ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/02/2010

התנהלות רשות השידור - חשש לפגיעה בשידורים ודו"ח הביקורת

פרוטוקול

 
PAGE
49
ועדת הכלכלה

15.2.2010

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 182

מישיבת ועדת הכלכלה

שהתקיימה ביום שני ב' באדר התש"ע (15 בפברואר 2010) בשעה 10:00
סדר היום
התנהלות רשות השידור – חשש לפגיעה בשידורים ודו"ח הביקורת.
נכחו
חברי הוועדה: אופיר אקוניס – היו"ר

אורי אורבך

מיכאל בן ארי

ישראל חסון

אנסטסיה מיכאלי

חמד עמאר

כרמל שאמה

נחמן שי

יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
מוזמנים
אלברט סחרוביץ' – ראש מטה השר הממונה על רשות השידור

טינה לנדסמן – יועצת השר הממונה על רשות השידור

מוטי שקלאר – מנכ"ל רשות השידור

איתנה גרגור – מבקרת הפנים, רשות השידור

עו"ד חנה מצקביץ' – יועצת משפטית, רשות השידור

מאיר קליין – מנהל חטיבת מבצעים והפקה, רשות השידור

יורם כהן – מנהל חטיבת החדשות, רשות השידור

עו"ד מורן בן ברוך – רשות השידור

יהודה סבן – משרד האוצר

עו"ד דנה נויפלד – ייעוץ וחקיקה

יעקב לוי – יו"ר ועד הנדסה, רשות השידור

רן אפרתי – יו"ר ועד טכנאי רדיו, רשות השידור

עו"ד ברוך אסקרוב – יו"ר ועד העיתונאים בתל-אביב, רשות השידור

יעקב נווה – חבר הוועד המנהל, רשות השידור

רחל קרמרמן – חברת הוועד המנהל, רשות השידור

יצחק שבו – יו"ר ועד משולב, מטה רשות השידור

תמנה עורב – יו"ר ועד האקדמאים, רשות השידור

גדי בן יצחק – יו"ר ועד עיתונאים, קול ישראל

צבי גרזון – ועד טכנאי רדיו, רשות השידור

לינדה בר – דוברת רשות השידור

ליאור יצחקי – ועדת טכנאי טלוויזיה

משה שגב – ועד טכנאי טלוויזיה

אסף אפרתי – חבר ועד עיתונות

שלמה קלדרון – נשיא לשכת המבקרים הפנימיים

מרדכי שנבל – סגן נשיא לשכת המברים הפנימיים

דורון קרני – מזכיר ארצי, ההסתדרות החדשה

חני לוז – רכזת תדמי"ת

גדי בן יצחק – חבר ועד אגודת העיתונאים

מיטל בשרי – מנהלת תחום טלקומינקציה, המועצה לצרכנות

מארק מוטיל – יו"ר פורום היועצים של הטלוויזיה החינוכית
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

התנהלות רשות השידור – חשש לפגיעה בשידורים ודו"ח הביקורת
היו"ר אופיר אקוניס
בוקר טוב לכם. אנחנו מקיימים היום ישיבה בנושא התנהלות רשות השידור – חשש לפגיעה בשידורים ודוח הביקורת. אני מנצל את ההזדמנות לשמוע סקירה על הרפורמה ממשרד האוצר עד אשר יואיל המנכ"ל להגיע לישיבה הזאת אף על פי שהוא יודע שב-10:00 נפתחת ישיבת ועדת הכלכלה, ובאופן מפתיע יושב ראש ועדת החינוך קבע בהתראה קצרה ישיבה בוועדת החינוך על העיצומים של העובדים; כאשר לכול ידוע שכבר שנים רבות ועדת הכלכלה של הכנסת עוסקת בנושא תקשורת ומרכזת את כל העיסוק בנושא תקשורת. עובדה היא שחוק אנכרוניסטי מאמצע שנות ה-60 נותן דבר אחר, אז גם בזה נטפל. אבל את כל התרגילים האלה אנחנו מכירים ואנחנו גם נטפל בהם.


אנחנו מבקשים שתקראי למנכ"ל אף על פי שביקשנו את זה לפני 20 דקות, אם הוא בכלל בוועדת חינוך, אני לא יודע איפה הוא.
חנה מצקביץ'
הלכו לקרוא לו.
היו"ר אופיר אקוניס
יפה, אז השעונים הם די מדויקים ברשות השידור.
נחמן שי
ועדת החינוך עוסקת בעיצומים?
היו"ר אופיר אקוניס
כן, ועדת החינוך עוסקת בנושא של יחסי עבודה ששייך לוועדת העבודה והרווחה. אין שום עניין חינוכי במה שקשור לעיצומים של העובדים ולביטול של מבזקי חצי או יחסי עבודה.
רחל קרמרמן
הוא לא יכול - - - בזה.
היו"ר אופיר אקוניס
ודאי שלא, הוא לא יכול.

יהודה, אני מבקש סקירה מהירה על הרפורמה, על התקדמותה. מה המצב מבחינתכם כרגע? כי אנחנו בקו פרשת מים בכל הקשור לשידור הציבורי.
יהודה סבן
לרפורמה הזאת יש שלוש רגליים, ואני אמנה כל אחת מהן. אין ספק שאנחנו נמצאים בנקודה מאוד קריטית גם בשל מצבה התקציבי של הרשות שנמצאת בגירעון תקציבי מאוד גדול שהיה גם בשנים האחרונות, אבל השנה הוא צפוי להגיע לכדי 70 מיליון שקלים. הווה אומר שהרשות לא תוכל לעמוד במחויבויות שיש לה, לפי חוק. מאחר שיש אחריות בעיקר לשר הממונה אבל גם לשר האוצר - -
נחמן שי
תחזור על הנתונים.
יהודה סבן
יש גירעון של 100-70 מיליון שקלים שצפוי להיות בשנת 2010 בתקציב רשות השידור.
חמד עמאר
מה התקציב היום?
יהודה סבן
בסך הכול כ-800 מיליון שקלים.
נחמן שי
התקציב שלה הוא כבר גירעוני כשהוא יוצא לדרך היום?
יהודה סבן
התקציב של רשות השידור לעומת רשויות אחרות, כמו הרשות השנייה שהגישה זה מכבר את התקציב לאישור שר האוצר טרם הוגש אפילו לשר האוצר מכיוון שהוא גירעוני, ואנחנו נמצאים בתהליך מול הרשות כדי לראות איך מאזנים את התקציב הזה כבר בשנת 2010. הרשות הכינה תוכנית קיצוצים די משמעותית שהיא החלה בהם כבר בשבועות האחרונים. מי שצפה אתמול בשידורי הערוץ הראשון יכול היה לראות שבשתי דקות ל-23:00 הם עברו לשדר את רשת ב'- -
היו"ר אופיר אקוניס
יורם, אתה יכול להתקרב, בבקשה, אני לא מבין את הנקודה הזאת. יורם, אתה כרגע מספר שתיים – המנכ"ל לא נמצא, אז אתה תדבר. סלח לי שאני קוטע אותך, יהודה, מה מוביל להחלטה להפסיק שידור ב-22:58 או ב-22:59?


אני זפזפתי לערוץ הראשון כי מדי פעם אני מוצא- -
נחמן שי
זה נושא הדיון?
לאה ורון
גם. כן.
היו"ר אופיר אקוניס
כל התנהלות רשות השידור. אני אקריא מחדש: "התנהלות רשות השידור – חשש לפגיעה בשידורים" – כבר אין חשש, כיהפגיעה כבר קיימת – "ודוח הביקורת" – תכף נשמע עליו. חבר הכנסת שי, זה כתוב בעברית מאוד רהוטה ומאוד ברורה. ניסחתי את הנושא- -
נחמן שי
אז שתי ועדות של הכנסת דנות באותו נושא?
היו"ר אופיר אקוניס
אני כבר אמרתי, חבר הכנסת שי, שבנושא יחסי עבודה אין בכלל שום קשר לוועדת חינוך, אבל החליט יושב ראש ועדת חינוך לקיים את הישיבה. זה ברור.


יורם, אתה יודע מהי עמדתי ועמדת החברים בוועדה שאנחנו בעד השידור הציבורי. מאוד בעד השידור הציבורי. אני מוקלט בתשדיר שמדבר, אפילו באופן אישי, על הצורך בשידור ציבורי חזק. אנחנו מוצאים את עצמנו בקיצוץ יומיומי, כולל מאתמול. אני גם שומע שמורידים בקרוב תוכניות כמו "מדד יומי" ואחרות – איך הדברים האלה נקבעים? מה הבעיה פה בעצם?
יורם כהן
התפקיד שלי זה מנהל חטיבת החדשות בפועל. אני מצר על כך שאנחנו נאלצים לקצץ בשידורים משום שכל קיצוץ בשידור הוא פגיעה בסיקור החדשותי ובעבודה החדשותית השוטפת. אם אני מוריד מהדורת לילה אני לא מעדכן את הצופים באירועים החדשותיים שקורים בערב - -
היו"ר אופיר אקוניס
"מהיום למחר" כבר לא משודרת?
יורם כהן
כן.

מה שהוביל להחלטה להפסיק לשדר ב-23:00, למיטב ידיעתי, היא ההחלטה לחסוך בשעות נוספות. ההוצאות שיש להנהלה על שכר בכלל הן מאוד גבוהות. 85% מהתקציב של רשות השידור זה הוצאות קשיחות- -
נחמן שי
- - - כי זה היה רק 80%, והגעתם ל-85%. זה שיא יפה.
יורם כהן
כאשר יש גירעון של 100 מיליון שקלים, והאוצר עומד עם חרב מעל הראש ואומר שלא ייתן לנו עוד כסף, והוועד המנהל לא מוכן לאשר תקציב גירעוני, ההנהלה נדרשה להציג תוכנית קיצוצים. הצגנו תוכנית קיצוצים, שלצערנו, היא פגיעה בשידור. כשמורידים תוכניות זאת פגיעה בשידור, אנחנו לא ששים להוריד תוכנית כמו "מדד יומי". לדעתי, כל ערוץ שדר חייב שתהיה לו תוכנית כלכלית. אפשר להתווכח על הרמה של התוכנית בגלל דלות האמצעים, אבל בסך-הכול האילוצים של הקיצוצים חייבו אותנו לקצץ בשעות הנוספות, וזאת משמעות ההחלטה לשדר ב-23:00 בלילה. אנחנו רצינו לשדר שידורים מחזוריים ב-23:00 בלילה ולא להחשיך את המסך, ולצערנו, בגלל הטכנאים שהחליטו לא לשדר- -
נחמן שי
גם את זה הם לא מרשים לכם?
יורם כהן
הם לא נתנו לשדר את הלופ עד הבוקר.
נחמן שי
אני אוהב מאוד את הגבעטרון ב-3:00 לפנות בוקר.
יורם כהן
זה יפה ומרשים, וזאת אלטרנטיבה יפה למה שמשודר בערוצים המסחריים. בסך-הכול ההחלטה לקצץ את השידורים, להוריד תוכניות, לצמצם במשמרות ובכוננויות נובעת מרצון לקצץ כמה שיותר. תוכנית הקיצוצים של ההנהלה – צעדי החירום – מדברת על שליש מ-100 מיליון, כי אי אפשר להגיע. אם לוקחים בחשבון שאנחנו בהוצאות קשיחות של 85% מתקציב הרשות זה אומר או לסגור את ערוץ 1 או לסגור רשתות.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
מה זה רשתות?
יורם כהן
רשתות רדיו.
היו"ר אופיר אקוניס
כבר היינו בישיבה הזאת ואמרנו שאין שום סגירה של רשתות, ואין פגיעה באינטרס הציבורי. תסביר לי, יורם, האוצר מביא לקיצוץ בשידור – למה שלא תקצצו בדברים אחרים? למה אתם מיד הולכים על הורדת "מדד יומי" ותוכניות אחרות, הפסקת שידור ב-23:00? סגירת רשתות רדיו כבר סיכמנו שלא יהיה. זאת אומרת האוצר אשם, לא הנהלת רשות השידור.
יורם כהן
אני לא מאשים את האוצר.
היו"ר אופיר אקוניס
אתה מדבר על המגבלות התקציביות.
יורם כהן
אני לא מאשים את האוצר. אני אומר שלמרות כל תוכנית הקיצוצים הזאת וצעדי החירום אנחנו משתדלים לא לפגוע בתוכניות המשמעותיות של הערוץ, כמו "מבט שני", "מבט לחדשות", "יומן" ומגזינים אחרים שיש לנו שמשודרים בפריים-טיים, כמו סרטי תעודה שלא פוגעים בהם. אני מסכים איתך שזה לא בריא, זה חמור מאוד לא לשדר ולהוריד תוכניות. אבל אי אפשר לעבוד בתנאים האלו. אני מנהל חדשות שצריך לעבוד בתנאים של שנות ה-60 מול ערוצים מסחריים מעולים- -
נחמן שי
מה אתה רוצה מאתנו?
יורם כהן
אני לא בא אליכם בטענות. סיקרנו פגישה בהסתדרות של משא ומתן על עתיד הרפורמה. צלם של ערוץ 2 מגיע לבד, מראיין את עופר עיני, ומערוץ 1 הגיעו ארבעה עובדים.
נחמן שי
זאת התקדמות כי פעם יצאו שישה.
יורם כהן
אני לא מלין על כך, זה על-פי הסכמים. אני לא בא בטענות לוועדים, אבל זה לא הגיוני. בשידורי חדשות אם לא נהיה עכשוויים, אם לא נגיב מהר, אם לא נשתמש בכל האמצעים הטכנולוגיים שהיום כל ערוץ אחר משתמש בהם, אנחנו לא יכולים להיות גוף שמאתגר אותם.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
אז לא הבנתי, אתה בעד הטובים או בעד הרעים?
יורם כהן
אני בעד השידור הציבורי.
היו"ר אופיר אקוניס
השידור הציבורי נפגע. בסופו של דבר השיח בחדר הזה הוא מאוד חשוב, והוא אפילו כמעט מרתק, אבל בסופו של דבר יש מאות אלפים שיושבים בבתים – ובלי להעליב, חלילה – רובם אנשים מבוגרים, כי זה כרגע קהל היעד של שידורי הערוץ הראשון ושל רשתות הרדיו, כולל רשת ג' וכולל הרשתות הצעירות יותר כביכול. אני גם מניח שהם שילמו אגרה בזמן, והכול בסדר גמור. מה שקורה הוא שהם בסופו של דבר נפגעים. אולי רוצה לראות הגברת כהן מחדרה "מהיום למחר" ב-23:30 בלילה, והיא לא תראה. בסופו של דבר היא הנפגעת. אז הוויכוחים שלכם עם האוצר הם מאוד מעניינים. הדבר הראשון הוא פגיעה בשידור.
יורם כהן
אין אלטרנטיבה. אנחנו קיצצנו רק בשליש ממה שהיינו צריכים לקצץ. אנחנו רוצים לשדר כמה שיותר, אבל מצד שני חייבים לקצץ. אין לנו תקציב מאושר.
היו"ר אופיר אקוניס
כי לא העברתם.


