ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/02/2010

צו לעידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת אזורי פיתוח א' ו- ב')(הוראת שעה)(תיקון), התש"ע - 2010

פרוטוקול

 
PAGE
8
ועדת הכספים

15.2.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, א' באדר התש"ע (15 בפברואר 2010), שעה 12:30
סדר היום
צו לעידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת אזורי פיתוח א' ו-ב') (הוראת שעה) (תיקון),

התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

שי חרמש
מוזמנים
שמחה יודוביץ, סמנכ"ל בכיר להשקעות הון בחקלאות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

עו"ד דפנה גוטנברג אבני, הלשכה המשפטית, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

יוחאי עתריה, כלכלן, תנועת המושבים

שאול מרידור, אגף התקציבים, משרד האוצר

דניאלה גרא, אגף התקציבים, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

צו לעידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת אזורי פיתוח א' ו-ב') (הוראת שעה) (תיקון),

התש"ע-2010
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום צו לעידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת אזורי פיתוח א' ו-ב') (הוראת שעה) (תיקון), התש"ע-2010.
שמחה יודוביץ
בשנה שעברה ניתן לנו צו לעידוד השקעות הון בחקלאות, לשנת 2009. ועדת הכספים אישרה לנו אותו ואנחנו מבקשים להאריך את תוקף הצו לשנתיים נוספות, עד סוף דצמבר 2011.
היו"ר משה גפני
תזכרי שוועדת הכספים מאז שנה שעברה התחלפה ומה שהיה בשנה שעברה, לא רלוונטי לשנה. תאמרי לי מה את רוצה בצו הזה.
שמחה יודוביץ
הצו שלנו מבוסס על עיקרי הדברים של אספקת מזון לאוכלוסיית המדינה וליצוא, פיזור אוכלוסין, ותועלות אקולוגיות. המפה שלנו נקבעה לפי שלושת הפרמטרים האלה.
היו"ר משה גפני
איפה המפה?
שי חרמש
לא קיבלנו.
שגית אפיק
צירפתי את המפה למסמך שלי.
שי חרמש
כל נייר שיוצא אחרי 12:00 בלילה ונשלח במייל לבתים, אני לא רואה. כבר אמרתי פעמים רבות שאנחנו מגיעים לדיונים לא מוכנים.
שמחה יודוביץ
אנחנו מדברים על כביש עכו-עמיעד צפונה, שזה אזור א'.
היו"ר משה גפני
מה מקבל אזור א'?
שמחה יודוביץ
20 אחוזים מענק על פי החוק והשלמה של מענק מינהלי על פי סיכום עם האוצר, אם זה 5 אחוזים או משהו אחר.


