ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 10/02/2010

השרות הלאומי תשע"א

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
17
ועדת החינוך, התרבות והספורט

10.02.2010

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 162


מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני,כ"ו בשבט תשע"א (20 בפברואר 2010), שעה 10:00
סדר היום
השירות הלאומי תשע"א
נוכחים
חברי הוועדה: זבולון אורלב - היו"ר
מוזמנים
שר המדע והטכנולוגיה פרופ' דניאל הרשקוביץ

דוד פלבר, ממונה על מלגות, משרד החינוך

משה שגיא, אגף כלכלה ותקציבים, משרד החינוך

פנינה בן שלום, דוברת משרד החינוך

יעקב עמר, מ"מ ראש המנהלת, משרד המדע והטכנולוגיה

מלכיאל דהן, ראש ענף מרכז בכיר פיקוח ובקרה על השירות האזרחי הלאומי

ליאור שוחט, ממונה קש"ח ופניות הציבור, משרד המדע והטכנולוגיה

שירה גרינברג, רפרנטית חינוך, משרד האוצר

חיים אומן, מנהל הקרן וראש היחידה להכוונת חיילים משוחררים, משרד הביטחון

ניר חיים, סגן מנהל הקרן לקליטת חיילים משוחררים, משרד הביטחון

מורן שרי, אמ"א קצינת יח' ימ"ל 1024, משרד הביטחון

יעקב גז, ראש מצילה, המשרד לביטחון פנים

יעל עמר, רמ"ד אוכלוסיות מיוחדות, המשרד לביטחון פנים

איריס ארבל, דוברת מצילה, המשרד לביטחון פנים

יפעת קריב, מנהלת מנהל חינוך ורווחה, מרכז השלטון המקומי

יצחק לנגה, מנכ"ל האגודה להתנדבות בעם

ירון לוץ, סמנכ"ל האגודה להתנדבות בעם

חוה שמואל, מנכ"ל עמותת שלומית

פיני שטרית, מנהל אדמיניסטרטיבי, עמותת שלומית

הרב צבי במברגר, מנכ"ל עמותת עמינדב

יאיר אלון, גזבר עמותת עמינדב

ידעיה לוין, מנכ"ל עמותת בת עמי

ליפא פרידמן, גזבר עמותת בת עמי

חנוך דאום, איש תקשורת

שמרית שרון, מועצת התלמידים והנוער הארצית

לאה לובודה, מועצת התלמידים והנוער הארצית
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
מזכירת הוועדה
רבקה וידר
רשמה וערכה
יונה, חבר המתרגמים בע"מ

השירות הלאומי תשע"א
היו"ר זבולון אורלב
חברים, הסוגיה שלנו זה מחסור בתקציב להפעלת השירות הלאומי במשרד החינוך בשנת התקציב 2010, שחופפת שמונה חודשים בשנת הלימודים תש"ע וארבעה חודשים בשנת הלימודים תשע"א. כידוע, הוועדה קיימה דיון באוקטובר 2009, בשיאו של המשבר שהיה מחסור ב- 35 מיליון שקלים, להבטיח את השירות הלאומי מספטמבר 2009 עד דצמבר 2009, וממש ממש ברגע האחרון, האוצר הסכים להוסיף בהעברה חד-פעמית 35 מיליון שקל דא עקא שכבר אז עמדנו על העניין הזה שהואיל וההעברה היא אך ורק לשנת 2009, תהיה בעיה ב- 2010. כיוון שהעלות השנתית להפעלת 3,136 מתנדבות שירות לאומי במערכת החינוך עומדת כיום על 86.8 מיליון ש"ח, ואילו בבסיס התקציב יש רק 33.2. אמנם, אני מבין שיש התחייבות של משרד החינוך להקצות עוד 17 מיליון שקל מתקציב משרד החינוך לתקצוב השירות הלאומי שגם הוא טרם עבר. כלומר, התקציב, סך-הכל, אם המשרד יבצע את ההתחייבות ואני מתוך היכרות קרובה עם שר החינוך ועם המנכ"ל ועם ראש המינהל לכלכלה ותקציבים שנמצא אתנו כאן, משה שגיא, הסמנכ"ל לכלכלה ותקציבים של משרד החינוך, אני בטוח שהם יעמדו בהתחייבויותיהם ואני רוצה לפעול מתוך נקודת הנחה כאילו התקציב הזה עומד על 50.2. אבל גם הוא איננו מספיק לסיים את שנת הלימודים הנוכחית. יתר על כן, זה בוודאי לא מספיק כדי להפעיל את הבנות של השירות הלאומי בארבעת החודשים הראשונים של שנת הלימודים תשע"א.


דא עקא, יכול לבוא השואל הנבון ולשאול – מה אתה עכשיו בפברואר 2010 כבר מתחיל לדאוג לתקציב של ספטמבר 2010? אז אני אומר לו תשובה ברורה שכך האגודות טוענות, הגופים המוכרים, המפעילים, אני אף פעם לא זוכר את השמות, הגופים המוכרים, ברור שהגיוס של הבנות של השירות הלאומי ממש נעשה בימים אלה והגופים נדרשים להתחייב כלפי הבנות וכלפי המקומות שבהן מועסקות הבנות בשכירת דירות וקיום הסמינר ועוד שאלות רבות מאוד ואי-אפשר שלא לדעת היום. ואני חושב שזה לא ראוי שהעמותות יתכנסו להתחייבויות שהן לא יודעות האם אמנם יהיה להן כיסוי ובסופו של דבר גם יש להן הוצאות על כך שהן נדרשות לקבל הלוואות עד שהמימון מתקבל ולכן אם יש איזה שהוא מינהל בלתי תקין, זה מינהל בלתי תקין שמפעילים בהיקף כל-כך מאסיבי בעשרות מיליוני שקלים והעתיד לוט בערפל. לכן, אנחנו אגב התחייבנו, הוועדה התחייבה ואני מודה שלא עמדנו לגמרי בהתחייבות שלנו, לקיים, שאם עד דצמבר לא נקבל הודעה מוסמכת, נקיים דיון נוסף. אנחנו קצת מאחרים בחודש ימים, חשבתי אולי בכל-זאת העניין הזה איכשהו יסתדר, אבל מתוך המגעים שלי שלא היו מושלמים, אני מודה, התברר שכרגע אין שום מידע מה עומד לקרות, מה עומד להתרחש, מה הגופים צריכים לעשות – הם צריכים להמתין בגיוס הבנות? מותר להם להתחייב? האם משרד החינוך יכול להוציא בינתיים מכתב התחייבות לומר לאגודות תגייסו, אנחנו אחראיים לתקציב, התקציב יבוא יותר מאוחר או יבוא בתאריך כזה. איך בדעת הממשלה לפעול בעניין הזה על-מנת שלא יעמוד איזה שהוא סימן שאלה מעל לראשנו.


אני מודה לשר דניאל הרשקוביץ שממונה על המינהלת של השירות הלאומי, שעברה ממשרד ראש הממשלה לאחריותו. אם אתה מעוניין לפתוח, ברצון.
השר דניאל הרשקוביץ
תודה רבה על קיומו של הדיון כבר כעת. אני הייתי מוסיף אולי בנוסף לדברים שאמרת, שהם באמת דברים נכוחים, שאמר היושב-ראש, שהאגודות צריכות לדעת אנה מועדות פניהן, אבל אני חושב שיש אלמנט נוסף, אלמנט נוסף כפי שגם אז דיברנו עליו, עד כמה שאני זוכר, זה אולי אפילו גם בא לידי ביטוי בהחלטת הוועדה בישיבה באוקטובר, שאנחנו לא רוצים לחזור על אותו מחזה מביש שבדקה ה- 90 כל המערכות נכנסות ללחץ ועד הדקה ה- 90 אנחנו עומדים כעניים בפתח. לכן יש חשיבות רבה לדיון שיתקיים כבר היום.


אגב, יש לי הערה קטנה לתשומת לבו של היושב-ראש. למרות שמשרד המדע והטכנולוגיה רשום בין המוזמנים לישיבה היום, בפועל הוא לא הוזמן. אנחנו רשומים בין המוזמנים, כך נאמר לי, בפועל, לא הוזמנו.
היו"ר זבולון אורלב
מזכירת הוועדה, יש לה מה להשיב.
רבקה וידר
בישיבה הקודמת הזמנו את לשכת השר ואז קיבלתי מענה שלשכת השר לא קשורה, יש לנו מינהלת, תזמינו בבקשה רק את המינהלת. אז זה מה שעשיתי.
השר דניאל הרשקוביץ
מה זאת אומרת לשכת השר?
רבקה וידר
זה המענה שקיבלתי.
היו"ר זבולון אורלב
גב' רבקה וידר, שהיא עוסקת בהזמנות של הוועדה, מדווחת שהיא פנתה ללשכת השר.
השר דניאל הרשקוביץ
מי בלשכת השר אמר תשובה כזאת?
היו"ר זבולון אורלב
בישיבה הקודמת, באוקטובר.
השר דניאל הרשקוביץ
בלשכת השר אמרו? אתמול נודע לנו באקראי. אני אומר במפורש. המינהלת – המינהלת, המינהלת זה משהו אחר.
היו"ר זבולון אורלב
אתמול דיברת עם הלשכה?
רבקה וידר
אתמול, הלשכה פנתה אלי.
השר דניאל הרשקוביץ
הלשכה פנתה.
היו"ר זבולון אורלב
כי אתמול אני רציתי, הואיל ואנחנו גם באותה מפלגה, אז רציתי לוודא שאין תקלה, אז אתמול גם ביקשתי מהלשכה לוודא שאתה.
השר דניאל הרשקוביץ
אז אם כך, אני אברר מי אמר ולמה אמר באוקטובר מה שאמר אבל אנחנו מבקשים שיהיה ברור.
היו"ר זבולון אורלב
מעתה ואילך, כך נעשה.
השר דניאל הרשקוביץ
להגיד שבהוראת השר ללשכה, השר מבקש להיות. יכול להיות שלא נוכל להגיע לכל ישיבה, אבל בוודאי כן. זו רק הערה טכנית. טוב.


אני חושב שההצגה שהציג היושב-ראש באמת הצגה מאוד נרחבת וגם באה לידי ביטוי בדברים שנאמרו כאן. נאמר שהבעיה שלנו היא גם לא רק הכספים החסרים כדי לשמר את המצב הקיים. יש היום צרכים גוברים במערכת. מערכת החינוך התפתחה, אני מעריך שנציג משרד החינוך יתאר בצורה מפורטת יותר ומדויקת יותר את הדברים. המערכת התרחבה. אגב, המערכת התרחבה, לא רק זה, אלא המינהלת, אמנם אנחנו היום עוסקים בשירות הלאומי, אבל המינהלת היא אחראית על השירות הלאומי והאזרחי ויש לה אחריות כוללת. רוב העמותות או רוב הגופים המפעילים, מטפלים לא רק בבנות שירות לאומי אלא גם במתנדבי שירות אזרחי, במיוחד יש כאן שלומית, שהיא אחד מהגופים המפעילים הגדולים שם. היום אנחנו כמשימה לאומית, רואים את הצורך גם בטיפול בנוער בסיכון, שהצבא לא מגייס והשירות האזרחי זהו אחד המסלולים החשובים בהכנסתם לחיי אזרחות וכמובן בני מיעוטים. אני לא מדבר על חוק טל, כי כאן יש התחייבות של המדינה לבג"צ לספק את כל התקציבים הדרושים. ולכן, יש גם צרכים גוברים והולכים, במיוחד במשרד החינוך, שהוא הגוף שבו ישנו המספר הגדול ביותר של השירות של מתנדבי שירות אזרחי לאומי.


המינהלת עצמה עושה פעולות גדולות כדי לגייס תקנים נוספים, אולי אחר-כך ממלא מקום ראש המינהלת ירחיב.
היו"ר זבולון אורלב
תקנים נוספים לחינוך?
השר דניאל הרשקוביץ
גם לחינוך. אנחנו עושים לכל דבר. אני אומר בגדול. אבל היום באמת מתמקדים בנושא החינוך. בנושא החינוך, כפי שהעלית, יש בעצם חוסר של סדר גודל של כרגע 36 מיליון ש"ח, אחרי ההתחייבות של משרד החינוך וזה, אני חושב, לא כולל רעיונות להרחבה, נכון?
היו"ר זבולון אורלב
לא לא, זה שמירה על ה- 3,000.
דוד פלבר
שמירה על הקיים זה 36, 37 מיליון ש"ח.
היו"ר זבולון אורלב
36.6. אלה נתונים שאתה נתת.
השר דניאל הרשקוביץ
כן, כן. דוד מכיר את התמונה בצורה ברורה וגם יודע את הצורך בהרחבה ואני מעריך שהוא ידבר על זה.


יש פעולות בכמה רמות, יש ברמה הפוליטית, מגעים פוליטיים. יש מגעים פוליטיים שוטפים מול הנהלת הקואליציה ומול האוצר. לצערי, במגעים מול האוצר בשלב כזה של השנה, כפי שאתה בוודאי מכיר טוב ממני, זה שלב שעדיין נראה כשלב שאין עדיין עם מי לדבר. אני יודע שאחד הרעיונות החשובים ששר החינוך מנסה לקדם, ושוב, אני מעריך שנציג משרד החינוך, דוד, ידבר על זה, זה שאולי גם אחת ולתמיד הסכומים האלה יוכנסו בבסיס התקציב, כדי שהפער הזה לא נצטרך כל שנה לראות מאיפה אנחנו מוציאים אותו, אלא הפער הזה יימצא בבסיס התקציב. לגבי הפעולות של משרד החינוך בנושא, לא אדווח, לא אני האדם לדווח. אני אוכל להגיד רק שפניתי הן, יש לי פנייה הן לגורמים בממשלה, בבקשה לקדם את הנושא הזה. לצערי, עד עתה, אנחנו לא נמצאים במקום שונה מאיפה שהיינו באוקטובר.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה. אני רוצה עוד להשלים. אני מבין שלפי מה שביררנו, משרד החינוך עוד לא הגיש בקשה לאגף התקציבים, לעשות את ההעברה של ה- 17 מיליון. ואני מבקש שברגע שהמשרד ידבר, מייד אחריי, שהמשרד יתייחס מדוע הבקשה ל- 17 מיליון טרם הועברה ויש איזו שהיא שמועה שאומרת שהמשרד לא רוצה להעביר את ה- 17 מיליון, אלא רק בעת שגם יתר ה- 33 מיליון נקודה משהו, שגם הם יעברו, שמא המשרד ייחשף לכך שאת המחסור של ה- 33 מיליון, גם הוא יצטרך להידרש. אני, ככלל, מציע בכל מה שקשור בטיפולנו בעניין הזה, שלא לאפשר שמפעל השירות הלאומי יהיה איזה שהוא בן ערובה, איזה בן ערובה למאבקים תקציביים בין משרדי הממשלה. אני מאוד מכבד את משרדי הממשלה, בעיקר את משרד החינוך והתרבות. זה דבר שלא מתקבל על הדעת, שבמקום שהממשלה, משרדי הממשלה, ידעו להעריך, להוקיר את השירות הלאומי מול תופעה מבישה של השתמטות ממילוי חובות לאומיות, רק היום אחרי הצהריים תעלה הצעה לסדר על סירובו של מנהל הגימנסיה בהרצלייה, ד"ר דגני, לאפשר כניסת קציני צה"ל לדבר על הגיוס, לעידוד הגיוס לצה"ל, הנה כאן יש מפעל מפואר של 12,000 בנות או 11,000 בנות של שירות לאומי שמכוח מצפונן, מכוח רצונן, הולכות ומתנדבות במגוון רחב מאוד של שירותים חברתיים ושירותים אחרים נדרשים במדינת ישראל, ובעצם הן תלויות ועומדות והן בנות ערובה, במקום לקבל גיבוי, במקום לקבל הערכה והוקרה, אז הן מקבלות מצב של אי-ודאות וסימן שאלה, האם אמנם הן יוכלו למלא את צו מצפונן ולשרת בשירות לאומי ואיך אומרים? עוד לא הגענו לעניין הזה שבנות שרוצות להמשיך שנה שנייה לשרת, אומרים להן – אתן לא יכולות לשרת, כי אין תקציב. זה דבר אבסורדי. עוד לא הגענו, אנחנו כרגע עוסקים בלחם, בקיום הבסיסי, עוד טרם אנחנו באים לדבר על הרחבה ועוד טרם אנחנו באים לקבע את העניין הזה בבסיס התקציב, כפי שאגב היתה התחייבות מפורשת של מפלגת השלטון, של הליכוד, בחתימה על האמנה שהוא הפיץ לציבור טרם הבחירות. אבל השירות הלאומי לא יכול להיות חלק מכדור המשחק הפוליטי.


אני גם רוצה, לפני שאתם מדברים, רק לחזור על ההחלטות שלנו מ- 14 באוקטובר כ"ו בתשרי. שאת חלקן אנחנו נאמץ כמובן גם היום. אני קורא הכל בדילוג. ההחלטה השנייה היתה: הוועדה רשמה לפניה בצער את הבעיה התקציבית, החוזרת ונשנית מדי שנה, כי קיים תקצוב חסר לשירות הלאומי, אשר משמעותו השנה הוא מחסור של 35 מיליון ש"ח עד לסיום שנת התקציב. העמותות טרם קיבלו את תקציביהן, והדבר פוגע ביכולתן לפעול.


