ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/02/2010

שינויים בתקציב לשנת 2010

פרוטוקול

 
PAGE
15
ועדת הכספים

16.2.2010


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ב' באדר התש"ע (16 בפברואר 2010), שעה 10:50
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2010
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

רחל אדטו

יעקב אדרי

חיים אורון

שי חרמש

חמד עמאר

פניה קירשנבאום
מוזמנים
הרצל בן יהושע, מנהל אגף התקציבים, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

משה בר סימנטוב, משרד האוצר

נוח הקר, רפרנט מים, משרד האוצר

אהוד רמר, משרד האוצר

יאיר אידר, משרד האוצר

דני גלושנקוב, משרד האוצר

יאיר פינס, משרד האוצר

אשרה רודב, משרד האוצר

נועם שטרן, משרד האוצר

סער אושינסקי, משרד האוצר

צחי דוד, משרד האוצר

קרן שפר, משרד התיירות
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

ענת מימון
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

שינויים בתקציב לשנת 2010
היו"ר משה גפני
אני מחדש את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום שינויים בתקציב לשנת 2010.


הגיעו העברות תקציביות והגיעה ערמה גדולה של עודפים מחויבים. אלה בהודעות של 21 ימים. למיטב זיכרוני, וגם בדקתי בפרוטוקולים, כאשר אישרנו את חוק ההתייעלות, אנחנו אמרנו שהיות שמדובר בתקציב דו שנתי, במעבר בין 2009 ל-2010, היות שאנחנו לא מאשרים תקציב ל-2010, לא תהיינה הודעות של 21 ימים אלא הכל יצריך אישור של הוועדה. אני עברתי על הפרוטוקולים ואני אמרתי את זה פעם אחר פעם. נדמה לי שראיתי בפרוטוקול שחברת הכנסת שלי יחימוביץ אמרה שזאת חוצפה מול האוצר שהם אומרים שהם לא מסכימים, אבל בסופו של דבר גם לפני ההצבעה אמרתי שאנחנו מתקנים את החוק ואנחנו קובעים שבמעבר מ-2009 ל-2010 הכל יצריך אישור של הוועדה.


בסופו של דבר בחוק עצמו זה לא נכתב. אני לא יודע למה זה קרה, אבל לפי דעתי זאת טעות.
קריאה
יש פרוטוקולים.
היו"ר משה גפני
הפרוטוקולים אומרים את מה שאני אומר, אבל בסופו של דבר בחוק עצמו זה לא כתוב.
חיים אורון
זה היה ברור שזה לא יכול להתקיים.
היו"ר משה גפני
למה?
חיים אורון
