה נוספת.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 53.
צחי דוד
מעבירים כספים מסעיף 70 לתקציב השוטף של המשרד לטובת סיוע לקשישים, לטובת קוד הבנייה ולטובת מינהלת התיישבות הבדואים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 35 – אושרה פה אחד

מחר בעזרת השם תהיינה יתר ההעברות. מה שנאשר, נאשר, מה שלא נאשר, לא נאשר.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:52

קוד המקור של הנתונים