ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/03/2010

השוואת תנאי שכר ודרגהשל הקאדים השרעיים, השוואת תנאי שכר ודרגה של הקאדים השרעיים

פרוטוקול

 
PAGE
7
ועדת הכספים

2.3.2010

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ט"ז באדר התש"ע (2 במרץ 2010), שעה 10:45
סדר היום
1. הצעה לסדר-היום (דיון מהיר): השוואת תנאי שכר ודרגה של הקאדים השרעיים, של חה"כ אחמד טיבי.

2. הצעה לסדר-היום (דיון מהיר): השוואת תנאי שכר ודרגה של הקאדים השרעיים, של חה"כ מגלי והבה.
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

אורי אורבך

אורי אריאל

מגלי והבה

יצחק וקנין

נסים זאב

שי חרמש

אחמד טיבי

ציון פיניאן

פאניה קירשנבאום

רונית תירוש
מוזמנים
אשרה רודב


- רפרנטית ממשל ומנהל, משרד האוצר

עו"ד תומר כרמי


- משרד המשפטים

דארין דניאל יעקוב

- עוזרת משפטית, משרד המשפטים

עו"ד ניבאל חסנין

- בתי הדין השרעיים

אדם אזבק


- מנהל בתי הדין השרעיים

עו"ד הרב שמעון יעקובי

- יועמ"ש משפטי לשיפוט רבני
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
יפה קרינצה
הצעה לסדר-היום (דיון מהיר)
השוואת תנאי שכר ודרגה של הקאדים השרעיים
היו"ר משה גפני
שלום לכולם, אני פותח את הישיבה. הנושא הוא דיון מהיר: השוואת תנאי שכר ודרגה של האדים השרעיים. יציג את הנושא אחמד טיבי ואחריו חבר הכנסת מגלי והבה.
אחמד טיבי
אדוני היושב ראש, רבותיי חברי הוועדה, ב-2007 יזמתי דיון בוועדת הכספים במטרה להשוות את מעמדו ותנאיו של נשיא בית הדין השרעי לערעורים לאב בית הדין הרבני, לרב הראשי. אכן הוועדה, ועדת הכספים, קיבלה את הפנייה שלי. ועדת שריד, שהוקמה באותו הקשר, אישרה והמליצה לקבל את הבקשה שלי להשוואת תנאים, חוץ משירותי מזכירות וכדומה וחוץ מדירת שרד.כלומר, לרב ראשי ולאב בית הדין הרבני מותר דירת שרד בירושלים ונשיא בית הדין לערעורים, שתנאיו הושוו ומעמדו הושווה, אין דירת שרד. לא אושר העיקרון הזה.