כביש עכו-עמיעד צפונה, בית שאן, עמק הירדן, כולם אזור א'.
היו"ר משה גפני
מה הסגול?
שמחה יודוביץ
אזור ב'. קו התפר של מועצה אזורית גלבוע צפונה עד לכביש עמיעד-עכו.
שי חרמש
גליל תחתון משגב.
שמחה יודוביץ
נכון.
היו"ר משה גפני
איפה אליקים?
שמחה יודוביץ
אליקים ב-ב' אקולוגי.
היו"ר משה גפני
מה זה אומר? הייתה איזו החלטה לגבי אליקים. דיברו אתי.
שמחה יודוביץ
זאת קירבה למטרופולין. הקירבה לערים גדולות. אליקים היא ב-ב' אקולוגי, אזור ב' אקולוגי.
היו"ר משה גפני
הכי נמוך.
שמחה יודוביץ
מה זה הכי נמוך? זה פיתוח שטחים פתוחים, מטעים.
היו"ר משה גפני
למה הייתה החלטת ממשלה לגבי אזורי עדיפות?
שמחה יודוביץ
החלטת הממשלה קבעה למשרדים אחרים.
היו"ר משה גפני
לא, זה היה על חקלאות.
שמחה יודוביץ
לא, על חקלאות לא. היא לא כללה את משרד החקלאות.
היו"ר משה גפני
הייתה איזושהי החלטה על חקלאות.
שמחה יודוביץ
היא כללה משרדים אחרים – משרד השיכון, משרד החינוך.
היו"ר משה גפני
דיברתי על זה גם עם השר. בסדר. מה זה הכחול?
שמחה יודוביץ
הים התיכון, אזור ב' ויש לנו עניין לגדל דגים בכלובים בים.
היו"ר משה גפני
הוצאתי מאילת כאשר הייתי יושב ראש ועדת הפנים.
שי חרמש
עד היום לא נשכח לך את זה.
היו"ר משה גפני
אתם יכולים לא לשכוח. פגעתם בשוניות האלמוגים בשביל בצע כסף.
שי חרמש
פגעת בפרנסה של 700 משפחות.
היו"ר משה גפני
לא פגעתי בשום פרנסה. העבירו את זה לים התיכון.
שמחה יודוביץ
כביש אשקלון-לכיש ודרומה, זה אזור א'.
היו"ר משה גפני
הבנתי. את זה אתם מבקשים לאשר.
שמחה יודוביץ
כן. את זה אנחנו מבקשים לאשר.
היו"ר משה גפני
למה לשנה?
שמחה יודוביץ
לשנתיים.
היו"ר משה גפני
למה לשנתיים?
שמחה יודוביץ
זה מה שהאוצר ביקש.
היו"ר משה גפני
מה האוצר ביקש?
שגית אפיק
בצו שהם הביאו הם ביקשו לשנה בלבד. באישור הקודם שנתנה הוועדה, שלמעשה היה האישור הראשון שניתן לצו בחקלאות, כי עד אז חייתם לפי המפה של התעשייה, בישיבה הקודמת דובר על מועצה אזורית גלבוע והתבקשתם לבחון מחדש את העמדה שלכם ולראות אם יש פתרונות אחרים.
שמחה יודוביץ
בוועדה הקודמת באמת עלתה הבעיה של מועצה אזורית גלבוע שביקשה להיכלל באזור פיתוח א'. בספטמבר פרסמנו הודעה לציבור בעיתונות ובאינטרנט של משרד החקלאות. פנינו לציבור וביקשנו שמי שנמצא נפגע או יש לו בעיה עם ההגדרות שלנו, הזמנו אותו להגיש בקשה אלינו ולשטוח פנינו את טענותיו. מונתה ועדה לצורך כך, בראשותי, עם נציג של הלשכה המשפטית, עורך דין דפנה אבני גוטנברג, דניאלה גרא הרפרנטית של האוצר ויניב רופא מהרשות לתכנון. קיבלנו שלוש פניות. פנייה אחת מרמת השופט, שהיא התייחסה לרמת השופט ואליקים, לשני הישובים האלה במועצה האזורית מגידו. קיבלנו ממועצה אזורית גלבוע וקיבלנו מהרדום, מהערבה הדרומית, שרצו לגדל דגים בכלובים בים התיכון וביקשו שנכריז על הים התיכון כאזור א'.
שי חרמש
סליחה, הם לא ביקשו. הם קיבלו פיצוי על מה שאתה עוללת להם בים סוף.
היו"ר משה גפני
לא רלוונטי.
שי חרמש
חלק מההסכמה הייתה לאפשר להם.
שמחה יודוביץ
לא. לא בצו הזה.
היו"ר משה גפני
אני רוצה לומר לך שאין קשר לכל העניין הזה, אבל אני לא עוללתי שום דבר. אני עשיתי מעשה בעיניים פקוחות ואני חושב שזה מה שהיה צריך לעשות מכיוון שמה שעשו כלובי הדגים במפרץ אילת, הוא נזק אקולוגי בלתי רגיל שהיה מחסל את מפרץ אילת לחלוטין. ההשלכה לשנים ארוכות הייתה בלתי נסלחת ואני חושב שזה היה מעשה נכון. בסוף אתה תודה. הרי אמרתי לך שאתה בסוף תחזור בתשובה.
שאול מרידור
זה בניגוד לחוק.
שי חרמש
הייתה הסכמה.
היו"ר משה גפני
מבחינתם לא רלוונטי. למדנו גם לגבי המקוואות ובתי החולים שהחוק הוא לא רלוונטי.
שי חרמש
הייתה הבטחה לתת להם כלובים בנמל אשדוד. חלק מההסכמה הייתה כלובים בנמל אשדוד ולכן לצורך זה העבירו לים התיכון.
היו"ר משה גפני
כן, אבל כלובי הדגים באילת היוו נזק וזה גם בניגוד לחוק.
שאול מרידור
יש שני דייגים שמדווחים על ספרים כדייגים. אני אתמול קיבלתי את הרשימות. יש לנו שניים כאלה. יש עוד שניים שכתובים כמוכרי דגים ועוד 21 שעוסקים בנושא כמו נהגי מוניות וכולי. לדווח על הכנסות ולשלם מסים? אבל פיצויים צריך לתת להם.
שמחה יודוביץ
הוועדה קיימה שימועים. מנהל אגף הדיג, מנהל תחום חקלאות ימית לגבי הים התיכון. הצו מדבר על פריסה התיישבותית ולכן הים לא נמצא בקטגוריה הזאת של פריסה התיישבותית. הוא מייצג מזון אמנם, אבל אמרנו שאם זה בערבה הדרומית, זה בסדר, אבל אי אפשר לתת את הים למי שנמצא בערבה ולהגדיר אותו כאזור א'.


