ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/02/2010

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 45), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכלכלה

22.2.2010

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס'191

מישיבת ועדת הכלכלה

שהתקיימה ביום שני ח' באדר התש"ע (22 בפברואר 2010) בשעה 10:45
סדר היום
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 39) (שירותי מסרון), התשס"ח-

2007 של חה"כ משה כחלון, חה"כ אלי אפללו. (פ/2009) דיון בהחלת דין רציפות.
נכחו
חברי הוועדה: אלי אפללו – מ"מ היו"ר

כרמל שאמה
מוזמנים
נתי ביאליסטוק – עוזר מנכ"ל משרד התקשורת
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 39) (שירותי מסרון), התשס"ח-

2007 של חה"כ משה כחלון, חה"כ אלי אפללו. (פ/2009). דיון בהחלת דין רציפות
היו"ר אלי אפללו
בוקר טוב. אני פותח את הדיון. על סדר היום הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 39) (שירותי מסרון), התשס"ח-2007 של חה"כ אלי אפללו. דיון בהחלת דין רציפות
לאה ורון
בישיבה זו הוא גם ממלא את מקומו של יושב ראש ועדת הכלכלה.
היו"ר אלי אפללו
הדיון הוא על בקשה להחיל דין רציפות להצעה שעברה בקריאה ראשונה. הצעת החוק היא להמשיך את הדיון עצמו. חבר הכנסת שהיו שותף בפעם שעברה להצעת החוק היה משה כחלון. שר התקשורת תמך בהצעת החוק. האם יש למישהו מהנוכחים מה לומר? הכול בסדר? כולם תומכים?
כרמל שאמה
תומכים בדין רציפות. אנחנו סומכים עליך שעד קריאה שנייה ושלישית נקיים דיון לעומק.
היו"ר אלי אפללו
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה להחיל דין רציפות נתקבלה.
לאה ורון
אין מתנגדים. הוועדה החליטה להחיל דין רציפות על הצעת החוק.
היו"ר אלי אפללו
הבקשה אושרה. השירות הזה הוא לטובת האזרח. מה שחשוב בעניין הזה הוא שזה שירות שניתן לאזרחים שלפעמים לא רוצים לקבל אותו. זה בין הדברים החשובים לאזרח שלא רוצה לקבל שירות, והוא מקבל אותו אף על פי שהוא לא רוצה. בגלל זה הממשלה תומכת בחוק הזה. הוא יהיה חוק צודק והוגן. כל הדברים הטכניים שהיו בפעם שעברה מנעו את הקידום של הפתרון. שירותי התקשורת גילו שיש פתרון לעניין הזה, ואני שמח שהממשלה שוב תומכת בעניין הזה. נמשיך ונסיים את זה לטובת האזרחים כולם. תודה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה ב- 10:55

קוד המקור של הנתונים