ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 17/02/2010

העיצומים ברשות השידור - ישיבת מעקב

פרוטוקול

 
PAGE
13
ועדת החינוך, התרבות והספורט

17.2.2010הכנסת השמונה עשרהנוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 167

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
מיום שליש, ג' אדר תש"ע (17 בפברואר 2010), שעה 08:30
סדר היום
העיצומים ברשות השידור – ישיבת מעקב
נכחו
חברי הוועדה: זבולון אורלב – היו"ר
מוזמנים
עו"ד עידו אציל
משרד ראש הממשלה, לשכה משפטית

יהודה סבן
משרד האוצר

ברק שטרוזברג
משרד האוצר, סגן ממונה על השכר

טינה לנסמן
משרד ההסברה והתפוצות, יועצת השר הממונה על רשות השידור

מוטי שקלאר
רשות השידור, מנכ"ל

גדי בן יצחק
רשות השידור, ועד קול ישראל

אריה שקד
מנהל קול ישראל

ירום כהן
רשות השידור, מנהל החדשות

עו"ד חנה מצקביץ
רשות השידור, יועצת משפטית

לינדה בר
רשות השידור, דוברת

צבי גרזון
רשות השידור, ועד הנדסה, קול ישראל

רן אפרתי
רשות השידור, ועד הטכנאים

ברוך אסקרוב
ועד העיתונאים קול ישראל ת"א, יו"ר

דורון קרני
הסתדרות העובדים החדשה, מזכיר ארצי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמה וערכה
יעל – חבר המתרגמים בע"מ

העיצומים ברשות השידור –ישיבת מעקב
היו"ר זבולון אורלב
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה.

נפגשנו ביום שני וניסינו לעלות הצעה שתפתור את הבעיה כיוון שהגענו למסקנה שהמטרה העיקרית להביא להשלמת הרפורמה, כדי להגיע להסכם בין ההנהלה, העובדים והאוצר על הרפורמה, שהיא מטה ההצלה של השידור הציבורי של רשות השידור. ראינו בסכסוך הנוכחי אבן נגף מאוד משמעותית לקידום הרפורמה. לכן היה חשוב לנו מאוד להציע הצעה כדי למצוא מסגרת לפתרון הסכסוך הנקודתי שכרגע קיים.


בפגישה הקודמת הצענו שתהייה הסכמה לצמצום תחת שלושה פרמטרים ומול ההסכמה של הרשות והאוצר ושהוועדה תפנה לוועדים על מנת להפסיק באופן מידי את העיצומים. שלושת הפרמטרים היו: שהקציצים יהיו במידה כזאת או אחרת פרוגרסיביים, שלא תהייה פגיעה בהסכמים חתומים אלא בהסכמה, שההנהלה תקבע קו של מקסימום לעובד כדי שלא ייוצר מצב, לדעתי, קיצוני ובתי קביל ובלתי מתקבל על הדעת שיש קיצוץ של 50% בשכר בהודעה מהיום למחר. זאת הבקשה שלנו. בפגישה הקודמת סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר וגם המנהל הכללי של רשות השידור אמרו שהם יעיינו בהצעה.

ביקשנו לקיים היום ישיבה קצרה כי אני בשעה 09:00 מתחיל ישיבה משודרת בערוץ הכנסת ורצינו לקבל תשובות היכן זה עומד. עיכבתי את פתיחת הישיבה כדי שנציג האוצר יגיע אבל כנראה יש קשיים בכניסה עם המכשירים.


אני מציע שהמנהל הכללי של רשות השידור מר מוטי שקלאר יאמר, הוא בוודאי יכול לתת את התשובה גם של האוצר וגם של רשות השידור.
מוטי שקלאר
אני מסכים שלא נעים וגם לא נכון, שעובדים יגיעו למצב ש- 50% משכרם יקוצץ, אם נגיע לכך אנחנו ננסה לשנות אותו. שנית – אתמול ישבנו עם הוועדים שאמרו, לצערי, אבל יתכן שחלק אמרו כדי לצאת ידי חובה, "אני אומר בפירוש לא", הניסיון להגיע איתם להבנה מסוימת ולמצוא אפיק אחר של קיצוץ. אני אומר את זה כאן לוועדים ולגם לפרוטוקול, לדעתי הם לא הפנימו את הרעיון שאנחנו יכולים לקצץ 100 מיליון שקל, גם אני לא הייתי רוצה אבל האוצר לא מניח.

