ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/02/2010

חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 48), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

8.2.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 214

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, כ"ד בשבט התש"ע (8 בפברואר 2010), שעה 10:30
סדר היום
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – הוספת אפשרויות טיפולים פארה-רפואיים לילדים אוטיסטים), התש"ע-2009, הצעתם של חברי הכנסת רחל אדטו, זאב בילסקי ודני דנון
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

רחל אדטו

זאב בילסקי

אורלי לוי אבקסיס
מוזמנים
ד"ר מיכאל דור, ראש אגף רפואה כללית, משרד הבריאות

ד"ר רפי לטנר, סגן אחראית ארצית, תחום ילדים אוטיסטים, משרד הבריאות

יאיר זילברשטיין, רכז בריאות, אגף התקציבים, משרד האוצר

שושנה רשף, מפקחת ארצית, אוטיסטים, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

חדוה רון אבידן, רכזת ארצית, התפתחות הילד, מכבי שירותי בריאות

מיכל אלטמן, פסיכולוגית התפתחותית, קופת חולים מאוחדת

ד"ר זאב צוקרמן, ממונה על סל השירותים, כללית שירותי בריאות

קרן מרום, אגף התקציבים, כללית שירותי בריאות

צבי שושני, אלו"ט

עו"ד גלי טל וולוז'ני, יועצת משפטית, אלו"ט
ייעוץ משפטי
זיו מגור
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – הוספת אפשרויות טיפולים פארה-רפואיים לילדים אוטיסטים), התש"ע-2009

הצעתם של חברי הכנסת רחל אדטו, זאב בילסקי ודני דנון
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, יום שני בשבוע, ה-8 בפברואר 2010, ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות והנושא שעל סדר היום הוא הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – הוספת אפשרויות טיפולים פארה-רפואיים לילדים אוטיסטים), התש"ע-2009, הצעתם של חברי הכנסת רחל אדטו, זאב בילסקי ודני דנון. אנחנו בהכנה לקריאה ראשונה.


חברת הכנסת אדטו, בבקשה.
רחל אדטו
תודה רבה. הצעת החוק הזאת באה לאפשר להורים לילדים אוטיסטים להרחיב את האפשרויות שקבועות להם היום בחוק ולהרחיב את סל השירותים שלהם. זה אומר שעד היום נקבע מה כולל סל השירותים לילדים האוטיסטים, וכמובן נשמט ממנו הפסיכולוג והעובד הסוציאלי. אנחנו ביקשנו להרחיב את הסל ולהכניס את הפסיכולוג והעובד הסוציאלי בתוך סל השירותים כך שלהורים או למטפלים תהיה אפשרות הבחירה בין כל מה שיש להם, כולל גם עובד סוציאלי ופסיכולוג וללא תוספת עלות. הם יוכלו לבחור מתוך היכרותם את הילד וצרכיו את מה שהם מעדיפים. זאת אומרת, אם מוקצה להם תקציב מסוים, הם יכולים בתקציב הזה להחליט מה הם רוצים, אם הם רוצים עובד סוציאלי, אם הם רוצים פסיכולוג, אם הם רוצים פיזיותרפיסט או כל משהו אחר.
היו"ר חיים כץ
ואם הם רוצים גם וגם?
רחל אדטו
כל זמן שזה נכנס למסגרת התקציב במסגרת סל הטיפולים המתוקצב שלהם.


הצעת החוק הזאת איננה הצעת חוק תקציבית מאחר שהיא לא מוסיפה דבר.
היו"ר חיים כץ
היא פחות מ-5 מיליון שקלים.
יאיר זילברשטיין
אין בה עלות בכלל.
רחל אדטו
היא מרחיבה את השירותים בסל.
היו"ר חיים כץ
העלויות הן מתחת לגבול של ה-5 מיליון שקלים. כנראה שבאוצר אין כסף כי הכל הלך לרכבת.
רחל אדטו
לפני ועדת שרים הלכתי לדבר עם שר האוצר והוא אמר לי שהם חוששים שזה כבר ייצור איזושהי הרחבה. שאם נאמר פסיכולוג ועובד סוציאלי, זה ירחיב. הם פוחדים שבשלב ראשון נכניס את זה, ואחר כך נרחיב. אבל לא, הסל הזה אומר שמה שיש כרגע בסל, תנו להורים את האפשרות לבחור. אם אחר כך יהיה כסף, ניתן להם יותר.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. משרד האוצר, אתה רוצה להפתיע אותנו במשהו?
יאיר זילברשטיין
לא.
רחל אדטו
זאת ההפתעה.
יאיר זילברשטיין
בהמשך לתיקון שנעשה בשנה שעברה, בו בהחלט הוסף כסף לילדים אוטיסטים וההרחבה הזאת היא בסדר גמור.
היו"ר חיים כץ
אתה חושב שזה מספיק. מה שהם מקבלים, זה מספיק והם לא צריכים לקבל יותר. נכון?
יאיר זילברשטיין
אני חושב שהאפשרות הזאת היא כן תיתן להורים יותר אפשרות לנצל את השעות שהוקצו להם ולכן ההרחבה הזאת היא מבורכת.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה.