זה נכתב באוקטובר, זה נכון גם לעכשיו. צריך לשנות את המספר, במקום 35 מיליון – 36.6. לצערי, אנחנו לא יכולים עדיין לרשום את ההחלטה השלישית, שהוועדה רושמת לפניה את הודעת שר המדע ונציגת משרד האוצר, כי ראש הממשלה הורה להקצות תקציב הדרוש לשירות הלאומי וכן רשמה הוועדה את הודעת נציגת משרד האוצר כי לצורך כך ייפנה משרד האוצר לכל המאוחר עד מחר בבוקר, לוועדת הכספים, בבקשה להעביר.
השר דניאל הרשקוביץ
זה היה.
היו"ר זבולון אורלב
אמרתי – זה היה. אני קודם כל, מה שהיה – היה. אני קודם כל צריך לדווח שזה היה. זה בוצע במלואו.
ההחלטה הנוספת
הוועדה חוזרת ותובעת מהממשלה להכניס את תקצוב השירות הלאומי לבסיס התקציב כדי למנוע את המחזה השנתי המביש של חיפוש אחר תקצוב להמשך הפעלת השירות הלאומי. טרם בוצע. הוועדה תובעת כי תינתן זכות לשירות לאומי לכל בת ובן הפטורים משירות לאומי על-פי חוק ורוצים לשרת ולא להסתפק במכסות הקיימות היום – טרם בוצע. הוועדה פונה לשר המדע הממונה על השירות הלאומי לפעול כבר מעתה להסדיר תקצוב השירות הלאומי לשנת 2010 ולהודיע לוועדה על פעילותו עד לחודש דצמבר, זה מה שהזכרתי דצמבר. אם הבעיה נפתרה או אם יש צורך בפעילות נוספת של הוועדה ואנחנו שומעים הודעה של השר שעדיין לא נפתרה. וזה אני מבין שגם בוצע – הוועדה רשמה לפניה כי מייד עם איור ועדת הכספים להעברה תקציבית כאמור, אגב, ההחלטה של ועדת הכספים על-פי הבטחתי בוצעה בו ביום, ביום שבו הועברה הבקשה התקציבית, הוועדה החליטה. אני מנצל את ההזדמנות גם להודות ליושב-ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת גפני, שנענה לפנייתנו ועשה מעשה בלתי שגרתי בעניין הזה. ואז החלטנו שמשרד החינוך יחתום תוך שבוע הסכם עם העמותות המפעילות ויעביר להם תשלום של שבעה מיליון ש"ח, וגם זה בוצע ואני גם בהחלט רוצה לשבח את מר דוד פלבר, מנהל האגף לשירות לאומי, שגם דאג לדווח באופן שוטף את יושב-ראש הוועדה, על ההתנהלות הכספית וכן הוועדה רשמה לפניה את הודעת שרד החינוך כי ייפנה לחשב הכללי באוצר, בבקשה לשלם לעמותות מפעילות השירות הלאומי העביר את פעילותן מתאריך 1 לספטמבר 2009, זאת היתה בעיה ואני מבין שגם הבעיה הזאת נפתרה. זהו. וביקשנו לדווח לנו על ביצוע המסקנות.


עד כאן דברינו ועכשיו נעביר, העמותות רוצות קודם לומר משהו או ישר למשרד החינוך? אני באמת רוצה להודות לנציגי העמותות, לירון לוץ ולחנוך דאום, שבאופן קבוע דואגים לעדכן את הוועדה ואת העומד בראשה, ולמסור את כל המידע באופן ראוי ולגלות את הדאגה בשמן של העמותות כולן, אז תודה לך, מר דאום, ותודה לך, מר לוץ.


משה? הם מדברים בשם כל העמותות. זה מה שנמסר לי. העמותות קבעו ביניהן שניים שעוסקים אתנו מול הוועדה, בשם כולם. כי יש ארבע עמותות והם מרכזים את העבודה של ארבע העמותות. משה או דוד? מי פותח? בבקשה.
משה שגיא
אני אתייחס בכמה מילים.
היו"ר זבולון אורלב
רצוי שתתייחס בכמה מספרים.
משה שגיא
לא, המספרים פה שקובעים, אלה המספרים, אלה העובדות. אני לא חולק עליהן.
היו"ר זבולון אורלב
בשביל זה יש את ה- מ.מ.מ. אנחנו זוכים לשיתוף פעולה ראוי עם משרד החינוך, בכל מה שקשור למסירת חומר, אז יש בסיס בדרך-כלל.
משה שגיא
אתה אומר לא להיסחף.
היו"ר זבולון אורלב
לא, במה שקשור לאגף התקציבים, אין לנו שום בעיה.
משה שגיא
אני רוצה להתייחס קודם כל לאמירה שלך לגבי ה- 17 מיליון, שזה מותנה או לא מותנה. בתוכנית העבודה שלנו, בפנייה שאנחנו אמורים להגיש במרץ השנה, מרץ – אפריל, זה אמור להיכלל, אלא אם תהיה הכרעה אחרת של המנכ"ל והשר ואני לא רואה כרגע, אין הכרעה אחרת. אז זה אמור להגיע עוד בשנת הלימודים הזאת ואני מקווה ששאר הסכומים יגיעו יחד עם הסכום הזה.


