ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 17/02/2010

חוק שמירת הניקיון (תיקון מס' 16), התש"ע-2010

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים