ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/02/2010

שינויים בתקציב לשנת 2010

פרוטוקול

 
PAGE
11
ועדת הכספים

23.2.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ט' באדר התש"ע (23 בפברואר 2010), שעה 13:10
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2010
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

חיים אורון

אמנון כהן

מנחם אליעזר מוזס

ציון פיניאן
מוזמנים
אורן משה, רפרנט תקשורת, אגף התקציבים, משרד האוצר

שירה גרינברג, רפרנטית חינוך, אגף התקציבים, משרד האוצר

עמית סדן, רפרנט הגנת סביבה, אגף התקציבים, משרד האוצר

אריאל יוצר, רפרנט מקרקעין ותכנון, אגף התקציבים, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

שינויים בתקציב לשנת 2010
היו"ר משה גפני
אני מחדש את ישיבת ועדת הכספים.

פניות מספר 10 ו-11 – משרד התקשורת
אורן משה
הפנייה נועדה להעברה של כ-2 מיליון שקלים במסגרת הסיכום התקציבי עם משרד התקשורת לתקציב שנת 2010.
היו"ר משה גפני
אתם מורידים מהמרכבה וממשל זמין? למה?
אורן משה
לא. זה בתת סעיף במרכבה וממשל זמין שנקרא שיפור וקידום התחרות בתחום התקשורת וכל הפרוייקטים שהכסף הזה אמור לממן או רוב הפרוייקטים שהכסף הזה אמור לממן, אלה פרוייקטים לעניין קידום התחרות בשוק, אם אלה רפורמות בענף הסלולר, בתחום הבזק וגם בעניין מפת התדרים והספקטרום שהמשרד אחראי עליו.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 10 ו-11 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 25 – משרד החינוך
שירה גרינברג
הפנייה נועדה לתקצב את תוכנית ההישגים. תוכנית ההישגים היא תוכנית ששר החינוך ומנכ"ל משרד החינוך הציגו אותה כתוכנית לאומית לטובת שיפור ההישגים גם במבחנים הבין לאומיים וגם בכלל, ולכן מתוקצבים כאן כ-315 מיליון שקלים לטובת הנושא הזה. בנוסף מתוקצבים כ-27 מיליון שקלים גם על פי הסיכום התקציבי שנחתם בערב הקמת הממשלה להכשרת מורים ותוכניות שונות לטובת הנושא של הכשרת מורים.
אמנון כהן
יש עוד פניות של חינוך?
שירה גרינברג
יש עוד.
חיים אורון
אני רואה חינוך על יסודי.
שירה גרינברג
לא. התקנה של ההישגים נמצאת בתוך בסיס התקציב וכבר הכנסנו אותה והיא מהווה את המקור התקציבי. בערב הקמת הממשלה הוחלט על זה שבעצם תתוקצב התכנית ולכן זה נכנס לבסיס התקציב, וזה המקור שעכשיו מפזרים אותו לתקנות השונות שמהן מוסיפים את השעות, נותנים את ההכשרה, עושים סיורים בירושלים וכולי. זה פשוט מפוזר בתקנות השונות.
היו"ר משה גפני
הכסף הזה הוא מתוך תקציב משרד החינוך?
שירה גרינברג
זה בדיוק מה שהסברתי עכשיו. הדבר הזה הוחלט והיה סיכום בין המשרדים בעת אישור תקציב המדינה. לכן הנושא הזה נכנס לבסיס התקציב ויש שם תקנה שנקראת תוכנית ההישגים, וכעת בפנייה הזו מפזרים אותה לתקנות השונות, לשעות של כיתה ג', השעות של כיתה ז', לסיורים בירושלים, לשיפור הבגרויות, לכל הנושאים שהתוכנית הזאת אמורה לתת עליהם את הדעת. זה מקור שניתן ממשרד האוצר למשרד החינוך בעת הכנת התקציב והתקנה פשוט נמצאת בבסיס התקציב ומפזרים אותה.
היו"ר משה גפני
זה רק בחינוך הממלכתי.
שירה גרינברג
כן. זו הייתה התוכנית. כך הוגדרה התוכנית.
היו"ר משה גפני
רק בחינוך הממלכתי.
שירה גרינברג
כן. התוכנית נועדה לשפר את ההישגים הבין לאומיים.
היו"ר משה גפני
הבנתי. אני יודע שזה רק בחינוך המלכתי כי אם זה היה גם בחינוך החרדי, אז זה היה על פי הסכם קואליציוני.
חיים אורון
כמה כסף יש כאן לסיורים בירושלים?
שירה גרינברג
לסיורים בירושלים, כ-14 מיליון שקלים.
מנחם אליעזר מוזס
כל הכבוד.
חיים אורון
איך מחלקים אותם?
שירה גרינברג
על פי מה שמשרד החינוך נותן. חלק ממטרת התוכנית שהציגו, והציגו אותה גם לראש הממשלה, היה גם סיורים בירושלים כערכים שניתנים לתלמידים. נותנים את זה עבור שכבות גיל מסוימות ועושים כך שזאת שכבת כיתה ט' וכולי.
חיים אורון
עכשיו תהיה מורשת במערת המכפלה.
שירה גרינברג
אני לא מכירה את התכנים ואיפה הסיורים מתבצעים, אבל שאלת כיצד זה מחולק, זה מחולק על פי שכבת גיל וכל התלמידים בשכבת הגיל זכאים לסיור בירושלים.
היו"ר משה גפני
מה זה חינוך לדמוקרטיה ויהדות?
שירה גרינברג
זה חלק מהערכים שמשרד החינוך הציג, חינוך לערכים שזה אומר סיורים בירושלים, שזה מהבחינה הזאת, והוא גם הציג שדמוקרטיה זה ערך עליון וחשוב, ולכן הוא גם שם את זה בתוכנית.
היו"ר משה גפני
יש את התקנה הזאת.
מנחם אליעזר מוזס
בשנה שעברה היה שם קיצוץ.
היו"ר משה גפני
אתה הבנת מה קורה כאן?
מנחם אליעזר מוזס
כן, בוודאי.
היו"ר משה גפני
תרשום את זה. תספר שבחינוך הממלכתי זה בסדר וזה מסודר ואילו בחינוך החרדי זה הסכם קואליציוני.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניה מספר 25 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 29 – משרד החינוך
שירה גרינברג
הפנייה הזאת נועדה לתקצב שינויים פנימיים בתקציב החינוך כאשר בין היתר מתוקצבים בה הנושאים הבאים: כ-14.5 מיליון שקלים ליד ושם, וזה על פי סיכום בין המשרדים. יש כ-12.5 מיליון שקלים לפרוייקט עתידים שזה גם כן על פי סיכום בין המשרדים. עתידים זה פרוייקט שלוקח תלמידים מהפריפריה, מאתר אותם, מאתר תלמידים מצטיינים מהפריפריה כדי להכשיר אותם לחזור להיות אחר כך מורים בפריפריה, מורים למדעים, למתמטיקה וכולי. יש כיום מחסור, כפי שאתם יודעים, במורים בפריפריה וזאת אחת התוכניות שבעצם נועדה לפתור את הנושא הזה.
אמנון כהן
ליד ושם, זה עבור כניסות הילדים למקום?
שירה גרינברג
לא. יד ושם, זה משהו אחר והוא בפני עצמו. זה סיכום בין המשרדים. תקציבים עבור יד ושם. משרד החינוך שם כסף ומשרד האוצר שם כאן כסף תוספתי.
אמנון כהן
לאיזו מטרה? לאחזקה שוטפת?
שירה גרינברג
לא. זה לטובת מספר נושאים ביד ושם, גם נושא של התיעוד של הניצולים, גם לנושא המחקר של השואה. זה עבור הנושאים השונים שיד ושם מטפלת בהם.


מעבר לזה, יש כאן בעצם השלמה של 20 מיליון שקלים על פי החלטת ממשלה מספר 188 בנושא קליטת בני העדה האתיופית.
אמנון כהן
איפה זה יהיה? באיזה משרד?
שירה גרינברג
במשרד החינוך.
אמנון כהן
זה ילך לבתי הספר?
שירה גרינברג
כן. זה מתחלק בין כל בתי הספר על פי הרישומים של התלמידים האתיופים כעזרה ותגבור לטובת האוכלוסייה הזאת. החלטת הממשלה הזאת מדברת על כך שכל משרד מחויב לתקצב בסכום מסוים וזאת ההתחייבות של משרד החינוך לנושא הזה, על פי החלטת הממשלה.


בנוסף יש תקצוב של כ-32 מיליון שקלים לטובת ההטמעה, הבקרה וההשתלמויות של רפורמת אופק חדש. מתוקצבים 1.2 מיליון שקלים לקרן וולף. יש כאן תקן אחד שנוסף לרמ"ה, הרשות למדידה והערכה של משרד החינוך, שהיא רשות בהקמה שלאט לאט אנחנו עדים להתפתחות שלה.


אם יש לכם שאלות נוספות, בבקשה.
היו"ר משה גפני
מה זה הדובר?
שירה גרינברג
אלה שינויים פנימיים בתוך משרד החינוך.
היו"ר משה גפני
זה לשכר?
שירה גרינברג
משרד החינוך, בתוך תקציבו, מעביר לטובת הנושאים שהוא צריך. כאן ספציפית מדובר על פעולות שהדובר צריך לעשות לטובת עידוד רפורמת אופק חדש, לטובת דברים שונים.
היו"ר משה גפני
הבנתי. מה זה מלגות ומענקים לתלמידים, 23 מיליון שקלים?
שירה גרינברג
זאת התחייבות של מנכ"ל משרד החינוך בזמנו לגבי נושא תשלומי הורים. כאשר הייתה ועדת החינוך בנושא תשלומי הורים, המנכ"ל התחייב שהוא יעמיד את תקציב המלגות על סך של 55 מיליון שקלים ובעצם הוא מתקצב כאן את ההשלמה הזאת כדי להעביר את התקנה ל-55 מיליון שקלים והכסף הזה מחולק על פי קריטריונים סוציו אקונומיים שהמנהלים מעבירים למשרד החינוך כדי להקל על תשלומי ההורים לאוכלוסיות חלשות.
היו"ר משה גפני
בכל זאת אני רוצה לשאול. אני לא מדבר על החינוך החרדי בכלל, אבל למה הרשתות לא כלולות בתוכניות הללו?
שירה גרינברג
איזה תוכניות? ראשית, באופן כללי, לגבי שעות ותוכניות כלליות, כאשר משרד החינוך מנהל – הן בפנים.
היו"ר משה גפני
נכון. אני שואל לגבי זה.
שירה גרינברג
דרך אגב, אני לא מספיק בקיאה, אני לא בטוחה שהמלגות לא הולכות גם לאוכלוסייה החרדית. לא הייתי שוללת את זה.
היו"ר משה גפני
לא האוכלוסייה החרדית. אני שאלתי לגבי הרשתות.
שירה גרינברג
כולל גם הרשתות. אני לא בטוחה שהן לא זכאיות על פי זה. אני חושבת שזה על פי קריטריונים סוציו אקונומיים בלבד שמקבלים ואז מחלקים את זה לכלל המערכת.
מנחם אליעזר מוזס
לגבי הילדים זה נכון שמחלקים.
שירה גרינברג
זה הולך לכולם. זה הולך לכל מי שזכאי.
היו"ר משה גפני
היא אומרת את מה שהיא יודעת. אני לא נוהג לתת להם הכשר בגלל שיכול להיות שבמשרד החינוך פתאום אתה מוצא ואל תיתן להם הכשר. יכול להיות מה שהיא אומרת שזה נכון.
אמנון כהן
בעמוד האחרון, מורידים מענקים לפיתוח מבני תרבות, ספורט, מתנ"סים ונוער. למה מורידים שם 4 מיליון שקלים?
היו"ר משה גפני
זה מאוד פשוט. נתנו את זה בתקציב הקודם לציון פיניאן ועכשיו מורידים.
אמנון כהן
אני מכיר כמה מתנ"סים שצריכים לעבור שיפוץ.
שירה גרינברג
אני אסביר. אתם רואים את רמת התוכנית. ברמת התקנות יש שם רזרבה ליד ושם שהיא כסף שמוסיפים בעצם ליד ושם במסגרת הסיכום שציינתי קודם. אין שם כל ירידה בתקציב לטובת הנושאים האלה. זה פשוט מקור תקציבי. זה אמור לגבי הסעיף הספציפי עליו דיברת.
אמנון כהן
דיבר אתי מנהל מתנ"ס של עיר מסוימת והוא זקוק לשיפוץ בסכום של 2 מיליון שקלים. פעם זה היה במשרד השיכון, אחר כך קיצצו שם ואין כסף. אני אומר שאתם מקצצים כאן כרגע 4,600 מיליון שקלים. אם כן, תחזירו את זה בבקשה, את ה-2 מיליון שקלים כדי לעזור לאותה עיר שישפצו לה את המתנ"ס.
שירה גרינברג
רציתי להבהיר שזה לא קשור.
אמנון כהן
אלא אם כן תבטיחי לי שמתוך ה-8 מיליון שקלים שנשארים, 2 מיליון הולכים לשם, לאותו מתנ"ס.
שירה גרינברג
אתה יודע שאני לא יכולה להבטיח את זה. זה על פי הקריטריונים הקיימים. שנית, כפי שאמרתי קודם, הכסף הזה לא נלקח מתקנה שקשורה למענקים לפיתוח מתנ"סים. הכסף הזה נלקח מתקנת רזרבה ליד ושם.
אמנון כהן
לא כתוב.
שירה גרינברג
נכון, כי אתה רואה ברמת התוכנית. אני נותנת לך את המידע הנוסף שאתה לא רואה ברמת התקנות מאיפה הכסף הזה נלקח.
אמנון כהן
יש מצוקה אמיתית במבנים האלה.
היו"ר משה גפני
מה אתה מציע לעשות?
אמנון כהן
שהשר יסביר לי.
היו"ר משה גפני
אתה רוצה שנביא את השר? אני לא חושב שזה המקרה, אבל בסדר.
אמנון כהן
אלא אם כן תפתרו את הבעיה של אותה עיר.
היו"ר משה גפני
תדבר עם שירה ותעביר את העניין הזה.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 29 – אושרה
אמנון כהן
אני נמנע.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אמנון כהן נמנע. אני מבקש ממך, אם את יכולה, לשמוע ממנו על איזו עיר הוא מדבר ולנסות לפתור את הבעיה הזאת.

פנייה מספר 30 – מינהל מקרקעי ישראל


אני יוצא מדעתי עם כל העניין הזה. היה מסוכם עם נתיבות. עברו 5 מיליון שקלים. עם כל הכבוד, אתמול היה כאן יחיאל זוהר.
אריאל יוצר
אני מכיר את הנושא. אני אסביר. בשנה שעברה 30 מיליון שקלים עברו. מינהל מקרקעי ישראל לא הספיק להוציא את הכסף.
היו"ר משה גפני
מה זה לא הספיק? הם עשו את זה הרי בכוונה. עם כל הכבוד, יש דברים שגם אנחנו יודעים. הוא עשה את זה בכוונה.
אריאל יוצר
אני לא חושב שהוא עשה את זה בכוונה.
היו"ר משה גפני
אני חושב כך.
אריאל יוצר
הם לחצו עלינו מאוד להעביר את הכסף.
היו"ר משה גפני
אני אומר לך מה הבעיה שלי. הבעיה שלי היא שיש ראש עיר טוב, עיר פיתוח, עיר מתפתחת ואני רוצה לעזור לו, ואני התקשרתי לכמה אנשים במינהל מקרקעי ישראל ומה שאחד אמר על זה שעיכב, מה שאנשים בתוך המינהל אמרו לי. אתה יכול לומר לי אם הכסף יעבור?
אריאל יוצר
הכסף נמצא בפנייה הזאת, מחדש.
היו"ר משה גפני
אתה אחראי לזה שנתיבות תקבל את הכסף? באמת, עם כל הכבוד, אתם לא יכולים לשחק. גם כך עושים לרשויות אני לא יודע מה.
אריאל יוצר
אני אעשה כל מאמץ שזה יקרה.
היו"ר משה גפני
אני מבקש ממך שזה יקרה.
אריאל יוצר
בסדר.
היו"ר משה גפני
זה פיתוח השכונות שם.
אריאל יוצר
בסדר גמור. אנחנו מתקצבים.
היו"ר משה גפני
זה גם לא איזה עניין סקטוריאלי.
אריאל יוצר
אתה צודק. אנחנו מתקצבים את העניין.
היו"ר משה גפני
עשה לי טובה, טפל בזה. כשראיתי את הפנייה הזאת, חשבתי לא לאשר אותה כי זה פשוט מעצבן.
אריאל יוצר
אני אדבר אתם.
ציון פיניאן
מינהל מקרקעי ישראל, יש כאן תקצוב התחייבות בגין 2009 לעבודות פיתוח ברשויות מקומיות. לאיזה רשויות?
היו"ר משה גפני
נתיבות.
אריאל יוצר
בין היתר נתיבות. בנוסף לנתיבות, יש עוד. כל הפרוייקטים שמתוקצבים הם פרוייקטים כמובן שעברו ועדת פרוייקטים ואושרו.
ציון פיניאן
אפשר להגיש רביזיה או שאתה אומר לי לא?
אריאל יוצר
אני אסביר בדיוק.
ציון פיניאן
תסביר לי אחר כך.
היו"ר משה גפני
אם אתה מגיש רביזיה, זה עושה בעיה לנתיבות.
ציון פיניאן
אם הוא יתחייב שהוא מעביר את הכסף, אני לא אגיש.
אריאל יוצר
בוודאי. אני אלחץ עליהם.
ציון פיניאן
המינהל יותר גרוע מהאוצר.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 30 – אושרה פה אחד

פניות מספר 33 עד 35
עמית סדן
רפרנט הגנת סביבה, אגף התקציבים. הפנייה נועדה למימון החלטות ממשלה והסכמים עם רשות הטבע והגנים, בכלל זה הנושאים כדלקמן: שיפוי עבור אובדן הכנסות נוכח המשבר הכלכלי העולמי, כ-8 מיליון שקלים, פעולות ניטור, אכיפה וניקיון במימון המשרד להגנת הסביבה, כ-4,5 מיליון שקלים, תגבור מערך האכיפה, 3 מיליון שקלים, ועבודות שיקום וטיפול באתר מצדה ועובדת, כמיליון וחצי שקלים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 33 עד 35 – אושרו פה אחד

פניות מספר 36 ו-37 – משרד החינוך
שירה גרינברג
הפנייה נועדה להעברת 16 מיליון שקלים מתקציב ההסעות של משרד החינוך לתקציב השוטף של משרד החינוך. מההסעות שבתקציב השוטף לתקציב הפיתוח של משרד החינוך ואני אסביר מה קרה.


בשנת 2009 לטובת הגדלת הביצוע העבירו כסף מעודפים מחויבים שלא היה בהם שימוש מכיוון שהתשלומים צריכים להתבצע עכשיו לטובת ההסעות, וכרגע מחזירים את זה בחזרה מכיוון שכרגע כן צריך לעשות את התשלומים וכל זה לטובת הגברת הביצוע. זה החזר.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 36 ו-37 – אושרו פה אחד


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:30

קוד המקור של הנתונים