אני רוצה יחד עם זאת לומר, אם כל התקציב לא יגיע עד חודש אפריל, אז נחזור על אותו תסריט שהיה בשנה שעברה, שלא יכולנו להתקשר עם הגופים המפעילים והגופים המפעילים פעלו ללא תקציב למעשה ואחר-כך נדרשנו לעשות כל מיני הליכים בירוקראטיים שבדרך-כלל הם לא תקינים, של אישור בדיעבד, צריך אישור חשב כללי לגבי התקשרות רטרואקטיבית וכדומה ונעשה, אם לא נקבל כסף עד חודש אפריל, לא נוכל ליצור את ההתקשרות לשנת הלימודים הבאה להפעלת הבנות.
היו"ר זבולון אורלב
ברוכים הבאים, הסטודנטים ממכללת רופין.
משה שגיא
מחיר התקצוב של ה- 17 מיליון של המשרד, הוא לא יספיק פה והוא לא יעזור להתנהלות עד סוף שנת התקציב, וזה בקושי יספיק לסיים את שנת הלימודים הנוכחית.
היו"ר זבולון אורלב
אני לא מבין, מה אתה מציע?
משה שגיא
אני מציע שכל התקציב יגיע יחד עם ה- 17 מיליון.
היו"ר זבולון אורלב
מה אתה מציע לעמותות, לא לעשות כרגע גיוס?
משה שגיא
אני כרגע לא יכול להציע לעמותות מה לעשות, אני אומר מה יכול להיווצר.
היו"ר זבולון אורלב
אני שואל אותך, כיצד על העמותות לנהוג?
משה שגיא
על-פי דין ועל-פי חוק, כל עוד שאין התקשרות עמם, אסור להם לפעול.
היו"ר זבולון אורלב
אסור להם לפעול. שמעתם?
משה שגיא
על-פי התקציב.
היו"ר זבולון אורלב
על-פי חוק, אסור לכם לפעול.
משה שגיא
לפי חוק המכרזים, אסור להם לפעול ללא התקשרות חתומה עם המשרד. זה הנוהל וזה החוק.
היו"ר זבולון אורלב
מאה אחוז, אני מניח שהם שומרי חוק והואיל וגם אנחנו שומרי חוק, אז אנחנו צריכים לעשות את הבלגאן עכשיו מיידית. מאה אחוז. כל מה שתכננו לעשות בספטמבר, נעשה עכשיו, זה מה שצריכים לעשות. חברים. ההסכמים מסתיימים באפריל?
קריאה
בגלל הבעיה התקציבית. זאת אומרת, אחרי פסח הבנות הולכות הביתה, על-פי החוזה, הבנות הולכות הביתה אחרי פסח.
משה שגיא
אפשר יהיה להאריך את זה לעוד חודשיים.
היו"ר זבולון אורלב
בבקשה, מר פלבר. מנהל האגף לשירות לאומי במשרד החינוך.
דוד פלבר
ההתקשרות החוזית עם העמותות
מסתיימת ב- 30 באפריל. ב- 30 באפריל מסתיימת ההתקשרות כי נגמר התקציב, כלומר ב- 30 באפריל יישארו בקופה בערך מיליון שקל, שלא מספיק אפילו לחודש מאי ועל כן ההתקשרות היא עד סוף אפריל ולעמותות.
היו"ר זבולון אורלב
אבל זה לא בבסיס התקציב. גם מה שהועבר ב- 2009 זה לא בבסיס התקציב.
דוד פלבר
לעמותות, אחרי 30 באפריל, אסור להמשיך להפעיל את השירות הלאומי. ולכן דחוף לנו היום לקבל תוספת תקציבית, כדי להרחיב את ההתקשרות. אני אומר לפחות עד סוף אוגוסט, אבל עקרונית אנחנו צריכים למלא את הקופה עד סוף השנה, אבל בוודאי עד סוף אוגוסט, אנחנו צריכים. וה- 17 מיליון, גם אם המשרד נותן את חלקו, לא מספיקים.
היו"ר זבולון אורלב
למה אתה אומר? הם עוסקים עכשיו בגיוס לשנת הלימודים הבאה, איך הם יכולים להתחייב?
דוד פלבר
אני אומר – אפילו את השנה הזאת. נניח שעכשיו אומרים לי שנה הבאה, אין שירות לאומי.
היו"ר זבולון אורלב
השנה הזאת כוללת גם את הגיוס לשנה הבאה.
דוד פלבר
בוודאי. אבל אני אומר שהשנה, נניח שהיום מודיע משרד החינוך או ראש הממשלה, שאין יותר שירות לאומי.
היו"ר זבולון אורלב
הוא לא יהיה ראש ממשלה.
דוד פלבר
עד סוף אפריל, עד סוף אוגוסט, אין מספיק כסף, גם עם ה- 17 מיליון האלה. זאת האמירה. לכן הכסף דחוף כדי להרחיב את ההתקשרות לסוף שנה זאת וכדי להודיע להם כמה עליהם לגייס לשנה הבאה.
היו"ר זבולון אורלב
מה אתה מציע לעמותות לעשות?
דוד פלבר
כמו שאמר קודמי, אני לא מציע להם לעבור על החוק. אין לי שום הצעה קונקרטית אחרת.
השר דניאל הרשקוביץ
אולי קודם כל שנקרא את התקציב הבא, זה יהיה בבסיס התקציב.
דוד פלבר
התקציב הבא, דנים עליו באוקטובר, זה לא יעזוב.
היו"ר זבולון אורלב
אתם יודעים מתי התקציב הבא? 2011. אנחנו מדברים על 2010.
השר דניאל הרשקוביץ
אתה מהקואליציה, אז אני בטוח שתמצא לזה תקציב עד 2011.
היו"ר זבולון אורלב
לא, אני לא בטוח. בגלל הפילוג בינינו, אין לנו משמעות גדולה בקואליציה.
השר דניאל הרשקוביץ
אנחנו אבל מודיעים לכולם שאנחנו מתאחדים ובפעם הבאה הולכים ביחד.
היו"ר זבולון אורלב
זה כבר אמר פעם הרב בלומנצווייג שכל אלה שהתפלגו, הם כל הזמן קוראים לעצמם מתאחדים. מפ"ם התפלגה ממפ"אי, אתם יודעים מה זה מפ"ם? מפלגת פועלים מאוחדת. אחרי זה היתה אחדות העבודה וגם כן התפלגו, הם היו אחדות. אחרי זה הקיבוצים התפלגו, אז יש אין חרוד איחוד ואין חרוד מאוחד. אבל הם כולם, אחרי זה יש איחוד הקבוצות והקיבוצים והקיבוץ המאוחד, הם גם התפלגו. וגם אצלנו, האיחוד הלאומי, כן. כל מי שמתפלג. זה הרב בלומנצווייג זה לא אני. אני, אם יש לך טענות לעבור את הזה, תפנה אליו, לא אלי.


