ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 24/02/2010

חוק להגנה על עדים (תיקון מס' 2), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
10
ועדת הפנים והגנת הסביבה

24.2.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 166

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, י' באדר תש"ע (24 בפברואר 2010), שעה 9:15
סדר היום
הצעת חוק להגנה על עדים (תיקון), התש"ע-2010, סעיף 2(3).
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר
מוזמנים
אלעזר כהנא
- ייעוץ משפטי, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק גדעון גבאי - ר' חוליית הגנת עדים, המשרד לביטחון פנים

קרן

- רשות להגנה על עדים
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמה
תמר פוליבוי

הצעת חוק להגנה על עדים (תיקון), התש"ע-2010
היו"ר דוד אזולאי
בוקר טוב, אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום הצעת חוק להגנה על עדים, התש"ע-2010, סעיף 2(3) - פרוטוקול מספר 166.


זה היה חלק מחוק של הרשות להגנת עדים. אנחנו פיצלנו את הסעיף הזה ודרשנו כמה הבהרות. הייתי מבקש עכשיו לשמוע מכם מה בדיוק בקשתכם לגבי הסעיף הזה.
אלעזר כהנא
בפועל משטרת ישראל עד היום, כולל היום, מגינה על כל העדים במדינה. עם הקמת הרשות, הרשות מתחילה לקלוט עדים, ומדובר באופן כללי במספרים לא גבוהים מתוך כלל העדים המאוימים והמוגנים.
עידו בן-יצחק
האם הנוכחות של עיתונאים מפריעה לכם?
אלעזר כהנא
לנו לא.
קרן
לי גם לא מפריעה. נראה במשך הדיון.
היו"ר דוד אזולאי
אנחנו גם לא עוסקים בכלל ברשות להגנת עדים. אין פה משהו שקשור לרשות להגנת עדים, מדברים על העדים של המשטרה, אז אין לי בעיה. אם נעבור לנושא של הרשות להגנת עדים, אני אתייחס לזה.
אלעזר כהנא
על כל פנים, המשטרה מגינה על עדים שנים רבות, והיא תמשיך כנראה להגן על עדים. הרשות עוסקת לפי חוק בעדים שמאוימים ברמה הגבוהה ביותר, וכנראה גם לא בכולם. יש עדים שהרשות לא תוכל לקלוט מסיבות כאלה ואחרות, והמשטרה תצטרך להמשיך להגן עליהם בכלים שלה, ביכולות שלה, במסגרות שהיא מסוגלת להגן עליהם, כמו שהיה עד היום – אנחנו מקווים שהרבה יותר טוב, אבל לפחות מבחינת העובדה שמדובר באחריות של המשטרה.


במובן הזה, ברוב הדברים – כמעט בכולם, לא בכולם, אבל ברוב הדברים – צריכה להיות פחות או יותר תמונת ראי ממה שקיים ברשות לגבי מה שיכולה המשטרה לעשות. נכון שחלק מהדברים לא היו עד היום. העובדה שהם לא היו עד היום, או שהם נעשו בצורה לא מסודרת, או שהם לא נעשו למרות שצריכים היו להיעשות, העובדה שנחקק חוק הגנה על עדים מקרינה גם על המשטרה בצורה מאוד מאוד משמעותית, כיוון שהמשטרה בעצמה מתארגנת יותר טוב לנושא הזה, וחלק מהתכלית של החוק היתה שגם המשטרה תתארגן יותר טוב בתחום הזה.

בתוך חטיבת החקירות הוקמה יחידת מטה שעוסקת בתחום הזה, ספציפית מה שלא היה. רב פקד גדעון גבאי הוא ראש החוליה הזאת, והיא כנראה תלך ותגדל עם הזמן. יש לחוליה הזאת תפקידים גם בהקשר של התיאום בין המשטרה לבין הרשות.
היו"ר דוד אזולאי
חוליה שמטפלת בהגנת עדים.
אלעזר כהנא
כן, בתחום הגנת עדים ספציפית, מה שלא היה עד עכשיו במטה הארצי. החוליה הזאת אמורה לעשות גם את התיאום בין המשטרה לבין הרשות וגם את התיאום לתוך המשטרה, את כל ההנחיות לתוך המשטרה, איך מטפלים בעדים. החוק קובע שהרשות אמורה לקבוע תורה ונהלים בעניין הזה, שנוגעים גם למשטרה וגם לרשות. זה רק בתור כותרת.


קונקרטית לנושאים שאנחנו עוסקים בהם כיום, עם אותן התלבטויות או סוגיות שהרשות מתמודדת עכשיו ומחפשת פתרונות חוקיים, אנחנו התמודדנו כל השנים, ובדרך כלל לא היו פתרונות חוקיים. אני אדבר קונקרטית על מה שהיה בתחום הזה של העצורים, של הגנה על עדים שהם בסטטוס של עצורים. באופן כללי, על פי חוק עצור חייב לשהות בבית מעצר מוכרז. בפועל, במשך שנים היו מצבים, שעדים ברמת סיכון גבוהה במיוחד, אי אפשר היה לשים אותם בבית מעצר, והיו צריכים למצוא להם חלופות. בהרבה מקרים הם שהו בדירות מבטח. חלק מהיחידות פנו להכריז על אותן דירות כמקום מעצר, חלק מהיחידות אני יודע שלא עשו את זה. אני יודע שבתקופה האחרונה, מאז שנחקק החוק, המשטרה התארגנה בעניין הזה ולא מאפשרים את זה, ואז המשמעות היא שהולכים לבית משפט ואומרים לבית משפט: העד הזה הוא בהסכמה, הוא חתום על הסכם, הוא יישב בדירת מבטח במקום שתקבע המשטרה. למעשה, זו חלופת מעצר, אבל במקום שתקבע המשטרה, זה מצב לא טוב, כיוון שלמעשה הוא לא נמצא פורמאלית במשמורת חוקית. אם הוא בורח אין עילת מעצר, או שעילת המעצר היא דרך התיק עצמו. המצב הוא לא טוב, ועובדה שאנשים בסטטוס הזה הם עצורים בפועל, מוגשים נגדם כתבי אישום חמורים במיוחד – מי שמוגש נגדו כתב אישום על סיוע לרצח והוא לא שוהה במעצר עד תום ההליכים, זאת תקלה. מי שמעורב בעסקאות סמים גדולות ומוגש נגדו כתב אישום והוא לא נמצא במעצר, זו תקלה, משהו שלא אמור לקרות.
היו"ר דוד אזולאי
מה אתם מבקשים היום שאין לכם?
אלעזר כהנא
שני דברים, האחד – אותן סמכויות נקודתיות, שאין למשטרה היום בכניסה לחצרים, כפי שנחקק לגבי הרשות תוך כדי הליווי, שלבי הליווי של העד ממקום למקום. הנושא השני – אחזקת עד מאוים, ששמור על ידי המשטרה, בדירות מבטח.
היו"ר דוד אזולאי
אבל אתה אומר שהמצב היה קיים עד היום.
אלעזר כהנא
אבל לא בצורה חוקית, בצורה עקומה בדרך כלל.
היו"ר דוד אזולאי
מה זאת אומרת? מה, פעלתם בניגוד – אני לא אגיד בניגוד לחוק, אבל פעלתם בניגוד להוראות?
אלעזר כהנא
אני יכול להגיד על המצב הקיים היום. בעבר היו כנראה מצבים שעדים עצורים הוחזקו בדירות מבטח, שאינן מקום מעצר, כדי לשמור על החיים שלהם, פשוט אי אפשר היה להחזיק אותם במקום אחר.
היו"ר דוד אזולאי
למרות שלא היו הנחיות בעניין הזה?
אלעזר כהנא
למרות שלא היו הנחיות ולא היתה הסדרה מסודרת לפי חוק של מקום המעצר. כנראה שהיו מקרים כאלה. בפועל, לפי האנשים שאני מדבר איתם, היו מקרים כאלה, ועד היום כשמחזיקים עד כזה, שחייב להיות עצור, ומאחר שאין לנו אפשרות להכריז על אותה דירה כמקום מעצר מוסדר לפי חוק, הולכים לבית משפט, ובית משפט אומר שהוא יישב בחלופת מעצר, במקום שתקבע המשטרה, כשמעשית זה אותו דבר, רק הסדירו את זה דרך בית משפט, אבל זה לא מוסדר בשום דבר. נניח עכשיו ההצעה הזאת כוללת תיאומים מול שב"ס, היא כוללת איזושהי החלטה מסודרת, מה שלא היה עד עכשיו.
היו"ר דוד אזולאי
אני רוצה להבין, האם לא מדובר פה על איזושהי כפילות בין הרשות - - -
אלעזר כהנא
במובנים מסוימים יש כפילות, הכפילות הזאת נידונה בוועדת לדור, שדנה בהקמת הרשות להגנה על עדים. היא נידונה בהחלטות הממשלה, שהחליטו על הקמת הרשות מחוץ למשטרה. היו כמה חלופות. אני מניח שהיועצת המשפטית של הרשות יכולה לתאר את זה יותר טוב ממני. היו כמה חלופות איפה לשים את הרשות, האם בתוך המשטרה, האם מחוץ למשטרה, כשההיבטים השונים של הכפילויות ושל התיאומים נידונו. היתה החלטה, בסופו של דבר של הממשלה, שהרשות תשב מחוץ למשטרה, על כל המשמעויות, וחלק מהמשמעויות הן שהמשטרה תצטרך להקים גוף פנימי, שבמובנים מסוימים הוא גוף שמקביל לרשות, הוא תמונת ראי מסוימת של הרשות, אם כי שונה. שונה כי היא מטפלת בדרך כלל ועל פי רוב בעדים פחות מאוימים.
היו"ר דוד אזולאי
לי נראה שאנחנו הולכים פה על איזושהי כפילות.

אני קצת חושש ממצב, אולי תגידו לי שזה מצב תיאורטי - למעשה מה שאדוני אומר כרגע זה שיהיו שני סוגים של עדים, סוג אחד של עדים שיהיו בחסות הרשות להגנה על עדים, וסוג שני של עדים יהיו בחסות המשטרה, כאשר אלה שבחסות המשטרה, השאיפה שלכם להביא אותם למצב של שוויון מבחינת התנאים לאותם עדים שנמצאים ברשות להגנה על עדים.
אלעזר כהנא
לא תהיה לנו שום אפשרות להגיע לשוויון בעניין הזה, זה בלתי אפשרי מבחינת המשאבים.
היו"ר דוד אזולאי
אדוני מבקש את אותם תנאים של מסתור, אדוני מבקש את אותם תנאים של הגדרת המקום וכל האפשרויות האלה, שיש היום לרשות להגנה על עדים - אתם מבקשים אותו דבר. אני אגיד לך איפה החשש שלי, אני אסביר את עצמי קצת יותר. אני לא רוצה, חס וחלילה, שיתפתח איזשהו מאבק סמוי בין המשטרה לבין הרשות להגנת עדים, כאשר ייווצר מצב שהרשות תגדיר מישהו שהוא שייך לרשות להגנת עדים ואתם תגדירו מישהו, ופה יכול להיווצר איזשהו חיכוך "זה יכול להיות אצלנו, זה יכול להיות אצלנו", ואנחנו יוצרים פה שתי רשויות עם חיכוכים.
אלעזר כהנא
השאלה הזאת נידונה ונידונה כל הזמן בין הגופים, אבל היא בעצם שאלה של תפיסת עולם לגבי החוק. חוק הגנה על עדים כבר קיים, וכך מסדיר את זה החוק. החוק מסדיר את התהליך, ומייד אסביר את מה שאדוני אומר, איך התהליך אמור לקרות. זה החוק, כרגע אנחנו לא עוסקים בשאלה של תפיסת העולם של הרשות מול המשטרה, מי עושה מה ואיך מתבצעת העברת המקל ואיך מחליטים האם עד מסוים נמצא פה או פה.
היו"ר דוד אזולאי
לא, אני לא נכנס כרגע לשאלה מי קבע איפה ואיך.
אלעזר כהנא
נכון שיכולים להיות חיכוכים – אני מייד אסביר, כי אם הבנתי מה אדוני אומר, אנחנו רואים את זה קצת שונה, אבל יכולים להיות איזה שהם חיכוכים בנקודות התפר, אבל החיכוכים האלה לא נוגעים להצעה הזאת. ההצעה הזאת אומרת: אנחנו יוצאים מנקודת מוצא, שעליה כרגע אין ויכוח, כי זה החוק, שגם המשטרה תגן על עדים וגם הרשות תגן על עדים. כשאנחנו אומרים שאנחנו רוצים שוויון מול הרשות, אנחנו רוצים שוויון במובן של הכלים שלנו לטפל – אגב, לא שוויון מלא. שינוי זהות, שזה משהו שקבוע בחוק, המשטרה לא רשאית לעשות.
עידו בן יצחק
תוכנית מלאה, למעשה.
אלעזר כהנא
תוכנית מלאה, הרשות רשאית, אנחנו לא נעשה. זאת אומרת, יש כלים שיש לרשות ולנו אין.
היו"ר דוד אזולאי
היום המשטרה עושה איזה שינוי זהות.
אלעזר כהנא
אבל היום היא כבר לא יכולה, אחרי שיש חוק שמטיל את זה על הרשות.
היו"ר דוד אזולאי
עד להקמת הרשות להגנה על עדים, המשטרה התעסקה עם זה.
אלעזר כהנא
נכון, וזה חלק מהשינויים שעשתה החקיקה. חלק מדברים שעשינו לא נעשה, וזאת גם תהיה אחריות של הרשות. השוויון לא יהיה מלא. גם לא נוכל לעולם לתת את אותם כלים מבחינה משאבית – לקחת עד ולהכניס אותו לתוכנית הגנה, אלה משאבים מאוד משמעותיים. אנחנו לא נוכל לתת את אותם משאבים.


רציתי במשפט אחד לענות לשאלה של אדוני. החיכוך, אם הוא קיים, הוא קיים במובן ההפוך, במובן שהמשטרה תרצה שהרשות תקלוט יותר עדים ותסיר ממנה את הנטל הזה.
היו"ר דוד אזולאי
אני חולק עליך בעניין הזה. להפך, אני חושב שהמשטרה במקרה הזה תרצה תמיד להוכיח, שהיא מסוגלת לעשות את אותה עבודה של הרשות להגנה על עדים, ולמצוא כל דרך לייתר את המערכת הזאת. הדברים הם לא בגדר סוד, כולנו קוראים את הכותרות ושומעים את התקשורת. דברים יצאו החוצה, אתה יודע את זה לא פחות טוב ממני.
אלעזר כהנא
נכון להיום, לפחות במציאות שאנחנו מכירים, ואנחנו קצת מכירים, זה הפוך.
היו"ר דוד אזולאי
אתה מכיר את המאבקים הפנימיים בתוך המשטרה עצמה עם התזוזות; אז על אחת כמה וכמה, כשמדובר על איזו רשות שבאה במידה מסוימת לנגוס קצת מתוך המערכת של המשטרה.
אלעזר כהנא
יש בעיה אחת, שהמשימה להגן על עד היא לא משימת ליבה במובן הזה – ואני אהיה קצת ציורי – שאין כותרת אחרי זה. למה הכוונה? לא פענחתי תיק, לא עשיתי איזשהו שירות מיוחד, זה משהו שנעשה במחשכים, הוא לא נותן קרדיט לאף אחד, זה לקחת אנשי משטרה מיומנים מאוד בדרך כלל, שחייבים אותם למשימות אחרות ולהשבית אותם. יחידה כזאת ששומרת על עד יכולה להיות מושבתת מהאנשים הכי טובים שלה לאורך תקופה מאוד ארוכה של חודשים, שצריכה לשמור על עד. זאת בעיה, זאת תקלה מבחינת המשטרה. זאת לא משימה שקל למשטרה לעשות אותה, ואין לנו גם כרגע המשאבים לשפר את מה שנעשה היום. לכן זה לא מצב שהמשטרה רצה אחרי העדים ואומרת: תנו לנו להגן עליהם. להפך, אם היינו יכולים שהרשות תגן על יותר עדים, זה אינטרס של המשטרה, כך שנכון לפחות למצב הנוכחי היום, אנחנו לא רואים אותו עדיין.
היו"ר דוד אזולאי
נחיה ונראה.
קרן
כפי שאמר היושב ראש, החוק קובע קריטריונים ברורים איזה עדים באיזה רמת איום ובאיזה תנאים יכולים לעבור לרשות להגנה על עדים. החוק גם קובע את יחסי הגומלין בין המשטרה לבין הרשות ואת הצורך ליצור תורה משותפת להגנה על עדים, בין אם הם עדים מוגנים שמוגנים על ידי הרשות, ובין אם הם עדים מאוימים שמוגנים על ידי המשטרה. כאשר הגענו למצב, שהעד הוא עד ברמה כזאת שלא נדרש להתאים לו את סל ההגנה הייחודי והכבד של הרשות, התותחים הכבדים, הוא יוגן על ידי המשטרה, והמטרה היא שכשהוא מוגן על ידי המשטרה, שיהיו למשטרה הכלים להגן עליו כמו שצריך, מתוך נקודת המוצא וההנחה שהעדים המאוימים ברמה הגבוהה ביותר יוגנו על ידי הרשות, אבל עדיין יהיו עדים רבים שהמשטרה תצטרך להגן עליהם.
היו"ר דוד אזולאי
אבל עדיין המסה הגדולה של העדים תהיה במשטרה ולא ברשות להגנה על עדים.
קרן
בוודאי, החל מסכסוכי שכנים במדרג עולה עד לעדים שמאוימים ברמה גבוהה מאוד, אבל לא באותה רמה הגבוהה ביותר שיוגנו בידי הרשות. הרשות הוקמה - ודרך אגב, כך זה היה בעולם כולו - כך שיש יחידה מיוחדת שמטפלת בעדים ברמה הגבוהה ביותר.
היו"ר דוד אזולאי
גברתי לא צופה חיכוכים בעתיד בקטע הזה.
קרן
החיכוכים שאני צופה, כפי שציין פה אלעזר, הם בכיוון ההפוך, זאת אומרת: המשטרה תנסה כמה שיותר עדים - -
היו"ר דוד אזולאי
- - להעביר לרשות.
קרן
נכון, ולכן החוק עבר קריטריונים מאוד ברורים. גם המטרה שלנו היא לקלוט את אותם עדים, שמאוימים ברמה הגבוהה ביותר. זה בעצם אינטרס משותף, וגם האינטרס המשותף שאותם עדים שהרשות לא תגן עליהם יוגנו בצורה המיטבית בידי המשטרה.
עידו בן יצחק
אני רוצה להעיר שהסמכות לקבוע מיהו עד מוגן נמצאת בידי הרשות. אם עד מסוים הוא עד שמוחזק בידי המשטרה והמשטרה נורא תרצה להשאיר אותו בידיה, עדיין הסמכות להכריז עליו כעד מוגן היא בידי הרשות.
קרן
צריכה להיות איזושהי המלצה, אבל זה משהו שאנחנו לא צופים; זאת היתה המטרה בהקמת הרשות, שלרשות יהיו הכלים האלה.
היו"ר דוד אזולאי
אלעזר, אני לא יודע אם יש לך הנתון הזה, אבל מעניין אותי כמה עדים יש היום בממוצע שנתי.
אלעזר כהנא
ועדת לדור נתנה איזשהו מספר, ועדת לדור דיברה על 10 עדים מוגנים ברמה הכי גבוהה. נכון להיום, אנחנו מדברים בזמן נתון על 10 עדים ששמורים פיסית בדירות מבטח ובמקומות כאלה בממוצע בזמן נתון. פחות או יותר 10 עדים ששמורים בדירות מבטח.
היו"ר דוד אזולאי
ללא כל קשר לרשות להגנה על עדים.
אלעזר כהנא
בלי קשר לרשות, הרשות תיקח אחד מהם לצורך העניין בממוצע.
היו"ר דוד אזולאי
בממוצע שנתי יש לכם כ-10 עדים בשנה, כאלה שנקראים מבחינתכם מוגנים.
אלעזר כהנא
דירה צמודה. מוגנים – יש רמות. יש עד שנקרא אצלי עד מאוים. הוא נמצא תחת פיקוח במובן זה שאני עושה הערכות מצב על מה שקורה אתו, אבל אני יכול לתת לו סיורי ניידת מסביב לבית, לחצן מצוקה, טלפון ישיר, להעביר אותו מקום מגורים, כל מיני דברים שאני עושה שהם לא שמירה צמודה. שמירה צמודה זה הרמה הכי גבוהה, שמירה 24 שעות – אני חושב שכאלה בממוצע בזמן נתון 10 עדים פלוס מינוס.
היו"ר דוד אזולאי
מתי השלב שמחליטים להעביר את אותו עד מהמשטרה לרשות להגנה על עדים? האם היוזמה באה מהרשות להגנה על עדים או שהיוזמה באה מהמשטרה?
אלעזר כהנא
רק מהמשטרה. בדרך כלל די מהר כשמתפתחת פרשייה, מזהים שיש צורך לקחת עד מסוים ולתת לו את המעטפת החזקה ביותר, די מהר אפשר לזהות את זה. יכול להיות מצב, שמתחילה פרשייה, ועם הזמן התפתח איזשהו איום שמחייב העברה לרשות, אבל בדרך כלל זה די ברור כשמתחילה פרשייה.
היו"ר דוד אזולאי
נעבור להקראה.
עידו בן יצחק
אני רק אגיד, שבהתאם לתיקון שעשינו לגבי הרשות להגנה על עדים בנוגע לתיאום עם שירות בתי הסוהר ולשמירה על זכויות אסירים ועצירים, אני ניסחתי סעיף שקובע את אותו הסדר, את תמונת הראי לגבי המשטרה.
היו"ר דוד אזולאי
אני חושב שבעניין הזה דווקא במשטרה יהיה יותר קל מאשר ברשות להגנה על עדים.
אלעזר כהנא
למשטרה יש מקומות מעצר בעצמה.
היו"ר דוד אזולאי
מבחינת התנאים, מה שאין לרשות להגנה על עדים. אם אתה חושב שצריך לעגן את זה בחקיקה - -
אלעזר כהנא
לנו זה לא מפריע, שזאת תהיה תמונת ראי של הרשות.
היו"ר דוד אזולאי
זה מה שהוא הולך לעשות.

לגבי הסעיף של הרשות להגנה על עדים, אנחנו כבר העברנו את זה בקריאה שנייה ושלישית.
עידו בן יצחק
אני אקרא את הסעיף:

"תיקון סעיף 30 1. בחוק להגנה על עדים, התשס"ח-2008, בסעיף 30 -


אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:


"(ד1) בלי לגרוע מהסמכויות הנתונות לשוטר לפי כל דין, לשוטר המאבטח עד מאוים יהיו נתונות,

בעת שהוא מאטח עד כאמור, כל הסמכויות הנתונות לפי חוק זה למאבטח שהוא עובד המדינה,

בשינויים המחויבים.

(ד2)(1) קצין המשטרה או מי שהוא הסמיך לעניין – אני רק אזכיר שבחוק מוגדר קצין המשטרה

כראש אגף חקירות ומבצעים; "מי שהוא הסמיך לעניין" הבנו שזה יהיה ראש אגף חקירות למעשה - זה רשאי לקבוע כי עד מאוים שהוא אסיר או עצור יוחזק במקום מחוץ לבית הסוהר או בית המעצר, במקום ולתקופה שיקבע (בסעיף קטן זה – מקום משמורת המשטרה).


(2) הוצאת עד מסוים מבית סוהר או בית מעצר לפי סעיף קטן זה תיעשה בהתייעצות עם נציב

בתי הסוהר או סגנו, בהתאם לנהלים משותפים שיקבעו משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר.

(3) עד מאוים המוחזק במקום משמורת המשטרה יוחזק בתנאים הולמים שלא יהיה בהם כדי

לפגוע בבריאותו ובכבודו, ויהיה זכאי לזכויות שלהן זכאי לפי כל דין אסיר או עצור, לפי העניין,

אלא אם כן שוכנע קצין המשטרה או מי שהוא הסמיך לעניין זה כי יש בכך כדי לפגוע בעד.(4) עד מאוים שמוחזק במקום משמורת המשטרה לפי סעיף קטן זה יראו אותו כמי שנתון

במשמורת חוקית."
היו"ר דוד אזולאי
יש הערות?
אלעזר כהנא
ברישא "כל הסמכויות הנתונות לפי חוק זה למאבטח", האם לא צריך לכתוב מאבטח של הרשות או שיש לזה הגדרה בחוק?
עידו בן-יצחק
אני אבדוק את זה.
אלעזר כהנא
אני לא רואה בסעיף ההגדרות.
קרן
עדיף מאבטח הרשות.
אלעזר כהנא
מאבטח הרשות, כדי שזה יהיה ברור.
עידו בן-יצחק
"הנתונות לפי חוק זה", לפי חוק זה לא נתונות סמכויות של מאבטחים, שהם לא מאבטחי הרשות, אבל בסדר, אני אבדוק את זה, זה עניין טכני.
היו"ר דוד אזולאי
האם יש שאלות? אם כן, אני מעביר את זה להצבעה לקריאה שנייה ושלישית. היות ואין מתנגדים ואין נמנעים, לפיכך אני מחליט שהצעת חוק להגנה על עדים (תיקון מס' 2), התש"ע-2010 תעבור לקריאה שנייה ושלישית.


אני רוצה להעיר הערה למשטרה. אני לא בטוח שהנושא הזה יועבר בזריזות ובמהירות, כפי שקרה ברשות להגנה על עדים. אני עכשיו מתחיל לעבוד לפי הקצב שעובדת המשטרה. המשטרה עובדת לאט, גם אנחנו נעבוד לאט. יש לנו קצב מיוחד שאנחנו עובדים בו. אנחנו משתדלים להזדרז ולקיים דיונים מהירים ולהגיש את הדברים כמה שיותר מהר. במקרה הזה, אני מודיע לכם שאין לנו שום תוכנית כרגע להעביר את זה לקריאה שנייה ושלישית, אנחנו נמתין עד שנקבל תשובות מהמשרד לביטחון פנים בכל מיני נושאים שפנינו לגביהם וטרם קיבלנו תשובה. אנחנו נתנהל בהתאם.
אלעזר כהנא
האם אדוני יכול להגיד לי על מה מדובר?
היו"ר דוד אזולאי
יש כמה נושאים, אתה יכול לשאול את אודי, הוא יודע בדיוק במה מדובר. לכן כרגע אנחנו נמתין עם הנושאים האלה. אנחנו נקיים את הדיונים, נגמור חקיקות, אבל הן ימתינו בוועדה, עד שיימצא הסדר הולם ויעבדו לפי הקצב הנדרש. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:45.

קוד המקור של הנתונים