ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/02/2010

העיצומים ברשות השידור

פרוטוקול

 
PAGE
37
ועדת החינוך, התרבות והספורט

15.02.2010


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 163

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, א' באדר תש"ע (15 בפברואר 2010), שעה 09:00
סדר היום
העיצומים ברשות השידור
נכחו
חברי הוועדה: זבולון אורלב – היו"ר

אלכס מילר

יוליה שמאלוב-ברקוביץ – מ"מ
מוזמנים
חה"כ שלי יחימוביץ

ברק שטרוזברג – סגן הממונה על השכר, משרד האוצר

דנה נויפלד – ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד עידו אציל – לשכה משפטית, משרד ראש הממשלה

טינה לנצמן – יועצת השר הממונה על רשות השידור, יולי אדלשטיין

אלי יריב – ההסתדרות החדשה

מוטי שקלאר – מנכ"ל רשות השידור

אריה שקד – מנהל קול ישראל

יורם כהן – מנהל החדשות, רשות השידור

עו"ד מרסיה צוגמן – לשכה משפטית, רשות השידור

לינדה בר – דוברת רשות השידור

אחיה גינוסר – יו"ר אגודת העיתונאים

גדי בן יצחק – יו"ר ועד עיתונאי קול ישראל, אגודת העיתונאים

צבי גרזון – קול ישראל

רן אפרתי – יו"ר ועד הטכנאים הארצי, קול ישראל

ברוך אסקרוב – יו"ר ועד העיתונאים, קול ישראל תל-אביב

יעקב לוי – יו"ר ועד הנדסה, רשות השידור

משה שגב – ועד הנדסה, רשות השידור

ליאור יצחקי – ועד הנדסה, רשות השידור

שלמה קלדרון – נשיא לשכת המבקרים הפנימיים בישראל

מרדכי שנבל – לשכת המבקרים הפנימיים בישראל

מיכל שנבל – לשכת המבקרים הפנימיים בישראל
מ"מ מנהלת הוועדה
רבקה וידר
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם
העיצומים ברשות השידור
היו"ר זבולון אורלב
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת הוועדה, שתעסוק בסוגיית העיצומים ברשות השידור. לאחרונה החליט, אני מבין, ועד הטכנאים על פתיחת עיצומים, דבר שמשבש את השידורים ברשות השידור, שהיא כידוע הרשות הממלכתית שלנו ומייצגת נאמנה את השידור הציבורי.


למעשה, העיצומים האלה גורמים לכך שרשות השידור – לפחות במה שקשור בסוגיית החדשות – ספק אם היא יכולה לעמוד במטלה שהטיל עליה החוק, בסעיף 3 לחוק רשות השידור: לשדר תוכניות חינוך, בידור ואינפורמציה בשטחי המדיניות, החברה, הכלכלה והמשק, התרבות, המדע ואמנות, במגמה לשקף את חיי המדינה, מאבקה, יצירתה והישגיה; לטפח אזרחות טובה, לחזק את הקשר עם המורשת היהודית וערכיה ולהעמיק את ידיעתה; לשקף את חייהם ונכסי תרבותם של כל שבטי העם מהארצות השונות; להרחיב את ההשכלה ולהפיץ דעת; לשקף את חיי היהודים בתפוצות ובגולה; לקדם את מטרות החינוך הממלכתי כמתואר בחוק החינוך הממלכתי, התשי"ג-1953, לקדם את היצירה העברית, לקיים שידורים בשפה הערבית ולצרכיה של האוכלוסייה דוברת הערבית, ושידורים לקידום ההבנה והשלום עם המדינות השכנות בהתאם למגמות היסוד של המדינה; לקיים שידורים ליהדות התפוצות, לקיים שידורים לחוץ-לארץ.


אלה המטרות שלשמן הוקמה רשות השידור, והנה אנחנו נתקלים בסיטואציה שבה למעשה יש שיבוש בכל המהלך הזה של רשות השידור.


אני התראיינתי בשבוע שעבר ביומן הבוקר, והתוודעתי – מקרוב, מה שנקרא – למצב שבו היומנים לא יכולים לתפקד, וכולנו מבינים מה המשמעות של העיצומים האלה.
אלכס מילר
לא רק אתה, אדוני. ב- 07:00 בבוקר.
היו"ר זבולון אורלב
נכון, גם אתה. אתה יום לפניי. ולמעשה, רשות השידור היום איננה מביאה את כל הידיעות ואת כל החדשות בזמן אמיתי, כפי שהיא היתה יכולה להביא אילו העיצומים האלה לא היו מתקיימים.


אני שייך לאלה שיודעים להעריך את החשיבות של התארגנות עובדים וארגון עובדים, ומיצוי זכויותיהם של עובדים, אבל אנחנו גם מופקדים על שלמותו של השירות הציבורי.


אגב, אני חייב לומר לכם עוד מילה אחת. שמעתי שגם ועדת הכלכלה מקיימת עוד דיון בסוגיה הזאת.
קריאה
ב- 10:00.
היו"ר זבולון אורלב
זה כנראה יתאחר שם כי אנחנו לא נגמור עד 10:00. זה קצת לפלא בעיני כיוון שמי שיפתח את תקנון הכנסת יראה שהאחריות לנושא השידורים היא בוועדת החינוך והתרבות, אינני יודע מה קרה – כנראה בקדנציה האחרונה או לפניה – שחל איזה סחף בעניין הזה. אני מתכוון, וגם כתבתי כך ליושב-ראש הכנסת, להחזיר את המצב לקדמותו על מנת שסוגיית השידור תהיה נדונה בוועדת החינוך והתרבות, כי עיקריה הם התכנים. מה שקשור לברזלים, לחוק הבזק, אין שום ספק שאלה דברים שצריכים להיות נדונים בוועדת הכלכלה, כי היא מתמחה בכך, אבל ועדת החינוך והתרבות היא הוועדה המופקדת על התכנים, ולכן גם חוקים נוספים שלכאורה לא קשורים לוועדה – לא יודע אם אתם יודעים, למשל, שחוק צער בעלי-חיים שמופקד עליו שר החקלאות, מי שמופקד על החוק הזה זאת ועדת החינוך והתרבות, בגלל העניין המוסרי.
אלכס מילר
גם נהיגה ספורטיבית – לא תחבורה.
היו"ר זבולון אורלב
גם נהיגה ספורטיבית, נכון. ולכן, למשל, הוועדה הזאת היא שהחליטה להפסיק את פיטום האווזים, מטעמים של צער בעלי-חיים, וגם הוועדה הזאת היא זו שהחליטה להפסיק לקטום אוזניים וזנבות של כלבים וסוסים – היו קוטמים להם לצורך נוי ולצורך תחרויות של יופי, טהרת הגזע, וכדומה.


גם עכשיו מונחת הצעת חוק, כידוע – חוק הפרוות המפורסם, איסור יבוא פרוות – גם הוא נדון כאן. אז גם – להבדיל אלף אלפי הבדלות – אם בצער בעלי-חיים אנחנו עוסקים, אז בצער בני אדם על אחת כמה וכמה.


אם אין סדר בכנסת, אז צריכים לבוא בטענות למי שמופקד על אי הסדר שקיים בכנסת, אבל לא אלינו. אנחנו צריכים למלא את חובתנו ולקיים את הדיון הזה.


אני מציע שנפתח בסקירה של מנכ"ל רשות השידור. נעשה הכול בתמציתיות, לאחר מכן נשמע את יתר הגורמים. אני מבין שגם הוועדים הגיעו לכאן, ונראה איך ניתן לפתור את הבעיה.


אני רוצה להקדים בעוד שתי מלים קצרות. כל השידור הציבורי, לצערי, נמצא על כרעי תרנגולת. לצערי, השידור הציבורי מצוי על כרעי תרנגולת בגלל ההשתלטות של המדיניות הכלכלית הניאו-ליברלית, שבה יש רצון להפריט כל דבר, וזה בא לידי ביטוי בממשלת שרון בכך שהחליטו שהאגרה תפחת ותלך, שהיא בעצם סימנה אולי את הרס רשות השידור.


ואני אומר את זה בצער עמוק כיוון שלצערי, הקברניטים של המדיניות הניאו-ליברלית לא הבינו את המשמעות של חשיבות השידור הציבורי. אני יודע שהיום יש קצת חזרה בשאלה, אבל כנראה לא מוכנים לעשות מספיק.


על כל פנים, התרופה הבסיסית מצויה ברפורמה של רשות השידור, שאני אעשה כל דבר שהרפורמה הזאת תידון כאן ולא בוועדות אחרות. היא בסופו של דבר אמורה להיות המרפא לרשות השידור. אני יודע שהדבר הזה עומד על סדר-היום, ולכן העיצומים קצת היו תמוהים בעיני. מה קרה פתאום, שתוך כדי הדיונים האינטנסיביים על הרפורמה – ואני מבין שהיא נמצאת נגיד ב- 10% או ב- 15% האחרונים שלה שצריכים לקבל הכרעה, ותמיד הסוף הוא הקשה ביותר, אני מודע למשא ומתן, תמיד זה הדבר הקשה ביותר – מה קרה פתאום שפרץ סכסוך שכורת את הענף שעליו יושב השירות הציבורי.


ואני אומר את הדברים האלה לכל הצדדים. בסופו של דבר, כששני צדדים רבים אז הציבור מואס והציבור לא תמיד מבין את חשיבות השירות הציבורי, ואני מאוד מאוד חושש שיהיו גורמים במשק שקשורים למדיניות הכלכלית הניאו-ליברלית, שינצלו את המאבקים המיותרים ברשות השידור כדי לפגוע בשירות הציבורי.


ברור לחלוטין שמי שדוגל במדיניות ניאו-ליברלית ומאמין בשידור מסחרי – יש לו אפילו אינטרס, או במודע או בתת-מודע, לפגוע בשירות הציבורי. ראו את הפחתת האגרה.
אלכס מילר
לא בדיוק.
היו"ר זבולון אורלב
אמרתי, יש לו אינטרס – או במודע או בתת-מודע.
אלכס מילר
יש יוצאי דופן לפעמים.
היו"ר זבולון אורלב
יכול להיות. יכול להיות שיש יוצאי דופן.
אלכס מילר
כלפי נושאים מסוימים.
היו"ר זבולון אורלב
תמיד היו צדיקים. ולכן, אני חושב שהמהלך הזה הוא מהלך בעייתי, ולכן נזעקנו. נתנו לזה כמה ימים, חשבנו אולי זה יסתדר אבל אני רואה שהדבר הזה לא מסתדר, וממש כואב לי. אני, שחי את השירות הציבורי ברמ"ח איברי ושס"ה גידי, ממש כואב ומאוד מודאג – מאוד מודאג – מההשלכות של הסכסוכים האלה ברשות השידור וגם מה יקרה אם לא יגיעו להסכם ביחס לתוכנית ההבראה.


אני אומר את זה לכולם. כולנו צריכים לשאת באחריות המשותפת לשידור הציבורי, שבעיני הוא החמצן של הדמוקרטיה הישראלית. אי-אפשר לסמוך על השידור המסחרי בכל מה שקשור לדמוקרטיה הישראלית, כיוון ששידור מסחרי הוא בהגדרתו איננו מופקד על האינטרס הציבורי. האינטרס הציבורי הוא באחריות רשות השידור.