יהודה, אתה מחכה עדיין- -
רן אפרתי
- - - משנת 2007 ברשות.
יהודה סבן
התקציב של הרשות לא מגיע ממקורות של משרד האוצר, אלא מאגרה ומתשדירי חסות או פרסומות ברדיו. מאחר שיש גירעון ברור בתקציב של הרשות בשנת 2010 הרשות נדרשת לבצע התאמות בתקציב שלה, אין לה ברירה אחרת. אי אפשר להאשים לא את המנכ"ל ולא מנהלי השידור – הם חייבים לבצע קיצוצים כדי לעמוד בתקציב.
היו"ר אופיר אקוניס
חבר הכנסת שי, אתה רצית להעיר משהו תוך כדי הדברים של יורם. בבקשה.
נחמן שי
בעוונותיי אני מכיר את הרשות הזאת יותר מדי טוב מכל מיני תקופות קודמות, כולל מתקופה שבה הייתי יושב ראש הרשות, וגם כשעברו 10 שנים מאז אני מרגיש שלא עבר יום אחד. הכול נשמע אותו דבר, כולל הדיספרופורציה העצום הזה בין ההשקעה בעובדים ובכוח אדם שמבוססת על הסדרים והבנות וכוח אדם מעולה מול חלק מזערי שמיועד להפקות ולתמונה שנראית בסופו של דבר על המסך. הרדיו הוא סוגיה אחרת בפני עצמה, אבל גם בה יש בעיות של כוח אדם עודף עם כל המשתמע מכך. גם היום אני לא רואה שום דבר שעומד לקרות שם. שמעתי על רפורמה שלא זזה לשום מקום; היא הייתה או-טוטו באוויר, אבל אני יכול להגיד לכם שהיו הרבה "או-טוטו" כאלה, ואף אחד לא הגיע לידי בשלות. גם לגבי הרפורמה הזאת יש לי חששות כבדים שהיא לא תיקח אותנו לשום מקום. גם הסיטואציה שהרשות מגישה תקציב שמלכתחילה היא יכולה לעמוד בו, והאוצר לא מאשר או כן מאשר – מה זה משנה, בסוף הוא יאשר את מה שיאשר, ובסוף השנה יהיה גירעון, וכך יחפשו.

הפגיעה בצופים וגם במאזינים היא בלתי נסבלת- -
היו"ר אופיר אקוניס
מאה אחוז. אין על זה ויכוח.
נחמן שי
זה בלתי נסבל, ולכן יכול להיות שצריך לשקול להציע להקטין את שתי האגרות – גם את אגרת הטלוויזיה וגם את אגרת הרדיו – בפרופורציה הנכונה לפגיעה בציבור. לנו יש אינטרס אחד – טובת הציבור.
היו"ר אופיר אקוניס
ומה יעשה מי שכמוני שילם כבר את כל האגרה מראש?
נחמן שי
יזכו אותך בשנה הבאה.
היו"ר אופיר אקוניס
אה, אני אזוכה בשנה הבאה.
נחמן שי
האינטרס שלנו הוא קודם כול להגן על קהל הצופים והמאזינים. אם הם מקבלים שירות פחות טוב צריך לחשוב איך מחזירים להם את הכסף, כי הם שילמו.
היו"ר אופיר אקוניס
המנכ"ל נכנס.
נחמן שי
שנית, הממשלה שיש לה עניין רב בשידור כי היא עושה הרבה דברים כדי להיות מעורבות, כולל בתכנים שלו, צריכה לקחת על עצמה אחריות. אני לא רואה גורם אחר. אני לא אוהב את הרעיון הזה, אבל היא שם, היא מחזיקה בידיה את המפתח לרפורמה, היא מחזיקה בידיה את המפתח למינויים, היא מחזיקה בידיה הרבה מפתחות. היא לא תוריד אותם, אגב, ולכן אני גם חושב שכל החוקים שדובר עליהם לא יבשילו לחוק משמעותי מבחינת עצמאות רשות השידור. לכן האחריות נופלת בסופו של דבר לפתחה של הממשלה. אתה יכול להירגע, לא רק הממשלה הזאת, אלא גם קודמותיה – אם זה עוזר לך. אבל כרגע זאת הממשלה הזאת, והיא בסופו של דבר נושאת באחריות למה שקורה ברשות השידור.
היו"ר אופיר אקוניס
נמצאים כאן בישיבה כל הטכנאים, כל הוועדים וההנהלה. האם אנחנו יכולים לצאת מפה עם הסכמה בקונצנזוס, גם של הוועדים. אי אפשר על גבם של הצופים והמאזינים לקיים השבתות, ואי אפשר לקיים, אדוני המנכ"ל, לקיים ניסיונות להשבתות מגן. אנחנו לא בשנת 87', אנחנו במנהרת זמן בשנת 2010. היום אין יותר שביתה של 52 יום שבהם רשות השידור פוסקת מלתפקד. היום עוברים לערוצים אחרים. זה מה שיקרה. זאת תהיה בריחת צופים יומיומית, וזה קורה, לצערנו. אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים שידור ציבורי חזק. האם כולם יכולים להודיע מסביב לשולחן הזה שמפסיקים את העיצומים? לא יכול להיות שאותה גברת כהן מחדרה שרוצה לצפות ב"מהיום למחר", לא רואה או מישהו אחר- -
נחמן שי
גברת כהן היא התגובה ל"שרית הספרית" שהייתה פעם בערוץ 2.
היו"ר אופיר אקוניס
לא, זה תגובה למשהו אחר – למסעודה משדרות של אלכס גלעדי מתחילת השידורים של הערוץ השני.


או רוצים לשמוע מבזקי חצי כי רשת ב' היא רשת שמשדרת חדשות 24 שעות ביממה. לא שומעים כי מחליטים להודיע בתחילת השידור שאין מבזקי חצי. עוד מעט גם לא יהיו מהדורות עגולות, שזה יהיה בכלל דבר חסר תקדים.

אני פשוט מבקש גם מהוועדים וגם מההנהלה להודיע פה עכשיו שכל הדבר הזה מופסק מיד. העיצומים האלה לא עוזרים לכלום, ההתנגשות הזאת לא מועילה לשום דבר. היא לא מקדמת את הרפורמה בפרומיל, כלום היא לא עושה. תכף נדבר על הכספים שאתה הזכרת כי יש רשימה ענקית בתוך דוח הביקורת הפנימית שאפשר היה אולי למצוא כספים כך שהשידור אולי לא ייפגע.


גדי, אתה רוצה אולי להודיע בשם הוועדים – להפסיק את כל ההשבתות האלה?
גדי בן יצחק
קודם כול אני מבקש סליחה על כך שאיחרנו כי היינו בוועדת החינוך שעסקה באותו עניין, ולא יכולנו לקום ולצאת כולנו יחד כי זה לא מנומס, למרות שאולי זה היה משרת את העניין כי זה היה סוג של עיצום.

בשם ועד הרדיו של עיתונאי "קול ישראל" דיברת על הפסקות חצי. ניסינו את העיצומון הזה בהרבה מאוד ייסורי מצפון כי התפקיד שלנו הוא להביא חדשות למאזין ולא למנוע מהם. כמעט לא שמענו כלום, ומיום חמישי ועד עכשיו לא היה שום עיצום. שלחתי מכתב למנכ"ל רשות השידור ולמנהליי וביקשתי שנפתח בהידברות – לא קיבלתי שום תשובה מהם על כלום. אני חייב לומר שהעיצום הזה לא בא בגלל הרפורמה, אלא למרות התמשכות הרפורמה. אנחנו מוכנים בכל רגע לדון על הרפורמה, קרובים מאוד לסיים ממה שנוגע לנו, את ענייני הרפורמה. יש דברים שהם לא סגורים, אנחנו לא שולטים לא בקצב המשא ומתן לרפורמה, לא במיקום, לא במהות אפילו מכיוון שאנחנו באים למשא ומתן כשאנחנו נקראים, ולא נקראנו מזמן, והעסק נמשך. אפילו אם העובדים יגמרו את כל ההסכמים שקשורים בהם: הסכמי שכר, הסכמי עבודה וקיצוצים בכוח האדם שהסכמנו להם, ללא תקדים – 42% מהיקף העובדים ב"קול ישראל" – עד אז עדיין נשארים שני דברים קטנים של הרפורמה שקשורים לצד הזה של השולחן: מבנה רשות השידור ושינויים חוקתיים שיבטיחו את האיתנות של העניין הזה. ולא זז כלום. העיצומים הם בגלל פגיעה קשה בשכר העובדים שממשיכים לעבוד כתמול שלשום.
ישראל חסון
ברמה האינפורמטיבית מתי בפעם האחרונה ישבו איתכם בדיון בסוגיית הרפורמה?
גדי בן יצחק
לפני כשבועיים וחצי-שלושה הייתה פגישה אחת של עורכי הדין שלנו.
קריאה
עשרים ומשהו בינואר.
היו"ר אופיר אקוניס
מינואר.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
יכול להיות שיש רפורמה, ואף אחד לא יודע?
היו"ר אופיר אקוניס
תודה, גדי. רן, בבקשה.


דרך אגב, אני לא מבין מה זה העיצום הזה שבו לא מעלים על קו הטלפון. רק ההמצאה הזאת היא המצאה מרתקת, אני חייב להגיד לך. יצא לי להתארח פעם אחת באולפן הרדיו, ומאוד נהניתי, אבל עדיין – מה הרציונל?
קריאה
הרדיו לא נשמע אף פעם טוב כמו שהוא נשמע היום. אתה לא שומע לא אנשים מדברים מהשירותים ונותנים כתבות- -
נחמן שי
האמת, אתם צודקים.
היו"ר אופיר אקוניס
אתה היית אתמול, חבר הכנסת שי? שמעתי אותך.
נחמן שי
אנחנו היינו בתקופה שאסור היה לעשות הקלטות חוץ לבד בלי טכנאים. היום כבר הלכנו קצת קדימה.
רן אפרתי
היינו בנקודה שכבר כולם חשבו שהרפורמה הולכת לקרום עור וגידים ולהגיע להבנות מסוימות, אבל אז קיבלנו טפיחה על הפרצוף כשאמרו – מקצצים. אין מה לעשות, אמרו, צריך לקצץ 100 מיליון. כולם מבינים שזה נעשה בשביל להצליף עם השוט לעשות מחטפים של הרגע האחרון. בעניין הזה אני מאשים יותר את האוצר מאשר את ההנהלה כי אם מחייבים את ההנהלה לקצץ היא מקצצת, אולי בחריצות יתר במקומות מסוימים, אבל היא מקצצת.

בעניין הזה אנחנו לא מבינים את העיתוי. העיתוי הוא אומלל. הם למעשה גרמו לדבר הפוך: למשבר ברשות השידור בכל הסקטורים. האוצר מבחינתו, לפי ההרגשה שלנו, לא מעוניין ברפורמה. ברגע שהם התחילו במהלך מהסוג הזה הם, למעשה, טרפו את הקלפים. הרי אתה תסכים איתי, שאם מחר אני אבוא אליך או לכל אחד מהחברים המכובדים פה, ואני אגיד לך שאני מקצץ לך 50% בשכר מהיום, אתם לא תשבו בשקט. 50% מהשכר קיצצו לאנשים אצלנו, לטכנאי הרדיו. עוד לא היה לזה תקדים במשק בשום מקום, במיוחד בסיטואציה כזאת שעומדים להגיע לסיכומים על רפורמה כזאת דרקונית שעושים לעובדים.
חמד עמאר
יש עודף כוח אדם בטכנאים?
רן אפרתי
יש מחסור בכוח אדם של טכנאים.
קריאה
מחסור עצום.
היו"ר אופיר אקוניס
אתם לא מוכנים להפסיק את העיצומים.
רן אפרתי
אנחנו מוכנים. הגענו לסיכום עם ההנהלה בישיבה בין ועד הטכנאים לבין הנהלת רשות השידור, עם מנהל הרדיו והמנכ"ל. הגענו לסיכום מסוים שאנחנו יורדים מכל העיצומים שלנו, והם חוזרים בהם מחלק גדול מהקיצוצים שהם עשו, אבל למחרת הם חזרו אלינו והודיעו שהאוצר לא נותן להם אפשרות לעשות את זה.
היו"ר אופיר אקוניס
תכף נבדוק את זה.
רן אפרתי
אני רוצה להבין דבר מאוד פשוט. האוצר היום מנהל את רשות השידור; מחר הוא גם יקבע לנו מה קורה בתוכן – את מי לשדר ואת מי לא. באמת, זה כבר עבר כל גבול הסיפור הזה.
כרמל שאמה
אנחנו מבזבזים יותר מדי זמן על החלק הזה.
היו"ר אופיר אקוניס
סיימנו את החלק הזה.
יעקב לוי
היינו בוועדת החינוך, אז אני לא יודע לאן אתם מובילים.
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו מובילים לחלק ב' של הישיבה שהיה אמור להיות חלק א' של הישיבה, אבל פשוט חיכינו למנכ"ל אז אנחנו הפכנו את הסדר. תעיר את הערתך, בבקשה.
יעקב לוי
אני מוועד הטכנאים בטלוויזיה. 90% מהמטרות הושגו, 42% מהעובדים מפוטרים. אנחנו הארגון היחיד שקיים במדינה שמוכן לוותר על 18% מהשכר שלו. בכל מקום שיש רפורמה יש תוספות שכר. אנחנו היחידים שהסכמנו לשעון נוכחות, מה שלא היה עד היום. יותר מזה, ההנהלה תקבע את הציוות ואת הכול. מה נשאר? דבר אחד – גמישות ניהולית. בשם הגמישות הניהולית רוצים למחוק את כל המקצועיות שלנו. ההנהלה החליטה על פיטורים רוחביים של 42% עם ההסתדרות, ופתאום הם גילו שברגע שמקצצים 42% חסרים להם הרבה עובדים, ודווקא במקצועות הטכניים.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה, הבנו. אני אגיד לך מה הבעיה של רשות השידור. אתה רוצה לדעת מה הבעיה? אני אגיד מה הבעיה, ונעבור לחלק ב'. עכשיו אני מחזיר את הדיון לחלק א'.

אנחנו ביקשנו לקיים את הדיון על רשות השידור, קודם כול בעקבות פרסום על דוח פנימי שהגיע לעיתון הכלכלי "גלובס". אנחנו ביקשנו ביום רביעי אחר-הצהריים ממנכ"ל רשות השידור חלקים מתוך דוח הביקורת הפנימית מספר 28 שמתייחס בעיקר לשנת 2008, ואתה טוען, חבר הכנסת שי, שקיבלת את החומר אחר הצהריים והיום. הדבר איננו קשור לוועדת הכלכלה של הכנסת, לא למנהלת הוועדה וצוותה המסור, אלא ללשכת מנכ"ל רשות השידור שהעביר אלינו רק אתמול בשעת אחר-צהריים מאוחרת את הדוח הזה. אז קודם כול, קיבלת תשובה לטענה שלך.

לגבי הדוח עצמו שחלקים ממנו עברו לוועדת הכלכלה ולחברים בה. הדוח עוסק בנושאים רבים מאוד ומגוונים שלצערי, מגלים התנהלות בעייתית בהנהלת רשות השידור, בעיקר בשנת 2008, כפי שאמרתי. הנושאים הם מגוונים: רכישות ושכירויות, ציוד טכני, התקשרויות בעייתיות עם יועצים חיצוניים שתפוקתם לא ברורה, העסקת עובדים ללא מכרז, הארכת התקשרות עם עובדים, חלוקת כלי רכב על-פי שיקולים לא מקצועיים. אני תכף אתן לנציגים של לשכת המבקרים הפנימיים להתייחס, וכמובן לך, המנכ"ל וגם לחברי הכנסת- -
לאה ורון
- - -
היו"ר אופיר אקוניס
מוטי, אולי באמת תרשום את הנקודות להתייחסות.
לדוגמה, "הדובדבנים שבקצפת"
גם דוח מבקר המדינה מצביע על ליקויים בהעסקת יועצים ברשות השידור, וגם הדוח הפנימי. הדוח מציין העסקת שבעה יועצים שלא ברורה תפוקתם והצדקת העסקתם, ואנחנו בוודאי נשמע מה מספרם כיום.

