ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/03/2010

תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (צורת הצגתה של הודעה) (תיקון), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
PAGE
10
ועדת הכלכלה

1.12.2009


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 197

מישיבת ועדת הכלכלה

מיום שלישי ט"ז באדר, התש"ע (2 במרץ, 2010) בשעה 12:30
סדר היום
תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (צורת הצגתה של הודעה)(תיקון), התשס"ט-2009
נכחו
חברי הוועדה: יצחק וקנין – היו"ר
מוזמנים
משרד הבריאות: חיים גבע-הספיל – מקדם בריאות ארצי

אילנה מישר- עו"ד

יאיר עמיקם – סמנכ"ל הסברה ויחב"ל
מנהלת הוועדה
לאה ורון
ייעוץ משפטי
ניר ימין
רשמה
לאה קיקיון

תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (צורת הצגתה של הודעה)(תיקון), התשס"ט-2009
היו"ר יצחק וקנין
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר היום - תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (צורת הצגתה של הודעה)(תיקון), התשס"ט-2009.


הבקשה הונחה בוועדה ב- 14 ביולי על ידי שר הבריאות, שהוא ראש הממשלה. אנחנו מצטערים שהדבר מגיע באיחור, מאחר והוועדה הזו, כידוע לכם, זו ועדה שעובדת ללא הפסקה. אנחנו בכל זאת מצטערים על האיחור שבהצגת התקנות. אנחנו נקרא את התקנות. לפני כן משרד הבריאות יאמר כמה מילים.


לפני כן אני אומר שהיום עשינו היסטוריה בכנסת. בחרנו מזכיר כנסת שזו מזכירה. זו פעם ראשונה שאישה מכהנת. ממש ברגעים אלו, בנשיאות, שאני חבר בה, הצבענו, וזו היתה הצבעה פה אחד, כולם היו בעד ירדנה. אנחנו מאחלים לה הצלחה.
לאה ורון
אני רוצה גם, בשם העובדים של צוות ועדת הכלכלה, ואני מתארת לעצמי שגם בשם כל צוות עובדי הכנסת, לשלוח לה ברכה חמה מאד להצלחה בתפקיד, כי אין ראויה ממנה, לדעתנו, לכהן בתפקיד מזכיר הכנסת.
אילנה מישר
אני ממשרד הבריאות. לפני שנתיים תוקן חוק אגרת השיווק והפרסומת של מוצרי טבק כדי להוסיף לאיסור הקיים על מכירת מוצרי טבק וסיגריות לקטינים גם איסור על מכירת נרגילות וגם השכרתם וגם - -. החוק מחייב התקנת שלט שמודיע על האיסור הזה ועכשיו אנחנו מגישים בוועדה תקנות שיתקנו את השלט הקודם בהתאם לחוק המתוקן.
היו"ר יצחק וקנין
אני זוכר את הדיון, אני חבר בוועדת הכלכלה כבר 14 שנים.
אילנה מישר
אני אקרא את התקנות:

" תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (צורת הצגתה של הודעה)(תיקון), התש"ע-2010" אנחנו נתקן את התאריך, כי במקור זה התשס"ט-2009.

"בתוקף סמכותי לפי סעיף 8א(ג) לחוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, התשמ"ג-1983 ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק יסוד: הכנסת וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 1 1. בתקנה 1 לתקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, התשמ"ג-1983 (להלן- התקנות העיקריות), במקום "בשלט שנוסחו וצורתו כאמור בתוספת" יבוא "באחד השלטים שנוסחו וצורתו כאמור בתוספת, או שניהם, בהתאם לסוג הפעילות בעסק".
לאה ורון
אני מבקשת לומר שלישיבה זו הוזמנו גם ארגוני הסוחרים בישראל, גם מאיגוד לשכות המסחר, גם מחברת דובק וגם יבואני סיגריות וטבק לעישון. הם לא מצאו לנכון להגיע, אני מניחה שזה לאחר שהם מסכימים לתקנות ולאמור בהן.
היו"ר יצחק וקנין
הערה חשובה. לפחות בדיונים הקודמים – אני זוכר את הפעילות שהיתה פה. היום זה ממש רגוע.
אילנה מישר
אני ממשיכה בקריאה :

החלפת התוספת 2. במקום התוספת לתקנות העיקריות יבוא: "שלט להצגה בעסקים בהם מוכרים מוצרי טבק" ויש לנו את השלט הראשון, מצורף לתקנות.

