ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 03/03/2010

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 44), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
35
משותפת כלכלה - עליה

3.3.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 1

מישיבה משותפת של ועדת הכלכלה

וועדת העליה, הקליטה והתפוצות

מיום רביעי, י"ז באדר, התש"ע (3 במרץ, 2010) בשעה 09:30
סדר היום
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון- חובת העברה ללא תשלום של שידורי ערוץ ייעודי), התשס"ט-2009 מאת ח"כ רוברט אילטוב, זאב אלקין, מרינה סולודקין וקבוצת חברי כנסת

(פ/810)
נכחו
חברי הוועדה: אופיר אקוניס – היו"ר

רוברט אילטוב

זאב אלקין

אברהם מיכאלי

מרינה סולודקין

פניה קירשנבאום
מוזמנים
חברי הכנסת: יעקב אדרי

יצחק וקנין

ישראל חסון

אחמד טיבי

חמד עמאר

נחמן שי

אנסטסיה מיכאלי
משרד התקשורת
נתי ביאליסטוק – עוזר מנכ"ל

מיכל בר דור

דודי קופל

נגה רובינשטיין

אריק רשף

אסף כהן

קובי שמש
משרד האוצר
תמיר לזרוב

אורן משה

יהודה סבן

דנה נויפלד – משרד המשפטים
המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין
ניצן חן

דורלי אלמוג

עו"ד שרון שמש
מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו
מנשה סמירה

לי גת

דורון אבני
ערוץ ישראל פלוס
לאוניד בלחמן

דב אברמוביץ

יורם מוקדי – חברת הוט
חברת יס
רון אילון

מיכל רפאלי כדורי

עו"ד עופר ויסוקר
חברת רשת
מגנזי שאול

עו"ד אילאיל לבנת
ישראל 10
יוסי ורשבסקי

עו"ד דבורה קמחי
הטלוויזיה החינוכית
יפה ויגודסקי

עו"ד אביגדור דנן

אורי פז – ערוץ הכנסת

פאסיל לגסה – ערוץ IET
אריק בורנשטיין
מנהלת הוועדה
לאה ורון
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר, ניר ימין
רשמה
לאה קיקיון

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון- חובת העברה ללא תשלום
של שידורי ערוץ ייעודי), התשס"ט-2009 מאת ח"כ רוברט אילטוב,
זאב אלקין, מרינה סולודקין וקבוצת חברי כנסת, (פ/810)
היו"ר אופיר אקוניס
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר היום הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון- חובת העברה ללא תשלום של שידורי ערוץ ייעודי), התשס"ט-2009 מאת ח"כ רוברט אילטוב, זאב אלקין, מרינה סולודקין, מילר, מוץ טלון, חאמד עמאר, חברת הכנסת מיכאלי, חברת הכנסת פאינה קירשנבאום וליה שמטוב. (פ/810). אנחנו בוועדה משותפת לוועדת הכלכלה וועדת העליה, הקליטה והתפוצות. איפה יושבת ראש ועדת העליה והקליטה?
לאה ורון
היא לא נמצאת בארץ.
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו בוועדה משותפת, כפי שנקבע הרכבה בוועדת הכנסת. ב- 8 ביולי הצעת החוק אושרה בקריאה הטרומית, וועדת הכנסת החליטה ב- 23 ביולי על הקמת הוועדה המשותפת ונתחיל עכשיו דיון קצר. כל מי שרוצה להשמיע את עמדתו – נאפשר לו. לפני כן – הצעה לסדר של חבר הכנסת אחמד טיבי.
אחמד טיבי
תודה, אדוני. מדובר בוועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת העליה והקליטה בנושא חשוב שקשור לתקשורת. האם אדוני מוכן לקרוא את שמות חברי הוועדה המשותפת?
היו"ר אופיר אקוניס
אני חושב שאין צורך.
אחמד טיבי
לא, אני רוצה לדעת.
זאב אלקין
אני לא מכיר מנהג כזה אבל אתה, אדוני, חבר הכנסת טיבי עשית את זה בטקס יפה, ששודר כל כך הרבה פעמים.
היו"ר אופיר אקוניס
אה, אתה מדבר על הנאום שהיה במליאה.
אחמד טיבי
אני שמח שאתם זוכרים.
היו"ר אופיר אקוניס
אני לא חושב שיש במה להתבייש אז בבקשה, אקרא את השמות, כיוון שאני לא רואה כאן שום בעיה עם ההרכב.
רוברט אילטוב
קודם כל – אולי אפשר לשמוע את ההצעה לסדר? אולי הוא רוצה להדיח אותי?
היו"ר אופיר אקוניס
זו ההצעה לסדר. הוא ביקש בהצעה לסדר להקריא את השמות.


אופיר אקוניס- יושב ראש הוועדה, סיעת הליכוד. רוברט אילטוב – ישראל ביתנו, אמנון כהן – ש"ס, ומחליף אותו חבר הכנסת אברהם מיכאלי. חבר הכנסת רוברט טבייב מסיעת קדימה. עד כאן חברים מטעם ועדת הכלכלה. מטעם ועדת העליה, הקליטה והתפוצות: היושבת ראש שאינה נמצאת כאן – ליה שמטוב, של ישראל ביתנו, מחליפה אותה חברת הכנסת פאינה קירשנבאום, חבר הכנסת זאב אלקין- - אברהם מיכאלי, מש"ס, וחברת הכנסת מרינה סולודקין מסיעת קדימה. יש לך על זה הערה?
אחמד טיבי
כן. אני כבר חבר כנסת 10 שנים ועברתי הרבה בכל הכנסות. דבר כזה או לא עברתי. הרכב ועדה המורכב על שיוך אתני בלבד? מה רע בשלמה מולה? למה הוא לא פה? למה לא נמצא פה חבר הכנסת נסים זאב? למה לא נמצאים פה חברי כנסת ערביים? הכנסת הזו - -
זאב אלקין
האם מעכשיו יו"ר סיעת ש"ס יצטרך להתייעץ אתך מי ייצג את ש"ס ויו"ר קדימה – מי מייצג את קדימה? זה רעיון מעניין.
אחמד טיבי
אתה יודע בדיוק למה אני מתכוון. מדובר בוועדה משותפת שעוסקת בנושא שהוא פרופר תקשורת שיכול להשליך על מגזרים שונים, לא רק על רוסים. ויש כאן ועדה משותפת של שתי ועדות, ונבחרו בתור חברי הוועדה רק יוצאי חבר העמים. זה דבר אולי חוקי, אבל מסריח, מאד מסריח. מה אתם מתכננים, זו מאפיה? זה קרטל?
רוברט אילטוב
אתה רוצה להיות חבר?
אחמד טיבי
אל תציע לי הצעות כאלה מתחת לשולחן. זו לא עבודה פרלמנטרית תקינה. אחרי שנאמתי אמרו לי: נתקן. אני רואה שאתם לא מתקנים.
היו"ר אופיר אקוניס
אני לא מבין – הרי אתה יודע כבר, חבר הכנסת טיבי, חודשים רבים, שזה ההרכב שוועדת הכנסת אישרה.
אחמד טיבי
תבעתי לשנות אותה. אמרו לי – נשנה. אני רואה שאתם לא משנים. אתם חושבים שאתם חזקים, אתם קואליציה, יכולים להשליט כל דבר. זה פגום, אדוני, זה לא תקין. אתה לא צריך להסכים לכך. אמרת מפתח סיעתי? – כך מתקיימות ועדות כנסת. זה מה שיוצא ממפתח סיעתי? יוצאי ברית המועצות?
היו"ר אופיר אקוניס
יושב ראש הקואליציה רוצה להשיב? אתה לא חייב.
זאב אלקין
המקום לדיון כזה הוא ועדת הכנסת בוודאי. יכול להיות שחבר הכנסת טיבי שכח אבל הנושא הזה, הסוגיה באיזו ועדה יידון החוק, היה נושא לוויכוח בוועדת הכנסת. ועדת הכנסת אפילו החליטה משהו אחד, ואחר כך, בעקבות פנייתו של יושב ראש ועדת הכלכלה ויושב ראש הכנסת - שינתה את החלטתה. השינוי שהיה היה על דעת – נדמה לי שהוא הוצבע פה אחד בוועדת הכנסת, בזמנו.
רוברט אילטוב
אחמד טיבי לא חבר בוועדת הכנסת.
זאב אלקין
הוא חבר, אבל הוא לא חייב להיות בכל הישיבות.
רוברט אילטוב
אבל אם זה חשוב לו – למה הוא לא היה?
היו"ר אופיר אקוניס
לא היית, חבר הכנסת טיבי - -
אחמד טיבי
הייתי, הייתי באותה ישיבה. אילטוב, לא כדאי לך להשוות את עצמך אלי.
רוברט אילטוב
אתה לא - -
היו"ר אופיר אקוניס
אז תשווה את עצמך למי שאתה רוצה.
רוברט אילטוב
הוא חושב שהוא צודק אם הוא צועק, והוא חזק יותר?
היו”ר אופיר אקוניס
בבית הזה, חבר הכנסת טיבי, יש רוב ויש מיעוט, וזה הכל. בסופו של דבר – קובעת דעת הרוב, וכך נקבע גם - -
אחמד טיבי
אני תובע לצרף את חבר הכנסת שלמה מולה לוועדה.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מציע שתעביר את הצעתך לוועדת הכנסת.
מרינה סולודקין
מי הכניס את מולה לרשימה? – אני. אף אחד לא הכניס אותו, אני הכנסתי אותו.
אחמד טיבי
הוא לא יודע על כך, אבל בואו נכניס אותו לעוד רשימה. .
היו"ר אופיר אקוניס
אני מציע לך לא לערב כאן הליכי בחירות בקדימה. אני מציע לחברת הכנסת סולודקין לא לערב כאן הליכי פריימריז של מפלגות. חברת הכנסת סולודקין, זה לא המקום.
זאב אלקין
חבר הכנסת טיבי, אני רוצה להפנות את תשומת לבך. כחבר, כמוך, בוועדת הכנסת, וחבר הכנסת מולה, ידידי הטוב, אלא – אם תבדוק את הרשימות הוא לא נמנה לא על חברי ועדת הכלכלה ולא על חברי ועדת העליה והקליטה. לכן, עם כל הכבוד, הוא לא יכול להיות חבר בוועדה המשותפת, גם אם ועדת הכנסת תרצה פה אחד למנות אותו להרכב הזה. לכן, נדמה לי שבמקרה הספציפי הזה - -
אחמד טיבי
אפשר להכניס חבר כנסת סתם מרוקאי מחברי הכנסת? לא חייב אתיופי.
ישראל חסון
מי מקדימה חבר בוועדה?
לאה ורון
מרינה סולודקין ורוברט טבייב.
אחמד טיבי
אשכנזי יליד הארץ – אפשר?
היו"ר אופיר אקוניס
תודה, חבר הכנסת טיבי.
אחמד טיבי
אתה לא תשקול ל - -?
היו"ר אופיר אקוניס
בוועדת הכנסת. לא פה. אני לא אצביע.
מרינה סולודקין
אני, כאופוזיציה, צריכה להוסיף כאן כמה דברים. אני לא מבינה את העניין – אתה רוצה לסכסך בינינו? זה עניין של ערוצים מיוחדים, ערוץ של השפה הרוסית - -
קריאה
יש גם ערוץ אחר, גם.
קריאה
יש גם ערוץ ערבי.
אחמד טיבי
מה, את לא יודעת מה המניעים שלי? חוץ מלסכסך? ערוץ ייעודי משליך על הרבה מגזרים.
מרינה סולודקין
אז אני רוצה לומר- מי שזוכר שבזמן שלימור לבנת היתה שרת התקשורת היה עניין של שני ערוצים מיוחדים: ערוץ ברוסית וערוץ בערבית. זו היתה החלטה. הרוסים הקימו את הערוץ שלהם. לצערי הרב, אני, שביתי מלמדת ערבית, בטח שתמכתי שיהיה ערוץ בערבית, ואני ממשיכה לתמוך, וזה בלי זה שאם תהיה איזו ועדה אני לא אדפוק על הדלת של הוועדה הזו כי אני מבינה שחברי הכנסת הערבים מייצגים את העניין שלהם. וכאן, אחמד, אני לא מבינה – אתה משחק במשחקים מגזריים כאן. אלה נגד אלה?
אחמד טיבי
מגזריים? אתם הקמתם ועדה משותפת כולה מצבע אחד.
מיכל רפאלי כדורי
זה עניין כלכלי, לא עניין מגזרי. מדובר בכסף.
היו"ר אופיר אקוניס
סליחה, אנחנו מסיימים את הדיון הזה. חבר הכנסת טיבי – מאז שאני נכנסתי לתפקיד הזה אני לא העליתי על דעתי, לא חשבתי, גם לא כחבר כנסת, לנהל בבית הזה דיונים על בסיס עדתי.
אחמד טיבי
אתם הקמתם ועדה על בסיס עדתי. זו ועדה על בסיס עדתי. מה, אם הייתי מקים ועדה על בסיס של ערבים – הייתם נותנים לי?
היו"ר אופיר אקוניס
תקשיב, תקשיב טוב - -
אחמד טיבי
יש לי ועדה ש - - ישראל ביתנו. הייתם נותנים לי להקים ועדה על בסיס של ערבים בלבד?
היו"ר אופיר אקוניס
תקשיב טוב- לא היה פה בחדר הזה, וגם מחוצה לו, לפחות לתפיסתי - -
אחמד טיבי
זה זועק לשמיים.
היו"ר אופיר אקוניס
אז תזעק. זעקת?
אחמד טיבי
- - שערורייתי.
ישראל חסון
אדוני היושב ראש, אני מצטרף לזעקה שלו.
היו"ר אופיר אקוניס
חבר הכנסת חסון הצטרף לזעקה, רק עשה את זה בקול יותר נמוך.


אני חוזר ואומר: לא יהיה כאן דיון על בסיס עדתי. לא היה ולא יהיה.
אחמד טיבי
רק הרכבים. בלבד.
רוברט אילטוב
אדוני היושב ראש, תודה על הדיון. אנחנו דנו ונתנו גם הזדמנות לגופים להגיע להסכמות. אני הבנתי שבסופו של דבר הגופים לא הגיעו להסכמות. הצעת החוק מדברת על כך שערוצים ייעודיים יהיו פטורים מדמי מעבר כפי שפטורים ערוץ 2, 1 ו – 10, מכיוון שבערוצים האלה צופים הרבה מאד צופים, למרות שהם ערוצים יעודיים, והציבור, דווקא הציבור הזה הוא ציבור שצורך את הערוץ הזה בשפה הרוסית. דרך אגב, אין לנו בעיה ואין לנו התנגדות להוסיף ערוץ ערבי במידה ויהיה - -
מרינה סולודקין
תומכים. תגיד את זה בפה מלא.
היו"ר אופיר אקוניס
סליחה. זה בחוק התקשרות הרב ערוצית, אנחנו בשבוע שעבר אישרנו פה את זה. אגב, אתה לא היית פה. אני הייתי פה לבד.
אחמד טיבי
אז מה? אז מה אם היית פה לבד?
היו"ר אופיר אקוניס
אני רק אומר לך. חשבתי שאתה רוצה לייצג אולי את הערוץ הייעודי בשפה הערבית, לומר משהו לזכותו. הייתי פה לבד.
אחמד טיבי
יש לי עמדה, יש לי עמדה לגבי ערוצים ייעודיים.
אתי בנדלר
- -
היו"ר אופיר אקוניס
מאה אחוז, נכון. בכל זאת נדגיש את הדבר.
אתי בנדלר
אין מה להדגיש כי מדובר פה בערוץ ייעודי. היום זה רק הערוץ בשפה הרוסית וערוץ המוזיקה.
אחמד טיבי
סליחה, למה אתה אומר היום? לחוק הזה יש השלכה על חוק קודם.
היו"ר אופיר אקוניס
סליחה. חבר הכנסת אילטוב בזכות דיבור. אם תרצה – נוסיף אותך אחר כך.
רוברט אילטוב
אני חושב שהחוק הזה דווקא סולל דרך לערוצים ייעודיים שיגיעו ושיקומו בעתיד כן להיכנס ולהיות בשתית של YES ו – HOT חינם, לצורך אותן אוכלוסיות מיוחדות שלצרכיהן הוקמו הערוצים האלה. לכן אנחנו חושבים שמן הראוי שכפי שפטורים ערוצי ברודקסט 2, 1 ו-10 יהיו פטורים גם הערוצים הייעודיים מה גם שמבחינה כלכלית הם הרבה יותר חלשים מהערוצים האלה, ולכן מן הראוי שלא יוטל עליהם תשלום כלשהו על כך שהם משתמשים בתשתית. זה בעצם עיקר החוק ועל כך אנחנו עומדים.


אני רוצה להזכיר שנתנו חצי שנה להגיע להסכמות.
היו"ר אופיר אקוניס
נכון.
מיכל רפאלי כדורי
סליחה, העובדה היא שאנחנו הגענו להסכמה - - ערוץ 4 - - ולא במקרה הם לא נמצאים פה.
מרינה סולודקין
רוצים פה מעמדת כוח לדבר. אנחנו לא ניתן.
זאב אלקין
תודה רבה, אדוני היושב ראש. אני חושב שידידי, חבר הכנסת אילטוב, נימק היטב את העובדה למה מעמדם של הערוצים הייעודיים דומה לאותם ערוצים שפטורים מתשלום דמי מעבר. הנושא הזה נוגע לקהל גדול שצורך את הערוץ, וייגע לקהל עוד יותר גדול שיצרך ערוצים ייעודיים בעתיד. אני, אגב, לא מבין למה חבר הכנסת טיבי עושה הכל כדי להכשיל חוק שאמור לעזור גם לערוץ ייעודי ערבי שיקום כאן.
אחמד טיבי
אני מכשיל חוק? אני הצבעתי נגדו? אני מוחה על הרכב הוועדה, זה הכל.
זאב אלקין
אני מוכן לשקול - -
קריאה
מלאכתם של צדיקים נעשית בידי אחרים.
ישראל חסון
אני מבין שהערות ביניים פה הם רק מחברי הקואליציה. אז אני רוצה לומר דבר אחד – אני חושב שההערה של חבר הכנסת טיבי, בתוקף תפקידך כיושב ראש הקואליציה, כדאי שתיקח אותה לתשומת לבך. אם אתה חושב שהכנסת הוא מקום שצריך לעשות עבודתו פלסתר – אז בסדר, בואו נחייך מעמדה כוחנית. אבל אם אתם רוצים לעשות עבודה רצינית בתחום החקיקה, אז ההערה של ד"ר טיבי היא הערה במקומה, תסלחו לי.
זאב אלקין
חבר הכנסת חסון, לא היית בתחילת הדיון – אמרתי שההרכב הזה של הוועדה נקבע על ידי ועדת הכנסת שם יש נציגים של כל הסיעות. הסיעות קבעו מי ייצג אותן - -
היו"ר אופיר אקוניס
כולל סיעת קדימה, שאתה חבר בה, לא אני.
זאב אלקין
אגב, סיעת קדימה, לפי מה שאני יודע, החליטה על משמעת סיעתית בהצבעה בחוק הזה. הקואליציה לא החליטה כך, היא נתנה חופש הצבעה לסיעות השונות בקואליציה. לכן, לבוא כאן ולהלין? אתה צריך להלין בבית,בתוך הסיעה. היא קבעה מה הייצוג שלה. ומקסימום – להלין בתוך ועדת הכנסת.
ישראל חסון
אני מבין שאתה שבע רצון מהדבר הזה?
רוברט אילטוב
קודם כל – הוא שבע רצון.
זאב אלקין
שוב, אני לא מופתע מזה שסיעת קדימה מחליטה משהו אחד ואחר כך חלק מחבריה חושב משהו אחר. זה קורה כל פעם.
נחמן שי
באמת - -
זאב אלקין
במקרה הזה אני דווקא שבע רצון על ההחלטה על משמעת סיעתית בנושא הזה, בהחלט כן, כי אני חושב שזה חוק נכון ומוצדק. אגב, החוק הזה, מבחינתי – מה שמעניין אותי זה הציבור. ולכן, אמנם, אם היו מגיעים כאן להסדר ללא חוק, יכול להיות שהיינו מניחים את הצעת החוק, אדוני היושב ראש, אבל אני בטוח שהרצון, וכך גם יתר חבריי – להוביל את הצעת החוק בכלל לא תלוי בערוץ ייעודי כזה או אחר, כי מה שמעניין אותנו זה הצופה של הערוץ ולא הערוץ עצמו. ירצה ערוץ חוק-לא ירצה ערוץ חוק, מה שמעניין אותי זה הציבור והאזרח.
היו"ר אופיר אקוניס
אני רוצה לעשות סדר בדברים. ערוצים ייעודיים קיימים – ערוץ 9 וערוץ המוזיקה. ערוץ המוזיקה, חבר הכנסת טיבי, לא משדר מוזיקה ליוצאי חבר המדינות, אם אינני טועה, כאשר אני צופה בשידוריו. - - ערוץ בשפה הערבית וערוץ חדשות. ולכן, החוק הזה, אין לו כוונה לערוץ זה או אחר אלא לסדרה של ערוצים ייעודיים.
מיכל רפאלי כדורי
מה הקשר לוועדת העליה והקליטה?
אחמד טיבי
למה הכנסתם את ועדת העליה והקליטה? למה היא קשורה בערוץ ייעודי. מוזיקה אמרת? – למה זה קשור.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה, 100 אחוז.
אחמד טיבי
מה זה "100 אחוז",, מה, אתה מזלזל בדברים?
היו"ר אופיר אקוניס
לא, חס וחלילה. הדיון הזה כבר התקיים בוועדת הכנסת ואני לא מתכוון לחזור עליו. אתה, את הדברים הללו יכולת להביא לידי ביטוי בוועדת הכנסת.
אחמד טיבי
קשה לך לתת תשובה. אתה רואה שההערות שלנו ענייניות.
היו"ר אופיר אקוניס
אתה לא בזכות דיבור. חברת הכנסת סולודקין.
מרינה סולודקין
אני רוצה לומר לכם שכאן אנחנו מייצגים ציבור, וזה יותר ממיליון איש. הציבור, שלצערי הרב, בגלל עבודה קשה מאד של כל הערוצים האחרים, לא מופיע בערוצים הישראלים. ולציבור הזה מאד חשוב – גם לראות את האנשים שמייצגים, בפוליטיקה, בתרבות, בדברים אחרים, וגם לדעת מה קורה בישראל, אפילו שהאנשים, 45 פלוס, לא מדברים עברית. כאן, ההתנגדות לחוק כל כך לא מובנת. למה, בגלל שרוצים לפרק את הערוץ הייעודי ולהטיל - -
רון אילון
לא. רק רוצים שישלמו. זה הכל.
מרינה סולודקין
למה אתם לא רוצים שישלמו ערוץ 1, 2, ו – 10? את זה אני לא מבינה. מה שאני אומרת – אני רואה כאן אי צדק, רצון מאד מכוער לפרק את הערוץ הייעודי שמייצג חלק מציבור שגר כאן. אני בעד הערוצים וגם הכנסתי בכנסת את השידורים באמהרית, כי אני חושבת שזה מאד חשוב. לצערי הרב לא יכולתי - -
רון אילון
שמדינת ישראל תסבסד את זה, גברתי. למה אנחנו צריכים לסבסד את זה?
היו"ר אופיר אקוניס
תעביר חוק. חברת הכנסת סולודקין, בבקשה.
מרינה סולודקין
המצב הוא כזה שאתם לא רוצים לראות בערוצים את הפרצופים שלנו. אתם רוצים לראות את שלכם. אני לא מתוכחת עם זה, אולי יש לכם זכות. אני לא חושבת דווקא ככה. אז בגלל זה, הערוצים הייעודיים - אני ביקשתי 24 שעות באמהרית. אני חושבת שזה חלון - -
קריאה
אבל יש, יש.
מרינה סולודקין
מה יש, 2-3 שעות? אל תגיד לי מה יש. כשמתחילים ללמד את האינטרנציונליזם – זה לא אתם שילמדו אותי. גם הערוץ הערבי צריך להיות. ו - -למה אין עדיין ערוץ ערבי? בגלל שאתם לא עובדים בכיוון הנכון. אז מה שאני מבקשת – להעביר את החוק לקריאה ראשונה, תודה.
ישראל חסון
אני רוצה להבהיר – לא התייחסתי פה לעצם החוק. הדיון המקדמי פה מבחינתי הוא בשני נושאים. הנושא הראשון – הפרצוף שלנו. האם אנחנו באמת מייצגים דיון האמיתי בהרכב הוועדה המשותף הזה, בהרכב האנושי. זו השאלה הראשונה. והתשובה שלי היא שגם הבן שלי, בן ה- 11 וחצי, שהוא יותר נבון ממני, היה פוסל את הטענה הזו לאלתר.


והדיון השני, הוא הרבה יותר רציני, הפרצוף של המדינה הזו. באה מדינת ישראל והחליטה, משיקולים פוליטיים להנציח מגזר. אני אומר לך – משיקול פוליטי צרוף ששם את המדינה בעדיפות אחרונה. מי שבא אלי ואומר לי שאחרי 20 שנה, הרוב המכריע, המיליון המצטבר הזה – בסדר, כשהוא יבוא לדון על זכות השיבה, הוא ידון על 12 מיליון איש. אני פשוט לא מבין למה מדינת ישראל צריכה לקבל החלטה של הנצחה סקטוריאלית ולא שילוב. לא מבין, בתפיסה, לא מבין את זה. אני מבין צורך, אני מבין שצריך לעזור. אני לא מבין למה אחרי 21 שנה אחרי שרוב האנשים האלה הגיעו, אנחנו מדברים על הנצחה סקטוריאלית. אם בן גוריון היה אחרי 21 שנה מתעקש לקרוא לו "עולה חדש" הוא לא היה מכריז על שום דבר בשנת 36.
זאב אלקין
חבר הכנסת חסון, בקדנציה הקודמת לא שמעתי ממך נאומים כאלה.
רוברט אילטוב
על בסיס אותם קולות הוא נכנס לכנסת.
אחמד טיבי
אתם מוכנים להפסיק להיות ציניים ולהתייחס - -
רוברט אילטוב
זה בכלל ברמה האידיאולוגית - -הוא לא חושב שאנחנו אזרחי המדינה.
נחמן שי
אני רוצה להגיד - -
היו"ר אופיר אקוניס
אני מבקש לא להכניס את הוויכוחים הפוליטיים בין חבר הכנסת חסון, שהיה בקדנציה הקודמת במפלגה אחרת. עכשיו הוא מדבר, הוא רוצה לומר את דבריו, שיאמר את דבריו. הוא לא זוכר שהוא נבחר בכנסת הקודמת על הקולות האלה. אתה יכול להזכיר לו.
קריאה
זה מה שעשינו.
נחמן שי
לא רציתי להגיד את זה. רציתי להגיד שדעתי שונה מדעתו.
ישראל חסון
תודה לנחמן שי שמגן עלי, והמון תודה לרוברט אילטוב, זאב אלקין ואופיר אקוניס שמכם אני אמור לקבל איזושהי גושפנקא.
רוברט אילטוב
העונג כולו שלנו.
ישראל חסון
אז אני מודיע לך: אתה לא כזה גדול שאני אעשה ממך כזה קטן --
היו"ר אופיר אקוניס
בלי ויכוחים אישיים עכשיו. אני הצעתי לא להיכנס לזה, אתה לא מצטרף לדעתי.
ישראל חסון
אתה לא תגרור אותי לשום שיחה אישית.
היו"ר אופיר אקוניס
בינך לבין רוברט אילטוב.
ישראל חסון
גם לא ביני לבינך ב - -
היו"ר אופיר אקוניס
זה- ברור שלא.
ישראל חסון
אני שמח עכשיו על האמירה. אני מבין שישראל ביתנו היא מפלגה סקטוריאלית. אני מבין שאין אף ישראלי שצריך להיות שם. אני מבין שאנחנו צריכים לעודד את הקו הזה. אני מאד מבין – אם זה הקו - -
רוברט אילטוב
לא. אתה רוצה להגיד שאתה לא קיבלת אף קול של רוסי בחיים שלך.
ישראל חסון
מה זה רוסי?
רוברט אילטוב
אף קול של עולה מחבר העמים בחיים שלך.
ישראל חסון
מה זו ההפרדה הזו?
רוברט אילטוב
אתה באת וניצחת. אתה לא ייצגת את המגזר הזה. לא מעניין אותך המגזר הזה. ברור לנו גם.
ישראל חסון
אתה מרשה לו, או שאתה רוצה שאני אסיים? אני שמח שהדיון פה הוא סקטוריאלי - -
רוברט אילטוב
הדיון פה הוא על ערוץ 9, על אנשים שרואים את ערוץ 9. אתה מוזמן לא לראות - -
היו"ר אופיר אקוניס
חבר הכנסת חסון. אתה בזכות דיבור, אבל אני רק אעיר שאין פה דיון כרגע על ערוץ 9 וגם הצעת החוק מדברת על ערוץ ייעודי. ואמרתי – הערוצים הייעודיים הקיימים עכשיו זה 9 ו-24 ובעתיד יהיו ערוץ בשפה הערבית ואולי גם ערוץ חדשות, זה הכל. ואז זה יחול על כולם, אם החוק יעבור בשניה ושלישית.
ישראל חסון
אז אני אומר לך – ואני שם את הדיון בזווית ההסתכלות של מה המדינה הזו רוצה –ה אם היא רוצה לפתח ולעודד את הסקטוריאליות או לעודד את כור ההיתוך פה. רבותיי, עידוד הסקטוריאליות במדינה שלנו זה אם כל חטא. אנחנו עושים את כל הפעולות בשביל לשנות את זה. אנחנו צריכים למדוד את השילוב, ואם יש צרכים שהם מיוחדים, צריך להתחשב בהם. אני לא מתייחס לחוק. אני אומר לך על הקו – הן בבחירת האנשים, והן לקו הסקטוריאלי שאנחנו הולכים ומטפחים אותו.


תודה, ותודה על הציונים,לחבריי היקרים.
היו"ר אופיר אקוניס
אני אגיד לך - -
קריאה
· - -
היו"ר אופיר אקוניס
אתה לא אעונה לו ואת העניינים האישיים שלכם תעשו בחוץ או במועצת ישראל ביתנו ובמועצת קדימה, זה לא אישי, אין על זה ויכוח, שום דבר לא אישי בפוליטיקה.
נחמן שי
אני רוצה קודם כל לצנן קצת את הרוחות פה. אני מבין שיש אנשים עם זיכרונות מהעבר. אני, מבחינה חברתית, רוצה לומר לך, ישראל חסון, שהחלום של כור ההיתוך וכו' הסתיים. היום הגישה מדברת על פלורליזם תרבותי – גם בתוך ישראל , וגם בחברות אחרות שמורכבות מקבוצות שונות. היינו בדור הזה, החליפו שמות משפחה, מחקו עבר לאנשים, סידרו להם זהות חדשה. אנחנו כבר לא שם. שינינו את הגישה. ודרך הקליטה של חבר העמים הבנו שיכולים להתקיים כמה וכמה קבוצות, ולקיים גם את העבר שלהם וההיסטוריה שלהם והתרבות שלהם, וגם להשתלב יחד בחברה חדשה וגם קצת יותר גדולה, כמובן, מסך כל המרכיבים שלה. זה בצד התרבותי. השקעתי בזה הרבה שעות ולמדתי את העניין. היתה גישה כזו והיא השתנה, היא הרבה יותר פתוחה. לא רק בארץ, אבל אנחנו מדברים על ישראל.
רוברט טיבייב
עדיין לא.
נחמן שי
עדיין לא? - -
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו לא בדיון הזה, חבר הכנסת שי. זה דיון מרתק, אבל אנחנו לא בדיון הזה.
נחמן שי
זה דיון מרתק כי הוא משפיע גם על דעתי בעניין הזה. אני בעד שלערוץ 9 יינתנו הקלות כדי שהוא יוכל להשתלב בחבילה וכדומה. אבל אני רוצה שנהיה כנים מספיק עם עצמנו כדי שנבין שכאשר נותנים למישהו לוקחים משהו ממישהו אחר. העולם שלנו מורכב מ "קח ותן". לכן אני מדבר מכל חבריי שמעלים את ההצעה הזו שגם ישקיעו, באותה מידה של מחשבה, מה זה אומר מבחינת HOT, YES וכן הלאה- מה זה אומר מבחינת כל השידורים האחרים. אם יימצא פתרון, אני אתמוך בו מכל לב. אני בעד לתת – ואני רוצה להוסיף עוד נימוק אחד. ברור לי שהציבור של חבר העולים רואה הרבה טלוויזיה ורואה ערוצים שמגיעים מחוץ לגבולות ישראל.
מרינה סולודקין
צודק.
נחמן שי
ואני מעדיף שייראו את הערוץ שמשודר מתוך הארץ, כמה שאפשר יותר, ופחות את הערוצים האלה, כי בכל זאת – זו התרבות שלנו, זו המציאות שלנו וזו ההוויה שלנו. לכן יש לי עניין להגביר את הצפייה בערוץ 9 מול הערוצים האחרים שמשודרים בחוץ ויש להם גישה חופשית אליהם.


