ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/02/2010

חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 2), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
com_alex

2010-02-15Lirazהכנסת השמונה-עשרה נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 157

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

מיום שני, כ"ד שבט התש"ע (8 בפברואר 2010), שעה: 09:30

סדר היום: הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 2)(יום הסטודנט הלאומי),

התש"ע-2009, של חבר הכנסת אלכס מילר, חבר הכנסת רוברט אילטוב,

חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי, חבר הכנסת משה (מוץ) מטלון,

חבר הכנסת דוד רותם, חברת הכנסת פניה קירשנבאום, חברת הכנסת

אורלי לוי-אבקסיס (פ/450)
נכחו
חברי הוועדה
זבולון אורלב – היו"ר

אלכס מילר
מוזמנים
אייל רק – הלשכה המשפטית, משרד החינוך

דני גלושנקוב – רפרנט השכלה גבוהה, משדד האוצר

עדנה הראל – משרד המשפטים

עו"ד אבו אלהיג'א מיסאא – משרד המשפטים

ריקי מנדלצוויג – סמנכ"ל לעניינים אקדמיים, מל"ג

מעיין גורמס כהן – רכזת הקרן למדעי הרוח, מל"ג

פרופ' אסתי שוהמי – דיקן הסטודנטים, האוניברסיטה העברית

סוזי זיגלמן – דיקן משנה סטודנטים, האוניברסיטה העברית

רן לבנה – ס' יו"ר אגודת הסטודנטים, אוניברסיטת תל-אביב

איציק יושובייב

בועז טופורובסקי – יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

אלעד גיבלי – יו"ר מועצת הסטודנטים, מכללת קיי, באר שבע

ייעוץ משפטי: מירב ישראלי

מנהלת הוועדה: יהודית גידלי

קצרנית פרלמנטארית: אושרה עצידההצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 2)(יום הסטודנט הלאומי),התש"ע-2009,

של חבר הכנסת אלכס מילר, חבר הכנסת רוברט אילטוב,

חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי, חבר הכנסת משה (מוץ) מטלון,

חבר הכנסת דוד רותם, חברת הכנסת פניה קירשנבאום

וחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס (פ/450)
היו"ר זבולון אורלב
בוקר טוב. אנחנו נעסוק היום בהכנת חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 2)(יום הסטודנט הלאומי), בהכנה לקריאה שנייה ושלישית. זוהי הצעת חוק שיזם חברנו חבר הכנסת אלכס מילר עם עוד חברי כנסת נוספת. חבר הכנסת מילר, בבקשה.
אלכס מילר
אדוני היושב ראש, אני רוצה לפתוח באותם בקשות וסיכומים שהגענו אליהם לפני שהעלאת את החוק לקריאה שנייה ושלישית. קיבלתי פנייה ממשרד החינוך עם בקשה להוציא את החיוב של משרד החינוך מהחוק. מבחינתי, אין בעיה. אני דווקא חשבתי שמבחינת משרד החינוך זה משהו שהוא טוב להם. אבל, כשאני מסתכל על עולם הסטודנטיאלי, ועל חשיבות היום הזה מבחינת הסטודנטים ומבחינת מערכת ההשכלה הגבוהה, המיקוד שם הוא יותר למערכת ההשכלה הגבוהה, ופחות למערכת משרד החינוך התיכונית או היסודית.

שנית, פניתי לכל הגורמים, מהמשטרה ועד למשרד לאיכות הסביבה, בנושא הרחבת שעות הרעש. לא קיבלתי לא תמיכה, ולא לא תמיכה.
היו"ר זבולון אורלב
מצוין, אז יש יד חופשית לוועדה.
אלכס מילר
לא. אבל, כשהתייעצתי הגעתי למצב שמי שצריך להחליט על העניין הזה הוא הרשות המקומית. אני לפחות יכול להציע לבדוק אפשרות לכתוב בחוק שאנחנו נרחיב את האפשרות עד לשתיים בבוקר, אבל אך ורק באישור מועצת העיר, וכמובן גם מבחינת השעות עד שתיים בבוקר כשהרשות תחליט מה טוב ומה לא טוב, וזאת מפני שיש מקומות שבהם אין בכלל אזורי מגורים סביב האירועים, ויש מקומות שישנם אזורי מגורים סביב האירועים, ושם הרשות המקומית רשאית. הרשות המקומית יודעת מה כן ומה לא. אני מאמין שגם כך השלטון המקומי יהיה לפחות קצת מעורב בחוק הזה, ותהיה לו אפשרות להשפיע.

