ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 17/02/2010

חוק שמירת הניקיון (תיקון מס' 16), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
15
ועדת הפנים והגנת הסביבה

17/02/2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 158

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, ג' אדר, התש”ע (17/02/2010) בשעה 09:30
סדר היום
הצעת חוק שמירת הנקיון (תיקון מס' 15) (תשלום למודיע על השלכת פסולת בנין שלא כדין), התש”ע-2009, של חה”כ גדעון עזרא (פ/1270), הכנה לקריאה שנייה ושלישית.
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר

גדעון עזרא
מוזמנים
יוסי בר – סגן מנהל המשטרה הירוקה, המשרד להגנת הסביבה

אליעז פיקובסקי – מתמחה בלשכה המשפטית, המשרד להגנת הסביבה

עו"ד נעמה שחל – לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה

עמית סדן – רפרנט אגף תקציבים, משרד האוצר

רפ"ק שאול מימון – קמ"ד צער בע"ח, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק קובי עזרא – עוזר יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

עו"ד עודד ברוק – עוזר יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים
ייעוץ משפטי
ורד קירו
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטארית
אתי אפלבוים

הצעת חוק שמירת הנקיון (תיקון מס' 15)

(תשלום למודיע על השלכת פסולת בנין שלא כדין), התש”ע-2009
היו"ר דוד אזולאי
בוקר טוב, אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר-היום: הצעת חוק שמירת הניקיון (תיקון מס' 15) (תשלום למודיע על השלכת פסולת בנין שלא כדין) של חבר הכנסת גדעון עזרא.

היום אנחנו אמורים להכין את ההצעה לקריאה שנייה ושלישית ולהעביר את זה למליאה. אני חושב שזאת הצעת חוק תקדימית כי מדובר פה על תגמול למי שמוסר מידע חשוב שבסופו של דבר מביא לכדי הגשת כתב אישום ובית המשפט יקבע שהעדות או התיעוד סייע להרשעתו של אותו אדם שגרם לזיהום הסביבה.

אני מברך את ידידי חבר הכנסת גדעון עזרא על היוזמה הברוכה.

מונח לפנינו נוסח מתוקן, שאני מניח שכל הצדדים עברו עליו. אני מבקש לדעת, חבר הכנסת גדעון עזרא, האם יש לאדוני להוסיף משהו?
גדעון עזרא
יש נקודה נוספת שדיברנו עליה הבוקר והסכמנו לגביה. הכול מוסכם.

נעמה, יש נקודה אחת שלא דיברתי איתכם עליה. בנושא של השלכת פסולת כתוב: "השלכת פסולת בניין או פסולת גושית מתוך רכב". זה יכול להיות גם פסולת ביתית. מדוע אני צריך להחריג ולא לכלול פסולת ביתית?
היו"ר דוד אזולאי
אתה רוצה להיכנס לסכסוכי שכנים?
גדעון עזרא
לא, ואם משאית שופכת פסולת ביתית?
נעמה שחל
ואם לאדם פרטי יש משאית? זה לא מסייג את זה בהכרח למשאיות אבל להבנתנו הצעת החוק באה לפתור קושי של פסולת בניין.
גדעון עזרא
פסולת באשר היא פסולת בכל מקום ואתר. בא מישהו ושופך משאית של זבל, שהיא לא פסולת גושית, אז מה?
נעמה שחל
כמו שיושב ראש הוועדה ציין מדובר בתקדים. אני מציעה שנבחן את ההצעה בנושאים החמורים יותר שהם באמת אתרי פסולת פיראטיים בתחום של פסולת בניין, שאלו המפגעים הקשים והחמורים יותר - - -
גדעון עזרא
לאחרונה המשרד להגנת הסביבה תפס פסולת של קומפוסט. קומפוסט נכנס לפסולת ביתית או לפסולת בנייה? הוא לא נכנס לתוך זה. למה שלא נרחיב? בסופו של דבר בית המשפט הוא יהיה הגורם שיקבע.
נעמה שחל
אני סבורה שכשאנחנו מנסים לראשונה מנגנון מהסוג הזה, חבל להרחיב אותו.
גדעון עזרא
הקומפוסט נכנס או לא נכנס?
נעמה שחל
הוא לא נכנס להגדרה של פסולת גושית.
גדעון עזרא
והקומפוסט הוא אחד הבעיות הגדולות שיש למשרד להגנת הסביבה.
יוסי בר
אדוני, מכיוון שבאמת מדובר בבעיה גדולה ורוחבית, הוא לא יטופל בערוץ הזה אבל הוא יטופל בערוצים אחרים.
גדעון עזרא
אבל אתה צריך לתפוס אותו.
יוסי בר
זה נכון.
גדעון עזרא
אתה לא נותן אפשרות לאזרח לסייע לך בעניין הזה.
יוסי בר
אבל אדוני, האזרח יסייע אם ימסור עדות.
גדעון עזרא
הוא לא יקבל כסף.
יוסי בר
זה יהיה כמו באירועים אחרים.
גדעון עזרא
תהיו ראש גדול בעניין הזה.
נעמה שחל
ההצעה נועדה לתמרץ - - -
היו"ר דוד אזולאי
רבותיי, בואו נעשה סדר. הדו-שיח הזה לא יתרום שום דבר.

חבר הכנסת גדעון עזרא, הצעת החוק שלך עוסקת בעיקר בפסולת בנייה. חבר הכנסת גדעון עזרא מבקש להרחיב את זה גם על הקומפוסט או בכלל על פסולת של בית.
גדעון עזרא
אני מדבר על משאית.
היו"ר דוד אזולאי
משאית עמוסה פסולת של בית.
נעמה שחל
הסעיף לא מצומצם למשאית, הוא מתייחס לכל רכב. לכאורה אני יכולה לקחת את הסובארו הקטנה שלי ולהשליך ממנה פסולת וזה גם עונה על הדרישה. הרעיון של התמריץ הוא לבוא ולפתור בעיה בשטח, שנוצרים אתרי פסולת פיראטיים של פסולת בניין.
היו"ר דוד אזולאי
אתם מייחדים את זה אך ורק לפסולת הבניין כדי לסייע באכיפה.
נעמה שחל
אנחנו רוצים לתמרץ את האזרח לסייע לנו בסוג הזה של המפגע כי בסוג הזה של המפגע יש לנו באמת בעיה קשה ומיוחדת מאשר מסוגים אחרים. לאור העובדה שמדובר בתקדים ובפיילוט וזאת פעם ראשונה שאנחנו בוחנים את הסוגיה הזאת, בואו נראה את זה עובד ואיך זה מתנהל. יכול להיות שבעתיד יהיה מקום להרחיב את הסוגיה. אני לא סבורה שעכשיו זה הזמן.
גבריאלה פיסמן
אני מסכימה עם מה שנאמר על-ידי המשרד הגנת הסביבה. אנחנו מדברים על הליך שהוא חריג בנוף הפלילי.
היו"ר דוד אזולאי
אפילו תקדימי.
גדעון עזרא
במס הכנסה זה כל הזמן קיים.
היו"ר דוד אזולאי
במס הכנסה גם לא קיים תגמול.
יוסי בר
זה מעוגן באיזה נוהל פנימי שלהם אבל זה לא בחוק.
גדעון עזרא
אגב גם במודיעין זה קיים. בתשלום לסוכנים זה גם קיים.
נעמה שחל
שוב, זה לא בחקיקה.
גבריאלה פיסמן
הנושא של רשות המיסים גם נבחן על ידנו. גם שם מדובר בהליך מאוד חריג שהשימוש שנעשה בו הוא מאוד מצומצם. רשות המיסים גם דיברה איתנו על כל הקשיים שהדבר הזה מעלה אצלם. אנחנו משאירים להשאיר כרגע את ההסדר הזה כמה שיותר מצומצם ולבחון אותו בעוד תקופה מסוימת, לראות את ההשלכות שלו - - -
היו"ר דוד אזולאי
זה חוק שהוא הוראת שעה?
גבריאלה פיסמן
זאת לא הוראת שעה.
היו"ר דוד אזולאי
לא היה כדאי לבדוק איך החוק הזה עובד אחרי תקופה של 3 שנים?
גדעון עזרא
כל דבר כדאי לבדוק.
היו"ר דוד אזולאי
תשמע, יש פה דבר תקדימי. אני אומר לכם שאם החוק הזה יצליח הייתי מאמץ אותו גם בנושא של תנועה. אחת הבעיות שלנו באכיפת חוקי התנועה שהמשטרה טוענת ובצדק שאין לה מספיק כוח אדם לאכוף. יש השתוללות של נהגים והמשטרה לא יכולה להיות ליד כל כלי רכב. יכול להיות שדבר כזה היה פותר חלקית את בעיית תאונות הדרכים. זה רעיון.
גבריאלה פיסמן
במאמר מוסגר אני רוצה לומר שהרעיון של הפיכת האזרחים לידו הארוכה של השלטון, שהם הופכים להיות הצד המאשים, זה רעיון שהוא לא פשוט. גם הרעיון שמעורב כאן תגמול כספי על דיווח על ביצוע העבירה, מבחינת המשמעויות הפליליות שלו - -
היו"ר דוד אזולאי
הוא לא חינוכי.
גבריאלה פיסמן
- - בגלל ההשלכות של העבירה והכתמת העבירה הם רעיונות מאוד מאוד קשים ולכן אנחנו סבורים שההסדר הזה כן צריך להיות מצומצם. אני מוכנה להסכים לרעיון של אדוני שהמודל הזה ייבחן תוך תקופה מסוימת.
גדעון עזרא
סליחה, אני מוכרח להגיד לכך. כל חוק אפשר לבטל, למה צריך הוראת שעה? בהוראת שעה נגמרת השנה ואז הכנסת צריכה - - -
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת גדעון עזרא, תכף אפתור את הבעיה הזאת. אני חושב שחייב להיות מעקב. אגיד לכם איך הייתי הולך לסיפור הזה של מעקב. לא הייתי עושה מהחוק הזה הוראת שעה אבל הייתי עושה דבר אחד. מתי אמור החוק להיכנס לתוקף?
גבריאלה פיסמן
בתוך 90 יום.
היו"ר דוד אזולאי
תוך שנתיים המשרד להגנת הסביבה ידווח לוועדה איך החוק הזה מיושם, איך הוא עובד בשטח. הוא ייתן לנו דיווח - - -
גדעון עזרא
שנתיים זה בעייתי כי לוקח זמן ובתי המשפט עובדים לאט. אני מסכים עם הרעיון שלך.
היו"ר דוד אזולאי
נוכל לקבל אינדיקציה כשנדע כמה כתבי אישום הוגשו באותה תקופה. זה יתן לך איזו אינדיקציה. לדעתי שנתיים זה זמן סביר. המשרד להגנת הסביבה, ידווח בתוך שנתיים מיום כניסתו של החוק, איך החוק הזה מיושם ובא לידי ביצוע.
גדעון עזרא
מאה אחוז.
יוסי בר
אני מניח, אדוני, שמטרת הבדיקה היא לראות מה מידת ההיענות של הציבור וזה פחות רלוונטי לעניין ההרשעה.
גדעון עזרא
אם לא יהיו הרשעות אז זה לא הצליח.
יוסי בר
זה נכון אבל העובדה שזה מוגבל לשנתיים זה נותן לנו אינדיקציה - - -
היו"ר דוד אזולאי
שנתיים הם זמן סביר. אם נצטרך אחר-כך נאריך ואם נצטרך נתקן את החוק. לדעתי, הרעיון של שנתיים הוא הרעיון הכי טוב.
ורד קירו
אתה רוצה דיווח אחד כל שנתיים או כל שנתיים דיווח?
היו"ר דוד אזולאי
בשלב הראשון, המשרד להגנת הסביבה יתחייב כל שנתיים לדווח. את מה שיקרה אחר-כך נשאיר לבאים אחרינו.
עודד ברוק
על מה מדווחים?
היו"ר דוד אזולאי
בעיקר על יישומו של החוק. מה אנחנו כוללים ביישום: כמה תלונות כאלה הוגשו? כמה כתבי אישום הוגשו? כמה הגיעו לידי ביצוע? כמה נהנו מההטבה הכספית הזאת?
גדעון עזרא
עקב קצב העבודה בבתי המשפט התוצאה אחרי שנתיים תהיה ודאי דלה.
גבריאלה פיסמן
תוכל לקבל נתון לגבי כתבי האישום.
נעמה שחל
אם אנחנו מדברי על מידי שנתיים, בסופו של דבר זה כן יהיה נתון רלוונטי.
שאול מימון
אמרו פה שכל אדם שישפוך שקית – המדיניות שלנו היא שכשאדם שופך שקית לא מזמינים אותו למשפט ולא מגישים כתב אישום אלא זה קנס מנהלי, תלוי בגובה ובנסיבות.
היו"ר דוד אזולאי
לא זה מה שהבנתי מהחוק. הבנתי שהחוק מדבר על פינוי פסולת מרוכזת באתרים שאינם מורשים לכך. זאת הכוונה של החוק, נכון?
יוסי בר
השלכת פסולת ברשות הרבים שעונה לקריטריונים שממילא היינו מגישים כתב אישום בגינם.
היו"ר דוד אזולאי
יש הערות? אין הערות, נעבור להקראה.
ורד קירו
הצעת חוק שמירת הניקיון (תיקון מס' 15) התש"ע-2010.