עד כאן דברי הפתיחה הארוכים יותר מדי שלי. מר שקלאר, בבקשה.
מוטי שקלאר
תמצתת את הבעיה. לאור הגירעון – שנובע ממה שציינת – כשהרפורמה אמורה לטפל גם בנושא הגירעונות, 2010 – לפי התחזית התקציבית – אמורה להיות שנת תקציב עם גירעון של 100 מיליון שקלים, ומשום כך אין לנו ברירה אלא לקצץ ולגרוע מהגירעון.
היו"ר זבולון אורלב
קריאת ביניים. התקציב שלכם צריך להיות מאושר, נדמה לי, גם על-ידי הממשלה וגם בוועדת הכספים.
מוטי שקלאר
כן.
היו"ר זבולון אורלב
כלומר, הממשלה וועדת הכספים אישרו תקציב שהוא גירעוני ב- 100 מיליון שקלים?
מוטי שקלאר
לא. הם עוד לא אישרו את התקציב – בשל היותו גירעוני.
היו"ר זבולון אורלב
לאיזו שנה הם לא אישרו? ל- 2009 או ל- 2010?
מוטי שקלאר
ל- 2010.
אריה שקד
גם 2009 לא אושר.
אלכס מילר
זה תקציב דו-שנתי.
היו"ר זבולון אורלב
לא ברשות השידור.
קריאה
לא אושר נראה לי גם מ-2007, 2008, 2009.
מוטי שקלאר
קיצורו של עניין, הוועד המנהל לא מוכן לאשר תקציב גירעוני. כמובן שזה עדיין לא הגיע לממשלה ולאוצר, ודאי לא לוועדת כספים.


עם תקציב גירעוני של 100 מיליון שקלים אתה לא יכול לבנות שידור סביר, ודאי לא שידור מעולה., ואין לנו ברירה אלא לקצץ. התקווה היתה שהרפורמה תקרום עור וגידים – אנחנו מדברים על כך מזה שנתיים וחצי או שלוש שנים – ושנה עוברת, שנה עוברת והגירעון גדל, וכתוצאה מכך נאלצנו לנקוט בצעדי צמצום של התייעלות וקצת קיצוצים כדי להנמיך את הגירעון, גם בטלוויזיה וגם ברדיו.


הדרישה לקיצוץ היא גם על-ידי הוועד המנהל, היא גם על-ידי משרד האוצר, ובמציאות הזאת אין ברירה אלא לנקוט בצעדים, וזה מה שעשינו.
היו"ר זבולון אורלב
האם הצעדים היו בהידברות?
מוטי שקלאר
היו בהידברות.
צבי גרזון
שום הידברות לא היתה. לא היתה הידברות.
היו"ר זבולון אורלב
אדוני, יש לי בקשה אליך.
אלכס מילר
האם אפשר קצת להרחיב? אמרת שהחלטתם לעשות קצת קיצוצים. אם אפשר להכניס אותנו קצת לפרופורציות. איזה קיצוצים? בכוח-אדם, כמה אנשים?
מוטי שקלאר
תקציב רשות השידור בנוי, נכון להיום, כך ש- 85% זה תקציב קשיח שאתה לא יכול לגעת בו.
היו"ר זבולון אורלב
תקציב קשיח, פירושו משכורות.
מוטי שקלאר
משכורות ועוד תשלומים למדינה, לבזק, לאקו"ם, וכן הלאה. רק למדינה אנחנו משלמים היום קרוב ל- 25 מיליון שקלים חזרה.
אלכס מילר
האם יש גם בתקציב הקשיח איזשהם פרויקטים שהם "צבועים", שאתם לא יכולים לזוז מהם? לא רק משכורות, תשלומים והעברות, אלא איזשהם פרויקטים מיוחדים – נגיד, הפקות.
מוטי שקלאר
זה לא בתקציב הקשיח. התקציב הקשיח זה משכורות – 55% מהתקציב, פלוס תשלומים שאתה צריך לשלם, בלי שאתה עושה שום דבר – מתשלומי זכויות לאקו"ם וכיוצא בזה, תשלומים לבזק, תשלומים למדינה וכן הלאה.


בוועדה המשותפת שכן התכנסה פה ושם, הצגנו את כל התקציב ופירטנו את התקציב, היתה מצגת שהראתה בדיוק לאן הולכים הסעיפים ומהם הסעיפים.


התהליך היה תהליך שהוא בעיני נכון, ראוי, הצגנו את סל הקיצוצים שאנחנו אמורים לעשות בפני כל הוועדים.


יותר מזה – אמרנו שאנחנו לא מקצצים מול הסכמים קיימים. הגבלנו את עצמנו מלכתחילה לא לפגוע בהסכמי עבודה קיימים.
קריאה
שקר.
היו"ר זבולון אורלב
אני אצטרך להתחיל לקרוא לסדר. אתם לא רוצים שאני אתחיל להוציא. תהיה לכם רשות דיבור. חבר'ה, זה לא שוק, תנו למנכ"ל לדבר, נשמור גם על זכות הדיבור שלכם, שלא תופרע.
מוטי שקלאר
אני לא רוצה לגלוש לרמה הזאת. אפשר לחלוק עלי. אני מציע – את המינוחים הכבדים תשאירו בצד.


לעצם העניין, אנחנו הגבלנו את עצמנו לקצץ ולשמור על כך שההסכמים כפי שהם, יישארו, ולא לפגוע בהם. מטבע הדברים, חלק מהקיצוצים נוגעים בסופו של דבר לשכרם – כי אתה מוריד תוכניות ומוריד שידורים ומוריד משמרות – פוגע בשכרם של העובדים. ואין ספק ואני בהחלט מודע לכך שהעובדים נפגעים כתוצאה ממסכת הקיצוצים.


בגלל שאנחנו עדיין מקווים שהרפורמה – בסופו של דבר, הסאגה הזאת תסתיים – אנחנו עושים את זה די מדוד.

חלילה, אם בסופו של דבר יוכרע לכיוון השלילי שאין רפורמה והממשלה תיישם את המלצת האוצר ותתחיל בהצעת מחליטים של פירוק רשות השידור, אנחנו נהיה במקום אחר לחלוטין – אני לא רוצה אפילו לחזות לאן אנחנו נגיע.

אנחנו בשעת האמת. הרפורמה תקועה, כפי שאמר היושב-ראש, בעיקר סביב סוגיה מאוד מאוד משמעותית עקרונית, שמדברת על גמישות ניהולית. כלומר, לבטל את כל הסכמי העבודה לשעבר, וכתוצאה מהכנסת טכנולוגיות חדשות לאפשר למנהלים להשתמש במשאב שיש להם, קרי כוח-אדם, בהתאם לסדרי עדיפויות שהמנהלים יקבעו, מה שלא מתאפשר היום בהסכמים הקיימים. זה נקרא ביחסי עבודה גמישות ניהולית.

על זה הוויכוח ולכן הרפורמה עדיין לא קורמת עור וגידים.
היו"ר זבולון אורלב
בסדר, יש גופים ויש מוסדות שהם צריכים לקבל בסופו של דבר את ההכרעה. גם העובדים, יש איזונים בכוחות. הוועד – יש עליו את מרות ההסתדרות, וההסתדרות – יש עליה את מרות העובדים, וגם הממשלה חשופה לביקורת, כמו הדיונים שמתקיימים כאן, כמו שאתה נתון לפיקוח שלנו ולפיקוח של הכנסת ולפיקוח של מבקר המדינה ועוד גופים שונים. יש איזונים.

אני אגב חושב שאם ישיגו את המטרה של סגירת רשות השידור, זה יהיה יום שחור לדמוקרטיה. אני כמעט בטוח שלא תיפתח רשות שידור מחדש, אני כמעט בטוח בדבר הזה. אני לא רואה את הכוחות שמקימים את רשות השידור. זה יהיה רק תירוץ.

אבל, גם אנשים כמוני – מהחברתיים האחרונים אולי במדינה הזאת – אני אומר בצורה רצינית: אני לא חש שכולם מרגישים את אותה אחריות שיושבים ונוקבים חורים בסירה שכולם יושבים בה. ועובדה, אגב, שאני לא רואה שהממשלה נזעקה לטפל במשבר הזה, כנראה יש אנשים שאולי אפילו נהנים מהסכסוך הזה - -
משה שגב
מאוד מאוד נהנים.
היו"ר זבולון אורלב
- - ועוד סכסוך ועוד סכסוך. יכול להיות, אינני יודע. אני מאוד מוטרד מהדבר הזה. מאוד מאוד מוטרד ומאוד מודאג.

יש לי עוד שאלה אינפורמטיבית. האם הוועד המנהל צריך לאשר את הקיצוצים האלה? מי מאשר את הקיצוצים האלה?
מוטי שקלאר
הוועד המנהל. הוועד המנהל מאשר, והוועד המנהל אישר.
היו"ר זבולון אורלב
יש ועד מנהל חדש, ישן? איזה ועד מנהל?
מוטי שקלאר
יש ועד מנהל שמונה קרוב לארבעה חברים, בלי יו"ר, ולמרות שניסו לערער על סמכותו, היועץ המשפטי לממשלה קבע שיש לו את כל הסמכויות.
היו"ר זבולון אורלב
הוא אישר את הדבר, ואתה אומר גם שהדבר הזה היה בהידברות חד-צדדית. מה פירוש הידברות?
משה שגב
כשעושים בירורים עם הוועד המנהל - - -
היו"ר זבולון אורלב
חברים, אני אאפשר לכם רשות דיבור.
מוטי שקלאר
הידברות שאנחנו כינסנו את כל הוועדים – אגב, לא פעם ראשונה – דיברנו על כך שאנחנו לא יכולים להחזיק את רשות השידור עם התקציב הקיים, עם סך המטלות.
היו"ר זבולון אורלב
היו להם הצעות אחרות?
אריה שקד
לא.
היו"ר זבולון אורלב
על מה היה הוויכוח? יש ויכוח האם צריכים לקצץ 100 מיליון או לא צריכים לקצץ 100 מיליון? על זה יש ויכוח עם הוועדים?
מוטי שקלאר
צריכים לשאול את הוועדים.
היו"ר זבולון אורלב
לא, אני שואל אותך. אתה יודע אם על זה יש ויכוח? התווכחו אתך על עצם העניין?
מוטי שקלאר
כן. יש מהוועדים שחושבים שמושג הגירעון הוא פיקציה ואפשר להמשיך להתקיים כרגיל.
היו"ר זבולון אורלב
הבנתי. היו גם הצעות אחרות לקיצוצים, של הוועדים?
קריאה
היו.
אריה שקד
לא.
מוטי שקלאר
לא רשמיות.
היו"ר זבולון אורלב
מר שקד אומר שלא.
צבי גרזון
אני אומר שכן. אני הצעתי הצעות.
היו"ר זבולון אורלב
זהו, סיימתם? ההנהלה סיימה? בסדר גמור. עכשיו נלך למישהו מההסתדרות החדשה. משרד התקשורת נמצא פה, משרד האוצר?
דנה נויפלד
משרד התקשורת לא פה והוא לא קשור לזה.
היו"ר זבולון אורלב
אני יודע. כתוב לי קובי שמש – אישר שיגיע. אני מודיע לכם שלשכת שר התקשורת אישרו שקובי שמש יגיע, אני לא יכול להתכחש לעובדות. משרד האוצר, ברק שטרוזברג? אישר שיגיע – גם לא פה; משרד המשפטים, דנה נויפלד – אישרה שתגיע, היא פה, תמיד אתנו. המשרד של השר הממונה על רשות השידור, יולי אדלשטיין.
אלכס מילר
שאלה אחת, לא קיבלתי עליה תשובה. לאן בסופו של דבר אנחנו נגיע?
היו"ר זבולון אורלב
המטרה היא להגיע לרפורמה.
אלכס מילר
הרפורמה, אני שומע עליה מהקדנציה - - -
היו"ר זבולון אורלב
אם לא תהיה רפורמה, רשות השידור תיסגר.