יש כאן מישהו שרוצה להוסיף בנושא?
מיכאל דור
משרד הבריאות רוצה ליהנות מהעובדה שאנחנו באותה העמדה.
היו"ר חיים כץ
אתה והאוצר.
מיכאל דור
זה נדיר.
היו"ר חיים כץ
גם אתה שמח שהם לא רוצים להוסיף כסף?
מיכאל דור
אני שמח שאנחנו מסכימים על ההצעה.
היו"ר חיים כץ
למרות שהיינו יכולים להרחיב אותה, לתקציב שיהיה מתחת להצעת חוק תקציבית.


לפני שאנחנו עוברים להצבעה, אולי חבר הכנסת בילסקי רוצה לומר מילה כאחד ממחוקקי החוק.
זאב בילסקי
אני רוצה לומר לך אדוני היושב ראש שהחוק הזה כל כך חשוב לי שאני עזבתי עכשיו דיון בוועדה אחרת.
היו"ר חיים כץ
היית מגיע דקה יותר מאוחר וזה כבר היה אחרי שההצבעה עברה בהכנה לקריאה ראשונה למליאה.
זאב בילסקי
ידעתי שהיושב ראש לא ייתן לזה לעבור אלא ימשוך את הזמן עד שאני אגיע. עזבתי דיון מרתק בנושא של שדרוג טיסות לחוץ לארץ. מתקיים עכשיו דיון בוועדת הכנסת בנושא שדרוג בטיסות.
היו"ר חיים כץ
כמי שחבר כנסת במשך 11 שנים, יצאתי פעמיים לחוץ לארץ במשך התקופה הזאת, אני בז לאלה שכותבים את זה, כן ביזנס, לא ביזנס, כל הקטע הזה של הכניסה לכיס חברי הכנסת, שקל יותר או שקל פחות. במשך 11 שנים יצאתי פעמיים לחוץ לארץ. בטח זה לא יותר מדיי אחת לחמש וחצי שנים. ההתעסקות הזאת היא קטנה, היא מגעילה ולא מתאימה. עכשיו אתה יכול לומר מה שאתה רוצה.
זאב בילסקי
ברגע שאדוני נכנס לעניין, זה רק מגדיל את ההקרבה שלי שאפילו היושב ראש היה מוכרח לומר משהו בעניין, שאני נטשתי את הדיון הזה ובאתי לכאן כדי לדון בנושא הזה שהוא באמת חשוב ואני גם מודה לך על הערתך, שתפסתי אותה ברגע שנכנסתי, בה גם רמזת שאפשר להוסיף קצת.
היו"ר חיים כץ
צריך.
זאב בילסקי
האנשים האלה לא רק יצטרכו לבחור בין לבין אלא תהיה להם עוד תוספת.
היו"ר חיים כץ
ננסה לעשות את זה אחרי קריאה ראשונה. אז נראה אם האוצר יגיש הסתייגות. נעשה הרחבה מאחר שאנחנו לא עובדים באוצר ואתם הגשתם את הצעת החוק. אנחנו נותנים לאוצר כבר עכשיו בפרוטוקול הודעה שאנחנו ננסה להרחיב את זה ולא לעשות את זה הצעת חוק תקציבית אלא להרחיב מעט את הצעת החוק. אם אנחנו כבר מחוקקים, שיהיה גם מעבר.
יאיר זילברשטיין
אני בכל זאת אעיר. בשנה שעברה, עת תיקנו את החוק המקורי, הייתה לזה עלות תקציבית מאוד נכבדת של עשרות מיליוני שקלים.
היו"ר חיים כץ
לא, אנחנו לא מבינים בזה. לישיבה השנייה, לקראת הקריאה השנייה והשלישית, אתה תביא לנו נתונים ותאמר לנו כמה הייתה העלות התקציבית, כמה שיפרנו, כמה עשינו. אני רוצה לדעת איפה אנחנו חיים ולא לדבר בסיסמאות. תביא מספרים מדויקים ונראה היכן אנחנו יכולים לשפר ואיפה אנחנו יכולים לעזור לאנשים האלה שהם מוכי גורל. אם אנחנו יכולים לעזור להם, אנחנו נעזור להם.


אנחנו עוברים להצבעה.

ה צ ב ע ה

הצעת החוק אושרה פה אחד

כל חברי הכנסת הנוכחים הצביעו בעד, אין נמנעים ואין מתנגדים. אני שמח להודיע שוועדת העבודה, הרווחה והבריאות אישרה את הצעת החוק לקריאה ראשונה והוא יעלה למליאה. אני מקווה שהוא יעבור במליאה ואחרי הקריאה הראשונה, לקראת הקריאה השנייה והשלישית, האוצר יבוא מוכן עם נתונים ושלא יאמרו שזה נושא חדש כי העלינו את זה כאן עכשיו. אנחנו מנסים להרחיב ונשתדל להרחיב את הצעת החוק.


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:40

קוד המקור של הנתונים