ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/02/2010

צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה)(הוראת שעה)(תיקון), התש"ע - 2010

פרוטוקול

 
2
ועדת הכספים

22.2.2010


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים

יום שני, ח' באדר התש"ע (22 בפברואר 2010), שעה 12:00
סדר היום
צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ע – 2010.
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני - היו"ר

אמנון כהן

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום
מוזמנים
שירלי אביבי – כלכלית רשות המסים, משרד האוצר

סלין נהיר – עו"ד, משרד התעשייה, מסחר ותעסוקה

צביקה כהן – משרד החקלאות

אסף לוי – משרד החקלאות

חזקיה ישראל – מנהל המחלקה לביטוח סוציאלי ולקשרי גומלין, התאחדות התעשיינים
יעוץ משפטי
שגית אפיק

ארבל אסטר
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה
עדי צחר – חבר המתרגמים בע"מ

צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ע – 2010
היו"ר משה גפני
על סדר היום - צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ע – 2010.
צביקה כהן
הצו מבטא את הסכם הסחר עם ארצות הברית. הצו מתחדש מידי שנה, לא מדובר בהעלאת מכס. מדובר על כלל מוצרי המזון מפרק אחד ועד פרק עשרים וארבע. ארצות הברית אינה נמצאת בספר המכס אלא בצו מיוחד המתחדש מידי שנה במסגרת היטלים.
היו"ר משה גפני
יש למישהו שאלות? צביקה כהן ממשרד החקלאות, מי פה ממשרד התעשייה, מסחר ותעסוקה?
סלין נהרי
אני.
היו"ר משה גפני
ולצו הזה אין שום קשר לאותו צו של צהרונים, פעוטונים ומעונות?
סלין נהרי
אין שום קשר ביניהם.
פניה קירשנבאום
יש לי שאלה. אני רוצה לדעת במה מדובר בצו. כל נושא פלדות, גרוטאות, וייצוא שלהם – האם הוא כלול בצו?
צביקה כהן
הצו כולל ייבוא מזון בלבד מארצות הברית, מפרק אחד ועד פרק עשרים וארבע. אין פלדה אלא רק מזון.
היו"ר משה גפני
הצבעה בעניין צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ע – 2010:

בעד – כולם

נגד – אין

נמנעים – אין

הצו אושר.

הישיבה ננעלה בשעה 12:10.
PAGE
2

קוד המקור של הנתונים