ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/02/2010

הצעת חוק הפיקוח על מסגרות לפעוטות, התשס"ח-2008

פרוטוקול

 
PAGE
4
הוועדה לזכויות הילד
9.2.2010

הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 40

מישיבת הוועדה לזכויות הילד
יום שלישי כ"ה בשבט תש"ע (9 בפברואר 2010), שעה 13:30
סדר היום
החלת דין רציפות של הצעת חוק הפיקוח על מסגרות לפעוטות, התשס"ח- 2008,


של חה"כ מיכאל מלכיאור, חה"כ זבולון אורלב, חה"כ רן כהן (פ/1281).
נכחו
חברי הוועדה: דני דנון – היו"ר

זבולון אורלב

משה גפני
מוזמנים
יובל אביעד

משרד התעשייה, מסחר ותעסוקה, עו"ד

אינג' שלום גולדברג

משרד הבריאות, מהנדס ראשי ארצי

אילנה מישר

משרד הבריאות, עו"ד

דרין דניאל

משרד האוצר

עו"ד אדוארד וייס

משרד הרווחה והשירותים החברתיים, סגן היועץ המשפטי

ד"ר תמר ארז

האגודה הישראלית למען הילד בגיל הרך,חברת הוועד המנהל

עו"ס שמחה סחר

האגודה הישראלית למען הילד בגיל הרך, מפקחת חינוכית, מתנדבת

עו"ד אביבית ברקאי-אהרונוף
המועצה הלאומית לשלום הילד

אנה שכטמן


ויצ"ו

גלי עציון


ארגון נעמ"ת

ליאור גבאי


נאות מרגלית, מנכ"ל

לאורה מינקה


"אמונה", יו"ר
ייעוץ משפטי
נירה לאמעי-רכלבסקי
מנהלת הוועדה
רחל סעדה
רשמה וערכה
יעל – חבר המתרגמים בע"מ
החלת דין רציפות של הצעת חוק הפיקוח על מסגרות לפעוטות, התשס"ח- 2008,

של חה"כ מיכאל מלכיאור, חה"כ זבולון אורלב, חה"כ רן כהן (פ/1281).
היו"ר דני דנון
צהריים טובים לכולם, אני מתכבד לפתוח את הישיבה.

אנו דנים היום בנושא החלת דין רציפות של הצעת חוק הפיקוח על מסגרות לפעוטות, של חה"כ הכנסת מיכאל מלכיאור, חבר הכנסת זבולון אורלב וחבר הכנסת רן כהן.


חבר הכנסת משה גפני, הדיון היום הוא דיון טכני ואנחנו בעצם מחילים את הרציפות, קיימנו דיונים קודמים ובטוח נקיים עוד הרבה דיונים, יש הסכמה של הממשלה בעבר וזאת אומרת שכל מי שרצה למחות, לדבר או לשנות היה צריך לעשות את זה לא בפורום הזה. יש התניה של זמן ולכן נקצר ואל המהות נחזור בהמשך.


חבר הכנסת זבולון אורלב בבקשה.
זבולון אורלב
תודה רבה. הצעת החוק הנידונה נידונה באריכות רבה בוועדה לזכויות הילד בקדנציה הקודמת, כאמור שני שותפיי חבר הכנסת מיכאל מליכאור ורן כהן לצערנו לא נמצאים בכנסת, ואני נשארתי השורד האחרון להעביר את החוק הזה.


בחוק הזה היו הרבה התנגדויות והרבה אי הסכמות ולא הגענו לקריאה שנייה ושלישית בגלל חילוקי הדעות. בקדנציה הנוכחית פניתי לשר התעשייה, מסחר ותעסוקה וביקשתי להחיל רציפות והוא אמר לי להמתין. אכן המתנתי קרוב לשנה מאז הבחירות הקודמות. השר אמר לי שבכוונתו להגיש הצעת חוק ממשלתית ואם אני אחתום, חתימה פיזית ולא בעל פה, שאני מתחייב הוא יסכים להחלת הרציפות ובלבד שהצעת החוק הפרטית תתמזג בהצעת החוק הממשלתית, אז הוא יזום החלטה בוועדת השרים לחקיקה שלא רק החוק הממשלתי יעבור אלא גם הצעת החוק הפרטית שלי תעבור.

אכן בישיבת השרים האחרונה שהתקיימה ביום ראשון החליטה וועדת השרים כדלהלן: "להתייחס להצעתו של שר התעשייה, מסחר ותעסוקה לקיים דיון חוזר על החלטות הממשלה מיום..." כך וכך, "להודיע לוועדת זכויות הילד של הכנסת כי הממשלה מוכנה להחיל דין רציפות על הצעת חוק פיקוח על המסגרות לפעוטות..." וכולי וכולי. הכוונה להצעת החוק שלי "בתנאי שהיא תשולב בהצעת החוק הממשלתית בנושא". כאמור אני מודיע גם פה לוועדה מעבר לכך שחתמתי על כך לשר התעשייה, מסחר ותעסוקה, אני חוזר, אני גם מודיע כאן בוועדה שהצעת החוק הפרטית שלי תשולב בהצעת החוק הממשלתית.


את הדיונים המהותיים נקיים אחרי שהצעת החוק הממשלתית תידון. הצעת החוק הפרטית שלי לא תידון עד אשר תגיע לשולחן הוועדה הצעת החוק הממשלתית, ורק אז היא תידון. אז נדון לגופם של דברים ונראה איך ניתן להשפיע.
היו"ר דני דנון
חבר הכנסת משה גפני בבקשה.
משה גפני
אדוני היושב ראש, אני מבקש להעיר הערה טכנית. החלטה על החלת דין רציפות אינה החלטה טכנית. זו החלטה שכאשר היא מאושרת על ידי הועדה ועולה למליאת הכנסת להצבעה זה כמו הכנת החוק לקריאה ראשונה. הדיון שמתקיים במליאת הכנסת מתקיים כמו בדיון על קריאה ראשונה. גברתי היועצת המשפטית אני צודק?
נירה לאמעי רכלבסקי
הניסיון מוכיח שזה לא מדויק.
משה גפני
באופן תקנוני דנים על מה שהוועדה תחליט כאן היום. אם היא תחליט לאשר את החלת הרציפות, וככל הנראה היא תאשר את החלת הרציפות וכך זה עושה עלי רושם, יתקיים דיון במליאה כמו דיון לקריאה ראשונה.


אני מבקש לומר לך אדוני יושב הוועדה. אני חבר טוב של חבר הכנסת זבולון אורלב, אני מעריך את עבודתו במגוון של נושאים. על כל פנים הייתה פה מחלוקת קשה מאוד בקדנציה הקודמת, גם של חברת הכנסת שלי יחימוביץ שניסיתי להשיג אותה בטלפון כדי שתוכל לאזן אבל לא הצלחתי, גם שלי וגם מאחרים, הייתה פה מחלוקת מאוד קשה. לא בכדי זה לא הגיע לקריאה שנייה ושלישית. הסיבה מורכבת בעצם מכמה סיבות, ראשית המסגרות החלשות תפגענה, הנטל יהיה נטל חמור וזאת אומרת שמשרד התעשייה, מסחר ותעסוקה יכול להגיד דברים אבל הוא לא משפה את הדברים שהוא אומר.

משרד הבריאות אמר שהוא לא ערוך לעניין, הנושא של המבדקות וכל מה שנלווה לזה וכל הדברים שהיו כאן ואני לא רוצה לחזור. תאמין לי אדוני היושב ראש יש כאן בעיה חמורה. האמת שאני סמכתי על אנשי ש"ס שבחוק הממשלתי לפחות הם יהיו קופראטיבים וישמרו על האינטרסים של החלשים, אז אני שומע עכשיו שלא שמרו, אלא אם אני טועה. גם החוק הממשלתי הופך להיות נושא. אם החוק הממשלתי הופך להיות נושא, אני המציג את החלשים ולא אף אחד אחר. אני הוא המיצג את החלשים אם החוק החדש, כמו שהוא לחש לי באוזן, אני אומר לך שאני אהפוך את החוק הממשלתי.


עם כל הכבוד, אני בעד שהמסגרות תהיינה תקינות, אני בעד שהבטיחות תהייה בטיחות, אני בעד כל הדברים האלה שיהיו אכן כמו שצריך, אבל לבוא ולהגיד שאנחנו נעשה חוק ושהם האנשים החלשים ישברו את הראש, שהם ישלמו את המחיר. אני לא חושב שזה חוק ראוי. אלא אם כן אני טועה ואם המצב יהיה אחרת זה אחרת. אבל אני אדוני היושב ראש במתכונת הנוכחית אני לא יכול להצביע כאן. אני מתנגד, אני בעד זבולון אורלב ושוב לפרוטוקול אני בעד זבולון אורלב, אני מתנגד לחוק הזה גם אם אני הייתי מציע אותו. אני חושב שהוא חוק לא נכון, הוא חוק שלא נותן פתרון מלבד הכותרת שהיא חשובה וצריך לטפל בה, אבל הממשלה לא יכולה לעמוד מנגד ולהגיד בסדר. יושבים פה נציגי המשרדים ואומרים שהם לא יכולים לטפל בזה או בגלל שאין תקציב, או בגלל שאין כוח אדם, או שאין יכולות. תודה רבה, להיות גיבור על חלשים, שהם יתמודדו עם הטייקונים ולא עם מנהלת פעוטון.
היו"ר דני דנון
תודה לחבר הכנסת משה גפני. אין פה דיון אבל שאלה לעורך הדין יובל אביעד נציג משרד התעשייה, מסחר ותעסוקה, מהם הלוחות הזמנים של ההחלטה הממשלתית?
נירה לאמעי רכלבסקי
אני רק אעדכן את הוועדה, שוועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את טיוטת החוק ב- 1 לפברואר.
היו"ר דני דנון
את הצעת החוק הממשלתית. היא הונחה לפנינו? אני מבקש לראות אותה וגם להעביר אותה לחבר הכנסת משה גפני.
נירה לאמעי רכלבסקי
עדיין אין האחדה, לי יש את הטיוטה.
יובל אביעד
כדי שנדע איפה אנחנו עומדים. בשבועיים הקרובים אנחנו אמורים להיפגש עם מחלקת נוסח החקיקה על הנוסח הסופי של הצעת החוק. ברגע שנסיים במהלך השבועיים הקרובים הוא יובא לפרסום ברשומות להמשך הליך החקיקה הצפוי.


אני לא רוצה להתייחס כרגע לגופם של דברים. יהיה לנו מספיק זמן לכך.
משה גפני
האם אתה רק יוכל לומר לי האם מדובר על שבעה ילדים או חמישה ילדים?
יובל אביעד
שבעה ילדים.
משה גפני
אז ש"ס בסדר.
היו"ר דני דנון
חבר הכנסת משה גפני אני מבטיח לך שאנחנו נקיים כאן דיונים על ההצעה ונמזג אותה עם ההצעה של זבולון אורלב וניגע בכל הסוגיות. דיברתי עם נציגי המשפחתונים ולא נטיל עליהם את כל הנטל.


אני מביא להצבעה את ההחלטה להחלת רציפות הצעת החוק. חבר הכנסת זובולן אורלב מחליף את אורי אורבך. מי בעד, מי נגד, מי נמנע?


הצבעה
בעד
3 - רוב

נגד
אין

נמנע
אין

ההחלטה התקבלה

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:45

קוד המקור של הנתונים