ברק שטרוזברג ממשרד האוצר הגיע. המשרד של השר הממונה על רשות השידור, יולי אדלשטיין, יש נציגים?
עידו אציל
עורך-דין עידו אציל, הלשכה המשפטית של משרד ראש הממשלה. עוזר ליועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה.
טינה לנצמן
טינה לנצמן, יועצת של השר יולי אדלשטיין.
היו"ר זבולון אורלב
השר הממונה יולי אדלשטיין. תודה, ברוכה הבאה. ההסתדרות החדשה כאמור הוזמנו ומשום מה לא הגיעו.
קריאה
הנציג יצא, הוא צריך לחזור.
היו"ר זבולון אורלב
עושים מה שרוצים. מי פותח? מוטי, הסכסוך הוא עם יושב-ראש ועד הטכנאים? מול מי הסכסוך?
מוטי שקלאר
עם כל הוועדים.
היו"ר זבולון אורלב
האם יש יושב-ראש של כל הוועדים?
משה שגב
אין דבר כזה.
היו"ר זבולון אורלב
הרי אם היה דבר כזה, לא היה סכסוך.
מוטי שקלאר
יש פה שלושה יושבי-ראש.
היו"ר זבולון אורלב
אתם מסתדרים ביניכם, שלושת יושבי הראש, מי מדבר ראשון, מי מדבר שני ומי מדבר שלישי? מטעם איזה ועד אתם?
צבי גרזון
צבי גרזון, ועד הטכנאים של הרדיו.
היו"ר זבולון אורלב
בבקשה, ועד הטכנאים של הרדיו. יש חוץ מזה ועד הטכנאים של הטלוויזיה, שהוא ועד נפרד?
יעקב לוי
כן.
צבי גרזון
אני אתחיל בקיצוצים. לפני כחודשיים כינס אותנו המנכ"ל – את כל הוועדים – לישיבה ומסר לנו שבגלל שיש גירעון תקציבי, הוא מתכוון לקצץ בהוצאות. הוא נקב בכל מיני קיצוצים שהוא מתכונן לעשות, והוא הבטיח לנו – אני מבין בגלל הנחייתו של הוועד המנהל – שהוא לא יפגע בהסכמים קיימים. יש הסכמים, אני לא אפגע בהסכמים – הוא אכן אמר את זה, כמו שהוא אמר עכשיו. באמת הבטיח את זה.

למעשה, כל הקיצוצים שעשו – לפחות אצלנו – כולם בניגוד להסכמים.
היו"ר זבולון אורלב
דוגמה.
צבי גרזון
יש כל כך הרבה דוגמאות. אני צריך להיכנס לזה.
היו"ר זבולון אורלב
דוגמה אחת.
צבי גרזון
יש עניין של משמרות מסוימות שאנחנו מקיימים. יש על זה הסכם, אנחנו עובדים משעה כזאת עד שעה כזאת משמרת - קיצץ בזה. יש עניין של משמרות כוננות מסוימות, גם כן על-פי הסכם – קיצצו בזה. יש הרבה מקרים כאלה, זה לא מקרה אחד. באמת, כדי להבין צריך להיכנס לדקויות.
שלי יחימוביץ
באופן שפוגע לכם בשכר?
היו"ר זבולון אורלב
ודאי.
צבי גרזון
בקיצור, אין אפילו קיצוץ אחד שהוא לא פוגע בהסכם קיים. אפילו אחד מהם.
רן אפרתי
סליחה שאני מעיר הערת ביניים.
היו"ר זבולון אורלב
נתת לו את רשות הדיבור.
רן אפרתי
כן, נתתי לו אבל אני רוצה לחזק. אנחנו לא מחפשים פה תארים במקום הזה, עם כל הכבוד. יושב-ראש זה יושב-ראש אבל תארים אנחנו לא מחפשים פה.

יש פה עניין שהורידו אנשים לשכר יסוד.
היו"ר זבולון אורלב
בכמה הפגיעה לפי דעתך?
רן אפרתי
פגיעה של מאה אחוזים בשכר של עובדים. הורידו אותם לשכר של 4,000 שקלים בחודש. אתה מבין מה המשמעות?
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו לא מסתדרים עם האחוזים. פגיעה של מאה אחוזים בשכר זה אפס אחוזים.
רן אפרתי
אני מדבר מבחינת העבודה הנוספת. 50% הורידו אותם בשכר. השאירו אותם בשכר יסוד.
היו"ר זבולון אורלב
50% בברוטו? בנטו?
רן אפרתי
הברוטו שלהם הוא 5,000 שקלים.
היו"ר זבולון אורלב
וקודם היה 10,000 שקלים?
רן אפרתי
היה 15,000 גם. תבינו את המשמעות של מה שקרה פה.
היו"ר זבולון אורלב
אתה אומר פגיעה בממוצע של 50% בשכר?
רן אפרתי
גם למעלה מזה.
צבי גרזון
יש פגיעה בהסכמים לכל אורך הקו. אנחנו קיבלנו סכסוך עבודה על-ידי האיגוד המקצועי. יש לנו סכסוך עבודה מה-17 בינואר, ולא מימשנו אותו. חיכינו בצד. חיכינו שבוע, שבועיים, שלושה, אמרנו אולי איכשהו הגל העכור הזה יחלוף, ובמקום שהוא יחלוף קיבלנו עוד ועוד קיצוצים – גם בשפה מתלהמת, גם בבוז, גם בחוסר רצון לדבר אתנו, גם באולטימטומים שפשוט הדעת לא סובלת אותם, של הנהלת רשות השידור, חלק מההנהלה.


ולכן, אחרי שלושה שבועות שחיכינו והמתנו, החלטנו שצריך לעשות מעשה. החלטנו לנקוט בסנקציות – סגירת הטלפונים, סגירת כל קשר טלפוני – כי אנחנו רוצים לסיים את הסכסוך הזה. עשינו את זה באמת בלית ברירה, לא רצינו לעשות את זה.


בשבוע שעבר היתה ישיבה, ביקשתי מהוועד המנהל שיפגיש אותנו עם המנכ"ל ועם מנהל הרדיו כדי שנרד מהסנקציות, היתה לנו כוונה לרדת מהסנקציות, תוך כדי בקשה מסוימת להקטין את הקיצוצים לגבינו.


ישבנו כמה שעות, הגענו לאיזושהי הסכמה שאנחנו מורידים לגמרי את הסנקציות שלנו, תמורת קיצוץ חלקי בקיצוצים. חיכינו למחרת, הדברים היו צריכים להיות מאושרים, כמובן שלא קיבלנו שום תשובה. לא חזרו אלינו אפילו.


בסוף אותו יום התקשרה אלי חברת הוועד המנהל ושאלה מה קורה. אמרתי לא קיבלנו שום תשובה, ורק אז נזכרו לחזור אלינו והודיעו לנו שהאוצר לא מאשר להם את הקיצוצים.


מה שקורה היום ברשות השידור, שאין הנהלה בעצם. אין אפילו הנהלת צללים. מי שמנהל את רשות השידור זה האוצר, זה ברק שטרוזברג. הוא מנהל את רשות השידור היום – לטוב ולרע – אני חושב שלרע. ואם אנחנו צריכים לשבת עם מישהו, אולי נשב אתו גם על אמצעי הסנקציות. נשב אתו על כל מה שקורה ברשות השידור. אין הנהלה לרשות השידור.
היו"ר זבולון אורלב
תודה. עוד שאלה אחת יש לי אליכם. לדעתכם, הקיצוץ אצלכם הוא שוויוני ביחס לכל יתר הוועדים?
צבי גרזון
לא. הכול ספורדי. הכול כאן נעשה בצורה ספורדית. לפעמים אתה לא מבין אפילו מה מנחה את הקיצוצים האלה. לפעמים זה סתמי.


נקודה נוספת – אתה שאלת אם הצענו דרך אחרת לקיצוץ, קיצוצים חליפיים – אז כן הצענו. למשל, הצענו לצמצם את כמות הרכבים שאנשים מקבלים ברשות השידור. באמת, מנהלים ברמה נמוכה מקבלים רכבים צמודים, כשאין להם שום צורך בזה. אנשים שצריכים להגיע מהבית לעבודה, לא משתמשים ברכב בכלל למטרות יצירת שידורים.
אלכס מילר
כמה זה אמור לחסוך?
צבי גרזון
אני לא יודע. יש גם עניין לא רק של כמות, יש גם עניין של מראית עין. יש עניין של כפל משרות.
אלכס מילר
אדוני, כשאתה זורק משהו כאן בוועדה, וכששואלים אותך שאלה – אומנם אני כאן בוועדת החינוך, אני גם חבר ועדת הכספים – אז כאשר אתה מדבר על כסף, תכניס אותנו לפרופורציות.
צבי גרזון
אני לא יודע.
אלכס מילר
אבל כשאתה מציע משהו כפתרון, ואתה אומר לנו שזאת אלטרנטיבה, אנחנו צריכים לשמוע שאכן מבחינה כלכלית, מבחינה כספית, זוהי אלטרנטיבה.
צבי גרזון
אני חושב שזה יכול להיות אפילו מיליון שקל לשנה.
אלכס מילר
אתם בדקתם?
צבי גרזון
אנחנו לא יכולים לבדוק דברים. אין לנו דרך לבדוק.
אריה שקד
3,000 שקל בחודש עולה רכב כזה.
אלכס מילר
שאלה כמה רכבים. אנחנו רוצים להגיע לפתרון.
רן אפרתי
אבל זה חלק מהקיצוצים. נכנסת לדבר קטן.
צבי גרזון
אין לו כלים לדעת.
שלי יחימוביץ
אנחנו גם לא יכולים לנהל פה משא ומתן בין עובדים ומעסיקים.
צבי גרזון
יש עניין של כפל משרות. בלי סוף כפל משרות יש. מה שקורה – יש אדם שנמצא במשרה מסוימת, יש מכרז חדש לאותה משרה, בוחרים מישהו אחר. האדם שהיה במשרה הזאת נשאר עם אותו שכר, עם אותם תנאים – לא משנה – יש לו עיסוק, אין לו עיסוק, הוא נשאר במערכת.
שלי יחימוביץ
אתה מדבר על דוגמה ספציפית?
צבי גרזון
יש הרבה דוגמאות ספציפיות.
שלי יחימוביץ
אז זה דבר שצריך לעבור למבקר המדינה, לא לוועדה הזאת.
צבי גרזון
אני חושב שהרבה דברים ברשות השידור צריכים לעבור. אני רק מספר לכם.
שלי יחימוביץ
לנו אין כלי חקירה. מה שאתה אומר זה דבר שהוא בניגוד לכל מינהל תקין, ולנו פה בוועדה אין כלים לחקור את הדבר הזה, שעה שלמבקר המדינה יש. וכשהוא יבוא אלינו עם הממצאים, אז נוכל להסיק את המסקנות.
צבי גרזון
אני רק מספר לכם מה הצענו.
היו"ר זבולון אורלב
יש עוד שני ועדים, אז אנא, תשאירו להם זמן.
צבי גרזון
הצענו לצמצם בהוצאות הארגוניות שיש ברשות השידור. אני אגיד לכם – אומרים שהוועדים הם עוכרי רשות השידור. אנחנו העוכרים הגדולים, אנחנו מבזבזים את הכסף.


