ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 24/02/2010

הצעת חוק למניעת אלימות במוסדות רפואיים (סעיף 7 שפוצל), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
7
ועדת העבודה הרווחה והבריאות

24.2.2010


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 235

מישיבת ועדת העבודה הרווחה והבריאות

יום רביעי, י' אדר, התש"ע (24 בפברואר 2010), שעה 09:30
סדר היום
הצעת חוק למניעת אלימות נגד מטפלים, התשס"ט-2009

של חה"כ אלכס מילר, חה"כ אנסטסיה מיכאלי, חה"כ דוד רותם (פ/732)
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר – חיים כץ

אלכס מילר
מוזמנים
משרד הבריאות: שרונה עבר הדני- עו"ד

ראובן קרן
המשרד לביטחון פנים
עודד ברוק

רפ"ק אלי דוידסון

עו"ד אפרת בורנסקי
משרד המשפטים
עו"ד טלי שטיין – ממונה על תחום הבריאות
שירותי בריאות כללית
יניב בצלאל – קצין ביטחון במחוז ת"א

יחזקאל גרשון – קצין ביטחון ארצי
ההסתדרות הרפואית
עו"ד רביב מייזל – מדיניות ציבורית, הרי

ד"ר זאב פלדמן
האגודה לזכויות החולה
עדינה מרקס- יו"ר

לאה אברהם
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
ייעוץ משפטי
נעה בן שבת, אור רוזנמן
רשמה
לאה קיקיון

הצעת חוק למניעת אלימות נגד מטפלים, התשס"ט-2009

של חה"כ אלכס מילר, חה"כ אנסטסיה מיכאלי, חה"כ דוד רותם (פ/732)
היו"ר חיים כץ
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר היום - הצעת חוק למניעת אלימות נגד מטפלים, התשס"ט-2009, של חה"כ אלכס מילר, חה"כ אנסטסיה מיכאלי, חה"כ דוד רותם (פ/732).


מה השתנה מהישיבה האחרונה, אדוני, חבר הכנסת מילר?
אלכס מילר
אני הצעתי שבגלל שאותם נושאים שעלו בישיבה הקודמת, ובאופן כללי כאשר אנחנו דנו בנושא הזה – באמת אנחנו הולכים לדבר פה על חוק שהולך לשנות את כל הראיה הכללית בעניין של הטיפול באלימות כנגד הרופאים המטפלים, וכך אנחנו צריכים להתקדם בשלבים. בשלב הראשון אני מציע שהחוק ייתן מענה לאותן בעיות שקיימות, אבל מול המבקרים – שזו, לדעתי, הבעיה הגדולה שקיימת היום בעניין של האלימות. כרגע, אני, לפחות, בשלב הזה, כאשר אני רואה את הצורך להתמודדות עם הבעיה מול הצורך להיכנס לתכנים של מה זה הטיפול שבית החולים יכול או לא יכול למנוע, אני חושב שהצורך הכי חשוב הוא לראות אם אנחנו יכולים להתמודד עם העניין הזה מול המבקרים, והרחבה של המאבטחים שנמצאים בבתי החולים וקופות החולים. בשלב השני, כשנראה שהחוק יעבור ונראה שמול המבקרים זה עבר – נעשה חוק נוסף - -
היו"ר חיים כץ
נרחיב את החוק, אתה מתכוון.
אלכס מילר
כן. גם אל החולים עצמם.


ישבנו עם היועצת המשפטית וחשבנו איך אנחנו יכולים לעשות את זה. אני הצעתי את החוק שיבוא ויתייחס רק למי שמבקר, בלי מניעת טיפול, גם אם אותו מבקר פעם הוזהר כאשר הוא לא היה צריך לקבל טיפול, ובפעם הבאה כשהוא מגיע והוא כן צריך לקבל טיפול – אז שם לא יוכלו למנוע ממנו, אבל כשיהיה מדובר על הפעם השניה שהוא מגיע ובא כמבקר, כמובן שהחוק יחול עליו. זה, בעצם, הנוסח שקיבלנו.
שרונה עבר הדני
אני מהלשכה המשפטית של משרד הבריאות. אנחנו עשינו עבודה מאד אינטנסיבית מול היועצת המשפטית. ניסינו ליצור כאן מודל שיהיה גם ישים. כאמור, אם יש כאן כלי נוסף שיכול להועיל – אז הכלי יהיה בארגז הכלים. הנושא שבעיננו הוא קריטי הוא התוספת, שאני מבינה שחבר הכנסת לא מתנגד להוסיף אותה, בעניין הסמכת המאבטחים להתמודד עם אירוע חם שהוא – חוץ מאיזה שוליים, מתואם עם כל המשרדים, גם עם המשטרה וגם עם משרד המשפטים.
היו"ר חיים כץ
למשטרה יש משהו להגיד?
עודד ברוק
הצעת החוק גובשה יחד אתנו.
אלכס מילר
מי שבתחילה יזם את החוק וקידם אותו בכנסת הקודמת היה השר לביטחון פנים, חבר הכנסת אהרונוביץ.
עודד ברוק
מבחינתנו החלק החשוב באמת הוא החלק של התוספת של סעיף 6 ואילך. גם היום שוחחתי עם היועצת המשפטית והסכמנו שהתוספת שהוספה ממש שלשום בדבר קבלת אישור של ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לסוגי מקומות שמנויים בתוספת – תרד בשלב זה, כיוון שהיא גם לא נמצאת במקומות אחרים בחוק. בכפוף לכך לנו אין הערות לנוסח שהונח הבוקר על שולחן הוועדה.
היו"ר חיים כץ
יש מישהו סביב לשולחן הזה שיש לו התנגדויות?
רביב מייזל
ההסתדרות הרפואית תומכת.
נעה בן שבת
יש לי רק שלוש הערות שמשרד המשפטים העיר. הדברים עוד צריכים בירור, ונעשה את זה אחרי קריאה ראשונה, בדיון יותר מעמיק. דבר ראשון – אנחנו מדברים על מנגנון של אזהרה שניתנת למי שאו נוקט אלימות פיזית או אלימות מילולית, או משחית רכוש. ניתנת לו אזהרה בכתב. אם הוא חוזר על המעשה או על מעשה מאותו מגוון של מעשים בתוך 12 חודשים אנחנו מדברים על כך שאפשר יהיה להרחיק אותו, לקבוע שהוא יהיה מורחק מתחום בית החולים, למעט אם הוא נזקק לטיפול רפואי. אפשר יהיה לקבוע את זה גם לגבי כל שטח בית החולים או לגבי חלק משטח בית החלים. השאלה היא מי מבצע את אותה הרחקה, למי יש את הסמכות להגיד לו – תישאר בחוץ ואל תיכנס למתחם בית החולים. וזו שאלה. ההצעה של משרד הבריאות היתה לתת את הסמכות לאותם מאבטחים. אנחנו נותנים להם סמכויות מאד רציניות למנוע את האירוע של האלימות הפיזית בעודו באיבו. משרד המשפטים מאד התנגד לזה ולכן אנחנו רוצים להמשיך ולדון ולחפש פתרונות לגבי הנושא הזה של מי מבצע את אותה הוראת הרחקה.


נושא נוסף – תוספת שמשרד המשפטים ביקש להכניס, אנחנו מדברים בחלק של סמכויות המפקחים, על כך שהשימוש שהמאבטח עושה צריך להיות "בכוח סביר". זה המינוח שנקוט היום בחוק הסמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור. משרד המשפטים רצה להוסיף: "ובלבד שלא גורם לחבלה". אנחנו כרגע לא מוצאים לנכון להוסיף את זה בגלל שזה גם סוטה מה - -
היו"ר חיים כץ
ואם הוא מתפרע, ודופק לך בפנים, מה תגיד לו? רק רגע?
נעה בן שבת
אנחנו לא רוצים להעמיד את המאבטחים במצב כזה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא רוצים שזה יהיה בכלל. שלא נצטרך לתפוס בן אדם ושלא ילכו מכות, ושלא יפגעו ברופאים או במישהו מהצוות. אנחנו רוצים שאנשים יבואו, והרופאים יתנו טיפול. יחד עם זה, לצערנו, זה קורה.
שרונה עבר הדני
שלא נצטרך להרחיק אדם בכוח. נקודה.
היו"ר חיים כץ
הלוואי.
נעה בן שבת
כיוון שהחוק היום נוקט רק בלשון של "כוח סביר" הם ביקשו להעלות את זה משהו שאם יצטרכו להעלות – ידונו בזה לקראת קריאה שניה ושלישית, וזה לא יהיה נושא חדש, אז אני מזכירה את הדבר הזה.