כי עודף מחויב במהותו, התחייבות שניתנה על ידי הממשלה לבצע כלפי מישהו. איך תבטל את זה עכשיו?
היו"ר משה גפני
אני לא אמרתי שצריך לבטל. אמרתי שזה צריך לעבור את עינה של הוועדה וצריך שיהיה פיקוח פרלמנטרי היות ואין תקציב.
חיים אורון
קח את ה-21 ימים ותחצה באמצע.
היו"ר משה גפני
זה הרי ברור. אני יכול לתת הוראה בכתב למנהל הוועדה ולומר לו שכל הודעה שמגיעה, אני מבקש לקיים דיון בוועדה. אגב, הסתכלתי בפרוטוקולים ואתה לא התייחסת לעניין הזה. לא אמרת את מה שאתה אומר עכשיו.
חיים אורון
עודף מחויב הוא עודף שמישהו התחייב עליו.
היו"ר משה גפני
למה הם צריכים להודיע את זה לוועדה? הרי כל חבר ועדה יכול לעכב את זה.
חיים אורון
בשנה רגילה, אגב, זה עובר משנה לשנה.
היו"ר משה גפני
נכון.
חיים אורון
וזה מחייב הודעה. אם אתה זוכר בוועדה הקודמת היו תאים כאלה, בתקופה הזאת היו ערמות של תאים ואני הייתי הולך לשם ומתוך מאה הייתי מוצא שניים, בדרך כלל העברה על מזרח ירושלים ודברים כאלה, והייתי עושה על זה הצגה קטנה וזה היה עובר.
היו"ר משה גפני
איציק כהן, סגן שר האוצר, היה לוקח את כל הרשימה ועל כולם הוא היה כותב. אני סבור שהייתה כאן טעות שאני לא יודע מהיכן היא נובעת. אם תקראו את הפרוטוקולים, זה חד משמעי והוועדה דיברה על זה.
חיים אורון
דווקא המרכיב הזה, הוא לא עושה הבדל בין דו שנתי לשנתי כי גם בתקציב שנתי יש עודפים מחויבים.
היו"ר משה גפני
היה כאן דיון שאתם התנגדתם לתקציב הדו שנתי.
חיים אורון
נכון.
היו"ר משה גפני
אני רוצה להחזיר אותנו קצת אחורנית. אנחנו תמכנו. אנחנו, הקואליציה, תמכנו בתקציב הדו שנתי. כאשר היו דיונים בוועדה על החקיקה בעניין הזה, התבררו הרבה בעיות שידענו אותן מראש כמו האם מתייחסים לזה כשנת תקציב אחת או שזה בעצם אישור לשנתיים ואנחנו מאשרים בבת אחת גם את 2009 וגם את 2010. היה דיון בנושא והרבה דברים היינו צריכים לשנות בחקיקה בגלל שמדובר בתקציב דו שנתי. אנחנו הלכנו לחלק המחמיר ואמרנו שמאבדים כאן בעצם את הפיקוח הפרלמנטרי בזה שלא מאשרים תקציב ל-2010. אמרנו שהכל, כל מה שבשנה רגילה איננו מצריך אישור ועדה, הכל יצריך אישור ועדה כדי קצת לכסות על העניין הזה שאין תקציב ל-2010. זה מה שנאמר בפרוטוקולים.


