ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 03/03/2010

שינויים בתקציב לשנת 2010

פרוטוקול

 
PAGE
13
ועדת הכספים

3.3.2010


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, י"ז באדר תש"ע (3 במרץ 2010), שעה 11:00
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2010.
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני
- היו"ר

מגלי והבה

שלי יחימוביץ

אמנון כהן

שי חרמש
מוזמנים
איתי אסולין
- רפרנט פנים באגף תקציבים, משרד האוצר

צחי דוד

- רפרנט משרד נגב גליל ורפרנט שיכון באגף תקציבים, משרד האוצר

דניאלה גרא
- רפרנטית חקלאות והחטיבה להתיישבות, משרד האוצר

דוד שטיינמץ
- תקציבן, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

הרצל בן-יהושע
- מנהל אגף התקציבים, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

חן לב

- רפרנט מאקרו, אגף התקציבים, משרד האוצר

יונתן בר סימן טוב - משרד האוצר
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה
תמר פוליבוי

שינויים בתקציב לשנת 2010
היו"ר משה גפני
אני עובר לסעיף הבא, נשתדל לעשות זאת בקצרה. הסעיף הבא הוא שינויים בתקציב לשנת 2010, שדחינו מאתמול. הוועדה עמוסה מדי.
מספר פנייה לוועדה
27.
איתי אסולין
פנייה זו נועדה לתקצב הרשאה להתחייב על סך 177 מיליון לפרויקט תעודות זהות ודרכונים. ההרשאה תוקצבה כבר שנה שעברה, לא חויבה ומתוקצבת שוב. שוב, ההרשאה ניתנה כבר שנה שעברה, לא חויבה - -
היו"ר משה גפני
זה 177 מיליון.
איתי אסולין
נכון, לפרויקט תעודות זהות.
היו"ר משה גפני
אתם מכניסים לנו את הנושא הביומטרי בדלת האחורית?
איתי אסולין
למה בדלת האחורית?
היו"ר משה גפני
אלא מה? יש כל כך הרבה מתנדבים? זה הרי בהתנדבות.
איתי אסולין
לא, כרגע מכינים את התשתית, ולהכין תשתית עולה כסף.
היו"ר משה גפני
יש שאלות בפנייה הזאת? אין שאלות. מי בעד פנייה לוועדה מספר 27? מי נגדה? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד - כולם

נגד - אין

נמנעים - אין

פנייה לוועדה מספר 27 נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.
מספר פניות לוועדה
31, 32, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. עובדי בנק לפיתוח תעשייה, בבקשה.
איתי אסולין
הנושא של בנק לפיתוח תעשייה הופרט, יש פיטורים, וזה לצורכי פיצויים, הלוואות לצורכי פיצויים.
היו"ר משה גפני
הם צריכים לשלם מס הכנסה? אני קיבלתי מכתב מרענן כהן, והוא דיבר אתי גם בעל-פה על כך שצריך לשלם מהכסף הזה מס.
איתי אסולין
על הפיטורים?
היו"ר משה גפני
על הפיצויים.
איתי אסולין
אני לא יודע, אני אבדוק את זה. אין לי תשובה אליך לגבי זה.
היו"ר משה גפני
זה מיסוי מענק.
איתי אסולין
בפנייה הזאת נכנסים שלושה נושאים - הראשון זה הבנק לתעשייה.
שלי יחימוביץ
הם מקבלים מענק הפרטה?
היו"ר משה גפני
מענק הפרטה.
שלי יחימוביץ
אז הם כן צריכים לשלם מס.
היו"ר משה גפני
למה צריך לשלם מס?
אמנון כהן
זה ההסכם שהיה.
היו"ר משה גפני
אבל למה? למה צריך לשלם מס?
שלי יחימוביץ
- - - הצעת חוק לשנות את הדבר הזה, שגם חבר הכנסת חיים אורון חתום עליה, ונדמה לי שגם אתה - - -
היו"ר משה גפני
תעשה לי טובה, אני אתן לך צילום של המכתב הזה. אני מבקש תשובה מוסמכת של משרד האוצר. דיבר אתי גם רענן כהן, ואם שלי יחימוביץ אומרת שיש גם הצעת חוק, אני מבקש שתתייחסו לעניין, בגלל שאנחנו נעלה את העניין הזה. זה נראה קצת משולל הגיון, אתה גם מפריט, אתה גם מוציא את העובדים ואתה גם לוקח מהם מס? זה לא נראה הגיוני. יש שאלות בקשר לפניות הללו? מי בעד אישור הפניות? מי נגדן? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד - כולם

נגד - אין

נמנעים - אין
פניות לוועדה מספר 31, 32 נתקבלו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.
מספר פנייה לוועדה
38 – פריסה מחדש של הקיצוץ הרוחבי, משרד הנגב והגליל. בבקשה.
צחי דוד
במסגרת קיצוץ 2009, 2010, הוחל כל הקיצוץ על סעיפי התפעול. המשרד ביקש לפרוס מחדש את הקיצוץ. מצאנו צדק בטענותיו, ואנחנו מבקשים לפרוס מחדש את הקיצוץ.
היו"ר משה גפני
מי בעד הפנייה? מי נגדה? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד – כולם

נגד – אין

נמנעים – אין

פנייה לוועדה מספר 38 נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.
מספר פניות לוועדה
40, 41.
דניאלה גרא
הפנייה נועדה לתקצב סך של כ-32 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב ועוד כ-30 מיליון שקלים במזומן עבור שיקום תשתיות ביישוב החקלאי הוותיק. היה הסכם קואליציוני עם מפלגת העבודה וגם החלטת ממשלה.
אמנון כהן
הסכם קואליציוני, תגיד לג'ומס.
דניאלה גרא
סך של 35 מיליון זה מה שנשאר.
היו"ר משה גפני
צריך את הכסף הזה או לא צריך?
דניאלה גרא
כן.
היו"ר משה גפני
אז למה זה צריך להיות בהסכם קואליציוני? למה האוצר לא נותן את זה בין כה וכה? למה צריך הסכם קואליציוני?
דניאלה גרא
אני לא יודעת, ככה היה שנה שעברה. אפילו נראה לי שלא באו אלינו. אני לא שמעתי על זה עד ההסכם הקואליציוני.
אמנון כהן
אפילו לא ביקשו מהם.
דניאלה גרא
כן.
היו"ר משה גפני
ואם אני הייתי מבקש על היישובים החקלאיים האלה, הייתם נענים לי?
דניאלה גרא
היינו חושבים על זה.
היו"ר משה גפני
פשוט אף אחד לא ביקש.
דניאלה גרא
היינו דנים בזה בצורה מקצועית.
היו"ר משה גפני
טוב שיש מפלגת העבודה, יש מי שיבקש. חבל שחבר הכנסת אורון לא פה. מי שבעד הפניות 40, 41 שירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 1

פניות לוועדה מספר 40, 41 נתקבלו.
היו"ר משה גפני
אחד נגד, שלושה בעד. הפניות אושרו.
מספר פנייה לוועדה
42. משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.
דוד שטיינמץ
מדובר פה בתוספת, על פי החלטת ממשלה, לתוספת בניית 30 מיליון ש"ח לבניית מעונות יום, הרחבה או הסבת מבנים למעונות יום, וכן שינויים פנימיים בתחום של הכשרה מקצועית, וכמו כן תוספות שכר ונלוות, שלא קיבלנו אותן בבסיס.
היו"ר משה גפני
אני מבין. יש לי שאלה. היתה החלטת ממשלה בעקבות הדיון כאן בוועדה, כשאנחנו ביטלנו את החלטת בג"ץ לגבי המס על מטפלות. משרד האוצר אמר שמדובר על הרבה מיליארדים, וביטלנו את זה כאן יחד עם חברי הוועדה. עבדנו מאוד קשה, היינו גם בביקורת ציבורית. היה כאן רביב סובל, לשעבר סגן הממונה על התקציבים, והוא אמר שיתנו מעונות יום וכל מה שנלווה לעניין הזה. מאז אני פונה כל הזמן למנכ"ל עם משחקים בעניין הזה באגף המעונות – אני גם יודע להצביע, מי אומר: גפני יכול לדבר עד מחר והמנכ"ל יכול לדבר עד מחר, אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים, והם עושים מה שהם רוצים.


אני לא מתכוון לאשר את הפנייה הזאת, אני מבקש שהמנכ"ל יבוא לכאן לוועדה.
מגלי והבה
אחלה.
דוד שטיינמץ
אני רק - -
היו"ר משה גפני
לא, המנכ"ל. לא, אין צורך. אין לנו זמן, אנחנו צריכים ללכת למליאה.
מספר פניות לוועדה
47-44.
הרצל בן יהושע
מדובר פה בתוכנית האצה של המשק. סוכם שגם פרויקטים בתחום המחשוב יוכלו להיכנס לתוכנית ההאצה של המשק. אני מדבר רק על משרד התחבורה. במסגרת זאת, סוכמו שני פרויקטים של משרד התחבורה: אחד – הגדלת מספר הטפסים והשירות לציבור.
היו"ר משה גפני
זה גם משרד הרווחה.
הרצל בן יהושע
משרד הרווחה – אני לא יודע, אני לא יכול להסביר, אני יכול להסביר את פנייה 47, שזה משרד התחבורה.
היו"ר משה גפני
אבל הפנייה היא 44 עד 47.
חן לב
אני רפרנט מאקרו. אני אתן לאדון להמשיך להסביר על משרד התחבורה.
היו"ר משה גפני
כן, תסיים בקצרה.
הרצל בן יהושע
מדובר פה על שני פרויקטים: פרויקט אחד – להגדיל את מספר הטפסים ואת רמת השירות לציבור באמצעות האינטרנט, והפרויקט השני – התקשרות לקובץ של מרשם האוכלוסין במשרד הפנים, כדי לתאם את הפרטים האישיים של בעלי הרישיונות.
חן לב
משרד החינוך, פרויקט חוות הדעת, פרויקט של חוות שרתים שיקשר את השרתים של כל בתי הספר במסגרת משרד החינוך; ובמסגרת משרד הרווחה, פרויקט שחר, שנועד לנהל את הקשר מול הרשויות המקומיות.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. מי שבעד הפניות, ירים את ידו. מי נגדן? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד – כולם