ו-
"שלט להצגה בתי אוכל, בתי משקה ועסקים אחרים בהם משאילים או משכירים נרגילות".

"תחילה 3. תחילתן של תקנות לה שלושים ימים מיום פרסומן".
ניר ימין
ראשית – בתקנה 1 אני חושב שהאזכור אינו נכון. כתוב בתקנה 1 לתקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, התשמ"ג-1983. אני חושב שהשם המלא צריך להיות כמו בכותרת – צריך להיות אחר כך בסוגריים – צורת הצגתה של הודעה, והתאריך צריך להיות התשס"ה-2005, ובהתאם, כמובן, מראה המקום בהערת שוליים.
אילנה מישר
נכון.
ניר ימין
לאחר מכן – בשלטים עצמם, היועצת המשפטית לוועדה ואני עברנו על התקנות הבוקר, והיועצת המשפטית העלתה של שאלה לגבי שני השלטים, ואחר כך בדקנו עם אחת הלשונאיות שעובדות בכנסת והיא אישרה את הדברים – שהשלט, נתחיל בשלט השני, כתוב: השאלת או השכרת נרגילה ומכירת טבק לנרגילה אסורה מתחת לגיל 18" , ויש שתי בעיות תחביריות עם השלט – ראשית, אי אפשר לכתוב שני נסמכים לפי התחביר העברי ולכן זה צריך להיות : השאלה או השכרה של נרגילה ומכירת טבק לנרגילה, וגם – "אסורה מתחת לגיל 18" יוצא שמי שאסור לו למכור הוא קטין, והכוונה היא כמובן – שמי שמוכרים לו יהיה קטין, ולכן צריך לכתוב: "אסורה למי שגילו מתחת לגיל 18" או – "למי שגילו מתחת ל-18- אסורות". ובהתאם, בשלט הראשון: "מכירת סיגריות או כל מוצר טבק אסורה למי שגילו מתחת ל - 18".


דבר נוסף שאנחנו חושבים שצריך לתקן – מתחת לכותרת, לשלט הראשי יש את ה- wording בקטן – אני מדבר עכשיו על השלט הראשון. כתוב: "העבריין צפוי לקנס" ואחר כך, במקרה של ספק – "על המוכר לדרוש תעודה מזהה". אני רוצה להפנות את תשומת לבכם שבהתאם לחוק בעל העסק רשאי לדרוש, אין חובה שהוא ידרוש.
אילנה מישר
אם אין לו ספק כמובן שהוא לא צריך. כאן, להבדיל מהוראות החוק- זה מה שהאנשים רואים, והמוכר, אם יש לו ספק הוא לא שואל, ואז הוא יעבור את העבירה, בהנחה שהאדם באמת מתחת לגיל 18. אז כאן אנחנו למעשה קובעים, לטובתו, שהוא יידע שאם יש לו ספק עליו לשאול, משום שאם הוא לא שואל ומתברר אחרי כן שהגיל הוא מתחת ל – 18, הוא עבר את העבירה.
יאיר עמיקם
ה- - מכילה גם את המילה "רשאי" שאדוני מדבר עליה.
ניר ימין
אבל החוק קובע שהוא רשאי לדרוש, ולכן אני לא חושב שבתקנות אפשר לקבוע איזושהי חובה שהחוק לא קובע אותה.
יאיר עמיקם
אתה מתכוון להשאיר את המילים "במקרה של ספק"?
ניר ימין
להשאיר: "במקרה של ספק רשאי המוכר לדרוש". כלומר, במקום "על המוכר..." – שזו לא תהיה חובה לדרוש. כמו שכתוב בחוק, בעצם.
אילנה מישר
זה לא עניין שאנחנו עד כדי כך נתעקש עליו אבל אני רוצה להפנות את תשומת לב הוועדה לשלט הקיים.
ניר ימין
אני יודע שזה כך קיים היום. אבל אני חושב שזו טעות.
היו”ר יצחק וקנין
אני חושב שאם נכתוב "רשאי" תהיה כאן פירצה גדולה מאד. במקרה הזה הייתי מעדיף שישתמע שזה חובה. כך מופיע היום בשלטים. אם תכתוב "רשאי" לדעתי הרבה יזלזלו בדבר הזה.
חיים גבע-הספיל
במסגרת המלחמה באלכוהול, במסגרת תיקוני החקיקה רוצים לשנות את החוק שמי שרוצה למכור אלכוהול לקטין לא יהיה רשאי לדרוש אלא יהיה חייב לדרוש.
ניר ימין
זה העניין – שכדי לעשות את זה צריך לשנות את החוק, ולא בתקנות. השר, כשהוא קובע את התקנות, הוא שואב את הסמכות שלו מהחוק. הוא לא יכול לקבוע באופן עצמאי מה שהוא רוצה.
אילנה מישר
- - שעליו לעשות. זה רק לטובתו, במקרה הזה.
ניר ימין
זה שאתם אומרים "רשאי" זה לא אומר שהוא לא יכול לעשות את זה. הוא יכול לעשות את זה בעצמו גם בלי החובה הזו.
חיים גבע-הספיל
העניין הוא שבגלל שהם לא עושים את זה – הולכים לשנות את החוק, שתהיה חובה, ושזה יהיה עבירה אם הוא לא דרש תעודת זהות.
ניר ימין
אבל כל עוד לא תוקן החוק, אי אפשר בתקנות לסתור את זה. את החוק עצמו צריך לשנות.
אילנה מישר
ההבדל כאן הוא שזה לא החוק ואין לזה תוקף של חוק. אם כתוב – על המוכר לבדוק, זה לא הופך את זה לעבירה פלילית אם הוא לא בדק.