אני רוצה לספר לכם על שני מקרים לפחות. לפני כמה חודשים, הנהלת רשות השידור רצתה להוציא את דיוני הרפורמה לאילת – לסגור את כולם, כ-100 איש, במלון באילת, כולנו ניסע לאילת, נהנה שם, נכייף שם וגם נדון קצת על רשות השידור.
יורם כהן
שקר.
אריה שקד
קשקוש.
צבי גרזון
אני וחברי אמרנו: בשום פנים ואופן לא נסכים לזה. אנחנו נגד בזבוז של כספים של רשות השידור. אם יש לך כסף, אמרתי למנכ"ל, תגדיל את השי לחגים שקיצצת אותו בצורה משמעותית. אמרנו: לא נבוא לאילת, ובאמת הצלחנו לטרפד את המהלך הזה.
שלי יחימוביץ
שי לחגים לא יפתור את הבעיות של רשות השידור.
צבי גרזון
לא יודע. דבר שני, יום ספורט. יום ספורט עולה מאות אלפי שקלים.
ברק שטרוזברג
זה לא פרופורציונלי, הבמה הזאת, הדיון הזה.
היו"ר זבולון אורלב
סליחה, אדוני. אתה גם רוצה להגיד לי איך לנהל את הישיבה?
ברק שטרוזברג
סליחה.
היו"ר זבולון אורלב
למי לתת רשות דיבור? איחרת בחצי שעה ויש לך עוד טענות? יש לי טענות אליך שאתה מאחר בחצי שעה.
ברק שטרוזברג
אני מתנצל.
היו"ר זבולון אורלב
תן לדיון להתנהל.
צבי גרזון
בעיצומו של המשבר הגדול החליטו לעשות יום ספורט, לבזבז כספים בלי סוף. אנחנו ביקשנו לא לקיים את יום הספורט הזה, כי כשאנחנו נמצאים בצרות, אין שמחות באמצע האבל. ובאמת, יום הספורט בוטל ואני בטוח שחסכנו בזה הרבה כסף, אז שלא יבואו להגיד לנו שאנחנו מבזבזים כספים.
אריה שקד
אתה יודע כמה חסכתם בביטול יום הספורט? כמה נחסך?
קריאות
- - -
היו"ר זבולון אורלב
10,000 שקל, לא חשוב.
אריה שקד
זה בדיוק הסכום. 30,000 שקלים.
היו"ר זבולון אורלב
מר גרזון, תאפשר גם לוועדים אחרים.
קריאה
עוד שני סעיפים.
צבי גרזון
יש הרבה יועצים, בלי סוף יועצים. עוד מעט יתקיים דיון על הדו"ח שהוציאה המבקרת – תראו בזבוזים של מיליונים על יועצים. אולי 20 משרדי עורכי-דין הרשות מעסיקה, היא מעסיקה חמישה משרדים של רואי-חשבון, כשארבעה מתוכם נבחרו בלי מכרז.


באמת, יש כאן במשך שנים התנהלות קלוקלת. אחר כך באים וזורקים הכול עלינו. מה, נוצר סתם גירעון של 100 מיליון שקלים? מי אחראי לגירעון הזה שנוצר, על זה לא מדברים.


נוצר גירעון. נכון, צריך לקצץ בגירעון הזה, אבל מי אחראי לגירעון הזה? מי שאחראי, שיסיק את המסקנות וילך הביתה. אני חושב שבכל מדינה מתוקנת אחרת זה היה קורה כך.


ומה עם האוצר? הוא לא אומר למנהלים האלה נכשלתם בתפקידכם. הוא אומר: בואו נקצץ לעובדים, נזרוק עובדים הביתה.


בשביל זה יש רפורמה דרקונית, ושוב בעניין הרפורמה אני רוצה להעיר.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו לא דנים היום ברפורמה. אנא ממך.
צבי גרזון
לא, אתה הזכרת את עניין הרפורמה.
היו"ר זבולון אורלב
אנא ממך. תודה רבה. הוועד הבא.
ברוך אסקרוב
ברוך אסקרוב, יושב-ראש ועד עיתונאי הרדיו בתל-אביב. חברי, גדי בן יצחק, הוא יושב-ראש ועד העיתונאים בירושלים, אנחנו שני ועדים שונים.
היו"ר זבולון אורלב
הופעתו בוועדות יותר שכיחה כי הוא ירושלמי.
ברוך אסקרוב
אמת. אני יושב-ראש ועד חדש, מזה חודשיים, חודשיים וחצי. יש רפורמה ויש קיצוצים. אנחנו לא יכולים להפריד אותם אחד מן השני. אנחנו לא נכנסים לפרשנות אם אחד ננקט כדי להלחיץ את השני. אם זה כך, תוצאתו דווקא שלילית, לא מועילה.


אבל, המנכ"ל זימן אותנו ביוזמתו להיוועץ על הקיצוצים לפני שהם נכנסים לתוקף. אכן כך. אבל, בסך הכול, אנחנו לא בסיטואציה לקבל את הנתונים כדי להרכיב משקפיים ולהציע הצעות.


בסך הכול לא יכולנו. היתה דווקא הצעה מאוד יפה של חברי הטכנאי מתל-אביב, חבר הוועד, לזר צנדקוביץ', שאפשר להילחם בגירעון בין השאר גם על-ידי הגדלת הכנסות, לא רק על-ידי הקטנת הוצאות.


מה שאני רוצה לומר, שלא יכולנו להתפתח בעניין הזה, ומה שנותר לנו זה להגיב על קיצוצים שנופלים.


אני רוצה לעשות תרגיל מחשבתי ולומר – ההנהלה לקחה את כל ההחלטות, קיבלה את כל ההחלטות שהיה הכרחי לקבלן. צריך לקצץ. אם אכן צריך לקצץ, אז כאשר מנהיגים מערכת, מה שיש זה לפחות להראות – כולנו סובלים. כולנו – אנחנו מחמירים עם עצמנו תחילה כדוגמה אישית.


ולצערי, אינני יודע – אני לא יודע אם מישהו מהוועד המנהל נמצא כאן, אני פשוט קורא עיתונים – שהצעתו של המנכ"ל לקצץ 5%, וצר לי ש- 5% ולא יותר – מבכירים, נדחתה על-ידי הוועד המנהל.


אז אני רוצה לספר לכבוד היושב-ראש ולכבוד כל החברים הנוכחים כאן, שאצל מי כן הצליחו לקצץ? אצל ציונה – המרכזנית ברדיו בתל-אביב, שאני אפילו לא הוועד שלה אבל אני בוחר להזכיר את שמה לפני חברינו העיתונאים, שאני מייצגם בתל-אביב.


היא, על עבודה שעשתה, קוצצה, אבל לבכירים אי-אפשר כי יש חוזה. ציונה – אין לה כסף לעורך-דין שיעשה לה חוזה אישי, אז היא מקוצצת, ועוד בעבודה שעשתה.
אז כמובן שהתגובה היא
רגע, רגע, אם היא עשתה עבודה זה כמובן הפרת חוק, אבל היא עכשיו צריכה להיכנס לתהליך. איזה דבר זה? ומה עם הנראוּת?


אני מצפה שהוועד המנהל ושההנהלה לא תניח לוועד המנהל, לא לאשר לה, ותבוא לעובדים ותציג את זה – עם הבכירים תחילה, ועם הבכירים עמוק יותר.


מה שקרה זה שאנחנו – ולא משנה כאן הבדלי הסקטורים – קוצצנו, ואילו הבכירים יקבלו – דגש על ההטיה בזמן עתיד. והדבר הזה, קשה להעביר אותו בקרב העובדים, כך שאפילו אם הקיצוץ הוא הכרחי, צריך אפילו להסביר בבית, והדבר הזה מאיים על הרפורמה.


אני לא יודע, אני פה לא על תקן פרשן ואני לא מייצג את חבריי שמייצגים את עצמם, אבל כך הרוחות גועשות וכך זה מתגלגל על הדיונים ברפורמה, והנה מעגל הקסמים.
היו"ר זבולון אורלב
מר אסקרוב, שאלתי את ועד הטכנאים מה ממוצע הקיצוץ. אתה יכול לומר מה ממוצע הקיצוץ אצלכם?
ברוך אסקרוב
כיוון שהקיצוץ מנסה – אם הבנתי נכון – לא לפגוע בהסכמים, אזי זה לא קשור, זה לא קיצוץ צודק. זה קיצוץ לפי האפשר, איפה שזה לא יוכל להיחשב כהפרת הסכם.


ואז, דווקא העובדים החלשים – למשל, אלה ששכרם הוא יסוד פלוס שעות נוספות שבהסכם פלוס שעות נוספות שמעל ההסכם – שלא תחשוב, כבוד היושב-ראש, שזה מצטבר למגדל שלוש קומות. זה מעט.


אתן לך דוגמה. אני עובד עם מפיקה, היא קיבלה העלאה בדרגה. מה התוצאה בשכר? ירידה. למה? משום שהיא קיבלה עד כה השלמת הכנסה.


אני לא יודע אם בכלל השולחן הזה יודע. אני לא רואה את ההיוועדויות איך לעשות את הקיצוץ- לא מתווכח על היקפו כרגע – את הקיצוץ שהנגזר צודק. והנראות הזאת היא קריטית כי אנחנו קהילה של עובדים. המנהלים והעובדים, על הסקטורים, אנחנו קהילה אחת. בתוכנו יש הבדלים, יחדיו אנחנו קהילה אחת ולא ייתכן שהמשפחה הזאת לא תתכנס ולא תעשה את זה צודק, ועם הבכירים יותר מהר, יותר עמוק, יותר כבד. ושיראו ויידעו את זה.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה.
ברוך אסקרוב
עוד הערה אחרונה. אני שומע – ואולי זאת הזדמנות להסביר לי כי אינני מבין – שיש יוזמות שנבלמות בוועד המנהל להשבתת מגן. אולי יסבירו לי, לחבריי, מה התועלת בהשבתת מגן, אולי נצטרף ונתמוך, אינני יודע, רק כשנלחמים לעשות שידור ציבורי – פתאום השבתת מגן. למה היא טובה? להאזנה לתקציב, לא יודע. הסבר. אנחנו קוראי עיתונים. חבל.
היו"ר זבולון אורלב
הוועד הבא, בבקשה.
יעקב לוי
יעקב לוי, ועד הטכנאים בטלוויזיה.
היו"ר זבולון אורלב
ועד טכנאי הטלוויזיה ירושלים, תל-אביב, כל הארץ?
יעקב לוי
כל הארץ. אני רוצה לתאר איפה אנחנו בעניין הרפורמה, ואז להתחיל, ברשותך. אנחנו עובדים שנתיים וחצי על הרפורמה. 42% מהעובדים, הסכמנו שהם מפוטרים – ואני אומר דברים שאין להם אח ורע בכלל במדינה.
שלי יחימוביץ
יפוטרו ברפורמה.
יעקב לוי
יפוטרו ברפורמה – 42% מהעובדים. זה לא מוסד שנסגר אלא מוסד שמתוקצב. הסכמנו לוויתור של עד 18% מהשכר שלנו, גם לזה אין אח ורע. הסכמנו לשעון נוכחות, שאין לנו עד היום.


