ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 03/03/2010

חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 18), התש"ע-2010

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים