ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/03/2010

תקנות נתיבים מהירים (אופן החיוב בתשלום אגרה ואכיפת תשלומים), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
PAGE
27
ועדת הכלכלה

8.3.10


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מס' 199

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, כ"ב אדר התש"ע (8 במרס 2010), שעה 12:15
סדר היום
תקנות נתיבים מהירים (אופן החיוב בתשלום אגרה ואכיפת תשלומים), התשס"ט-2009
נכחו
חברי הוועדה: אופיר אקוניס – היו"ר

אורי מקלב

חמד עמאר

כרמל שאמה
מוזמנים
יצחק זוכמן, סמנכ"ל תשתית ופיתוח, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

חוה ראובני, סגנית בכירה ליועצת המשפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

נחמיה קינד, רכז פרויקטים תחבורתיים באגף החשב הכללי, משרד האוצר

אורי שאשא, רפרנט תחבורה, אגף החשב הכללי, משרד האוצר

יובל פולוצקי, מנהל פרויקטים תחבורתיים באגף החשב הכללי, משרד האוצר

ניצן יוצר, יועץ חיצוני למשרד האוצר; ראש מינהלת נתיבים מהירים, חברת נתיבי אילון

צלי שליו, עו"ד בלשכה המשפטית, משרד האוצר

רמי סופר, יועץ חיצוני למשרד האוצר

אבירם כץ, יועץ חיצוני למשרד האוצר

דניאל זינגר, יועץ חיצוני למשרד האוצר

ירון גולן, עו"ד בלשכה המשפטית, משרד האוצר

ערן כהן, רכז תחבורה באגף התקציבים, משרד האוצר

אודי אדירי, משרד האוצר

יערה למברגר, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

חיים אמיגה, ע' היועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק רון לוינגר, ר' חוליית תעבורה, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

רס"ן עמרי שגב, קצין ייעוץ, פרקליטות צבאית ראשית, משרד הביטחון

סא"ל יצחק עובד, ראש תחום חוזים והתקשרויות באגף טכנולוגיה, משרד הביטחון

עו"ד אביבית סוויסה, יועצת משפטית, שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ

חגי ירון, מתכנן, מרכז השלטון המקומי

אלדד מרחב, מנהל מינהלת הרכבת הקלה, מרכז השלטון המקומי

אריק טפיירו, רכז תחבורה למען הסביבה, החברה להגנת הטבע

יהודה דורון

שמעון יאיר
יועצת משפטית
אתי בנדלר
ניר ימין
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
הדס צנוירט


תקנות נתיבים מהירים (אופן החיוב בתשלום אגרה ואכיפת תשלומים), התשס"ט-2009
היו"ר אופיר אקוניס
שלום רב, נמשיך את תקנות הנתיבים המהירים (אופן החיוב בתשלום אגרה ואכיפת תשלומים). הגענו לסעיף 8, לא כולל סעיף 8. חוה, בבקשה.
חוה ראובני
מועדי תשלום
המועד לתשלום חיוב הוא אחד מאלה, לפי העניין
(1)
נגבה חיוב לפי הסכם באמצעות כרטיס חיוב - המועד הקרוב ביותר למועד החיוב שבו נפרעים תשלומים לפי אותו כרטיס חיוב;

(2)
נגבה החיוב לפי הסכם באמצעות הוראת קבע או באמצעי תשלום אחר שהוסכם בין הצדדים - במועד שנקבע בהסכם ושלא יקדם מ-15 ימים מיום החיוב;
(3)
נגבה החיוב מתוך פיקדון – מיד לאחר מועד יצירת החיוב;

(4)
חיוב שנוצר שלא על פי הסכם - תוך 30 ימים מיום ששלח בעל הזיכיון חשבון לחייב.
אתי בנדלר
לדעתי, צריך להיות כאן מועד תשלום נוסף, והוא בעת הכניסה לנתיב מהיר.
חוה ראובני
לדעתי, במצב שכבר בוצע תשלום בכניסה, אין חיוב. אנחנו מדברים על מועד, כאשר הדגש, שדרישת התשלום בחשבון שנשלח לפי סעיף 4.
אתי בנדלר
אחד מהשינויים שסוכם עליהם בעת הדיונים בוועדה זה שיובהר, שתהיה אפשרות לשלם אגרה גם בעת הכניסה לנתיב המהיר.
חוה ראובני
זה כתוב בחוק.
אתי בנדלר
עכשיו כשמדובר על מועדי תשלום עלול מאן דהוא להבין שמא בתקנות שכחו את האפשרות הזו. השאלה, אם לא ראוי להבהיר- -
כרמל שאמה
אפשר להבהיר בתחילת המשפט.
חוה ראובני
אני מסתכלת בסעיף 3ב לחוק – 2: האגרה בעד אותה נסיעה שולמה מראש או שולמה במהלך הנסיעה בנתיב המהיר. השאלה מה האמירה בתקנות תוסיף על מה שכבר כתוב בחוק.
אתי בנדלר
נאמר שככל שיש צורך, עוד נדבר על זה בינינו, תיתוסף כאן פסקה שתאמר זאת מפורשות.


אני רוצה להביא לתשומת לב חברי הוועדה, שאתמול יצר קשר עוזרו של חבר הכנסת מקלב עם עו"ד ניר ימין, וביקש לאפשר תשלום אגרה גם בעת יציאה מנתיב מהיר. הבהרת לו שזה בלתי אפשרי, לפי המצב?
ניר ימין
הוא אמר שיעביר לוועדה פנייה – ליו"ר הוועדה, ליועצת המשפטית של הוועדה.
היו"ר היו"ר אופיר אקוניס
לא ראיתי.
חוה ראובני
בנוסף, החוק אומר שיש איסור על נהיגה בנתיב המהיר אלא אם כן יש או אמצעי זיהוי על פי הסכם או שולם מראש או במהלך הנסיעה או יש פטור. חלופה של תשלום בסוף הנסיעה לא קיימת, מה עוד שאין כניסות לנתיב באמצע, אז אין סיבה לעשות את זה. מי שיכול לשלם בסוף, יכול לשלם גם בהתחלה.


גברת בנדלר ביקשה להסביר את ארבע החלופות שפורטו. אפשרות ראשונה זה שבהסכם שימוש יש כרטיס חיוב, כרטיס אשראי, והמועד לתשלום הוא המועד הקרוב ביותר של הגבייה באותו כרטיס חיוב.
אתי בנדלר
ככל שיש צורך, כדאי להכניס הגדרה של כרטיס חיוב, כפי בחוק כרטיסי חיוב. יש כאן יותר מדי חיובים, אז כשמדובר על כרטיס חיוב, שיהיה ברור שזה מה שידוע בלשוננו ככרטיס אשראי.
חוה ראובני
בסדר. זה מנגנון תשלום אחד.


מנגנון אחר יכול להיות הוראת קבע כלשהי, ואז יהיה מועד תשלום לפי אותו הסכם, ושהוא בכל מקרה יהיה עם דיליי של 15 יום בין מועד היווצרות החיוב, דהיינו יום הנסיעה, לבין מועד הגבייה. כאשר יש מנגנון של פיקדון, שמופקד בידי בעל הזיכיון, הגבייה תהיה מיידית, וחיוב לא הסכמי, שבדרך כלל מדובר על פיצוי והחזר הוצאות ואגרה, למי שנוסע שלא כדין, בלי להסדיר את האגרה באחת הדרכים החוקיות לכך - 30 יום מיום משלוח החשבון.
יהודה דורון
מה קורה עם ציבור הנכים?
היו"ר אופיר אקוניס
ציבור הנכים יהיה פטור, זה בסעיף 18.


אפשר לגשת להצבעה. מי בעד?

הצבעה

בעד – רוב
היו"ר אופיר אקוניס
הסעיף אושר.


בבקשה.
חוה ראובני
9. אופן הפעלת הסמכויות על ידי בעל הזכיון
בעל זיכיון ימלא אחר הוראות הרשות הממונה, שינתנו מזמן לזמן, ביחס להפעלת סמכויותיו בנושאים אלה:

(1)
אופן השימוש באמצעי הזיהוי והתנאים להעברת אמצעי הזיהוי בין כלי רכב;

(2)
סכום העירבון והתנאים להשבתו;

(3)
הסכום המיזערי שצריך להימצא בפיקדון, משלוח הודעה למנוי במקרה שפחת הסכום בפיקדון מן הסכום המיזערי והתנאים הצריכים להתקיים בטרם יחויב מנוי בפיצוי והחזר הוצאות במקרה שלא נמצאו די סכומים בפיקדון לכיסוי החיוב;

(4)
הגבלות ביחס לקביעת רכב כרכב שיוך, ובכלל אלה הגבלות ביחס לכלי רכב שיוכלו לשמש רכבי שיוך;
(5)
מתן פטור לחייבים מתשלום אגרה אם משך הנסיעה בנתיב המהיר עלה על משך הזמן שנקבע לגבי אותו נתיב מהיר, בטור ב' בתוספת השניה;

(6)
מניעת כניסה לנתיב המהיר במקרים בהם התנועה בו נעצרה או קיימת בה האטה משמעותית;

(7)
כל נושא אחר הנוגע להפעלת סמכויותיו של בעל הזיכיון מכח החוק ותקנות אלה.


למעשה, הרשות הממונה היא הגורם המתווך בין הסכם הזיכיון והחוק שמעגן הוראות מתוך הסכם הזיכיון לבין בעל הזיכיון; בעל הזיכיון מחויב על פי ההסכם, ועכשיו אנחנו גם מכניסים את זה לתקנות, את החובה שלו לפעול על פי הנחיות בעל הרשות הממונה בסדרת הנושאים האלה.
אתי בנדלר
ככל שהרשות הממונה נותנת הוראות בעניינים האלה, אכן בעל הזיכיון יצטרך למלא אחריהן, אבל אין כאן הנחיה חד משמעית מנדטורית לרשות הממונה ליתן הוראות בדברים האלה, וככל שהיא לא תיתן הוראות, בעל הזיכיון יהיה חופשי לנהוג לפי מיטב הבנתו, ואני חושבת שצריך לחייב כאן את הרשות הממונה לקבוע הנחיות בנושאים האלה; לא להשאיר את זה לשיקול דעתה.
חוה ראובני
תפקידי הרשות הממונה הם – אני בסעיף 2ד(ג3) – לתת הוראות לבעל הזיכיון לעניין אופן ההתקשרות בינו לבין מנוי בהסכם, תנאי הסכם ואופן אכיפתו וכן לקבוע כל תפקיד אחר שיוטל על הרשות הממונה.
יש לו חובות
לפקח- -
אתי בנדלר
יש כאן נושאים במגוון רחב יותר מאשר הנושאים המנויים בסעיף המסמיך, ואני חושבת שבכל אחד מהנושאים האלה, שהם נושאים חשובים, הרשות תהיה חייבת ליתן הוראות.
חוה ראובני
יש מצבים שזה לא נחוץ, כי אין שאלות פרשניות בהקשר של איך ממלאים את זה ומה התפקידים, והמחוקק ניסה בחקיקה הראשית לקבוע באותם נושאים- -
אתי בנדלר
לפחות לגבי פסקאות (5) ו-(6), שנכנסו בהתאם להנחיית הוועדה, אני חושבת שהוועדה, אם היא הנחתה את המשרד להתייחס לנושא הזה, אי אפשר להשאיר את זה לשיקול דעתה של הרשות, ברצותה תיתן הנחיות, ברצותה לא תיתן הנחיות, אלא צריכים להבטיח שאכן יינתנו הנחיות או הוראות בנושא הזה. אני חושבת שצריך להיות: הרשות הממונה תיתן הוראות ביחס להפעלת סמכויות בנושאים אלה, ובעל הזיכיון ימלא אחריהן.
כרמל שאמה
אדוני היושב ראש, מאחר שאנחנו מצביעים סעיף-סעיף, ולי יש פה הצעה אחרת מטעם ששה חברי כנסת של הוועדה לגבי סעיף 18, ואם לא תתקבל הצעה אחרת, אנחנו מתכוונים להתנגד לתקנות, אני לא יכול להמשיך להצביע אלא אם כן נדון בסעיף 18; אני מתנגד לכל הסעיפים, אם השינוי בסעיף 18 לא יתקבל. איך אפשר לפתור את הבעיה?
היו"ר אופיר אקוניס
אני לא יודע. נגיע לסעיף 18, ונראה מה עמדת הממשלה בנושא זה. העמדה שלנו היתה מאוד ברורה.
כרמל שאמה
אז בואו נצביע על סעיף 18, ואז נוכל להתקדם.
היו"ר אופיר אקוניס
זה לא נהוג. אתה רוצה להתנגד לשאר הסעיפים? אי אפשר לדלג עכשיו על סעיפים. אנחנו הבענו את דעתנו, אני חשבתי שהדבר נכון, ושר התחבורה מסכים לכך שגם הרכב הדו גלגלי וגם רכבי הנכים יוכנסו לרשימת הפטורים. אנחנו נגיע לכך בסעיף 18. אי אפשר לערבב כרגע. זאת היתה העמדה, וזאת היתה גם עמדת שר התחבורה. זאת עמדת חברי הוועדה.
כרמל שאמה
אני לא יודע אם אני אשאר פה עד סעיף 18, אבל זה לגבי ההצעה לגבי סעיף 18.
היו"ר אופיר אקוניס
זה רכבי נכים ודו גלגלי, מצטרפים לפטורים. אמרנו את זה גם בישיבה הקודמת, הדבר הוזכר על ידי שר התחבורה. אני מתכוון להצביע בעד. אני יכול להצביע לבד, ואז נוצר רוב, אין בעיה. אם הממשלה תגייס רוב ותפיל את הצעת חברי הוועדה כולם, אז אין בעיה.
אתי בנדלר
אם אתה נמצא כאן לבד, יש רוב. אבל אם חבר הכנסת שאמה הולך- -
היו"ר אופיר אקוניס
נדע מה לעשות. אם אני אראה שאני לא ברוב, לא אעלה את זה. עמדת יו"ר הוועדה הובעה, עמדת שר התחבורה. זאת עמדת הוועדה.
אורי מקלב
אין אפשרות לדרוש מהם, שתהיה אפשרות לשלם בסוף היציאה?
אתי בנדלר
הם הסבירו שלא. אני העליתי את בקשתך בפני הוועדה.
אורי מקלב
ההסבר הוא טכני או מהותי?
אתי בנדלר
הטכניקה נקבעה בשל מהות. האמת היא שאפשר היה לכאורה לקבוע להרחיב מעבר לחוק, אבל הם אומרים שטכנית גם לא ניתן לעשות את זה. הטוב ביותר הוא שהם יסבירו את עצמם.
חוה ראובני
חבר הכנסת מקלב, לנתיב הזה יש רק כניסה חוקית אחת, ולכן כל מי שרוצה לשלם בלי הרשמה מראש ובלי הסכם, לשלם על אתר במועד הנסיעה, זה היינו הך אם הוא משלם בהתחלה או בסוף מבחינתו, כי הוא עובר דרך שער אגרה עם בוטקה לתשלום בכניסה. אין מצב שכניסה אחרי השער הזה היא אסורה; ממילא הוא לא יכול חוקית להגיע לעמדת תשלום ביציאה בלי שהוא היה בעמדת תשלום בכניסה. לכן מהותית גם אין תועלת לאף אחד מלשים בוטקה ביציאה, חוץ מלעכב את היציאות.
יצחק זוכמן
לשים בוטקה ביציאה ייצור מצב שאולי לא כדאי להקים את כל הפרויקט, כי הוא ייצור פקק כזה, שחבל לעשות את זה. זה נתיב אחד צר. במילא משלמים בכניסה; חבל לשים גם ביציאה.
אורי מקלב
הוא יוכל להביא את האסמכתא שהוא שילם?
חוה ראובני
ודאי. יש צילום של כלי הרכב גם בכניסה וגם ביציאה, שמאמת את המעבר בשתי הנקודות ואת מניעת הבריחה. יש רק קטע של 600 מטר פיזית ממילא שאפשר לברוח בדרך.
אורי מקלב
אבל תהיה לו הוכחה שהוא שילם בכניסה.
חוה ראובני
כן, הוא מצולם.
אורי מקלב
יש חשבונית? כלומר אפשר יהיה לברר את זה?
חוה ראובני
יש חשבונית.
היו"ר אופיר אקוניס
קיבלתי כמה מהפניות שלך לגבי הבעייתיות. אני רואה שהנושא מעסיק אותך גם כיושב ראש הוועדה לפניות הציבור. אנחנו נקיים פה ישיבה מיוחדת בנושא הגבייה בכביש 6. אני מקבל אליי, חוץ מההפניות שלך אליי, אנחנו מקבלים ישירות כל הזמן פניות בעניין כביש 6, מר זוכמן. התשובה תצטרך להתקבל מהחברה המפעילה. אני לא יודע אם נספיק את זה בשבוע וחצי שנותרו לנו עד היציאה לפגרה, אבל ועדת הכלכלה לא יכולה שלא לקיים את עצמה כמי שקשובה לרחשי לב הציבור, וזה מה שהטריד, אני מניח, את חבר הכנסת מקלב כתוצאה מעשרות פניות. ביקשתי ממנהלת הוועדה לקבוע ישיבה בנושא הזה.
אתי בנדלר
ב-23 בפברואר ניתנה החלטה על ידי ועדת הערר לפי חוק כביש ארצי לישראל, שבו נמתחה ביקורת נוקבת על החברה בגין פעולותיה במסגרת ההוצאה לפועל נגד אנשים שחייבים.
היו"ר אופיר אקוניס
מה הבקשות לשינויים?
אתי בנדלר
אני מבקשת שבתקנה 9, אם לא לגבי כולה, לפחות לגבי חלק מהנושאים הכלולים בה, ואני מדברת על פסקות (5) ו-(6), יש להטיל חובה על הרשות הממונה ליתן הוראות בנושא הזה.
חוה ראובני
תקנה 9 עניינה לא ברשות הממונה אלא בבעל הזיכיון.
אתי בנדלר
אז נוסיף את תקנה 9א לצורך העניין.
יערה למברגר
החוק מסדיר את תפקידי וסמכויות הרשות הממונה. אני מסתכלת על מכלול התקנות לעומת החוק. סעיף 2ד מדבר על תפקידי הרשות הממונה. התקנות, להבנתי, לא מרחיבות בעניין הזה.
אתי בנדלר
אני לא בדקתי. את רוצה לומר שאין סעיף שמכוחו ניתן- -
יערה למברגר
לא. בחוק סמכות התקנת התקנות מאוד רחבה. אני חושבת שסעיף 2ד(ג), שהופנינו אליו, הוא שמגדיר את תפקידי הרשות הממונה. אני חושבת שכן ניתן פה מענה לתת הוראות לבעל הזיכיון. זה סעיף רחב.
אתי בנדלר
אתן לך דוגמה, נניח שהוועדה תשתכנע שאכן יש לפטור מתשלום מי שנכנס לכביש מהיר, ומשך הנסיעה שם עלה על זמן שאתם מציעים בתוספת השנייה – הוועדה תקבל או לא תקבל את משך הזמן. לצורך העניין, נניח שהרשות הממונה לא תיתן הנחיה, אז בכל זאת יחייבו את הנוסע בתשלום האגרה?
יערה למברגר
לפי סעיף 2ד(ג1), תפקידי הרשות הממונה זה, למשל, לפקח על פעילותו של בעל הזיכיון ובכלל זה על אופן הפעלת הנתיב המהיר ועל קיום הוראות הדין; להבנתי, גם לפקח ולתת הוראות בעניין.
אתי בנדלר
כלומר אם היא לא תשתמש בסמכותה, התרופה שתעמוד לרשות הנוסע היא להגיש בג"ץ נגד הרשות הממונה, וכל זה ויכוח כדי לא לחייב אותה לקבוע הוראות בעניין.
יערה למברגר
זה לא משהו קריטי, בעיניי.
חוה ראובני
אנחנו לא מתנגדים לחייב את הרשות. לטעמנו, זה מיותר.
היו"ר אופיר אקוניס
אז נוסיף את התוספת שהציעה היועצת המשפטית.
אתי בנדלר
אני לא רוצה חלילה לפגוע ברשות הממונה על כביש 6, אבל כשמצטברת כל כך הרבה ביקורת נגד הזכיינית של כביש 6, ואני לא שומעת שהרשות הממנה עושה מעשה בעניין, אולי בכל זאת יש מקום לחייב את הרשות הממונה לעשות מעשה.


