ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/02/2010

חוק זכויות החולה (תיקון מס' 4), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

22.2.2010

הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 230

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, ח' באדר התש"ע (22 בפברואר 2010), שעה 12:00
סדר היום
הצעת חוק זכויות החולה (תיקון מספר 4) (איסור הפליה בשל גיל), התש"ע-2009, של חבר הכנסת חיים אורון, חבר הכנסת אילן גילאון, חבר הכנסת ניצן הורוביץ (פ/338).
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

עפו אגבאריה

רחל אדטו

חיים אורון

אריה אלדד

אורלי לוי-אבקסיס
מוזמנים
טליה אגמון – עו"ד, משרד הבריאות

זהרה כהן – ראש תחום בריאות סיעוד ורווחה, המשרד לענייני גמלאים

עדינה מרקס – יו"ר האגודה לזכויות החולה

מידד גיסין – יו"ר צב"י – צרכני בריאות בישראל

גדעון בן-ישראל - יו"ר הסתדרות הגמלאים בישראל
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
ייעוץ משפטי
נעה בן שבת
רשמה וערכה
עדי צחר - חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק זכויות החולה (תיקון מספר 4) (איסור הפליה בשל גיל), התש"ע-2009, של חבר הכנסת חיים אורון, חבר הכנסת אילן גילאון, חבר הכנסת ניצן הורוביץ (פ/338)
היו"ר חיים כץ
שלום רב, היום יום שני, ח' באדר התש"ע, העשרים ושניים בחודש פברואר בשנת 2010. אני מתכבד לפתוח את ישיבת וועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום הצעת חוק זכויות החולה (תיקון מספר 4) (איסור הפליה בשל גיל), התש"ע-2009, של חבר הכנסת חיים אורון, חבר הכנסת אילן גילאון, חבר הכנסת ניצן הורוביץ. לפני שניתן את זכות הדיבור ליועצת המשפטית, ניתן אותה לחברי הכנסת חיים אורון ואריה אלדד.
חיים אורון
הנוסח כפי שהוא מופיע עכשיו בחוק יוצר הבחנה לגיטימית ונדרשת משיקולים רפואיים שנותנים לרופא זכות לקבוע עדיפויות וקדימויות וכולי, אבל אוסרת את ההפליה על פיה גיל שנותנת עדיפות לאנשים בני גיל אחד על פני אנשים בני גיל אחר. אני חושב שהאמירה בנושא צריכה להיות חד משמעית ואני אשמח לענות על שאלות.
אריה אלדד
הבעיה מתעוררת כאשר ההבחנה נדרשת משיקולים רפואיים. בדיון במליאה הבאתי שתי אפשרויות בהן הפליה מטעמי גיל אכן נדרשת משיקולי בריאות. השאלה היא האם באמת סיכויי הצלחת הפרוצדורה הרפואית אכן מושפעים מהגיל ונכללים בסך ההיתרים להפלות מטעמי גיל. לדוגמה, אנחנו יודעים שהשתלת כליה נכשלת בקבוצות גיל מבוגרות יותר, בגיל ארבעים סיכויי ההצלחה טובים יותר מאשר בגיל שמונים. עדיין, שני החולים זקוקים להשתלת הכליה באותה מידה.
חיים אורון
במליאה הבאתי דוגמאות אפילו יותר מרחיקות לכת. למשל בתחום פצועים בתאונה או במלחמה, לרופא יש את האפשרות לקבל החלטה לטפל בחולה זה על פני חולה אחר. העילה לחוק מגובה במאמרים בהם הייתה האשמה של הכנסת רשימת אנשים צעירים. אני התפלאתי מגודל המרפאות בנגב, ונודע לי שהשיקול היה שטיפות החלב היו צריכות להיות גדולות יותר. עד גבול מסוים זה לגיטימי, אבל כשזה פוגע בחוסר מידתיות בקבוצות אוכלוסיה אחרות, זה לא לגיטימי.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. אני מבקש מהיועצת המשפטית של הוועדה להוסיף כמה מלים.
נעה בן שבת
תודה רבה. הצעת התיקון נועדה להיות האמצעי הרלוונטי להבחנה בין חולים מחמת גיל משיקולים שאינם רלוונטיים. יש תיקון לסעיף 28(א) לחוק זכויות החולה, הקובע כי – "הפרת הוראות סעיף 4 לחוק זה, יראו אותה גם כעוולה לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א-2000". בהתאם למה שנאמר בהכנה לקריאה ראשונה, שבשלב זה לא תהיה לחוק נפקות לא לאחריות אזרחית וגם לא לאחריות פלילית, הוסף התיקון הזה ביחס לאחריות האזרחית. לא תוקן הסעיף שעוסק באחריות פלילית, שלא כולל את העילה החדשה של הגיל. למעשה האיסור הוא כרגע ללא אחריות פלילית או אזרחית אלא האיסור הוא רק ברמה ההצהרתית. זה יכול להשפיע ברמה החינוכית ולחלחל הלאה.
היו"ר חיים כץ
כלומר החוק הוא הצהרתי?
נעה בן שבת
כן. אני אומרת את זה מפני שזה היה הכיוון שעליו הצביעו חברי הכנסת המציעים בזמן ההכנה לקריאה והנוסח משקף את הכוונה הזו.
היו"ר חיים כץ
חבר הכנסת חיים אורון, אתה גם רואה את הדברים כפי שנאמר?
חיים אורון
אני בשלב זה יוצא מהנחה שלכאורה לא תהיה הפליה ואם יתברר שהכלי איננו מספיק יעיל נתקן אותו. דרך אגב, דווקא יש עילה לתביעה מנהלית כלפי קופות החולים. אני לא רוצה ליצור מסלול לתביעות משפטיות שקשורות בנושא המוכר הזה, אלא קודם ליצור נורמה ורק לאחר מכן את הכלי המשפטי, שאם חולה או עמותה שמגנה על חולים יוכלו להוכיח בבית משפט שקופה או מוסד הפלו מטעמי גיל, בית המשפט יוכל לדון בזה ולקבוע תביעה. אני מקווה שבשלב זה, זה מספיק ואין צורך בהרחבת התהליך.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. זכות הדיבור מוענקת ליושב ראש הסתדרות הגמלאים בישראל, מר גדעון בן-ישראל.
גדעון בן ישראל
אני גדעון בן-ישראל. אני רוצה לומר –להקת הביטלס שרה לפני שנים רבות – "Will you need me, Will you feed me, When I’m Sixty Four?". כלומר, תוחלת החיים שהם חשבו עליה הייתה ששים וארבע שנים בלבד. היום גם שמונים וארבע הוא גיל צעיר. אני עצמי עברתי את גיל השמונים. בעבר הייתה הפליה מטעמי גיל של קשישים, מכל מיני אינטרסים. אני חושב שההבהרה הזו חשובה מפני שהיום גם גיל תשעים הוא סביר, היה לנו יושב ראש בתל-אביב, מר חנן מאירי, שהיה יושב ראש עד גיל תשעים וחמש והוא תפקד מצוין. גם גישת האוצר הייתה כזו, וכל הצעת חוק שמחזקת מניעת הפליה מטעמי גיל היא חשובה וטובה. אם יתברר שזה לא מספיק נצטרך לתת יותר שיניים – אין על זה ספק. אני מברך את הגשת החוק החשוב הזה. תודה רבה.
זהרה כהן
שמי זהרה כהן, אני ראש תחום בריאות סיעוד ורווחה, המשרד לענייני גמלאים. אני מצטרפת לדבריו של מר בן-ישראל, אנחנו נתקלים הרבה במקרים בהם אנשים זכאים לשיקום על פי חוק אך בגלל גילם המבוגר הם לא זוכים לכך. יש לנו קו טלפוני שמקבל פניות מקשישים שסירבו לתת להם את השירות הזה, למשל לפני שבועיים החליטו לא לתת שיקום לאישה בת תשעים ושמונה מפאת גילה ולא מפאת מצבה הרפואי.

בעניין התביעות, גברת אתי סממה, נציבת קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי במשרד הבריאות, מטפלת בכל אדם שלא זכה לקבל שיקום למרות שהיה מגיע לו. היא יכולה להכריח את הקופה לתת לאותו אדם את השיקום שהיה מגיע לו. יש לו קו-פתוח שמספרו *8840, אנחנו מפנים אליה הרבה מאוד פניות ואנחנו לא מוכנים יותר למצב שאדם על פי גילו לא יקבל את הזכות שמגיעה לו.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. אני מעביר את רשות הדיבור לדוקטור חבר הכנסת עפו אגבאריה.
עפו אגבאריה
תודה רבה אדוני יושב הראש. אני רוצה להצטרף לדבריו של מר בן-ישראל. בגלגולי הקודם עבדתי כרופא כירורג בבית החולים "מאיר" בכפר סבא, והגיע אלי חולה בן מאה שנים עם בקע קלוע, שזה דבר נוראי. בגיל כזה הייתי צריך לעשות לו ניתוח גדול שכולל כריתת מעיים וקולוסטומיה. שאלתי אותו מדוע לא עשה את הניתוח קודם. הוא אמר שכשהיה בן שמונים הוא ביקש מהרופא והרופא אמר לו שבגילו לא צריך, מספיק לקחת תרופה. אותו קשיש יצא על הרגליים מבית החולים וחזר אחרי שלושה חודשים כדי לתקן את הקולוסטומיה. מוסר ההשכל הוא שהגיל אינו קובע. יש אינדיקאציות רפואיות בהן אסור לעשות את הניתוח, והגיל אינו אחד מהאינדיקציות.
היו"ר חיים כץ
לי גם יש דוגמה. אבי היה צריך ניתוח מעקפים בגיל שמונים ושלוש. פניתי לגידי שרה, שעכשיו הוא פרופסור בבית החולים "סורוקה", ושאלתי אותו האם זה כדאי – הוא אמר שהוא עצמו מנתח חולים יותר מבוגרים.
עפו אגבאריה
זה נוראי כאשר מגיע קשיש עם שבר בירך ומונעים ממנו ניתוח.
גדעון בן ישראל
סבתה של רעייתי הייתה אישה יהודיה טובה, זקנה ומקיימת את כלל המצוות. כשהכניסו אותה למוסד ושאלו אותה בת כמה היא, היא אמרה שהיא בת שבעים ושתיים שנים. אמרו לה בני משפחתה שהיא הרי בת שמונים ואומרת לא אמת, אז היא ענתה ביידיש – "ככה יחשבו שאני צעירונת אז יטפלו בי".
אורלי לוי-אבקסיס
כשאדם מתקשר למד"א או נת"ן באירוע חירום, שואלים בן כמה המטופל, אני חושבת שזו שאלה לא רלוונטית שלא צריכה להשפיע על הזמן של ההגעה או הטיפול. השאלה היא מבחינה אתית איך החוק מתקבל? ראינו תגובות של רופאים שאומרים שאין משמעות לגיל אלא למצב האדם, אני מברכת על כך ומקווה שיהיה שינוי.
עדינה מרקס
שמי עדינה מרקס, יושבת ראש האגודה לזכויות החולה. ראשית כל, אני מברכת על כך שהגענו לקריאה שנייה ושלישית בהצעת החוק הזו, Long Over Due, מה שנקרא. אילן גילאון הגיש הצעה גדולה מאוד בזמנו, על כל מיני תיקונים ובין היתר תיקון על איסור הפליה מטעמי גיל בשנת 2004, והיא נדחתה. אני מברכת על העלאת הנושא בשנית, מעגל ההפליות נסגר. חברת הכנסת זהבה גלאון הגישה הצעה על איסור הפליה מטעמי נטייה מינית, וכעת יהיה איסור הפליה מטעמי גיל – וזה מבורך. יש לי רק הערה קטנה – יש חשש. איפה עובר הגבול בין שיקול רפואי לשיקול גילי? אני קצת מודאגת.
חיים אורון
כמו כל חקיקה אחרת, הגבול עובר במבחן הסבירות. אי אפשר להכניס בחוק את כלל האפשרויות הבלתי מוגבלות של החיים. אם זה יגיע למבחן משפטי, המשפטן יאמר אם היה שיקול סביר או לא. עצם המחשבה של הגורם, הידיעה שהוא צפוי לעמוד בפני בית משפט, עצם זה משנה את המצב.
עדינה מרקס
ללא ספק, לכן אני מברכת אתכם. יש לי שאלה קטנה אחת נוספת. כשמדובר על הפליה גילית, תמיד מדובר על הפליה של גילאים גבוהים, אבל יש בעיה לפעמים שיש טיפולים שניתנים רק עד גילאי שמונה עשרה. כלומר ההפליה הגילית היא לא רק בגילים הגבוהים.
נעה בן שבת
אני רוצה לציין שבנושא הזה של גיל, אנחנו מציינים את השיקולים הרפואיים באופן מפורש. עילות הפליה אחרות יכולות גם להיות קשורות לשיקול הרפואי אבל אם הרפואי גובר, לא מדובר בהפליה.
היו"ר חיים כץ
אני רוצה לעבור להקראה של החוק.
נעה בן שבת
הצעת חוק זכויות החולה (תיקון מס' 4) (איסור הפליה בשל גיל), התש"ע–2010

1. תיקון סעיף 4 - בחוק זכויות החולה, התשנ"ו–1996 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 4, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא: "(ב) מטפל או מוסד רפואי לא יפלו בין מטופל למטופל מטעמי גיל, ואולם אין רואים הפליה לפי סעיף זה כאשר הבחנה נדרשת משיקולים רפואיים".

2. תיקון סעיף 28א - בסעיף 28א לחוק העיקרי, במקום "4" יבוא "4(א)".
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, נעבור להצבעה של הוועדה לקריאה שנייה ושלישית לפני העלאה למליאה.
הצבעה
בעד – חמישה (כולם)

מתנגדים – אין

נמנעים – אין

הצעת החוק התקבלה והועברה לקריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:25.
PAGE
5

קוד המקור של הנתונים