העבירה הפלילית היא שאם זה יימכר- יתברר --
היו"ר יצחק וקנין
יש צדק במה שהיא אומרת – מבחינה חוקית, נגיד שהוא לא בדק, ילכו לחוק המקורי ויראו שהוא רשאי לבדוק. הוא יגיד – אני שיערתי לעצמי שהוא מעל גיל 18 ולכן לא בדקתי אותו.
ניר ימין
אני מסכים, אבל אז יוצא שאין משמעות להוראה הזו. זה סוג של אות מתה, אם זו רק הוראה דקלרטיבית, שאנחנו רוצים להתוות את האנשים ולהגיד להם מה אנחנו חושבים - -
היו"ר יצחק וקנין
אתה צודק. השאלה - -
ניר ימין
זה שיקול דעת הוועדה. אני חושב שלא נכון יהיה לקבוע בתקנות הוראה שסותרת את ההוראה בחוק. עוד עניין נוסף שיש בכוכבית – ההערה הזו,שדנו בה עכשיו, רלבנטית לשני השלטים. שוב אני חוזר לשלט הראשון, בכוכבית שכתוב: "האיסור חל גם על מכירת נרגילה, טבק לנרגילה, סיגרים ועוד". אנחנו חושבים שהמילה "ועוד" היא מאד ערטילאית. מאחר ויש בחוק הגדרה של מוצר טבק, אפשר לקבוע – רוב המוצרים שכלולים בהגדרה של מוצרי טבק, אולי – לנוחיות הוועדה אני אקרא מה החוק אומר היום. "מוצר טבק" מוגדר: "טבק בכל צורה שהיא, הנועד לעישון, להרחה, ללעיסה או למציצה, לרבות סיגריות, סיגרים, סיגרלות, טבק לנרגילה וטבק למקטרת".
אילנה מישר
יש שלט שמכירים אותו, למכירת משקאות אלכוהוליים. זה שלט עמוס אותיות ולא קריא. אנחנו ניסינו, במתכוון, לקבוע שלט עם מינימום מלל. מבחינתנו זה מספיק לצורך זה, ואנחנו רוצים לתת את הדגש על הנושאים העיקריים שאנחנו מדברים עליהם כאן – נרגילות וטבק, ומוצרים נוספים שעשויים להימכר לקטינים. זה לא סותר את החוק שלא פרטנו את כל מה ש- -
ניר ימין
רק המילה "ועוד" מפריעה לי.
אילנה מישר
אבל אנחנו לא יכולים להשאיר נקודה מכיוון שאנחנו רוצים בכל זאת להבהיר שיש מוצרי טבק נוספים. מצד שני – אנחנו לא רוצים להיכנס לכל הרשימה שבחוק.
ניר ימין
אבל נכנסתם כמעט לכל הרשימה. נישאר רק טבק למקטרת וסיגרלות. זה שני הדברים היחידים שהשתמטתם.
אילנה מישר
זה מחייב את הקטנת האותיות .
ניר ימין
מדובר בשלט שמי שעובר עליו עובר עבירה פלילית ורואים אותו כמי שהפר תנאי מתנאי הרישיון שלו.
קריאות
- - -
חיים גבע-הספל
הברירה היא או להשאיר את המילה "ועוד", או להכניס את הפסקה שמדברת על טבק ללעיסה,מציצה, הרחה, עישון, סיגרלות, סיגרים - -
ניר ימין
אם אתם חושבים שכולם חשובים לצורך ההודעה הזו.
חיים גבע-הספל
- - יותר חשובים כי הם אלה שבעיקר נמכרים לקטינים. קטינים לא מתעסקים בטבק כמעט - -
היו"ר יצחק וקנין
אם כרגע אתה משאיר את המילה "ועוד" – זה ייתן לך את אותם מוצרים אחרים? מאיזה כוח?
