ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/02/2010

חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (מס' 3), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
ועדת הכלכלה
21
16/2/2010

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מס' 186

מישיבת ועדת הכלכלה
‏יום שלישי, ב' באדר התש"ע (‏16 בפברואר, 2010), שעה 12:00
סדר היום
1.
הצעת חוק תיקון פקודת הסטטיסטיקה (מס' 3), התשס"ט-2009 (מ/450)
נכחו
חברי הוועדה: ישראל חסון – מ"מ היו"ר

חמד עמאר

כרמל שאמה
מוזמנים
עו"ד חגית אייזנמן
-
הלשכה המשפטית, משרד התשתיות הלאומיות

אור גולדפרב
-
מינהל הדלק, משרד התשתיות הלאומיות

עו"ד דניאל מרום
-
המפקח על המחירים, כלכלה ומינהל, משרד התשתיות הלאומיות

עו"ד עדנה הראל
-
מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד ליאת בן מאיר שלום
-
מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד שלומית ארליך
-
מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד הווארד פולינר
-
משרד המשפטים

שלמה יצחקי
-
הסטטיסטיקן הממשלתי, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

עו"ד בריאן ניגן
-
היועץ המשפטי, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

שמעון אריאלי
-
ראש תחום בכיר מאזן תשלומים ואנרגיה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

ד"ר שלומי פריזט
-
ראש המחלקה הכלכלית, רשות ההגבלים העסקיים

עו"ד קובי גולדברג
-
הלשכה המשפטית, רשות ההגבלים העסקיים

עו"ד ענת קליין
-
יועמ"ש, פז בית זיקוק אשדוד בע"מ

מיכל אוגולניק
-
אחראית רגולציה, פז בית זיקוק אשדוד בע"מ

רותי שרון
-
מנהל שוק מקומי, בתי זיקוק לנפט – חיפה
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר


יעל פיין (מתמחה)
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
אירית שלהבת
הצעת חוק תיקון פקודת הסטטיסטיקה (מס' 3), התשס"ט-2009 (מ/450)
היו"ר ישראל חסון
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר היום הצעת חוק תיקון פקודת הסטטיסטיקה (מס' 3), התשס"ט-2009. היא אושרה בקריאה הראשונה ב-19 באוקטובר 2009, ואנחנו עסוקים בהכנה לקריאה שנייה ושלישית.


רבותי, אבקש להציג את הצעת החוק באופן כללי, נשמע הערות כלליות, ואז ניכנס לדיון פרטני בסעיפי הצעת החוק. בבקשה.
בריאן ניגן
אני היועץ המשפטי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.


הצעת החוק נולדה כתוצאה מאי-יכולת של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפרסם נתונים על ענפי כלכלה מסוימים בפירוט הנדרש, לצרכים הפנימיים או לצרכים של מחויבויות בין-לאומיות, בגלל ריכוזיות המשק הישראלי והאפשרות שפרסום הנתונים יפגע בסודיות הסטטיסטית המחויבת בפקודת הסטטיסטיקה.
היו"ר ישראל חסון
דיברת על ריכוזיות המשק הישראלי. באילו תחומים? למה אתה מתכוון, מן הזווית הסטטיסטית כמובן?
בריאן ניגן
המקרה הספציפי שלמעשה גרם לנו לחשוב על פתרון כללי, הוא הפרטת בתי הזיקוק. היום במקום חברה ממשלתית אחת האחראית על בתי הזיקוק, יש שני בתי זיקוק, שתי חברות נפרדות שאמורות להתחרות זו בזו.


עד להפרטה, פרסמנו נתונים במסגרת מה שנקרא "מאזן האנרגיה", לצרכים הפנימיים וגם במסגרת פרסום של ה-OECD או של ה-International energy agency של ה-OECD, שמפרסמת את נתוני מאזן האנרגיה של כל מדינות העולם כדי שמדינות העולם יידעו על תנועות הנפט הגולמי בעולם, שהוא נוזל מאוד-מאוד מרכזי בכלכלה הגלובלית היום. השנה האחרונה בה יכולנו לפרסם נתונים במסגרת הזאת היתה שנת 2006, ומאז אנחנו לא יכולים לפרסם נתונים אלו. זה דוגמה אחת של ריכוזיות המשק, שלא מתאפשר פרסום של נתוני מאזן האנרגיה, שהם נתונים כמותיים בלבד ולא כוללים נתונים כלכליים או מסחריים-כספיים. זה דוגמה אחת של מקרה שמונע מאתנו לפרסם נתונים. יש מקרים אחרים, גם בתחומים אחרים, שאנו סבורים שאולי צריך לטפל בהם בעתיד, בתחום ההובלה האווירית וההובלה הימית, אבל לעת עתה הנושא הדחוף ביותר מבחינתנו הוא פרסום מאזן האנרגיה, ולכן הצורך בהצעת החוק.


פנינו לבתי הזיקוק וביקשנו את הסכמתם לפרסם את הנתונים הכמותיים. לא קיבלנו את הסכמתם.
היו"ר ישראל חסון
אם הם היו מסכימים לתת את הנתונים, היינו חוסכים את הצעת החוק הזאת, או שצריך את החוק הזה בהמשך לנושאים נוספים? עזוב, זאת שאלה רטורית.


אני רוצה לשתף אותך בעובדה סטטיסטית. עד היום אני נחשבתי כיחיד שלא מרוצה מן העניין הזה. אני שמח לפגוש עוד אדם שסבור כמוני באשר להפרטה.
בריאן ניגן
בהצעת החוק, כפי שאמרתי, מדובר במסגרת בלבד. ניסינו ליצור הצעת חוק שתתן לתאגיד אשר יימצא בהליך המוצע הזדמנויות להשמיע את דבריו, בכל הכלים, כדי לוודא שאין פגיעה בלתי מידתית ובלתי סבירה בפרסום הנתונים בסופו של דבר. ראש הממשלה יהיה רשאי להוציא היתר על פרסום נתונים מוגדרים רק לאחר שהתייעץ עם הסטטיסטיקן, עם המועצה הציבורית לסטטיסטיקה, עם השר הנוגע בדבר, ורק בסופו של דבר גם לקבל את אישור ועדת הכלכלה של הכנסת. התהליך הזה נועד להבטיח את שמירת כל הזכויות של התאגיד, ואיזון בין האינטרס הממשלתי לפרסום המידע ובין האינטרסים של התאגידים לשמירת סודות מסחריים.
היו"ר ישראל חסון
אני רוצה, ברשותך, להפריע לך לרגע. יש כאן בעיה רצינית למדי. אני חבר הכנסת היחיד כאן ברגע זה ויש סיכוי סביר שאתנגד להצעת החוק. ברמה העקרונית, ולא הפוליטית, אתנגד לה. יש לי בעיה רצינית מאוד עם כך שממשלה מבצעת מהלך מסוים ולא משרשרת את כל המשמעויות שלו להמשך, כאשר סטטיסטיקה היא בעיה חשובה, אבל הם שמעו אותי טוען טענות כאלה בנושאים שהם רלוונטיים יותר. נכון, נציגות הבז"ן ואחרים?