מה שאני מבקש ממך, היושב ראש, והחברים – להציע איזשהו פתרון שלא יפגע כלכלית בגורמים האחרים כדי שלא נתערב פה באופן גס, במירכאות, במשחק הכלכלי שקיים.
אחמד טיבי
אל"ף, יש חוק לגבי ערוצים ייעודיים, אחד מהם – הערוץ הייעודי בערבית. נשאלת השאלה למה עדיין אין ערוץ ייעודי בערבית. אני אומר לכם: הסיבות הן בעיקר כלכליות. לא עקרוניות, לא אידיאולוגיות, בכלל. יש טייקונים יהודיים בישראל שיכולים להרשות לעצמם לממן ערוץ זה או אחר.
רון אילון
עובדה שהם לא יכולים. הם רוצים שאנחנו נממן את זה.
אחמד טיבי
אני בדיוק מגיע לנקודה הזו. אין טייקונים כאלה – הכלכלה הערבית בישראל היא כלכלה חלשה, והיא אפילו לא עצמאית. יש טייקונים.
היו"ר אופיר אקוניס
ראיתי באחד העיתונים שזה הדבר הבא. אחד העיתונים הקדיש לזה מוסף שלם – היום או אתמול.
אחמד טיבי
כן, זה שוק צרכני שאינו מנוצל.
רוברט טיבייב
אף אחד לא מתנגד. אף אחד לא מתנגד לאף השקעה ערבית.
אחמד טיבי
לא אמרתי. אמרתי למה הוא לא קם – הוא לא קם בעיקר מסיבות כלכליות. עדיין אין יזמים שיקחו את הפרויקט הזה על עצמם, עם כדאיות כלכלית. כאשר בערוץ ייעודי בשפה הרוסית – אני, אגב, עקרונית, לא מתנגד שיהיה ערוץ כזה. אמרתי – יש טייקונים .
רוברט טיבייב
-- הכל. תרשום את זה לפרוטוקול.
אחמד טיבי
אני בעד אפילו שיהיו חברי כנסת רוסים פה.
פניה קירשנבאום
אז גם תצביע בשביל זה.
קריאה
אבל במינון.
רוברט אילטוב
הוא רוצה לקבוע מי יהיה, וכמה.
קריאות
· - -
אחמד טיבי
לכן, אדוני – נשאלת השאלה, ועדיין אין לי עמדה עקרונית לגבי הצעת החוק שתדע שהוויכוח שלי הוא עקרוני: אני שואל את עצמי ועדיין אין לי תשובה, האם בדרך כלל הציבור או המדינה או מאן דהוא צריך לממן את לב לבייב , למשל. האם מישהו צריך לממן אותו, לעזור לו, לשמן את כיסיו - -
פניה קירשנבאום
בינתיים הוא מממן.
אחמד טיבי
בסדר, ההצעה הזו – מטרתה להקל עליו. לאחרונה מנסים להקל עליו הרבה.
רוברט אילטוב
שיהיה טייקון ערבי – נקל גם עליו.
קריאות
· - -
רוברט אילטוב
שיקים ב- 200 מיליון שקל ערוץ, ונעזור לו. כמו ש YES מבקשים לעזור להם ו – HOT מבקשים לעזור להם. דרך אגב, גם מקבלים זכויות, ועוזרים להם.
היו"ר אופיר אקוניס
ניצן חן תכף יענה בקשר לערוץ הערבי. אנחנו היינו פה, פשוט – בשבוע שעבר עסקנו בזה.
אחמד טיבי
הטייקון הערבי הראשון שיבוא – ייעצר במחסום.
מרינה סולודקין
תזמינו אותנו לדיונים על הערוץ הערבי. אנחנו נתמוך ונעזור.
רוברט אילטוב
העניין הוא שאם החוק הזה עובר אין צורך בדיונים בנושא הערוץ הערבי.
מרינה סולודקין
אבל את זה הם לא מבינים.
אחמד טיבי
אני מבטיח לכם: בלי נאמנות – אין ערוץ ייעודי.


אני אומר, אדוני: ההתנגדות והפואנטה הראשונה שהצגתי היא עקרונית מאד. החברה בישראל היא רב תרבותית, על זה דיבר חבר הכנסת ישראל חסון לגבי פלורליזם תרבותי. יש סיעות בכנסת, יש מגזרים שונים, יש קהל בוחרים שונה שלכל אחד מהם יש אינטרס, והנבחרים מייצגים את מי ששלח אותם לכנסת, אבל יש גם ערכים אוניברסאליים. לא רק סקטוריאליים. אני, נכון, בגאווה מייצג את הסקטור שלי כמו שאתם מנסים לייצג. אבל יש מראית עין של איך נעשים הדברים. מראית העין של הוועדה המשותפת הזו היא צורמת, היא שערורייתית, היא לא היתה בכנסת מאז שאני חבר בכנסת, ואני ותיק כמעט יותר מכולכם פה.
מרינה סולודקין
לא נכון. אני 14 שנה כאן.
אחמד טיבי
תשתדלו להקשיב לכל מילה שאני אומר. אמרתי "כמעט".
רוברט טיבייב
אתה לא יכול להיות סולודקין.
אחמד טיבי
אני לא יכול. היא הכניסה את מולה לכנסת.
מרינה סולודקין
אני גם אכניס ערבים לקדימה. תזכור את זה.
אחמד טיבי
את שייכת לאלה שאני ממש לא רוצה לתקוף, כי אני מחבב אותך. אני מתאפק, שומר על רמת איפוק וריסון עצמי גבוהים ביותר.
היו"ר אופיר אקוניס
- - -
מרינה סולודקין
אני ניסיתי להכניס את חוסנייה ג'בארה לקדימה, באמת.
אחמד טיבי
גם על זה אני לא אענה.


ולכן, אדוני, לא סתם אנשים מרגישים לא נוח, גם עם הדיונים גם עם מה שדוחף את הדיונים האלה, המניעים מאחורי הדיונים האלה, המניעים מאחורי ההצעות האלה, החלוקה הסקטוריאלית, המעין קרטל הזה של כמה חברי כנסת. יש רושם, ואני אומר את זה ליושב ראש הקואליציה – שאתה עושה את הדברים כי אתה יכול. בדרך כלל לא זו צריכה להיות שיטת ההתנהגות או ההתנהלות גם של קואליציה רחבה וחזקה ומבוססת. יש צורך להקשיב לכל רחשי הלב בבית הזה, ולכל הסיעות. לא כל מה שאתה יכול אתה צריך לעשות.
זאב אלקין
תאמין לי – אני יכול הרבה פחות ממה שאתה חושב. למשל- אני לא יכול לקבוע את ההרכב של סיעת קדימה, מי מייצג אותה. ממש לא יכול, היא קובעת לעצמה.
אחמד טיבי
אל תיתמם. לא אתה ולא כל מי שמגנים על הרכב הוועדה.
זאב אלקין
אלה עובדות.
אחמד טיבי
אני חושב שלהכניס את ועדת העליה והקליטה לנושא של תקשורת הוא משהו שאינו ענייני. לא צריך. ועדת הכלכלה היא זו שדנה כל הזמן, למרות שאני לא חבר בה - -
היו"ר אופיר אקוניס
בהתחלה זה היה גם בלי ועדת הכלכלה. אני פשוט עמדתי על שתי רגליי האחוריות והחזרתי את זה לכאן ואז זה נקבע כוועדה משותפת.
אחמד טיבי
ראית עד לאן הגיע האבסורד?
היו"ר אופיר אקוניס
אז זה תוקן.
אחמד טיבי
זה לא ממש תוקן. מה, זה תוקן בגלל שאתה עכשיו יושב ראש ועדה משותפת, וזה מתקיים בחדר שלך? זה תוקן? זה צריך להיות בוועדת הכלכלה פרופר, כמו שכל הערוצים נידונים בוועדת הכלכלה. למה מכניסים את ועדת העליה, בהרכב הזה, של יוצאי ברית המועצות? מה זה, הדבר הזה? זה מוסיף כבוד לבניין? זה מוסיף כבוד לכנסת? אתם לא שמעתם את מה שאמר מרגי אז, כשחשפתי את זה מעל לדוכן? זה מפריע לאנשים. זה מפריע לאנשים. גם ההרכב, גם המניעים, גם צורת ההתנהגות. אין בזה כבוד לעניין, אין בזה כבוד לחברי הכנסת, לעמיתים שלכם. תודה רבה.
פניה קירשנבאום
כבוד היושב ראש, חברי הכנסת והאורחים. אני רוצה להתייחס לכמה נושאים. הנושא הראשון – אני בהחלט רוצה להפריד בין פוליטי לציבורי. אני הגעתי לארץ לפני 36 שנה יחד עם הוריי, ושניהם עבדו פה. אבל היום, כשהם נמצאים בגיל פנסיה, הרבה יותר נוח להם להשתמש ולראות ערוץ שדובר את שפת האם שלהם והם צופים בערוץ הזה. אפשר היה להגיד – הרי ברור שאם אנחנו רוצים שרוב הציבור יהיה מעורב בחיים של המדינה, הם צריכים להשתמש בחדשות ובהכל – בשפה שיותר נגישה להם ויותר נוחה להם. אבל אם מישהו חושב שערוץ 9 הוא בכיס של ישראל ביתנו – כמו ששמעתי פה –אני בעצמי צופה בערוץ ואני רואה שיש שם ייצוג לכל המפלגות, וכל ההווי הפוליטי – המדיני מקבל - -
רון אילון
במיוחד לאחמד טיבי יש ייצוג שם.
קריאה
יש, יש.
רוברט אילטוב
מי דואג לאחמד טיבי – הוא דואג לעצמו.
רון אילון
- - -
פניה קירשנבאום
תשמע, זה ממש לא מכובד שאתה קוטע אותי. אני לא הפרעתי לאף אחד היום. אבל אם כבר קטעת אותי אני רוצה להגיד לך – לפי בדיקה שערכתי בעולם, רוב חברות התשתית שגובות דמי מינוי מהחברים, הם מניחים את התשתית על בסיס דמי מנויים והם משלמים לחברות תוכן שיכניסו תוכן לתוך הכבלים שלהם, ורק במדינת ישראל נעשה בדיוק ההפך. אנשים משלמים דמי מנוי ואז, חברות התשתית עוד גובות כסף מחברות תוכן. הרי ברור שרוב העלות של התכניות נופלת על חברות התוכן ולא על הכבלים. אתם פעם אחת הנחתם כבלים ועכשיו אתם גובים את הכסף מדמי מנוי. מי מביא את התוכן לכבלים? מי מעלה את הרייטינג של הכבלים שלכם אם לא חברות התוכן? אז אתה יודע מה? – טעות בזה שאתם מתנגדים לערוץ 9 כי ערוץ 9 יכניס לכם יותר מנויים, יעלה לכם את הרייטינג שלכם ורק יוסיף לכם. על מה אתם נלחמים, בכלל, אני לא מבינה. אולי כדאי באמת לשקול ולהעביר את החקיקה, שאולי חברות התוכן צריכות לקבל כסף לא הם צריכים לשלם דמי מעבר. הם צריכים לקבל כסף על הפקת תכניות – תכניות בארץ, חדשות – כל הדברים האלה עולים כסף והם, כדי לשדר את התוכן שלהם הם עוד משלמים כסף לחברות הכבלים.
רון אילון
אנחנו בעד.
רוברט טיבייב
אני אשתדל לקצר בדבריי. לצערי לא שמעתי את דבריו של חבר הכנסת ישראל חסון אבל העניין בעיניי הוא די פשוט. 1,100,000 אנשים גרים בארץ. וזה נכון, יש פעם ראשונה בכנסת הסכמה מקיר לקיר של כל הסיעות, כל דוברי הרוסית, לפחות פעם ראשונה שקואליציה עם אופוזיציה ביחד הולכים על דבר מאד מהותי ומאד משמעותי. זה לא סוד. יש לי טענות כלפי ערוץ 9, כלפי התכנים שלהם, לגבי כל מה שקורה בערץ 9, אבל לא לעזור לערוץ משמעותי לחלק גדול מהאוכלוסייה? בעיניי זה דבר לא נכון ואני לא בטוח שהתמיכה הזו לערוץ 9 היא על חשבון HOT ו – YES או איזשהו ערוץ ערבי. אני ממש גאה. ברור שזה עניין פוליטי נטו. אני גם מייצג וגם חבריי מייצגים אוכלוסייה. זה לא סוד ואני לא מתבייש בזה, ויותר מזה – אני גאה בכך שאני מייצג את האוכלוסייה, ומנסה לעזור להם.
פאסיל לגסה
אני חושב שאני מדבר בוועדה הזו פעם שניה. אני רוצה להתחיל מדברי חברת הכנסת סולודקין על הנושא של הערוץ הייעודי. אני מנהל הערוץ באמהרית,דרך אגב, שתדעו – למי שלא יודע.
אחמד טיבי
הוא ייעודי?
פאסיל לגסה
על זה אני בא לדבר.
אתי בנדלר
לא, הוא לא ערוץ ייעודי.
פאסיל לגסה
בתקופה של לימור לבנת היה צריך להקים ערוץ רוסי – אמהרי. היה כתוב בחוק. השלטון התחלף, ובגלל פוליטיקה זרקו את הערוץ האמהרי. זה ברור, ולזה אי אפר להתכחש. גם אנשים שהיו באותה תקופה בערוצי הכבלים והלווין יודעים את הדברים האלה. אז בדלת האחורית, בגלל שלא היתה ברירה, עשו ערוץ לא ייעודי שאנשים משלמים עליו כסף. 16 אלף בתי אב – אתם יודעים מה האוכלוסייה האתיופית בארץ? - מעל 150 אלף. מתוכם 70% לא יודעים לקרוא ולכתוב גם באמהרית, שהיא שפת האם שלהם. הם משלמים 16 שקל כל חודש. אין לי שום בעיה שיפטרו מדמי מעבר. גם לי - -. בדלת האחורית - - האנשים שלנו מתפרנסים מהביטוח הלאומי. רובם נמצאים בקו העוני, אנשים שנמצאים בגטאות, כיוון שהם לא נמצאים במקומות שאפשר לראות אותם – הם מתרכזים בכל מיני מקומות. אולי עכשיו אין לנו לובי להילחם על זה אבל עוד כמה שנים – יהיה. אנחנו צריכים להתמודד עם המצב הזה. אין לי שום בעיה שיתנו הקלות, אבל אני אומר שהאוכלוסייה שלי, בדרך עקיפה משלמת דמי מעבר. אם נותנים הקלה לערוץ הרוסי ולערוצים אחרים - אני רוצה שגם נקבל את ההכרה שלי.
מרינה סולודקין
אתה חושב שהציבור שלנו לא משלם כסף?
פאסיל לגסה
אני מדבר על דמי מעבר. הציבור שלי משלם, האוכלוסייה של הציבור שלך - -תסתכלי עלי בעיניים.
מרינה סולודקין
אתה תסתכל עלי ביניים.
דנה נויפלד
קודם כל – הממשלה בשלב הזה מתנגדת.
זאב אלקין
נכון. יש ערר שלא נדון עדיין.
דנה נויפלד
לכן, עמדת הממשלה היא להתנגד, זה דבר ראשון.
זאב אלקין
אנחנו יודעים. הנהלת הקואליציה קיבלה עמדה על חופש הצבעה, כמו שהודעתי.
דנה נויפלד
דבר שני – אני רוצה להזכיר ולהתפלא קצת – אנחנו נמצאים במצב שיש לנו סכסוך כלכלי בין שני גופים ולמעשה הכנסת מבקשת לבוא ולהתערב בסכסוך כלכלי. למה הדבר דומה? נניח שהייתי בסכסוך עם בעל הדירה שלי על גובה דמי השכירות, היה נראה לי ששכר הדירה גבוה מדי, ואז הייתי באה לכאן ומבקשת מיושב ראש הוועדה שיתערב, ייכנס את הוועדה עבורי ויכריע בסכסוך לטובתי, באמצעות חוק. זה המצב שאנחנו נמצאים בו כרגע.
זאב אלקין
זה גם תיאור נכון של החלטה של ועדת השרים אבל אם משרד המשפטים רוצה כך לתאר את ועדת השרים, זו זכותו. כי לפי מיטב ידיעתי ועדת השרים החליטה לתמוך. יש, פשוט, ערר שטרם נדון. יש ערר שטרם נדון.
דנה נויפלד
קודם כל – ברגע שיש ערר - - הממשלה מתנגדת.
זאב אלקין
נכון, אבל התיאור המהותי שנתת תקף גם לגבי ועדת שרים לחקיקה ואני הייתי מציע למשרד המשפטים לא לתאר את ועדת השרים לענייני חקיקה בצבעים כאלה.
דנה נויפלד
אבל אדוני גם לא סתר את מה שאמרתי.


לכן, זה שהכנסת מתבקשת לבוא ולהתערב לטובת צד זה או אחר בסכסוך כלכלי, כעניין רחבי ולא רק בעניין הזה - זה עניין בעייתי. יש שני צדדים שיש להם סכסוך – הם יבואו ויפתרו את הסכסוך ביניהם. זה שהכנסת מבקשת לבוא ולהתערב לטובת צד אחד זה עניין בעייתי באופן רחבי, בלי שום קשר לערוץ 9.
זאב אלקין
את יכולה להזכיר לי איך שר המשפטים הצביע בוועדת השרים לחקיקה?
דנה נויפלד
אני שוב עונה לאדוני שעמדת הוועדה היא להתנגד.
קריאות
· -
אחמד טיבי
מהיום והלאה אנחנו נגיד – מה עמדת שר המשפטים, מה עמדת - -
זאב אלקין
רק שאלתי.
קריאות
· - -
דנה נויפלד
העמדה כרגע היא להתנגד, ואני מציגה את הטעמים להתנגדות.


מעבר לכך אני רוצה להזכיר שמדובר בהעברת דמי המעבר שזה תשלום כספי שמשלם בעל הערוץ הייעודי עבור השימוש בתשתית של הכבלים. אני אזכיר - -
רוברט אילטוב
למה ערוץ 2 לא משלם?
מרינה סולודקין
התשובה הישראלית – ככה.
רוברט אילטוב
זה גם עניין כלכלי.
דנה נויפלד
אני מוכנה להסביר.
רוברט אילטוב
אנחנו רוצים להשוות את התנאים.
דנה נויפלד
אם רוצים להשוות את התנאים אז אולי יש מקום לדון האם יש מקום להשוות את התנאים מבחינה רגולטורית. החובות המוטלות על ערוץ 2 ועל ערוץ 10 לא דומים ולא מתקרבים בכלל - -
קריאות
· - -
דנה נויפלד
בכלל, אפילו לא בעשירות - -


אם רוצים להשוות את התנאים אז בואו נתחיל – אפשר לפתוח ולראות האם יש מקום להשוואה בין החובות הרגולטוריות. הדבר בכלל אינו דומה. אז אני רק רוצה לומר- שההטבה שניתנת מתגלגלת, אולי, אל הצופים - -
רוברט אילטוב
כשערוץ 10 תרגם את הדברים לשפה הרוסית – הם בסוף ביטלו, כי זה עולה להם כסף.
מיכל בר דור
ערוץ 10 משלם הרבה יותר כסף להפקות מקור מאשר - -
רוברט אילטוב
הם ביטלו את התרגום לשפה הרוסית כי זה עולה להם כסף.
קריאות
· - -
מיכל בר דור
אבל זה לא רלבנטי - -
מרינה סולודקין
לנו זה רלבנטי.
רוברט אילטוב
יש פה ציבור שגם משלם לנו משכורת – לך וגם לי, ואנחנו מייצגים אותו, מה לעשות?
מיכל בר דור
ההצעה שלכם תגרום לנו לשלם יותר כסף, יותר דמי מנוי.
דנה נויפלד
התשלום הזה מוטל על בעל הערוץ ולא מוטל על הצופים. זה נכון שבעקיפין זה מגולגל על הצופים, אבל צריך להבין שההטבה ישירה שנגזרת מהצעת החוק היא לכיסו של בעל הרישיון הייעודי ולא בהכרח לצופים.
רון אילון
אני אנסה להתייחס, ואני בטוח שיפריעו לי כאן באמצע, וזה בסדר. אם לא הייתי מנכ"ל YES הייתי אומר כך: שהדיון הזה הוא יותר ממביש, מהטעם הפשוט: יש חברה שקוראים לה "ואש טלקנל" ידועה יותר בחדר הזה בתור ערוץ 9, והיא צריכה לשלם סכום של כ- 700 אלף בשנה, לחברה שקוראים לה YES. בשביל זה אתם יושבים פה, דרך אגב, רבותיי. אתם יושבים פה בשביל 700 אלף שקל בשנה. והחברה הזו מסרבת לשלם, מטענות שונות.
אחמד טיבי
מי בעל החברה?
רון אילון
בעל החברה זה כנראה לב לבייב.
רוברט אילטוב
ולכם אין בעלים . אתם באתם בהתנדבות כולכם.
רון אילון
ההבדל היחיד הוא - -
קריאה
זו פשוט חוצפה.
קריאה
· - -
אחמד טיבי
נכון או לא נכון? יש לו נציגים אישיים פה.
היו"ר אופיר אקוניס
מה זה נציגים אישיים? נו, באמת - -
אחמד טיבי
חברי כנסת שעובדים מטעמו.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה, אנחנו מודים לך. רון אילון בזכות דיבור.
אחמד טיבי
ואם תמשיכו אנחנו נזכיר שמות.
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו מוחקים מהפרוטוקול - -
אחמד טיבי
לא למחוק. ללב לבייב יש אנשים שעובדים מטעמו, פה, בכנסת.
רוברט אילטוב
אתה מתכוון אלי, אדוני?
אחמד טיבי
אמרתי שאני לא אגיד שמות.
קריאה
אתה יכול להגיד שמות.
רוברט טיבייב
אתה מתכוון אלי?
אחמד טיבי
כל אחד יגיד מי מפעיל אותו.
היו"ר אופיר אקוניס
כל חברי הכנסת הם נציגי ציבור. נבחרו.
רון אילון
כשהערוץ זה קם, וחברת "ואש טלקנל" זכתה במכרז לשדר, היא ידעה שעליה לשלם. חלפו 7 שנים והיא החליטה שהתשלום לא נוח לה. דרך אגב, היא לא שילמה כמעט כלום מעולם. נקרתה לדרכה הזדמנות, וההזדמנות היא לאסוף קבוצה של חברי כנסת, שיפטרו אותה מהתשלום. אם לא הייתי מנכ"ל YES הייתי אומר לכם שבין בעיית "ואש טלקנל" לשלם 700 אלף שקל לשנה ובין המגזר הרוסי אין ולא כלום. רק כדי לחזק את עמדתי – אתם יודעים שיש פה שתי מצלמות, כאן, באולם הזה. אחת – של ערוץ 33 של הכנסת - - -
קריאות
ערוץ 99.
היו"ר אופיר אקוניס
אל תערבב שמחה בשמחה – בקרוב ערוץ 33 מגיע לכאן, -- הצעת חוק לביטולו.
רון אילון
והמצלמה השניה היא של ערוץ 9, חברת חדשות שלו, שלא מפוקחת, ואני בטוח שהעורכים של ערוץ 9 בחדשות ישדרו כמו שצריך את הדיון הזה ויביאו לביטוי נאמן לכל הצופים שלהם את - -
היו"ר אופיר אקוניס
יהיה סינק שלך, ושל חבר הכנסת ישראל חסון, כמתנגדים.
זאב אלקין
· - -
אחמד טיבי
אותי אי אפשר לשכוח.
היו"ר אופיר אקוניס
בכל הערוצים.
רון אילון
אנחנו לא עוסקים במגזר, רבותיי. אתם יודעים מדוע. – מאד פשוט: כש- YES הביאה ערוצים רוסים ושידרה אותם כחלק מחבילת הבסיס, ללא תשלום נוסף, חברת "ואש טלקנל" דאגה לכך שלא יהיו פרסומות בערוצים האלה, כאן, בישראל. כלומר- שהיא תהיה המונופול על הפרסום לאוכלוסייה דוברת השפה הרוסית. מה התוצאה של ההחלטה הזו? שהערוצים הרוסיים האלה ששידרו לקהל הרוסי במסגרת חבילת הבסיס ב – YES -נסגרו. כל מה שקרה הוא ש – YES,על מנת להציע אותם - -
דב אברמוביץ
את זה בג"ץ החליט.
רון אילון
אין ספק, בג"ץ. אתם הייתם תומכים נלהבים. מי הגיש את הבג"ץ?
דב אברמוביץ
בג"ץ מחליט.
היו"ר אופיר אקוניס
מר אברמוביץ, אין כרגע דיון בינך לבין רון אילון. בבקשה.
רון אילון
אנחנו גובים כסף על הערוצים האלה כי בעלי הערוצים, שהם לא פחות טובים מ "ואש טלקנל" לא מוכנים לשדר ללא פרסומות. זאת אומרת, האוכלוסייה הרוסית משלמת יותר כסף בשביל לראות ערוצים ברוסית, בשביל לתמוך בחברת "ואש טלקנל", הידועה כ "ערוץ 9".
רוברט אילטוב
אתה גובה מהם דמי מעבר?
רון אילון
אני לא גובה מהם דמי מעבר.
רוברט אילטוב
למה?
רון אילון
אני אסביר לכם למה. אני, דרך אגב, מוכן לא לגבות דמי מעבר מערוץ 9. אני מקבל את הצעתך, גברתי, חברת הכנסת. רק דבר אחד תעשו לנו: תפטרו אותנו מעונשם. אנחנו מחויבים להעביר אותם. החוק קבע, לא ביקשנו להעביר אותם. כשאנחנו משלמים על תוכן זה תוכן שאנחנו בחרנו. אם אנחנו טעינו, אנחנו משלמים על הטעות הזו. אין לנו צופים. פה, מדינת ישראל הכריחה אותנו להעביר אותם. דבר שני – היא הכריחה אותנו לתת להם את ערוץ 9. ולכן משלמים. לי יש הצעה אחת: שחררו אותנו מהחובה לשדר אותם. שחררו אותנו מהחובה לשדר אותם בערוץ 9, ואנחנו לא נבקש כלום. ואם אנחנו נחליט שאכן הערוץ הזה הוא ערוץ בלתי רגיל, נחוץ לאוכלוסייה, ובלעדיו – אין לנו מנויים, אנחנו נקנה את התוכן מהם. אם הוא כל כך טוב? תנו לשוק החופשי לעבוד, מה איכפת לכם? אבל אתם הרי לא תעיזו לעשות, כי אתם יודעים שהערוץ הוא איננו ערוץ שיודע לעמוד בפני עצמו. יש עוד ערוצים ייעודיים - -
זאב אלקין
זה גם ההצעה שלך בעניין 2 ו – 10, אני מניח?
רון אילון
אני מבקש: אל תאיימו עלי.
זאב אלקין
לא, אני שואל.
רוברט אילטוב
רק אתה יכול לאיים פה?
מרינה סולודקין
כן, אתה מאיים בקול רם. אתה מאיים. אתה גם משפיל, גם אומר דברים שהלוואי שהנציגים שלו - - - אני חושבת שאם זה אפשר ללכת לבית משפט – אני בטוחה.
זאב אלקין
אגב, המשפט הזה – תשחררו אותנו מזה, כדאי לזכור אותו לדיון אחר, כשיהיה כאן דיון על הסוגיה של ה - DTT אנחנו בוודאי ניזכר בו. עמדה מעניינת.
רון אילון
גם אז אמרנו. זו עמדה מעניינת וחד משמעית.
פניה קירשנבאום
אולי כדאי לפתוח לשוק החופשי ונראה מי יקנה. ואז, אולי - -
רון אילון
דרך אגב, אני בעד, רק - -
קריאות
· -
היו"ר אופיר אקוניס
טוב, מר אילון, בוא תתכנס לסיום.
רון אילון
רק אני מבקש לתת לי, באמת, לסיים את דבריי. אין לי בעיה עם ההפרעות, רק תנו לי לסיים.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מזכיר לך שגם אתה הפרעת לחברי הכנסת – אז - - זכותם להפריע.
רון אילון
אם כבר מדברים על אפליה, אז האפליה היא הפוכה. אמרתם – ערוץ 2, אמרתם ערוץ 10. ערוץ 2 ו – 10 נבחרו במכרז, שילמו כסף על המכרז הזה. הם משלמים תמלוגים - -
רוברט אילטוב
וערוץ 9 לא נבחר במכרז?
רון אילון
כן, רק שהמכרז שהוא נבחר היה שהוא צריך לשלם כסף ל - -
רוברט אילטוב
· מה לעשות?
רון אילון
אז אם הם רוצים להיות כמו ערוץ 2 ו – 10, שלא משלמים לנו כסף, ש- 1. התחרות בפרסומות תהיה לכולם, לא רק בערץ 9 2. ישלמו תמלוגים כמו כולם.
רוברט אילטוב
שישלמו גם מסים בישראל.
רון אילון
3. שיעמדו בחובת הפקות המקור כמו כולם 4. שחברת החדשות שלהם תהיה מפוקחת כמו חברת החדשות של 2 וכמו חברת החדשות של 10. אנחנו מדברים על ערוץ שמהיום שהוא קם, נבנה על אפליה לטובה. אך ורק לטובה. כל עוד הוא פעל בגדר כללי המשחק שהמדינה הגדירה לו – זה היה בסדר. ככה הגדירה המדינה ערוץ ייעודי. עכשיו מבקש הערוץ הזה להקים ייצור חדש, שמצד אחד לא משלם דמי מעבר, לא פועל בכללי המשחק הרגילים, ומצד שני לא חלות עליו כל החובות שחלות על ערוצים אחרים. למה? ודרך אגב, אם ההטבה הזו כל כך טובה, למה לתת אותה לחברה אחת? תצאו במכרז. תציעו מבנה חדש של ערוץ דובר שפה רוסית, למה החבורה הזו, שנכשלה בלהקים עסק כלכלי, למה החבורה הזו תקבל את הטבה? תציעו לכל האוכלוסייה הרוסית שיקבלו את ההטבה הזו ונראה מי ייקח אותה.
רוברט אילטוב
YES הצליחה? היא בא לבקש פה הטבות כל הזמן – היא הצליחה? מה זה הדו פרצופיות הזו?
רון אילון
אני יודע שדבריי לא נעימים לאוזן - -
רוברט אילטוב
לא, הם נעימים, אבל אתה יודע – אתה גם רוצה לבוא ולבקש פה הטבות, כי אתה הצלחת. אתה רווחי, הכל אצלך בסדר, וכל האחרים נכשלו.
רון אילון
אני רק רוצה לסיים – את כל הדברים האלה הייתי אומר אם לא הייתי מנכ"ל YES, אבל אני מנכ"ל YES ואני מנהל עסק כלכלי. מה שאתם מבקשים פה, רבותיי, זה שבמקום שמדינת ישראל, אם היא חושבת, ו - -
מרינה סולודקין
אתה לא מדינת ישראל.
רון אילון
אני בוודאי לא, אבל אתם כנראה מדינת ישראל ואתם חושבים שצריך לתמוך - -
מרינה סולודקין
זה לא כנראה. - - ריבון, ואת הקול של החתולים השמנים אנחנו לא צריכים לשמוע כאן.
רון אילון
אז רבותיי. אנא שלמו, כמה שזה עולה. תעבירו הצעת חוק שמסבסדים ערוצים ייעודיים, לא על חשבון YES ו – HOT ולא על חשבון אף אחד. תעבירו הצעת חוק כזו ונשדר אותם בשמחה.
מיכל רפאלי כדורי
אני מתחברת למילה "עדינה" שאתה השתמשת בה בציניות כי אני לא יכולה במקום הזה להגיד מילה אחרת, אז אני אגיד שהדיון הוא ציני, אבל יש כאן כמה עובדות שצריכות להיות על השולחן, כי חוזר כל פעם השימוש בציבור הרוסי. הציבור הרוסי אין בינו ובין הדיון הזה דבר ועניין.
מרינה סולודקין
זה את פוסקת. מי את?
מיכל רפאלי כדורי
אני רוצה לדבר על עובדות.
מרינה סולודקין
אלה לא עובדות. את לא מבינה כלום, לצערי הרב.
מיכל רפאלי כדורי
הערוץ הזה משודר בחבילת הבסיס. 100 אחוז מהצופים הרוסים מקבלים אותו ללא תמורה נוספת. החוק הזה אם הוא יעבור, לא יגיע אליהם, לא רלבנטי להם, לא נוגע לכיסם. הוא גם לא נוגע לערוץ המוזיקה. לא במקרה הם לא נמצאים פה. הם הגיעו אתנו להסכם שהונח אתמול בבית המשפט. הוא חתום, הוא סגור, הוא משולם. הם לא ערוץ שמרוויח יותר מערוץ 9. הם נבנו בדיוק באותו מתווה חוקי, ולכן, שיהיה ברור - -
מרינה סולודקין
מה עם הציבור ששומע ערוץ המוזיקה?
מיכל רפאלי כדורי
החוזה, אגב, לא מפריע לשמוע. יש חוזה - - יש שידור, השידור ממשיך. אגב, השידור המשיך גם 9 שנים כשלא שילמו. אנחנו מעולם לא מנענו את השידור גם כשלא שילמו לנו. השידור מתנהל גם עם חברות שלא משלמות לנו. זו ההגינות שלנו.