קיימנו שימוע למועצה אזורית גלבוע. סגן ראש המועצה הגיע ושטח בפנינו את בעיות המועצה כאשר מדובר במצב סוציו אקונומי ירוד, מועצה מעורבת של יהודים וערבים, קשיים, קו התפר וכולי. בחנו ולמדנו היטב את המפה, בדקנו אילו השלכות עלולות להיות. אם נוסיף את מועצה אזורית גלבוע, היינו צריכים להוסיף ישובים רבים אחרים נוספים באזור קו התפר ולתת להם דירוג יותר גבוה. יש ישובים שנמצאים צפונה מהם ושגם הם מוגדרים באזור ב'. לכן לא מצאנו לנכון להעלות אותם לאזור א'.
היו"ר משה גפני
מתי תקיימו דיון על זה?
שמחה יודוביץ
יחד עם זאת, הוועדה הוסיפה משפט בסוף ההמלצות ובו נאמר שהנימוקים שהוצגו על ידי המועצה האזורית גלבוע אכן מעידים על מצוקה באזור, מוצע כי המשרד יבחן אפשרויות אחרות שעומדות לרשותו ולסייע למועצה אזורית זו.


אנחנו בהחלט מתכוונים לפנות למועצה ולבקש ממנה שתגיש לנו תוכנית ייחודית לה, לגבי המועצה, לגבי הישובים שלה, ואנחנו נבחן אפשרויות לסייע לה.
היו"ר משה גפני
אני מודה לך. אני מבין שמה שמופיע כאן בצו, זאת הארכה עד כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010).
שמחה יודוביץ
2011.
שגית אפיק
ביקשתם עד 2010.
היו"ר משה גפני
הצו שהגיע לכאן הוא צו שמסתיים, כפי שאמרתי, בעוד פחות משנה וזה צו לשנה. אנחנו ביקשנו שהצו יהיה יותר ארוך. זאת אומרת, יכול להיות שהבקשה לא הגיעה אליכם ויכול להיות שדיברנו רק בינינו כאן בצוות של הוועדה שצריך להאריך את זה בשנתיים. אני מבין שזה מוסכם על שר האוצר שההארכה היא עד 31 בדצמבר 2011.
שאול מרידור
אמת.
היו"ר משה גפני
בסדר. אז צריך לאשר את זה.
יוחאי עתריה
אם אפשר, הערה. אני מתנועת המושבים. קראתי את הצו הזה ויש לי הערה משמעותית. אני חושב שמאוד חשוב שיהיה דירוג איך מתמרצים, אבל יש לי תחושה שדווקא במרכז הארץ, באזור קו התפר, צריך לייצר איזשהו מודל שיאפשר תמיכה בחקלאים כי לדעתי דווקא מה שקורה שם, שעל פניו אין בעיה של פיזור אוכלוסין והוא קרוב למרכז, בעצם בשני הפרמטרים הראשיים אתה לא יכול לתת להם נקודות. עדיף לייצר תמריץ מאוד חזק כדי שתהיה שם חקלאות אקולוגית. אני עושה סיורים בשטח, ואני מסתובב שם עכשיו הרבה מאוד, המצב הוא הרבה פחות טוב ממה שחושבים וזה לא בא לידי ביטוי בזה שיש חקלאות אלא זה בא לידי ביטוי בזה שיש שלושה מעבדים על הרבה מאוד אדמות וזה בא לידי ביטוי בזה שיש כל מיני חוזים מאוד לא ברורים וחוק ההתיישבות שם לא בא לידי ביטוי.


אני חוזר ומדגיש שאני יודע שהשמיכה קצרה וצריך לחלק את הכסף, אבל במקרה של קו התפר, אני חושב שחשוב למצוא מודל כדי לתמרץ שם את החקלאות.
היו"ר משה גפני
אני מודה לך. אתה בעד שנאשר את הצו.
יוחאי עתריה
ברור.
היו"ר משה גפני
ואתה בעד שנאשר אותו לשנתיים.
יוחאי עתריה
ודאי.
היו"ר משה גפני
אני מציע שאת הדברים שאמרת, חשוב שאמרת כאן, תפנה למשרד החקלאות ותעלה שם את העניין הזה. משרד החקלאות הוא משרד פתוח למה שאנשים אומרים, ובמיוחד מה אומרים במושבים ובהתיישבות החקלאית.

אגב, יש לי הערה. אנחנו מאשרים את הצו רטרואקטיבית. למה זה קורה?
דפנה גוטנברג אבני
התחלנו את המהלך הרבה לפני סוף 2009.
היו"ר משה גפני
זה מגיע אלינו בסוף ינואר 2010 ואנחנו צריכים לאשר אותו רטרואקטיבית.
שמחה יודוביץ
אנחנו לא רוצים להטיל אשמה.
היו"ר משה גפני
לא, אני לא מטיל אשמה. אני רק חושב שזה קצת לא תקין זה שאנחנו מאשרים כאן רטרואקטיבית. אני מבקש שבעתיד תשתדלו שזה יהיה בזמן.


אנחנו מצביעים על הצו עם השינוי האומר שזה לשנתיים, עד סוף שנת 2011.

ה צ ב ע ה

צו לעידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת אזורי פיתוח א' ו-ב') (הוראת שעה) (תיקון),

התש"ע-2010 – אושר פה אחד
שי חרמש
עבר בקולות האופוזיציה.
היו"ר משה גפני
אני מודה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 12:45

קוד המקור של הנתונים