נגד – אין

נמנעים – אין

פניות לוועדה מספר 47-44 נתקבלו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.
מספר פניות לוועדה
48, 49.
חן לב
הפניות נועדו לתקצב שלושה מיליון ו-470,000 ש"ח לרפורמה בשירות הממשלתי לציבור.
היו"ר משה גפני
ואני מבין שגם ללשכת השר מיכאל איתן.
חן לב
הרפורמה מבוצעת במסגרת עבודתו של השר מיכאל איתן, ולכן התקציב עובר ללשכה שלו.
היו"ר משה גפני
טוב. מי שבעד הפניות, ירים את ידו. מי נגדן? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד – כולם

נגד – אין

נמנעים – אין

פניות לוועדה מספר 48, 49 נתקבלו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.
מספר פנייה
50. אי אפשר לעשות את זה באותה פנייה? חבל על הזמן.
חן לב
הפנייה לטובת פרויקט ממשל זמין. הפנייה נועדה לתקצב מזומן כנגד התחייבויות שנפתחו במהלך שנת הכספים הקודמת לפרויקטי מחשוב בממשל זמין במשרד האוצר.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. מי שבעד הפנייה, ירים את ידו. מי נגדה? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד – כולם

נגד – אין

נמנעים – אין

פנייה לוועדה מספר 50 נתקבלו.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.
מספר פניות לוועדה
51, 52, 54, 55 – משרד השיכון.
צחי דוד
הפנייה נועדה להעברת סכום של שלושה מיליון ו-435,000 שקל ממשרד השיכון, מהרזרבות, לטובת משרד השיכון בתקציב הרגיל, לטובת הרשות להתיישבות הבדואים ולטובת סיוע לקשישים בתשלומי משכנתא. כמו כן, הפנייה נועדה להעביר 105,000 שקלים לטובת מפ"י, לטובת שיפוץ מפ"י דרום.
היו"ר משה גפני
אין פה משהו של המינהל?
צחי דוד
של המינהל? לא, לא.
היו"ר משה גפני
בסדר.
צחי דוד
העברת שיא כוח אדם - - -
היו"ר משה גפני
כן, למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. אנחנו לא נגד משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, שלא תהיה אי-הבנה, אנחנו בנושא של האגף למעונות. מי שבעד הפניות, ירים את ידו. מי נגדן? אין. מי נמנע? אין. דרך אגב, אמנון, מה ששאלת זה דבר חמור. היה פה דיון.
אמנון כהן
אני יודע. לכן שאלתי אותך אם תרצה - - -
היו"ר משה גפני
ביטלנו את החוק, על פי בקשת משרד האוצר.
אמנון כהן
איך אתה מעלה את זה בכלל לדיון? פתרון לא קיבלת.
היו"ר משה גפני
לא, אני מעלה. אני מעלה.

הצבעה

בעד – כולם

נגד – אין

נמנעים – אין

פניות לוועדה מספר 51, 52, 54, 55 נתקבלו.
היו"ר משה גפני
מספר פנייה לוועדה: 56.
דניאלה גרא
הפנייה נועדה לתקצב 22.5 מיליון שקל ועוד 12 מיליון שקל, סך הכול 34.5 מיליון שקל לסבסוד פרמיות של ביטוח חקלאי בענף החקלאות, וכן לבצע שינויים פנימיים בתקציב התמיכות של החקלאות, בין היתר לתקצוב 4.5 מיליון שקל לחוק צער בעלי חיים.
היו"ר משה גפני
עוד פעם צער בעלי חיים? לא נוכל ללכת עם שטריימל בסוף.
דניאלה גרא
זה לא זה.
היו"ר משה גפני
אני יודע.
דניאלה גרא
אבל זה מאותו כיוון.
היו"ר משה גפני
אני דיברתי אתמול עם השר. אני בהתחלה צחקתי על העניין, אבל מתברר שבאמת תהיה בעיה.
שי חרמש
זה כולל סירוס חתולים?
דניאלה גרא
זה בעיקר לסירוס ועיקור.
היו"ר משה גפני
כל דבר צריך את האיזון, צער בעלי חיים זה מצווה מדאורייתא, וצריך לדעת את האיזונים.
שי חרמש
יותר מצער בעלי בני אדם...
היו"ר משה גפני
לא, בקיצור לא צריך בשום דבר להגזים, ההגזמה הופכת להיות בדיוק ההפך ממה שמתכוונים בסוף. מי שבעד אישור הפנייה, ירים את ידו. מי נגדה? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד – כולם