“הוספת סעיף 15א

1. בחוק שמירת הניקיון, התשמ”ד-1984, אחרי סעיף 15 יבוא: “תשלום למודיע על השלכת פסולת בנין שלא כדין.

א. בסעיף זה –

"הרשעה" – לרבות אם מצא בית המשפט שהנאשם ביצע את העבירה ללא הרשעתו.

"השלכת פסולת" – השלכת סולת בנין או פסולת גושית מתוך רכב הנעשית שלא בדרך של פינוי כאמור בסעיף 7ד) ובניגוד להוראות סעיף 2.

"מתעד" – אדם שביצע בעצמו תיעוד, לרבות מי שמונה כאמור בסעיף 12ג, למעט כל אחד מאלה –

1. שוטר;

2. מי שמונה כדין כפקח או כמפקח לפי חיקוק;

3. עובד המשרד להגנת הסביבה או עובד הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, כהגדרתה בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ”ח-1998;

"עובד מוסמך" – עובד המשרד שהשר הסמיכו לעניין זה והודעה על מינויו פורסמה ברשומות.

"תיעוד" – צילום של השלכת פסולת באופן שניתן לזהות בו את הרכב שממנו בוצעה ואת אופן השלכתה, או את מי שנהג ברכב האמור, בצירוף דוח חתום בידי המצלם המפרט את מועד השלכת הפסולת ומקומה, את אופן השלכתה ואת פרטי הזיהוי של הרכב האמור או של מי שנהג בו.

ב הגיש מתעד לעובד מוסמך תיעוד, ימסור לו העובד אישור על הגשת התיעוד והסבר על זכויותיו לפי הוראות סעיף זה שבו יצוין, בין היתר, כי יכול שהמתעד יידרש להעיד בכל הליך שבו ישמש התיעוד כראייה.

ג. קבע בית המשפט כי תיעוד שהוגש לפי סעיף קטן (ב) תרם תרומה ממשית להרשעתו של אדם בעבירה לפי סעיף 13(ב)(1)(א) או (4א) בשל השלכת פסולת, יורה בית המשפט לקרן לשלם למתעד סכום של 5,000 שקלים חדשים; קבע בית המשפט כאמור לגבי מספר מתעדים של אותה עבירה, יחולק הסכום האמור ביניהם, כפי שיורה בית המשפט.

ד. הסכום כאמור בסעיף קטן (ג) יעודכן ב-1 בינואר בכל שנה 0בסעיף קטן זה – יום העדכון) בהתאם לשיעור עליית המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ביום העדכון בשנה שקדמה לו; בסעיף קטן זה, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

ה. הוראות סעיף זה לא יחולו במקרה שבו ההליך שבמסגרתו הושגה ההרשעה החל במסירת הזמנה לפי סעיף 222 לחוק סדר הדין הפלילי או בהודעת תשלום קנס לפי סעיף 228 לחוק האמור.


ו. השר רשאי לקבוע הנחיות לעניין ביצוע סעיף זה.


2. תחילתו של חוק זה 90 ימים מיום פרסומו".