מבחינת העניין השלישי במקום שבו הכנסנו לדברי ההסבר מבחינת התאחדות הסטודנטים, מבחינת הוועדה הממשלתית, בהתייעצות – אם הממשלה רוצה להקים ועדה אני אשמח שגם התאחדות הסטודנטים תהיה בפנים. אם הממשלה לא מתכוונת להקים ועדה, אני מאמין שבעתיד בסופו של דבר כן תהיה איזושהי התייעצות כלשהי לפני היום הזה כמו שזה נהוג בעולם.
היו"ר זבולון אורלב
אני מציע שנתחיל לקרוא, ואחרי כל פסקה נשאל אם יש שאלות. אם מישהו רוצה להעיר נשמע הערות.
מירב ישראלי
"הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 2)(יום הסטודנט הלאומי)

בחוק זכויות הסטודנט, אחרי סעיף 22 יבוא" – אנחנו מוסיפים פרק, פרק ה'1, יום הסטודנט הלאומי.

"מטרת פרק ה'1 - מטרתו של פרק זה להביא להטמעת חשיבותה של ההשכלה הגבוהה, ולהכיר בתרומתו של ציבור הסטודנטים להתפתחותה, ולעיצובה של החברה הישראלית כחברה מודרנית ומתקדמת".
היו"ר זבולון אורלב
האם יש למישהו הערה לגבי 22א?

אלכס מילר

אין לו מה להעיר.
היו"ר זבולון אורלב
אין מה להעיר, טוב. אנחנו עוברים ל-22ב.
מירב ישראלי
כן. "יום הסטודנט הלאומי יצוין מידי שנה ביום השלישי הראשון שלאחר חג השבועות". כאן היתה הערה בפעם הקודמת מצד הסטודנטים על נושא של יום חמישי.
אלכס מילר
כן, ולעשות את זה במאי, משום שעד כמה שהבנתי חודש יוני זה כבר תקופת המבחנים. לעשות את זה פשוט ביום החמישי האחרון של חודש מאי, לא?
היו"ר זבולון אורלב
בחוקים שאני מחוקק את חודשים לועזיים, יש רק חודשים עבריים. אתה יכול להגיד כמה שבועות לפני סיום שנת הלימודים האקדמית.
מירב ישראלי
לא, זה יכול להשתנות קצת בכל מוסד. אני חושבת שעדיף שזה יהיה מועד ברור.
יהודית גידלי
בסדר, השבוע האחרון של חודש אייר.
מירב ישראלי
האם זה יוצא תמיד מאי?
עדנה הראל
זה יוצא שבוע לפני שבועות, שבוע ראשון של סיוון.
מירב ישראלי
אז אפשר להגיד: שבוע שלפני שבועות. במקום לאחר חג השבועות, לפני חג השבועות.
יהודית גידלי
האם ל"ג בעומר הוא לא יום הסטודנט באופן קבוע?
אלכס מילר
לא, לא.
היו"ר זבולון אורלב
יום המילואים.
אלכס מילר
אז אפשר לעשות את זה ביום חמישי בשבוע לפני שבועות?
מירב ישראלי
יום חמישי שלפני חג השבועות – נראה איך לנסח את זה.
היו"ר זבולון אורלב
זה יום חמישי שלפני חג שבועות.
אלכס מילר
מצוין.
מירב ישראלי
לגבי הדיון בכנסת – אפשר להגיד שזה באותו שבוע. לא יהיה ביום חמישי, אלא באותו שבוע.
היו"ר זבולון אורלב
רגע, הכנסת עובדת? הכנסת עובדת, כן.
מירב ישראלי
אבל, זה יהיה שני, שלישי או רביעי.
היו"ר זבולון אורלב
בסדר, אבל זה שבוע שהכנסת עובדת.
מירב ישראלי
כן. "יום הסטודנט הלאומי יצוין, בין היתר, בכנסת בדיון מיוחד". אם יהיה דיון ביום חמישי אז זה יהיה. אם לא אז במועד סמוך. הנוסח הוא: "בכנסת בדיון מיוחד במליאת הכנסת ביום האמור, או במועד סמוך לו". אם אין דיון ביום חמישי אז - - -
היו"ר זבולון אורלב
לא, אל תעשי ביום האמור. את לא יכולה לכתוב בחוק ביום חמישי, ולהגיד ביום האמור.
מירב ישראלי
בסדר, אז במועד סמוך לו.
היו"ר זבולון אורלב
בשבוע בו.
מירב ישראלי
בשבוע בו חל יום הסטודנט, או במועד סמוך כי אנחנו נותנים תמיד ליו"ר הכנסת את הגמישות – בסדר.

