ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/02/2010

צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 9), התש"ע - 2009 (יישום הסכם הסחר המחודש שנחתם בין מדינת ישראל לבין האיחוד האירופי)

פרוטוקול

 
3
ועדת הכספים

22.2.2010


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 320
מישיבת ועדת הכספים

יום שני, ח' באדר התש"ע (22 בפברואר 2010), שעה 12:15
סדר היום
צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מספר 9), התש"ע – 2009, (יישום הסכם הסחר המחודש שנחתם בין מדינת ישראל לבין האיחוד האירופאי).
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני - היו"ר

אמנון כהן

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום
מוזמנים
שירלי אביבי – כלכלית רשות המסים, משרד האוצר

סלין נהרי – עו"ד, משרד התעשייה, מסחר ותעסוקה

צביקה כהן – משרד החקלאות

אסף לוי – משרד החקלאות

חזקיה ישראל – מנהל המחלקה לביטוח סוציאלי ולקשרי גומלין, התאחדות התעשיינים
יעוץ משפטי
שגית אפיק

ארבל אסטר
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה
עדי צחר – חבר המתרגמים בע"מ

צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מספר 9), התש"ע – 2009, (יישום הסכם הסחר המחודש שנחתם בין מדינת ישראל לבין האיחוד האירופאי)
היו"ר משה גפני
על סדר היום - צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מספר 9), התש"ע – 2009, (יישום הסכם הסחר המחודש שנחתם בין מדינת ישראל לבין האיחוד האירופאי).
שירלי אביבי
שמי שירלי אביבי ואני מרשות המסים. הצו מיישם את הסכמי הסחר בין מדינת ישראל בין מדינות האיחוד האירופאי החל מהאשון לינואר 2010. במסגרת הצו אנו מרחיבים הטבות שניתנו למדינות האיחוד האירופאי בעבר. במסגרת הסכם סחר יש משא ומתן, אנחנו מקבלים הטבות בייצוא תמורת מתן הטבות בייבוא. הצו מרחיב את ההטבות שנתנו ונותן להם הטבות חדשות, הן במסגרת מכסה כמותית והן במסגרת הפחתות מהמכס הכללי.


עשינו שינוי מבני בצו תעריף המכס. בעבר הייתה עמודה ספציפית שהקנתה את אותן הטבות וצורפה להטבות שניתנו למדינות איגוד הסחר החופשי האירופי (European Free Trade Association – EFTA). כדי להשית את כלל הסכמי הסחר בצורה שווה וזהה אנו מוציאים את העמודה ונותנים לה הגדרה כתוספת לצו תעריף המכס כפי שקיים לגבי קנדה, מכסיקו, תורכיה ומדינות אחרות.
פניה קירשנבאום
זה לא יוצר תלות במדינות אחרות?
צביקה כהן
ממש לא. אם תקראי את ספר המכס תראי שאנחנו תלויים רק בעצמנו. מדובר על מסים שמוטלים על ייבוא. במוצרי מזון בארץ יש שעור מסים מספיק גבוהים כדי שנהיה סמוכים רק על שולחננו. כך מגנים על הייצור המקומי.
היו"ר משה גפני
אני בזמנו השתתפתי באישור תיקון לחוק יסוד, שבו נאמר שאסור לייבא בשר שאינו כשר, ואתה למעשה מבקש ממני לאשר צו שעובר על החוק?
צביקה כהן
אני אסביר. ספר המכס הוא העתק מספרים בעולם כולו, בכלל העולם יש קודים שונים שהספר משתמש בהם. לא ניתן להביא את כלל הפרטים הללו ללא צו ייבוא חופשי בו כתוב בדיוק איזו אישור צריך לכל דבר. לייבוא בשר, למשל, יש צורך באישור כשרות – כך אי אפשר לייבא בשר חזיר. אנחנו עובדים על פי שיטה עולמית שנקראת S.H, ואין ייבוא ללא צו ייבוא חופשי שניתן על ידינו.

לא ניתן לשנות את הקודים הבינלאומיים שכוללים גם חזיר, רק שלא ניתן לייבא בשר חזיר לארץ. בשר לא יכנס לארץ עם אין לו את אישור הכשרות ואישורים נוספים.
שירלי אביבי
אנחנו מחויבים לפרסם את כלל האמנה שאנחנו חתומים עליה ב-WCO וב-WTO.
היו"ר משה גפני
הצבעה בעניין צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מספר 9), התש"ע – 2009
בעד - רוב

נגד - אין

נמנע – אחד

הצו התקבל.

הישיבה ננעלה בשעה 12:25.
PAGE
3

קוד המקור של הנתונים