אני ביקשתי גם ממנהל הוועדה, ובעיקר מהיועצת המשפטית של הוועדה, לבדוק את החוק כי אם הייתה טעות, אני מבקש לתקן את הטעות. ההחלטה שהתקבלה, התקבלה. במידה ויתברר שבסופו של דבר זה לא המצב, לא יהיה מנוס מזה שאני אבקש ממנהל הוועדה שכל הדברים יובאו לדיון כי אחרת לא נאשר אותם.


אני חושב שבשלב הזה צריך את הפיקוח. תסתכל על ההעברות שהגיעו, על העודפים, מדובר בסכומים ענקיים שיכול להיות שאין שום בעיה אתם, אבל אני חושב שזה מצריך פיקוח פרלמנטרי.
חיים אורון
יש לך כלי.
היו"ר משה גפני
כן. אבל אם זה נכון מה שאני אומר, אני רוצה ללכת בדרך המלך.

פנייה מספר 6 – פיתוח משק המים
נח הקר
רפרנט מים באגף התקציבים. מדובר כאן בהעברה פנימית בתוך תקציב הפיתוח של משק המים, העברה של הרשאות להתחייב בפרוייקטי ביוב. ההעברה כוללת בתוכה את החלטת הממשלה האחרונה בדבר סיוע ליישובי עוטף עזה בהקמת תשתיות ביוב בסך של 54 מיליון שקלים, סיוע ליישובי שדרות, שער הנגב, חוף אשקלון ואשכול. פרוייקטי שדרוג מט"שים בביוב והקמת מערכות ביוב ביישובי עוטף עזה. כל יתר ההרשאות שמועברות שם, זה לפרוייקטים בביוב, חלקן העברות טכניות של הסטה מתקנות לתקנות באותו ייעוד, בהתאם להחלטות ממשלה קודמות בהקשר של סיוע להקמת פרוייקטי ביוב.
היו"ר משה גפני
למה כל הזמן אתם מורידים מפיתוח מקורות מים?
נח הקר
לא. זה עבר מתקנה של פיתוח מקורות מים לפיתוח מקורות מים יותר ספציפיים. פיתוחי מקורות מים זה כללי וזה פשוט עבר מהתקנה הכללית לתקנה יותר ספציפית של ביוב, של השקעה במערכות ביוב. לא גרענו מתקציב הפיתוח במשק המים.
היו"ר משה גפני
מה זה סיוע מיוחד ליישובי מגזר המיעוטים?
נח הקר
סיוע מיוחד ליישובי מגזר המיעוטים, מדובר כאן בהחלטות ממשלה על סיוע ליישובי מגזר מיעוטים בהיקפים של כ-400 מיליון שקלים שזה החלק השנתי שלהם. אתה רואה שמדובר על יישובי מגזר מיעוטים גם בדרום וגם בצפון. יש לך תוכנית מיוחדת למועצה אזורית אבו בסמה.
היו"ר משה גפני
זה לא קשור לעוטף עזה.
נח הקר
לא. זה בנוסף.
היו"ר משה גפני
במרחבים, המושב תפרח שייך למגזר המיעוטים? שם אין ביוב.
שי חרמש
הוא לא היחיד.
נח הקר
אני לא מכיר באופן פרטני.
היו"ר משה גפני
אני חושב שהוא כן היחיד. במועצה אזורית מרחבים, אני לא מכיר משהו אחר.
שי חרמש
יש באזור עוד מקומות בלי ביוב. מושב יכיני.
היו"ר משה גפני
למה?
שי חרמש
המדינה מוכנה לעזור אבל התושבים לא רוצים לשאת בנטל של אגרות הביוב וההיטלים. כאן מתחילה הבעיה.
היו"ר משה גפני
אתה יכול בבקשה לבדוק את הנושא של יכיני ותפרח? אני מבקש שתבדוק למה אין ביוב במקומות האלה.
נח הקר
בסדר.
היו"ר משה גפני
תפרח בשמחה רבה ייכנס למגזר המיעוטים.
שי חרמש
רק הם יודעים שיום אחרי כן הם צריכים לשלם עבור הביוב.
היו"ר משה גפני
שישלמו.
נח הקר
אני אבדוק.
היו"ר משה גפני
תבדוק ותאמר לי. אני לוקח ברצינות את מה שאמר חבר הכנסת שי חרמש.
שי חרמש
חסכתי לך את התשובה. קח את התשובה שלי.
היו"ר משה גפני
לא. אני לא רוצה שתיתן לי תשובה. אני רוצה תשובות ממשרד האוצר. אם התושבים לא רוצים, שלא ירצו, אבל למה משאירים את זה כך? דרך אגב, בתפרח לא שמעתי דבר כזה. הייתי שם כמה פעמים ולא שמעתי.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 6 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 9 –
יאיר פינס
הפנייה נועדה לבצע שני שינויים: האחד, תקצוב מערך פינוי הקרווילות מאתרי הדיור הזמני של מפוני גוש קטיף, בסך 4 מיליון שקלים. השני, המרה של תקן בפרוייקט ממשל זמין מתקן שעבד כיועץ באאוט סורסינג לתקן קבוע במשרד.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 9 – אושרה פה אחד

פניות מספר 10 ו-11 משרד התקשורת

אין רפרנט.