מה אני מבקש עכשיו? שחבר בית הדין השרעי לערעורים, כלומר מקביל לחבר בית המשפט העליון - - -
יעקב אדרי
הוא מקבל את משכורתו מהמדינה.
אחמד טיבי
ודאי. - - יהיה שווה לחבר בית הדין הרבני הגדול, אותו מעמד. הם כבר שווים מבחינת סטטוס משפטי. כמו שהשווינו את נשיא בית הדין לערעורים לאב בית הדין, אני רוצה להשוות את חבר בית הדין. זו נגזרת הגיונית, מתבקשת. לא יעלה על הדעת שמאז 57' חבר בית הדין השרעי יהיה שווה לקאדי ראשי. יש כאן דבר שיש בו סתירה וחוסר כבוד למעמד של חברי בית הדין השרעי לערעורים.
היו"ר משה גפני
אני מאוד מבקש לא להפריע.
אחמד טיבי
לשם הגילוי ההוגן, חבר הכנסת רובי ריבלין, חבר הכנסת אורון ואני דנו בנושא הזה וקידמנו את ההחלטה הזאת.
היו"ר משה גפני
תודה. חבר הכנסת טיבי, מה ההבדל בין ראש בית הדין לערעורים לבין קאדי ראשי?
אחמד טיבי
קאדי ראשי מקביל לנשיא בית המשפט העליון.
היו"ר משה גפני
לא, תגיד לי מה זה התפקיד.
אחמד טיבי
נשיא בית המשפט העליון.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת טיבי, אני מכיר את בית המשפט ואני מכיר את בית הדין הרבני. אני רוצה שתעשה לי השוואות. יש בבית הדין הרבני נשיא בית הדין הרבני ויש חבר בבית הדין הגדול לערעורים. זהו, אלה התפקידים. עכשיו אני שואל: כמה חברים יש בבית הדין השרעי לערעורים?
אחמד טיבי
שלושה.
היו"ר משה גפני
יש שלושה חברים בבית הדין לערעורים. מה התפקיד של ראש בית הדין לערעורים? מה הוא עושה?
אדם אבזק
כשהוא יושב כאב בית הדין הוא קובע.
היו"ר משה גפני
מה זה קאדי ראשי?
אדם אזבק
זה קאדי שנקבע ב-53'. זו דרגה שיפוטית.
היו"ר משה גפני
שלושת החברים בבית הדין לערעורים נקראים קאדי ראשי?
אדם אזבק
נשיא ושני קאדים ראשיים.
היו"ר משה גפני
תודה. חבר הכנסת והבה, בבקשה.
מגלי והבה
לא יכול להיות שבמאה ה-21 יהיה הבדל. אני מבין את השאלות שלך, אדוני, שאתה רוצה לראות מה עושה - - -
היו"ר משה גפני
לא, אני פשוט לא יודע.
אחמד טיבי
שאלות טובות.
נסים זאב
שאלות טובות. גם לי זה לא מובן, אני עכשיו שומע.
מגלי והבה
מבחינתנו – זו גם ההזדמנות להודות לחבר הכנסת טיבי שהעלה את הנושא – אנחנו רוצים להעלות את הסוגיה הזאת. לא מקובל עלי שיהיה הבדל בין בעלי תפקידים באותו מעמד, באותה רמה. לכן הוועדה נדרשת לאשר מעמד שווה גם לקאדי מד'הב, גם לקאדי שרעי וגם לרבנים בתפקידים החשובים האלה.

דרך אגב, אותם אנשי דת הרבה יותר מסודרים ומבינים אחד את השני, ואני רואה אותם במפגשים בין דתיים בכל מקום ובכל הזדמנות. יש ביניהם הבנה, שהם משפיעים על החיים שלנו ועל השלום באזורנו. אני רואה את האנשים האלה בחיוב רב. לא יכול להיות שיהיו באותו מעמד ויהיה הבדל בדרגות ובתנאי השכר.
היו"ר משה גפני
הרב יעקובי, יש לך משהו לומר בעניין הזה? אתה רוצה להתערב?
שמעון יעקובי
לא. הגעתי לוועדה אחרת, ראיתי שזה נמצא על סדר היום אז באתי לשמוע. אדוני היושב ראש, לפני כשנה, כשתוקן הנושא של מנהל בתי הדין השרעיים, זה היה מקובל עלינו ותמכנו.
אורי אריאל
מי עוצר את זה?
היו"ר משה גפני
היות שאנחנו עוסקים בדיון מהיר, נפתור את הבעיה. חברי הכנסת מגלי והבה ואחמד טיבי, אני תומך בבקשה שלכם. אם יש מישהו מבין חברי הוועדה אני מבקש לומר - אף אחד לא מתנגד.

אין פה השוואה, יש הגדרות תפקידים. אני דן רק על מה שאתם העליתם ועל זה נקבל החלטה. מעמדו של נשיא בית הדין הרבני הגדול, שהוא גם רב ראשי, מבחינת השכר, איננו דומה לנשיא בית המשפט העליון ואפילו לא למשנה לנשיא של בית המשפט העליון. אבל אתם העליתם נושא שאני תומך בו.

משרד המשפטים רוצה להגיד משהו? אנחנו עוסקים בדיון מהיר, נגיש מסקנות על הדיון המהיר, חברי הוועדה, ואני בתוכם, תומכים בהצעה הזאת. נבקש הצעה שתבוא לישיבה הבאה ושם נאשר את זה. הסמכות שלנו היא לאשר את זה. אנחנו לא יכולים לאשר את זה בדיון מהיר, אבקש מהיועצת המשפטית של הוועדה שתכין נוסח. אתם בעד או נגד?
תומר כרמי
אנחנו שני נציגים ממשרד המשפטים. אין לנו עמדת משרד, אין לנו עמדת שר, הנושא לא הובא אלינו ולא ידענו בדיוק במה מדובר.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אחמד טיבי - - -
אחמד טיבי
עשיתי תנועת יד. גם תנועת ידיים אסורה?
היו"ר משה גפני
תשמע, אצלנו היה פורים ביום ראשון וביום שני, אנחנו מאריכים את זה גם להיום.
דארין דניאל יעקוב
גם פורים וגם לא היינו בשבוע שעבר אז נודע לנו על הדיון רק ביום ראשון של פורים.
היו"ר משה גפני
אני מודה לכם. תודה על כנות הלב.
תומר כרמי
לשכת השר עודכנה על ידינו בעניין הזה. אנחנו מבקשים שהות נוספת.

.
היו"ר משה גפני
אתם מקבלים אותה, בכבוד גדול. הדיון המהיר מסתיים בדרך הזאת - - -
אשרה רודב
גם אנחנו נבקש שהות.
היו"ר משה גפני
אתם גם תקבלו את השהות, היות שלא ידעתם במה המדובר. רק דיברו על זה כבר לפני שבוע וחצי ממשרד האוצר. לא נורא, למשרד האוצר יש הרבה אגפים.
תומר כרמי
האם ועדת שריד או ועדת אלוני, שקדמה לה, התייחסו לנקודה הזאת?
היו"ר משה גפני
אין לי מושג.
שגית אפיק
השוואת התנאים נעשתה גם בעקבות המלצה של ועדת השרים.
היו"ר משה גפני
אומרים שבכנסות הקודמות, לפני הרבה שנים, חברי הכנסת היו ברמה יותר גבוהה מאשר חברי הכנסת של היום ולכן צריך לחשוב מה אמרו קודם. אני לא מקבל את זה, דור דור ודורשיו. מה הוחלט – אני לא יודע. אחמד טיבי ומגלי והבה מעלים נושא, שלדעתי הוא צודק. אבל אני לא הולך לעשות מחטף.

נסיים את הדיון המהיר באופן הזה, שאנחנו מקבלים בעיקרון את הטענה הזאת. היא טענה נכונה ואנחנו הולכים ליישם אותה. זה סיכום הדיון המהיר.