חיים גבע-הספל
המטה של השילוט היא הרי אזהרה כפולה.
יאיר עמיקם
אולי אפשר "ושאר מוצרי טבק"? כפי שהחוק מגדיר אותם.
ניר ימין
"בהתאם לחוק", אולי?
לאה ורון
הייתי כותבת: "וכל מוצרי הטבק". "האיסור חל גם על נרגילה, סיגרלות וסיגרים...." – כי סיגריות כבר כתבתם – "...וכל מוצרי הטבק". ואז כבר לא משנה מה עושים עם מוצרי הטבק. ברגע שיש איסור מכירה של כל מוצרי הטבק כבר לא משנה אם זה להרחה או ללעיסה.
חיים גבע-הספיל
בסדר. אני מסכים. זה מה שרשום בשלט למעלה, בעצם. בכתב הגדול.
ניר ימין
ולכן המילה "ועוד" לא מוסיפה שום דבר.
חיים גבע-הספיל
הרעיון היה לתת איזשהו פירוט שמדבר על מה זה כל מוצר טבק, כי אותו טבק בעייתי במיוחד זה אותם סיגרים - -
ניר ימין
- - אלא להגיד – "האיסור חל גם על מכירת נרגילה וטבק לנרגילה או למקטרת, סיגרים וסיגרלות. זה לא מוסיף הרבה על המשמעות וזה מכסה את כל מוצרי הטבק שיש בחוק".
אילנה מישר
לא, זה לא מכסה את כל המוצרים, זו בעיה - -
היו"ר יצחק וקנין
זה מכסה, אני חושב כי כבר בשלט כתוב – כל מוצרי הטבק.
אילנה מישר
ואם אומרים "וגם" – אז זה סגור. זה גם לציין באופן מפורש. זה סיגריות, וגם מה שרשום פה, בנקודה, וזה כאילו רשימה סגורה, אבל זה לא רשימה סגורה, זה לא כולל את הכל. אלא אם כן נסיים ב – "סיגרים ושאר מוצרי טבק".
ניר ימין
אני לא מבין מה זה נותן לכם , כי הביטוי "מוצר טבק" הוא לא ביטוי ניטרלי. יש הגדרה בחוק. לכן, כאשר אני אומר "מכירת סיגריות וכל מוצר טבק" – הביטוי הזה מפנה אותי לחוק, מה הוא מוצר טבק.
אילנה מישר
אתה קורא בחוק אבל בחנות החוק לא זמין ואם אנחנו אומרים – כל מוצרי טבק, כוללים רשימה, ורשימה לא סגורה. אז אנחנו צריכים להשאיר את זה פתוח כדי שיבין שיש סוגים שונים וגם הם כלולים.
ניר ימין
לא איכפת לי לכתוב "ושאר מוצרי טבק" או "כל מוצרי טבק" - זה נראה לי כפילות ומיותר.
היו"ר יצחק וקנין
הגעתם לעמק השווה?
אילנה מישר
אנחנו יכולים להסכים ל "שאר מוצרי טבק".
ניר ימין
אני חושב שזו כפילות ואני לא מבין מה זה נותן.
אילנה מישר
זה לא מזיק.
לאה ורון
אבל את למעלה כותבת – "כל מוצרי הטבק", למה צריך לכתוב "שאר מוצרי הטבק". את מפחיתה יותר מאשר את - -
אילנה מישר
- - "מוצרי טבק נוספים", אבל אם מתחילים לרשום - צריך --
לאה ורון
האיסור חל גם על מכירת נרגילות, סיגרים, סיגרלות ומוצרי טבק נוספים ? – זה מה שאת מבקשת?
אילנה מישר
כן, כן.
לאה ורון
בכוכבית למטה.
אילנה מישר
כן.
ניר ימין
שוב – מה יהיה רשום למטה? האיסור חל על מכירת נרגילה, טבק לנרגילה, סיגריות, סיגרלות ושאר מוצרי - -