לגבי הציוות - אנחנו מקבלים גם שההנהלה, היא תקבע את הציוות, אבל מה הם רוצים עוד? הם רוצים גמישות ניהולית. גמישות ניהולית זה שם ענק – לא מספיק כל זה – אבל בשם הגמישות הניהולית, בעצם הם הולכים למחוק פשוט את כל המקצועות הטכניים. נמחוק ונעביר אותם, בעצם הם אומרים אנחנו נקבע מי יעבוד שם.


מה המשמעות? הם עשו בעצם טעות יסודית ב- 42% האלה, וזה מופיע בהמשך כל הדיונים. ב- 42% הם עשו את זה רוחבי. זה כמו הטכנאים – זה נכון לנו ונכון גם לרדיו – שהם קיצצו קצת יותר ממה שצריך.
קריאה
הרבה יותר.
יעקב לוי
הם קיצצו, ועכשיו נמצאים בחוסר. ואז מה הם עושים? הם אומרים: נעשה משהו אחר. ניקח את המקצועות האלה שעד היום עשו העובדים הטכניים, ואנחנו מעבירים את זה לעיתונות הפקה. במפורש הם אומרים את זה. הם אומרים: ייצא צוות, ואתה לא תצא לשם. מי שיעשה את העבודה שלך זה או הכתב, או הצלם שלא שייך לדירוג הטכני, אלה יעשו את העבודה שלך. ואנחנו אומרים להם: לא, אלה מקצועות שלנו, אנחנו נעשה – בנושא העריכה. אנחנו נעשה את העבודה, למה? כי הם קיצצו מאתנו יותר מדי.


כמובן שלא הסכמנו לקיצוץ של 42%, ועכשיו הם רואים – בעצם כשאנחנו אומרים 90% מהרפורמה נסגרה, היא נסגרה, כל הדברים האלה מסוכמים. נשאר הקטע הזה, שזה לא הרבה – כשגם, העלינו רעיונות שונים ומשונים לפתור את זה – אבל זה לא הספיק.


ואז, הם יצרו משבר. ואיך הם יצרו משבר? עם משבר מתוכנן שההנהלה יצרה. ואם אתה אומר לנו- אנחנו עשינו את העיצומים, לא. במפורש לא. מי שעשה את העיצומים זה ההנהלה. היא יצרה את העיצומים. בדצמבר הם ישבו והחליטו על עיצומים שיתחילו ב-1 בינואר. הם החליטו על שורה של עיצומים.


הם עשו את העיצומים. שתקנו. שתקנו. היה סכסוך עבודה. שתקנו. הם באו אלינו ואמרו: למה אתם שותקים? זה לא הסתדר לתסריט שלהם. שתקנו.


ואז מה הם עשו? אם תקראו מה שהם החליטו בהתחלה, היה להם תכנון – ב-1 בינואר שורה של קיצוצים, ואחר כך ב-1 במרס החרפה של הקיצוצים. הם ראו שאנחנו לא מגיבים, ואז מה עשו? מה-1 במרס הם הקדימו את הקיצוצים המיועדים ל-1 במרס, הם החריפו אותם.
אמרנו להם
אנחנו לא עושים כלום, עדיין כשהחרפתם – כי אנחנו ידענו שזה התסריט שלהם – כי הם רוצים להביא אותנו עד כדי השבתה מלאה, כי זאת התוכנית שלהם.
רן אפרתי
הם אפילו כתבו.
היו"ר זבולון אורלב
מה הם ירוויחו, לפי גרסתך, מהשבתה מלאה?
יעקב לוי
הם ירוויחו שאנחנו נבוא כנועים מאוד להסכם הרפורמה.
שלי יחימוביץ
לסגור את רשות השידור. זה מה שהם רוצים.
גדי בן יצחק
לא רק. מי שמכריז על השבתת מגן, לא מקבל משכורת.
שלי יחימוביץ
לא ההנהלה, סליחה. אני מדברת על האוצר.
יעקב לוי
לא ההנהלה. דרך אגב, בגמישות הניהולית, עם ההנהלה עוד יש דיבורים. הדברים שם יכולים איכשהו להיסגר, בא האוצר ואומר לא. עד הסוף. גמישות ניהולית מוחלטת.


זה מעלה תהיות – לא יודע – אולי מישהו לא רוצה את הרפורמה. דרך אגב, הרפורמה מאוד קשה.
היו"ר זבולון אורלב
איך אתה רואה את פתרון הסכסוך? איך אתה רואה את פתרון המשבר?
יעקב לוי
עוד נקודה. אנחנו לא עשינו שום דבר כל עוד ההנהלה לא הפרה את ההסכמים הכתובים אתנו. עכשיו היא הפרה, ואני יכול להצביע לך באיזה נושאים – שלחתי מכתב להנהלה איזה סעיפים, כתבתי להם: הסכם משנת 87', סעיף כזה וכזה; הסכם לשידורים לא מאוישים, הסכם משנת 82', איזה סעיף. כתבתי להם את הכול. שום תגובה. כלום.
היו"ר זבולון אורלב
הבנתי. לטענתך, יש כאן פגיעה בהסכמים.
יעקב לוי
יש פה פגיעה בהסכמים. יותר מזה. אם הם מדברים על קיצוצים – הם הוציאו עבודה החוצה. לפעמים, כדי לקצץ שעתיים נוספות – כמה עולה שעתיים נוספות? גרושים. הם מוציאים עבודה החוצה – עריכות – שמשלמים. במקום 100 שקלים, הם שילמו 1,500 שקלים עריכה בחוץ – לא חשוב.
משה שגב
העיקר שזה לא ייצא מתקציב שכר.
יעקב לוי
לא מתקציב שכר – כי כאן אין קיצוץ.

יש את אולימפיאדת החורף. הם הגדילו לעשות באולימפיאדת החורף. זה בעצם נכס של רשות השידור במשך שנים, ואם דיברת על תוכן ששייך לנו, נתנו אותו לקבלן חיצוני – צ'רלטון – אנשים שיעשו כסף. למה? כדי שאנחנו לא נרוויח קצת כסף. חמישה אנשים היו צריכים לעבוד בלילה. לא, אתם לא תעבדו בלילה.

ומביאים לי קלטת לשדר, כלומר הגדילו לעשות, בניגוד לכל ההסכמים. מישהו אחר ישב – חברה חיצונית, היא תקליט ותביא לך לשדר את זה. עד כאן.
משה שגב
אתם צריכים להבין. יש כאן גם פגיעה בציבור. שידורי אולימפיאדה, מאז ומעולם שודרו אך ורק בערוץ הראשון למשלמי האגרה, בחינם.

הלכו, נתנו את זה לצ'רלטון, ללא תמורה כספית, שימכרו את זה בכסף לאנשים. מה עם אנשים שאין להם כסף, שלא יכולים לראות את ספורט 1 וספורט 2?
היו"ר זבולון אורלב
אולימפיאדת החורף לא משודרת ברשות השידור?
משה שגב
לא שודר, הם נתנו את זה, על מנת לפגוע בעובדים.
היו"ר זבולון אורלב
אולי קיבלו עבור זה כסף?
משה שגב
לא קיבלו.
קריאה
אולי.
היו"ר זבולון אורלב
למרות שאני גם ועדת הספורט, אני מציע כרגע לא להיכנס לדבר הזה. איך אתה רואה את סיום הסכסוך?
יעקב לוי
סיום הסכסוך - בעצם, מי שמוביל אותו זה הרפורמה. סיום הסכסוך יהיה כאשר אנחנו נתקדם ברפורמה, הסכסוך הזה יתבטל.

יותר מזה. אני פה מצהיר ואומר – אם ההנהלה תכבד את ההסכמים, אנחנו לא עושים שום עיצומים. שום דבר. רק על כיבוד הסכמים. אם היא רוצה לקצץ – שתקצץ איפה שהיא רוצה. אם היא עומדת בהסכמים, אני מצהיר פה, אנחנו לא עושים שום דבר.
היו"ר זבולון אורלב
גמרנו עם הוועדים? תודה. משרד האוצר.
ברק שטרוזברג
שמי ברק שטרוזברג, אני סגן הממונה על השכר באוצר. אני אתייחס קודם לאמירות שנאמרו פה ואחר כך למהות של הדיון.

ראשית, לגבי מעורבות בניהול –יעידו לפחות ההנהלה, שאני בטח לא הצעתי אף אחד מהרעיונות של הצמצומים האלה. לא מעורבות, וכן אחת-עשרה בלילה ולא אחת-עשרה בלילה.
גדי בן יצחק
רק שלחת מכתבים.
ברק שטרוזברג
אני ממש מבקש לא להפריע לי, אני לא הפרעתי.
גדי בן יצחק
אני מבקש סליחה.
ברק שטרוזברג
אני אגיע לזה בסוף, לגבי מהות הצמצומים ולמה צריך.

לגבי סגירת רשות השידור, אני בשנתיים וחצי האחרונות מבלה בין יומיים לשלושה ימים מלאים בלנסות להוביל את הרפורמה הזאת לסוף – כולל גיבוי של שר האוצר וכולל גיבוי של אגף תקציבים, שמוכן להזרים מאות מיליוני שקלים כדי להבריא את רשות השידור.

אז להגיד שמשרד האוצר לא תומך ברפורמה ורוצה להבריא את הרשות – אני חושב שזה לכל הפחות לא נכון.

לגבי הסכם הפרישה, אני רוצה להזכיר לכם שמי שחתום על הסכמי הפרישה זה הארגונים היציגים שלכם. זה ההסתדרות ואיגוד העיתונאים, שהסכימו בסופו של דבר בצורך, שזה הצמצומים. אז אם יש לכם טענות, אז לא פחות מאתנו ומההנהלה, לבוא גם לאיגודים המקצועיים שלכם - שהבינו בסוף שזה כורח המציאות.

לגבי הצמצומים, אנחנו אכן פנינו לרשות השידור – אנחנו זה אגף תקציבים והממונה על השכר – לראות איך אנחנו מצליחים לצלוח את השנה הזאת שאמורה להוביל באין שינוי, לגירעון של 100 מיליון שקלים. ביקשנו מהם לנקוט צעדים כדי לצמצם.

לצמצם זה אומר שכר, זה אומר בדברים אחרים – ואני אומר לכם, חבריי מההנהלה – גם בבכירים. אם צריך לעשות צעדים יותר דרסטיים מול הבכירים – לרבות פרסום שמות הבכירים שלא מוכנים להתנדב להוריד מהשכר – אז תעשו גם את זה.

