ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 03/03/2010

אישור מוסדות ציבור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ולפי סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימה שסימנה 7118610)

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הכספים

3.3.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, י"ז באדר תש"ע (3 במרץ 2010), שעה 11:15
סדר היום
אישור מוסדות ציבור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ולפי סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין.
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני
- היו"ר

מגלי והבה

שלי יחימוביץ

אמנון כהן

שי חרמש
מוזמנים
עו"ד יהודה מונסוניגו

- מנהל תחום בכיר, מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים

עו"ד בנימין למקין

- רשם העמותות

דבורה גרוס


- מרכז סיוע לנשים דתיות
יועצת משפטית
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה
תמר פוליבוי

אישור מוסדות ציבור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ולפי סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין
היו"ר משה גפני
אנחנו עוברים לסעיף הבא: אישור מוסדות ציבור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ולפי סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין. מה הפניות האלה? פניות מעניינות?
אמנון כהן
אדוני, יש לי שאילתה מהירה.
היו"ר משה גפני
מר מונסוניגו, תחלק בבקשה את המוסדות.
יהודה מונסוניגו
שלום לכולם, יש כאן רשימה שמספרה 7118610, המונה 21 מוסדות ציבור, אשר נבדקו על ידינו והומלצו על ידי שר האוצר לעניין סעיף 46 וסעיף 61 בהתאמה.
היו"ר משה גפני
מעט, מעט מוסדות.
אמנון כהן
מה קרה לויז'ניץ? יותר מדי ויז'ניץ, ויז'ניץ.
היו"ר משה גפני
אתה רוצה להתחיל עם מוזס? לא מספיק שאתה לא נותן לו שטריימל?
שי חרמש
איך החרדים ירדו מ-90% ל-84% מהבקשות פה כרגע?
היו"ר משה גפני
אה, באמת? זה בגלל חוק הגמ"חים...
אמנון כהן
אתה מצביע, אדוני? יש לך שאלות? ראיתי, הכול בסדר.
היו"ר משה גפני
רגע, תן לי לעבור שנייה. למה באמת אין פה מספיק חרדים?
קריאה
ויז'ניץ.
היו"ר משה גפני
ויז'ניץ, זה מוזס.
שי חרמש
ניר בן ארצי זה אני, זה הנגב...
היו"ר משה גפני
מי זה צעירי אגודת חב"ד? לא ביקשתי תשובה. יש בעיות עם הרשימה הזאת? הכול בסדר? הניהול תקין, עורך דין למקין?
בנימין למקין
כן.
היו"ר משה גפני
אין לפי סעיף 61.
בנימין למקין
לא, אין כאן.
היו"ר משה גפני
אני יודע על הרבה פניות. אתם באמת מתקדמים עם העניין הזה, אבל יש הרבה פניות שאני יודע עליהן, פונים אלינו.
אמנון כהן
יש בעיות של ניהול תקין - - -
היו"ר משה גפני
לא, בעיות שגרתיות של העבודה. מה אתה יכול לבשר לנו?
יהודה מונסוניגו
אני יכול לבשר לך, שבסך הכול הכמות הולכת ויורדת.
היו"ר משה גפני
לגבי הנושא של אלה שלא נתמכים על ידי המדינה.
יהודה מונסוניגו
מה הרלוונטיות?
היו"ר משה גפני
הם רוצים פטור לפי סעיף 46.
יהודה מונסוניגו
הם יכולים לקבל, זה לא סותר.
דבורה גרוס
אני ממרכז סיוע לנשים דתיות. התקשרו אליי להגיד שאנחנו עולים היום לסדר-היום, ואני לא רואה את השם שלנו פה. קיבלתי טלפון ואימייל.
טמיר כהן
לא מאתנו.
דבורה גרוס
שלחו אימייל מאיגוד מרכזי סיוע.
טמיר כהן
לא מאתנו.
אמנון כהן
ברמה העקרונית, את הנושא של ניהול תקין הרי העמותות צריכות לקבל בתחילת השנה, כי הן צריכות להגיש לכל מיני גופים והנושא הזה מתעכב. איך אפשר בינתיים לפתור את הדברים? אולי בינתיים זמנית יש להוציא משהו - - -
יהודה מונסוניגו
הגעתי כבר להבנות עם רשם העמותות, עורך דין בני למקין, שגם גופים שיש להם עדיין בין שנה לשנה אישור ניהול תקין של שנת 2009, אני בכל זאת אכניס אותם, כדי לא לעכב, ויש ברשימה הזאת ארבעה גופים שיש להם אישור לשנת 2009.
אמנון כהן
בעיקרון, הרבה זמן לוקח.
יהודה מונסוניגו
זה רק הולך ומשתפר.
היו"ר משה גפני
אני מעיד על זה. זה עדיין לא מספיק, אבל זה הולך ומשתפר.
יהודה מונסוניגו
יש כרגע קרוב ל-380 בקשות בטיפול, כשמתוכן 160 הן מהשנתיים האחרונות, וכל היתר הן בעצם תיקים ישנים שצריך לנפות אותם. אנחנו עושים את תהליך הניפוי הזה. גם שנה שעברה, כל מי שהגיש בשנה שעברה בקשות, 72% מהבקשות שהוגשו בשנה שעברה, טופלו על ידינו. למה לא 100%?
אמנון כהן
הם - - -
יהודה מונסוניגו
זאת גם בעיה, אבל יש גם המון עמותות ישנות.
היו"ר משה גפני
גברת, אני רק רוצה שתדעי את הפרוצדורה. משרד האוצר מקבל את הבקשות, בין היתר את אומרת גם בקשה שלכם. הוא בוחן אותה, בודק אותה, יש לו הקריטריונים שהוא קובע. יש רשם העמותות עם אישור ניהול תקין. לאחר שהם בודקים את זה, חותם על זה מנהל רשות המיסים, ולאחר מכן שר האוצר, וזה מועבר אליי. אני מביא את זה לוועדה, ושם מאשרים או לא מאשרים.

מכיוון שאת אומרת שאת לא נמצאת ברשימה, אנחנו מנועים מלדון בזה. אתם צריכים לפנות אליהם.
יהודה מונסוניגו
את צריכה לפנות אלינו ישירות.
דבורה גרוס
נאמר לי בטלפון שכן.
היו"ר משה גפני
מי שבעד אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה מספר 7118610, ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד – כולם

נגד – אין

נמנעים – אין

הפנייה לאישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה, מוסדות הציבור אושרו. אני מודה לכם, רבותי.


תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:20

1. רשימת מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה:7118610)


שם העמותה
מספר

1.
מרכז חסידי ויז'ניץ מוסדות תורת משה אלעד
580476828

2.
מרכז חסידי ויז'ניץ מוסדות תורת משה אשדוד
580476802

3.
מרכז חסידי ויז'ניץ מוסדות תורת משה ב"ב
580476810

4.
בית אלי הבית שלנו
580490993

5.
תאיר נרי בנשיאות הרב ניר בן ארצי שליט"א
580508034

6.
בית כנסת לכלל ישראל-רמת אביב ג' ת"א – מאושר לשנה
580397818

7.
בית מדרש קהילתי – גבעת שמואל –
מאושר לשנה
580477883

8.
ישיבת רבינו חיים עוזר בני ברק
580195758

9.
קרן המלגות לעולי הולנד וצאצאיהם ע"ש ליאו וריק כהן
580058238

10.
עמותת אריאלה
580497394

11.
דברי שלום ושלמה
580302396

12.
המכללה החרדית ירושלים
580364719

13.
סגולה חיים ושלום
580097970

14.
בית חב"ד קריית בן גוריון חולון ע"י צעירי אגודת חב"ד
580243632

15.
ידידי מרכז דניאל לחתירה
580419349

16.
יהדות בקהילת קרית ביאליק
580478386

17.
רפואה וחסד תקווה לחולה ולנזקק
580456408

18.
נצח רחל חיה
580276202

19.
פדות והצלה
580500460

20.
כרמי חי למען בעלי חיים
580272474

21.
כרמי חסד
580431138

קוד המקור של הנתונים