ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 25/02/2010

חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 2), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
ועדת החינוך, התרבות והספורט

25.2.2010

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 177

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום חמישי, י"א באדר התש"ע (25 בפברואר 2010), שעה 11:00
סדר היום
הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 2) (יום הסטודנט הלאומי), התש"ע-2009 של חה"כ אלכס מילר, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ אנסטסיה מיכאלי, חה"כ משה (מוץ) מטלון, חה"כ דוד רותם, חה"כ פניה קירשנבאום, חה"כ אורלי לוי אבקסיס (פ/450).
נכחו
חברי הוועדה: זבולון אורלב - היו"ר

ענת וילף

אלכס מילר
מוזמנים
אייל רק – לשכה משפטית, משרד החינוך

מיכל שדות – משרד התרבות והספורט

גלית בוחניק – אכ"א, מפקדת יועד ויחוד, משרד הביטחון

מיכל צברי דוד – משרד הפנים

שפירא דרורי – משרד הפנים

הדס פיקסלר – המשרד להגנת הסביבה

מרגריטה רוגינסקי – סגנית ר' אגף מניעת רעש וקרינה, המשרד להגנת הסביבה

אבו אלהיג'א מיסאא – עו"ד, משרד המשפטים

סלומון מלול – משרד התעשייה, מסחר ותעסוקה

יניר ליאור – עו"ד, לשכת עורכי הדין

נדב שמיר – מרכז בכיר בתחום המשפטי, מל"ג

בועז טופורובסקי – יו"ר התאחדות הסטודנטים

ענת שור – תא התאחדות הסטודנטים
יועצת משפטית
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמה וערכה
עדי צחר – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 2) (יום הסטודנט הלאומי), התש"ע-2009 של חה"כ אלכס מילר, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ אנסטסיה מיכאלי, חה"כ משה (מוץ) מטלון, חה"כ דוד רותם, חה"כ פניה קירשנבאום, חה"כ אורלי לוי אבקסיס (פ/450)
היו"ר זבולון אורלב
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת וועדת החינוך, התרבות והספורט. על סדר היום הצעת חוק זכויות הסטודנט, תיקון מספר 2, יום הסטודנט הלאומי. אני מבקש לתת את זכות הדיבור ליועצת המשפטית של הוועדה.
מירב ישראלי
שלום רב. למעשה כבר השלמנו את החוק, אפילו הצביעו על הסעיפים שהסתיים עליהם הדיון ונשארה רק שאלת אפשור הרעש ביום הסטודנט, חריג לחוק מניעת מפגעים ורעש. היה רעיון להוסיף להצעת חוק סעיף שמאפשר לרשויות המקומיות לקבוע חריג בחוקי העזר לגבי יום הסטודנט. מכיוון שנציגי משרד הפנים והמשרד להגנת הסביבה לא היו בישיבה הקודמת, הם הגיעו לישיבה הנוכחית. אני הייתי במגעים איתם בשבועיים האחרונים בנושא והסתבר שבחוק מניעת מפגעים יש סעיף כללי שאומר בדיוק מה שרצינו להגיד בחוק, רק ביקשתי מאותם משרדים שיוודאו עם השרים שלהם שהם מודעים לסעיף ומוכנים להחיל אותו גם על יום הסטודנט – וקיבלתי תשובות חיוביות. בנוסף ביקשתי שהם יגיעו לדיון כדי להבהיר זאת לפרוטוקול.


אני רוצה להקריא את הסעיף לחוק מניעת מפגעים – סעיף 6: "רשות מקומית רשאית, בחוק-עזר, באישור השר, לקבוע הוראות מיוחדות לעניין חוק זה, בהתחשב בתנאים המיוחדים של המקום ותושביו, והוראות כאמור יכול שיסטו מהוראות תקנות שהותקנו לפי חוק זה, לרבות קביעת אי-תחולתן של התקנות באזורים, בימים או בשעות שהוגדרו בחוק-העזר".