לנוסח תצורף ההערה של יו"ר הוועדה.
גדעון עזרא
למי יגישו המתעדים?
נעמה שחל
לעובד מוסמך במשרד להגנת הסביבה.
גדעון עזרא
שיהיה ברור למי מגישים את זה.
נעמה שחל
זה כתוב. "עובד מוסמך, עובד המשרד".
שאול מימון
ואם הוא מגיש את זה לנו, לעובדי המדור להגנת הסביבה?
נעמה שחל
אתם לא העובדים של המשרד.
גדעון עזרא
ואם הוא מגיש את זה בתחנת משטרה?
היו"ר דוד אזולאי
גדעון, עזוב. תשאיר את זה במשרד להגנת הסביבה.
נעמה שחל
אם המשטרה הירוקה תפנה - - -
היו"ר דוד אזולאי
לא, אני רוצה שזה יישאר במשרד להגנת הסביבה בלבד.
נעמה שחל
לעיתים שוטרי המדור לאיכות הסביבה במשטרה הכחולה מטפלים בתיקי שמירה של ניקיון אין מניעה שהתיעוד יועבר לעובד המוסמך במשרד וזה יוכל להעביר את זה הלאה.
היו"ר דוד אזולאי
סליחה, לא. אני מבקש שזה יהיה אך ורק במשרד להגנת הסביבה.
יוסי בר
קליטת המידע והתלונה תהיה במשרד להגנת הסביבה.
היו"ר דוד אזולאי
התלונה תהיה במשרד להגנת הסביבה. אזרח יבוא למשרד להגנת הסביבה בלבד. רבותיי, אל תשכחו, האזרח לא רוצה, לא אוהב ולא מעוניין להתעסק עם המשטרה.
יוסי בר
נאמר פה שלעיתים הטיפול החקירתי שלנו משולב עם המשטרה אבל זה כבר עניין אחר.
היו"ר דוד אזולאי
זה כבר אחר-כך. התיעוד שנעשה יימסר על ידי האזרח למשרד להגנת הסביבה.

ראיתי שהתיעוד נעשה על ידי עובדים ולא על-ידי אזרחים. כלומר, אזרח לא יהיה רשאי לבצע תיעוד שכזה?
נעמה שחל
כתוב "למעט".
היו"ר דוד אזולאי
סליחה, לא ראיתי את המילה "למעט".
האם הכסף הזה חייב במס?
נעמה שחל
אנחנו בודקים את זה. ההשערה היא שכן, אנחנו בודקים את זה.
היו"ר דוד אזולאי
בסוף שכרו יצא בהפסדו. אני חושב שההמלצה צריכה להיות שסכום כזה צריך להיות פטור ממס.
נעמה שחל
אם כך, אולי ראוי לציין זאת בחקיקה.
היו"ר דוד אזולאי
השאלה האם אנחנו יכולים לחוקק דבר כזה.
גדעון עזרא
לא כדאי, בשביל מה?
עמית סדן
אני לא ממש יודע האם ניתן לעשות את זה, צריך לברר את זה.
היו"ר דוד אזולאי
המלצתנו היא שהסכום יהיה פטור ממס. אם זה חוקי, תעגנו את זה בחקיקה.
גדעון עזרא
מה איכפת לך שיקחו מזה מס?
היו"ר דוד אזולאי
למה? תן לאדם ליהנות. הוא עשה מעשה טוב, תן לו, תהיה לארג' עד הסוף.
יוסי בר
זה רווח הוני ועל זה יש 20% מס.
עודד ברוק
הרעיון הוא שחוקרים פרטיים ייקחו את זה כפרויקט וכך הם יסיימו את התופעה.
גדעון עזרא
כן, חברות אבטחה, אני גם חושב.
היו"ר דוד אזולאי
בראש שלי נמצא אותו אזרח הגון וטוב שרוצה לעשות מעשה טוב. צ'פר אותו.
גדעון עזרא
זה אוסף בקבוקים יותר מתוחכם.
עודד ברוק
אם משהו יגמור את התופעה, זה זה.
היו"ר דוד אזולאי
ואז חברות אזרחיות יעשו כמו עם הבקבוקים.
עודד ברוק
בדיוק, ובזה זה ייגמר.
נעמה שחל
ביחס להגדרת המתעד. אני רוצה לוודא ולציין לפרוטוקול שיירשם. אנחנו רוצים להדגיש שמי שמצוין פה בנוסח, מי שמונה כאמור בסעיף 12ג, הכוונה היא לאותם נאמני ניקיון שמוסמכים לפי חוק שמירת הניקיון. מדובר באזרחים שיש להם הסמכה לתת דוחות.
היו"ר דוד אזולאי
מה עם סתם אזרח שאינו נאמן ניקיון?
נעמה שחל
סתם אזרח שאינו נאמן ניקיון יוכל לתעד. על אחת כמה וכמה אנו חושבים שראוי שנאמן ניקיון, שרוח ההתנדבות בעורקיו, יוכל לתעד. למרות שכתוב שמי שיש לו סמכויות פיקוח לא יוכל לתעד, שיהיה ברור שנאמן ניקיון בכל זאת יוכל לתעד.
היו”ר דוד אזולאי
הוא עובד בהתנדבות.
נעמה שחל
הוא לא עובד, הוא אזרח טוב. למעט העובדה שאם נאמן ניקיון הוא עובד המשרד להגנת הסביבה ואז בגלל שהוא עובד המשרד הוא לא יוכל לקבל.
עודד ברוק
אני רוצה לדעת האם יש הגדרה לפסולת גושית.
ורד קירו
בחוק שמירת הניקיון יש הגדרה.
היו"ר דוד אזולאי
אמרנו שעובדים של המשרד לא יוכלו להשתתף בדבר הזה, אבל אם זה מחוץ לעבודתו?
נעמה שחל
אנחנו לא חושבים שזה ראוי שעובד המשרד, שזה המשרד שאמון על שמירת הניקיון ושמירת הסביבה, אנחנו חושבים שראוי שעובד כזה ידווח על עבירה שהוא צופה בה ומסוגל לתעד אותה, גם אם זה מחוץ לשעות העבודה, בלי לקבל תגמול.
קובי עזרא
כמו ששוטר הוא שוטר גם מחוץ לשעות העבודה.