פנייה מספר 12
צחי דוד
מדובר בפרוייקט שמשרד השיכון מתכנן לפתח בלוד. תשלום עבור פינויים למשפחות שכרגע נמצאות על הקרקע וצריך לפנות אותן, תשלום פיצויים. מדובר במימון ביניים עד קבלת העודפים.
היו"ר משה גפני
6 מיליון שקלים?
צחי דוד
כן.
היו"ר משה גפני
כמה משפחות?
צחי דוד
12 משפחות.
שי חרמש
מה קורה אחרי הפינוי?
צחי דוד
בונים שם. זה נקרא מאר 9. מי שיבנה בסוף זה קבלן. מי שעושה את הפיתוח, זה משרד השיכון.
היו"ר משה גפני
מה עושים עם המשפחות הללו?
צחי דוד
הן מקבלות פיצויים והולכות לדרכן.
היו"ר משה גפני
המשפחות מסכימות לכך?
צחי דוד
כן. נחתם אתן חוזה.
יעקב אדרי
אלה פולשים או מפונים כחוק?
צחי דוד
אני מוכן לבדוק את זה.
שי חרמש
פעם ראשונה שמשלמים או פעם רביעית?
צחי דוד
למיטב ידיעתי, פעם ראשונה.
שי חרמש
אני מציע לגמור את זה מהר.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 12 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 13 – תגמולים לנכים
משה בר סימנטוב
שינויים פנימיים בתוך תקציב של הלשכה לשיקום נכים, תקצוב בהתאם להוצאות המסתמנות בפועל של התגמולים. העברה מסעיף לסעיף.
היו"ר משה גפני
העברה ממה למה?
משה בר סימנטוב
מנכי המלחמה ליישום חוק הטבות לניצולי שואה (נזקקים).
היו"ר משה גפני
אני הגשתי הצעת חוק שמדברת על כמה מקרים בודדים. אני מניח שעוד נשארו כמה מקרים בודדים.
משה בר סימנטוב
לא נראה לי שיש מישהו שחי באותם שנים ולא נכנס לתחולת אחד החוקים.
היו"ר משה גפני
אני מדבר על מקרה בו נכה רדיפות הנאצים נישא בשנית ויש לו ילדים מתחת לגיל 18. הוא נפטר והאישה נשארה. בקדנציה הקודמת אני הגשתי הצעת חוק והגשתי אותה גם עכשיו כך שהילדים שלו יהיו זכאים כשאירים של נכה רדיפות הנאצים עד גיל 18 והם ייכללו במסגרת הזאת.
שי חרמש
יש אנשים כאלה?
היו"ר משה גפני
כן. יש כמה מקרים כאלה. יש כמה מקרים בודדים. בקדנציה הקודמת ענה לי רוני בר-און, אז הוא היה שר האוצר, ואמר שיפתרו את זה לא בחקיקה אבל לא פתרו את זה.
משה בר סימנטוב
אני אבדוק את זה. פעם ראשונה שאני שומע על כך.
היו"ר משה גפני
אני יודע, כי מה שאני אומר במליאה ומה שאני אומר בוועדת השרים, זה בכלל לא מעניין אף אחד כי בלאו הכי דוחים. העליתי את זה במליאה והיה לי ויכוח האם אני בכלל יכול להעלות את זה עם תשובה והצבעה במועד אחר. גם על זה היה לי ויכוח. בסוף הסכימו ועשו לי טובה ונתנו לי להעלות את זה כאשר במקביל אמרו שיבדקו האם אפשר לפתור את זה שלא במסגרת חקיקה. מדובר במקרים בודדים ממש. בקדנציה הקודמת היו יותר מקרים, אבל עכשיו יש פחות. פנו אלי אנשים כאלה. אמרו שיבדקו וייתנו לי תשובה.


אני מבקש, אם אפשר, לבדוק את זה ולתת לי תשובה. במידה שאני לא אקבל תשובה, אני מביא את זה להצבעה במליאת הכנסת ונופל.
משה בר סימנטוב
יש לך הצעת חוק.
היו"ר משה גפני
הצעת חוק. העליתי אותה במליאה כבר פעם שנייה, בקדנציה הקודמת ובקדנציה הנוכחית. מדובר באמת בכסף קטן. יכול להיות שעד שאני אביא את זה להצבעה, כבר לא יהיה אף אחד אבל עכשיו עוד יש ואני חושב שזה ראוי וצריך היה לעשות. תיתן לי תשובה?
משה בר סימנטוב
כן.
היו"ר משה גפני
אם אני לא אקבל תשובה, אני אביא את זה ואני אפול, וזה יהיה לא טוב. אני סומך עליך שתיתן לי תשובה.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 13 – אושרה פה אחד

דרך אגב, חבר הכנסת אורון, אני הולך להביא את הרציפות. על החוק ההוא אני הולך להביא את הרציפות, על כפל קצבה.
משה בר סימנטוב
כפל קצבה, זה משהו אחר. זה מגה.
היו"ר משה גפני
כן. זה אני לא מבקש שתבדוק. את זה אני יודע.

פנייה מספר 14 – משרד התחבורה
הרצל בן יהושע
לפי החלטת הממשלה, משיקולים של בטיחות ואיכות סביבה.
היו"ר משה גפני
אבל אישרנו ב-2009.
הרצל בן יהושע
כן, את ה-3,000 שקלים.
היו"ר משה גפני
הייתה בקשה שלכם ואישרנו אותה.
הרצל בן יהושע
כן, אבל עדיין הכסף לא הועבר בצורה פורמלית. זה המקור הכספי, לשלם לבעלי הרכבים.
היו"ר משה גפני
מה אישרנו בפעם הקודמת?
הרצל בן יהושע
לא הייתי כאן.
היו"ר משה גפני
בסדר. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 14 – אושרה פה אחד

פניות מספר 15 ו-16 – הסכמים קואליציוניים של ישראל ביתנו
דני גלושנקוב
מדובר בפנייה של משרד הקליטה שמטרתה להעביר סכום של כ-12 וחצי מיליון שקלים לנושאים של מחקרים, פרוייקטים ופעולות של עידוד העלייה ממדינות חבר העמים.
היו"ר משה גפני
הכסף הזה הוא חיוני?
חיים אורון
אם לא היה הסכם קואליציוני, הייתם מוציאים את הסכום הזה?
היו"ר משה גפני
בדיוק. זאת השאלה. אנחנו נאשר את זה כמובן.
חיים אורון
אנחנו לא נאשר את זה כמובן.
היו"ר משה גפני
נאשר את זה.
חיים אורון
לא, אנחנו נצביע נגד אבל אני שואל שאלה.
היו"ר משה גפני
מי שיצביע נגד יהיה במיעוט. למה זה צריך להיות בהסכמים קואליציוניים? למה לא להביא את זה ישר?
פניה קירשנבאום
למה אתה שואל אותו? תשאל את האוצר שלא נותן כסף. למה צריך לדאוג לכסף בהסכמים קואליציוניים?
היו"ר משה גפני
את צודקת. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

בעד – 3

נגד – 1

פניות מספר 15 ו-16 – אושרו

פניות מספר 17, 18, 21 ו-24 – משרד התשתיות הלאומיות
אהוד רמר
הפנייה נועדה להעביר 25 מיליון שקלים למשרד התשתיות הלאומיות עבור חמש פעילויות עיקריות: הכנת תוכנית אב למשק האנרגיה, תכנון קווי הולכת גז טבעי, פרסום קמפיין בנושא חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה בהתאם להחלטת הממשלה מ-2008, תמ"א 28, וביצוע מחקר ופיתוח בתחום האנרגיה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 17, 18, 21 ו-24 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 19 – פיתוח תשתית תיירותית באילת
קרן שפר
יש תוכנית שגובשה בין משרד התיירות, אגף תקציבים ועיריית אילת, רשימה של פרוייקטים שהמטרה שלהם היא באמת לפתח את התשתיות התיירותיות באילת.
היו"ר משה גפני
מה הפרוייקטים בתיירות?
קרן שפר
למשל פיתוח חופים, טיילת, רשימה של פרוייקטים שאשמח להעביר לכם אותה אם תרצו בכך.
היו"ר משה גפני
מה הגנת ים המלח?
קרן שפר
כן, יש כאן גם העברה. זה משהו נפרד. התוכנית להגנת ים המלח מורכבת משני שלבים: השלב הראשון הוא פתרון מיידי ויש את השלב השני שהוא שלב ארוך טווח. זה מתוקצב בשתי תקנות נפרדות. זאת תוכנית של הגנת ים המלח.
היו"ר משה גפני
מוציאים מסעיף אחד להגנת ים המלח ומעבירים לסעיף שני.
קרן שפר
זאת הכל תוכנית להגנת ים המלח. זה משהו קוסמטי.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 19 - אושרה פה אחד

פנייה מספר 20 – משרד התיירות
קרן שפר
הפנייה הזו נועדה לעשות שינויים פנימיים בתקציב משרד התיירות. יש תקנות שמצויות כרגע בגירעון בשל אי קבלת העודפים. כדי שנוכל לעבוד בשוטף.
שי חרמש
אלה תקציבי פיתוח?
קרן שפר
לא. זה תקציב שוטף.
שי חרמש
אדמיניסטרציה?
קרן שפר
גם. הכשרת כוח אדם, יש פה גם קצת נושא של אמרכלות. כל מיני תקנות שכרגע אנחנו לא יכולים לפעול כי לא קיבלנו עודפים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צב ע ה

פנייה מספר 20 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 23 – משרד התיירות


למה לא מגישים את כל הדברים האלה בפנייה אחת? אין לך תשובה?
קרן שפר
אני ממשרד התיירות ואתה מתכוון לאגף התקציבים אליו צריך להפנות את השאלה.