נגד – אין

נמנעים – אין

פנייה לוועדה מספר 56 נתקבלו.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.
מספר פנייה לוועדה
57.
דניאלה גרא
הפנייה הקודמת היתה בתמיכות, וזה בתקציב של המשרד עצמו. הפנייה נועדה לתקצב כ-27 מיליון שקל עבור מענקי השקעות בחקלאות, חמישה מיליון שקל לתשתיות מחקר בחקלאות ועוד 22 מיליון שקל בהרשאה להתחייב עבור מחקרים בנושא חיסכון בידיים עובדות, בהתאם להחלטת הממשלה.
שי חרמש
האם ה-22 מיליון זה חלק מההסדר למתווה היורד - -
דניאלה גרא
- - -
שי חרמש
זה למחקר או למיכון?
דניאלה גרא
זה למחקר, יש עוד 250 מיליון שקל למיכון.
שי חרמש
לכן דאגתי, זה לא חלק מה-250 מיליון שקל?
דניאלה גרא
לא, המיכון כבר בתקציב בבסיס, היה פה פשוט עניין טכני. שמנו בבסיס למחקרים שמונה מיליון, כי הסך הכול זה 30 מיליון לחמש שנים. עכשיו הם ביקשו להקדים את הכול כבר לעכשיו ושיוציאו את כל המחקרים מראש, ולא לאורך השנים.
שי חרמש
אז זה לא מיכון?
דניאלה גרא
לא.
שי חרמש
בסדר גמור.
היו"ר משה גפני
מה לעשות? אתה אחראי פה על החקלאות. להצביע?
שי חרמש
כן.
היו"ר משה גפני
מי שבעד הפנייה, ירים את ידו. מי נגדה? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד – כולם

נגד – אין

נמנעים – אין

פנייה לוועדה מספר 57 נתקבלו.
היו"ר משה גפני
פנייה לוועדה מספר 57 אושרה.
מספר פנייה לוועדה
58 – תקציבי פיתוח לרשויות המקומיות, מה קרה?
יונתן בר סימן טוב
הפנייה התקציבית נועדה לאשר תוספת של כ-230 מלש"ח בהרשאה להתחייב.
היו"ר משה גפני
מה זה הדבר הזה?
יונתן בר סימן טוב
כמו שלמשרד הפנים יש מענקי איזון, יש לו גם מענקי פיתוח שהוא מעביר לרשויות. בגלל שזאת תקנת פיתוח, זה מתוקצב - - -
היו"ר משה גפני
למה צריך פנייה? זה לא מופיע בבסיס התקציב?
יונתן בר סימן טוב
לא, הפכנו את זה לתקנה הרשאתית. עד 2008 זה היה תקנה לא-הרשאתית, ועכשיו הפכנו אותה להרשאתית, כי זה תקציב פיתוח. איך שזה עובד, לא כל הסכום יוצא באותה - - -
שי חרמש
זה מתגלגל.
יונתן בר סימן טוב
בדיוק.
היו"ר משה גפני
באיזה רשויות?
יונתן בר סימן טוב
בכל הרשויות בארץ.
היו"ר משה גפני
מי שבעד הפנייה, ירים את ידו. מי נגדה? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד – כולם

נגד – אין

נמנעים – אין

פנייה לוועדה מספר 58 נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.
מספר פנייה לוועדה
61 – משרד הקליטה. איך זה הגיע? אמנון כהן הביא את זה עכשיו?
אמנון כהן
אני רוצה לעשות רביזיה על זה.
היו"ר משה גפני
אי-אפשר בלי רביזיה. מספר פנייה לוועדה: 61 – משרד הקליטה. משרד הקליטה? משרד הקליטה פעם ראשונה...


אתה לא צריך לעשות רביזיה, בגלל שאין רפרנט.
אמנון כהן
יפה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה, אני מפסיק את הישיבה.


הישיבה נפסקה בשעה 11:15

קוד המקור של הנתונים