הדבר השלישי, כפי שציין עודד ברוק- ההתייעצות וקבלת אישור של ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת – אנחנו מתקנים פה חוק שבעצם נמצא בתחומה של אותה ועדה ורצינו להשאיר את הזיקה, לוודא שאנחנו בעצם ממשיכים להתייעץ אתם כי בעצם לא שמענו את עניינם בנושא. אולי לא נכון להכניס עכשיו את אישור הוועדה אבל אם יידרש, אנחנו נחזור ונאפשר להם לקבוע עוד תחומים נוספים בתוספת, אבל כרגע מוסדות רפואיים נכנסים כבר עכשיו לתוספת, והם המוסדות שבהם אפשר יהיה לתת את אותם סמכויות למאבטחים.
רביב מייזל
יש לי הערה לנוסח, שקצת שונה מהנוסח המקורי - עמוד 2 סעיף 3 בראש העמוד – מדובר על סיטואציה שבה אדם נקט במעשה אלימות, המנהל רשאי, בעצם, להורות שהוא לא ייכנס לתחומי המוסד הרפואי, למעט – כתוב כרגע: "לצורך קבלת טיפול רפואי שנדרש לו". אני חושב שטיפול רפואי צריך להיות טיפול רפואי מיידי, כי אחרת בעצם לא עשינו הרבה.
היו"ר חיים כץ
זה בשלב הבא. אחרי הקריאה הראשונה ניכנס לעומקם של דברים.
עדינה מרקס
אני מהאגודה לזכויות החולה. קודם כל טוב שהכניסו מהשבוע שעבר לשבוע את הנושא של אלימות מילולית להגדרות, וזה נכון. אבל מפריע לי שאני לא רואה פה הבחנה ברורה בין המלווים ובין החולה עצמו. בניסוח עצמו אני מחפשת, וקראתי שורה-שורה, ואני לא מוצאת ממש בידול בין שתי הפונקציות האלה. אם החולה עצמו תוך כדי טיפול רפואי – אתה יכול להרחיק אותו? – לא. את המלווה אתה יכול להרחיב.
נעה בן שבת
אם המלווה נזקק לטיפול רפואי - כיוון שאנחנו לא מאפשרים מניעת טיפול רפואי, לא מהחולה ולא מהמבקר, שכרגע הוא רק מבקר ובפעם הבאה הוא יזדקק לטיפול רפואי - -
עדינה מרקס
כנגד המבקר את יכולה לנקוט סנקציות, אבל מה את עושה נגד החולה?
נעה בן שבת
אנחנו לא יכולים לנקוט כנגד החולה. השאלה היא – מה תעשי. זו גם שאלה מהבחינה האתית: אדם נמצא כרגע בטיפול רפואי. את תוכלי אחרי זה להגיש נגדו כתב אישום וכל דבר לעשות נגדו, אבל כרגע את לא יכולה למנוע טיפול רפואי. אין פה למעשה כרגע, כפי שאמר חבר הכנסת אלכס מילר, וזה היה הכיוון שהוא התווה – שבעצם אנחנו לא מונעים טיפול רפואי. הצעת החוק הזו, משמעותה לא למנוע טיפול רפואי. גם ההרחקה מבית החולים היא רק אם לא נדרש טיפול רפואי.

ן
עדינה מרקס
אבל מהנוסח, ממה שאני, אדם מהיישוב, לא משפטנית- קוראת, אני לא מבינה את זה. כתוב "אדם", לא כתוב "חולה" או "מלווה".
נעה בן שבת
נכון. מדוע צריך לבדל אותם? אם אני חולה – ומשחיתה רכוש של בית החולים, מדוע אי אפשר יהיה להזהיר אותי שלא אוכל לבקר בבית החולים, לא לצורך קבלת טיפול רפואי.
אלכס מילר
החולים הם קדושים? הם יכולים לעשות מה שהם רוצים? גם אזהרה אסור לתת להם?
עדינה מרקס
אבל אני רוצה שזה יהיה כתוב.
ראובן קרן
אני ממשרד הבריאות. מה שקורה למעשה – אם יש אירוע אלימות, אם זה חולה או מבקר, אנחנו מטפלים באירוע האלימות, כולל המשטרה. הגיעה המשטרה למקום, אם הרופא אומר שאי אפשר לטפל באדם כרגע, כי האדם חולה – המשטרה לא עושה כלום. לא מוציאים אדם מתוך טיפול.
היו"ר חיים כץ
מאחר וזה יהיה "תם ולא נשלם", אנחנו נעביר את זה כרגע לקריאה ראשונה וניכנס לדיונים מעמיקים אחרי הראשונה, בין שניה ושלישית. אני לא יודע אם יהיה סוף לחוק הזה, אבל לפחות שתהיה אפשרות לרציפות, אז אנחנו נצביע עליו. זה חוק מורכב, צריך לראות. זאת אומרת שאם מישהו יתנהג באלימות, כמו שהתנהג פה ח"כ, לפני זה, הוא לא יקבל טיפול.


נעבור להקראה.
אור רוזנמן
"הצעת חוק למניעת אלימות נגד מטפלים, התש"ע-2010.

הגדרות 1. בחוק זה, "איש צוות" –מטפל, מאבטח, עובד מנהל ומשק וכל אדם אחר שמבצע עבודה או נותן שירות במוסד רפואי, לרבות מתנדב.

"אלימות מילולית" – קללות, השמצות או התבטאות מילולית אחרת שיש בה כדי לפגוע או להשפיל. "אלימות פיזית" – הכאה, נגיעה, דחיפה הוא הפעלת כוח בדרך אחרת כנגד גופו של אדם בלא הסכמתו. "מוסד רפואי" – בית חולים, מרפאה וכל מוסד אחר אשר תפקידו העיקרי הוא במתן שירותי בריאות.

אזהרה על ידי מנהל המוסד 2. נקט אדם במתכוון אלימות פיזית או אלימות מילולית כלפי איש צוות במוסד רפואי או השחית במתכוון רכוש של מוסד רפואי רשאי מנהל מוסד רפואי או מי שהוסמך לכך מטעמו (להלן"- "המנהל") להזהירו בכתב כי יהיה צפוי להרחקה מהמוסד הרפואי לפי האמור בסעיף 3 אם בתקופה של 12 חודשים יחזור וינקוט באלימות כאמור או ישחית את רכוש המוסד.

שר הבריאות יקבע את נוסח האזהרה ורשאי הוא לקבוע הוראות לעניין דרכי מסירתה.

הרחקה מתחומי מוסד רפואי 3. נקט אדם במתכוון אלימות פיזית או אלימות מילולית כלפי איש צוות במוסד רפואי או השחית במתכוון רכוש של מוסד רפואי בתוך 12 חודשים מיום שהוזהר כאמור בסעיף 2 רשאי המנהל להורות כי לא יהיה זכאי להיכנס לתחומי המוסד הרפואי שבו התרחשה הפגיעה, כולו או לחלקים בו, כפי שיורה, למעט לצורך קבלת רפואי שנדרש לו במשך תקופה כלהלן: 1. אם נקט לפי סעיף זה באלימות פיזית – לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים. אם נקט לפי סעיף זה באלימות מילולית או השחית רכוש – לתקופה שלא תעלה על 3 חודשים.

סייגים לתחולה 4. אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין.

תקנות 5. שר הבריאות ממונה על חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת להתקין תקנות לעניין ביצוע חוק זה. תקנות ראשונות לעניין נוסח אזהרה יובאו לאישור הוועדה בתוך 90 ימים מיום תחילתו של חוק זה.

תיקון חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור 6. בחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"א-2005 :

(1) אחרי סעיף 5 יבוא: "מניעת מעשי אלימות 5א' ביצע אדם מעשה אלימות בפניו של מאבטח או קיימת הסתברות גבוהה שאדם יבצע מעשה אלימות כאמור, או הצביע אדם אחר על אדם שביצע מעשה, או שיש הסתברות גבוהה שיבצע מעשה כאמור, רשאי מאבטח שהוסמך לכך לפעול בדרכים אלה ואף להשתמש בכוח סביר לשם כך: 1. למנוע מאותו אדם כניסה למקום 2. להוציא את האדם מהמקום 3. לעכב את האדם עד לבואו של שוטר אם יש חשד שהחשוד יימלט או שזהותו אינה ידועה 4. לדרוש מהאדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג בפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המעידה על זהותו, שהוא חייב בהחזקתה לפי כל דיןץ
בסעיף זה – "מעשה אלימות" – כמשמעותה בסעיף 378 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

(2) בסעיף 7(א) אחרי פסקה (2) יבוא: (3) על אף האמור בפסקה (1) לא יסמיך השר אדם בסמכות לפי סעיף 5א' אלא לגבי סוגי המקומות המנויים בתוספת. השר רשאי להוסיף לתוספת סוגי מקומות שלגביהם שוכנע השר כי קיים חשש לפגיעה בשלום הציבור כתוצאה ממעשה אלימות. בהסמכה לפי פסקה זו יקבע השר את סוג המקום שבו ניתן להפעיל סמכות לפי הוראות סעיף 5א'.
(3) אחרי סעיף 16 יבוא: תוספת 7(א)(3) מוסד רפואי – לעניין זה: בית חולים, מרפאה, וכל מוסד אחר שתפקידו העיקרי הוא במתן שירותי בריאות".
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. אנחנו נעבור להצבעה על הצעת החוק בקריאה ראשונה. מי בעד? 4 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים, אנחנו נעלה את הצעת החוק לקריאה ראשונה.

תודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:00

קוד המקור של הנתונים