רק אתמול הגיע מכתב נוסף מהממונה על התקציבים שדורש מאיתנו להביא בפניו תקציב מאוזן, הוא אומר שזו דרישה שלישית מצידם. אנחנו פועלים בניגוד לחוק. כלומר גם האוצר -, אגף התקציבים לא מתגמש בעניין הזה. זאת אומרת שאני מחויב גם אני רוצה לחכות ולהשהות ולחזור במידה מסוימת על המודל של השנים הקודמות שהייתה גמישות ולא אושר התקציב של רשות השידור והתעלמו מכך בעצימת עיניים, בשנה הנוכחית האוצר עומד על הרגליים האחוריות, לפחות אגף התקציבים.
היו"ר זבולון אורלב
מה נראה בענייך קיצוץ מקסימלי שעובד יכול לקבל על עצמו?
מוטי שקלאר
מבחינתי אפס. במצב הנוכחי, אני צריך מהגורן והיקב למצוא סעיפי תקצוב.
היו"ר זבולון אורלב
עד כמה אפשר, במהלך הזמני הזה.
מוטי שקלאר
אם העובדים ירתמו לעניין.
היו"ר זבולון אורלב
אם הם לא ירתמו?
מוטי שקלאר
אם הם לא ירתמו לעניין, אני לא יודע. אני הצעתי אתמול, וחשוב להשלים את מה שהתחלתי, שאנחנו נבוא בקיצוץ של 20% מהשעות הנוספות מלמעלה עד למטה. כלומר הערך של 20% קיצוץ בשעות הנוספות יחול גם על בעלי השכר הגבוה שכביכול מוגנים תחת הכותרת של "חוזה אישי", לקחת את החלק היחסי ולהוריד המנהל הכללי ומטה ושזה יהיה שווה לכולם. ברגע שהקיצוץ שווה לכולם אני מונע את העיוותים, אני לא מגיע למצב בו אני מוריד 50% משכר עובדים, כי זה נובע מקיצוץ של תכנית מסוימת. העסק הזה מרוכב. הורדתי תכנית מסוימת שיש לה ניידת לצורך העניין, ואם אני מוריד את הניידת נפגעו X עובדים שקשורים רק לתכנית. מישהו לידם יכול לא להיפגע בכלל כי התכנית שלו ממשיכה. מכאן מורכבות העניין.


בהצעה שלנו, הקיצוץ יהיה רוחבי ולכולם, ושכולם ישאו על גבם את הקיצוץ הנדרש. אני חושב שאנחנו מגיעים למצב שבו יורד לעובד 20% ,30%. זו ההצעה שלי ואז יהיה שהם ירדו בשכרם ב- 20% בשעות הנוספות. 25%.
היו"ר זבולון אורלב
אמרת 20% ואל תגיד עכשיו 25%.
מוטי שקלאר
אני לא יודע, כי אני לא עושה את החישוב כרגע.
היו"ר זבולון אורלב
אני שואל להערכתך, אם העובדים יסכימו להצעה שלך, מה הקיצוץ בשכרם הכולל?
אריה שקד
בכולל כ- 10%.
היו"ר זבולון אורלב
האם ההצעה שלך היא הצעה עד לרפורמה או שהיא כוללת את הרפורמה?
מוטי שקלאר
ההצעה שלי היא עד הרפורמה.
היו"ר זבולון אורלב
זה הסכם זמני עד לקיום הרפורמה, זאת ההצעה שלך.
מוטי שקלאר
כן, זו ההצעה שלי.
היו"ר זבולון אורלב
מה אומרים העובדים?
צבי גרזון
אם מדובר ב- 20% מהשעות הנוספות, אני חושב שזה עניין שאפשר לדון בו. זה הרבה יותר מ- 10% בשכר הכולל כי מרכיב השעות הנוספות אצל חלק גדול מהעובדים הוא בערך 70% מהשכר. כך שזה לא בדיוק 10% זה הרבה יותר, זה יותר קרוב ל- 15%, 18% מהשכר הכולל.
היו"ר זבולון ארולב
ואם יגידו שזה 10%. כלומר הולכים על קיצוץ של 20% בשעות הנוספות ובלבד שהקיצוץ הזה לא יהיה גבוה מ- 15% מהשכר הכולל.
צבי גרזון
15% לא.
היו"ר זבולון אורלב
אמרת שאם יקצצו 20% לעובדים מסוימים, זה אפילו יכול לעבור את ה- 15%. אני מציע להגביל כלומר שזה לא יעבור. אני מציע שגם אם יש מקרים קיצונים שזה לא יעבור את ה-15%.
צבי גרזון
זה בסדר, זה דבר שאפשר לדון בו, לא מכיר את המשמעויות.
היו"ר זבולון אורלב
המשמעויות הן, שמגיעים לאותה תוצאה כספית מר מוטי שקלאר.
אריה שקד
המשמעות היא יותר נמוכה.
היו"ר זבולון אורלב
באיזה סדרי גודל?
אריה שקד
20% בשעות הנוספות, ייתן 14 מיליון שקלים בשנה.
היו"ר זבולון אורלב
והקיצוץ שעכשיו עשיתם כמה הוא נותן?
אריה שקד
הקיצוץ הזה הוא רק שלב ראשון.
היו"ר זבולון אורלב
זה בערך אותו סכום?
אריה שקד
אנחנו לא יכולים להעריך כי החשוב שנתי ואני לא יודע מה הן המשמעויות.
היו"ר זבולון אורלב
אני שאלתי בפעם הקודמת מהו הקיצוץ שעכשיו עשיתם, מה הערך הכספי שלו, אתם אמרתם לי בדיק 14 מיליון שקלים.
אריה שקד
בפעם הקודמת אני לא נקבתי במספרים.
היו"ר זבולון אורלב
זה סביב המספר הזה?
אריה שקד
אני אתמול בלילה קיבלתי שיעורי בית, לקחתי את ספר התקציב של רשות השידור ובדקתי את העניין של העבודה הנוספת. מתוך קיצוץ של 100 מיליון זה ייתן 14 מיליון שקלים. זה מה שיצא אם ההצעה לקצץ 20%.
היו"ר זבולון אורלב
אם אפשר שאני אצא מהחדר ואתם תשבו ותגמרו?
גדי בן יצחק
לא נמצאים כאן כל הוועדים, וגם קיימת כאן אבן נגף קטנה שלא נאמרה. השאלה איך מדווחים על העניין הזה? כבוד היושב אמר, וטוב שאמר בפתיח שלו אתמול שמעל הכל אנחנו לא רוצים לפגוע בצופה, במאזין ובמשלם האגרה. אם יש כאן ירידה ממשית בעבודה בהיקף של כ- 20%, 15% מהעבודה. אמרנו שאם זה מהשכר אז זה מהעבודה הכוללת. אם הולכים במחירי שוק ולא מה כותבים ואיך כותבים. אמרנו מערך השכר הכולל כ- 15% עכשיו. אז מה יורד ממה שהצופה והמאזין יקבל? מה שנאמר לנו אתמול – אתם תעבדו ואחרי זה תורידו. נודה שלמה שאנחנו כותבים אין שום קשר למה שאנחנו עובדים, וזה אחד. איך אנחנו נעשה את זה? –אני כותב שעבדתי 100 שעות נוספות ומשלמים עבור 80 או 85? איך?
היו"ר זבולון אורלב
מה זה איך?
גדי בן יצחק
לפי מה?
היו"ר זבולון אורלב
לפי זה שחתמתם על הסדר ביניים שלא משלמים יותר מ- 80%.
גדי בן יצחק
זה לגבי חלק מהתשלום. מה יורד מהעבודה שלי?
היו"ר זבולון אורלב
לא יורד. זה כל העניין.
ברוך אסקרוב
עבור עבודה שנעשית על פי חוק אי אפשר שלא לשלם. רק בהנחה, כבוד היושב ראש שיש שעות נוספות שלא מדווחות ואין עבודה מאחוריהן.
היו"ר זבולון אורלב
הוא מציע להוריד את הערך של שעה נוספת.
גדי בן יצחק
מהמנהל הכללי ומטה ולא בחוזים האישיים. כבוד היושב ראש אני מציע שתבין עד הסוף את מה שנאמר לך כאן מפורשות. נאמר מהמנהל הכללי ומטה וזה אומר שזה אישי.
היו"ר זבולון אורלב
אפילו למנהל הכללי ירד לו שווה ערך.
גדי בן יצחק
נאמר מהמנהל הכללי ומטה.
היו"ר זבולון אורלב
כבוד המנהל הכללי אני מבין נכון? המנהל הכללי מנענע בראש בחיוב, הפרוטוקול יציין שהמנהל הכללי השיב בחיוב. שווה ערך ואני מזכיר לך, גם להם יורידו. אם הממוצע הוא סדר גודל של הורדה ב- 10% בשכר אז יורד לכל העובדים ברשות השידור 10% מהשכר. זה העניין, כולל מהמנהל ומטה.
גדי בן יצחק
לא המנהלים, חוזה אישי.
היו"ר זבולון אורלב
כולל חוזה אישי וכולל הכל.
ברוך אסקרוב
ללא הבדל סטאטוס של חוזה התקשרות.
היו"ר זבולון אורלב
אין שום סטאטוס ושום חוזה. אם הם בעלי החוזים רוצים להשבית את רשות השידור שישביתו את רשות השידור.
ברוך אסקרוב
זאת התקדמות.
היו"ר זבולון אורלב
זו לא התקדמות. עכשיו גומרים, יש לי עוד דקה לשבת כאן. עכשיו יושבים וגומרים.
ברק שטרוזברג
קודם הייתה טענה, שמבחינה משפטית יש בעיה.
היו"ר זבולון אורלב
אני יוצא לישיבה, אתם תשבו ותסכמו את העניין אחרת תישארו במעצר. חיים לא ייתן לכם לצאת, אני חוזר אליכם בעוד שעתיים. שבו ונהלו משא ומתן ותגמרו את זה.
מוטי שקלאר
הם לא יכולים לקבל החלטה מבלי שהם חוזרים לוועדים שלהם.
היו"ר זבולון אורלב
אתם מוכנים לקיים דיון בהצעה הזאת?
גדי בן יצחק
הוועד מגיע לכל מקום שהוא מוזמן. חבר וועד מגיע לכל מקום שהוא מוזמן.
מוטי שקלאר
אני רוצה להיות הוגן ושלא יובן לא נכון. אני השנה, וגם משום שיושבים פה החברים עם הדרישה שלהם, אני מהגורן והיקב צריך להגיע לקיצוץ הזה.
היו"ר זבולון אורלב
אז תגיע. אנחנו כעת מדברים על השכר.
מוטי שקלאר
יש שכר, אבל אחרי זה הקיצוץ הוא מודולרי, אם הרפורמה לא מתקדמת אני חייב לגרוע יותר ויותר בהמשך ואז אני צריך להוריד תכניות - הורדתי תכניות זה ייפגע בשכר.
היו"ר זבולון אורלב
זה לא קשור לעניין הזה. אם לא יגיעו לרפורמה יש לי הרגשה שאף אחד לא יקבל שכר.
גדי בן יצחק
יש עוד צעד. הוא מוכן לגבות תשלומים לרשות כמו בעניין התדרים וגם דברים אחרים. הספקים לא מקבלים, העובדים לא מקבלים- - -
היו"ר זבולון אורלב
זה מה שהוא אמר לך, צריכים לקצץ 100 מיליון ומה שאנחנו כרגע מדברים זה על 14 מיליון שזה מרכיב השכר. יכול להיות שנקיים ישיבה בשבוע הבא ואנחנו נציע לו ונפנה לכל המשרדים הממשלתיים שהם יעכבו את התשלום, אני לא יודע אם האוצר מסכים לזה או לא. נפנה לשרים ואולי הם יוכלו לפתור את העניין. הכנסת יכולה לעזור לכם את הרשות והעובדים באים בידיים נקיות ואומרים "אנחנו לקחנו על עצמנו" עם העובדים באים ואומרים שהם מוכנים כרגע לוותר זמנית, הכל זמנית עד לרפורמה, על הכנסה של 10% בשכר בממוצע כולל המנהל הכללי ומטה. זה מהלך דרמטי שחל על כולם.
גדי בן יצחק
אנחנו לא מוסכמים לדבר בשם מי שאינו פה. אני מזכיר לך כבוד היושב ראש מה אתה אמרת בשתי הישיבות הקודמות.
מוטי שקלאר