אני לא רוצה להכשיל את הממשלה. מוניתי כאן כממלא מקום היושב-ראש ואני לא רוצה להכשיל. אני מוכן להכריז על הפסקה ובינתיים שהממשלה תגייס את חברי הכנסת שיתייחסו. אחרת, אתה תעלה את הצעת החוק והיא תיעצר כאן. אני נותן לכם הזדמנות הוגנת. אני אומר לכם: אחרת, אצביע נגד הצעת החוק.
אתי בנדלר
אני מזכירה שבכל מקרה הוועדה עדיין לא הגיעה לשלב של שמיעת ההערות הכלליות, קריאת הצעת החוק, שמיעת הערות פרטניות לכל אחד מן הסעיפים, וכמובן התייחסות, כפי שנדרש.
לאה ורון
אבל זה מועד ראוי שיגיעו, לבקשת היושב-ראש, חברי כנסת נוספים, על מנת שגם הם ישמעו.
היו"ר ישראל חסון
אין לי בעיה להתחיל לשמוע. הדבר הזה יכול להתקדם מהר מאוד. אתם יכולים להיקלע כאן לבעיה. אתם רוצים שנכריז על הפסקה? הגורמים הממשלתיים, תנסו לארגן לכם תמיכה של חברי הכנסת.
בריאן ניגן
כן, נבקש את ההזדמנות הזאת.
שלמה יצחקי
אנחנו לא יודעים איך לגייס חברי כנסת לוועדה.
היו"ר ישראל חסון
אני מכריז על הפסקה. בשעה 12:45 יתחדש הדיון.


(הישיבה נפסקה ב-12:25 ונתחדשה ב-13:00)
היו"ר ישראל חסון
אנחנו ממשיכים את הדיון. חבר הכנסת חמד עמאר, הפסקתי את הדיון משום שמעלים כאן הצעת חוק שהייתי מתנגד לה, ומאחר ואני ממלא מקום ולא הוגן לעשות את זה ליושב-ראש הוועדה, הפסקתי את הדיון כדי שאתה תוכל להגיע. בואו נראה מה יהיה בהמשך.
לאה ורון
אולי כדאי שעו"ד ניגן יציג בכמה מילים שוב את הצעת החוק לטובת חבר הכנסת חמד עמאר שהצטרף כרגע לישיבה.
היו"ר ישראל חסון
אני אסביר לו. הם צריכים נתונים סטטיסטיים כדי להציג סטטיסטיקה כלפי העולם. בתחום של האנרגיה, כדי שיהיו בידם נתונים עליהם לקבל אותם מבתי הזיקוק. תיקון החוק מציג כדוגמה את בתי הזיקוק. בתי הזיקוק התנגדו לאחר ההפרטה להעביר להם את הנתונים, כי הם חברה מסחרית פרטית לכל דבר ועניין. מאחר והם צריכים את זה לצורך עמידה בכללים כאלה ואחרים שקשורים להסכמים בין-לאומיים כאלה ואחרים, הם מבקשים לחוקק חוק שיחייב חברה פרטית לתת נתונים לצרכים אלה. הבנתי אותך נכון, אדוני?
רותי שרון
אני מבקשת לתקן טעות. נתונים ניתנים בכל מקרה, אבל הבעיה היא פרסום הנתונים. אני מייצגת את בית הזיקוק בחיפה. אנחנו מניחים שפרסום הנתונים יפגע בתחרות, כי המתחרים שלנו הם בית הזיקוק אשדוד, מצד אחד, ועוד גורמים מסחריים באגן הים התיכון. פרסום של נתונים לגבי פעילות מסחרית שלנו, של ייצוא, ייבוא, כמויות, גם אם זה רק כמויות ולא מחירים, עלול לפגוע ביכולת התחרות שלנו, גם בארץ וגם בפעילות הייצוא שלנו.


אני רק רוצה לוודא שקיבלתם את הפנייה שלנו בכתב.
היו"ר ישראל חסון
כן.
חמד עמאר
מה מקובל בשאר מדינות העולם?
בריאן ניגן
אבקש להעביר את רשות הדיבור לסטטיסטיקן הממשלתי, אבל לפני כן, אני רוצה להדגיש, הדיון היום בהצעת החוק הוא על קביעת מסגרת שבה ניתן לשקול אם לאפשר פרסום נתונים שהיום אסור לפרסם אותם על-פי פקודת הסטטיסטיקה. זאת מסגרת. בדיון היום לא אמורים לדון לגופו של עניין בהתרת פרסום נתונים של אף אחד, לרבות בתי הזיקוק. אבל מכיוון שהגורם שהניע את הצעת החוק הוא אי היכולת לפרסם נתונים מסוימים בתחום מאזן האנרגיה, אבקש מן הסטטיסטיקן הממשלתי להסביר טוב ממני – כמשפטן אני לא סטטיסטיקן – מה הם הנתונים הללו ומה חשיבותם.
היו"ר ישראל חסון
אבל תזהיר אותו, בבקשה, לפני שהוא מסביר שהוא סטטיסטיקן שמסביר לאנשים כמונו, וגם אנחנו צריכים להבין.
שלמה יצחקי
סטטיסטיקן זה שֵם מפחיד, אבל סטטיסטיקן הוא כמו סטיריקן, אותו דבר ...


שמי שלמה יצחקי, אני הסטטיסטיקן הממשלתי.


תרשו לי בשלב הראשון להדגיש מה זה הצעת מסגרת לדיון. היות ובכל תחום ותחום יכולה להיות בעיה של פגיעה בתחרות כתוצאה מפרסום, ואנחנו לא יכולים לכלול את כל המקרים בצורה אחת או במסגרת אחת, הלכנו על שני שלבים. אחד, זה הצעת מסגרת לדיון בכל שוק ושוק שתתעורר בו בעיה, והיום אנחנו מדברים רק על ההליך הפרוצדורלי לאפשר ללשכה לסטטיסטיקה לפרסם נתונים בתחום מסוים. זה יכול להיות תובלה אווירית, או תחום הזיקוק. היום אנחנו מדברים רק על המסגרת, וכמובן שכאשר נלך לענף ספציפי, נבוא שוב ונבקש ממשרד ראש הממשלה, מן השר האחראי וממי שעוד יוסיפו, ובאישור ועדת הכלכלה, לאפשר לנו לפרסם את הנתונים הספציפיים שאנחנו צריכים לפרסם. זה החלק הראשון, שמדובר רק על מסגרת ולא על דבר ספציפי.


לעניין הספציפי של מאזן האנרגיה - - -
היו"ר ישראל חסון
תשאיר את זה כאן, כי מאזן האנרגיה הוא מאזן האנרגיה. הנושא קודם כול עקרוני, ואחרי כן יש רק את הדוגמה של מאזן האנרגיה, כי תבוא מחרתיים עם "אל-על" ועם אני לא יודע מה. בואו נשאיר את זה כאן.
שלמה יצחקי
אולי עוד משפט אחד על השיקולים שלנו. מצד אחד, יש את מחויבותה של מדינת ישראל במשפחת העמים. אנחנו לא מבקשים לעשות משהו שמדינות אחרות, גם בגודל של מדינת ישראל, לא עושות. אנחנו מבקשים רק שיאפשרו לנו, במקרים שיש התנגדות ספציפית, לבצע איזה הליך, שיחייב גם לבוא לוועדה הזאת ולהסביר מה אנו מבקשים ומה האינטרסים הקיימים לטובת הציבור במדינת ישראל ולטובת ההסכמים של מדינת ישראל מול העולם.


היות ואחד העונשים הכבדים על מדינת ישראל היום בעולם הוא למחוק אותנו מרשימת המדינות, מדינות רבות שמחות כאשר אנחנו לא עומדים בכללים. תודה.
חמד עמאר
אם לא נאשר את הצעת החוק הזאת, כיצד זה עשוי לפגוע בנו?
שלמה יצחקי
אם ניקח את מאזן האנרגיה כדוגמה, הפרסום של מאזן האנרגיה החל ממשבר הנפט, כאשר מדינות המערב רצו להשתחרר מן החרם ומן המונופולים הערביים. בעקבות זה נוסף עם השנים גם השיקול של אנרגיות חליפיות, כדי להשתחרר מן התלות בנפט, ובנוסף לכך קיים ההיבט של איכות הסביבה.


מה הוא מאזן האנרגיה? כל מדינה מפרסמת את השימושים הכמותיים, התצרוכת של סוגי אנרגיה שונים באותה מדינה, על מנת להראות איך האנרגיה מתקבלת, וזה משמש כמובן גם לבחינת הסכם קיוטו, שאנחנו עדיין לא חתומים עליו, והסכם פוסט-קיוטו. המשמעות היא שיוטלו מגבלות על המדינה להיכנס לתחומים בין-לאומיים, של הסכמים בין-לאומיים לאנרגיה חלופית ושל שמירת איכות הסביבה.
לאה ורון
חלה חובה על המדינה לפרסם נתונים לפי הפילוח שלהם לבתי-הזיקוק, או יכול שכאשר הנתונים על הדלק יפורסמו, הם יפורסמו בכללותם, סך כל השימושים הכמותיים שנעשו בישראל בשנת 2009?
שלמה יצחקי
מפורסם הסך הכול. לא יורדים לפרטים. אבל אם אני רוצה להיות הוגן, טוענים שאם קיימות שתי חברות, והן יודעות את הסך הכול, אז כל חברה תדע על חברתה. האחרים לא יידעו.
היו"ר ישראל חסון
אם החברות הללו אומרות לך שהן לא יודעות זו על זו, תרשה לי מבחינה סטטיסטית להעיר לך שהסיכוי לכך נמוך.
שלמה יצחקי
אני יודע. אני מציג רק את הטיעון. לא שאני מאמין לטיעון. אם הייתי בענף, הייתי יודע.
ענת קליין
אדוני היושב-ראש, אני חייבת להתייחס לעניין הזה. יש בהחלט מידע פומבי ומידע נוסף שחברה אחת יכולה ללמוד על חברתה. אבל יש הרבה מאוד מידעים מסחריים רגישים, שכרגע לא ידועים ושהחברות לא יודעות זו על זו.
היו"ר ישראל חסון
כמו מה, למשל?
ענת קליין
למשל מחירים.
חמד עמאר
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לא עוסקת במחירים אלא רק בכמויות.
ענת קליין
נכון להיום מאזן האנרגיה לא כולל מחירים. יחד עם זה, מה באה לעשות הצעת החוק הזאת? יש היום חובת סודיות על הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. החובה הזאת משמעותה שבשוק שיש בו מעט מתחרים, דואופול או אוליגופול, כשניתן על דרך ההיקש ללמוד את הנתונים של המתחרה, במקרה כזה נפגעת הסודיות בעצם פרסום הנתונים. בשווקים כאלה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לא יכולה לפרסם. באה ההצעה הזאת ומבקשת למעשה, למרות חובת הסודיות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כן לאפשר את פרסום הנתונים. היום בתי הזיקוק מעבירים ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה מידי חודש נתונים רגישים מאוד של מחירים – מחירים של רכישות נפט גולמי, מחירים של כל עסקאות הייצוא, הרבה מאוד פרטים מסחריים סופר-סופר רגישים. אנחנו חוששים שהצעת החוק הזאת תבטל את חובת הסודיות שקיימת מכוח חוק על הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
היו"ר ישראל חסון
ואם היא תסייג?
ענת קליין
זה בדיוק העניין, שיש מטרה, ויש אמצעי. כרגע, כפי שהדברים מנוסחים, זה לשפוך את התינוק עם המים.
חמד עמאר
אבל הוא אומר באופן ברור שאין פרסום של המחירים.
היו"ר ישראל חסון
ואם היא תסייג?
ענת קליין
השאלה איך מסייגים ומה מסייגים. זה לא רק אי פרסום מחירים. גם בפרסום הכמויות יכול להיחשף מידע רגיש מאוד.
היו"ר ישראל חסון
את אומרת שבתנאים מסוימים אין לך בעיה עם הפרסום.
ענת קליין
בנתונים מסוימים ובתנאים מסוימים. אנחנו לא צועקים שאף פעם אי אפשר לפרסם אף נתון. הכול שאלה של מידתיות. כרגע הצעת החוק אינה מידתית.
עדנה הראל
כרגע הצעת החוק איננה קובעת מה יפורסם. השאלה מה יפורסם תבוא שוב, לאחר התייעצויות, לאחר שמיעת הגורמים, אל הוועדה לאישור פרסום הנתונים הקונקרטיים. זאת אומרת, אם יש סוגי כמויות שחושבים בתי הזיקוק שלא רלוונטי ולא מידתי לחשוף, יהיה להם יומם להגיד את הדברים, לרבות בפני ועדה של הכנסת.
היו"ר ישראל חסון
איך הם יידעו?
עדנה הראל
אל"ף, תהיה התייעצות אתם מראש. בי"ת, זה יבוא בפני ועדה של הכנסת לפני כל פרסום. ההיתר הוא קונקרטי, ונדרש אישור של ראש הממשלה ושל השר הנוגע בדבר, כמובן תוך התייעצות עם הגורמים הרלוונטיים, ואישור של ועדת הכלכלה. יהיה לו יומו לבוא ולהגיד: נתון X לא מידתי, נתון Y אין לי מה להגיד, נתון W לא הייתי רוצה אבל בסדר. יומו יהיה לו להתייחס לגבי כל נתון ונתון. אז מה לא מידתי?
ענת קליין
באשר לחובת ההתייעצות – אפילו לא העבירו לנו את הצעת החוק הזאת לתגובה לפני שהיא הגיעה לוועדת הכלכלה. אנחנו יודעים על כך מתוך צוות הוועדה.
עדנה הראל
מכיוון שמתנהל כאן דיון ציבורי. סליחה, זה לא אותו דבר. תזכיר הצעת חוק מתפרסם כפי שמתפרסם כל תזכיר.
ענת קליין
אי אפשר שלגבי פרסום של כל נתון יבואו לכאן לוועדה עם "אקדח" של ה-OECD ושל השם של מדינת ישראל וכולי וכולי.
מיכל אוגולניק
באף מדינה שחברה ב-OECD אין רק שני בתי זיקוק.
עדנה הראל
יש כמה כאלה.
דניאל מרום
אני המפקח על המחירים במשרד התשתיות הלאומיות.


