ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/02/2010

תקנות הפיקוח על מעונות (החזקת חוסים במעונות ללוקים בשכלם) (תיקון), התש"ע-2010, תקנות הפיקוח על מעונות (תנאי המגורים וטיפול בזקנים עצמאיים ותשושים במעונות לזקנים) (תיקון), התש"ע-2010, תקנות הפיקוח על מעונות (מעון משפחתי לזקנים עצמאיים ותשושים) (תיקון), התש"ע-2010, תקנות הפיקוח על מעונות (תנאי קבלה ושהיה של מטופלים במעון שהוא מוסד לטיפול סוציאלי) (תיקון), התש"ע-2010, תקנות הפיקוח על מעונות (אחזקת ילדים במעון רגיל) (תיקון), התש"ע-2010

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים