ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/03/2010

ישיבה חגיגית לציון היום הלאומי למדע 2010

פרוטוקול

 
ועדת המדע והטכנולוגיה

4


16 במרץ 2010

PAGE
4

קוד המקור של הנתונים