בעניין הזה אני מזדהה לחלוטין עם העובדים. לא יכול להיות שהם יחוו את כל הצמצומים האלה, ואתם בהנהלה – מטעמים משפטיים כאלה ואחרים – לא. זה בעיני לא פחות מחייב.
שלי יחימוביץ
על איזה רמות שכר אתה מדבר של בכירים?
ברק שטרוזברג
הבכירים שם, שכר מנכ"ל הוא שכר מנכ"ל של משרד ממשלתי, שזה 30,000 שקלים. הבכירים מסתובבים סביב ה- 80%, 90%. אין הרבה כאלה, זה צעד סימבולי יותר מאשר חוסך כסף, אבל אני חושב שהוא מחויב המציאות.
מוטי שקלאר
אנחנו הצענו, כל מי שמרוויח מעל 15,000 שקלים, בחוזה – לקצץ לו.
היו"ר זבולון אורלב
הוועד המנהל שלהם לא אישר את זה.
ברק שטרוזברג
הוועד המנהל לא אישר כי טענו - - -
שלי יחימוביץ
ברור לך שאלה חוזים אישיים.
ברק שטרוזברג
נכון. אלה חוזים של בכירים. לעומת זאת, פה הם לא מקצצים בבסיס, הם מקצצים בשעות נוספות- שזה פררוגטיבה ניהולית.
היו"ר זבולון אורלב
לא משנה.
ברק שטרוזברג
ופה צריך לעשות את זה וולונטרי, ולכן חוות הדעת המשפטית אמרה שלא.
שלי יחימוביץ
נכון. כי בהם אפשר לפגוע רוחבית בבת אחת. בבכיר זה כל אחד לעצמו, בחוזה אישי.
ברק שטרוזברג
אני מזדהה לחלוטין עם זה שההנהלה צריכה להתגייס לעניין הזה לא פחות מהעובדים.
שלי יחימוביץ
אגב, זה גם קוסמטי, ברור לך.
ברק שטרוזברג
באיזה מובן?
שלי יחימוביץ
במובן שכיסוי הגירעון מהקיצוץ בשכר הבכירים – לא זה מה שיעשה את ההבדל.
קריאה
זה עוזר להעביר את זה בקרב אוכלוסיית העובדים.
גדי בן יצחק
האם עד סוף השנה ייפתר הגירעון ברשות השידור, מר שטרוזברג?
ברק שטרוזברג
אני חושב שצריכים לעשות עוד צעדים בשביל לקצץ.
גדי בן יצחק
האם אחרי התוכנית הזאת אנחנו נהיה מאוזנים בסוף השנה?
אריה שקד
לא.
משה שגב
זה לסגור. אין שום ברירה, זה רק לסגור. לא יהיה כלום על המסך, יהיה לכם שידור מחזורי.
ברק שטרוזברג
חברים, לא הפרעתי לכם.
רן אפרתי
אפשר לקצץ לרוחב.
ברק שטרוזברג
אנחנו חשבנו שלעשות צעדים שיביאו לחיסכון של 100 מיליון שקלים, המשמעות היא סגירה, הם צודקים. ולכן, חשבנו שצריך לעשות את זה מידתי, ובינתיים להשלים את המהלך הגדול, שזה הרפורמה- כי הרפורמה באמת תתניע מהלך של פרישת עובדים, של להתחיל לחסוך בעובדים שיפרשו, בהזרמת כספים של משרד האוצר, בכל המהלכים שיביאו בסוף להבראה.
שלי יחימוביץ
ברק, יש לי שאלה. אם אנחנו על סיפה של רפורמה – שתיעשה, מן הסתם, בהסכמה – אז למה עכשיו ההתעללויות האלה? בשביל מה?
ברק שטרוזברג
אני לא חושב שזה התעללויות.
שלי יחימוביץ
למה אנחנו פה חושדים? כי יש משהו מאוד מוזר בהתעמרות הזאת בעובדים עכשיו, כשאתה ממש רגע לפני רפורמה, ולכן יש חשד שהולך וגובר שאתם לא באמת רוצים את הרפורמה. אתם רוצים להביא את סכסוך העבודה הזה למקומות כאלה שהרשות פשוט תושבת ותיסגר, ואז גם לא תהיה רפורמה כי הרשות פשוט תיסגר.

אני לא מבינה את ההיגיון של הצעדים האלה, לפני רפורמה. תסביר לי.
ברוך אסקרוב
הבקשות שלנו לפסק זמן של חודש, של חודשיים - נדחו.
ברק שטרוזברג
היינו שם. אנחנו שנתיים וחצי נהגנו משנה זהירות – לא לפגוע במשא ומתן ולנהל אותו, במה שנקרא, הפסקת אש, כי הבנו שברוח טובה אפשר לגמור את זה.

אני אומר לכם, אתם מסתכלים עלינו ובודקים את תום הלב שלנו – אני משוכנע – והחברים שלי מהטכנאים, אני יכול להגיד הם ממש חברים כי אנחנו יושבים אתם המון; אומנם יש לנו מחלוקות בעניין ההסכם אבל אנחנו באמת אני חושב ביחסים טובים – אני משוכנע שהחברים בצד הזה לא רוצים את הרפורמה הזאת.
היו"ר זבולון אורלב
יש לי שאלה אליך.
שלי יחימוביץ
אבל למה אתה לא עונה לנו?
ברק שטרוזברג
לא רוצים את הרפורמה הזאת כי היא תסב להם נזק.
שלי יחימוביץ
שאלתי שאלה מאוד קונקרטית.
ברק שטרוזברג
אז אני אבנה את הטיעון.
שלי יחימוביץ
אפשר לענות עליה תשובה מאוד ברורה.
ברק שטרוזברג
אני אבנה את הטיעון. לשחרר את הלחץ – בין אם זה בהזרמת כספים של האוצר –לבוא לשר האוצר, להגיד לו: תן 100 מיליון שקל, על חשבון משרדים אחרים – סליחה על הפופוליסטיות, אבל זו תהיה המשמעות.
שלי יחימוביץ
אז אתה לא רוצה רפורמה.
ברק שטרוזברג
לא. אני אומר: המשמעות של לתת - -
ברוך אסקרוב
על חשבון ערוץ 10 אולי.
ברק שטרוזברג
- - את הכסף ולשחרר את הלחץ תביא לכך שהוועדים, שעושים את זה בצורה די מיומנת, ידאגו לכך שלא תהיה רפורמה. הם לא רוצים.
שלי יחימוביץ
עדיין לא ענית על השאלה.
קריאות
- - -
היו"ר זבולון אורלב
סליחה. אני אשאל את השאלה בכיוון אחר. לפי דעתך, המהלך של הסכסוך הזה תורם לקדם את הרפורמה או מעכב את הרפורמה?
ברק שטרוזברג
אני לא שם. אני חושב שהגענו למצב של אין ברירה.
צבי גרזון
אנחנו בטוחים שזה מעכב.
היו"ר זבולון אורלב
סליחה. אני שואל את האוצר.
ברק שטרוזברג
אני חושב שאין ברירה, והקשר – אומנם, כמובן שיש קשר בין הקיצוצים לרפורמה – אבל אם מחר ההנהלה והדירקטוריון, שהם נושאי משרה, יצטרכו להתמודד עם תביעה של ספק שלא קיבל את הכסף שלו, והוא יגלגל את זה לפירוק, אז הרשות תתפרק ממילא, אין ברירה.
שלי יחימוביץ
למה אתה לא עונה לנו?
ברוך אסקרוב
כבוד היושב-ראש, התשובה נמצאת בעולם הפיסיקה. מאוד פשוטה. אם המנכ"ל ומנהל הרדיו עוסקים בקיצוצים, הם לא עוסקים ברפורמה.
שלי יחימוביץ
שאלנו שאלה פשוטה. אתה רוצה ברפורמה, מן הסתם.
ברק שטרוזברג
נכון.
שלי יחימוביץ
ככה אתה מצהיר, אתה עוסק בזה ימים כלילות.
היו"ר זבולון אורלב
האם העיצומים האלה מקדמים או מעכבים?
ברק שטרוזברג
לא, העיצומים זה מה שהעובדים עושים.
שלי יחימוביץ
לא. העיצומים זאת תגובה למהלך שאתם עושים.
קריאה
הקיצוצים.
שלי יחימוביץ
העיצומים לא אירעו יום בהיר אחד.
גדי בן יצחק
מה נאמר בדצמבר? שאם אתם עושים את הצעדים האלה, העסק יתדרדר.
ברק שטרוזברג
שאלה אם הצמצומים הם רלוונטיים, ואני אומר לכם - - -
היו"ר זבולון אורלב
הם רלוונטיים. צריכים לקצץ, אין על זה ויכוח.
ברק שטרוזברג
אני לא יודע.
שלי יחימוביץ
אבל ממילא אתה הולך לעשות את זה במסגרת הרפורמה.
ברק שטרוזברג
נכון.
שלי יחימוביץ
את כל המהלך הגדול. אז למה המהלכים הקטנים האלה עכשיו? כדי להגיע לרפורמה חבולים וסגורים?
ברק שטרוזברג
אני חושב שאם המצב ימשיך ויום יגלגל יום והכול בסדר - -
שלי יחימוביץ
אבל בשביל זה יש רפורמה.
ברק שטרוזברג
- - מבחינת העובדים אין שום עניין להגיע לסוף.
שלי יחימוביץ
אה, הבנתי...
ברק שטרוזברג
אין שום עניין להגיע לסוף. אם היית אומרת לי: קח שבוע ותגמור את זה – וזה אומרים לי כבר שנתיים - - -
שלי יחימוביץ
אז אתה רוצה להתעמר בהם עד שהם יבואו ויגידו "רוצה אני"?
ברק שטרוזברג
לא. למה את מכניסה לי מילים לפה?
שלי יחימוביץ
אתה אומר שהם לא יבינו. אתה מדבר על זה כאילו זה סכסוך עם הפלסטינים.
ברק שטרוזברג
לא. אני חושב – אם היו לפני שנתיים אומרים לי: אל תנקוט צמצומים, תספגו את הגירעון, שבסופו של דבר או הממשלה או הציבור יצטרכו לשלם אותו, ואז תהיה רפורמה – זה לא קורה.


אני אומר לך – זה לא יקרה כי מבחינתם, אני השתכנעתי שאין להם שום עניין – בייחוד לטכנאים, שהם משלמים באמת את המחיר הכי כבד ברפורמה הזאת – להגיע לרפורמה. הם לא רוצים אותה.
היו"ר זבולון אורלב
יש לי שאלה אליך. מקובל עליך מה שאמר מנכ"ל רשות השידור, שלא פוגעים בהסכמים?
ברק שטרוזברג
אני חושב שהם קיבלו חוות-דעת משפטיות, שמה שהם עושים, לא פוגע בהסכמים.
היו"ר זבולון אורלב
קודם כול שאלתי אותך האם מקובל עליך שהקיצוצים האלה שעכשיו רוצים לעשות אותם, הם לא קיצוצים שיפגעו בהסכמים כתובים וחתומים.
ברק שטרוזברג
אני לא צריך להחליף את ההנהלה בעניין הזה, אבל אני חושב שהנהלת רשות השידור - - -
שלי יחימוביץ
למה? אתם יודעים יפה מאוד להתערב בשכר כשצריך.
ברק שטרוזברג
התקבלה החלטה, על-פי חוות-דעת משפטית שלא פגעו בהסכם קיבוצי.
משה שגב
סליחה , גם לנו יש יועצים משפטיים.
היו"ר זבולון אורלב
סליחה.
ברק שטרוזברג
אז תלכו לבית-הדין.
משה שגב
לא נלך לבית-הדין. לא רוצים ללכת לבית-הדין.
היו"ר זבולון אורלב
מר ברק – כמו שאתה יודע, בהתחלה נתתי כאן את הנאום של הבוקר על חשיבותו של השידור הציבורי - אני חושב שגם חברת הכנסת יחימוביץ'.
ברק שטרוזברג
סליחה שהחמצתי אותו.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו מחברי הכנסת שמבינים שהשידור הציבורי הוא החמצן האמיתי של הדמוקרטיה, אי-אפשר לסמוך על השידור המסחרי בעניין הזה. יש לו חשיבות, אבל לא לעניין הזה של המשטר הדמוקרטי.