בכל זאת אני רוצה להדגים את מה שקורה בתחום מאזני האנרגיה, כי זה בעצם הנושא המהותי והחשוב שנובע מן הדיון. אני מחזיק בידי חוברת של ה-Med stat – ארגון מדינות אירופאיות בים התיכון, שגם ישראל חברה בו. חברות בו מרבית המדינות באירופה, בוודאי כל המדינות שחברות ב-OECD, חברות בו מדינות מצפון אפריקה ומן המזרח התיכון. יש כאן את רשימת כל המדינות.


אותן מדינות מפרסמות נתונים מלאים על צריכת האנרגיה שלהן, נתוני פליטות, נתוני ייצור אנרגיה ראשונית, זיקוק, מה שאתה רק רוצה, בין אם בנתונים כמותיים, במונחים של שווי ערך טון נפט, שאפשר כמובן בחישוב פשוט להכפיל את זה במחירי מוצרי הנפט.
חמד עמאר
אמרת שישראל רשומה. מפרסמים נתונים גם על ישראל?
דניאל מרום
ישראל רשומה, אבל כאשר ביקרתי בכנסים הללו ביחד עם אנשי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נאלצנו להסתייג ולהגיד שאנחנו מצטערים אבל אנחנו לא יכולים למסור נתונים, כי צריך לעבור כאן חוק שיתקן את זה. בפעם השנייה שהשתתפתי בכנס שאלו אותי שוב: "אתה עדיין לא יכול לפרסם את הנתונים?"
היו"ר ישראל חסון
מה אתה לא יכול לפרסם?
דניאל מרום
נתונים סטטיסטיים על צריכת אנרגיה.
היו"ר ישראל חסון
לפעמים דוגמאות עוזרות לי קצת. מה מפורסם באותם נתונים?
דניאל מרום
מפורסמים נתוני ייצור, סחר וצריכה, כמה מכרו ממוצרי הנפט השונים, במונחים של נפט גולמי וגז טבעי. לאחר מכן יש דוח מפורט יותר, על צריכה לפי סוגי המוצרים, לפי סולר, לפי קרוסין, דוח צריכה מלא ומפורט.
היו"ר ישראל חסון
תגיד, בבקשה, מה עוד, כי אתה הרי רוצה להופיע כאן בטבלה. אתה רוצה באמצעות החוק הזה, בשלב הבא, להופיע ברשימה. אתה מוכן להגיד, בבקשה, מה מופיע ברשימות?
דניאל מרום
מופיעים כאן נתוני צריכה של דלק ותחבורה, נתוני סולר לתחבורה ולתעשייה, נתוני קרוסין לתעופה האזרחית, מוצרי צריכה אחרים. הכול מופיע במאזנים מפורטים. מופיעים כאן נתונים על פליטות גזי חממה בכל אחת מן המדינות, לפי נתונים כמותיים מפורטים כך שניתן להצליב את המידע.
היו"ר ישראל חסון
מופיעים מחירים?
דניאל מרום
לא. מופיעים נתונים כמותיים במונחים של שווה ערך טון נפט.
חמד עמאר
על אילו נתונים אתה מדבר? על אילו מועדים?
דניאל מרום
נתונים חודשיים ושנתיים, בכל מיני חתכים. זו חוברת מלאה.
בוודאי יאמרו
אלה מדינות גדולות שיש להן הרבה בתי זיקוק. הכנתי מדגם קצר לצורך המחשה, כדי לסבר את האוזן. בסרביה יש שני בתי זיקוק, בשווייץ שני בתי זיקוק, באוסטריה בית זיקוק אחד.
לאה ורון
אני חושבת שלא הבנת את שאלתו של חבר הכנסת עמאר. אם מדובר בנתונים חודשיים, הרי שהחוברת הזאת צריכה להתפרסם מידי חודש.
דניאל מרום
לא, אוספים את הסטטיסטיקה פעם בשנה. לא מקבלים את החוברת הזאת מידי חודש.
לאה ורון
פעם בשנה מתפרסמים נתונים שרלוונטיים לשנה שחלפה?
דניאל מרום
כן. לשנה או לשנתיים שחלפו. כמובן עם נתוני השוואה וכל מיני פירוטים, שניתן יהיה להצליב את המידע, וזה חייב להיות מבוסס.


אני ממשיך את הטיעון הקודם. מדינות שבהן יש בית זיקוק אחד או שניים – באוסטריה יש בית זיקוק אחד, באזרביז'אן יש שניים, בבלארוס שניים, בבלגיה שלושה, בבולגריה אחד, בקרואטיה שניים, בהונגריה אחד, באירלנד אחד, בנורבגיה שניים.
ענת קליין
השאלה כמה מהם היו חברה אחודה שפוצלה לשתיים.
דניאל מרום
בין המדינות שציינתי, שיש בהן עד שני בתי זיקוק, נמצא את אירלנד שפרסמה מאזן אנרגטי מושלם ומפורט; שווייץ, עם שני בתי הזיקוק שלה, מפרסמת מאזן אנרגטי מפורט; דנמרק – מפרסמת מאזן אנרגטי מפורט. בארצות-הברית הפירוט עוד הרבה יותר מפורט, שם לוקחים את סך כל התפוקה של בית זיקוק ומפרקים אותו לפי כל התוצרים המפורטים, וניתן לעשות גם חתכים.
היו"ר ישראל חסון
אני רוצה לעזור לך. אם באים אל בתי הזיקוק ואומרים להם את הדברים הללו, שלפני שמפרסמים יגיעו אליהם ושיש לבתי-הזיקוק את זכות ההתייחסות. איפה יש לכם בעיה?
ענת קליין
אדוני היושב-ראש רואה שכאן למשל יש שני בתי זיקוק שמתנגדים לפרסום. הסיכוי גבוה מאוד שהוועדה בכל זאת תרצה לאשר את ההצעה, גם אם אנחנו נתנגד.
היו"ר ישראל חסון
את אומרת שתתנגדי ורוצה שאני אתנגד. אני רוצה להבין מאיזה מקום את מתנגדת. מדינת ישראל אומרת לך: אנחנו זקוקים לפרסום הנתונים הללו לצרכים הממלכתיים שלנו, לא כדי להופיע בכנס, אלא בכדי להצטרף לחבר העמים, כפי שאמר כאן הסטטיסטיקן הממשלתי. מוסיפים ואומרים לך: לפני שנפרסם, נשאל ונבקש את ההתייחסות שלכם, תוכלו להגיד את דבריכם. תסבירי לי עכשיו מה את רוצה יותר מזה.
ענת קליין
אדוני היושב-ראש, אנחנו חברה מסחרית, ועם כל הרצון, אנחנו לא שוקלים שיקולים ממלכתיים. כאזרחים – כן, אבל לא בתוקף תפקידנו המסחרי.
היו"ר ישראל חסון
דרך אגב, זאת היתה הודעה חשובה.
ענת קליין
כיועצת משפטית של חברה, אני חייבת לומר לך שהעובדה שהחברה המתחרה שלי תוכל ללמוד עליי ברזולוציית כמויות כזאת כל-כך הרבה נתונים, בעייתית מאוד.
היו"ר ישראל חסון
אז אני שואל אותך שאלה. אומרים לך שלפני שיפרסמו, ישאלו. את לא נפגשת כאן עכשיו עם חבורה של אנשים שלא מכירים את התחום, שלא מבינים ושומעים כעת לראשונה מונחים. נו, באמת, בשוק כזה, כשאת יודעת כמה את מוכרת, באמת את לא יודעת כמה המתחרים מוכרים? ואם ההפרש בין מה שאת יודעת ובין המציאות הוא מיליון ליטר לחודש, זה משמעותי?
ענת קליין
אני חייבת לציין לפרוטוקול שמתוך הנתונים הללו נלמד הרבה על המתחרים שלנו.
חמד עמאר
עד עכשיו לא למדתם?
ענת קליין
כל אפשרות לגיטימית שיש לנו ללמוד על המתחרים, בוודאי נלמד עליהם. מפרסמים את דוח ברנע מידי שנה, ואנחנו נקרא ונלמד ככל שנוכל, כי זה טיבן של חברות מסחריות. המאזן הזה ייתן לי עוד הרבה יותר מידע, שאין לי אותו כרגע.
היו"ר ישראל חסון
למה? אתם נורא רוצים להיות מונופול? אתם רוצים להיות בלעדיים? או שאכפת לכם שקיימת עוד חברה בשוק?
ענת קליין
אין לי שום בעיה עם כך שקיימת עוד חברה. זה בוודאי לגיטימי, ושיהיו עוד חברות בשוק, גם זה לגיטימי. השאלה היא המידתיות. אם הכנסת הנכבדה תשקול את הדברים ותחליט ששיקולים מדיניים כאלה או אחרים גוברים על שיקולים של תחרות בין בתי הזיקוק, הרי שזו זכותה של המדינה.
היו"ר ישראל חסון
מישהו צריך לחשוב על המדינה.
ענת קליין
בוודאי. זו זכותה של המדינה. אבל חשוב שבעת קבלת החלטה כזאת יהיו מונחים בפניכם מכלול השיקולים, שתבינו ששתי החברות המסחריות היחידות בתחום הזה אומרות לכם בצורה ברורה שמתוך המאזן הזה הן ילמדו זו על רעותה, כאשר אלה שתי חברות מסחריות שאמורות לקיים ביניהן תחרות. אם הכנסת תתן ידה לכך, יכול להיות שהחברה דווקא תרוויח מכך.
חמד עמאר
אז בואו נלך לכיוון הזה, שאולי החברה תרוויח מן המהלך הזה.
אתי בנדלר
הייתי רוצה מאוד לשמוע, ברשותך אדוני היושב-ראש, את עו"ד גולדברג מרשות ההגבלים העסקיים. חשוב שהוועדה תשמע את עמדת הרשות, עד כמה פרסום נתונים עלול אכן לפגוע בתחרות.
קובי גולדברג
אעביר את השאלה לד"ר שלומי פריזט, הכלכלן הראשי ברשות ההגבלים העסקיים.
שלומי פריזט
אדוני היושב-ראש, אני רוצה להתחיל במה שדובר בהתחלת הדיון. האם העברת מידע בין חברות מתחרות יכולות לפגוע בתחרות? התשובה של רשות ההגבלים העסקיים היא כן. הממונה על ההגבלים העסקיים הוציאה קביעה בנושא העברות מידע בין הבנקים בישראל. ישנם תנאים בשוק ממועט מתחרים, כאשר סוג המידע משנה. אם המידע מפורט, כפי שהציג עכשיו המפקח על המחירים במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, אם יפורסם מידע מפורט מידי חודש, זה יכול להשפיע על האפקט התחרותי, ומייד אסביר כיצד.


גם סוג המידע משפיע, אם מדובר על מחירים או מדובר על כמויות. פקודת הסטטיסטיקה כרגע מדברת לא רק על מחירים או כמויות. מבקשים מאתנו להתייחס כעת למאזן האנרגיה, אבל הצעת החוק מדברת לא רק על כמויות, אלא על נתונים בכלל, על הסרה של חובת הסודיות. יש חשיבות אם המידע צופה פני העתיד. יש חשיבות אם הוא מידע מסחרי. נניח שחוזים חותמים לשנה. אם אני יודע מידי חודש מה אתה עושה, אני יודע על אילו חוזים חתמת. עוד פעם, צריך לראות באילו הקשרים, באילו שווקים הדברים נעשים.


לאור זה, העמדה העקרונית של רשות ההגבלים העסקיים, שקיימות בהחלט אפשרויות לפגיעה בתחרות, והמשק הישראלי ככל הנראה סובל בחלק מן הענפים מריכוזיות שהיא גם פונקציה של הגודל שלו, זה אינהרנטי למערכת. אנחנו נבקש בהקשר הזה שקולנו יישמע כאשר יבואו לקבל החלטה אילו נתונים בדיוק יתפרסמו ועל אילו סוגים של דלקים.
חמד עמאר
אם לא יפרסמו את המחירים, מה תהיה עמדתכם?
שלומי פריזט
גם לגבי כמויות, הדבר בהחלט יכול לסייע לשתי חברות, החברות המרכזיות. אם היה ייבוא בהיקף גדול מאוד אל תוך המערכת, אם היה עוד יצרן, והיכולת של אחד מהם להשפיע לא היתה כל-כך גדולה, ייתכן שהיינו אומרים שזה לא כל-כך בעייתי, אבל אם מפרסמים את כמויות החומרים שרק שתי החברות הללו מייצרים, אז כל חברה תדע מה החברה השנייה עושה.


מה עוצמת הפגיעה בתחרות? תלוי איך נצמצם את הפגיעה. למשל בדלק לתעופה למטוסים קלים – אינני יודע אם שתי החברות משווקות את זה, או רק אחת מהן, או אף אחת מהן. בהחלט יש מקומות שבהם זה יכול לפגוע בתחרות. זאת עמדת רשות ההגבלים העסקיים. הממונה על הגבלים עסקיים היתה בוועדה הזאת והציגה מצגת על העברת מידע בין הבנקים, והוציאה קביעה בנושא הזה.


חובת הסודיות, לפחות מנקודת מבטנו, היא יותר עניין של הממשלה מול החברות עצמן, כי הזכות של אדם למידע שלו. רשות ההגבלים העסקיים לא מדברת על חובת הסודיות בעניין הזה, אלא על חובת הסודיות ככל שהיא פוגעת בתחרות. כלומר, אין לנו עמדה לכאן או לכאן לגבי הסודיות.
היו"ר ישראל חסון
לפי הממונה על ההגבלים העסקיים, מה מידת התחרותיות בין שני בתי הזיקוק?
שלומי פריזט
זאת שאלה מסובכת. רשות ההגבלים העסקיים נדרשת אליה כיום במסגרת בחינה מעמיקה מאוד של משק האנרגיה.
היו"ר ישראל חסון
עד היום לא נדרשתם לשאלה הזאת?
שלומי פריזט
מכיוון שהפיצול היה בשנת 2006 - - -
רותי שרון
לא עבר מספיק זמן מאז.
היו"ר ישראל חסון
יש כמה לקוחות שטוענים שעבר יותר מדי זמן ...
שלומי פריזט
לוקח זמן להיכנס, להכיר את מערכת הייצור, לראות מה המערכת האופטימלית של כל אחד וכן הלאה. נתוני שנת 2009 יכולים כבר לשקף. אם באמת מתפתחת תחרות אפקטיבית בין בתי הזיקוק היא תשתקף, להערכתנו, בנתוני 2009. אם הפיצול היה בספטמבר והיינו בודקים את זה באוקטובר, אדוני היושב-ראש, זה היה מוקדם מדי. זאת העמדה שלנו. אנחנו אומרים את הדברים בצורה פתוחה. היה צריך להמתין זמן מה. אני מקווה מאוד, בכל לבי, שכן. אני עדיין לא יודע להגיד את זה. ברגע שנדע, נשמח לומר.
היו"ר ישראל חסון
גם אני לא יודע.
שלומי פריזט
יש בעולם מקרים רבים. הטיעונים שעלו כאן לגבי אוסטריה, לצורך העניין, לא רלוונטיים כי אוסטריה היא חלק מתוך מערכת אירופאית גדולה. אם בית הזיקוק היחיד באוסטריה עושה כך או עושה אחרת, ההשפעה שלו על אזרחי אוסטריה, ככל הנראה, לא תהיה כל-כך גדולה.
היו"ר ישראל חסון
למה? אתה יודע שמייבאים תזקיקים מאוסטריה?
שלומי פריזט
השאלה לא רק אם קיים ייבוא בפועל. השאלה האם הייבוא מהווה רסן אפקטיבי על המערכת הזאת.
היו"ר ישראל חסון
האמירה שלך שיש לזה השפעה וכדאי להיוועץ בממונה על ההגבלים העסקיים כחלק מן ההערות, מקובלת עליי. אנחנו רוצים להתחיל לקרוא את הצעת החוק.
שלומי פריזט
אומר עוד דבר אחד. יש חשיבות למידת העדכניוּת של המידע, אם הוא מתעדכן מידי חודש. אנו סבורים שפיגור של שנה וחצי או שנתיים יכול לתת זמן לחוזים להתפוגג. גם אם אדע שלפני שנתיים עשית משהו, זה כבר מים שחלפו בנהר, אני כבר לא יכול לעשות עם זה כלום כדי להגיב. אם אני יודע שאתה מייצא עכשיו חלק גדול מן התוצרת שלך ב"דסל", אני יודע שאתה קשור בחוזה שנתי, אז אני יכול להעלות את המחיר היום.
היו"ר ישראל חסון
זה הדיון השני כאן היום שאני מקשיב ושואל את עצמי למה הגופים לא מדברים בעניין הזה קצת זה עם זה. נמצא כאן הסטטיסטיקן הראשי, ועל-ידך יושב האחראי במשרד התשתיות הלאומיות. הוא אומר לך: אני צריך את זה לא בשביל התחביב שלי. אני מבין שעליך לשמור על הצד התחרותי, אך הם רוצים להיות מסוגלים להמשיך לקיים איזה רב-שיח בין-לאומי ויחסים כאלה ואחרים בתחומים הללו.
שלומי פריזט
אנחנו בעד. אנחנו לא נגד.
עדנה הראל
יש פתרון לעניין הזה. התנאים לפרסום של נתונים שמוזכרים בחוק יכולים להיות גם מידת העדכניות, וגם זה יכול להשתנות מנתון לנתון. אם רשות ההגבלים העסקיים תהיה מעורבת בקביעה של הנתונים שיפורסמו והתנאים לפרסומם, אז הערות מן הסוג הזה יישמעו.
שלומי פריזט
אנחנו לא נגד. אנחנו מבקשים שקולנו יישמע.
אתי בנדלר
את תומכת בהרחבת חובת ההתייעצות גם בממונה על ההגבלים העסקיים?
עדנה הראל
דיברנו על כך בחוץ. כגורמי הממשלה, אין לנו התנגדות.
אתי בנדלר
מצוין. יפה מאוד.
היו"ר ישראל חסון
נתחיל לקרוא את הצעת החוק, אחרת ננהל כאן שיחה מעניינת ואתם לא תתקדמו.
בריאן ניגן
סעיף 1 – תיקון סעיף 10 לפקודה

"בפקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל"ב 1972 (להלן – הפקודה), בסעיף 10, במקום "בתוספת" יבוא "בתוספת הראשונה"."
אתי בנדלר
מדובר בתיקון טכני. תסביר בקצרה את משמעות הסעיף כדי שהוועדה תוכל לאשר אותו.
ליאת בן מאיר שלום
אנחנו מוסיפים תוספת, ולכן התוספת שמופיעה כעת בפקודה, ושהיא היחידה בפקודה, הופכת להיות התוספת הראשונה, כי כאן מתווספת התוספת השנייה. זה הכול.
היו"ר ישראל חסון
רבותי חברי הכנסת, מי בעד? מי נגד? מי נ מנע?

הצבעה

בעד סעיף 1 – 2

נגד – אין

נמנעים – 1

הסעיף נתקבל.
היו"ר ישראל חסון
סעיף 1 נתקבל.
בריאן ניגן
סעיף 2 – תיקון סעיף 18 לפקודה

"בסעיף 18(ב) לפקודה, אחרי פסקה (2) יבוא:
"(3) (א)
לתאגיד הפועל בענף כלכלה המנוי בתוספת השניה, וראש הממשלה התיר בהודעה ברשומות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, את פרסומם לאחר שמצא כי הפרסום חיוני לאינטרס הציבורי, ואולם לא יותר פרסום לפי פסקת משנה זו של נתונים המהווים מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981, או של ידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם אף שאינה בגדר מידע כאמור."


הסעיף הזה מתווסף לסייגים לחובת שמירת הסודיות שבסעיף 18 לפקודת הסטטיסטיקה. סעיף קטן 18(ב) כולל שתי פסקאות. חובת שמירת הסודיות בפקודה נקבעה בסעיף 17, ובסעיף 18(ב) נאמר: "הוראות סעיף 17(א) ו-(ב) לא יחולו אם הדוח, התשובה או הידיעות נוגעים –", וכאן יש שתי פסקאות שמתייחסות כל אחת לנושא אחר, ואנחנו מבקשים להוסיף את הפסקה השלישית, שמתייחסת לנתונים שהם חיוניים לאינטרס הציבורי, בהתאם למה שקראתי עכשיו.
היו"ר ישראל חסון
זה אומר שהאדון הסטטיסטיקן מקבל את הנתונים, וכאשר הוא רוצה לפרסם נתונים שנוגעים לתחום הפעילות, במקרה הזה של האנרגיה, הוא צריך להגיע לכאן ולקבל את אישורנו על מנת לפרסם אותם.
אתי בנדלר
חובת ההיוועצות מופיעה בפסקה הבאה. לגבי תאגיד ספציפי, צריך לקבל היתר ספציפי. ראש הממשלה נותן היתר, באישור הוועדה.
ליאת בן מאיר שלום
אבל יש המשך של ההליך.
שלמה יצחקי
היתר ספציפי על הנתונים המסוימים.
היו"ר ישראל חסון
לפי הסעיף הזה, רשות ההגבלים העסקיים נכללת?
אתי בנדלר
זה יופיע בסעיף הקטן הבא. האפשרות ליתן היתר מותנית בהיוועצויות, בדרך שנקבעה בסעיף קטן (ב).
היו"ר ישראל חסון
יש התייחסויות לסעיף הזה? אין. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד פסקת משנה (3)(א) בסעיף 2 – 2

נגד – אין

נמנעים – 1

פסקת המשנה נתקבלה.
היו"ר ישראל חסון
פסקת משנה (3)(א) נתקבלה.
בריאן ניגן
אני חוזר ומזכיר: אנחנו בהוספה בסעיף 18(ב) לפקודת הסטטיסטיקה.

"(ב)
היתר לפי פסקת משנה (א) יינתן לאחר התייעצות עם הסטטיסטיקן, עם המועצה" – דהיינו: המועצה הציבורית לסטטיסטיקה – "ועם השר אשר בתחום סמכותו מצוי ענף הכלכלה המנוי בתוספת השניה, שבו פועל התאגיד ושהדוח, התשובה או הידיעות נוגעים אליו, ולאחר שניתנה הזדמנות לתאגיד להביע את עמדתו."
אתי בנדלר
התוספת של "הממונה על ההגבלים העסקיים", אם אני מבינה נכון, תהיה בפסקה הזאת.
בריאן ניגן
אנחנו מסכימים להוסיף כאן את הממונה על ההגבלים העסקיים.
אתי בנדלר
" ... יינתן לאחר התייעצות עם הסטטיסטיקן, עם המועצה, עם הממונה על ההגבלים העסקיים ועם השר ...".
עדנה הראל
הממונה על ההגבלים העסקיים יופיע אחרי השר הרלוונטי.
ענת קליין
אם מוסיפים חובת התייעצות עם הממונה על ההגבלים העסקיים בפסקת משנה (ב), אז אולי בפסקת משנה (א) צריך להוסיף שבין יתר השיקולים שימנעו את הפרסום, יהיו גם שיקולי תחרות. כרגע זה נעדר בפסקת משנה (א). כרגע רק הגנת הפרטיות היא סייג לאי-פרסום. צריך שגם תחרות תהיה סייג לאי-פרסום.
בריאן ניגן
אנחנו לא מסכימים לתוספת הזאת.
אתי בנדלר
היתה כבר הצבעה על פסקת משנה (א). את צריכה למצוא מישהו שיגיש בקשה לדיון מחדש אם את רוצה עכשיו לתקן את זה.
ענת קליין
אז מה הרעיון שמתייעצים עם הממונה על ההגבלים העסקיים אם אי אפשר יהיה בכלל לשמוע את עמדתו?
היו"ר ישראל חסון
הרעיון הוא להעיר את ההערה בזמן. תזמון הוא חלק חשוב מאוד בחיים.
אתי בנדלר
ברור מאליו שאם נועצים בממונה על ההגבלים העסקיים, הממונה על ההגבלים העסקיים לא יעיר הערות מתחום שאיננו קשור לתפקיד שלו.
ענת קליין
אבל זה התייעצות בעלמא.
אתי בנדלר
אני מנסה לומר שזה מיותר, להבנתי.
חמד עמאר
תהיה התייעצות עם הממונה על ההגבלים העסקיים, והוא ידאג לתחרות. זה התפקיד שלו. אין צורך לחזור אחורה.
היו"ר ישראל חסון
בקיצור, גברת ענת קליין, אין לך רוב. מי בעד פסקת משנה (3)(ב), עם התוספת שהוכנסה בה, של "הממונה על ההגבלים העסקיים"? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד פסקת משנה (3)(ב) בסעיף 2 – 2

נגד – אין

נמנעים – 1

פסקת המשנה נתקבלה.
היו"ר ישראל חסון
פסקת משנה (3)(ב) נתקבלה.
בריאן ניגן
"(ג)
בהיתר לפי פסקת משנה (א) יפורטו שם התאגיד, נושא הדוח, התשובה או הידיעות שפרסומם יותר, והתנאים לפרסומם ככל שישנם."


התוצאה צריכה להיות הגדרה של המשתנים הספציפיים שיתפרסמו. אם סבור מי שמתיר את הפרסום, לאחר דיון בוועדת הכלכלה ואישור ועדת הכלכלה, שיש תנאים לפרסום הנתונים, זה יהיה חלק מן ההיתר של ראש הממשלה. זה נועד להגן גם על האינטרסים של התאגידים.
היו"ר ישראל חסון
תודה. יש הערות לסעיף הזה?
ליאת בן מאיר שלום
כאן היתה הערה של הרשות, בעניין התנאים, שבין היתר יובא בחשבון גם עניין המועדים.
עדנה הראל
המועדים נכללים בתוך זה. אפשר לכתוב "פרטי הידיעות".
היו"ר ישראל חסון
כאשר אומרים "פרטי הידיעות", לפי דעתי כוללים בזה דברים אחרים. אם עכשיו נתחיל לתחם את זה למועדים, נחמיץ פרטים חשובים אחרים. אל תיכנסי לזה.
ליאת בן מאיר שלום
אמרנו שני דברים שונים. אמרנו שמועד העדכניות של הפרטים נכלל בתנאים.
היו"ר ישראל חסון
זה חלק מן הפרמטרים על-פיהם יחליט הממונה על ההגבלים העסקיים אם יש בפרסום פגיעה בתחרותיות.
ליאת בן מאיר שלום
אמרתי שיש שני דברים שונים. "התנאים לפרסומם", שמופיע בסיפא של פסקת משנה (ג), יכול להכיל גם את העדכניות של הפרטים. זה עניין אחד. העניין השני, כרגע צריך לפרט את שֵם התאגיד, את נושא הדוח, התשובה או הידיעות שפרסומם יוּתר. בעקבות ההערות שנשמעו כאן, אנו מציעים שזה יכלול גם את הפרטים עצמם שפרסומם יוּתר, ולא רק את נושא הדוח.
אתי בנדלר
אני חושבת שזה בסדר גמור. יש לכם התנגדות לכך?
שלמה יצחקי
אין לנו התנגדות לכך. נביא הצעה מפורטת.
אתי בנדלר
"... נושא הדוח, התשובה או הידיעות והפרטים שפרסומם יותר ...".
בריאן ניגן
לא "הפרטים", כי זה עשוי להתפרש לא נכון. אנחנו מדברים על המשתנים.
אתי בנדלר
אני לא יודעת איך לכתוב בחקיקה "המשתנים שפרסומם יוּתר". אף אחד לא יבין את הכוונה.
שלומי פריזט
אבל כתוב "הידיעות שפרסומן יותר". מה ההבדל?
עדנה הראל
אולי "סוג הידיעות", או "מרכיבי המידע".
בריאן ניגן
נקבל את ההצעה "פרטים". יש מונח סטטיסטי מדויק יותר, אבל אם זה המונח שמובן להדיוטות בהקשר הזה, אין בעיה.
אתי בנדלר
"סוגי המידע" מניח את דעתך?
שלמה יצחקי
אנחנו מוכנים להביא את צורת הלוחות שנפרסם ואת עיתוים.
בריאן ניגן
תכתבו "פרטים" ואנחנו נקבל את זה.
עדנה הראל
"סוגי המידע" או "רכיבי המידע" או "סוג הידיעות". זה מונח כללי בחקיקה.
אתי בנדלר
"סוג המידע".
היו"ר ישראל חסון
לפי דעתי זה לא "סוג". זה "מרכיב". הוא אומר: אני נותן לך 3 מרכיבים, ובסוף אני נותן לך תוצאה. הרי המרכיבים הם שמטרידים את הגברת. אם המרכיב יהיה מועד כזה או אחר, אם המרכיב יהיה כזה או אחר - - -
רותי שרון
סוג המידע, כספי או לא כספי.
שלמה יצחקי
לנו לא אכפת שייכתב "צורת הפרסום".
לאה ורון
זה דבר אחר.
אתי בנדלר
"סוגי הידיעות" נותן אינדיקציה לכך שמדברים על דבר כללי יותר ולא מרכיב פרטני.
קריאה
המונח "פרטים" כן מופיע בפקודה.
אתי בנדלר
אולי "סוגי הפרטים". זה מרצה את כולם.
ענת קליין
השאלה אם הוועדה יכולה להצביע על תתי סעיפים לפני שסיימנו את הקריאה של כל הסעיף בכללותו.
אתי בנדלר
כן.
ענת קליין
רק אחרי שמסיימים את הקריאה מבינים שחובת ההתייעצות מתרוקנת מתוכן אם אין אפשרות למנוע את הפרסום במקרה של פגיעה חזיתית בתחרות. כרגע, לפי פסקת משנה (א), חייבים לפרסם את הנתונים אם יש אינטרס ציבורי, והסייגים הם רק פגיעה בחובת הפרטיות. אם אנחנו מוסיפים בפסקת משנה (ב) את ההתייעצות עם הממונה על ההגבלים העסקיים, אז צריך להוסיף גם בפסקת משנה (א), שהיה ויש פגיעה תחרותית אז לא יהיה פרסום.
עדנה הראל
אני חולקת על הפרשנות שלך. הדרישה בפסקת משנה (א), שהפרסום חיוני לאינטרס הציבורי. מה הוא האינטרס הציבורי הרלוונטי, כיצד הוא יאוזן במכלול האינטרסים הציבוריים, לרבות תחרות, בטיחות, שלום הציבור וכן הלאה, זאת שאלה שלדעתי כן נמצאת בפסקת משנה (א). אומרים: ואולם לא תהיה פגיעה בפרטיות, אבל אין זה אומר שאין מכלול של אינטרסים ציבוריים, לרבות, להבנתי, האינטרס של התחרות והאינטרס המשקי הרחב. לא לחינם אנחנו מחייבים התייעצות עם הממונה על ההגבלים העסקיים. לא כדי להגיד שאחר-כך אי אפשר לשמוע את טיעוניו. אני לא מקבלת את הפרשנות המשפטית הזאת, אבל שתכריע היועצת המשפטית לוועדה.
אתי בנדלר
בתשובה שלי יש שני מרכיבים. יש את העניין הפורמלי. אם יושב-ראש הוועדה מחליט להעמיד להצבעה כל סעיף קטן בנפרד, זה בגדר סמכותו. לא היתה כאן שום הצעה לסדר של חבר כנסת אחר שביקש ממנו להעמיד את הסעיפים להצבעה באופן שונה. הוא קיבל הכרעה בתוקף סמכותו, ומשכך ההצבעה היא כמובן כשרה לכל דבר ועניין, ואפשר לשנות אותה רק אם תמצאי חבר כנסת שיבקש דיון מחדש. אינני רואה שיש כאן מישהו שמתנדב לעשות כן, לא בשלב זה, על כל פנים. זה בהיבט הפורמלי.


בהיבט התוכני, גם כאן נראה לי שהפרשנות שלך מאוד-מאוד מצמצמת. אם ההיוועצות בממונה על ההגבלים העסקיים מתחייבת לפי פסקת משנה (ב) ולא נרשם "שיקולי תחרות" בפסקת משנה (א), לא נובע מכך שאסור להביא את זה בחשבון. יגבר כאן האינטרס הציבורי. ברור שיש להביא את שיקולי התחרות בחשבון לצורך ההחלטה אילו סוגי מידע יפורסמו בסופו של דבר. זה מה שרלוונטי לצורך העניין. מה גם שאני מקבלת את עמדת גברת הראל, שגם שיקולי תחרות הם בהחלט בגדר אינטרס ציבורי.
היו"ר ישראל חסון
מאחר ועד היום עסקתי בנטילת סיכונים בחיים, לא אטול סיכון לחלוק על הגברת המלומדת בנדלר. מי בעד פסקת משנה (ג), בתוספת "סוגי הפרטים"? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד פסקת משנה (3)(ג) בסעיף 2 – 2

נגד – אין

נמנעים – 1

פסקת המשנה נתקבלה.
היו"ר ישראל חסון
פסקת משנה (3)(ג) נתקבלה.
בריאן ניגן
"(ד)
ראש הממשלה רשאי, על פי המלצת הסטטיסטיקן ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לשנות, בצו, את התוספת השניה.""


התוספת השנייה כוללת את ענפי הכלכלה לפי הסיווג האחיד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
היו"ר ישראל חסון
יש התייחסות לסעיף הזה? מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד פסקת משנה (3)(ד) בסעיף 2 – 2

נגד – אין

נמנעים – 1

פסקת המשנה נתקבלה.
היו"ר ישראל חסון
פסקת משנה (3)(ד) נתקבלה.
בריאן ניגן
סעיף 3 – תיקון התוספת

"בתוספת לפקודה, בכותרת, במקום "תוספת" יבוא "תוספת ראשונה"."


מאחר ואנחנו מוסיפים תוספת שנייה, לפיכך התוספת הקיימת הופכת לתוספת הראשונה.

הצבעה

בעד סעיף 3 – 2

נגד – אין

נמנעים – 1

הסעיף נתקבל.
היו"ר ישראל חסון
סעיף 3 נתקבל.
בריאן ניגן
סעיף 4 – הוספת תוספת שניה
"אחרי התוספת הראשונה לפקודה יבוא
"תוספת שניה

(סעיף 18(ב)(3))

ענפי הכלכלה

(בהתאם לסיווג האחיד של ענפי הכלכלי כפי שמפרסמת הלשכה)

1.
ענף ראשי
23 – זיקוק נפט ומוצריו ודלק גרעיני.""
היו"ר ישראל חסון
יש למישהו הערות? אם לא, מי בעד סעיף 4? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיף 4 – 2

נגד – אין

נמנעים – 1

הסעיף נתקבל.
היו"ר ישראל חסון
סעיף 4 נתקבל.


תודה רבה. הצעת החוק נתקבלה ותועבר לקריאה שנייה ושלישית במליאה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:50
PAGE
21

קוד המקור של הנתונים