יש פה משהו שהוא לא מובן. הקיצוצים הם מודולריים, כלומר שעובר סוף החודש וכדי להגיע לתחילתו של הקיצוץ אני למשל צריך לסגור אולפנים, סגרתי אולפנים ושכרם נפגע בהמשך. זה נכון ליחידת הזמן הנוכחית.
היו"ר זבולון אורלב
נכון. אם יהיה צורך אתה תודיע לי.
מוטי שקלאר
ב- 1 למרץ אני הולך על הצעד הבא. שוב שכרם יפגע זהמשתמע מכך. אין לי מאיפה לקצץ אלא מפעולות, ירידה בפעילויות גורמת לצערי ירידה בשכר. כי מדובר בשעות הנוספות.
היו"ר זבולון אורלב
אמרת את זה בהגינות ואני מבין אותך. את החוק צריך לקיים ואם חייבים לקצץ אז חייבים לקצץ. אתה צריך לסגור אולפנים ולהוריד תכנית אז יסגרו אולפנים ויורדו תכניות עד שרשות השידור תיסגר, מה אתה מציע?
מוטי שקלאר
זה יכול לפגוע בשכרם.
היו"ר זבולון אורלב
יכול להיות שזה יפגע בשכרם. אני רק מבקש דבר אחד מר מוטי שקלאר, אנחנו ניתן כרגע סדר גודל של 45 יום , 60 יום עד להשלמת הרפורמה לצורך העניין הזה. אם יהיה צורך לעשות עוד, אבקש להודיע לי, נקיים כאן ישיבה , נשמע מה, נשמע איך. שיהיה איזה הליך.
ברק שטרוזברג
אני לא יכול להחזיק מעמד כך כך הרבה זמן.
היו"ר זבולון אורלב
גם לא 45 יום?
ברק שטרוזברג
עם גרעון כזה אני צריך לחזור לשר.
היו"ר זבולון אורלב
לא. הוא נותן לך תכנית קיצוצים, הוא אומר לך. הוא ייתן לך ואני חושב שהוא חייב לתת לך.
מוטי שקלאר
אם אני מחכה 45 יום אין לי 100 מיליון שקל.
היו"ר זבולון אורלב
חודש ימים אתה יכול להמתין.
מוטי שקלאר
כשאני מקבל מערן פולק מהאוצר שדורש ממני ואומר שמה שאני עושה עד עכשיו לא מביא את התוצאה של הקיצוץ, אני עובד עליו בעיניים ואני עובר על החוק.
היו"ר זבולון אורלב
אני אומר שוב. במרכיב האוניברסאלי, האחיד לכל העובדים, זה מה שאנחנו מדברים, אם אתה צריך לעשות עוד אילו מהלכים קח את העובדים ותאמר להם שמה שעכשיו סיכמנו זה מחזיק מעמד 30 יום, אם עוד 30 יום לא מגיעים לרפורמה, דעו שאני את האולפן הזה סוגר - העובדים האלה יפגעו. אני את התכנית הזאת מוריד – העובדים האלה יפגעו. דבר איתם ביושר. אני מבקש רק לדווח לנו כדי שלא נשמע על כך בחדשות שפתאום יורדת התכנית הזאת או אחרת. יש לנו אחריות לגבי התוכן. לוועדה הזאת יש אחריות לגבי התוכן וזה המנדט שלה בתקנון הכנסת.
גדי בן יצחק
הרפורמה כוללת גם שינויים מבניים.
היו"ר זבולון אורלב
אני לא מנהל עכשיו משא ומתן במקומכם, תנהלו משא ומתן עם היושב ראש.
ברוך אסקרוב
הסיפור הוא גם סיפור של ייצוג וגם סיפור של לוחות זמנים. ראשית אני מודה לך על לקיחת היוזמה והכינוס. אני באמת חושב שכל אחד מאיתנו, ובוודאי הוועדים אבל גם האוצר, צריך לשוב הביתה ולהתארגן. באמת ההצעה של חודש, חודש וחצי, כשבין החודש לחודש וחצי יש את הפסח המבורך, זו באמת יחידת הזמן הכי ריאלית שבעולם, בתקווה שתהייה התקדמות גדולה בעניין הרפורמה.
היו"ר זבולון אורלב
מה תעשה עם המרואיין שלך, שהגיע זמן החדשות ואתה דוחה את החדשות?
ברוך אסקרוב
אני עושה משפט סיכום. עד יום שני, חייבים להבין אצלנו שגם אצלנו נבחרה נציגות חדשה לגמרי.
היו"ר זבולון אורלב
עד יום ראשון ולא עד יום שני, חבר'ה יש עיצומים.
ברוך אסקרוב
בגלל כבוד הכנסת.
היו"ר זבולון אורלב
אולי העיצומים יהיו, שלא יהיו שידורים בשבת?
גדי בן יצחק
אז אנחנו נרחיב את שולחן הדיונים.
היו"ר זבולון אורלב
תקבלו את הגיבוי שלי ושכל העיצומים יפלו על שבת, אני גם מציע לרשות השידור שזה יהיה חלק מהחיסכון.
ברוך אסקרוב
כבוד היושב ראש. דין יום ראשון כדין יום שני. זה אותו הדבר. הכוונה היא שיש נציגות עובדים.


כבוד היושב ראש אני מברך אותך על ההתקדמות שקדמת, עד כה שמענו שיש בעיה בקיצוץ שכר הבכירים, בעיה משפטית-אובייקטיבית, והנה אפשר וזה טוב מאוד.
היו"ר זבולון אורלב
אני מציע להנהלת רשות השידור ולוועד המנהל, אני פונה אליהם להחיל את הקיצוץ על כולם. מי שלא רוצה שישבית ושהוא ישתיק ויכרות על הענף עליו הוא יושב.
ברוך אסקרוב
נכון.
היו"ר זבולון אורלב
לא יעלה על הדעת, שרק חלק מהעובדים צריכים לשאת בעוול. אני לא מקבל את הדבר הזה.
מוטי שקלאר
בוודאי.
ברוך אסקרוב
כבוד היושב ראש אני רק אשלים, תודה המנהל הכללי. אתה אומר יום ראשון, זה אותו הדבר. יוכלו לשוב הביתה. נציגות בכירה מייצגת של כלל ציבורי העובדים נבחרה רק לפני כמה שעות, עוד לא התיישבה על כסאה, וכל המערכת שלנו לקבלת החלטות היא חסרה כאן.
היו"ר זבולון אורלב
חברים אני שוב אומר, ההצעה שעומדת על הפרק היא, כפי שניסח אותה המנהל הכללי ואני לא רוצה לנסח אותה במקומו, היא גם כתובה בפרוטוקול והיא רשומה. אנחנו נקיים דיון אם ירצה ה', דיון מיוחד ביום ראשון, אני לא חושב שצריך לדחות אותו ליום שני ואם זה היה תלוי בי הייתי עושה את זה גם מחר, אבל אני מבין שאתם לא תספיקו. אני מוכן לעשות דיון מיוחד גם מחר ולפתוח את הכנסת.
ברוך אסקרוב
יום ראשון זה יותר נכון, במקרה הזה.
אריה שקד
אפשר גם מחר.
ברוך אסקרוב
איך אתה יכול? היו עכשיו בחירות רק לפני כמה שעות. זה עניין של וועדים.
היו"ר זבולון אורלב
אמרנו יום ראשון, אני בשבת כמובן לא ואני בכלל מציע שביום שבת תסגרו את השידורים מבחינתי. כמה כסף תחסוך הסגירה בשבת?
אריה שקד
הפגיעה בשכרם תהייה הרבה יותר כבדה.
היו"ר זבולון אורלב
ולזה הם מתנגדים.
ברוך אסקרוב
אל תדאג. זה לא בגלל קדושת השבת.
צבי גרזון
אני רוצה לומר עוד משהו. ישנה גזרה של 100 מיליון שקל שזו גזרה דרקונית גם על ההנהלה, הגרעון הזה נוצר לא בשנה או שנתיים, הוא נוצר במשך הרבה מאוד שנים. דבר שנוצר במשך כל כך הרבה שנים אי אפשר לבוא להגיד שתוך שנה מחסלים את הגרעון הזה. זו גזרה שהציבור לא יכול לעמוד בה. לא מטילים על הציבור גזרות שהוא לא יכול לעמוד בהן.
היו"ר זבולון אורלב
גם אם אתה צודק, אני יודע את יכולתנו, ואני מכיר את גבורתנו, והסמכויות בעניין הזה הן בידי החוק שקבע שצריך להיות תקציב מאוזן. בעניין הזה אף שאני חושב שרעיונית שאתה אומר הם דבר נכון, אבל פרקטית-מעשית יש לנו בעיה עם שמירת החוק, הסדר והמינהל התקין. אני מחויב גם על פי הערכים שלי, וגם אם יש כרגע התנקשות עם הערכים האלה כן לעמוד לימין האוצר, ואני לא מאמין שאני אומר את זה, אני חייב לעמוד לימין האוצר כדי שרשות השידור תהייה מאוזנת. אם לצורך האיזון הזה, אומר לא רק האוצר, אלא אומרת גם הנהלת רשות השידור, שהם צריכים לקצץ 100 מיליון שקל, אז הם צריכים לקצץ 100 מיליון שקל.
צבי גרזון
20 שנה נתנו לחוק להיות גמיש, שיתנו לזה עוד שנתיים שלוש.
היו"ר זבולון אורלב
מה שנתיים שלוש? הולכים לרפורמה. על מה אתה מדבר. ידידי אתם נקלעתם, כולכם, גם רשות השידור וגם האוצר, נקלעתם לצערי לסמטה ללא מוצא שחוסמם לכם את הדרך המרכזית להגיע לרפורמה. אני יודע שיש דעות אחרות שאומרות שאולי זה מקדם את הרפורמה אבל לדעתי זו שטות והבל רוח.
צבי גרזון
זה שוט שהשתמשו בו.
היו"ר זבולון אורלב
אתם לא נקיים מהעניין. לפתרון יש שני צדדים וגם לסכסוך יש שני צדדים. אני מנסה להחזיר אתכם לנתיב המרכזי כדי שתתעסקו ברפורמה, ושאת הזמן של כולנו לא נבזבז על דבר שבעיניי הוא זמני, כי מדובר עד לרפורמה. כל ההסכמה הזאת היא לא הסכמה לתקופת הרפורמה, היא הסכמה עד לתקופת הרפורמה כולל אם הוא צריך לסגור אולפן הוא סוגר אותו עכשיו עד לרפורמה. ברפורמה כל הדברים צריכים להיות מוסדרים.
יהודה סבן
אני מאגף התקציבים, אני רוצה לומר מילה אחת ואני אקדים ואומר שבענייני שכר אני לא מטפל גם כי אני חתום על הסדר ניגוד עניינים ואני רק מטפל בעניין הזה. באתי להתייחס לעניין הרפורמה וגם הספציפי. הוצאנו מכתב למנהל הכללי לפני יומיים שמבהיר באופן מאוד ברור שחייבים לבצע באופן מידי את ההתאמות בתקציב אחרת רשות השידור תגיע למצב שהיא לא תוכל בסוף השנה לעמוד בתקציבה.
היו"ר זבולון אורלב
אתה חולק על מה שאמרתי?
יהודה סבן
להיפך, אני מחזק את דברייך.
גדי בן יצחק
האם זה יאזן את הרשות? אתה איש תקציבים, אני רוצה לדעת שהוא לא ישלח בעוד 15 יום עוד מכתב שזה לא מספיק.
היו"ר זבולון אורלב
אתה לא היית בישיבה הקודמת, הוועדה לא חולקת על הנתונים שההנהלה והאוצר אומרים. אין לנו יסוד לחלוק. יש לנו יסוד לקבל את זה. לכן אמרתי שהם צריכים לקבל גיבוי של וועדה בכנסת כדי לשמור על חוק ועל מינהל תקין ועל תקציב מאוזן - והם יקבלו את זה.
יהודה סבן
אני אומר יותר מזה, הקיצוצים שנעשו בתקציב הרשות מתחילת השנה אינם מספיקים. על מנת לאזן את התקציב. הרשות תצטרך לבצע קיצוצים נוספים באופן מידי.
היו"ר זבולון אורלב
הוא אמר את זה.
ברוך אסקרוב
על מנת לאזן, היא צריכה לעשות את הרפורמה.
היו"ר זבולון אורלב
לא מר ברוך אסקרוב. יש עד הרפורמה ויש מהרפורמה. בוא לא נשחק משחקים. צריכים לנקוט כרגע בכמה צעדים דחופים כדי להוביל לאיזון. לזה אנחנו צריכים לתת גיבוי נכון, אני אומר שזה דבר נכון שאנחנו נותנים גיבוי לאוצר. אלא מה? – אני אומר שגם בקיצוצים צריך לנהוג בתבונה. מצידי שיסגרו בקול ישראל את רשת ב', שיסגרו את הטלוויזיה לשבוע ימים, שיסגרו בשבת.

אני במקום המנהל הכללי הייתי נוקט, זה צעד דרסטי 100 מיליון. אבל בשכר העובדים כשיטה לא הייתי הולך למהלכים של 50%. יכול להיות שכתוצאה מאולפן אחד יצטרכו לפטר מישהו, איני יודע. אבל כרגע אנחנו מדברים על ההחלטה האחידה שעושים לעובדים. אני חושב שאת השיטה הקודמת ראוי שתתוקן. אני שמח שהמנהל הכללי הגיע היום עם הצעה לדעתי שקולה, נכונה, חברתית, יש לה את כל היתרונות. אני בטוח שגם האוצר ישמח שיש קיצוץ שהוא בהסכמה ולא קיצוצים בכיפוף ידיים. האוצר לא משלים עם זה שהשידורים לא כתיקנים וכסדרם.
רן אפרתי
השאלה היא מי יכול לפקח על כך שזה באמת יהיה מאוזן? מי יפקח על האיזון בקיצוץ? שלא יוצר מצב שמחר יגידו שיש משהו משפטי שמפריע כמו שלבכירים לדוגמה אי אפשר לקצץ.
היו"ר זבולון אורלב
מי שמפקח על רשות השידור, זאת הכנסת. אם אני אקבל פניה, אם אתה תנסח לי שאילתה, אני אשאל והם יהיו חייבים לחשוף את כל המידע. אני לא מאמין במחתרות, הן נגמרו בשנת 1948. הכל שקוף, הכל פתוח, אין סודות. אני לא רואה שיש כאן בעיה, וגם אין לי יסוד לחשוב, אין לי שום ספק וגם לא צל צילו של חשש שמישהו כאן ינסה לעשות מניפולציה וקומבינות. עד עכשיו אמרו לנו את כל הדברים ביושר, אמרו לנו מה אפשר ומה לא.