אילנה מישר
לא, סליחה לא- נרגילות, סיגרים ומוצרי טבק נוספים.
ניר ימין
אני מצטער, אני לא מבין מה זה "מוצרי טבק נוספים". כשאני בא להבין מה אסור או מותר למכור - -
חיים גבע- הספיל
כל המטרה של התיקון לחוק עצמו זה התקנות. התיקון לחוק עצמו בא לתקן את כל הנושא של הנרגילה, שהיה בעצם בחוק, אבל היה צריך להדגיש אותו ולהרחיב אותו, כולל השכרה והשאלה. היה ספק שם כשהוסיפו טבק נרגילה, למרות שהיה ברור שנרגילה זה טבק, כולל גם טבק נרגילה. כי אנחנו יודעים שיש בעיה עם הדברים האלה.
היו”ר יצחק וקנין
אז תכתבו: "כל מוצרי הטבק|".
ניר ימין
זה מה שכתוב בכותרת.
אילנה מישר
אבל בחוק היה כבר כתוב "כל מוצרי טבק" והיתה אי הבנה בציבור, וחשבו שטבק נרגילה זה משהו אחר וזה לא היה כלול. אז כאן תיקנו את ההגדרה, להוסיף – טבק נרגילה, לחדד את זה, למרות שזה היה מיותר לחלוטין מבחינה משפטית. אז גם בשלט אנחנו מזכירים טבק נרגילה, אבל אם אנחנו - - אנחנו לא רוצים לתת גמישות להבין שמה שכתוב בחוק זו רשימה סגורה.
ניר ימין
אז אני אציע משהו שאולי יפיס את דעתכם. אפשר יהיה לכתוב: "האיסור חל בין היתר גם על...." וכן הלאה. זאת אומרת שיהיה ברור בהתחלה שזו לא רשימה סגורה. לכן יהיה כתוב בכוכבית: "האיסור חל גם, ואז- פסיק, בין היתר, על מכירת נרגילה, וטבק לנרגילה, וסיגרים|" או סיגרים וסיגרלות אם אתם רוצים.
אילנה מישר
"וסיגרים", נקודה.
לאה ורון
זאת אומרת, בלי סיגרלות. רק סיגרים. "האיסור חל, בין היתר, על נרגילה וטבק לנרגילה וסיגרים".
ניר ימין
לגבי השלט השני – גם לעניין הכוכבית, מלבד שתי ההערות, ה- wording הגדול למעלה, בכוכבית צריך להיות כתוב או – "האיסור חל גם על מכירת נרגילה ומוצרים לעישון טבק", או: "מוצרים המשמשים

לעישון טבק" – אני חושב שצריך להיצמד לאיך שהחוק מגדיר אותם, ולא מוצרי עישון טבק. זה נראה לי הביטוי הנכון. זה תלוי בכם.
יאיר עמיקם
אין בעיה עם זה.
חיים גבע- הספיל
- - -"...המשמשים לעישון מוצרי טבק". זה בחוק.
ניר ימין
אבל זה לא מה שמופיע עכשיו.
אילנה מישר
מוצרים לעישון טבק. כן.
היו"ר יצחק וקנין
יש עוד הערות? אתם מקבלים את התיקונים שהציע היועץ המשפטי, נכון?

קריאות


כן.
לאה ורון
כולל בעניין של "רשאי לדרוש".
קריאות
כן.
היו"ר יצחק וקנין
כל התיקונים. אם כן, אתם תתקנו את הנוסח בהתאם. אנחנו נצביע עכשיו על אישור התקנות.


מי בעד התקנות? מי נגד? תודה, התקנות אושרו. תודה רבה. אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:00

קוד המקור של הנתונים