ביקשתי מהמשרדים שיגידו שהם מודעים לחוקי העזר הספציפיים שצריך בשבילם אישור השר. השלב הבא – בכל מועצה או רשות מקומית שיש בה מוסד והסטודנטים מעוניינים לקדם חוק עזר כזה, תהיה פנייה לרשות המקומית וזאת תקדם את חוק העזר.
אלכס מילר
למה יש צורך בקביעה ברשויות המקומיות?
מירב ישראלי
בכל מקרה, גם הסעיף שהסכמת בזמנו מול השר להגנת הסביבה היה מאוד דומה לנוסח הזה.
אלכס מילר
אני רציתי שהרשות רק תצביע על העניין ובזה זה נגמר.
היו"ר זבולון אורלב
בפועל זה מה שקורה. הרי הרשויות המקומיות מחוקקות חוקי עזר למכביר, והואיל והשלטון המנדטורי קיים עדיין, מבחינה פורמאלית כל חוק עזר צריך אישור ממשרד הפנים. לכן זה מה שיקרה – בשנה הראשונה אוניברסיטה תפנה לראש העיר ותבקש לחוקק חוק עזר שמתיר להם להרעיש במתחם מסוים. העירייה תאשר את זה, והיועץ המשפטי של העירייה שולח מכתב ללשכה המשפטית של משרד הפנים ושל משרד הגנת הסביבה ומודיע להם על כך. בשנה השנייה הכול ירוץ כבר יותר מהר כי חוקי העזר כבר יהיו קיימים. כלומר הפרוצדורה תהיה חד פעמית. אני רוצה לשמוע את נציגי המשרדים.
מיכל צברי
אני מיכל צברי דוד ממשרד הפנים. על פי הדין הקיים, חוק למניעת נפגעים, והתקנות של המשרד להגנת הסביבה, אין מניעה לאשר חריגות על פי התנאים לחוקי עזק של מועצה מקומית.
הדס פיקסלר
שמי עורך דין הדס פיקסלר, מהמשרד להגנת הסביבה. גם מבחינתנו אין מניעה עקרונית לבחון ולאשר חוקי עזק כאלו. אני לא רואה קושי.
היו"ר זבולון אורלב
אוקיי תודה רבה. אני רוצה להקריא את החוק קריאה מהירה. חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 2) (יום הסטודנט הלאומי), התש"ע-2009: הוספת פרק ה'1. בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז–2007‏, אחרי סעיף 22 יבוא: "פרק ה'1: יום הסטודנט הלאומי
מטרת פרק ה'1 - 22א.
מטרתו של פרק זה להביא להטמעת חשיבותה של ההשכלה הגבוהה ולהכיר בתרומתו של ציבור הסטודנטים להתפתחותה ולעיצובה של החברה הישראלית כחברה מודרנית ומתקדמת.
יום הסטודנט הלאומי – 22ב.
(1) יום הסטודנט הלאומי יצוין מדי שנה ביום חמישי האחרון שלפני חג השבועות.
(2) יום הסטודנט הלאומי יצוין, בין היתר –
1. בכנסת, בדיון מיוחד במליאת הכנסת בשבוע שבו חל יום הסטודנט הלאומי או במועד סמוך לו;
2. במחנות צה"ל – לשם הטמעת חשיבותה של ההשכלה הגבוהה ולהכרה בתרומתו של ציבור הסטודנטים בהתאם למטרת פרק זה;
3. במוסדות; המוסדות יאפשרו לקיים אירועים לציון יום זה;
4. בפעילויות נוספות שהממשלה תחליט עליהן."
יש למישהו הערות?
מירב ישראלי
מערכת הביטחון קיבלה את הסעיף?
גלית בוחניק
כן, אני גלית בוחניק ממשרד הביטחון, ביקשנו להחריג את מחנות צה"ל הרלוונטיים. כלומר – יום הסטודנט לא רלוונטי לטירונים וכולי.
מירב ישראלי
אני לא חושבת שהכוונה היא לביצוע פעילות בכל מחנה צה"ל שהוא.
גלית בוחניק
עם זאת כאשר הצבא מקבל הוראה הוא מבצע אותה. אנחנו חייבים שיהיה מוגדר שמחנות צה"ל הרלוונטיים.
היו"ר זבולון אורלב
המלה "רלוונטיים" אינה כתובה בחוק, היא אינה רלוונטית.
גלית בוחניק
אפשר להגדיר יחידות צה"ל מסוימות.
מירב ישראלי
הנוסח הזה קיים בכל מיני דברי חקיקה.
גלית בוחניק
כיוון שאני מכירה את המערכת מבפנים, אני יודעת שזה בעייתי.
בועז טופורובסקי
בזמנו הגדרנו "מחנות צה"ל" במקום "משרד הביטחון", כחלק מהבקשה של משרד הביטחון עצמו.
גלית בוחניק
אולי אפשר למצוא את המונח המשפטי הנכון ביותר.
מירב ישראלי
אין מונח משפטי "נכון", אין "רלוונטי" בחקיקה.
ענת וילף
אפשר להגיד - "על פי החלטת הרמטכ"ל" או על פי החלטת קצין חינוך ראשי.
אלכס מילר
אבל אסור להכניס תפקידי בכירים לחקיקה.
מירב ישראלי
אולי נקבע – "במחנות צה"ל, לפי הוראות שיקבע שר הביטחון". או שנוריד את המלה "מחנות".
היו"ר זבולון אורלב
אוקיי אז אנחנו מורידים את המלה "במחנות". אני רוצה להצביע.
הצבעה
בעד החוק – כולם

נגד – אין

נמנעים – אין

החוק אושר פה אחד.


אם כך, החוק אושר ומזל טוב לחבר הכנסת אלכס מילר שהוא יוזם החוק. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:10.

PAGE
4

קוד המקור של הנתונים