ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/02/2010

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה)(מסי רכישה)(תיקון), התש"ע - 2010

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים

16.2.2010


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ב' באדר התש"ע (16 בפברואר 2010), שעה 10:40
סדר היום
תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מסי רכישה) (תיקון), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

חיים אורון

שי חרמש

פניה קירשנבאום
מוזמנים
עו"ד מיכל הנר דויטש, מונה חקיקה, רשות המסים בישראל, משרד האוצר

משה בר סימנטוב, משרד האוצר

חקזיה ישראל, התאחדות התעשיינים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

ענת מימון
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מסי רכישה) (תיקון), התש"ע-2010
היו"ר משה גפני
אני מחדש את ישיבת ועדת הכספים.


על סדר היום תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מסי רכישה) (תיקון), התש"ע-2010.
מיכל הנר דויטש
אנחנו מבקשים להוסיף סעיף פטור בתקנות מיסוי מקרקעין, שהכוונה היא קיפול מבנים, מבני חברות, שמחזיקים במקרקעין בסוף השרשרת. קיפול מבנים אומר שאם יש שרשרת חברות, כלומר, יש יחיד למעלה, חברה שמחזיקה בחברה, ולמטה יש מקרקעין. זאת שמחזיקה אחרונה, לפני המקרקעין, נחשבת איגוד מקרקעין. כל מה שקורה ברמת המניות בשרשרת החברות הללו, על זה חל חוק מיסוי מקרקעין. היום מטופלות שתי סיטואציות בתקנות 27(ב) ו-(ג) בתקנות מס רכישה. האחת מדברת על פירוק של החברה, כאשר אם מפרקים חברה, המקרקעין עולים למעלה ליחיד, הם עולים בפטור ממס במס שבח והם עולים בפטור ממס רכישה.
שי חרמש
בהנחה שזאת חברה פרטית.
פניה קירשנבאום
במידה שיש את השרשרת הזאת שאפשר לבטל אותה.
מיכל הנר דויטש
זאת תקנה 27(ב). אם זה מגיע ליחיד, זה פטור ממס.


השרשרת השנייה, 27(ג) מדברת על פירוקים של כל החברות, נניח שלוש חברות, למטה מקרקעין ולמעלה יחיד, הכל פטור ממס אם זה מגיע ליחיד תוך חצי שנה. בעצם אנחנו מבקשים להוסיף סיטואציה נוספת. אנחנו אומרים גם אם זה לא מגיע ליחיד בסופו של יום, אבל עשיתם פעולות כך שהשרשרת במקום שש חברות הפכה להיות שתי חברות מקרקעין ויחיד, לנו כרשות המסים, זה טוב כי זה מקל.


אנחנו נותנים כאן תקנה שאומרת פעם אחת על הפירוק הראשון יהיו 5 אחוזים מס רכישה, כי זה המס שמוטל בפירוק, אבל כל מה שתעשה תוך חצי שנה מהפירוק הראשון, יהיה פטור ממס רכישה.


זאת התקנה שמונחת בפניכם. אנחנו מבקשים שהתחילה תהיה מה-1 בינואר כי הודענו על זה. כלומר, ברגע שהוצאנו את זה אליכם, אנחנו יודעים שזה מה שאנחנו רוצים לעשות. אנחנו לא רוצים לעכב. גם יודעים שהצענו שזה יהיה מה-1 בינואר.
שגית אפיק
מה עשיתם עד עכשיו לגבי מכירות?
מיכל הנר דויטש
כלום. שמנו את זה בצד. אנשים מחכים. הם לא עושים את זה. מחכים. הם יודעים שפנינו אליכם. כמו תמיד, במיסוי מקרקעין אנשים יודעים שכמו שעשינו תמיד, 7 בנובמבר, אז יצא הדוח, תמיד אנשים שיודעים שמשהו מקל הולך להיות, הם פשוט מקפיאים את הפעילות שלהם. כאן, כמו אז, נעשה את ההטבה מהתחלה.
היו"ר משה גפני
היועצת המשפטית, יש לך הערה?
שגית אפיק
לא.
היו"ר משה גפני
יש למישהו הערה לגבי התקנות? אין.

אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (מסי רכישה) (תיקון), התש"ע-2010 –
אושרו פה אחד

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:50

קוד המקור של הנתונים