אני רק מבקשת לחדד: ערוץ 24 לא נמצא פה כי זה לא מעניינו, ולכן תדעו שאתם עושים חקיקה - היא נקראת "חקיקה פרטית" בז'רגון של הכנסת אבל היא גם פרטית במובן של לחוקק חוק שמיועד לאדם מסוים.
יורם מוקדי
אדוני, יושב ראש הוועדה המשותפת, תודה רבה על רשות הדיבור. קודם כל – גילוי נאות: כשהייתי צעיר והייתי בשירות המדינה אז כתבתי את המכרז לערוץ הייעודי בשפה הרוסית, ואני מאד גאה בזה שיצא ערוץ ייעודי בשפה הרוסית. גם כתבתי מכרז לערוץ המוזיקה וגם הוא קיים. פורסמו 3 מכרזים נוספים- אחד לערוץ חדשות, אחד לערוץ מורשת ואחד – לערוץ ערבית. וכולם נכשלו.


אני אציג את עצמי – אני סמנכ"ל תוכן ורגולציה בחברת HOT, ובעברי הייתי מנכ"ל מנהלת הסדרת השידורים וגם יושב ראש מועצת הכבלים, המועצה לשידורי כבלים ולווין. 3 ערוצים פורסמו ונכשלו כי לא היה מי שבא לקחת אותם – גם ערוץ בערבית, ואפשר להגיד רק לזכותה של המועצה, לרבות יושב ראש המועצה הנוכחי, שעושים כל מאמץ כדי שגם ייצא ערוץ ייעודי בשפה הערבית.


בהצגת החוק נאמר שבעצם מקורו בזה שלא הגיעו להסכמות בנושא דמי המעבר של הערוצים הייעודיים. אני רק רוצה לספר לחברי הוועדה שחברת HOT חתמה כבר לפני שנים רבות על הסכם – גם עם ערוץ 9 וגם עם ערוץ 24, ערוץ המוזיקה, לגבי דמי מעבר. אין סכסוך, אין מחלוקת, אין שום דבר. יש הסכם כתוב, יש אפילו התחייבות של הצדדים של בכלל לא לקדם הצעות חוק בנושא הזה, אז אני בטוח שאם תינתן רשות דיבור לערוץ 9 הוא בוודאי גם יתנגד, כפי שהוא התחייב בהסכם.
קריאות
- - -
יורם מוקדי
החוק הנוכחי בנוי על זה שלוקחים שישית מקיבולת הכבלים ומפקיעים אותה לטובת ה - -. כך בנוי החוק הזה. במסגרת ההפקעה הזו המדינה יכלה להחליט שהיא מפקיעה שישית מקיבולת הכבלים לבעלי רישיונות שונים והמדינה תממן את ההפקעה הזו, והיא החליטה להשית את עלות ההפקעה הזו על הגורמים שיעברו, וקבעה הסדר שאומר שערוץ - - ייעודי ישלם דמי מעבר, הוא ינהל משא ומתן עם הכבלים ובהיעדר הסכמה יקבע שר התקשורת את דמי המעבר. מה שקרה הוא שאחרי שעלו ערוץ 9 ו-24 לאוויר, לקח הרבה זמן להגיע להסכמה הזו. היה משא ומתן מסחרי מאד מאד לא פשוט. כמובן שכל צד רצה להיטיב את מצבו, ובלחץ הרגולטורים של אז, לחץ כבד מאד על הצדדים להגיע לפשרה, בעיקר על הכבלים, הגיעו לפשרה הזו. כך שיש הסכם על דמי המעבר ולכן הצעת חוק, ככל שהיא נוגעת לכבלים, לא רלבנטית. יש שני ערוצים ייעודיים היום באוויר – לשניהם יש הסכם, הם מרוצים, לא שמעתי תלונות שלהם על דמי המעבר, הם עומדים בהסכם, והכל בסדר, מבחינתי. אם הכנסת חושבת שבכל זאת היא רוצה להשית את התשלום הזה על המדינה אז היא תקיים דיון על זה שהמדינה תממן את הדבר הזה. אבל אנחנו במצב שבו אנחנו עומדים במילתנו, אנחנו מקיימים את ההסכם הזה, ואני לא מבין למה אני נמצא בדיון הזה.
נגה רובינשטיין
שלוש נקודות בהמשך לדברים שאמרה דנה נויפלד ממשרד המשפטים. אנחנו מצטרפים לדברים שאמרה בכל פה. אני אגיד את הנקודה שהיא בעניי מאד משמעותית. אולי היא לא תהיה מאד רלבנטית לדיון אבל הצעת החוק הזו סותרת את עקרונות היסוד שעליהם מבוססת החקיקה של דיני התקשורת. יש כאן קניין פרטי עם אלמנטים ציבוריים, אבל בכל מקום שבו אנחנו באים וכופים יש איזושהי הצדקה לשלם – אלא אם יש טעמים מאד מאד ייחודיים. במקום הזה אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה ערוץ 9 – וצריך לשים את הדברים על השולחן, כי הם כבר הושמו על ידיכם – ערוץ 9 זה הערוץ שבו אנו דנים – הוא הערוץ שבגינו מובאת החקיקה הזו. הדברים הועלו כאן גם על ידי חברי הכנסת. במקום הזה שאנחנו מדברים על חקיקה ייעודית – במובן הרע של המילה. חקיקה ייעודית, ספציפית, שבאה לתת הטבה לערוץ מסוים, תוך פגיעה בשוויון וגורמים אחרים, וצריך להגיד את זה.
רוברט אילטוב
איפה היית בערוץ 10 כשנתת להם הטבות? איפה היה המשרד שלכם כשהיה ערוץ 10? איזו חוצפה זו?
נגה רובינשטיין
אחרי שאני אסיים אני אשמח לענות לכל שאלה.
מרינה סולודקין
קודם כל – את לא יכולה. תמיד השאלה - - 2010. למה לא.
רוברט אילטוב
- - -
נגה רובינשטיין
אני אבקש את הגנת היו"ר.
היו"ר אופיר אקוניס
אם תרצו תוכלו לשאול שאלות אחר כך.
נגה רובינשטיין
אני בשמחה אענה על כל שאלה לאחר שאסיים את הדברים שלי.


למעט העובדה שיש כאן בעל רשיון שיש לו תשתית, שהתשתית הזו לא סתם נולדה- לא ביום אחד היא נמצאה באדמה, ותשתית הלוויין בשמיים. להעביר ערוץ עולה כסף. אם אנחנו כופים אנחנו חושבים שבגין זה צריך להיות תשלום. ואגב, עמדת הממשלה היא שגם ערוץ 1, 2, ו – 10 צריכים לשלם. ולכן, הצעת החוק הממשלתית שניצבת היום בפני ועדת הכלכלה בה מובעת עמדת הממשלה לפיה צריך להיות תשלום על ידי כל הערוצים. במובן הזה כמובן שלא יהיה היגיון ללכת ולפטור פה ערוצים ספציפיים.


אני רוצה לומר שמה שנעשה כאן, בדיון הזה, לא עולה בקנה אחד עם מה שהוועדה הזו עשתה לפני שבוע, בראשותך. הוועדה כאן החליטה שהנושאים כולם כרוכים אחד בשני – נושא החבילה הצרה, נושא הפרסום, נושא התשלומים של ערוצים ייעודיים, ונושאים של ההטבות הרגולטוריות והמגבלות הרגולטוריות. לא יכול להיות ולא ניתן יהיה לשלוף אבן אחת מתוך אותו מכלול בשביל לתת הטבה מסוימת לערוץ מסוים. זאת אומרת, אי אפשר יהיה ביד אחת להצביע על הצעת החוק הזו וביד השניה להמשיך בדיון שהתקיים כאן בוועדת הכלכלה, בהרכבה כוועדת כלכלה, על אותו מכלול – שאדוני ישב כאן בשבוע שבעבר והסביר באופן מאד מפורט- אנחנו, כמובן, מקבלים את העמדה הזו – למה נקודה אחת לא יכולה להיבחן ולא הנקודה האחרת. לכן, בעינינו הדברים אינם עולים בקנה אחד.


הנקודה האחרונה שאני רוצה להעלות – אם סבורים חברי הכנסת שכל ערוץ שהוא ערוץ ייעודי או ערוץ שמיועד לאוכלוסייה מסוימת, יש לגביו איזשהו כשל שוק מסוים, צריך לסייע לו, לא רק בדרך של פרסום אלא גם בדרך של מתן פטור. אנחנו מציעים שיינתן פרסום גם לכל ערוץ מקביל באותם נושאים. כך, למשל, אם יש ערוץ רוסי שמשודר על ידי גורמים אחרים – מפיקים עצמאיים, הטלוויזיה הרב ערוצית – הם יקבלו ממחר בבוקר פרסום. אם יש ערוץ מוזיקה שמשודר על ידי חברת HOT או על ידי חברת YES – מחר בבוקר יקבלו פרסום. אם אנחנו רוצים לסייע לסוג האוכלוסייה ולא לסוג הערוץ המסוים, אנחנו צריכים לתת את ההטבה הזו של פרסום ממחר בבוקר.
לאה ורון
הם יקבלו הטבה לשדר פרסומות.
ניצן חן
אני רוצה לחזור חזרה לסוף שנות ה- 90. הממשלה יזמה , בגלל שהיא הגיעה למסקנה שיש צרכים חברתיים שהערוץ הפתוח, המסחרי, לא נותן מענה, ויזמה להקים חמישה ערוצים ייעודיים. נכון שרק שניים קמו בעיקר בגלל מודל עסקי ובעיות של התכנות כלכלית. כל עוד נקודת ההנחה היא שיש כשל שוק וה- 5 נושאים הללו, ששניים הצלחנו, ושלושה אני עוד לא חושב שנצליח – אלה ערוצים ייעודיים שהוטלו עליהם חיובים רגולטוריים למכביר, והם נתונים תחת פיקוח מתמיד וקפדני של מועצת הכבלים והלוויין.
רוברט אילטוב
יש טענה ש - -
ניצן חן
מודל הפרסום – המדינה החליטה שיש צורך חברתי לערוצים האלה, ובגין זה היא גם נתנה להם - מונופול בפרסום. כי שאר הערוצים בכבלים ובלווין – אין להם פרסום, ולחמישה האלה – יש. חבל שחבר הכנסת טיבי לא נמצא כאן, אבל אני באמת חושב שאנחנו נעשה כל מאמץ ונמצא טייקונים, ואני לא יודע מה הם תנאי הסף להיות טייקון – אבל יש בהחלט סוללה נכבדה של אנשים, גם יהודים וגם ערבים שמוכנים להיכנס להרפתקה הזו, ושיהיה ערוץ ערבי מסחרי.


מועצת הכבלים והלוויין החליטה ב-2004, ואם אני לא טועה, אז יושב ראש המועצה היה עורך הדין יורם מוקדי – לתמוך במתן פטור בדמי מעבר לערוצים הייעודיים.
קריאה
אם לא תהיה הסכמה.
ניצן חן
בסדר. יחד עם זאת, ואני בהחלט מתחבר עם סוף הדברים של עורכת הדין רובינשטיין – מכיוון שאנחנו לפני רפורמה, ומכיוון שיש לא מעט נושאים שצריכים לסגור אותם – DTTלמשל, כן או לא ערוצים ייעודיים, חבילה צרה, ערוצים פתוחים שצריכים לשלם דמי מעבר לפי הרפורמה המוצעת – ואם ערוץ 1, 2, ו – 10 ישלמו דמי מעבר, אין סיבה שהערוצים הייעודיים יקבלו פטור,כך שאני מציע, למרות שמבחינת הרציונל יש ערך חברתי לערוצים ייעודיים ומועצת הכבלים והלוויין כן התייחסה לנושא הזה, אני לא חושב שזו העת להצביע על ההחלטה הזו, למרות שליבי עם הערוצים הייעודיים ואני חושב שיש להם ערך חברתי חשוב וגם סוגיית דמי המעבר צריכה להיות נידונה בתוך הפאזל הכולל – כן או לא DTT, כן או לא חבילה צרה, כן או לא פרסום בתוך הכבלים והלוויין. לקחת, כמו שאמרה נגה רובינשטיין, אבן אחת כרגע, זה לא נכון. טקטית זה לא נכון, כי עוד לא הכרענו את סוגיית ה – DTT שהיא, לדעתי, הרבה יותר משמעותית מדמי המעבר. זו דעתי.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מאד מודה לכם על הדיון. אבקש לקרוא את החוק.
ניר ימין
"הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון – חובת העברה ללא תשלום של שידורי ערוץ ייעודי), התש"ע-2010.

תיקון סעיף 6לד 1. בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בסעיף 6לד (ב) , האמור בו יסומן "(1)" ואחריו יבוא:
"(2) הוראות פסקה (1 ) לא יחולו על משדר ערוץ ייעודי כאמור בסעיף קטן (א3)".
היו"ר אופיר אקוניס
הערות לנוסח?
דודי קופל
הנוסח, כפי שהוא כיום, חל אך ורק על בעל הרישיון הכללי
לשידורי כבלים, דהיינו- חברת HOT ולא חל על בעל רישיון לשידורי לוויין, דהיינו חברת YES. דהיינו, אם הנוסח יעבור כמו שהוא, הערוצים הייעודיים יצטרכו לשלם דמי מעבר לחברת הלוויין.
זאב אלקין
ולכן – מה אתם מציעים?
נגה רובינשטיין
החוק הזה ממילא לא שוויוני.
דודי קופל
אנחנו לא מציעים, אנחנו מעירים.
מיכל רפאלי כדורי
זה נושא מהותי. צריך להחזיר את זה למליאה ולוועדת השרים?
זאב אלקין
כשתהיי חברת כנסת תעלי הצעה לסדר היום ואנחנו נשקול את זה. אנחנו, כמציעים, מקבלים את הערת הממשלה ומבקשים לשנות את הנוסח בהתאם. בהחלט לא התכוונו להפלות בין HOT ל – YES. יותר מזה – נאמר כאן על ידי HOT שיש הסכם, ואנחנו, אני חושב, נשקול לקראת קריאה שניה ושלישית להכניס, אולי, תיקון, שבמידה וקיימים הסכמים קיימים לפני כניסת החוק לתוקף, שהחוק לא יחול עליהם.
היו"ר אופיר אקוניס
אז נצביע על הנוסח הזה? אין נוסח אחר.
נגה רובינשטיין
מי שהיה לגישתכם בסדר, התקשר בהסכם – הוא יצטרך לשלם את הסכום, אבל מי שפטרו אותו בגלל ש0 8 שנים הוא לא שילם ולא הגיע להסכם – אז הוא ימשיך לא לשלם? זה המצב?
זאב אלקין
זה עוד לא נגמר, החקיקה.
היו"ר אופיר אקוניס
הנוסח הוא לקריאה ראשונה, לא לקריאה שניה ושלישית. זה לא הזמן. עוד תהיה הידברות , חוזרים לכאן. קודם כל – יוצאים לפגרה, יש לנו הרבה זמן לעבוד על זה.
דנה נויפלד
יש עוד הערות - -
אתי בנדלר
אני מבקשת שלפני ההערה, כיוון שאני מכינה את הצעת החוק, בסופו של דבר, קודם כל – אני מציעה לתקן את הנוסח כך שהוא יחול גם על בעל רישיון לשידורי לוויין. דבר שני – באשר להערה של חבר הכנסת אלקין - -
זאב אלקין
זה לא לעכשיו.
אתי בנדלר
אני גם לא מתייחסת לזה בדברי ההסבר. זאת אומרת, אני לא מתייחסת לתחולה של ההצעה.
היו"ר אופיר אקוניס
הערתם, וההערה התקבלה על ידי המציעים. יש עוד הערות. אני מציע להעמיד להצבעה.
דנה נויפלד
אני מבקשת להעיר עוד הערה - ההצעה הזו חלה, כפי שהיא נוסחה, מהיום שבו היא תתפרסם ואילך. זאת אומרת שכל דמי המעבר שלא שולמו עד היום – לא תהיה שום מניע ה- -
זאב אלקין
כפי שהעירה היועצת המשפטית והשבתי לה בחיוב – שכל הנושא הזה ראוי שיידון לקראת קריאה שניה ושלישית. אנחנו, כרגע, לא נתייחס אליו. כל סוגיית העבר, הסכמים קיימים, תביעות שיש לגבי העבר – נתייחס בזמן - -
נגה רובינשטיין
אז אנחנו נתייחס .
היו"ר אופיר אקוניס
מאה אחוז, כולם יתייחסו. בשינויי הנוסח – נצביע על הנוסח הזה, אבל אנחנו אומרים שהוא יהיה בשינויי נוסח שיתוקנו ברוח הסכמת המציעים להצעת הממשלה.
אתי בנדלר
יתוקן סעיף נוסף. בסעיף הזה אני - - לשנות.
לאה ורון
לפני ההצבעה, אני רוצה להודיע מי יכול להצביע: חבר הכנסת אקוניס, חבר הכנסת אילטוב, חבר הכנסת טבייב, חברת הכנסת קירשנבאום – במקום חברת הכנסת שמטוב, חבר הכנסת אלקין, חבר הכנסת מיכאלי וחברת הכנסת סולודקין.


חברי הכנסת שלא קראתי בשמם אינם יכולים להצביע.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מעמיד להצבעה. מי בעד? מי נגד? אין נמנעים, אני מודה לכם ההצעה אושרה.
רוברט טיבייב
סליחה, רביזיה.
אתי בנדלר
בוועדת הכלכלה אין הצבעה ביום שבו מבקשים רביזיה. לא מייד אחרי ההצבעה. אין דבר כזה.
היו"ר אופיר אקוניס
אין בקשה לרביזיה. אני מודה לכם, הישיבה נעולה.
אתי בנדלר
הוגשה בקשה לרביזיה.
היו"ר אופיר אקוניס
אתה מגיש את הרביזיה או מושך? אין בקשה לרביזיה. סליחה, הוא משאיר את בקשת הרביזיה.

אני מודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:05

קוד המקור של הנתונים