במסגרת סיכום תקציב 2009-2010 משרד התיירות צריך לקבל 75 מיליון שקלים במזומן ו-75 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב עבור פעילות שיווק. כאן אנחנו מקבלים חלק מהתוספת, 54 מיליון שקלים במזומן ו-25 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב. הכל במסגרת סיכום תקציב 2009-2010.
היו"ר משה גפני
אני רואה שהשר שלך עובד. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 23 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 22 – משרד התיירות
קרן שפר
הפנייה הזו נועדה להעביר 40 מיליון שקלים לתקציב הפיתוח של משרד התיירות, פיתוח תשתיות תיירותיות ברחבי הארץ. גם התוספת הזאת במסגרת סיכום תקציב 2009-2010.
היו"ר משה גפני
מה זה 40 מיליון שקלים?
קרן שפר
במסגרת סיכום תציב 2009-2010 משרד התיירות צריך לקבל בשנת 2010 סכום של 40 מיליון שקלים לפיתוח תשתיות תיירותיות.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי. זה לא מופיע בתקציב?
קרן שפר
לא. אגף התקציבים בדרך כלל מכניס את זה כתוספות חד פעמיות במהלך השנה. זאת שיטה שאגף התקציבים מאוד אוהב, לא לתקצב בבסיס אלא לתת במהלך השנה.
היו"ר משה גפני
יש כאן מישהו שיכול להסביר למה זה כך? משרד האוצר.
יאיר אידר
זה לא התחום שלי, אבל מה שנאמר כאן, אחרי התקציב עובר בממשלה, אי אפשר יותר לתקצב דברים בבסיס אלא הכל חייב להיות על שינוייו. אני משער, אני לא יודע את זה, אבל יכול להיות שהסיכום ביניהם נסגר אחרי אישור הממשלה ואז יותר אי אפשר לתקצב בבסיס.
היו"ר משה גפני
אני רוצה להזכיר לך שאחרי הממשלה יש כנסת.
יאיר אידר
סליחה, זה אחרי האישור בכנסת.
היו"ר משה גפני
לא, מה זה אחרי האישור בכנסת?
קרן שפר
לא, זאת לא התשובה. זאת באמת לא התשובה.
יאיר אידר
אני לא יודע לענות על השאלה.
קרן שפר
עובדה שקיבלנו 300 מיליון שקלים שכן נכנסו לבסיס.
היו"ר משה גפני
זה הרי נדון כאן בוועדה והיה אפשר להכניס את זה בתוך מסגרת התקציב.
יאיר אידר
יכול להיות שהם לא הגיעו ביניהם לסיכום עדיין.
קרן שפר
לא. הכל במסגרת סיכום. אני חושבת שזאת שיטה שנועדה להקל על אגף התקציבים כך שלא יצטרכו במהלך השנה למצוא את כל המקורות. כך זה נותן להם את האפשרות לפרוס את ההתחייבויות שלהם במהלך השנה וזה מקל עליהם מבחינת מציאת המקורות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 22 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 25 – משרד החינוך

אין רפרנט.

פנייה מספר 26 – המשרד לביטחון פנים
יאיר אידר
הפנייה נועדה לתגבר את תקציב המשרד לביטחון פנים ב-100 מיליון שקלים עבור קרן הבלאי של המשטרה, בהתאם לסיכום בין המשרדים. קרן הבלאי של המשטרה, זאת קרן שנועדה להחליף את כל הרכבים של המשטרה. זאת תוכנית שעשינו עם המשרד לביטחון פנים והמשטרה להחלפת כל רכבי המשטרה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 26 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 28 – משרד המדע
דני גלושנקוב
הפנייה נועדה לתקצב את הסיכום התקציבי עם משרד המדע לשנת 2010, בין היתר עבור פרוייקטים של תמיכות במדע ומחקרים שמתבצעים בצורה רב שנתית.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 28 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 29 – משרד החינוך

אין רפרנט.

תודה רבה. אני מודה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 11:20

קוד המקור של הנתונים