עכשיו אני אומר לכם, נציגי המשרדים: אנחנו מבקשים להכין את הנוסח עם הייעוץ המשפטי שלנו. יש למשרד האוצר ולמשרד המשפטים כמה ימים כדי להכין את הנוסח הזה. אגב, זה לא בסמכות הממשלה, זה בסמכות הוועדה. הוועדה אמורה להחליט. אנחנו מקבלים את הבקשה, לא נקיים דיון והצבעה על השוואת השכר. נעשה את זה בעוד כמה ימים, לאחר שהנוסח יובא.
שגית אפיק
רק אם אפשר, בבקשה לחזור על הבקשות. אני מבינה שיש שני שלבים וגם שתי בקשות. זאת אומרת, אנחנו מבקשים את זה גם לגבי הקאדים וגם לגבי קאדים מד'הב. נכון?
אחמד טיבי
זה השלב הראשון של הבקשה.
שגית אפיק
ראש בית הדין לערעורים של הקאדי מד'הב לא הושווה בפעם הקודמת.
אחמד טיבי
נכון. חבר הכנסת מגלי והבה מצטרף עכשיו כדי לתקן את העוול. אני מצטרף לבקשתו של עמיתי, חבר הכנסת מגלי והבה. לא יעלה על הדעת שנשיא בית הדין מד'הב ונשיא בית הדין השרעי לא יהיו שווים.
היו"ר משה גפני
הבנתי לגבי בית הדין השרעי. לגבי בית הדין של הקאדי מד'הב, כמה חברים יש?
מגלי והבה
אותו מספר: שלושה בערעורים.
היו"ר משה גפני
אז למה לא הושווה ראש בית הדין?
אחמד טיבי
לא הייתה בקשה.
מגלי והבה
מי שנרדם במדינה הזאת אז משאירים אותו רדום.
אחמד טיבי
צריך להודות לחבר הכנסת מגלי והבה שנזכר ומעלה את זה.
היו"ר משה גפני
בסדר.
אחמד טיבי
בהמשך להחלטה של השוואת מעמדו של נשיא בית הדין השרעי לערעורים לאב בית הדין, לרב הראשי, קיימים כמה פערים שמצריכים השוואת תנאים, והם: גמול ניהול, תוספת השתלמות, שירותים רפואיים, דיור, משכורת וקצבה, שירותי טלפון, החזר הוצאות נסיעה, שירותי מזכירות. יש כמה פגמים שמצריכים השוואה. כל מה שאני אומר, אדוני, על מוסלמים אמור גם לגבי דרוזים. לכן אני מבקש לתקן ולבטל את הפער הקיים, לאחר שקיבלנו את הערעור להשוואת התנאים ב-2007.
שגית אפיק
אני מציעה לעשות את זה בשני שלבים. בשלב הראשון לעשות השוואה של שכר היסוד, ולגבי התנאים הנלווים, יש כמה תנאים שהזכרת שהם כבר לא רלוונטיים, כמו שירותים רפואיים. לגבי תנאים אחרים שהזכרת, ועדת שריד דנה בהם והיא לא קיבלה חלק מהדברים. אני מציעה לקיים בעניין הזה דיון ביחד עם הצעות ועדת שריד, משום שההצעות נוגעות גם לנושאי משרד שיפוטית אחרים ולא רק לגבי הקאדים.
היו"ר משה גפני
אני מציע - - -
תומר כרמי
אדוני היושב ראש, משרד המשפטים כבר יכול להצטרף. בכל מה שקשור לוועדת שריד, אנחנו תומכים במה שאמרה היועצת המשפטית, שמה שנדון בוועדת יידון בוועדת שריד. כל התוספות יידונו במסגרת הנכונה.
שגית אפיק
לא במסגרת ועדת שריד, במסגרת דיון בוועדה.
היו"ר משה גפני
קודם כול, אנחנו מקבלים החלטה בדיון המהיר – נהיה בפרופורציות הפרוצדוראליות הנכונות. אנחנו מקבלים את העיקרון שהעליתם לגבי בית הדין השרעי ולגבי הקאדי מד'הב. היועצת המשפטית תביא לאחת הישיבות הקרובות את הנוסח, לאחר שתתאם עם משרד המשפטים ומשרד האוצר. הסמכות היא בידינו. אם יהיה ניתן להכניס כבר בהחלטה הזאת מה שנקבע בוועדת שריד – הנה מה טוב. אם יהיו בעיות, אני לא מציע שניכנס לבעיות לפני שאנחנו משווים בגלל שאם אנחנו משווים אנחנו יכולים אחרי זה לתקן את הדברים האלה.
אחמד טיבי
אני מסכים עם הצורך לנתק, לקבל החלטה לגבי החברים. אבל בישיבה הבאה שתדון ותצביע, אני רוצה שנחתוך גם בנשיא בית הדין לערעורים.
היו"ר משה גפני
היועצת המשפטית תביא את זה. תודה רבה, רבותיי. אני מודה לכם על התמיכה, ואני מודה לחברי הכנסת טיבי ווהבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:05.

קוד המקור של הנתונים