האם "בבתי-הספר" יורד ב-(2)?
קריאות
כן.
מירב ישראלי
אז "במחנות צה"ל להטמעת חשיבותה של ההשכלה הגבוהה, ולהכרה בתרומתו של ציבור הסטודנטים בהתאם למטרת פרק זה".
היו"ר זבולון אורלב
חשוב רק לומר שמשרד הביטחון הוזמן. בקריאה הראשונה כתוב: במחנות צה"ל. כלומר, מערכת הביטחון יודעת. את החובה עומדים להטיל על מערכת הביטחון, על צה"ל, ולמרות זאת מערכת הביטחון איננה מוצאת לנכון לשלוח נציג לוועדה. נדמה לי שזו הפעם השנייה.
בועז טופורובסקי
בפעם הראשונה היה נציג.
היו"ר זבולון אורלב
אני חוזר בי. זה רק מעלה את התמיהה מדוע הפעם אין נציג. אבל, לא תשמע טענה. אנחנו לא נעכב.
מירב ישראלי
אם כן, "במחנות צה"ל להטמעת חשיבותה של ההשכלה הגבוהה ולהכרה בתרומתו של ציבור הסטודנטים בהתאם למטרת לפרק זה. ובמוסדות, המוסדות יאפשרו לקיים אירועים לציון יום זה".
היו"ר זבולון אורלב
כמו שצה"ל שולח קצינים לבתי-הספר, אולי נשלח פרופסורים למחנות צה"ל?
מירב ישראלי
האמת היא שזה רעיון מצוין. זו אחת הדרכים שאפשר לקיים את זה.

"(4) בפעילויות נוספות שהממשלה תחליט."
בועז טופורובסקי
בסעיף (3) חשוב לי לוודא שזה כולל גם מוסדות להכשרת מורים.
היו"ר זבולון אורלב
רגע, האם יש הערות על 22ב(ב)(2)? אין. עכשיו מספר (3). המוסדות לפי חוק זכויות הסטודנט זה המוסדות להשכלה גבוהה.
מירב ישראלי
זה קצת יותר רחב מזה. המוסדות הם: כל המוסדות להשכלה גבוהה, מוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד התעשייה, ומוסד להכשרת עובדי הוראה.
עדנה הראל
ומכינות קדם אקדמאיות.
מירב ישראלי
כן, מה שעניין אותו הוא עניין של ההוראה.
היו"ר זבולון אורלב
"המוסדות יאפשרו לקיים לציון יום זה. (4) בפעילויות נוספות שהממשלה תחליט עליהן".
מירב ישראלי
זה סעיף סל כזה.
היו"ר זבולון אורלב
הממשלה? למה לא שר החינוך? למה את צריכה את הממשלה?
אלכס מילר
אני אסביר לך למה, כי כל המטרה - כפי שגם ראיתי בכמה מדינות – שביום הזה כמה משרדי ממשלה משתתפים באירועי היום. אני חושב שבצרפת או ברוסיה משרד התחבורה פתאום החליט שביום הזה כל הסטודנטים נוסעים בחינם. השתתף שם עוד משרד, וכך הם מתגלגלים. זה נראה יפה. אבל, זה בהחלטה שלהם. זו כבר עבודה של ההתאחדות.
היו"ר זבולון אורלב
אבל, נסיעות חינם זה לא פעילות נוספת. אגב, אני הודעתי שאני בנסיעות שלי לא נוסע במחלקת עסקים.
אלכס מילר
אדוני היושב ראש, הנושא של הרחבת השעות עד שעתיים בבוקר באישור.
היו"ר זבולון אורלב
איפה אתה רוצה להכניס את זה?
אלכס מילר
היה לנו בדברי ההסבר.
מירב ישראלי
כן, אלא שיש לנו קצת בעיה פה. כמו שחבר הכנסת מילר אמר, בעצם מי שמופקד על העניין הזה הוא המשרד להגנת הסביבה. למעשה, הדרך הנכונה לעשות את זה היתה להוסיף את זה לתקנות למניעת מפגעי מניעת רעש, כשהתקנה הרלוונטית היא שההוראות לגבי אי פעילות בין אחת עשרה בלילה לשבע בבוקר לא יחולו על קבוצה אגב חגיגה או שמחה באחד מהמועדים האלה שזה ליל יום העצמאות, ליל פורים, ערב יום מנוחה ומוצאי יום מנוחה עד חצות, וליל יום ירושלים. למעשה, כאן היה צריך להכניס את זה. אני חושבת שזאת הדרך הנכונה לפעול. אולי היינו צריכים לשכנע את השר להגנת הסביבה. לא הייתי רוצה לעשות הוראה שהיא ספציפית לגבי יום הסטודנט.
אלכס מילר
אני פניתי למשרד להגנת הסביבה.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו לא פנינו.
מירב ישראלי
למעשה, הוועדה היתה צריכה לפנות.
היו"ר זבולון אורלב
היית צריך להגיד לנו, היינו צריכים להזמין אותם.
אלכס מילר
אני פניתי. אני מציע שנכניס את זה. במידה ותהיה איזושהי הסתייגות, או - - -
מירב ישראלי
זו בעיה.
היו"ר זבולון אורלב
אני לא יכול להצביע. כלומר, אתה רוצה שאני אתקן חוק שמופקד עליו השר להגנת הסביבה מבלי שדיברנו איתו, מבלי שנתנו לו הזדמנות לדבר.
מירב ישראלי
גם אם אתה נותן את זה לרשויות המקומיות שגם את העמדה שלהם צריך לשמוע - - -
עדנה הראל
צריך לשמוע אותם, את משרד הפנים.
אלכס מילר
הרשויות המקומיות הוזמנו.
היו"ר זבולון אורלב
מה שחשבתי להכניס פה זה כן: יום הסטודנט, ובלבד שמועצת הרשות המקומית שבתחומה - - -
מירב ישראלי
לא, הבעיה היא שאני לא יכולה לתקן תקנות. זו סמכות של השר.
היו"ר זבולון אורלב
האם זה תקנות?
מירב ישראלי
כן, זה תקנות – זאת הבעיה. אם זה היה חוק אפשר היה לחשוב על תיקון עקיף.
היו"ר זבולון אורלב
אה, זה בכלל תקנות.
מירב ישראלי
כן, זאת הבעיה. זה בתקנות, זה לא בחוק.
יהודית גידלי
התקנות לא אצלנו.
מירב ישראלי
גם. אבל, זה אפשר היה ל- - -
היו"ר זבולון אורלב
האם אין את העניין הזה בתקנות למניעת מפגעים?
מירב ישראלי
זה זה, זה הרעש. זה התקנות למניעת מפגעים.
היו"ר זבולון אורלב
זה התקנות. אבל, מה אומר החוק?
מירב ישראלי
החוק רק מסמיך את השר באופן מאוד מאוד כללי להתקין את הדברים האלה.
אלכס מילר
אדוני היושב ראש, אני מציע לעשות את הדבר הבא.
היו"ר זבולון אורלב
האם יש לך במקרה את החוק פה?
מירב ישראלי
כן.
היו"ר זבולון אורלב
תקראי את הסעיף של הרעש.
מירב ישראלי
זה סעיף מאוד כללי של מניעת רעש. הוא מאוד מאוד כללי: "לא יגרום אדם לרעש חזק ובלתי סביר מכל מקור שהוא אם הוא מפריע, או עשוי להפריע לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים". זה מאוד כללי, כשבשלוש תקנות נפרדות ניתנו לשר להגנת הסביבה סמכויות מאוד רחבות להתקין בתקנות את הכללים הספציפיים איך למנוע את הרעש. לכן, יש לי בעיה להתערב פה בחקיקה הזאת באופן עקיף, גם מבלי שהשר להגנת הסביבה מעורב.
היו"ר זבולון אורלב
אגב, צריכים לתקן את ליל פורים גם לליל שושן פורים, בגלל ירושלים.
מירב ישראלי
אז צריך לפנות אליהם בשני דברים.
אלכס מילר
נניח ואנחנו עושים את זה ופונים אליו, איפה את מכניסה את זה מבחינת הנוסח?
מירב ישראלי
אני הייתי מקבלת פשוט התחייבות שלהם, ככל שזה ניתן. אם השר היה מתחייב להכניס את זה אז אני חושבת שזה מספיק לנו.
היו"ר זבולון אורלב
האם אתה דיברת איתו?
אלכס מילר
דיברתי איתו, כן.
היו"ר זבולון אורלב
ומה הוא אמר?
אלכס מילר
שאם אנחנו נכניס את זה במסגרת אישור של רשות מקומית אז - - -
היו"ר זבולון אורלב
הוא צריך להוסיף (5): ליל יום הסטודנט או מוצאי יום הסטודנט, ובלבד שמועצת הרשות המקומית אישרה את ה- - -
אלכס מילר
כמו שאני מכיר, זה יעשה להם בלגאן אם הם מכניסים את זה.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו לא יכולים לעשות את התקנות, ואת זה אתה יודע.
אלכס מילר
אבל, אני יכול לחוקק חוק. אנחנו יכולים לחוקק חוק.
מירב ישראלי