הנוסח ישונה באופן שהרשות הממונה תיתן הוראות מזמן לזמן בנוגע לנושאים המפורטים בפסקה (1) עד (7), ובעל הזיכיון ימלא אחר הוראות אלה. ככל שיהיה צורך, זה יתפרש על שתי תקנות- -
היו"ר אופיר אקוניס
תנסחו את זה לאחר מכן. אנחנו מסכימים על הרעיון. מי בעד?

הצבעה

בעד – רוב
היו"ר אופיר אקוניס
תודה.
לאה ורון
מדובר בפסקאות (1) עד (7).
אודי אדירי
הכוונה היא שאם הנסיעה מעל 11 דקות, זה יהיה פטור מתשלום?
היו"ר אופיר אקוניס
אישרנו את הסעיף. תקיימו את ההידברות הזו לגבי הניסוח אחר כך. נעבור ל-10.
חוה ראובני
10. עיכוב, גרירה, פינוי ואחסנה

(1) ביקש פקח למנוע כניסת רכב לנתיב מהיר או לעכב יציאתו ממנו עקב חוב חלוט בשל נסיעה באותו רכב, ואם היה הרכב רכב שיוך – בשל חוב חלוט המיוחס אליו, לא יעשה כן אלא אם כן איפשר לנהג, לנוסע ברכב או לגורם אחר לפרוע לאלתר את החיוב, אף אם אינו החייב; פירעון כאמור ייעשה במזומן או באמצעי תשלום אחר שאישרה הרשות הממונה; נפרע החוב החלוט על ידי מי שאיננו החייב, יהיה מנוע מלתבוע את השבת מה שפרע מבעל הזיכיון.

(2) לא נפרע החיוב כאמור בתקנת משנה (א), רשאי פקח להורות לנהג לפנות את הרכב ממקום הימצאו לדרך שיורה לו, ואם סירב לפנות כאמור, רשאי פקח, באמצעות גורר מורשה כמשמעותו בסעיף 70א(ג) לפקודת התעבורה, לגרור את הרכב ולפנותו למקום אחסנה; לעניין זה, "מקום אחסנה" - מקום לאחסנת כלי רכב סמוך לנתיב מהיר, שאישרה הרשות הממונה.

(3) רכב, שפונה ואוחסן כאמור בתקנת משנה (ב), לא ישוחרר מאחסנתו עד לתשלום מלוא החוב החלוט בצרוף סכומי הפיצוי והחזר ההוצאות; שולמו החיובים כאמור, ישוחרר הרכב לידי בעל הרכב, לא יאוחר משעתיים לאחר התשלום.

(4) פקח שעיכב יציאת רכב מנתיב מהיר או טיפל בפינויו למקום אחסנה -

(1) יאפשר לנהג או למי מנוסעי הרכב, למסור הודעה על העיכוב או הפינוי, על מקום הימצאו ועל מקום הימצא הרכב לאדם אחר שניתן לאתרו באמצעי תקשורת הנמצא במקום;

(2)
יגרום להבאת הנהג ונוסעי הרכב או מי מהם, למקום שעוברת בו תחבורה ציבורית, אם אין בידם אפשרות להגיע אליו בכוחות עצמם.

(5) לא תעוכב יציאת רכב מנתיב מהיר ולא יפונה הרכב ממנו בידי פקח אם נסיעתו בנתיב מהיר באותה שעה, היתה הכרחית להבאת אדם הנמצא ברכב לטיפול רפואי דחוף, זולת אם הועמד אמצעי אחר לרשות האדם האמור, לשם הבאתו הדחופה לטיפול הרפואי.
אנחנו מדברים על אפשרויות של בעל הזיכיון במצב שנוסע בנתיב רכב שיש בגינו חוב חלוט.

האפשרויות מדורגות, כאשר בשלב ראשון נותנים הזדמנות למי שנוסע באותו רכב לפרוע את החיוב, וגם אם הוא לא חייב, ושאחר כך יתחשבן עם החייב האמיתי- -
לאה ורון
כתוב פה: במזומן, וכתוב: באמצעי תשלום אחר.
חוה ראובני
אם הרשות הממונה תאשר, למשל, כרטיס אשראי- -
אתי בנדלר
זה צריך להיות: במזומן, בכרטיס חיוב או באמצעי אחר.
לאה ורון
אולי אפילו בצ'ק. הרי אנשים לא הולכים עם סכומים גדולים במזומן.
חוה ראובני
הצ'ק, לעולם אי אפשר לדעת אם הוא ייפרע. אנחנו מדברים על אדם שיש לו חוב חלוט.
היו"ר אופיר אקוניס
אז כרטיס אשראי.
אתי בנדלר
אז זה יהיה במזומן, בכרטיס חיוב או באמצעי תשלום אחר שאישרה הרשות.


מה עם תקנת משנה ב?
חוה ראובני
עכשיו מדברים על מצב שהוא לא שילם. מדובר על חוב חלוט, מדברים על אחרי מועד הגשת עררים וכו'. במצב כזה אנחנו אומרים שיש אפשרות לדרוש מהנהג לצאת מהנתיב.
לאה ורון
מה זה "לדרך שיורה לו"?
חוה ראובני
טכנית זה מעשה אפשרי רק במקטע אחד של הכביש. ואם הוא מסרב, מדברים על אפשרות פינוי. ההנחה היא שמי שיש לו חוב חלוט והוא לא משלם, וכשתופסים אותו ואומרים לו: יש לך חוב חלוט, תסתלק, וגם אז הוא לא יוצא, אז קמה לבעל הזיכיון אפשרות לפנות אותו, ואם מפנים, צריך לשים את הרכב איפשהו. הפינוי והאחסון כרוך בעלויות שבהם צריך מטבע הדברים לשאת החייב. כמובן, אין להפעיל את הסמכויות האלה, כאשר נמצא ברכב- -
היו"ר אופיר אקוניס
עד לאן הוא יורה לו?
חוה ראובני
הכוונה היא לדרך. הוא צריך לשלוח אותו למקום שהוא יכול לנסוע בו.
אתי בנדלר
בקשר לתקנת משנה ד, מה זה "לא ישוחרר"? למה? בעצם אתם עושים זכות עיכבון על הרכב בשל חוב חלוט? זה לא חסר פרופורציה?
חוה ראובני
מדובר על מישהו שמשתמש בנתיב, הוא חייב. הוא נכנס פעם נוספת, אחרי שבשימוש הקודם הוא נשאר חייב.
אתי בנדלר
חוב חלוט יכול להיות גם בסכום של עשרות בודדות של שקלים במקרה הרע. יכול להיות שיש חוב חלוט, שהחייב לא יודע עליו. יכול להיות גם שהוא חולק על כך שיש חוב חלוט.
חוה ראובני
חוב חלוט בהגדרה זה אחרי שלב שיכול לחלוק על החוב.
אתי בנדלר
את מכירה את ההחלטה שניתנה על ידי ועדת ערר בעניין היי-ווייס? אזכיר מתוך פסק הדין, ההחלטה המפוארת הזו, שבין היתר כותב יו"ר ועדת הערר שם, שהוא נלאה מלהעיר שוב ושוב בשורת החלטות, שפועלים בתיקי הוצאה לפועל, בלי שחוב הפך להיות חוב חלוט, ושוב הוא נותן עוד החלטה ועוד החלטה, ומצפצפים על החלטותיו, בלשון בני אדם.
אודי אדירי
יכול לשלם, ואם לא רוצה לשלם, יכול לנסוע לדרך שהפקח יורה לו. אם הוא לא רוצה לנסוע לדרך שהפקח יורה לו, רק אז גוררים לו את הרכב, ואז אומרים לו: כשבאת לשחרר את הרכב, תשלם את החוב.
אתי בנדלר
השלבים טובים, וטוב שהם מדורגים. עדיין אני חושבת שיכול להיות פער אדיר בין סכום החוב החלוט לטענת החברה, שיכול באמת להיות בגין נסיעה אחת, שיש עליה מחלוקת, ויכול להיות עניין של מקסימום 20 שקלים - כל הסנקציה הזאת, שאסור לשחרר רכב כלוא – אני לא צריכה להגיד מה ערך רכב, לבין זכות העיכבון כאן. מה מקור הסמכות לכך, גב' ראובני?
חוה ראובני
אני מפנה לסעיף 4ד(ד): הוא רשאי לפנות אותו.
אתי בנדלר
אבל אנחנו מדברים על זכות בכליאה של הרכב עד שישלמו את כל הסכומים הנדרשים.
חוה ראובני
אנחנו שואבים את זה מדיני העיכבון הכלליים.
אתי בנדלר
אני מציעה למחוק את הפסקה הזאת. מה עמדת משרד המשפטים בעניין הזה? בחנתם את הסוגייה?
יערה למברגר
אני חושבת שצריך למחוק את הפסקה הזו, ולהשאיר את הסעיף ללא פסקת משנה.
היו"ר אופיר אקוניס
אז מה עושים?
אתי בנדלר
תקנת משנה (ב) נשארת. יש כבר סנקציה חריפה, שמפנים את הרכב למקום אחסנה. זה קיים.
יערה למברגר
יש גם סעיפים אחרים בתקנות. יש פה מכלול שלם. הסעיף לא עומד לבדו, לכן אני לא חושבת שאפשר לומר שאין סנקציות ועזרים לאכיפת ההוראות.
חוה ראובני
פינו את הרכב, לקחו אותו למקום אחסנה. רבע שעה אחר כך בעל הרכב מגיע ופשוט לוקח אותו משם? יהיה צריך לרדוף אחריו בשביל הכסף?
אתי בנדלר
בצירוף הפיצוי והחזר הוצאות וכל אלה – אני לא יודעת על אילו סכומים אתם מדברים.
חוה ראובני
סכומי הפיצוי והחזר הוצאות מפורטים בתוספת.
אתי בנדלר
אולי כדאי להגיע לשם כדי לראות על מה אנחנו מדברים, על היחס בין אלה לאלה.
חוה ראובני
על הגרירה, למשל, מדובר על 150 שקל, ועל האחסנה ליום – 50 שקלים. גרירה מאדום-לבן ברשות המקומית, חניה, עולה הרבה יותר מהסכומים שנקובים פה.
אתי בנדלר
אני מציעה להסיר. מקור הסמכות לא ברור לי לתקנת המשנה הזאת.
חוה ראובני
להפנות לכביש 6, שהחקיקה לא מדברת על אופן הפעולה, אותו נוסח חקיקה ראשית מוביל לאותו נוסח בחקיקה- -
אתי בנדלר
יכול להיות, לא בדקתי, ואני לא בטוחה ששם יש סמכות. ייתכן שאם פעם אחת אישרנו בטעות, לא צריכים לחזור על הטעות שוב.
היו"ר אופיר אקוניס
נאמץ את עמדת היועצת המשפטית ואת עמדת משרד המשפטים, ונמחוק את סעיף ג.
חוה ראובני
אז באילו תנאים משתחרר הרכב מאחסנה?
היו"ר אופיר אקוניס
זאת השאלה.
אודי אדירי
אני מבין את מה שאת אומרת לגבי החוב. גם בחנייה לא מחייבים אותך לשלם את הקנס, אתה יכול לערער, אבל מי שצריך לגרור לא יגרור, אם אחרי שהוא גרר, את הוצאות הגרירה לא יקבל חזרה.
יערה למברגר
זה לא מדויק. יש סעיפים אחרים שמדברים על זה. בוא לא נהפוך את זה לאבסורד. אני מדברת על הסעיף של פיצוי והחזר הוצאות, תקנה 11, 7 ו-8, כלומר לזה ניתן מענה בחוק ובתקנות. תקנת משנה ג, שהולכת מעבר לכך, ומדברת על תשלום מלוא החוב החלוט, כולל פיצוי והחזר הוצאות, יכול להיות שלא קשורים בכלל לעניין העיכוב והגרירה, זה הסעיף שבו מדובר, וזה לא הופך לאבסורד את עצם הגרירה והחזר הוצאות הגרירה.
חוה ראובני
ומה עם שהוא יפקיד ערובה, בדומה לסעיף 11ג לחוק המטלטלין? אמנם אנחנו לא בעיכבון, לפי השיטה הזאת.
לאה ורון
ולדרישה להפקדת ערובה יש סמכות?
חוה ראובני
סעיף 11ג לחוק המטלטלין- -
אתי בנדלר
אני מציעה לדלג כרגע על 10.
היו"ר אופיר אקוניס
גם אני מצטרף לשאלה, מה עושים? אז נדלג על 10.


אגב, הנתיב, מר זוכמן, אני לא רואה שהוא בבנייה.
יצחק זוכמן
כרגע לא. זה על מנת שנשלים אותו.
היו"ר אופיר אקוניס
הנייר מחיש את עבודת בניית הכביש? זה כבר חצי שנה עומד כמו פיל לבן.
אודי אדירי
לפני כשבועיים הושגה הסכמה עם הזכיין לגבי המשך הפרויקט, בין הממשלה לזכיין. כרגע מבחינת הזכיין, המחויבות ברורה. הזכיין כרגע הוא בהליכים אחרונים של סגירה מול המממנים. אנחנו מקווים שתוך שבוע זה ייגמר. מבחינתנו, הגענו להסכמות עם הזכיין.
נחמיה קינד
התאריך לסיום ההקמה הוא 20 באוקטובר.
היו"ר אופיר אקוניס
נדלג על 10 עד שנמצא פתרון, מגיעים ל-11, בבקשה.
חוה ראובני
חיוב בפיצוי והחזר הוצאות

(א)
חייב יחויב בפיצוי והחזר הוצאות לבעל הזיכיון בעד כל אחד מאלה:

(1)
נסיעה בנתיב מהיר בניגוד לחוק או לתקנות אלה, לרבות בלא הסכם תקף, מבלי שחל פטור על נסיעתו או מבלי ששולמה האגרה מראש או במהלך הנסיעה;

(2)
אי פירעון של חשבון במועד תשלומו;

(3)
לא נמצאו די סכומים לכיסוי החיוב של חייב בעל פיקדון;

(4)
מעשה שעשה החייב ושיש בו כדי למנוע זיהוי רכב או אמצעי זיהוי או למנוע חיוב באגרה או למנוע אכיפת החוק ותקנות אלה;

(5)
שימוש באמצעי זיהוי בניגוד להוראות ההסכם;

(6)
כניסה או יציאה מהנתיב המהיר שלא בנקודות שנקבעו לכך;

(7)
טיפולו של בעל הזיכיון בעיכוב רכב לפי החוק ותקנות אלה;

(8)
גרירת רכב שעוכב ופינויו;

(9)
כל יום שאוחסן בו רכב שפונה.

(ב)
נשתנה מענו של מנוי, והוא הודיע על כך לבעל זיכיון או למשרד הפנים, בתוך 30 ימים מיום השינוי, או הודיע על כך לרשם החברות, לרשם העמותות או לרשם האגודות השיתופיות, לפי העניין, בתוך התקופה הקבועה לכך בדין – לא יחוייב בפיצוי והחזר הוצאות בשל אי פרעון במועד של חשבון שנשלח למענו הישן, בין יום שינוי המען ליום מתן הודעתו כאמור.


אנחנו כאן מדברים על האכיפה של חוק נתיבים מהירים ושל התשלומים, אכיפה אזרחית. אנחנו מדברים כאן על מה שמכונה לציבור בהקשר, כפי שיש קנסות, אלה עילוי לפיצוי והחזר הוצאות, שנשאבים מסעיף 3א לחוק. אלה הנסיבות המפורטות, שבהן יידרש פיצוי והחזר הוצאות, כאשר בתוספת השלישית יש הסכומים שאנחנו מציעים לייחס לכל אחת מהעילות האלה.
לאה ורון
כלומר זה סך הכול ה-60 שקלים או ה-20 שקלים, כמפורט בתוספת השלישית – גם הפיצוי וגם החזר ההוצאות?
חוה ראובני
כן. הסכום הכולל.כמובן, תקנת משנה ב מדברת על המצב שבו יש איחור בקבלת החשבונות וכו' בגלל שינויי מען.
היו"ר אופיר אקוניס
טוב. הערות? אם אין הערות, נצביע. מי בעד סעיף 11?

הצבעה

בעד – רוב
היו"ר אופיר אקוניס
אושר.


נמשיך, 12.
חוה ראובני
12. סכומי הפיצוי והחזר ההוצאות
(1) סכומי הפיצוי והחזר ההוצאות יהיו כמפורט בתוספת השלישית לגבי כל נתיב מהיר, בצירוף מס ערך מוסף, כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975 4).
(2) בעל הזיכיון ישלח לאדם החייב בתשלום פיצוי והחזר הוצאות שאיננו מנוי הודעת תשלום, ועל הודעה זו יחולו תקנות 4 עד 6, בשינויים המחוייבים.
(3) חייב זכאי לשלם פיצוי והחזר הוצאות בסכום מופחת לפי התוספת השנייה בשל העילה שבתקנה 11(א)(1), פעם אחת בלבד, ובלבד ששילם בתוך 30 ימים מיום שנשלח אליו חשבון; בחשבון שישלח בעל הזיכיון לחייב הזכאי לשלם סכום מופחת כאמור, יפרט את העילה לחיוב בפיצוי והחזר הוצאות, את סכום הפיצוי והחזר ההוצאות המלא ואת הסכום המופחת.
יהודה דורון
מניסיון, קורה מצב ששולחים מכתב, והוא לא מגיע ללקוח. אני מציע, שאם מחייבים מישהו, שזה יהיה מכתב רשום, לפני נקיטת צעדים.
חוה ראובני
כך אומרת תקנה 5ב.
היו"ר אופיר אקוניס
מצוין. מי בעד?

הצבעה

בעד – רוב
היו"ר אופיר אקוניס
אושר. 13.
חוה ראובני
13. עדכון סכומים ושינוים

(1) הסכומים הנקובים בתוספות הראשונה והשלישית יתעדכנו ב- 1 באפריל של כל שנה (להלן - יום העדכון), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי; לעניין זה -

"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולענין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה - המדד שפורסם בחודש פברואר 2006.
אתי בנדלר
אתם לא מתכוונים לזה ברצינות.
חוה ראובני
אנחנו מתכוונים לזה ברצינות, כי זה נסמך על חוזה הזיכיון במועד שבו נחתם חוזה הזיכיון. התקנות האלה מונחות על שולחן הכנסת, וכל התמחור וכו' נעשה כבר ב-2007. ההבדלים זניחים בהתחשב במדדים שהיו.
אתי בנדלר
אני הייתי מעדיפה שתציגו בפני חברי הכנסת בתוספת הראשונה או בתוספת השלישית סכומים מעודכנים, ותכתבו שהסכומים יהיו מעודכנים למועד שבו הוועדה מאשרת את התקנות האלה, או המדד הבסיסי יהיה מדד ינואר 2010. את אומרת שזה שינויים זניחים. יכול להיות שאת צודקת, אבל חברי הכנסת יתבקשו לאשר סכומים, שהם לא יודעים מהם הסכומים הרלוונטיים כרגע. איני יודעת מתי התקנות יאושרו, מתי הן ייכנסו לתוקפן. אנחנו אומרים שתחילתן של תקנות אלה, בהתאם למה שאתם מציעים, במועד הפעלתו של הנתיב המהיר, בהתאם להוראות סעיף 2 לחוק. איני יודעת מתי הן יופעלו לראשונה.
היו"ר אופיר אקוניס
20 באוקטובר 2010, זה מה שנאמר כאן.
חוה ראובני
נאמר לי פה שההפרש בין מדד פברואר 2006 למדד הנוכחי הוא 11 אחוז. אז אם אנחנו מדברים על אגרת הבסיס, שהיא 5 שקלים, ההבדל הוא של 55 אגורות.
אתי בנדלר
סכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה, זה יהיה כמה? ששה שקלים במקום חמישה שקלים.
היו"ר אופיר אקוניס
בסדר, אפשר לחיות עם זה.


תמשיכי לקרוא, בבקשה.
חוה ראובני
(2)
סכום שעודכן כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב; סכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.
(3) הרשות הממונה תגיש לשר המלצות לשינוי סכומי הפיצוי והחזר ההוצאות שבתוספת השלישית; לצורך מתן המלצה כאמור, תבדוק הרשות הממונה את כלל הנתונים שבידי בעל הזיכיון לענין פעילויות האכיפה, באופן שסכומי הפיצוי והחזר ההוצאות שיחולו ישקפו את סכומן הכולל של ההוצאות בפועל הכרוכות באכיפת הגביה של האגרה, באכיפת החיובים ובפיצוי בשל נזק שנגרם, ואילו הוצאות שהוציא בעל הזיכיון יוכרו כהוצאות בפועל לעניין תקנה זו.
(4) בעל הזיכיון יגיש לרשות הממונה, לצורך הבדיקות האמורות בתקנת משנה (ג), לא יאוחר מ-45 ימים לאחר שנדרש לעשות כן, את מלוא הנתונים והתחזיות לענין פעילויות הגבייה והאכיפה, לרבות עלויות, הכנסות מאכיפה והיקף סרבנות התשלום.

כאן אנחנו מדברים על זה שפיצוי והחזר הוצאות זה לא אמור להיות מקור הכנסה ורווח לזכיין, אלא רק לכסות את עלויות הגבייה. הרשות הממונה עוקבת, והזכיין חייב לתת לה את הנתונים, ולהמליץ בפני השר על שינויים בסכומים האלה, בהתאם לממצאים.
אתי בנדלר
הערה לתקנת משנה ד: אני מציעה להוסיף: לא יאוחר מ-45 ימים לאחר שנדרש לעשות כאן, ובכל 1 באפריל לגבי השנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר של השנה החולפת. דהיינו אני רוצה שהרשות הממונה תערוך בדיקה שוטפת מדי שנה, לוודא שבאמת לא מדובר כאן על מקור להכנסות נוספות, בחסר.
חוה ראובני
אין לנו התנגדות.
היו"ר אופיר אקוניס
מי בעד סעיף 13?

הצבעה

בעד – רוב
היו"ר אופיר אקוניס
סעיף 13 אושר. בבקשה.
חוה ראובני
14. הודעת בעל זיכיון לרשות הרישוי

לא שילם חייב חובות חלוטים בשל חמש נסיעות לפחות בנתיב מהיר, לאחר שנשלחו לו בשלהם חשבונות, יודיע על כך בעל הזיכיון לרשות הרישוי 14 ימים לפחות לפני המועד למשלוח הודעה לפי תקנה 15(א); בהודעתו יצוינו שם החייב, מספר זהותו, מענו כאמור בתקנה 15(ג), וכן מספר הרישוי של הרכב שאין לחדש את רשיונו עד לפירעון מלוא החובות האמורים.
היו"ר אופיר אקוניס
אחרי חמש נסיעות?
חוה ראובני
זה מה שקובע החוק, סעיף 4ב.
חמד עמאר
אחרי יום אחד תשלחו כבר?
אודי אדירי
אין פה אופציה חוקית לנסוע ולשלם אחרי, כלומר אתה אמור או להיות מנוי או לשלם בכניסה. זה חמש פעמים שנכנסת, ובחרת לא לשלם. זה לא כמו כביש 6, שהצטבר לך. זה שיש שם בוטקה, אתה מתעלם ממנו ונוסע.
חמד עמאר
חמש נסיעות, זה נראה לי מעט מדי.
היו"ר אופיר אקוניס
גם אני חושב כך.
יהודה דורון
אני רוצה להזכיר פה משהו חשוב. אני לא מדבר על הנכים שיהיו פטורים, אני מדבר על נכים שיהיה להם קושי – אין להם כיסא גלגלים, והם לא יהיו פטורים, שלא ייווצר מצב, שאנחנו לוקחים רגליים של אדם, כי אדם כזה לא יוכל לנסוע בתחבורה ציבורית, וצריך לחשוב איך מגנים על אותם נכים, שלא לוקחים להם את רשיון הרכב, כי זה הרגליים שלהם.
חוה ראובני
בכביש הזה, בניגוד לכביש 6, אין מצב שמקבלים חשבון ואז משלמים. מי שרוצה להשתמש בכביש הזה, ונכה שצריך להשתמש בכביש הזה, והוא תלוי כל כך ברכב – או שיירשם מראש; הרישום לא כרוך בדבר – לא בעלויות ולא בזמן, ודרך האינטרנט, דרך הטלפון או בבוטקה בכניסה לכביש הוא יכול להירשם. או ישלם בבוטקה, ואנחנו מדברים על מישהו שמפר באופן שיטתי, חמש פעמים הוא נסע באופן לא חוקי, בניגוד לחוק, בלי לעשות הסכם.
יהודה דורון
צריך למצוא דרך לא להעניש את אותו אדם נכה, שזה הרגליים שלו. את לא לוקחת לאדם בריא את הרגליים. צריך למצוא ענישה אחרת.
שמעון יאיר
יש כאלה עם כיסא גלגלים, שהם פטורים.
יהודה דורון
אלה שהם לא עם כיסא, הם לא פטורים, אבל יכול להיות מצבו קשה, ואני רוצה למצוא דרך, שהוא לא ייענש, אחרת הוא לא יוכל לתפקד.
אתי בנדלר
בנושא הזה אני חייבת לומר שאל"ף, הנושא הזה, בגין כמה נסיעות ניתן יהיה לעכב חידוש רשיון רכב, נקבע בחקיקה הראשית. היו על כך הרבה מאוד ויכוחים. בהצעת החוק, נדמה לי, דובר על שתי נסיעות, ובסופו של דבר דובר על חמש נסיעות.


עניין שני, תקנה 14 עניינה בהודעת בעל הזיכיון לרשות הרישוי, אבל לא ניתן לבצע את זה מבלי שנמסרת הודעה גם לבעלים הרשום של רשיון הרכב, וזה בא לידי ביטוי בתקנה 15, לכן כדאי לראות את כל התמונה בנושא הזה, שקצת מרככת.
היו"ר אופיר אקוניס
אז תקראי, בבקשה.
חוה ראובני
15. המצאת הודעה בדבר אי חידוש רשיון
בעל זיכיון ורשות הרישוי יודיעו לחייב או לבעלים הרשום ברשיון הרכב של רכב השיוך, שלא שילם חובות חלוטים בשל חמש נסיעות לפחות בנתיב מהיר ושלגביהן נשלחו לו חשבונות לפי תקנות אלה, כי רשיון הרכב שבוצעו בו הנסיעות או רשיון רכב השיוך, לפי הענין, לא יחודש אלא אם כן ישולמו מלוא החובות האמורים לפני מועד החידוש.
הודעה לפי תקנת משנה (א), תישלח 90 ימים לפחות לפני מועד החידוש -

מטעם בעל זיכיון - בדואר רשום;

מטעם רשות הרישוי - בדואר רגיל.

המען למשלוח ההודעה יהיה המען של בעל הרכב לפי חוק עדכון כתובת או המען שמסר לבעל זיכיון בהסכם, כפי שהיה רשום או שנמסר, לפי העניין, שלושה ימים לפני מועד משלוח ההודעה לחייב או לרשות הרישוי לפי תקנה 15.
על המצאת ההודעה יחולו הוראות תקנה 5(ב) ו-(ג), בשינויים המחויבים.
עותק מהודעה הנשלחת לבעלים הרשום ברשיון הרכב של רכב שיוך לפי תקנה זו, יישלח גם למנוי שעל פי ההסכם מכוחו נרשם רכב השיוך.


דהיינו אנחנו מדברים על מצב שכאשר בעל הזיכיון, נוצר מצב שבו הוא זכאי לעכב רשיון רכב, הוא מודיע אל"ף לרשות הרישוי, ובי"ת, גם הוא וגם רשות הרישוי מודיעים לבעל הרכב בהתרעה של 90 יום מראש, כך שהאדם עוד יכול לעשות כל צעד שהוא רוצה, כולל לנסות להאריך מועד, לערעור, כולל לשלם, והכתובות – זה מוסדר.
אתי בנדלר
השאלה, מדוע מטעם רשות הרישוי זה יהיה בדואר רגיל ולא בדואר רשום?
חוה ראובני
זו הודעת גיבוי. רשות הרישוי לא שולחת – לא היא מטילה את הסנקציה.
אתי בנדלר
ואם הוא לא קיבל? מדובר בדבר מאוד רציני.
חוה ראובני
הוא מקבל אחד בדואר רשום, והניסיון הוא שדווקא דואר רגיל מגיע יותר טוב.
אתי בנדלר
הפנה את תשומת לבי עו"ד ניר ימין, שלפי החוק, זה צריך להישלח על ידי שניהם בדואר רשום – תראי את סעיף 4ב לחוק. תודה, ניר.


בתקנה 6, כאן זה תוקן – או המנוי הודיע עליו לבעל הזיכיון לאחר חתימת ההסכם בדרך שנקבעה בו. אני חושבת שצריך לעשות את אותו תיקון גם כאן. לכן בתקנה 15ג צריך לעשות: המען שמסר לבעל הזיכיון בהסכם או שמסר לו לאחר חתימת ההסכם.
חוה ראובני
בסדר, לתקן בהתאמה לסעיף 6(1).
היו"ר אופיר אקוניס
מי בעד 14 ו-15?

הצבעה

בעד - רוב
היו"ר אופיר אקוניס
אושר.
חוה ראובני
16. מועדים לערעור

המועד להגשת בקשת רשות ערעור לבית משפט מחוזי, על החלטה סופית של ועדת ערר, הוא 30 ימים מיום שניתנה ההחלטה; נתן בית המשפט רשות לערער, יקבע את המועד להגשת הערעור.
אתי בנדלר
הנושא הזה, מיום שניתנה ההחלטה, מה קורה אם ההחלטה ניתנה במעמד צד אחד? למה לא מיום שהודע?
חוה ראובני
יכול להיות מיום שהודע.
אתי בנדלר
צריכים לראות מה הנוסח הנכון בתקנות סדר הדין. בנוסח שמקובל בתקנות סדר הדין. צריך גם לראות אם אין סעיף בקשר להארכת מועדים בנושא הזה. תקנות סדר הדין האזרחי לגבי הארכת מועדים, להפנות לעניין הזה? גם לגבי הארכת מועדים; אם מישהו היה חולה, חס וחלילה.
היו"ר אופיר אקוניס
בסדר. מי בעד סעיף 16, בתיקונים שדובר עליהם?

הצבעה

בעד - רוב
היו"ר אופיר אקוניס
אושר. נמשיך, 17.
חוה ראובני
17. איסור כניסה לנתיב מהיר
כלי הרכב כמפורט להלן לא יהיו רשאים להיכנס לנתיב מהיר:

(1)
רכב שאינו רכב מנועי;

(2)
רכב שמשקלו הכולל עולה על 3.5 טון, למעט רכב הפטור מאגרה לפי תקנה 18.

(3)
אופנוע אשר מחובר אליו רכב צדי, טרקטור, מכונה ניידת, רכב איטי, רכב מחובר, נתמך ותלת אופנוע כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א - 1961 5 (להלן – תקנות התעבורה);

(4)
אופנוע שנפח מנועו אינו עולה על 125 סמ"ק והספק מנועו עד 11 קילווט;
כרמל שאמה
מה ההסבר המקצועי לגבי אופנוע שנפח מנועו אינו עולה על 125- -
חוה ראובני
אלה כלי רכב קטנים ואיטיים יחסית.
כרמל שאמה
מותר להם לנסוע בכביש מס' 1?
חוה ראובני
כן.
כרמל שאמה
אז למה לא בכביש בנתיב המהיר?
חוה ראובני
בעבר אכן אופנועים קטנים היו אסורים בנסיעה במהירות העולה על 50 קמ"ש. האיסור הזה בטל, והם רשאים לנסוע. יחד עם זאת, הם מאוד קטנים, יותר איטיים, ומה שנוסע פה זה הרבה מאוד אוטובוסים, לכן אנחנו רואים את זה גם מבחינה בטיחותית כבעייתי. אנחנו מדברים כאן על נתיב אחד, אמנם רחב קצת, אבל בלי אפשרויות עקיפה.
כרמל שאמה
איך זה נהוג בעולם?
חוה ראובני
בעולם אפשר למצוא מודל לכל דבר. בעבר הקבוצה הקטנה היתה 50 סמ"ק.
כרמל שאמה
אופנוע של 125 נוסע די מהר.
חמד עמאר
יכול לנסוע 90?
חוה ראובני
יכול להגיע טכנית ל-90. יחד עם זאת, בכל מקרה, וזה נהוג, אנחנו לעתים מתמררים כבישים ספציפיים, ואוסרים עליהם כניסה של האופנועים האלה בלי קשר - בתמרור, לא בחקיקה. זה החלטה של רשות התמרור.
כרמל שאמה
יש עוד נתיב בארץ שהנסיעה אסורה עליהם?
חוה ראובני
אנשי רשות התמרור לא נמצאים פה. אני לא יודעת להשיב על השאלה הזאת.
חמד עמאר
הוא מגיע ל-90? כמה המהירות המותרת בנתיב המהיר?
ניצן יוצר
השאלה היא לא מה הוא יכול, אלא מה הוא נוסע בפועל. בפועל הוא נוסע לאט.
יצחק זוכמן
אנחנו מצד אחד מחייבים את הזכיין, שהנסיעה בנתיב תהיה לפחות 70 קמ"ש. להכניס כלי רכב שנוסעים פחות- -
כרמל שאמה
125 נוסע עכשיו בכביש 1 פחות מ-70 קמ"ש?
אודי אדירי
זו הקטגוריה הכי נמוכה. אין ספק שבתוך הקטגוריה הזאת יש כלים יותר חזקים וכלים פחות חזקים.
כרמל שאמה
כמה כאלה קטנים הם באחוזים מתוך האוכלוסייה של ה-125?
חוה ראובני
אנחנו לא סופרים אותם כך יותר, מזה שלוש שנים. אין קטגוריה כזו מזה שלוש שנים, מתחת ל-125. וממילא אפשר לתמרר איסור כניסה.
כרמל שאמה
בכביש 6 הם נכנסים? אני לא מבין למה לפגוע בהם.
חוה ראובני
השיקול הבטיחותי – זה נתיב יחיד, ששימושו העיקרי הוא של אוטובוסים. היחס בין היתוש הזה לפיל- -
כרמל שאמה
השימוש העיקרי זה אוטובוסים?
חוה ראובני
כן. אנחנו מדברים על נת"צ, שיתרת הקיבולת שלו היא לרכבים שמשלמים. זה קודם כל נת"צ.
כרמל שאמה
הזכיין, התוכנית העסקית שלו בנויה על אוטובוסים?
חוה ראובני
ודאי. נתיב מהיר, הקונספט הוא נתיב לתחבורה ציבורית, שככל שיש בו קיבולת פנויה, רכבים אחרים יוכלו להשתמש בה תמורת תשלום. לכן יהיו שם מאות אוטובוסים ביום, ועל נתיב יחיד.
כרמל שאמה
ומה האינטרס של אוטובוסים לנסוע שם ולשלם?
חוה ראובני
הם לא משלמים. המדינה משלמת.
יצחק זוכמן
כל הייעוד של הנתיב בראש ובראשונה הוא לתחבורה ציבורית.
כרמל שאמה
אז בואו נגדיר את זה: 125 ומעלה.
חוה ראובני
אבל כבר שלוש שנים אין קטגוריה כזו, ואנחנו לא יודעים לזהות אותם.
כרמל שאמה
125 כן יכולים לנסוע.
חוה ראובני
התוצאה תהיה, שזה ייעשה בדרך אחרת - על ידי הצבת תמרור.
ניצן יוצר
בנתיב הזה מי שקובע את המהירות שבו הנתיב מתקדם זה הרכב האיטי ביותר. צריך לסלק רכבים שהם איטיים מדי. אנחנו מעוניינים שהנתיב ייסע לפחות ב-70 קמ"ש, אחרת אין רמת שירות עודפת, אז צריך להימנע מלאפשר לרכבים איטיים להיכנס.
כרמל שאמה
למה לחשוד שאופנועים נוסעים פחות מ-70? אני כל הזמן שומע שהאופנועים נוסעים מהר מדי.
ניצן יוצר
הבעיה היא שמספיק שפעם ברבע שעה ייכנס אופנוע אטי כדי שהנתיב כל הזמן יעבוד מתחת למהירות המינימלית.
כרמל שאמה
למה אתם לא אוסרים בנתיבי אילון?
ניצן יוצר
שם אפשר לעקוף. זה המקום היחיד שבו יש נתיב אחד לאורך 12 ק"מ.
כרמל שאמה
יש אפשרות להתיר ל-125 לנסוע, ולהשאיר סמכות לשר בלי לחזור אלינו, אם מבחן המעשה יראה שהם מטרד, להפסיק את ההיתר הזה?
היו"ר אופיר אקוניס
אני מציע כך, יש כמה סעיפים שאנחנו מבודדים. עוד מעט יש ישיבות סיעה, ולא נהוג שאנחנו מקיימים פה ישיבות אחרי 14:00 בימי שני, לכן את סעיף 17 אפשר לאשר מ-1 עד 3, ולבודד כרגע את סעיף 4, לבדוק את הבדיקות במשרד התחבורה ולחזור.
יצחק עובד
הנושא של סעיף 18, של הפטורים, עוד לא הוסדר, ולכן יכול להיות שאנחנו בבעיה, אבל חלק מרכבי הביטחון שלנו זה רכבי אבטחה, לרבות אמבולנסים, מעל 3.5 טון. השאלה, אם ההגבלה של ה-3.5 טון היא גורפת, בלי שנסדיר את הפטורים בסעיף הבא? כי גם 3.5 טון זה לא רכב איטי. עד לפני שלוש שנים היו רכבים של 4 טון. אנחנו מבקשים שרכבי הביטחון שלנו, פינוי פצועים, פיקוד עורף, דברים כאלה- -
יערה למברגר
סעיף 5 לחוק נתיבים מהירים מכיל סעיפים מסוימים, מחוק כביש ארצי ישראל, ולמיטב זיכרוני, הסעיפים שהוכנו מחוק כביש ארצי לישראל הם סעיפים שנוגעים לרכבי ביטחון ורכבי הצלה ואמבולנסים וכדומה.
חוה ראובני
דיברתי לפני הישיבה הקודמת עם עו"ד עמרי שגב, והסברתי לו שהתקנות האלה אינן התקנות שעוסקות בפטור של צה"ל, אלא בתקנות אחרות. זה תקנות אחרות, שנחקקות על ידי שר התחבורה בהסכמת שר הביטחון, באישור הממשלה, ולא על השולחן הזה.
יצחק עובד
אבל אז הסעיף הזה מגביל אותנו, כי אז לכאורה יש פטור במסגרת תקנות החוק, אבל כלי רכב של 4 טון לא יוכלו להיכנס.
יערה למברגר
סעיף 9 בחוק כביש ארצי לישראל, שהוחל לפי סעיף 5 על חוק נתיבים מהירים, שמדבר על איסור מניעת כניסה, ואומר, למשל: על אף הוראות סעיף (א) לא יגבה בעל זיכיון אגרה ולא ימנע שימוש בכביש האגרה ובחלק ממנו אם הורה לו זאת מפקד מרחב של משטרת ישראל עקב התרחשות אירוע חירום – זה דוגמה של משטרת ישראל ואירוע חירום. יש סעיפים נוספים.
חוה ראובני
סעיף 9ג אומר ששר התחבורה ושר האוצר בהסכמת שר הביטחון ושר המשטרה – שר לביטחון פנים כיום – ובאישור הממשלה יקבעו הוראות באשר לשימוש בכביש האגרה או בחלק ממנו על ידי רכב של צה"ל, של שירות הביטחון הכללי ושל משטרת ישראל כשהם בתפקיד, לרבות תשלום בעד האגרה - אלה תקנות אחרות, שייתנו הסדר ספציפי לכלי רכב של צה"ל. זה לא על השולחן פה.
היו"ר אופיר אקוניס
עו"ד ראובני צודקת, אני חושב. אם אני לא טועה, עסקנו בזה בישיבה שלא הייתם פה. אני שאלתי על רכבי ביטחון, אם איני טועה, בישיבה הראשונה.
חוה ראובני
זה דובר.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מקווה ששוכנעתם. תודה.


אנחנו מבודדים את 4, ונקבל תשובה מוסמכת מרשויות התמרור ומכל הגורמים המקצועיים שמשרד התחבורה ייוועץ בהם, ויחזרו אלינו לישיבה הבאה כדי שנכריע בעניין הזה. את סעיף 17 נאשר.
כרמל שאמה
כן, בעד.
היו"ר אופיר אקוניס
סעיף 18. אני מזכיר שדיברנו בישיבה הקודמת, להכניס גם את הרכב הדו גלגלי וגם את רכבי הנכים. בבקשה.
חוה ראובני
18. פטור מתשלום אגרה
בנתיב מהיר כמפורט בטור א' בתוספת הרביעית פטורים מתשלום אגרה בעד נסיעה כלי הרכב מבין המפורטים להלן, כולם או מקצתם, כאמור בטור ב' בה:

(1)
אוטובוס, למעט אוטובוס זעיר פרטי, כהגדרתם בתקנות התעבורה;

___________

5) ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.
(2)
מונית שניתן עליה רישיון לנסיעת שירות, בעת שהיא מבצעת נסיעת שירות בקו השירות למוניות שנקבע ברישיון הנסיעה; לענין זה, "רשיון לנסיעת שירות", "קו שירות למוניות" – כהגדרתם בסעיף 14ז לפקודת התעבורה; "נסיעת שירות" – כהגדרתה בתקנה 485 לתקנות התעבורה;

(3)
רכב המופעל על ידי בעל זיכיון או מי מטעמו לצורך תפעול הנתיב המהיר;

(4)
רכב שבו שלושה נוסעים לפחות בנוסף לנהג, אשר עבר במיתקן ביקורת, במקום שאישרה הרשות הממונה; בפסקה זו, "מיתקן ביקורת" – מיתקן שנועד לספירת הנוסעים ברכב;

(5)
רכב שבו שני נוסעים בנוסף לנהג, אשר עבר במיתקן ביקורת, במקום שאישרה הרשות הממונה, וזאת בעת שנוסעים בנתיב המהיר פחות מ- 1,000 כלי רכב בשעה;

(6)
רכב שנסיעתו בנתיב המהיר נמשכה, בנסיבות שאינן באחריות בעל הרכב, יותר מן הזמן שנקבע בטור ג' לתוספת השניה.


אני כאן מוסיפה, שר התחבורה לשאלת הוועדה שהועלתה, ביקשה לקבל הוראות ספציפיות משר התחבורה בעניין אופנועים- -
שמעון יאיר
אופנועים ונכים. מה עם הנכים?
חוה ראובני
שר התחבורה תומך בפטור לאופנועים. לגבי רכבי נכים, עמדתנו היא גם כן, שרכבי נכים שרשאים לנסוע בנת"צים, מה שקוראים הלוחית הכחולה, תו כיסא גלגלים, שמוסדרים בפקודת התעבורה כרשאים לנסוע בנת"צים, גם הם יהיו.
שמעון יאיר
תפרט את זה.
היו"ר אופיר אקוניס
יש לך הנוסח פה?
חוה ראובני
לא. אבל גבולות הגזרה זה אותם כלי רכב שמנויים בתוספת העשירית, אם איני טועה, לפקודת התעבורה כזכאים לנסוע בנת"צים, ורכב דו גלגלי למעט אלה שהיה ויוחלט- -
היו"ר אופיר אקוניס
יש לנו עוד את סעיף 4, נטפל בו.
חוה ראובני
על השאלה של ה-17(4) בכפוף למה שיוחלט שם – רק אופנועים שרשאים לנסוע יהיו פטורים, וצריך להחליט.
היו"ר אופיר אקוניס
היועצת המשפטית של הוועדה, תנסחי בבקשה.
אתי בנדלר
הם יציעו נוסח.
אודי אדירי
קודם כל, בדקנו את הנושא, וחשוב להבין על מה מדברים פה. אני אתייחס לרכב הדו גלגלי. לאחר שלמדנו את זה לעומק, לבקשת הוועדה, להערכתנו, לא ניתן לאפשר נסיעה בפטור מתשלום רכב דו גלגלי, ואפרט את הסיבות. קודם כל, לא מדובר כאן במספר זעום של כלי רכב. כלי רכב דו גלגליים, שנוסעים בנתיב הזה ספציפי, ונספרו לאחרונה, מדובר על קרוב ל-1,800 כלי רכב דו גלגליים ביום.
כרמל שאמה
עוזר השר אמר לי בבוקר 4,000.
אודי אדירי
אני ממשרד האוצר.

הדבר הזה הוא מאוד משמעותי ביחס לקיבולת הנתיב – מדובר על בין רבע לשליש מקיבולת הנתיב, כלומר ברגע שניתן לאופנועים לנסוע חינם, מן הסתם, כולם ייסעו בנתיב המהיר, כי אין סיבה שלא; בין שליש לרבע מהקיבולת של הנתיב תיתפס, וכשאני מוריד את האוטובוסים, שהם בעדיפות ראשונה, למעלה משליש מקיבולת הנתיב תיתפס על ידי אופנועים. המשמעות היא ירידה משמעותית בכמות כלי הרכב הפרטיים שיכולים להיכנס בנתיב, פגיעה ביעילות של הנתיב, העלאה במחיר הנסיעה בנתיב לרכב הפרטי, כי מחיר הנסיעה הוא פונקציה של המהירות, ואופנועים ישפיעו עליה באופן משמעותי. מעבר לזה, מדובר על העברת תשלומים בסדר גודל מאוד גדול מהמדינה לזכיין כל שנה; יכולים להגיע לסדר גודל של 10 מיליון שקלים, יכולים גם יותר, תלוי במחיר הצל שיהיה בגין האופנועים האלה, ולדעתנו, העברה גם שלא בצדק, כי התועלת של האופנועים בנסיעה בנתיב היא שולית, כי אופנועים, בסוף התמרון שלהם בנתיב רגיל יותר טובה מרכב פרטי, גם במגבלות החוק. לכן לא רק שזה תשלום גבוה לזכיין כל שנה, רובו גם לא לצורך. לכן אנחנו חושבים שאין מקום לאפשר לאופנועים לנסוע בפטור מתשלום בנתיב המהיר. זה פעם אחת.


לאור בקשת הוועדה ומדיונים שקיימנו עם משרד התחבורה ועם לשכת השר, אנו חושבים שאפשר לדבר על מחיר שונה לנסיעת אופנוע, ואסביר את הרציונל - פעם אחת לאור בקשת הוועדה, ופעם שנייה, אפשר להבין ולטעון שאופנוע תופס פחות מקום מרכב פרטי, ולכן יש אולי מקום לתעריף יותר נמוך, וזה כן ישמור על הרציונל הכלכלי, שהוא החשוב כאן, שמי שנוסע בנתיב משלם. לכן ברגע שהנתיב גדוש, ואנחנו לא רוצים את האופנועים נוסעים שם סתם, כי הנתיב מאוד גדוש, אז בעל האופנוע יראה מחיר, ויעשה את השיקול שלו כשיקול נכון.
כרמל שאמה
על איזה מחיר אתה מדבר?
אודי אדירי
אפשר לדבר על הנחה משמעותית ביחס להנחת הרכב הפרטי.
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו נאמץ את עמדת שר התחבורה. תודה על שנתת לנו את עמדת משרד האוצר.
אודי אדירי
מכיוון שהתקנות האלה בהסכמת שר האוצר, אני מבקש לבדוק אם נרצה למשוך את התקנות.
היו"ר אופיר אקוניס
בסדר. תודיע לנו בישיבה הבאה. את סעיף 18 נאשר עכשיו עם סעיפים 7 ו-8.
אתי בנדלר
לגבי פסקה 5, איך יידע הנהג שיש לו עוד שני נוסעים, אם הוא פטור או לא פטור? איך הוא יודע כמה נוסעים על הכביש באותה עת?
ניצן יוצר
השילוט יודיע את הרכבים הפטורים.
היו"ר אופיר אקוניס
יפה. נצביע, מצוין. 18 אושר. 7 ו-8 – הסמכנו את היועצת המשפטית, ובישיבה הבאה יש כמה נושאים פתוחים.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:05.

קוד המקור של הנתונים