שאלה שנייה – שכירת חברת הייעוץ TASK. יורם, אתה מדבר על מחסור בכסף, ולכן אתה צריך לקצץ ב"מדד יומי" וב"היום למחר", ויש עכשיו שקופיות. אני ממש מרגיש עכשיו ב-1985 – זה מדהים, השקופית הזאת. כשראיתי אותה העליתי את הרייטינג אתמול.

שים לב – 7 מיליון שקל לשכירת חברת הייעוץ TASK כדי לבנות מבנה פרוצדורלי שההנהלה דחתה. לא הוצגו מסקנות ביניים. דרך תכנון – על-פי השלבים; העסקת המאמן האישי – 145 אלף ₪ – זה לא מעט, זה כמה תוכניות של "מדד יומי"; 145,778 עבור 20 ימי עבודה; איחור בחתימה על חוזה או עבודה ללא חוזה במשך 8 חודשים; אי עמידה בחוזה – סעיפים רבים שלא קוימו. עוד דברים: רכבים צמודים, תלונות מעובדים שחלוקת הרכבים הצמודים נעשית משיקולים אישיים, עבודה בשבת, מספר גבוה של מועסקים – 400 עובדים בשבת. אני לא מכיר ערוץ מסחרי שמעסיק 40 עובדים בשבת. מעסיקים הרבה פחות.
כרמל שאמה
טוב שמנחם מוזס לא נמצא פה.
היו"ר אופיר אקוניס
כן. זאת כבר החלטה של ממשלת גולדה מאיר, לשדר בשבת, ומאז ההחלטה לא שונתה.


התנהלות כספית לקויה, הקדמת תשלומים לספקים, בעיות בניהול חשבונות הבנק, תשלומי יתר לספקים ללא בדיקת חשבונות, ניצול מזערי של ניידות בסופי שבוע, בעיות בשכירויות ורכישות של ציוד טכני וכדומה.

ברור כשמש שבשנת 2008 ההתנהלות הייתה יותר מלקויה. זה לפי הדוח הפנימי, וזה עוד רק תקציר שלו. אני אתן לך, אדוני המנכ"ל להתייחס, אבל קודם חברי הכנסת. חבר הכנסת כרמל שאמה, בבקשה.
כרמל שאמה
תודה רבה, אדוני היושב ראש. ראשית אני רוצה להודות לך שנענית תוך זמן קצר לבקשתי לקיים ישיבה בעניין. אני קודם כול בא בהאשמה כלפי חברי הכנסת. בזמן הקצר שאנחנו פה, אדוני היושב ראש, באנו בצעדים גדולים לקראת רשות השידור: ייקור האגרה רק השנה, שאפשר לקרוא לזה הקפאת הפחתה שנקבעה מראש. אנחנו בעצם אישרנו להם ייקור של האגרה. אני שומע וקורא שרשות השידור החלה השנה לגבות מחדש מקשישים אגרה. כל זה כשאני שם את המראה ורואה מה קורה בשנת 2008, על-פי ממצאי דוח הביקורת, שהם חלקיים, אז אני לא רוצה לדעת מה התמונה הכללית.

יותר מכך, כאשר מגיעות אליי גם חלק מהטיוטות של 2009, אני גם רואה שאין שינוי במגמה – להפך, החגיגה נמשכת. כשאני רואה את כל הדברים האלה אני מרגיש רע מאוד. לא יכול להיות שאזרחי ישראל ישלמו אגרה. כולנו יודעים מה התחושה של אזרחי ישראל כלפי אגרה, ולא כולם מבינים את השיקולים של השידור הציבורי, שהוא חשוב, אבל הציבור מסתובב עם תחושה לא פשוטה, כי אנחנו דורשים ממנו לשלם ומכניסים יד לכיסו. השנה גם הכנסנו יד לכיסם של הקשישים, ייקרנו את האגרה במקביל להתייקרויות אחרות במשק – אנחנו עשינו הכול ומנסים לקדם את הרפורמה כדי שרשות השידור תעמוד על רגליים איתנות גם מול הערוצים המסחריים.

אבל כאשר אני קורא את הדברים שכתובים בדוח הביקורת אני לא יודע אם באמת יש מולנו רשות שידור שמשרתת את המטרה.
ישראל חסון
מי מנהל את רשות השידור?
נחמן שי
הממשלה.
היו"ר אופיר אקוניס
חבר הכנסת שי, עם כל הכבוד לך, הממשלה לא מנהלת את רשות השידור. אמור לנהל אותה שני גופים אמורים- -
ישראל חסון
מי היושב ראש?
קריאות
- - -
היו"ר אופיר אקוניס
סליחה, חבר הכנסת כרמל שאמה בזכות דיבור. המנהל הכללי של רשות השידור מנהל את רשות השידור. דוח 2008 מתייחס למצב שבו היה יושב ראש בשם גביש.
כרמל שאמה
הדיון הזה הוא לא של קואליציה-אופוזיציה- -
היו"ר אופיר אקוניס
אין על זה ויכוח.
כרמל שאמה
- - משלמים את האגרה גם אנשים שתמכו במפלגות שישבו באופוזיציה וגם מפלגות שנמצאות בקואליציה. תצאו מזה.

כששמעתי את הפירוט הארוך של כבוד היושב ראש לגבי דברים מתמיהים, ואני יכול לשלוף מהזיכרון עוד דברים, אז אני אומר לכם, אנחנו צריכים לבוא קודם כול בטענות לעצמנו; אנחנו צריכים להעמיד אותם במקומם, ויפה שעה אחת קודם. לא יכול להיות שהדברים שמפורטים ימשיכו יום אחד נוסף. זאת לא רשות שידור. זאת לא רשות שידור שמשרתת את מטרתה, זה יותר דומה לקיסרות של הפקרות. כשאני רואה שיקולים אישיים בחלוקת הטבות, כשאני רואה מיליון וחצי ₪ תשלום למוניות כשאין קשר בין הזמנות למוניות לבין הבקשות של המוניות; כשאני רואה אדם שדיווח נוכחות, אבל המנהל שלו אומר שהוא לא ראה אותו במשך 10 שנים – אני קראתי דברים כאלה בדוח הביקורת. אלה דברים שאנחנו צריכים להחליט מה אנחנו עושים אופרטיבית.

אדוני היושב ראש, אני מאמין שאתה צריך לקחת את זה צעד אחד קדימה, אתה צריך להוביל את זה כדי שזה לא יישאר כאילו כל אחד מאתנו הוציא קיטור וטען טענות, הישיבה ממשיכה, המצלמות כובו, ואנחנו ממשיכים. אנחנו עוברים מדבר לדבר, והדבר הזה צריך להיגמר היום עם מסקנה. תודה רבה.
היו"ר אופיר אקוניס
אני אשאל אותך שאלה, ואם תענה לי בחיוב אני אשמח, כי נדמה לי, על-פי החלק הקטן, שמבקר המדינה צריך לעסוק בעניין הזה.
כרמל שאמה
אני תומך בכיוון הזה.
אורי אורבך
- - -
היו"ר אופיר אקוניס
אם היית מכיר את רמת הדיבור בינינו לא היית מדבר על חזרות. אז אל תייחס לנו דברים.
אורי אורבך
- - -
היו"ר אופיר אקוניס
לא. שאלתי. אתה רוצה שאני אשאל אותך? האם אתה חושב שהדברים צריכים להיבדק על-ידי מבקר המדינה?
אורי אורבך
אנחנו צריכים להחמיר עם הערוצים המסחריים, יותר משאנחנו מחמירים עם הערוץ הציבורי.
היו"ר אופיר אקוניס
אין שום קשר. מה זה קשור בכלל?
אורי אורבך
- - -
היו"ר אופיר אקוניס
התשובה היא "לא". תודה.


חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה.
חמד עמאר
אדוני היושב ראש, דיברתי איתך לפני זה. לא יכול להיות שנקבל את הדוח ב-8:40 בבוקר כשאנחנו כבר בדרכים- -
לאה ורון
את החלק השני.
חמד עמאר
אני מבקש לקבל דוח כזה כבר בסוף השבוע שעבר, ואז יש זמן לקרוא את זה.
היו"ר אופיר אקוניס
אני אחזור ואומר: אנחנו ביקשנו ממנהלת הוועדה לקבל כבר ביום רביעי אחר הצהריים את מה שאפשר לפרסם מתוך הדוח. כלומר אם היה מגיע ביום חמישי בבוקר, בוודאי היה מופץ מיד, רק שהוא הגיע אתמול לפנות ערב. זה היה סדר הדברים. אין פה בעיה בבניין הזה או אצל מנהלת הוועדה או צוותה או אצלי, זה היה צריך להתבצע בידי הנהלת רשות השידור.
חמד עמאר
אני מקבל.

אדוני היושב ראש, אני בעד שידור ציבורי. יש חשיבות רבה לשידור הציבורי מכל ההיבטים. אבל תהיה רשות שידור, תהיה אגרה, ובסוף לא יהיה שידור. זה הולך בכיוון הזה. אם לא ניכנס לעומק, ואם אני שומע ממנהל החדשות ש-80% מההוצאות הן הוצאות קשיחות של משכורות- -
יורם כהן
תדרים, שכירויות, חובות.
חמד עמאר
- - אם אנחנו לא נקצץ בנושא הזה לא נוכל להתקדם. אנחנו נשב בעוד חודש-חודשיים, שנה-שנתיים, והכנסת ה-19 תשב ותדון באותו נושא, ולא יהיה לנו שידור ציבורי.


אני קראתי קצת מהדוח. אם משלמים למוניות חצי מיליון שקל עודף בשנה, אז סימן שיש הרבה כסף; אם במקום לקנות ציוד, שוכרים אותו באותה עלות שאפשר לקנות, אז צריך לבדוק את הנושא; בכל מקום מסודר יש שני מועדי תשלום – 1 בחודש ו-15 בחודש, אבל פה אנחנו רואים שיש 18 מועדים שונים לתשלום – לא יכול להיות שכל יום אתה יכול להוציא תשלומים; אם אין נוכחות של עובדים, ואין הדפסת כרטיסים, ואין מעקב אחרי זה – לא יודעים מי עובד ומי לא, אבל יודעים שבסוף החודש יש משכורת, וזה מה שחשוב – כאן חייבים להיכנס לעובי הקורה ולקדם את הנושא. תודה רבה.
היו"ר אופיר אקוניס
בעניין הדוח הפנימי נשמע תכף התייחסות של לשכת המבקרים הפנימיים. לדעתי, יש בו חלק שאנחנו בכלל לא יכולים לעסוק בו. לכן יש גוף הרבה יותר חזק ומשמעותי במדינת ישראל שהוא גוף עם יכולות – מבקר המדינה. לדעתי, וחבר הכנסת שאמה יצטרף לדעתי, שהוא הגוף המוסמך לחקור את הדבר. אגב, אנחנו לא יושבים כאן כוועדת חקירה, אלא כוועדת כלכלה שכל תחום התקשורת תחת פיקוחה במדינה כבר שנים רבות, ואנחנו רוצים לסייע לשידור הציבורי. אין לנו פה דבר וחצי דבר אישי.
מוטי שקלאר
- - - לסייע.
היו"ר אופיר אקוניס
מאה אחוז, ברור כשמש.


חבר הכנסת ישראל חסון, בבקשה.
ישראל חסון
תודה רבה לך, אדוני היושב ראש. אני מתקשה להרגיש גאה בדיון הזה. אני לא מבין על מה הדיון. יש לי פה תחושה שבהזדמנות זו שאנחנו חובטים במוישה, בוא נשחט עוד קצת ובוא נחתוך אותם.
תסתכל על הדיון
אין פה נציג אוצר, אין נציג משרד התקשורת, והשאלה היא מאיפה אתה מתחיל למדוד את העניינים- -
לאה ורון
נציג האוצר יצא לחצי דקה.
היו"ר אופיר אקוניס
משרד התקשורת לא אחראי על רשות השידור. אבל ראש מטה שר ההסברה נמצא פה וגם דנה נויפלד נמצאת פה וגם יהודה סבן נמצא פה, ומשרד התקשורת לא אחראי על רשות השידור.
ישראל חסון
אני רואה אותם.

אוקיי, אני הבנתי את הדקדוקים.
היו"ר אופיר אקוניס
זה לא דקדוק.
ישראל חסון
הבנתי. אני לא מסתכל על זה קואליציה-אופוזיציה, אני מסתכל על זה עניינית. אדוני היושב ראש, אני יושב בדיונים האלה כבר 4 שנים. יושב ראש לרשות השידור כבר אין למעלה משנה.
אלברט סחרוביץ'
פחות משנה. מיוני.
ישראל חסון
סליחה, במשך 7 חודשים, מיוני, אין יושב ראש לרשות השידור. הוועדה הזאת לא שמעה אפילו קצה-קצהו מה הפער ברפורמה. תחדד לי מה הפער ברפורמה. אותו פער נמצא כבר 4 שנים. תקנו אותי אם אני טועה. מוטי, אני טועה?
מוטי שקלאר
בנושא העקרוני של הניהול של הסכמי העבודה שזה מביא חלק מבעיות הביקורת, אתה צודק.
ישראל חסון
נכון, אני צודק.

אף ממשלה לדורותיה לא הסכימה להניח על השולחן הצעה לפתרון, ובטח ה"אין נציג אוצר" שאיננו פה.
דנה נויפלד
הוא פה.
ישראל חסון
כן, אני יודע. גם אני הייתי ככה נוכח כל בית ספר התיכון שלי, ומשום מה לא נתנו לי תעודת גמר.
היו"ר אופיר אקוניס
מה כל זה קשור לדוח הביקורת הפנימית, חבר הכנסת חסון?
ישראל חסון
משום שאנחנו יושבים פה ואומרים לבן אדם שאמור לנהל משהו שבעיניי הוא משהו בחזקת משימה כמעט בלתי אפשרית בתנאים שאנחנו מטילים על הכתפיים שלו. זה בחזקת משימה כמעט בלתי אפשרית משום שהוא מחזיק היקף של 85% הוצאות קשיחות, כלומר תגזור מזה כמה אנשים או בעיות ניהוליות יש לו שהוא לא מסוגל לקבל בהן החלטות בכלל. זה עובדים, זה הוצאת מספר גדול מאוד של עובדים לפרישה. והממשלה מתעקשת לא לקבל החלטה.