הבעיה היא שזה צריך לכאורה להיות תיקון עקיף לחוק למניעת מפגעים שהוא בסמכות הגנת הסביבה.
אלכס מילר
ממתי אנחנו לא יכולים לחוקק חוק שגם חלק ממנו נמצא בתקנות? תמיד יכולים.
מירב ישראלי
כן, אבל כאן זה קצת - - -
היו"ר זבולון אורלב
אתה אומר כך: לגבי יום העצמאות לא יהיה חוק, אבל לגבי יום הסטודנט יהיה חוק?
אלכס מילר
למה? ביום העצמאות זה מופיע, לא?
מירב ישראלי
זה מופיע בתקנות, זאת הבעיה.
היו"ר זבולון אורלב
בתקנות. אלכס, גם יש לנו אחריות לגבי מבנה החקיקה בישראל. במהות אין לי מחלוקת איתך, הבעיה כאן היא רק המבנה החקיקתי, איך אנחנו מסדירים את זה. זה החלטה נכונה שהרשות המקומית תחליט.
מירב ישראלי
אולי אפשר לנסח סעיף טנטטיבי בחקיקה הראשית ולשלוח את זה לשר להגנת הסביבה, ולראות מה התגובה. כי בלי העמדה של השר להגנת הסביבה לגבי הנוסח שאנחנו רוצים להכניס זה קצת בעייתי. החוק שלו.
היו"ר זבולון אורלב
חבל שלא אמרת לנו להזמין את המשרד להגנת הסביבה. מה אומר משרד המשפטים?
עדנה הראל
גם אנחנו היינו רוצים לשמוע גם את המשרד לאיכות הסביבה וגם את משרד הפנים.
מירב ישראלי
זה בעצם חוק הסמכה.
עדנה הראל
חוק הסמכה לעשות חוק עזר. לגבי מה היחס בין חוקי העזר היום למניעת רעש אחרי שהתפתח מה שהתפתח במניעת מפגעים, אני לא יכולה לשלוף עמדה. הייתי רוצה לשמוע.
היו"ר זבולון אורלב
אגב, התקנות האלה די מפתיעות אותי שאלה ארבעת המקרים היחידים.
עדנה הראל
אני לא יודעת.
היו"ר זבולון אורלב
האם כשמכבי תל-אביב קיבלה את הגביע או כשבית"ר לקחה את הגביע לא חגגו עד הלילה? האם המשטרה עצרה אותם? לא יכולתי לישון כל הלילה.
רן לבנה
בתל-אביב הפקחים תמיד מגיעים באחת-עשרה בלילה.
היו"ר זבולון אורלב
מתי? כשמכבי תל-אביב קיבלה את גביע אירופה?
רן לבנה
גם כשמכבי תל-אביב סוגרים את ההגברה בשעה אחת-עשרה. החגיגות ממשיכות כי לך תפנה עכשיו עשרות אלפי אנשים. אבל, סוגרים את הרמקולים. יש בעייתיות אחרת.
היו"ר זבולון אורלב
הבנתי עכשיו למה הם מפסידים.
אלכס מילר
אדוני היושב ראש, אני יכול להציע לך הצעה. אנחנו באמת רוצים ללכת בהסכמה. אפשר להצביע על החוק. אני יכול להגיש את העניין הזה כהסתייגות וכרביזיה. מה שיקרה הוא שאנחנו נפנה למשרד לאיכות הסביבה. במידה ותהיה איזושהי בעיה עם הנוסח אנחנו נפתח את החוק, ואנחנו נשפר. אם לא – אני אמשוך גם את הרביזיה, ו- - -
היו"ר זבולון אורלב
לא, ההסתייגות תהיה שלי, והרביזיה תהיה שלך.
אלכס מילר
או,קיי.
היו"ר זבולון אורלב
אני מוכרח לשמור איזה פקק אצלי.
אלכס מילר
אין שום בעיה.
מירב ישראלי
השאלה היא האם זה יהיה תיקון עקיף?
היו"ר זבולון אורלב
אין לך תיקון עקיף.
מירב ישראלי
זה מוזר.
היו"ר זבולון אורלב
אין תיקון עקיף.
מירב ישראלי
זהו, מה בדיוק אני אכתוב פה?
היו"ר זבולון אורלב
מה תכתבי פה? שביום זה - -
עדנה הראל
- -תהיה רשאית מועצת - - -
מירב ישראלי
על אף האמור בכל דין? היא יכולה לגבור על חקיקה? זה קצת בעייתי.
היו"ר זבולון אורלב
לא. את יכולה: לא יראו כהפרת סעיף 2 לחוק מניעת מפגעים אם יימשכו החגיגות של הסטודנטים עד השעה שבה תתיר מועצת הרשות המקומית.
אלכס מילר
לא, עד שתיים בבוקר.
היו"ר זבולון אורלב
עד שתיים בבוקר, בכפוף לאישור.
מירב ישראלי
לא, הוא רוצה לקבוע גג.
אלכס מילר
היא יכולה לקבוע עד אחת-עשרה וחצי.
עדנה הראל
ובלבד שלא יעלה מעל לשתיים בלילה.
היו"ר זבולון אורלב
כלומר, לא יראו כהפרה של חוק זה וזה אם נתנה הרשות המקומית אישור לקיים את האירועים עד לשעה שתיים.
יהודית גידלי
האם זה בכל קמפוס? האם לא חשוב איפה הקמפוס?
היו"ר זבולון אורלב
ההסתייגות שלי תהיה שסעיף זה בטל. הוא יבקש רביזיה.
יהודית גידלי
האם זה נכון לגבי כל הקמפוסים? יש קמפוסים שהם מרוחקים.
אלכס מילר
אם אני עושה אירוע בבאר שבע אז אני בתור יושב-ראש אגודת הסטודנטים של באר שבע פונה לרשות המקומית של באר שבע, ומבקש אישור עד שעה זו וזו במקום כך וכך. מתכנסת המועצה ושואלת האם זה מקום מגורים כן או לא. בדרך כלל הם עושים את זה בצורה כזאת.
היו"ר זבולון אורלב
תל-אביב תהיה בבעיה, בר-אילן תהיה בבעיה. ירושלים לא תהיה בבעיה.
רן לבנה
לדעתי, אחת הבעייתיות כאן היא דווקא לא באר שבע ותל-אביב. הפחד שאני מביע, והוא לא פחד שהוא שלי כאגודה מאוד גדולה, הוא הנושא שדווקא שקיים איזשהו חשש שכל האגודות יבקשו לעשות את ימי הסטודנט שלהם באותו יום. הדבר הזה יוביל לתחרויות בין ימי הסטודנט - ואני תיכף אומר איך אני חושב למנוע את זה – וזה יוביל לשני דברים. האחד, ימי סטודנט של אגודות יותר קטנות יהפכו להיות יותר קטנים, כי מן הסתם האמנים הגדולים יעדיפו להגיע לתל-אביב, באר-שבע, בר-אילן והטכניון. מצד שני, ייווצר לנו מצב כמו ביום העצמאות שבו כל האמנים שבאים להופיע מפקיעים מחירים מכיוון שיש ביקוש. אני מעלה כאן איזשהו חשש, ואני מאמין שנתייחס לזה.
היו"ר זבולון אורלב
גמרנו את הסעיף הזה. למה התעוררת עכשיו?
רן לבנה
הגעתי באיחור קל.
אלכס מילר
אדוני היושב ראש, אני מבין את החששות.
רן לבנה
אם קבעתם שיש פה יום אחיד אז אני מבקש לחשוב על זה שוב. כאגודה בתל-אביב אני את יום הסטודנט שלי אעדיף לא לעשות ביום הזה, אלא אעדיף לעשות איזשהו אירוע אחר, וזאת משתי סיבות. הסיבה הראשונה היא כלכלית גרידא - האמנים יפקיעו מחירים ביום כזה. תחשבו מה קורה היום ביום העצמאות. כל אמן מכפיל פי עשר את המחירים שלו. ימי סטודנט לא נועדו למטרת רווח, אלא הם נועדו לטובת הסטודנטים.

לגבי הנושא השני – אני פחות "אדפק" מזה, אני אגודה גדולה. כאגודה גדולה אני אצליח למשוך את האמנים. אני חושב מה קורה ברופין או בתל-חי.
היו"ר זבולון אורלב
יבואו לתל-אביב.
אלכס מילר
לא, הם בדרך כלל עושים את זה עם כמה מכללות.
בועז טופורובסקי
זה לא בעיה. זה לא בא במקום ימי הסטודנט המקומיים. כל אגודה קובעת עם המכללה או האוניברסיטה שלה את יום הסטודנט המקומי. מעבר לזה, גם יהיה אירוע ארצי עם ההשלכות של הרבה יותר ממסיבה.
היו"ר זבולון אורלב
האם בחוק יהיה יום אחד?
בועז טופורובסקי
בחוק יהיה חוק אחד. אבל, היום הזה לא משנה את הצורך של האגודות.
היו"ר זבולון אורלב
אבל, יום אחיד.
רן לבנה
האם ביום הזה תהיה הפסקת לימודים?
היו"ר זבולון אורלב
לא.
רן לבנה
אם אין הפסקת לימודים אז זה פותר את זה, כי מה שקורה בימי סטודנט זה שבדרך כלל מפסיקים לימודים.
אלכס מילר
אם המוסד שלך יחליט ביום הזה הפסקת לימודים אז זה החלטה של המוסד שלך.
רן לבנה
אז אני מתנצל.
אלכס מילר
אדוני היושב ראש, העניין פה הוא יותר ממלכתי מאשר התחשבות בהיבט הכלכלי של אירוע כזה או אחר. אני הייתי יושב-ראש אגודת סטודנטים במשך שנתיים, והייתי גם סגן ארצי במשך שנתיים. עשיתי לפחות ארבעה ימי סטודנט עם ארגון האירוע, מהמוסד שלי עד שבעה-שמונה מוסדות ביחד. אני יכול להגיד לך שאין שום בעיה. באותו יום עשו גם באר-שבע וגם תל-אביב, וחיפשנו ורדפנו אחרי אותם אומנים. בסופו של דבר, מצאנו את הדרך להביא אותם לאירועים.

גם מבחינת אותם אלה שמשתתפים באירועים האלה – גם האומנים, וגם אלו שנותנים את התרומה – מדובר פה על מערכות שהן מגייסות כספים ברמות גבוהות מאוד. אלו חסויות שנותנות חברות פרטיות לאירועים האלה. ההשתתפות של הסטודנט יחסית לחסויות של החברות שנכנסות לשם היא מאוד קטנה. הייתי מציע שגם אם יש איזושהי בעיה אז שאותם אומנים יתחשבו באירוע שהוא יותר ממלכתי לעומת אירוע שהוא למטרת רווח. כשהם רוצים הם יכולים להגיע ולתת הופעה באמצעות תרומה, וכך גם כאן. הם יכולים לתרום פעם אחת בשנה למערכת ההשכלה הגבוהה. אין שום רע בכך, אני רק אברך על כך.
היו"ר זבולון אורלב
לפי התקנון, אם הוועדה מאשרת בקריאה שנייה ושלישית והוא לא מממש את הרביזיה, אני יכול בכל זאת להחזיר את הדיון?
מירב ישראלי
כן, לפי 124 לתקנון.
היו"ר זבולון אורלב
אני בכל רגע יכול להחזיר.
מירב ישראלי
אתה צריך להצביע על זה ולהחזיר. להצביע פה בוועדה – כל עוד לא הנחתי את זה על שולחן הכנסת.
אלכס מילר
אדוני היושב ראש, אם תהיה בעיה, אין לי שום בעיה - - -
היו"ר זבולון אורלב
אני עושה כאן מעשה שאני מאוד לא אוהב אותו - להיכנס לתחומו של שר אחר בלי שדיברנו איתו. זה לא בסדר.
מירב ישראלי
גם מבחינת החקיקה, זה חקיקה קצת -. אני אומר לך איך חשבתי לנסח את זה, וזה קצת מוזר: לא יראו כהפרה של סעיף (2) לחוק למניעת מפגעים, צריך לחזור פה על כל הפעולות של שירה, צעקות, כלי נגינה, מקלט רדיו - אני גם חוזרת על הוראות של תקנות בחקיקה ראשית, כי אין לי מקום אחר שאומר את זה - באמצעות פטפון, רמקול, מגביר קול, מכשירי קול וכיוצא באלה. אין לי ברירה, אני חייבת להתאים את זה. זה מה שאני אומרת, יש פה בעיה.
היו"ר זבולון אורלב
הנכדים שלי כבר לא יבינו מה זה בכלל.
מירב ישראלי
לי יש עוד תקליטים, אגב. אם כן, בליל יום הסטודנט.
היו"ר זבולון אורלב
או במוצאי. יש כניסת היום ויש יציאת היום.
מירב ישראלי
זה לא ליל. זה בעצם הערב של אותו יום. ערב או מוצאי יום הסטודנט, אם התירה הרשות המקומית פעולות אלה, ובשעות שהתירה, עד לשעה שתיים למחרת – משהו כזה. זה כאילו למחרת היום.
היו"ר זבולון אורלב
ביום שלמחרת.
מירב ישראלי
זה נוסח שהוא קצת בעייתי. הכי נכון חקיקתית היה לשכנע את השר לאיכות הסביבה שזה בתחום סמכויותיו להכניס את זה פה. גם ההוראה החקיקתית היא בעייתית, הניסוח של זה.
היו"ר זבולון אורלב
אלכס, אני בכל זאת ממליץ בפניך שלא נצביע היום. נקבע לשבוע הבא ישיבה של חצי שעה, נזמין את המשרד להגנת הסביבה, משרד הפנים וגם רשויות מקומיות. אני אראה לך מתי להוסיף לשבוע הבא עוד שעה, ולגמור את זה.
מירב ישראלי
אני גם אכין איזשהו נוסח טנטטיבי.
אלכס מילר
אדוני היושב ראש, אני רק מבקש בקשה אחת.
היו"ר זבולון אורלב
אני רוצה להצביע על כל סעיפי החוק עכשיו.
אלכס מילר
זהו, שלא יקרה מצב שפתאום יעשו לנו פה איזשהו מחטף.
היו"ר זבולון אורלב
אף אחד לא פותח ולא סוגר שום דבר.
מירב ישראלי
או,קיי, על מה שכבר עשינו. בפעם הבאה נצביע על הסעיף הנוסף אם יהיה צורך. אני חושבת שעדיף היה להוסיף את זה בתקנות.
היו"ר זבולון אורלב
אז אני רוצה להצביע על כל החוק כהכנה לקריאה שנייה ושלישית, בתיקונים שהתקבלו פה היום, למעט הסעיף שיאפשר ביצוע אירועים כולל רעש גם בשעות שהן מעבר לתקנות של מניעת מפגעים, מניעת רעש. מי בעד ירים את היד? מי נגד?

ה צ ב ע ה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק זכויות הסטודנט(תיקון מס' 2)(יום הסטודנט הלאומי), התש"ע-2009 (פ/450) אושרה פה אחד כהכנה לקריאה שנייה ושלישית, בתיקונים שהתקבלו, למעט הסעיף שיאפשר ביצוע אירועים כולל רעש גם בשעות שהן מעבר לתקנות של מניעת מפגעים, מניעת רעש.
היו"ר זבולון אורלב
אני קובע שזה אושר פה אחד.

הוועדה תקיים ישיבה בשבוע הבא שעה נוספת. יוזמנו המשרד להגנת הסביבה, משרד הפנים והרשויות המקומיות. אלכס, אני רק מציע לך לבוא איתם בדברים, ולהסביר להם כדי שלא יקרה פה מצב שהם יבואו ויגידו: אנחנו שומעים עכשיו פעם ראשונה, אנחנו צריכים להתייעץ.
אלכס מילר
אין שום בעיה. רק אם - - -
היו"ר זבולון אורלב
אולי גם את, היועצת המשפטית, תבואי איתם בדברים.
מירב ישראלי
האמת שאני אפילו לא יודעת עם מי.
היו"ר זבולון אורלב
הלשכות המשפטיות.
מירב ישראלי
אני יכולה לשלוח להם את הנוסח של החוק אחרי שאני אכניס סעיף טנטטיבי בהערה הזאת, ולבקש את תגובתם. את זה אני יכולה לעשות.
היו"ר זבולון אורלב
טוב. זה בסדר, את זה תעשי.

תודה רבה חברים, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:05.

קוד המקור של הנתונים