תבין אתה את העניין. עובד שמקצצים לו בפועל 50% בשכר, מה אתה מצפה שהוא יעשה? אני שואל אותך. אתה נראה לי אדם הגיוני – אני לא מכיר אותך, אבל אתה מדבר בהיגיון, נראה לי שאתה מדבר גם באחריות, ואני מאמין לך שאתה רוצה את הרפורמה כי זה גם כישלון אישי שלך אם לא תשיג אותה – אז אני שואל אותך: אתה מכיר עובד במדינת ישראל שלאורך זמן הגיע לו, לא הגיע לו, קיבל שכר, ויום אחד אומרים לו מקצצים לך?
ברק שטרוזברג
מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה זה ששר האוצר יזרים כסף?
היו"ר זבולון אורלב
אתה, יש לך שיטה – אתה לא עונה לי – שיטת אגף התקציבים.
שלי יחימוביץ
אתה מתעקש לענות על שאלות שלא שואלים אותך.
ברק שטרוזברג
לא. אם תציגו לי אלטרנטיבה, תגידו לי מה האלטרנטיבה. יש מצב של 100 מיליון שקל גירעון.
היו"ר זבולון אורלב
אני אגיד לך מה האלטרנטיבה כמו שאני רואה אותה. צריכים לשבת ולקבוע קריטריונים. קודם כול, קריטריון אחד – לא פוגעים בהסכמים. אם המדינה, אם רשויות ממלכתיות יתחילו לפגוע בהסכמים, זה לדעתי מערער את כל משטר העבודה שיש לנו כאן במדינת ישראל.


הדבר השני, קובעים עוד פרמטר אחד – למי מקצצים. לעובדים בכירים, לעובדים זוטרים? פרמטר שלישי – עד כמה אני מוכן לקצץ בשכר. עד כמה. אתה לא יכול לעשות קיצוץ מבלי לקבוע מראש - אני לא עובר קו מסוים בהפחתה הזאת.


לדעתי, אם יעבדו בשלושת הפרמטרים האלה, כמה שאפשר לקצץ, יכול להיות שאי-אפשר לקצץ את כל ה- 100 מיליון. יכול להיות, ונדמה לי שגם בהצעה הזאת לא מקצצים את כל ה- 100 מיליון. זה חלק מהתשלום להגיע לרפורמה.


אני, אין לי התנגדות שייקצב זמן להגיע לרפורמה, ומה שיהיה אחרי – או שיחליטו שסוגרים, או שיחליטו שלא סוגרים. אני גם מציע אגב לקבוע זמן – לקבוע מועד כדי להגיע לרפורמה. אי-הגעה לרפורמה הורסת את רשות השידור. הורסת את רשות השידור.


וזה לא מעניין אותי אם הטכנאים מעוניינים לא להגיע להסכם. יכול להיות – מסיבות שלהם – אז אני איאבק גם נגדם. מצד אחד, אני אעזור להם כי אני עוזר לעובדים. מצד שני, אני אגיד להם אתם כורתים את הענף שעליו אתם יושבים. אבל, בואו תקבעו את שלושת הפרמטרים.


מה שאני מבין – אם אני מבין נכון, מהבנתי את שירות המדינה והמערכת השלטונית – אני מבין שלרשות השידור אין את החופש המלא לקבוע מה יהיה היקף הקיצוץ של ה- 100 מיליון, ואיפה יהיה הקיצוץ. בסופו של דבר, האוצר אומר: הרי בסוף תבואו לבקש ממני כסף, אז תשכנעו אותי שאתם עושים את המקסימום. אגב, זה לגיטימי.


אני מבקש ממך שנגיע להסכמה על שלושת העקרונות האלה. אני גם לא אומר מה אחוז הקיצוץ כי אני בטוח שאתה תשב – לא תגיד לרשות השידור: גם אם הקיצוץ הוא 50% ממה שהוא הרוויח בחמש שנים האחרונות, אני אומר תקצצו 50%. זה לא עולה על הדעת.
שלי יחימוביץ
זה לא מידתי בצורה קיצונית.
היו"ר זבולון אורלב
זה לא מידתי.
שלי יחימוביץ
עוד לא ראינו דבר כזה ביחסי עבודה – קיצוצים של 50%.
היו"ר זבולון אורלב
אני סיפרתי בהתחלה – לא היית פה וגם חברת הכנסת שלי יחימוביץ לא היתה פה – אני התראיינתי ברשות השידור בשבוע שעבר, הייתי באולפן, ולא האמנתי.


לקחתי עובדים, אמרתי להם – תראו לי את העניין. אגב, באמת הם הראו לי. זה לא מידתי. יכול להיות אגב שלא הגיע להם, יכול להיות שכל הכסף בחמש שנים – עשו כל מיני דברים – יכול להיות. לא יודע.


אם לא היתה רפורמה, אז אתה אומר: בואו נגיע אתם להסכם איך זה יורד. בנק ישראל עשו דור א' ודור ב', הישנים והחדשים. אני לא יודע, יש כל מיני פטנטים, אבל לבוא יום אחד ולהגיד לעובד אני מוריד לך 50% מהשכר, זה דבר בלתי מתקבל על הדעת.
ברוך אסקרוב
וזה לשחק באש בקשר לרפורמה כי אין שליטה על הדינמיקה.
היו"ר זבולון אורלב
מר אסקרוב, נדמה לי שאנחנו הבנו היטב את דבריך. שידרת כהלכה.
ברוך אסקרוב
תודה רבה.
היו"ר זבולון אורלב
האם אפשר להגיע להסכמה שהם יפסיקו את השביתה, והאוצר מסכים – יחד עם ההנהלה- שבודקים מחדש היכן לעשות את הקיצוץ, על-פי שלושת הפרמטרים האלה? אל"ף, לא פוגעים בהסכמים כתובים וחתומים, כפי שההסתדרות וההנהלה מחליטות, לא רק ההנהלה. יש הסתדרות במדינת ישראל; מה זה הסכם חתום, מה זה לא הסכם חתום. לא כל מכתב שמישהו פעם כתב זה הסכם, יש בשביל זה הסתדרות. אני הייתי מוציא את העובדים. יש האיגוד המקצועי – ולפי דעתי, חברת הכנסת שלי יחימוביץ' ואני סומכים על האיגוד המקצועי – שיגיד מה זה הסכמים, מה זה לא הסכמים.


שנית, זה צריך להיות פרוגרסיבי – הקיצוץ צריך להיות פרוגרסיבי.


הדבר השלישי – יש מינימום מידה מסוימת שמעבר לה לא מקצצים לעובד בשכרו, גם אם צריך לקצץ. אני לא יודע, תחליטו אם זה 5%, 10%, אינני יודע.
שלי יחימוביץ
וגם שכר מסוים שבו לא מקצצים.
רן אפרתי
אפשר קיצוץ לרוחב, לכולם – 10%. מה הבעיה?
ברק שטרוזברג
למה לרוחב?
היו"ר זבולון אורלב
אני לא יודע. אנחנו לא מנהלים משא ומתן. חברת הכנסת שלי יחימוביץ' ואני לא מנהלים משא ומתן במקומכם. אנחנו נגן על זה שתוכלו לנהל משא ומתן בחופשיות. זה תפקידנו – להגן עליכם שהמשא ומתן יהיה חופשי.


אנחנו רק רוצים להציע איזשהם פרמטרים, להכניס אתכם לאיזושהי מסגרת, כדי לגמור את הדבר הזה. אתם – כולכם – כורתים את הענף שעליו אתם יושבים. לא תגיע ככה להסכם. לא תגיע להסכם הבראה, אני אומר לך. לא תגיע. אין לי ספק – העיצומים האלה מחבלים באפשרות להגיע להסכם הבראה. עובדים לא יגיעו ככה להסכם.


האם אפשר להגיע לסיכום הזה?
ברק שטרוזברג
אני מוכן לבדוק את הקריטריונים ולהסתכל על הדברים. אני לא יודע להגיד לך מה תהיה התוצאה.
היו"ר זבולון אורלב
למה אתה - - -
ברק שטרוזברג
אני לא יודע להגיד.
שלי יחימוביץ
אתה שוב לא עונה לו לשאלה.
ברק שטרוזברג
התשובה היא כן או לא, אז התשובה היא לא. התשובה היא לא כי אני לא יודע להגיד מה זה הסכמים. ברשות השידור יש עשרות הסכמים שהם לא הסכמים מאושרים. העובדים מחזיקים בהסכמים שהם טוענים שהם כן, ועכשיו להגיד אנחנו לא נפגע בהסכמים – אתה נכנס לפרשנות מה זה הסכם מאושר או לא.
גדי בן יצחק
זה ערב הרפורמה. בין כה וכה, ברפורמה אתה מבטל את הכול.
ברק שטרוזברג
מה זה לקצץ ומה זה לא לקצץ. האם קיצוץ של שעות נוספות זה קיצוץ או לא? הרי כל משרד ממשלתי מחליט מחר שהוא צריך לחסוך בשעות נוספות.
היו"ר זבולון אורלב
אף אחד לא מקצץ ב- 50% בשכר.
ברק שטרוזברג
לכן אמרתי שאני מוכן להסתכל על הקריטריונים. הסתכלתי כבר לפני הישיבה הזאת.
היו"ר זבולון אורלב
מתי אתה יכול לתת תשובה על שלושת הפרמטרים האלה?
ברק שטרוזברג
לא יודע, עניין של ימים.
היו"ר זבולון אורלב
למה ימים? אני שואל למה ימים. למה לא שעות? באמת אני שואל. למה לא שעות?
ברק שטרוזברג
כי זה לא עניין של שעות.
שלי יחימוביץ
למה לא?
ברק שטרוזברג
זה לא עניין של שעות.
שלי יחימוביץ
הכול קשור במידת הדחיפות והחירום, ואנחנו במצב חירום.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו נותנים לך הגנה מלאה שצריכים קיצוץ. אנחנו נותנים לך הגנה מלאה, פה כמה חברי כנסת חברתיים אומרים לך.
ברק שטרוזברג
אני גם לא מבין – אני מתנדב לעזור, לסייע ולבדוק את זה. בסוף יש פה ועד מנהל שיש לו אחריות נושאי משרה, כשהוא יידרש בבית-משפט מחוזי להגיד למה הוא לא עשה את הכי טוב בשביל לקצץ.
היו"ר זבולון אורלב
לא, תיכף הוא ידבר.
שלי יחימוביץ
לא, לא, הוא יידרש לעוד שאלות. מי אמר שזאת השאלה שהוא יישאל?
היו"ר זבולון אורלב
ברק, תיכף נשאל אותו.
ברק שטרוזברג
אני מוכן להתגייס, לא מוכן להתחייב על לוחות זמנים.
שלי יחימוביץ
אני לא מבינה. מי מנהל את המשא ומתן בשם ההנהלה? האוצר?
קריאות
כן, האוצר.
היו"ר זבולון אורלב
ברק, אני שואל אותך, תיכף נשאל את ההנהלה, הם לא פטורים. לפי הבנתי, המפתח זה אתה. לוּ היית אומר אני מוכן באופן חיובי לראות את שלושת הפרמטרים האלה כמסגרת לקיצוצים, עכשיו נפנה להנהלה והיינו שואלים אותה האם הדבר הזה גם מקובל – כי את צריכה לבצע את הדבר הזה, את צריכה עכשיו לראות מה הסכם, מה לא הסכם.
ברק שטרוזברג
הם עשו את זה.
שלי יחימוביץ
אנחנו באמת צריכים לדעת מה עמדת ההנהלה.
היו"ר זבולון אורלב
מה עמדת ההנהלה? עמדת האוצר היא שהם מוכנים לבדוק.
מוטי שקלאר
כבוד היושב-ראש, הגענו לשעת האמת, אי-אפשר לשחק את המשחק של רשות השידור עוד ועוד ועוד. ככה אי-אפשר להמשיך להתקיים. זה חלק מהעניין. כלומר, יש את בעיית השכר. מה אני מדבר על כך שאני לא יכול לייצר כמעט הפקות, ומה אני מדבר על כך שהלוח עוד שמונה חודשים כנראה יהיה ריק כי אין אפשרות לייצר חדשות.
היו"ר זבולון אורלב
אתה תמתין עד להבראה. אם תוך שמונה חודשים אין הסכם הבראה, אז כנראה באמת ירד מסך.
מוטי שקלאר
לא. היום. בטלוויזיה זה לא מהיום למחר, בניגוד לרדיו.
היו"ר זבולון אורלב
מר שקלאר, אני שוב אומר לך. הנחת היסוד של חברת הכנסת יחימוביץ' ושלי, שההבראה עומדת בפתח. ניתנו כאן 92%, מישהו אמר לי 85% גמור, אני מבין שיש סוגיה של הגמישות הניהולית.
מוטי שקלאר
אני לא בטוח כבר. אני הייתי הכי אופטימיסט בכל המגרש הזה של המשא ומתן, אבל מצד שני אני אומר: מה שלא הסתיים אחרי שנתיים וחצי של דיונים אינטנסיביים, ועם רצון משמעותי של האוצר – בניגוד לשנים קודמות, האוצר באמת היה מחויב לרפורמה, גם אגף התקציבים, גם הממונה על השכר – עם כל המשתמע, עם סגירת תקציב לעניין הזה, ואתם יודעים יותר טוב ממני מה זה לצבוע 800-700 מיליון שקלים לטובת רפורמה ולא לגעת בתקציב.
צבי גרזון
כן, אנחנו גם יודעים מה זה לפטר 42% מהעובדים.
היו"ר זבולון אורלב
סליחה, אדוני.
צבי גרזון
הוא מחלק לאוצר - - -
היו"ר זבולון אורלב
סליחה. אתה דיברת, לא הפריעו לך.
צבי גרזון
יש דברים בלתי נסבלים.
היו"ר זבולון אורלב
אתה תתפלא. צריך לסבול. תתפלא, אבל אתה תצטרך להתאפק.
צבי גרזון
אני באמת סובל.
היו"ר זבולון אורלב
אני מבקש ממך סליחה, אני מבין את מצוקתך. לי לא קיצצו 50% בשכר. אני הייתי נאבק בחורמה אם מישהו היה מקצץ לי 50% בשכר, ואני מבין אותך מאוד, כמו שאני מבין כל עובד שמקצצים לו 50%.
שלי יחימוביץ
גם ברק היה נאבק אם היו מקצצים לו 50% מהשכר.
היו"ר זבולון אורלב
אני חושב שזה קיצוץ לא מידתי, אבל אני מבין שיש כאן סיטואציה מאוד מורכבת ומאוד מסובכת, שגם אתה מבין אותה, שגם להם אין את כל הגמישות לעשות את הקיצוץ איפה שהם רוצים, ויש אוצר. יש כאן איזושהי סיטואציה יותר מורכבת.
קריאה
אי-אפשר לזרוק לחלל האוויר.
היו"ר זבולון אורלב
אין כאן הטובים והרעים, זה קצת יותר מורכב, יותר מסובך ממה שנראה על פני השטח.
מוטי שקלאר
אם למשל לי היה החופש לייצר קיצוץ לפי סדרי עדיפויות שלי, והייתי מקצץ חלק מהמשמרות של הטכנאים – שכרם היה נפגע אולי ב- 20%, ומטבע הדברים המקצועות האחרים היו נפגעים פחות. אבל פה מנסים לתפוס את המקל משני קצותיו. מחד, לא לגעת בהסכמים, אז גם אם אותו עובד מרוויח 30,000 או 40,000 שקלים, אני לא יכול לקצץ כי יש הסכם. ההצגה פה היא לא בדיוק מדויקת.
שלי יחימוביץ
כן אבל אנחנו דיברנו על כמה פרמטרים.
מוטי שקלאר
ואז אסור לגעת בהסכמים. התקציב קשיח, אין כמעט כסף ממקום אחר, רק ממשכורות לקצץ, אלא אם כן אני לא אשלם לבזק את ה- 50-40 מיליון שקל בשנה. תעזרו לי אתם, וזאת מלחמה שאני עושה מול האוצר – לא לשלם את ה- 22 מיליון שקל דמי תדרים. למה האוצר מתעקש שאני אשלם לו עכשיו את ה- 22 מיליון שקל, למה הוא לא יכול לוותר?
היו"ר זבולון אורלב
זה בוועדת הכלכלה.
מוטי שקלאר
אני עכשיו צריך להיות בוועדת הכלכלה, כפי שידוע, ושם אני אצטרך לשאול את השאלה הזאת, ופה אני שואל שאלה אחרת.
היו"ר זבולון אורלב
אין ספק שצריכים לקצץ בשכר – גם חברת הכנסת יחימוביץ' וגם אני לא התווכחנו על הדבר הזה.
מוטי שקלאר
אבל אין לי מהיכן, אני מודה על האמת.
שלי יחימוביץ
מוטי, יש לי שאלה אחרת. למה אתה לא מחכה שייכנס היושב-ראש החדש לתפקיד? או-טו-טו הוא הולך להיכנס.
מוטי שקלאר
האו-טו-טו הזה כבר שמונה-תשעה חודשים.
שלי יחימוביץ
למה הבהלה הזאת?
מוטי שקלאר
אל"ף, זה תשעה חודשים של או-טו-טו, כי לפני תשעה חודשים היה או-טו-טו, אני אפילו ישבתי אתו ותכננו דברים מסוימים, והמערכת המשפטית מתנהלת אחרת מאשר ועדות כאלה ואחרות. זה אחד, אני מאוד מקווה שייכנס.

אני לא יכול לחכות כרגע באמצעים שיש, שאני מחויב לקצץ 100 מיליון שקל, וכרגע הקיצוצים אולי יגיעו ל- 15% מהגירעון – אם אני אעשה את זה שנתי, כך שאני חייב להתחיל באיזשהו מקום. שלא יגידו לי: אדוני הנכבד, אמרו לך שיש גירעון, קיבלת מכתב מהממונה על התקציבים שכך אי-אפשר להמשיך ואתה חייב לגרוע מהתקציב, ואני אגיד לו לא, לא עשיתי כלום. ואם עוד שלושה חודשים היושב-ראש ייכנס? הוועד המנהל הקיים – יש לו את כל החובות והזכויות כמו כל ועד מנהל.
היו"ר זבולון אורלב
מר שקלאר, אם תעשה סימולציה של שלושת הפרמטרים ששנינו מציעים שעל-פיהם ייערך הקיצוץ?
מוטי שקלאר
אני מוכן לבחון את זה שוב. אני אשב שוב עם סמנכ"ל הכספים, נבחן את הדברים שוב ונראה. הבעיה שאין לנו מהיכן.
היו"ר זבולון אורלב
האם אפשר שתתקיים היום ישיבה עם משרד האוצר, עם סמנכ"ל הכספים, לעשות את הסימולציה הזאת ולראות אולי כאן טמון הפתרון?
מוטי שקלאר
אם תשחרר אותי מהוועדות בכנסת.
היו"ר זבולון אורלב
ואז אנחנו נפנה לוועדים להפסיק את השביתה באופן מיידי.
מוטי שקלאר
אני מוכן לבחון. היום אינני יודע אם נספיק, יש פה ועדות שרצות אתנו.
היו"ר זבולון אורלב
יש לך רק עוד ועדה אחת.
שלי יחימוביץ
אפשר לשבת בערב.
היו"ר זבולון אורלב
בשעה 11:30 אתה גומר פה את כל הוועדות.
מוטי שקלאר
גם אצלנו יש ועדות כל הזמן. יש ועדת תוכניות למשל, אנחנו צריכים לראות איך מייצרים שידורים בתקופה כזאת.
שלי יחימוביץ
אולי קודם כול לא מפסיקים שידורים, בתור שלב ראשון.
היו"ר זבולון אורלב
מר שקלאר, אם מותר לי להציע לך עצה של מנהל ותיק בשירות הציבורי. כרגע יש סדר עדיפות לדעתי שדוחה כל דבר מפניו – גם אני דחיתי דברים אחרים – זה לסיים את העיצומים, שלדעתי מסכנים את רשות השידור. אתם כנראה לא מבינים עד כמה העיצומים האלה מסכנים את רשות השידור. הם גם מאבדים את התקווה שתהיה רפורמה, כבר מאבדים את האמון, לציבור כבר אין סבלנות. למרות שאריה גולן אתמול עשה פתיח מדהים – באמת אני משבח אותו מאוד – אבל אוקיי, זה נכנס מפה ויצא משם. עם זה לא נגמר שום דבר.
שלי יחימוביץ
צריך לפתוח ככה כל תוכנית.
היו"ר זבולון אורלב
ולכן אני אומר – תנו לנו תשובה תוך 24 שעות, אם אפשר. אתה יודע מה, לא 24 שעות, עד יום רביעי. אנחנו נקבע פה ישיבה ביום רביעי בשעה 08:30 לחצי שעה כדי לשמוע מה נגמר. קחו עד יום רביעי, 48 שעות, שבו עם האוצר, תראו האם ניתן תחת שלושת הפרמטרים האלה, אני אומר לכם שלדעתי אם תהיה הסכמה שלכם, אני חושב שאנחנו יכולים לשכנע את הוועדים – למרות שזה לא תפקידנו – סותמים את החור בספינה והספינה לא טובעת, ואין עיצומים. יעשו את הכול, יעשו "רישפל" מחדש, מחדש "ריסטרט", מחדש על כל העניין הזה. אפשרי?
מוטי שקלאר
אני לא יכול להגיד לא לכבוד היושב-ראש. אנחנו נבחן את הנושא, אני לא מבטיח תוצאות.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו נפגשים. כל החבורה הזאת תקבל הזמנה ליום רביעי בשעה 08:30.
מוטי שקלאר
אבל האם אפשר לעשות תיאום עם ועדת הכלכלה?
היו"ר זבולון אורלב
אינני יודע. אמרתי לך – על-פי תקנון הכנסת, נושא השידור נמצא באחריות ועדת החינוך והתרבות. תודה רבה, הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 10:30).

קוד המקור של הנתונים