ואז אנחנו באים ושואלים אותם איך כל הסימפטומים האלה קורים. עכשיו עשינו ערב רב של דיונים – מה הערב רב של הדיון? נפל לידינו דוח ביקורת פנימי. אין לי שום ספק שבתנאים שהם אמורים לנהל את הביזנס שלהם היכולת שלהם לנהל את זה בצורה יעילה ונכונה, היא קטנה מאוד. הממשלה – גם זאת, אבל לא רק זאת – מתעקשת לא לקבל את ההחלטה שתגרום לשידור הציבורי לשרוד. נקודה. היא לא מוכנה להידיין, וכרגע היא מנהלת את המשא ומתן בצורה כוחנית מולם. אז אפשר לשבת פה עכשיו ולהביא את המנכ"ל – שאני רואה אותו כבר 4 שנים עושה מאמצים כנים לנווט את הספינה הזאת – ולהרביץ לו בכל הזדמנות. בואו נראה כל אחד מאתנו מנהל עם 50% כוח אדם עודף. והממשלות לא מוכנות לקבל את ההחלטה, אז יפה מאוד לשבת ולהגיד: 70 מיליון שקל ודוח ביקורת - -
היו"ר אופיר אקוניס
מה זאת אומרת "יפה מאוד"? מה זה? זה כסף ציבורי, סלח לי. חבר הכנסת ישראל חסון, סלח לי, אני רוצה לשמוע מהמנכ"ל למה שכרו את TASK ב- 7 מיליון שקל; מדוע הועסק מאמן אישי ב-146 אלף שקל; מדוע יש רכבים צמודים, ולפי אלו קריטריונים הם ניתנים כאשר בסופו של דבר מי שמשלם את הכסף זה אנחנו – אני כבר שילמתי את האגרה, כפי שהודעתי קודם, אז אני בכלל במצב מצוין – ואחר כך אתה אומר שיש בעיה עם הממשלה ועם הרפורמה. אנחנו עוסקים כרגע בעניין הזה. אתה יודע שב-7 מיליון השקלים האלה ובמאות אלפי שקלים יכלו לשדר עוד שבוע או עוד שבועיים או עוד חודש את "מהיום למחר" או את "מדד יומי".
ישראל חסון
אדוני היושב ראש, הדיון שלך פה הוא מעורב: האחד זה נושא הקיצוץ בשידורים והשני זה דוח הביקורת- -
היו"ר אופיר אקוניס
לא, עברנו לחלק ב'.
ישראל חסון
"עברנו", אוקיי, זאת הכותרת. "עברנו".
היו"ר אופיר אקוניס
מה זאת אומרת, "זאת הכותרת"? הודענו שהישיבה היא בנושא הזה, חבר הכנסת חסון.
ישראל חסון
בסדר גמור, היא בשני נושאים.
היו"ר אופיר אקוניס
בזה אנחנו עוסקים. אבל הודעתי שאני סוגר את חלק א' ועובר לחלק ב'- -
ישראל חסון
אתה לא יכול לסגור את חלק א'- -
היו"ר אופיר אקוניס
אתה רוצה למצות את הדיון שלך?
ישראל חסון
אתה לא יכול לסגור חלק לפני שנתת זכות דיבור. עם כל הכבוד.
היו"ר אופיר אקוניס
אני יכול לקבוע הכול, אני יושב ראש הוועדה.
ישראל חסון
אתה יכול? אז אוקיי, תנהל.
היו"ר אופיר אקוניס
אתה רוצה למצות את הדיון?
ישראל חסון
תנהל את הדיון. בבקשה.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה, אני מאוד מודה לך.


חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה.
נחמן שי
אנחנו עלולים לתקוף פה, שלא בצדק, את העובדים ואת המנהלים, אבל אם רוצים להיכנס לעומק זה חייב להיעשות בצורה יסודית ולטפל בשורשים. אם הוועדה רוצה לעזור לכל האנשים שיושבים פה בחדר ובכלל גם לשידור הציבורי, צריך לקדם את הרפורמה. אני לא רואה תשובה אחרת. כולם מזדעזעים, אבל תאמינו לי שאפשר היה להזדעזע הרבה שנים אחורה על כל הנושאים האלה – על המוניות ועל המחסנים – הדברים האלה היו. תגיד לי איתנה, מבקרת הפנים, אם היא לא זוכרת את זה. אני לא יודע מתי זה התחיל. זה לא התחיל, זה נמשך. לכן אם ניתפס לשוליים האלה לא נגיע למרכז. הוועדה צריכה להפעיל את כל כובד משקלה- -
היו"ר אופיר אקוניס
איך אנחנו כנציגי ציבור יכולים להתעלם מהדבר הזה? אתה רוצה שנתעלם מהדוח הזה? אני לא מוכן להתעלם ממנו- -
נחמן שי
אני לא רוצה להתעלם.
היו"ר אופיר אקוניס
זה לא שולי. התנהלות רשות השידור – אתה צריך לבדוק את הדבר. אתה תתעלם מזה, בסדר, בוא נתעלם מזה. אין בעיה. אני נגד להתעלם מזה.
נחמן שי
לא צריך להתעלם משום דבר. בעיות שוטפות צריכות להיות מטופלות, כולל הדוחות. אבל שורש העניין זה לא בדוחות, הדוחות האלה הם רק הסימפטום. לא תטפל בבעיה הבסיסית, לא תפתור את הסימפטום- -
כרמל שאמה
איזה סימפטום?
יוליה שמטוב ברקוביץ'
איזה סימפטום? הלקוח הזה כבר מת, זה כבר לא סימפטום.
היו"ר אופיר אקוניס
חברת הכנסת שמאלוב ביקשה להוסיף משהו.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
אני קיבלתי את הדוח כולו – 500 עמודים בדרך לא דרך, כי ביקשתי אותו, ולא כל כך קיבלתי. הגעתי אליו וקראתי אותו. אין פה אף טלית שכולה תכלת – לא העובדים ולא ההנהלה. כשאתה קורא בדוח שאנשים מבקשים לרכוש יותר מערכות עריכה אף על פי שאין צורך בהן כדי לרשום משמרות נוספות שאינן, אז אני מצטערת לומר לך, נחמן שי, שהעובדים פה הם לא טלית שכולה תכלת – מישהו ישב ועשה את הדבר הזה. זה בעיניי פלילי, זה חד משמעית גניבה של כספי ציבור. עם זאת הנהלת רשות השידור מעסיקה למעלה מ-10 משרדי עורכי דין. עלות הייעוץ המשפטי של שידור ציבורי לאזרח הישראלי הייתה ב-2009 2.5 מיליון שקל. אני מיד רצתי לבדוק בשערי משפט כדי ללמוד להיות עורכת דין כי זה נראה מאוד מבטיח, המקצוע הזה.
יורם כהן
רק שלא יקליטו אותך.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
מקליטים אותי וגם מראים אותי.
יורם כהן
בשערי משפט מקליטים.
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו בשידור חי, ישיר ו- - -
יורם כהן
אני יודע.
היו"ר אופיר אקוניס
אגב, אני מציע לך לשדר אותו היום ב-23:00 בלילה.
יורם כהן
אם הוועד לא מתנגד, אין בעיה- -
היו"ר אופיר אקוניס
במקום השקופית שלך, המנכ"ל. למה לא? זה חלק מהדיון על השידור הציבורי. יהיה לך מ-23:00 עד 1:00, אחר כך מ-1:00 עד 3:00.
גדי בן יצחק
בעוד 30 שנה.
יוליה שמטוב ברקוביץ'
מאחר שעשיתי, בניתי ויצרתי טלוויזיה, אז אני רוצה להגיד לכם שלדעתי חצי יום עבודה והסכום של רשות השידור זה בערך התקציב שאני עשיתי 21 שעות טלוויזיה בזמנו. אני חייבת לומר שבפעם הראשונה בחיים שלי אני רוצה להזדהות עם האוצר. יש פה משהו שהוא מאוד פוליטיקלי קורקט – מאוד נעים להגיד "האוצר מנהל אותנו". ברגע שאומרים את משפט הקסם יש תחושה שמיד כולנו עוברים לכעוס על האוצר. אבל לדעתי, האוצר מבין שיש 800 מיליון שקל בשנה – ואני מנסה פה להפריד את הרדיו כי ברדיו אין לנו כשל שוק, אבל עם זאת יש שם ללא ספק, גם מקום להתייעלות. אבל אם מדברים על 800 מיליון, תחשבו מה אפשר לעשות עם הכסף הזה.


שאלו אותי מאין יש לי האומץ לצאת ולומר לפני כשבוע את מה שאני עומדת להגיד גם עכשיו. אי אפשר להגיד, חבר הכנסת אורבך, שצריך לדבר על הטלוויזיה המסחרית ולא על השידור הציבורי- -
היו"ר אופיר אקוניס
ביום ראשון מ-14:00 עד 18:00 יהיה פה דיון ענק על הטלוויזיה המסחרית. אתה מוזמן.
אורי אורבך
איזה הנחות להוסיף לה?
היו"ר אופיר אקוניס
בוא תשמע. יש לך יכולת לשנות החוק, לכן אנחנו מקיימים כבר חצי שנה דיון על חוק הטלוויזיה המסחרית. אתה יכול לשנות אותו, לכן אני מקיים את הדיון הזה, שהוא אגב, דיון מאוד חשוב.
יוליה שמטוב ברקוביץ'
אנחנו מטפלים גם בטלוויזיה המסחרית, ואני מזמינה אותך לבוא איתי ולדבר כי גם שם- -
אורי אורבך
גם אני עבדתי בטלוויזיה המסחרית כמה שנים.
יוליה שמטוב ברקוביץ'
גם בטלוויזיה המסחרית יש בעיות, אבל הבעיות של הטלוויזיה המסחרית נובעות חד-משמעית מהעובדה שאין במדינת ישראל שידור ציבורי ראוי. אנשים משלמים אגרה, והם לא יודעים על מה הם משלמים. לכן אני מציעה – והצעתי את זה כבר שום, אף על פי שיש לי הרבה מאוד מתנגדים – שצריך להעביר את רשות השידור להקפאת הליכים. יש דרך לעשות זאת דרך שר המשפטים. אני לא רוצה לפתוח עכשיו את כל הנושא הזה, אבל זאת בעיניי האופציה היחידה לפתור את הבעיה של רשות השידור, אין לנו אופציה אחרת. חמש שנים מתברברים – כן או לא רפורמה. אתה אמרת שלא הזמינו אותך מזמן, ואני אמרתי לתומי שיכול להיות שיש רפורמה, ואתה כבר לא יודע שיש רפורמה. לא ברור מה קורה פה.

אנחנו יושבים פה שוב ומדברים פעם אחרי פעם על רשות השידור שעושה עיצומים או לא עושה עיצומים; אין מנוס לעשות הקפאת הליכים, ושנית, אם לא – להעביר חוק לביטול האגרה במדינת ישראל, ולחשוב איך לפתוח רשות שידור חדשה, ראויה עם חלק מאותם אנשים טובים מאוד שעובדים ברשות השידור, ואין לי ספק בכך, כי יש תוכניות מעולות לרשות השידור. הלוואי שהיה להם הכסף להגדיל ולעשות יותר תוכניות. כי כל מה שהם עושים כשהם עושים, הם עושים את זה טוב. אני חייבת לומר את זה למנכ"ל וגם לך, יורם כהן.
ברוך אסקרוב
האמת היא שהיא מציעה לסגור את רשות השידור למעשה, וכמעט להלכה.
היו"ר אופיר אקוניס
לגבי הדוח הפנימי, חברת הכנסת ברקוביץ'.
יוליה שמטוב ברקוביץ'
אני מציעה להקים רשות שידור ראויה למדינת ישראל, כי מגיע לנו רשות שידור ראויה.
היו"ר אופיר אקוניס
ובינתיים להעביר את הדוח למבקר המדינה.
ברוך אסקרוב
ובינתיים לסגור.
יוליה שמטוב ברקוביץ'
ובינתיים הדוח הזה שהוא מזעזע, בעיניי להעביר למבקר המדינה. אין עמוד אחד שקראתי ולא הצטמררתי, ולכן אני מסכימה עם מה שאתה מציע.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מודה לך מאוד.


חבר הכנסת אורבך ואחר כך חבר הכנסת בן-ארי ואחר כך המבקרים הפנימיים והמנכ"ל, כמובן.
אורי אורבך
אני לא קראתי את הדוח המפורט כי הוא הגיע עכשיו- -
היו"ר אופיר אקוניס
גם אנחנו לא קראנו את הדוח המפורט, רק את התקציר.
אורי אורבך
את התקציר לא קראתי, קל וחומר שאת המפורט לא קראתי. אני מניח שיש בו דברים חשובים. אני לא כופר גם בחשיבות של דוחות ביקורת פנימיים בכל מקום הממומן על-ידי הציבור וגם במקומות פרטיים ראוי שיהיו דוחות ביקורת; אבל התחושה שלי היא שהטיטניק טובעת, ואנחנו מתעסקים אם יש נייר בשירותים. יש בו דברים חמורים. דוח הביקורת הזה הוא גם נייר, אבל אני חלילה לא מזלזל בדוח עצמו – בסדר, זה חשוב, אז מה, אנחנו רוצים לנהל עכשיו את רשות השידור על תקציב המוניות? נעבך, חצי מיליון?- -
כרמל שאמה
1.5 מיליון.
אורי אורבך
4 מיליון, בסדר?
היו"ר אופיר אקוניס
זה כסף. אני ממש מבקש, עם כל הכבוד, לא לזלזל. זה כסף ציבורי.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
אתה יודע שזה כסף ציבורי?
היו"ר אופיר אקוניס
זה לא כסף שלך – זה כן כסף שלך, בעצם.
אורי אורבך
העברית שלי מספיק ברורה. מכיוון שאין רפורמה ולא פותרים את הבעיה הגדולה אתה צריך מאמן, ואתה צריך יותר מוניות, ואין לך מדיניות של רכישת ציוד- -
היו"ר אופיר אקוניס
בחייך, למה אתה צריך מאמן ב-146 אלף שקל בחודש?
כרמל שאמה
אתה באמת מצדיק את המאמן?
אורי אורבך
מאה דברים לא מוצדקים אני מוכן להצדיק, משום שכשאין מדיניות ואין כסף גדול מבזבזים הרבה כסף קטן.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
איזה כסף גדול? 800 מיליון שקל.
היו"ר אופיר אקוניס
זה בעיני המתבונן. בעיניי זה הרבה מדי.
אורי אורבך
מה שאני אומר פה זה בעיני המתבונן, בסדר? אני המתבונן עכשיו, וכך אני מבין את הדברים.