אני יודע שיש מכשולים, הייתי מנהל אגף המורים במשרד החינוך, אגף של 120,000 מורים ואני חתום על הרבה מאוד הסכמי עבודה. אני יודע שיש מכשולים משפטיים, אבל גם המכשולים משפטיים מגיעים, וכשאומרים ואמורים "אנחנו כופים עליכם הר כגיגית" גם בחוזה גם מה לעשות, יש פתחים לשינוי. זה צריך לחול מגדול ועד קטון וגם בעל חוזה יבין שלא יכול להיות שהטכנאי שעובד איתו באולפן הוא זה שצריך לשאת ב- 50% מעלות הקיצוץ ולו יש חוזה.
ברוך אסקרוב
יש דווקא הרבה חוזים שיש בהם פתחי מילוט שאפשר ביתר קלות לחתוך אותם.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו מסכמים.


הוועדה רשמה לפניה את הצעת המנהל הכללי, אנחנו ננסח אותה שוב יחד איתו, ההצעה כמו שכתובה בפרוטוקול.


הוועדה פונה לצדדים, להנהלת רשות השידור, למשרד האוצר ולעובדים לקיים דיונים אינטנסיביים על מנת להביא לסיום השביתה.


הוועדה תתכנס לישיבת מעקב ביום ראשון בשעה שיודיעו לכם, אני מניח שבשלוש השעות הקרובות יודיעו על השעה המדויקת.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:15

קוד המקור של הנתונים