שאלה לגבי יכולתו של בית המשפט להתמודד.
היו"ר דוד אזולאי
אני מקווה שאחר-כך לא נצטרך להכניס אותם לסעיף ההגנה על העדים.
קובי עזרא
אנחנו בדיון אחר, אדוני, אני לא מערבב שמחה בשמחה.

נאמר: "קבע בית המשפט כי תיעוד שהוגש לפי סעיף קטן ב' תרם תרומה ממשית להרשעתו של אדם בעבירה". השאלה איזה כלים אנחנו נותנים לבית המשפט לבחון את זה בהנחה שלא מתקיים הליך, דהיינו, זה הסתיים בהסדר טיעון או בהסכמה. איזה יכולת יש לבית המשפט להתמודד עם זה ולקבוע שיש קביעה של תרומה ממשית. הרי הוא ניזון מפי התביעה. התביעה צריכה להגיד לו שזה עד תביעה מרכזי. צריך אולי לעגן את זה ולהסדיר את זה. אני לא ידוע אם לבית המשפט יש יכולת להתמודד.

אני לא ידוע איזה אחוז מהתיקים מסתיימים בהליך שמתנהל לעומת הסדרים. בהליך של הסדרים לבית המשפט לא תהיה יכולת - - -
נעמה שחל
עסקת טיעון נוצרת כתוצאה מהחישוב של הנאשם לגבי היכולת שלו לנצח או להפסיד בתיק. חישוב הסיכונים נובע בין השאר גם מהעבודה שלתביעה יש ראיות מצולמות. לכן, גם עסקת טיעון שמסתיימת בהרשעה, בעצם תנבע מקיומו של התיעוד הזה. את כל הדברים האלה אפשר להציג בבית המשפט.
היו"ר דוד אזולאי
נציג המשטרה אומר ובצדק, מי בסופו של דבר יקבע שהתיעוד שנמסר אכן עזר?
קובי עזרא
בית המשפט לא רואה כלום אם יש עסקת טיעון.
היו"ר דוד אזולאי
אני חושש שבית המשפט ישאל מדוע מטילים עליו דבר כזה לקבוע?
גבריאלה פיסמן
לבית המשפט יש שיקול דעת.
שאול מימון
אבל הוא לא מכיר את התיק, הוא לא נכנס לראיות.
קריאה
כשיש עסקת טיעון בית המשפט לא נכנס לראיות.
גדעון עזרא
אבל התיק נפתח על הבסיס של הצילומים הללו.
עודד ברוק
הוא אפילו לא קיבל את התמונה. פתחו תיק, היתה עסקת טיעון - - -
גדעון עזרא
לא היתה שום עילה אחרת לפתוח לאיש הזה תיק, אם לא היו את הצילומים האלה.
היו"ר דוד אזולאי
גדעון, אני מציע שבכל זאת נשאיר את שיקול הדעת לבית המשפט.
עודד ברוק
מה הכלים העומדים לבית המשפט לקבל או לא לקבל את העסקה?
גדעון עזרא
אחרת הוא לא היה מגיע לבית המשפט.
גבריאלה פיסמן
אני סבורה שלא כדאי במסגרת הצעת החוק להיכנס לרזולוציות האלה של ההליך המשפטי הספציפי ואם יתקיים או לא יתקיים הסדר טיעון. אני חושב שבמסגרת חובת הדיווח שתתקיים פה אחת לשנתיים אפשר לבחון גם את העניין הזה. אם נצטרך איזה הסדר מיוחד לעניין הזה אז אפשר לקבוע זאת בהמשך.
היו"ר דוד אזולאי
עלתה פה שאלה נכונה. אם אין עסקת טיעון והולכים להליך משפטי רגיל אז בסופו של דבר, לפי החוק הזה, בית המשפט יקבע אם אותו איש זכאי לאותו מענק של 5,000 שקל.
נעמה שחל
בית המשפט יקבע אם נתקיימה תרומה ממשית. ברגע שהתקיימה תרומה ממשית, הוא זכאי.
היו"ר דוד אזולאי
תקראי לזה איך שאת רוצה אבל התוצאה הסופית היא שמדברת.

השאלה אם הולכים לעסקת טיעון, האם בית המשפט יוכל לקבוע שהתיעוד היה תרומה ממשית או לא.
גבריאלה פיסמן
הוא יצטרך להסתייע בתביעה.
גדעון עזרא
אם בית המשפט יגיד שהוא דן את הנאשם לכך וכך ולא יציין שזה בגלל הצילומים, אז האיש לא זכאי לקבל את התמורה?
נעמה שחל
זה הליך צדדי.
יוסי בר
לפעמים אנחנו אוספים ראיות ומצלמים ויבוא מישהו ויביא לנו עוד תמונה.
גדעון עזרא
אם זה עוד תמונה, אז כתוב שזה מתחלק בין שניים. הסיכויים שיביאו לך שני צילומים על אותה משאית - - -
יוסי בר
אנחנו לפעמים אוספים ראיות.
גדעון עזרא
אני הייתי השר, אני יודע מה המצב.
היו"ר דוד אזולאי
אני מקבל את ההצעה של נציגת משרד המשפטים. אנחנו נשאיר את זה לבדיקה בעוד שנתיים. נשמע דיווחים ונהיה יותר חכמים לראות איך הדברים מיושמים.
שאול מימון
זה יהיה פתח לעתירות לבית המשפט.
היו"ר דוד אזולאי
אין לי ספק שזה יבוא. ברגע שאזרח אחד לא יהיה מרוצה ולא יקבל את מה שהובטח לו, אין לי ספק שהוא יעתור לבית המשפט.
גדעון עזרא
אבל למה שהוא לא יקבל את מה שהובטח לו?
עודד ברוק
בית המשפט יגיד שהוא לא יודע אם זה תרם תרומה ממשית להרשעה.
גדעון עזרא
עצם העובדה שהתיק נפתח והאיש יורשע, ואפילו אם זה בעסקת טיעון, כבר מגיע לו הכסף.
עודד ברוק
זה לא מה שכתוב.
נעמה שחל
על כל החלטה של בית משפט אפשר לערער.
עודד ברוק
את צריכה לתת כלים לבית המשפט להחליט.
אולי תכתבו
"קבע בית משפט או הסכימה התביעה".
היו"ר דוד אזולאי
עודד, אני מציע שנשאיר את זה כך. זה בבחינת כל המוסיף גורע. אני מציע שנשאיר את זה כך ואני מאמין שתוך שנתיים נהיה חכמים יותר. הדברים יגיעו לפה ונקבל דיווחים ואם יהיה צורך לתקן נתקן.

אשר על כן אנחנו מאשרים את ההצעה הזאת לקריאה שנייה ושלישית בתוספת לגבי הנושא של חובת הדיווח לוועדה. את זה ינסחו המשפטנים.

אני מעמיד את זה להצבעה. מי בעד הצעת החוק שמירת הניקיון (תיקון מס' 15) (תשלום למודיע על השלכת פסולת בנין שלא כדין), התש"ע-2009 בקריאה שנייה ושלישית.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים אין
היו"ר דוד אזולאי
אין נמנעים אין מתנגדים, פה אחד זה עובר למליאה לקריאה שניה ושלישית. תודה רבה לכולם. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 10:05)

קוד המקור של הנתונים