פה נערכים הרבה מאוד דיונים על הערוץ המסחרי הנורא יעיל ופעיל, שאני מכיר אותו היטב, עבדתי שם 5-4 שנים. לא עבדתי בערוץ ציבורי, חוץ מגלי צה"ל; עבדתי בערוץ מסחרי בתפקיד לא חשוב, אבל בכל זאת בערוץ מסחרי. פה באים ידידיי מהערוצים המסחריים כל שעתיים כדי ליבב על רבע אחוז או חצי אחוז מתמלוגים\ מזיכויים- -
יוליה שמטוב ברקוביץ'
מה הקשר?
אורי אורבך
אני אגיד לך מה הקשר: אתם מדברים על סגירת רשות השידור- -
יוליה שמטוב ברקוביץ'
לא, אני מדברת על פתיחה. זאת רק אני.
קריאות
- - -
היו"ר אופיר אקוניס
סליחה, רק דקה, הצעתה של חברת הכנסת יולי שמאלוב הייתה על דעתה בלבד. אני אמרתי אל פעם בוועדה הזאת שזה מוקל, מתוזמר ומתוזמן שאנחנו מתנגדים לסגירת הערוץ ה-1.
חמד עמאר
אפילו ראיתי אותך אתמול בטלוויזיה.
היו"ר אופיר אקוניס
אני לא ראיתי את זה עדיין. אנחנו בעד רשות השידור והשידור הציבורי, אבל אנחנו רוצים שהיא תהיה יותר טובה. זה הכול, מאוד פשוט. שלא ינסו להדביק לממשלה הזאת- -
אורי אורבך
אפשר להפריע לקריאות הביניים שלכם?
היו"ר אופיר אקוניס
לא, אני אגיד לך. שלא ינסו לומר שממשלת הליכוד היא בעד סגירת רשות השידור וברעיונות משנות ה-90 על הפרטתה. לא בעד ההפרטה שלה, ולא בעד הסגירה שלה – בדיוק הפוך, בעד החיזוק שלה.
אורי אורבך
אל תבנו- -
היו"ר אופיר אקוניס
לא, לא, כן תבנו. דווקא "כן תבנו", אבל לא חשוב.
אורי אורבך
ממשלת הליכוד גם נגד מדינה פלסטינית, אז לא צריך לבנות על ההבטחות האלה כל כך.
היו"ר אופיר אקוניס
כשהיא תקום נקיים עליה דיון.
אורי אורבך
אני בכל זאת רוצה להשלים משפט אחד. ברור שכשאין רפורמה כללית יהיו הרבה הוצאות קטנות שעליהן אפשר לבוא בביקורת. אבל זה נובע מכך שלא פותרים את הבעיה הכללית. המשמעות לא של הוועדה, המשמעות של דברייך, חברת הכנסת ברקוביץ' היא סגירת רשות השידור גם אם - -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
לא. פתיחה של רשות שידור- -
אורי אורבך
זאת המשמעות בעיניי.
קריאה
אחרי שהיא תיסגר.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
לא "אחרי". יש לי כיוון שאני אעשה את זה בדיוק במקביל. זה מאוד קל להיתפס על זה.
אורי אורבך
אני עוד לא מצליח לדבר פה. זאת המשמעות בעיניי.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
כי אתה לא אומר דבר נכון.
אורי אורבך
כל דבר שאני אומר עלייך הכוונה היא שזה בעיניי, זה לא באמת, בסדר?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
אז תגיד שזה לא באמת.
אורי אורבך
בעיניי זאת המשמעות – סגירת רשותה השידור. הפתיחה שלה לא תהיה פתיחה שנרשה לעשות בה פרסומות- -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
למה לא? איך אתה יודע?
אורי אורבך
כי אז הערוצים המסחריים יאכלו אותנו בלי מלח כמו שהם לא נותנים לעשות בכבלים פרסומות.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
אף אחד לא אמר.
אורי אורבך
אז למה אנחנו מצטדקים? אותי מעניין כל שקל שמתבזבז, אבל יותר מעניין אותי שאנחנו לא נטביע את ספינת רשות השידור כי אז נישאר רק עם ערוצים מסחריים. ומתוך היכרותי עם הכוונות הטובות, וגם הפחות טובות, של הערוצים המסחריים ועם הכוונות הטובות והפחות טובות של הערוץ הציבורי אני אומר לכם באחריות, ככל שאני יכול להבין: אוי ואבוי לנו אם לא יהיה ערוץ ציבורי.
היו"ר אופיר אקוניס
אין על זה ויכוח.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
אין פה ויכוח על זה בכלל.
אורי אורבך
לדעתי, יש ויכוח בחברה, ולדעתי, יש אינטרסים בערוצים המסחריים שקודם כול ייסגר הערוץ הציבורי, נרוויח עוד 5%-3% רייטינג, ננקה את השטח, ואולי אז נקים ערוץ ציבורי בשליטתם של הערוצים המסחריים – גם זה רעיון שקיים. לכן עם כל החשיבות של הביקורת הנקודתית הזאת יותר חשוב עכשיו להציל את רשות השידור. מה שאנחנו עושים זה לבדוק אם יש נייר טואלט בשירותים כשהספינה טובעת.
יוליה שמטוב ברקוביץ'
שעלה מיליון וחצי שקל.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מודה לך מאוד. חבר הכנסת בן-ארי הוא אחרון הדוברים מטעם חברי הכנסת. אחר כך יענה מנכ"ל רשות השידור וגם מטעם לשכת המבקרים הפנימיים. בבקשה.
מיכאל בן ארי
תודה רבה. לשם הגילוי הנאות אני מעולם לא שילמתי אגרת טלוויזיה- -
היו"ר אופיר אקוניס
אם אינני טועה- -
קריאות
- - -
מיכאל בן ארי
כי אין לי טלוויזיה, ומעולם לא הייתה לי.
היו"ר אופיר אקוניס
אה, אין לו טלוויזיה. הוא לא מחזיק במקלט טלוויזיה.
קריאה
אבל ראו אותך בטלוויזיה.
מיכאל בן ארי
זה שפעם הייתי באיזו תחנת שידור, אז אמרו לי, עכשיו אחרי שהיית בתוך אולפן, אז אולי תהיה לך טלוויזיה? אז אמרתי: זהו, שלא.
היו"ר אופיר אקוניס
אז לפי חוק, אתה לא מחויב לשלם, רק מי שמחזיק במקלט טלוויזיה חייב לשלם אגרת רשות שידור.
מיכאל בן ארי
הדיון בעניין השידור הציבורי יכול להיות מחולק לאג'נדה שלו, ואנחנו מלאים טענות כרימון על מה שנעשה שם. חברי הכנסת מתווכחים על משהו שיש עליו הסכמה. שמעתי עכשיו את הוויכוח בין חבר הכנסת אורי אורבך לבין חבר הכנסת אופיר אקוניס, ואני מבין שבסופו של דבר יש בינינו הסכמה. אני אמנם לא כזה מטאור, אבל הצלחתי לרפרף על הדוח, ולדעתי, העניין של הנייר טואלט- -
היו"ר אופיר אקוניס
אל תמעיט בעצמך.
מיכאל בן ארי
נו, באמת.

העניין של הנייר טואלט הוא סוג של סימפטום של סדרי עדיפויות, ולפי מה שאני רואה השירות הציבורי הפך להיות שירות של הציבור למען פרטים מסוימים שאיבדו את המטרה שלשמה הם באים. זאת פילוסופיה שלמה, ובוודאי אין לי זמן לכך. אבל פטור בלא כלום מבחינת היום שאנחנו נמצאים בו, 1 באדר. חז"ל מלמדים שב-1 באדר משמיעין על השקלים. השקלים זאת הקופה הציבורית. יש משנה שכשמישהו נכנס לתרום, כלומר לתת, הוא לא נכנס בבגד חפות שמא הוא יכניס לכיסו, לא ייכנס בסנדל ולא בקמע, שמא אחר כך כשהוא יהיה עני יגידו, מתרומת הלשכה, ויגידו שהוא גנב מהלשכה ומהקופה הציבורית או שמא יהיו מי שיגידו, בטח משם.

לכן כשאנחנו מקבלים את הטיעונים של העובדים שזה מקור פרנסתם, ואני משער שרובם עושים את מלאכתם נאמנה – ויוצא לי להיות באולפנים ולראות אנשים טובים וישרים – ובכל זאת התמונה המצטיירת כאן היא תמונה מחרידה שהציבור הפך להיות למען הפרט, ואנשים שנמצאים שם שהם פרטיים, שצריכים לקבל את שכרם, צריכים לקבל את הפנסיה וכדומה, הפכו את הכלל למשרת שלהם ולא הפוך.

אני מברך את היושב ראש על הדיון הזה. אני לא שייך לעניין הזה בכלל, אבל חשבתי שיש מה ללמוד. גם חבר הכנסת אורבך מסכים שצריך שיהיה שידור ציבורי. אף על פי שאני מלא טענות כרימון על השידור הציבורי כמו על הרבה דברים אחרים, אני מעדיף את מה שלשלטון יש יד ורגל מאשר אנשים שיש להם אינטרס אישי בלבד בלי שאוכל להתערב. זה בהרבה דברים כך: בעניין של הפרטת בתי הסוהר, הפרטת מערכת החינוך ועוד. אני בעד השלטון הציבורי. אני נגד הפרטה לדעת. אבל יחד עם זה לא יכול להיות שנקבל את התמונה המחרידה. התמונה הזאת רובצת קודם כול לפתחם של המנכ"ל ושל העובדים שהיו צריכים לומר לנו שהם עשו שיעורי בית, והמציאות הזאת הולכת להשתנות מן השורש. הבעיה שלנו היא לא בכסף הגדול, הבעיה שלנו היא עם הכסף הקטן. כל מי שמנהל משק בית יודע שלא חוסכים מיד אלפים. מי שלא חוסך בדברים הקטנים גם לא חוסך בדברים הגדולים. מי שמזלזל בדברים הקטנים נופל בדברים הגדולים בסופו של דבר. לכן הדוגמה של הנייר טואלט, מכובדי חבר הכנסת אורבך, היא דווקא הדוגמה להתנהלות לא נכונה, התנהלות לקויה. כך למסתכל מן הצד, למי שלא משלם אגרה. תודה.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה רבה. מוטי, בבקשה.
מוטי שקלאר
כל מנהל שמגיע למקום מנסה לשפר את המקום; ללמוד על המקום ולהבין היכן הבעיות. זאת נקודת המוצא שלי. ועדת הביקורת הפנימית היא כלי עזר למנכ"ל לייעל את המערכת. אני מברך על כל ממצא שעולה כאן – עם חלק אני מסכים ועם חלק אני לא מסכים. מבחינתי, וכך אנחנו עובדים מול ביקורת הפנים, צריך לנסות לבדוק מה הביא את רשות השידור למצב שהיא נמצאת בו. עם כל הכבוד לחברי הכנסת, אנחנו מדברים על גוף גוסס זה שנים – אמרו את זה חבר הכנסת נחמן שי וחבר הכנסת ישראל חסון. אז איך אתם רוצים שנשפר את העניינים ונתייעל ונלמד ונדע מה לעשות אם לא באמצעות ביקורת הפנים? המנכ"ל או המנהלים או ההנהלה שנמצאים במתח בלתי אפשרי בין גירעון לבין ניהול, בין רצון לייצר תוכן לבין נהלים שלא מאפשרים לייצר תוכן והצטברו עם השנים, בין בירוקרטיה כזאת או אחרת ואין סוף טבעות שלא מאפשרות לך לזוז – ייעוץ משפט, נציבות שירות המדינה, אוצר וכן הלאה – ובתוך המבוך הזה אתה צריך להביא שידור.

אף אחד שלא ייתמם כאן. במשך עשרות שנים הצטברו דפוסי עבודה, אז אנחנו לא יכולים לבוא ביום אחד ולומר, רבותיי הנכבדים, מעכשיו הכול מתנהל כמו שצריך. אני לא יודע לעשות את זה. אני לא מכיר מנהל שכן יודע לעשות את זה במקום כזה ותוך שנתיים-שלוש לדעת בדיוק היכן הבעיות. לכן הלכו על הרפורמה לא רק מהיבט של החיסכון וההתייעלות על כל המשתמע מכך, אלא לסגור פעם אחת את המערכת כמו שהיא, ולבנות מערכת חדשה. זאת הרפורמה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
- - -
מוטי שקלאר
אני לא יודע איך עושים את זה. אז בינתיים, אני מסכים – דין פרוטה כדין מאה, ולכן אנחנו יושבים.


יותר מזה, אתם חושבים שמנהלים יכולים לדעת שחברת מוניות גונבת כסף? מה, הם חוקרים? בשביל זה יש ביקורת פנים שמוצאת את זה, ומצאה שגנבו מאתנו כסף. אז אם אתה מתעלם ולא מעניין אותך אחרי שאמרו לך שהמוניות גנבו כסף, תבוא ותשחט את ההנהלה ותשחט אותי, המנכ"ל, שאחראי לכול. אבל אם לקחת את המכסה של המוניות ומיד פנית למשטרה ועוצר את כול התהליך כדי שהמשטרה תמצא את מה שתמצא - -
כרמל שאמה
זה מה שנעשה?
מוטי שקלאר
כן. אתם לא קיבלתם את התשובות. עם כל הכבוד לעיתונות – ופה, אני רוצה לומר נימה ביקורתית על חברי הכנסת, מותר לי?
היו"ר אופיר אקוניס
בהחלט.
מיכאל בן ארי
אתה יכול להגיד ביקורת.
היו"ר אופיר אקוניס
מאה אחוז, מותר לך להגיד כל דבר.
נחמן שי
אל תיסחף.
היו"ר אופיר אקוניס
מותר לו להגיד הכול. אנחנו בעד חופש הביטוי. אבל באמת בעד חופש הביטוי, לא רק כשהוא בצד אחד.
ישראל חסון
מוטי, היינו איתך ל-10 דקות, אל תיקח את זה כמובן מאליו, אוקיי? בעדינות.
היו"ר אופיר אקוניס
גם לא כולם היו איתו. אתה היית איתו. אגב, לא בעניין אישי, חלילה.
מוטי שקלאר
מול מגמת ההפרטה והזילות של כל המרכיב הציבורי, ודיון כזה ודיונים אחרים גורמים לזילות לא רק של השידור הציבורי, אלא של כל העולם הציבורי שהולך ומפריט את עצמו לדעת איתנו יחד, כולם – התקשורת מפריטה אותה לדעת. בסוף לא יישאר פה שום קולקטיב.
היו"ר אופיר אקוניס
אני ממש חולק עליך. היה מתמיה לולא היינו מקיימים את הדיון הזה והיינו מתעלמים ממנו.
מוטי שקלאר
אין לי שום בעיה בדיון הזה. אני מברך עליו כדי להבהיר את הדברים, השאלה היא איך. לכן הביקורת שלי היא שלא יכול להיות שמתוך כתבה בעיתון שלוקחת אמצעי ביקורת פנימיים שחלקם עוד לא נידונו, חלקם לא קיבלו תשובות, חלקם נוגעים לצד שלישי- -
יוליה שמטוב ברקוביץ'
- - -
היו"ר אופיר אקוניס
לא, לא. הוא מדבר על הכתבה שהתייחסנו אליה בתחילת הישיבה שבגללה חבר הכנסת שאמה ביקש את הדיון, וגם אני ראיתי אותה והודעתי על הדיון הזה. אתה מפליא אותי קצת כי תפקידה של העיתונות לחשוף דברים ולהיות כלב השמירה של הדמוקרטיה. לכן אתה צריך לברך את העיתון שחשף את זה. אמנם הידיעה נוגעת בך, אבל- -
כרמל שאמה
לפעמים גם הכתבים שלך עושים את זה.
היו"ר אופיר אקוניס
עשו אפילו עלינו דברים בעבר.
מוטי שקלאר
אופיר, מה שאתה עושה לא הוגן. אתה לא נותן לי להשלים. אני לא אמרתי שאני נגד עיתונות, אני רק אמרתי - -
היו"ר אופיר אקוניס
אתה מפנה טענה על הידיעה בעיתון.
מוטי שקלאר
אם אתה לא נותן לי להשלים אני מוותר על זכות הדיבור.


אני רק אומר שאם העיתון מביא רק חלק מהעניין, ואין תגובות שלנו – והדוגמה של המוניות היא דוגמה לכך – זה נראה אחרת.
היו"ר אופיר אקוניס
יש עוד דברים, אתה נתפסת למוניות. שאל אותך חבר הכנסת שאמה לגבי המאמן ב-146 אלף שקל.
מוטי שקלאר
אני אסביר.
היו"ר אופיר אקוניס
תדע לך שגם למדנו דברים נוספים, לא רק מהידיעה בעיתון, אלא ממה שאתה העברת לנו אתמול בערב. זה לא שלמדנו את הדברים האלה מידיעה בעיתון, אבל היא בוודאי הייתה הטריגר לקיום הדיון.
מוטי שקלאר
אני מבקש לתת לי להשלים ולתת את המבט הכולל לעניין, ואחר כך אפשר להיכנס לרזולוציות.

בעיניי, ביקורת פנים היא כלי הכרחי לנהל. השאלה היא מה אתה עושה עם הביקורות הללו. אם אתה מתעלם מהן, יש בעיה; אם אתה לא מתעלם ולומד מהן ומפיק לקחים אני יכול לתת לכם פה 20 נהלים שהתגבשו בעקבות ביקורות שמאפשרות לנו לנהל את המקום הזה כמו שצריך. רק בשנתיים האחרונות: נוהל פיקוח על הפקות בטלוויזיה, נוהל קבלת מתנות וטובות הנאה, נוהל תקלות, נוהל מינויים בפועל, נוהל אישור שידורים, נוהל כספים, נוהל התאמות בנק. החוכמה שלכם אחרי זה או של מבקרת הפנים היא לבדוק אם אנחנו פועלים לפי הנוהל. אבל ברגע שהמבקרים חושפים בעיות שדרכן אני לומד איך להתנהל כמו שצריך במקום בדברים שהצטברו ושקעו במשך שנים, צריך להגיד להנהלה שיחד עם ועדת הביקורת ומבקרת פנים קובעים את תוכנית העבודה, כי מהם אני רוצה ללמוד. לדוגמה אני רוצה ללמוד עכשיו את עניין התחקירנים שלי, אז אני אבקש ממנה לבדוק את נושא התחקירנים. היא תעשה את הביקורת, ומתוך זה אני אלמד איך לאגם משאבים בתחום התחקירנים שאני יודע שהוא בעיה אצלי. אני לא יודע איך לנהל את זה בלי להבין את זה לעומק. זאת הביקורת. לכן זה לא צריך להיות רק דרך - - - אלא דרך הוועד המנהל או דרך הביקורת.

אני רוצה לדבר על נושא היועצים שמטריד פה הרבה מאוד אנשים. תבינו, רשות השידור מתנהלת יותר מדי באופן קפדני שכל הוצאה מעל 250 אלף שקל עוברת אישור של ועד מנהל או מה שנקרא "ועדת 250 אלף". אני לא יכול להוציא כסף מעל 250 אלף שקל. כשזה מגיע ליועצים זה בדרך כלל זה מעל 250 אלף. אז בהמלצות שלנו יחד איתם דנים האם יש נחיצות ביועצים כאלה ואחרים. זה עובר מסננת מכאן עד להודעה חדשה. יותר מזה, TASK שמאוד מטריד, ואני מבין את זה, עבר אישור הממשלה. כלומר אנחנו באנו עם הוועד המנהל להבנה שכדי לייצר רפורמה שאמורה לייצר- -
כרמל שאמה
לא הבנתי את ההסבר לגבי המאמן.
מוטי שקלאר
תכף אני אגיע לזה, אני לא אתחמק מזה; לא אתחמק מ-140 אלף שקל ב-9 חודשים.
יוליה שמטוב ברקוביץ'
מה אתה אומר, מוטי, שגם הוועד המנהל לא בסדר?
נחמן שי
הוא אומר שזה עבר את האישור של הסמכות של מעל 250 אלף שקל.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
מה זה אומר?
מוטי שקלאר
זה אומר שכשאתה בוחר יועצים זה לא דבר של מה בכך, זה יועצים שאיתם אנחנו חושבים שאפשר לעזור לגוף הקשה הזה שכמעט גוסס.
היו"ר אופיר אקוניס
כמה ייעוץ משפטי יש לך? כמה משרדי רואי חשבון וכמה משרדי עורכי דין? כמה משרדי ייעוץ? יש גם TASK שבוזבזו והלכו לטמיון עליהם 7 מיליון שקלים, מכיוון שהם הוציאו אמירה שלא מצאה חן בעיניכם, ובאבחת חרב בוזבזו 7 מיליון שקלים מכספי משלם המיסים.
מוטי שקלאר
אני חולק עליך.
היו"ר אופיר אקוניס
אחר כך אנחנו שומעים גם על משרדי עורכי דין ועל עוד ייעוצים – אז עד לאן זה מגיע?
כרמל שאמה
אמרת שאתה נותן הסבר על המאמן, ואני פספסתי. אלא אם כן אתה לא רוצה, אתה לא חייב לתת.
מוטי שקלאר
לסיפור המאמן שאתם אוהבים לחגוג סביבו: קודם כול, הוא לא מאמן, שנית הוא יועץ אסטרטגי לשינוי מבנה ארגוני.
היו"ר אופיר אקוניס
יועץ ארגוני זה חברת TASK.
מוטי שקלאר
לא, אני לא יודע להוביל את השינויים הללו בלי ייעוץ. יכול להיות שאני מנהל לא טוב. אני לא יודע לעשות את זה בלי ייעוץ.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
אבל בסכומים כאלה, מוטי?
היו"ר אופיר אקוניס
ב-20 ימי עבודה – 146 אלף שקל?
מוטי שקלאר
זה לא 20, זה על 9 חודשים. הוא קיבל את החשבונית הזאת על 9 חודשים. שנית, הוא לא מאמן. אני גם אגלה לך סוד: הייעוץ לעבוד איתו כדי ליצור את השינויים בסכסוכי עבודה במקום מסובך כמו המקום הזה, קיבלתי מהממונה על השכר דאז. הוא אמר לי שאם אני רוצה להוביל שינויים, שאקח את היועץ הזה, שהוא יעזור לי לעשות את זה. הוא ליווה ברשות הדואר, הוא ליווה במקומות אחרים. אני לא יודע לנהל את זה לבד, ואני לא יודע שלקחתי יועץ.
כרמל שאמה
זה על 9 חודשים או על 20 ימים?
מוטי שקלאר
זה על 9 חודשי עבודה.
כרמל שאמה
יש פה מחלוקת שבעובדה.
מוטי שקלאר
בסדר, אבל הוא עבד איתי 9 חודשים. לצערי הרב, בגלל הקיצוצים אני לא ממשיך לעבוד איתו. אני הייתי במקום אחר ורשות השידור הייתה במקום אחר אם הוא היה ממשיך לעבוד. תשאל את הגורמים האחרים שעבדו איתו. ישנם יועצים נוספים שעובדים – זה גוף עם מסורת ארוכה, עם 1,900 עובדים, עם תקציב של 800 מיליון שקל, עם גירעונות שהוא סוחב, הסכמי עבודה מאוד בעייתיים, מקום שאין בו מנהל אחד שהוא מנהל – כולם מנהלים בפועל. אתה לא יכול לעשות את זה בלי יועצים. יכול להיות שליועצים שילמנו קצת יותר או פחות – יש ביקורת, מתמודדים איתה.
היו"ר אופיר אקוניס
תגיד לי, בבקשה, חברת פילת שמלווה את הפורשים – היא עוד חברת ייעוץ חוץ.
מוטי שקלאר
ודאי.
היו"ר אופיר אקוניס
אז מה הבעיה? כמה חברות? אין מחלקת פרישה שם?
מוטי שקלאר
אתה רוצה לדעת מה פילת עושה?
היו"ר אופיר אקוניס
כן, על פילת.
מוטי שקלאר
יושב פה סמנכ"ל כוח אדם שיכול לתת לך פירוט רב יותר. אני רק אגיד לך: כדי להפריש 700 עובדים וכדי לא לגרום לכך שהם ייזרקו לרחוב וכדי לייצר תהליך של פרישת 700 עובדים וכדי לייצר את התהליך של הסכמים חדשים ולהתאים כל עובד למבנה שכר חדש אתה משנה את כל הסכמי רשות השידור. אתה חושב ששני פקידים יכולים לעשות את זה, לא חברת ייעוץ שמסוגלת לעשות את זה?
היו"ר אופיר אקוניס
זה גם באישור הממונה על השכר?
מוטי שקלאר
אנחנו הראשונים שעושים רפורמה?
היו"ר אופיר אקוניס
פילת זה גם באישור הממונה על השכר?
קריאה
- - -
היו"ר אופיר אקוניס
גם פילת וגם TASK. אז אתם שותפים לבזבוז הזה, יהודה. אתם שותפים לבזבוז הזה, יהודה?
מוטי שקלאר
כשפילת נכנסו הפסקתי את TASK.
היו"ר אופיר אקוניס
פילת החליפה את TASK, אוקיי. ומה העלות שלה? TASK זה 7 מיליון. גם פילת זה 7 מיליון?
מוטי שקלאר
לא, מה פתאום. אני לא יודע - - -
היו"ר אופיר אקוניס
מישהו יכול להגיד כמה עולה הליווי של חברת פילת?
מוטי שקלאר
פילת עובדת לפי שעות. אני עדיין לא יודע מה מספר השעות- -
היו"ר אופיר אקוניס
זה יכול להגיע לסכום הזה. זה 14 מיליון. 7 מיליון כבר בוזבזו. אף אחד לא יודע כמה. היועצת המשפטית, את עברת על החוזה?
חנה מצקביץ'
כן.
היו"ר אופיר אקוניס
כתוב שם סכום, לא?
חנה מצקביץ'
אני לא זוכרת.
כרמל שאמה
מה התשובות שקיבלנו מזה?
היו"ר אופיר אקוניס
עד עכשיו עובד לא פרש כתוצאה מהרפורמה.
כרמל שאמה
אדוני המנכ"ל, שני הסכומים האלה מצטברים לכל האגרה שתיגבה השנה מקשישים. מה התפוקות?
היו"ר אופיר אקוניס
באמת, מוטי.
מוטי שקלאר
לא, אני מצטער מאוד, זה טענות – אני אומר בעדינות רבה – לא במקום.
כרמל שאמה
אבל קיבלת שירותים. מה הרוויחה הרשות, אני יכול להבין?
מוטי שקלאר
כדי להגיע למצב של יישום הרפורמה אם תיחתם מחר, אתה צריך לייצר מיכון של כל מערכת המחשוב כדי לגלגל את 700 העובדים לפרישה כשהכול עובד: יש לו תנאי פרישה כאלה ואחרים- -
היו"ר אופיר אקוניס
ואם הרפורמה תיחתם בעוד שנה וחצי, אז עדיין הם ילוו את זה?
מוטי שקלאר
לא יודע. אם הרפורמה הזאת תצלח, ילכו הביתה כמו כולם.
היו"ר אופיר אקוניס
אז לא צריכים ליווי ל-700 עובדים, כי אם הרפורמה לא תצלח אז לא יהיו 700 שיפרשו, כלומר לא צריך את הייעוץ הזה.
מוטי שקלאר
כמה שילם משרד הביטחון עבור ההתייעלות של משרד הביטחון?
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו לא עוסקים בזה כרגע.
מוטי שקלאר
מה זה, אותו דבר. אתה חייב את זה.
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו עוסקים ברשות השידור, לא במשרד הביטחון.
ישראל חסון
אני באמת לא מבין כרגע את העובדים. אני מסתכל עליכם ולא מבין. אני רוצה לשאול אתכם שאלה: הדיון על הרפורמה, אתם רוצים שייקחו אותה ברצינות, כן או לא?
צבי גרזון
כן. בצורה מוחלטת. אבל יש סעיפים דרקוניים ברפורמה.
היו"ר אופיר אקוניס
בסדר, אנחנו לא פותחים עכשיו את הדיון הזה.
ישראל חסון
מה הקשר?
היו"ר אופיר אקוניס
המנכ"ל בזכות דיבור, חבר הכנסת חסון.
ישראל חסון
אבל אתה וכרמל מפריעים לו, גם לי מותר לשאול שאלות.
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו מפריעים לו? אנחנו שואלים שאלות. מותר לך לשאול שאלות, אבל את המנכ"ל, לא את העובדים. אתה שואל שאלה שלא קשורה כרגע לתשובה.
ישראל חסון
היא לא קשורה?
היו"ר אופיר אקוניס
כן, התשובה לגבי הרפורמה היא כן. כולם רוצים אותה. אנחנו מטפלים בזה. זה לא פה, זה יגיע לפה.
ישראל חסון
מי מטפל בזה? מתי יגיע לפה?
היו"ר אופיר אקוניס
כשיסיימו את ההידברות. לא כרגע. נדון ברפורמה, לא כרגע. אנחנו בדוח הביקורת הפנימית.
מוטי שקלאר
אני מוכן בדיון אחר לקחת את כל היועצים, כולל היועצים המשפטיים שעוסקים במאה אלף תביעות. לדוגמה אני כרגע במשא ומתן מול שפ"מ. הסכם הכי מסובך בעולם – נראה לך שאני יכול לעשות את זה בכוחות עצמי?
היו"ר אופיר אקוניס
כן. כמה עובדים בייעוץ המשפטי?
מוטי שקלאר
הייעוץ המשפטי- -
היו"ר אופיר אקוניס
את לבד עובדת בייעוץ המשפטי, אני שואל? שאלות שכל עיתונאי בקורס כתבים שנה א' שואל בשיעור הראשון – מי? מה? מתי? כמה ולמה. גם אני הייתי בקורס הזה.
חנה מצקביץ'
אני יכולה להבהיר?
היו"ר אופיר אקוניס
נו, באמת. אני שואל, כמה עובדים בייעוץ המשפטי של רשות השידור וכמה אתם מעסיקים חוץ מזה?
חנה מצקביץ'
אז תנו לי לדבר.
היו"ר אופיר אקוניס
המנכ"ל צריך להעביר לך את זכות הדיבור.
מוטי שקלאר
במישור העקרוני תמנה פה צוות קטן, אתה רוצה דוח ועדת ביקורת או מי שאתה לא רוצה – אנחנו פה כדי לשחוט את רשות השידור עוברים מוועדה לוועדה. יכול להיות שבסופו של דבר יהיה משהו חדש מכוח השחיטות האלה ותהרגו את השליחים, אין בעיה. נורא קל להרוג את השליח בהקשר הזה. השליח הזה מוכן לשבת איתכם ברחל בתך הקטנה על היועצים, ותגידו אתם האם כדי לייצר את הרפורמה המורכבת והמסובכת הזאת, אחת הרפורמות הגדולות והמורכבות שהיו במשק, אם אפשר לעשות את זה בלי משרדי ייעוץ? אני לא רואה את זה בשום מקום אחר, ואני רואה איך מקומות אחרים מתנהלים, כולל משרד הביטחון, רשות הדואר, בזק, אל-על ומי שאתם לא רוצים. אמרתי כבר שאני רואה את הביקורת כפלטפורמה מצוינת כדי להגיע לרפורמה מוכנים. נתתי דוגמות איך מתקנים את הדברים וחוסכים דברים כתוצאה מהביקורת.


שנית, חלק גדול מהדברים שעולים גם בביקורת – ואמרו את זה פה חלק מחברי הכנסת – לא ניתנים לפתרון, אלא באמצעות הרפורמה; החל מחתימות על שעות שלא עבדו בהן. כל דבר מהסוג הזה אנחנו מעבירים לנציבות שירות המדינה. אנחנו עושים אין-סוף שימועים לאנשים. זה לא שאנחנו יושבים ב"שב ואל תעשה". מצד שני אתה לא רוצה להכות בעובדים כי לא הכול באשמתם. חלק מזה זה הסכמים שנבנו לפני 40-30 שנה. אתה לא יכול לבוא למישהו שיש לו הסכם במשך שנים ונוהגים שלפיהם הוא עובד שעתיים או שלוש שעות, ויש לו משמרת, ואין לו עבודה. זה לא פשוט הדבר הזה. לכן חלק גדול מהדברים יכולים להשתקם רק באמצעות הרפורמה.
חנה מצקביץ'
אני יכולה להשיב על עניין הייעוץ המשפטי?
היו"ר אופיר אקוניס
כן, בבקשה. גם רחל ביקשה להגיב.
חנה מצקביץ'
הייעוץ המשפטי ברשות השידור זה לשכה מאוד קטנה שכוללת שישה עורכי דין שעובדים יום ולילה. אני לא צריכה להגיד לכם: ברשות השידור כ-2,000 עובדים, ועורכי הדין צריכים לעשות את העבודה מול המשדרים. במשך שנים הפרקליטות ייצגה את רשות השידור, ואנחנו שילמנו לפרקליטות בגין 5.5 תקנים של עורכי דין. ב-2006 הפרקליטות הודיעה לנו שהיא לא יכולה להמשיך לייצג אותנו ונאלצנו למורת רוחי לצאת למכרזים ולשכור שירותים של ליטיגציה בחוץ כי אנחנו לשכה קטנה, ואנחנו לא מתעסקים בליטיגציה. יש לנו מאות תביעות נגד הרשות שהן בעיקרן מאות תביעות של עובדים. דבר כזה לא מקובל בכלל, ואין לו אח ורע בשום מקום.

נוסף לזה יש לנו תביעות בנושאים אחרים. יש תביעות של לשון הרע, יש תביעות בזכויות יוצרים, הוגשה נגדנו תביעה ייצוגית גדולה. אפשר לראות את הדברים האלה בדוחות- -
יוליה שמטוב ברקוביץ'
למה אין לכם ברשות?
חנה מצקביץ'
מכיוון שאנחנו שישה עורכי דין, וזה לא מספיק.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
אז למה אין לכם 12, זה יעלה פחות מ-2.5 מיליון שקל.
חנה מצקביץ'
תשאלו למה, אני לא יודעת.
היו"ר אופיר אקוניס
אז כמה משרדי ייעוץ חיצוני?
חנה מצקביץ'
יש גם משרדים שנותנים ייעוץ בנושאים של- -
לאה ורון
יש משרדי עורכי דין שכותבים נהלים ומכרזים.
חנה מצקביץ'
בנושא של הרפורמה אני לא הלקוח שלהם, אלא היחידות הצורכות. לצורך השינויים הטכנולוגיים הוציאו עבודות החוצה לשלושה משרדים של עורכי דין. המכרזים מאוד גדולים בתחום הטכנולוגי. אלה דברים שבלשכה שלנו מפאת העומס לא יכולים לעמוד בהם. סך-הכול אנחנו מעסיקים לא באופן שוטף, כי המשרדים לא מקבלים באופן קבוע ושוטף את הכסף, אלא על-פי עבודה.


סך הכול אנחנו קשורים עם 10 משרדים, שכל אחד מומחה בתחומו.
היו"ר אופיר אקוניס
10 משרדים?
חנה מצקביץ'
10 משרדים, ועם כל משרד אנחנו מתקשרים- -
היו"ר אופיר אקוניס
זאת אומרת, יצאו 10 מכרזים. עשרה משרדים? זה המון.
חנה מצקביץ'
אבל זוהי מסגרת, זה לא שמשלמים באופן שוטף למשרדים האלה, אלא פר-משימה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
אבל אם יש לך המון תביעות של העובדים, שזה גם אומר דרשני. אני מניחה שרוב התביעות הן זהות. אם מדברים על רפורמה ועל קיצוצים סביר להניח שהפגיעות הן דומות.
חנה מצקביץ'
זה לא קשור לרפורמה. את יודעת כמה זמן נמשכות תביעות בבתי-משפט.
צבי גרזון
- - - שום דבר.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה, הבנתי.
חמד עמאר
יש לך נתון על עלות הייעוץ המשפטי?
היו"ר אופיר אקוניס
מה ההוצאה השנתית בשנה של 10 משרדים?
חנה מצקביץ'
ההוצאה השנתית לייעוץ משפטי חיצוני היא כ-2.5 מיליון שקל.
לאה ורון
ולמשרדי רואי החשבון?
חנה מצקביץ'
אני לא יודעת.

זה כולל ליווי הרפורמה, ישיבות במשא ומתן וסיוע בניסוח ההסכמים. מדובר בתביעות רבות בדיני עבודה ובתביעות אחרות. זה כולל גם את העבודות שעשינו כהכנה להקפאת הליכים. זאת עבודה שנעשתה ברשות- -
יוליה שמטוב ברקוביץ'
זה נושא שאני לא רוצה לפתוח פה כי ידוע לי שיש התהליך הזה.
חנה מצקביץ'
התהליך הזה מוכן.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
אני יודעת שהוא מוכן.

אני אבקש להביא אותו בסופו של דבר לפועל כי אני יודעת שהתהליך הזה קיים.
חנה מצקביץ'
הסכום הזה הוא תוצאה של תהליכי הרפורמה וכל ההתפתחויות שהיו בשנים האחרונות.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה. רחל קרמרמן, הוועד המנהל.
רחל קרמרמן
אם הייתם בודקים את גובה ההפרשות בתביעות משפטיות הייתם מבינים שכדי להציל את הסכומים האלה צריך כוח אדם מאוד רציני. יש הרבה תביעות ורק ההפרשות מאוד גבוהות. אז גם להציל את הסכום הזה צריך אנשים שיעסקו בזה.
מוטי שקלאר
יש תביעה של 200 מיליון שקל. רק בעניין של כבדי שמיעה – אם עמדנו בחוק או לא עמדנו בחוק במשך השנים זה עשרות מיליוני שקלים – 120 מיליון שקל; אקו"ם עם כל התביעות וכל הגופים למיניהם. זה גוף שכל העולם מנסה להתקרב אליו, ואני אומר את זה בלשון זהירה. אני לא מדבר על אין-סוף עובדים פרטיים וכן הלאה. כדי לראות אם מבזבזים תשווה את זה לגופים אחרים שעומדים בסך-הכול בתביעות ועיסוקים בתחומים שבהם אנחנו עוסקים. בכל אופן זה שמונה ערוצי רדיו ושני ערוצי טלוויזיה, זה 2,000 עובדים, זה רפורמה, זה תביעות. תבין את המשמעות.
היו"ר אופיר אקוניס
טוב. רחל, בבקשה. אני מבקש בקצרה.
רחל קרמרמן
קודם כול, אני רוצה לתקן כמה עובדות: TASK הובא על-ידי הוועד המנהל כדי לא לעשות טעויות. מצאנו את עצמנו במצב של הנהלה חדשה של ועדים שאני לא יודעת כמה זמן הם מכהנים- -
היו"ר אופיר אקוניס
מתי? ב-2007, ב-2008? איזו הנהלה חדשה?
רחל קרמרמן
הסכמי עבודה שעל-פיהם אם יש כשלים, והרשות מתפרקת באיזושהי צורה הם הולכים הביתה עם שכר יסוד נמוך ביותר. הצירוף של מבנה השכר יחד עם זה שזה גוף בלתי מנוהל הביא את הוועד המנהל לשכור את TASK, והמסקנות של חברת TASK התקבלו, והן ביסוד הרפורמה, למעט ההצעות שלהם לסגור ערוצי רדיו שאין להם רייטינג גבוה- -
היו"ר אופיר אקוניס
מה קרה עם המסקנות?
לאה ורון
המסקנות התקבלו או נדחו?
רחל קרמרמן
רוב המסקנות התקבלו על סמך המסקנות של TASK.
מוטי שקלאר
כל המסקנות התקבלו.
היו"ר אופיר אקוניס
איזה מסקנות התקבלו? אתה אמרת שדחית את המסקנות של TASK, אתה לא אוהב אותם בכלל.
מוטי שקלאר
לא, יש פה אי הבנה טוטאלית.
רחל קרמרמן
תוכנית הרפורמה בנויה על המסקנות של TASK, למעט מספר נקודות קטנות, ובהן סגירת רשתות רדיו לא כלכליות. הבסיס שלהם היה ליצור מבנה נכון וכלכלי יותר של שכר ושל עובדים, והתפקיד שלנו כוועד מנהל היה לעצור את כל הדברים שאנחנו רואים שהם פגיעה בציבור, והם חלק מהמטרות הציבוריות של הרשות.
היו"ר אופיר אקוניס
הם הציעו לסגור רשת א'?
רחל קרמרמן
בין היתר את רשת א'- -
היו"ר אופיר אקוניס
מעניין. זה הייעוד של השידור הציבורי. הרייטינג שלו הוא נמוך, אבל זה הייעוד שלו. לא להתחרות ב"האח הגדול", אלא לתת לפרומיל אוכלוסייה שמקשיבה לרשת א' או ל"קול המוזיקה" - -
קריאה
- - -
היו"ר אופיר אקוניס
- - - הרשות דחתה. נו, באמת.
רחל קרמרמן
את זה דחינו. מה, "באמת"?
היו"ר אופיר אקוניס
בזבוז משווע. קחי את יורם כהן, קחי את מוטי, קחי אותך, את הוועד המנהל, קחי את אריה שקד – תעשו צוות באפס עלות כי השכר שלכם הוא השכר של רשות השידור. בשביל זה הבאתם את TASK? אני הייתי יכול להגיד לך את זה.
רחל קרמרמן
אני לא יודעת להתעסק עם עשרות הסכמי עבודה.
צבי גרזון
- - -
היו"ר אופיר אקוניס
אני לא יודע מי אלה בכלל. אני הייתי יכול להגיד לך.
צבי גרזון
- - -
היו"ר אופיר אקוניס
לא יודע מי אלה, אין לי מושג, אני לא מכיר אותם.
ברוך אסקרוב
אני אגיד לכם מי זה חברת TASK כי אני מכיר את ההשתלשלות של זה. מישהו ירה לכיוון לא נכון והביאו את חברת TASK כדי שיסמנו עיגול סביב- -
היו"ר אופיר אקוניס
מי זה חברת TASK? אנחנו לא מכירים אותה.
ברוך אסקרוב
שני ילדים בין 20.
כרמל שאמה
בני 20 זה לא ילדים.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
הם יכולים להיות מוכשרים.
ברוך אסקרוב
נחמדים, אבל אין להם שום ניסיון. הם לא מבינים מה זה רשות שידור.
מוטי שקלאר
יש פה משהו לא הוגן- -
קריאה
- - - ההצעות שלהם יכולות להיות מצוינות, אבל הם לא ירדו לפרטי פרטים.
קריאה
בשנת 91' לצורך קבלת החלטה על קניית מכונית ראיתי שבחברת הונדה בארצות-הברית 50 אלף הצעות בתיבות הצעות – 90% מההצעות התקבלו, והונדה הייתה במקום ראשון באיכות ובמכירות. אפשר לזכור שגם העובדים אולי יודעים הרבה יותר טוב מטסק את טיב העבודה, ואולי גם להם יש בבטן הרבה הצעות ייעול.
היו"ר אופיר אקוניס
בהחלט.
מוטי שקלאר
יש פה אי דיוקים מסוימים ותובנות מסוימות לאותו נושא, וזה רישומון מסוים. כדי לדון בחברת TASK אני מוכן להעביר לוועדה את כל דוח TASK ותראה שנעשתה שם עבודה רצינית- -
היו"ר אופיר אקוניס
נשמח מאוד.
מוטי שקלאר
אני מבקש לא לזלזל בעבודה הזאת.
היו"ר אופיר אקוניס
לא זלזלנו.
מוטי שקלאר
זאת עבודה כלכלית, זאת עבודה טכנולוגית איך אתה מגיע למצב שבו אתה מנהל- -
היו"ר אופיר אקוניס
אז תשלח.
יוליה שמטוב ברקוביץ'
עדיין - - - 7 מיליון שקל? לא משנה איזו הצעה- - -
מוטי שקלאר
תני לי לסיים רגע.

ברגע שהם מיצו את העבודה מנקודת ראותנו עבדך הנאמן הפסיק את עבודתם. אנשים צופים בנו, רואים אותנו, ובסופו של דבר כדאי להזכיר שעם כל הבעייתיות הזאת ערוץ 1 וגם הרדיו מעמידים תכנים ותוכניות ששום ערוץ אחר לא מעמיד היום- -
יוליה שמטוב ברקוביץ'
מה אתה חולק - - -
מוטי שקלאר
כי כדאי לדעת את זה.
היו"ר אופיר אקוניס
אין על זה ויכוח.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
אמרתי שמה שאתה עושה, אתה עושה טוב.
היו"ר אופיר אקוניס
מוטי, אנחנו לא עוסקים כרגע בתכנים.
מוטי שקלאר
זה צריך לדעת, כי זה עיקר תפקידנו.
היו"ר אופיר אקוניס
אמרתי לפני שנכנסת כשיורם נכנס. אנחנו אפילו שיבחנו כי אנחנו רוצים להמשיך לראות את התכנים שלכם: את "מהיום למחר", את "מדד יומי" אנחנו רוצים לראות. נחמן שי דיבר על הלופ של הלילה עם הגבעטרון, אם אינני טועה. זאת לא בעיה- -
מוטי שקלאר
זאת סוגיה שלא נכנסתי אליה. הייתי בדיון על זה בוועדת החינוך.
היו"ר אופיר אקוניס
תבין, הדיון הזה הוא לא נגד אף אחד באופן אישי. הוא רק בעד השידור הציבורי. בעניין הזה אני בטוח שיש הסכמה בחדר הזה.
מוטי שקלאר
אני מבקש מהוועדה לתת לנו להמשיך לעבוד עם ביקורת הפנים שמסייעת לנו לקראת הרפורמה ולמצוא את כל נקודות התורפה שלנו. עם זה נמשיך לתקן.
היו"ר אופיר אקוניס
רחל, בבקשה, משפט אחרון.
רחל קרמרמן
בגלל הביקורת ובעקבותיה, וגם אנחנו, הוועד המנהל, יזמנו ביקורת, יש לי רשימה של 24 נהלים שהותקנו יחד עם ההנהלה לשינויים כדי לעבוד על-פי נהלים ועל-פי סדר. כך שזה לא סדום שיש ביקורת וזה לא מתוקן. הדברים תוקנו, הוגשו תביעות, הדברים מטופלים ומתוקנים גם על-ידי הוועד המנהל.


בעניין האגרה לגמלאים – טרם יצאה הוראה כי המנכ"ל, יחד עם הוועד המנהל, מנסה בעזרת סגנית השר לענייני גמלאים לדחות את הדבר הזה ולקבל את ההוצאה של האגרה- -
קריאה
תבורכו.
רחל קרמרמן
אנחנו מאוד נשמח אם גם יעזרו לנו לעשות את זה פה.

שנית, כל התוכניות שאמרתם שירדו, ההורדה שלהם טרם אושרה כדין.
היו"ר אופיר אקוניס
המנכ"ל, אני מבקש שהתוכניות האלה פשוט לא ירדו, מה הבעיה? לא אושרה על-ידי הוועד המנהל? אה, היא הנותנת. כלומר זאת הייתה הודעה לעיתונות.


המנכ"ל, אני מבקש. אני אומר לך בשם הציבור ש"מדד יומי" ו"מהיום למחר" ו"היום בחדשות" לא ירדו.
רחל קרמרמן
זה כן אושר.
היו"ר אופיר אקוניס
למה אתה מוריד תוכניות? אלוהים אדירים? אל תורידו תוכניות.
מוטי שקלאר
אני לא יודע איך לקצץ - -
היו"ר אופיר אקוניס
גם לא ברדיו ולא בשום מקום. תשאיר את זה.
מוטי שקלאר
מה להשאיר? תשאיר לי את התקציב, אני משאיר- -
היו"ר אופיר אקוניס
תמצא קיצוץ במקומות אחרים. תחזיר לחברות הליסינג מכוניות.
מוטי שקלאר
הרפורמה צריכה - - -
היו"ר אופיר אקוניס
תחזיר לחברות הליסינג מכוניות או תעצור את ההתקשרות עם פילת או עם כמה ממשרדי הייעוץ המשפטי שהגברת מצקביץ' נעזרת בהם. תעזוב את זה.
רחל קרמרמן
חבר הכנסת אקוניס, תציע פשרה שזה יוחזר לחודש עד שהכול יושלם.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מציע שעד ערב פסח ישודרו כל התוכניות כרגיל. תעשה רה-ארגון או מחשבה מחודשת עם הוועד המנהל החדש, אם יאושר במליאת הממשלה עד אז, ואז הכול יהיה נפלא – גם סבבי המינויים וגם הדברים הללו. אנחנו לא מתערבים בדבר הזה. אני אומר לך שגם מדד יומי וכל התוכניות ימשיכו פשוט.
רחל קרמרמן
לא יהיו קיצוצים ברמה שצריך.
היו"ר אופיר אקוניס
עד ערב פסח לפחות. אני מקווה שעד אז, אלברט, אתה והשר שנמצא כרגע בשליחות חשובה ברוסיה, תביאו את הצעתכם לוועד מנהל חדש למליאת הממשלה.
קריאה
אני תומך בעמדתך.
היו"ר אופיר אקוניס
יפה.
רן אפרתי
אני רוצה מילה אחת בקטע של הקיצוצים- -
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו חייבים לסיים.
יורם כהן
אתם לא עורכי תוכניות, אופיר. ממתי חברי כנסת יגידו מה לשדר?
היו"ר אופיר אקוניס
לא אמרנו לך, לא ערכנו את התוכנית, ביקשנו בשם הציבור להשאיר אותה באוויר. זה מה שביקשנו.
יורם כהן
- - -
היו"ר אופיר אקוניס
הפרוטוקול ישנו פה, זה ברור כשמש. לא ערכנו את התוכנית.
קריאות
- - -
היו"ר אופיר אקוניס
רחל בזכות דיבור.
רחל קרמרמן
הורדת שידורי הטלוויזיה ב-23:00 אושרה אתמול בלילה במצב מאוד קשה של דיונים- -
היו"ר אופיר אקוניס
זה חבל.
רחל קרמרמן
- - אחרי הרבה התנגדויות. אני מאוד אשמח אם ביוזמתך תבוא פשרה להמשיך את התוכנית הזאת. אבל שיהיה ברור, אנחנו, הוועד המנהל, דורשים מההנהלה קיצוצים.
היו"ר אופיר אקוניס
בינתיים מקצצים רק בשידור. זה מה שקורה.
רחל קרמרמן
הם לא מקצצים- - -
היו"ר אופיר אקוניס
אני דיברתי על פילת, על עורכי דין, על מכוניות – אמרנו את זה בעברית פשוטה.
כרמל שאמה
רחל, דיאטה עושים בשומנים, לא בשרירים.
רחל קרמרמן
הלוואי שמפה תבוא הישועה לשידור "מהיום למחר".
היו"ר אופיר אקוניס
תודה. שלמה קלדרון מלשכת המבקרים הפנימיים.
שלמה קלדרון
כבוד יושב הראש, חברי כנסת נכבדים. עצוב לי לראות את הדיון הזה. אני מזדהה עם כל מה שאתה מרגיש בנושא הזה. ביקורת פנימית זה שליחות ציבורית ולא רק מקור לפרנסה. על זה אנחנו נלחמים. ביקורת פנימית מטפלת בכובע אחד בנושא של יעילות וחיסכון, ומצד שני – שומר סף, ניהול תקין וטוהר מידות.

לפני שאכנס לעניין אני רוצה לברך את המבקרת האמיצה הזאת, איתנה גרגור. אין לנו הרבה מבקרים אמיצים. יישר כוח, איתנה. צריך לשמור על הביקורת שתהיה בלתי תלויה, אפקטיבית- -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
מקלט מדיני ניתן לה.
שלמה קלדרון
- - ועל זה נדבר אם יהיה זמן, ואם לא אז בוועדה אחרת.
היו"ר אופיר אקוניס
לא יהיה זמן.
שלמה קלדרון
כל הכבוד לגברת הזאת.

אתם קיבלתם 13 נושאים שטופלו. יש כאן דוח שנתי שמדבר על 50 דוחות ביקורת. מדברים פה על כמה עשרות אלפים, ופה מדובר על נושאים במיליונים שצריך לטפל בהם. על-פי עבודת הביקורת הפנימית, מבקר נכנס לעובדות, מסיק מסקנות וממליץ גם המלצות. הוועד המנהל צריך לדון בהמלצות. על-פי החוק, אם אחרי 54 יום לא דנים בהמלצות אז מישהו מכניס למגרה דוחות.

אני לא רוצה להיכנס לזה כי יש פה הרבה מאוד נושאים. כמו שאמרת, כבוד יושב הראש, הנושא הזה חייב לעבור לביקורת מבקר המדינה. זה לא אומר שהוא לא בודק את רשות השידור, כמו נושאים אחרים שאני יודע שהוא בודק, אבל כדי לבדוק מה נעשה ומה לא נעשה, והאם נעשה נכון או לא נכון, יש הגוף הזה שיש לו הכוח הזה והאנשים לבדוק כל נושא.

שנית, עניין של ניהול תקין וטוהר מידות לא קשור לעניין הרפורמה.
היו"ר אופיר אקוניס
אין על זה ויכוח.
שלמה קלדרון
העובדים אף פעם לא אשמים, זה רק המנהלים.
היו"ר אופיר אקוניס
צודק, אני מקבל.
שלמה קלדרון
רק מנהלים אשמים. עובדים, מי שמנהל אותם צריך לדעת לנהל אותם. מי שלא יודע לנהל, שילך הביתה. אני מבקש להמשיך.
היו"ר אופיר אקוניס
רק נקודה אחרונה כי אנחנו חייבים לעלות למעלה.
כרמל שאמה
לא פחות מהממצאים – כמה שהם קשים – מה ההתנהלות של רשות השידור ביחס לממצאים קודמים? האם באמת דוחות נכנסים למגרה או שיש הליך של יישום והפקת לקחים ומיצוי דין עם מי שנוהג שלא כשורה?
שלמה קלדרון
המבקר הפנימי הוא פנימי, כשמו כן הוא. כוחה של הביקורת הפנימית נובע מעצם הפנימיות שלה. אתם המחוקקים נתתם למבקרים האלה להיות בפנים, אבל מצד שני גם לצאת החוצה כשיש בעיות של עבירות פליליות, לידיעת מבקר המדינה ישר. דוח הביקורת פה לא צריך להיות נדון פה, הוא צריך להיות נדון בוועד מנהל, דירקטוריון וכל השאר ומבקר המדינה שבודק. זאת ביקורת ציבורית בתוך הארגון וביקורת המדינה זאת ביקורת חיצונית שבאה לתוך הארגון. אני מברך על כך שזה הגיע, אסור שזה לא יגיע לכאן, אבל דנים בזה.

אם נחזק את הביקורת הפנימית ללא פיקוח ובקרה שום דבר לא יקרה. כל הנושאים האלה של מה שעלה עד עכשיו, חלק גדול מהם לא קשור לרפורמה, זה קשור להתנהלות של ניהול תקין. אתם יודעים מה, "ניהול תקין" בשבילי זה שחיתות. יש דברים שיש בהם שחיתות וצריכים לטפל בהם. מה זה קשור לרפורמה? אם מישהו לא דופק כרטיס והולך הביתה, ומישהו אחר דופק לו את הכרטיס זה שייך לרפורמה?
קריאה
לא.
שלמה קלדרון
- - ועוד כל מיני דברים שיש פה בדוח הגדול. אז אני מבקש וממליץ להעביר את זה לביקורת המדינה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
- - -
היו"ר אופיר אקוניס
ברוך, בבקשה. אתה אחרון וגם נציגת ארגוני הצרכנים, אבל בקצרה כי כבר מאוד גלשנו.
ברוך אסקרוב
יש הסלמה אדירה של קיצוצים ועיצומים. ועד אחד חושב שצריך לעשות כך, ועד אחר חושב שצריך לעשות אחרת. הדינמיקה מאוד לא טובה. אנחנו קיבלנו את קריאת היושב ראש, ובחריקת שיניים, אבל בתמיכת כל העובדים אחרי שכנועם, החלטנו שאנחנו, ועד העיתונאים בתל-אביב לא פוגעים בשידורים; לא לא עושים דבר, אלא המאזינים לא פוגעים. אבל מה הצעד שכנגד? קשה לשכנע בזה את ציבור העובדים. מה הצעד שכנגד?

לכן אני קורא לך, היושב ראש, אנא הפעל את כל השפעתך שיהיה תהליך בסגנון של עסקת חבילה לכנס את כולנו כדי שנרד מהעצים – אלה שמטילים את הקיצוצים ואלה שעונים בעיצומים, והאוצר שצריך לקדם את הרפורמה. זאת אולי חריגה – אבל אתה נועל או-טוטו את הישיבה – הצע משהו שהוא בסגנון של עסקת חבילה לפרק זמן של שבועיים או שלושה שבועות – אנא, אנא.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה.
מיטל בשרי
המועצה רואה ברשות גוף ציבורי רשום. אך ללא פיקוח של הרגולטור וללא יישום אין עתיד לרשות. המועצה והצרכנים בכלל מחזקים את ידיך וקוראים את הקריאה שלך לא לפגוע בשידורים, לא להוריד שידורים – לא ברדיו ולא בטלוויזיה. אנחנו באים לכאן מדי שנה, והרשות מבקשת להקפיא את - - - האגרה. מדובר בעשרות מיליוני שקלים בטענה שזה להבראת הרשות.

אני אתן דוגמה: ב-2008 כשהחוק חייב את הרשות לשדר הפקות מקומיות ב-150 מיליון ₪ הרשות שידרה רק ב-7 מיליון ₪. הציבור נפגע. לאור הקריאה של הדוח אנחנו רואים מה נעשה עם אותם כספים של 2008 שנטען שהם להבראת הרשות. אסור שדבר כזה יקרה, אסור שציבור הצרכנים ייפגע, ואסור שיורדו תוכניות עכשיו מהפלטפורמה, הן ברדיו והן ברשות השידור. לכן אסור שהרגולטור יאפשר את הדבר הזה, וחובה לצאת מהישיבה הזאת עם החלטה שדבר כזה לא יקרה.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה. חני, את ביקשת לדבר? אני לא ראיתי שנרשמת פשוט.
לאה ורון
היא נרשמה.
חני לוז
כבוד היושב ראש, חברי הכנסת. שידור ציבורי זה מושג מאוד יפה, ואנחנו גם תומכים בו. לא בטוח שקיימת משוואה בין המילים "רשות השידור" לבין "שידור ציבורי", בעניין הזה אנחנו רוצים לחשוב ולקרוא ולהיפתח לרעיונות חדשים. כמו שהייתה קופת חולים אחת כללית שקראו לה קופת חולים של ההסתדרות, והיום קוראים לה "כללית", וקופות חולים מהצד שהיו יעילות, קטנות ומשרתות את הרפואה הציבורית, גם בשידור הציבורי צריך לחשוב על פתרונות כאלה שיקומו עמותות וחברות לשירות הציבור שיקבלו חלק מ-800 מיליון השקלים שזה סכום עתק. גם ב-200 מיליון שקל אפשר לעשות ערוץ אחד וכמה ערוצים שיהיו שידור ציבורי ולפתוח את הראש לרעיונות חדשים. 10 השנים האלה שאני מסקרת את רשות השידור אנחנו שומעים שוב ושוב את אותן קריאות לרפורמה, ולא קורא כלום.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה. יורם, אתה רצית להגיד משהו, ואתה גם אמרת משהו. אין לנו שום כוונה ולא תהיה ולא הייתה, להתערב בתכנים. אנחנו רק אומרים, תשדר את התוכנית הזאת. לא אמרתי לך מה לשדר, אמרתי לך, תשדר אותה. לא אמרתי לך מה להגיד בה או את מי להביא לשם, פשוט לשדר. רק אל תעשה שקופיות.
יורם כהן
זה בדיוק מה שאני רוצה לומר. הישיבה הזאת צריכה להינעל בכך שלא להחשיך את המסך- -
היו"ר אופיר אקוניס
אין על זה ויכוח, זה אחד הסעיפים.
יורם כהן
- - אתמול ב-23:00 בלילה הלב שלי נחמץ כעובד ותיק ברשות השידור- -
היו"ר אופיר אקוניס
גם שלי כצופה.
יורם כהן
אני מבקש גם מהוועדים – אנחנו נעשה הכול מבחינתנו לשדר ולא להחשיך את המסך. לא ייתכן שנחשיך את המסך. אסור.
שלמה קלדרון
שלא תכריזו על שביתת מגן.
היו"ר אופיר אקוניס
מר יעקב נווה, חבר בוועד המנהל, בבקשה.
יעקב נווה
אני רק רוצה להגיד לך שגם בוועד המנהל יש חילוקי דעות המצומצם – שלושה בסך הכול- -
רחל קרמרמן
ארבעה. אחת שלא הביעה את דעתה.
יעקב נווה
אמש בישיבה התנגדתי בתוקף לקיצוצים בתוכניות מכיוון שאין לפגוע בצופים. ביקשתי מהמנכ"ל טרם הישיבה אתמול לקבל דוח כספי על החיסכון בהתייעלות שתהיה. הוא הבטיח שתוך יום-יומיים הוא ייתן את הדוח, ואז נדע כמה אנחנו חוסכים מכל ההחשכה.
תמנה עורב
אנחנו מחכים כבר 6 שנים.
יעקב נווה
אני מקווה באמירה שאמרת שאכן אנשים יתעשתו, והמסך לא יוחשך עם הלוגו המעצבן.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה. דווקא בלוגו יש משהו מאוד ישראלי.


יהודה, בבקשה.
יהודה סבן
אילו הנהלת הרשות לא הייתה נערכת לרפורמה, והרפורמה כבר הייתה מוחלטת, והיא לא הייתה יכולה ליישם אותה אז הייתה ביקורת בדיוק הפוכה על הרשות – מדוע היא לא מסוגלת ליישמה. לכן הביקורת בהקשר הספציפי הזה של היערכות לרפורמה אינה נכונה.

שנית, אנחנו נותנים גיבוי מלא להנהלה ולמנכ"ל לגבי תוכנית הקיצוצים. אנחנו לא נכנסים לתוכן של הקיצוצים, זה לא עניין שלנו, בטח לא לגבי התכנים בטלוויזיה. אבל לגבי עצם קיומם של הקיצוצים, משרד האוצר, ולהבנתי, גם כל שאר גורמי הממשלה נותנים גיבוי מלא.
היו"ר אופיר אקוניס
רבותיי, אנחנו חייבים לסיים.

ועדת הכלכלה של הכנסת על כל חבריה תומכים בחיזוק השידור הציבורי ובייעולו.

הוועדה קוראת לממשלה להאיץ את קיום הרפורמות ברשות השידור בשם האינטרס הציבורי.

ועדת הכלכלה קוראת לרשות השידור, לעיתונאים ולהנהלה לא לפגוע בשידורים ולהשאיר את התוכניות משודרות במלואן בטלוויזיה וברשתות הרדיו.

ועדת הכלכלה ממליצה להעביר את דוח הביקורת הפנימית לבדיקת מבקר המדינה, והביצוע יתואם עם יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה. תודה רבה לכם.

הישיבה ננעלה ב-12:05

קוד המקור של הנתונים