מבקש השר שתתייחס גם לעניין הרחבת התקנים.
דוד פלבר
כן. זה כמו שציין קודם ראש הוועדה, זה הלחם. החמאה זה אם אנחנו רוצים לספק צרכים שהתרחבו בשנים האחרונות, המספר הזה של 3,136 תקנים מלווה אותנו למעלה מעשור. בתקופה הזאת של לפחות מראשית שנות ה- 2000 ואפילו קודם, היקף התקנים נותר אותו דבר, בעוד שהיה גידול טבעי במערכת והחינוך המיוחד, שהוא נתח גדול בשירות הלאומי, גדל ביותר מ- 50%. כלומר, בתוך פחות מעשר שנים, מה שקודם היה 37,000 תלמידים בחינוך המיוחד, יש היום למעלה מ- 55,000 וגם בכל פרמטר אחר, מספר הכיתות, מספר הגנים, מספר הילדים המשולבים. כל פרמטר שהוא שמודדים על פני העשור החולף, גדל ביותר מ- 50% ואם מספר התקנים נשאר אותו דבר, אנחנו לא מסוגלים לספק את אותו שירות שרצינו, אם רצינו לתת לכל כיתה או לכל כיתת גן בת שירות שבעבר יכולנו, היום עם אותו מספר תקנים, זה לא ניתן. צריך לומר גם שיש תהליך מבורך של השתלבות אוכלוסיות נוספות בשירות הלאומי, מה שפעם היה קלאסי לבוגרות החינוך הדתי, היום יש גם הרבה בציבור הכללי, בנים ובנות שפטורים משירות צבאי מכל מיני סיבות, רפואיות, מצפוניות ואחרות, אבל לא משתמטים לגמרי משירות אלא בוחרים באפשרות של שירות לאומי וזה מספרים גדלים והולכים וגם במגזרי המיעוטים, שיש היום ביקוש על אף ההתנגדות המאוד גדולה של ראשי הציבור הערבי, יש ביקוש גדל והולך של מתנדבים, בנים ובנות, שרוצים לשרת בשירות לאומי. אני חושב שאין הצדקה שזה יהיה על חשבון אוכלוסיות קיימות, כלומר אי-אפשר להגיד היום לבנות דתיות אל תשרתו כי נוספו אוכלוסיות נוספות אלא צריך להגדיל את מספר התקנים וכפי שצוין קודם, לגבי שנה שנייה. הבנות רוצות לעשות שנה שנייה ואין אפשרות. הדבר הזה, אנחנו משערים שצריך לפחות תוספת של 25% של התקנים, דהיינו לגדול ל- 3,900 תקנים, כדי לענות על חלק מהביקושים האלה, שאני אומר על פני עשור, הדברים גדלו הרבה יותר מזה. אבל זה כדי להיות צנועים בבקשה להרחבה.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה. משרד האוצר, גב' שירה גרינברג. המשמעות, אני רוצה להגיד לך מה שאני מבין כרגע מהדיון. אני מוכרח לומר שאני לא חשבתי על כך. לפי מה שמוצג כאן, ההתקשרות מסתיימת בסוף אפריל או בתחילת אפריל?
דוד פלבר
סוף אפריל. 30 באפריל.
היו"ר זבולון אורלב
לסוף אפריל. שפירושו של דבר שאם עד סוף אפריל אין תוספת תקציבית, המשרד לא יכול לחתום על הארכת החוזים. אם המשרד לא יכול לחתום על הארכת החוזים, מבחינת החוק, העמותות צריכות להפסיק את פעילותן. כלומר, אחרי פסח, הבנות לא חוזרות, 3,136 בנות לא חוזרות למקומות פעילותן ואנחנו הרי לא רוצים להורות, ודאי לא הוועדה וגם לא המשרד, לעמותות, לעבור על החוק. ואני לא חושב שהם יירצו לעבור על החוק, כי כך נאמר כאן, שזאת עבירה על החוק. זאת משמעות חמורה מאוד. אני אמרתי ליושב-ראש הבית היהודי, שאני חבר בסיעה. אולי זה יביא אותנו אפילו להציע הצעת אי-אמון בממשלה. זה הרי לא עולה על הדעת, הדבר הזה. הרי בסוף זה יסתדר. למה תמיד כל העינויים? למה תמיד כל הסחבת? הרי זה ברור שזה יסתדר. למה? למה תמיד מפעל כל-כך מפואר צריך לענות אותו, וצריך לגרום לו לסבל ולהוצאות מיותרות ולפעול שלא כחוק, למה? הרי ידוע שהדבר הזה יסתדר. תתכנסו, יש עכשיו 30 יום עד, אנחנו בשבת נברך את ראש חודש אדר, אז יש לנו עוד 45 יום עד פסח, תגמרו את העניין הזה. הרי בסוף, גם בפעם קודמת, כל הוויכוחים. אלא אם כן תבוא הממשלה ותגיד – חבר'ה, אנחנו מפסיקים את השירות הלאומי. גם הממשלה, צריך להפסיק את ההתקשרות כנראה עם הבית היהודי. לפחות אתנו, אני בטוח שעם עוד כמה קבוצות. הרי זה לא עולה על הדעת הדבר הזה. אז למה, למה כל העינויים האלה.

בבקשה, אני מצטער שאת סופגת כרגע את כל הזעם והכעס, אבל אין לי על מישהו אחר, מה אני אעשה?
שירה גרינברג
זה בסדר, אני לא לוקחת את זה באופן אישי.
היו"ר זבולון אורלב
זה לא באופן אישי. זה לא. אני יודע שבאופן אישי את זוכה להערכה כאן בוועדה, את יודעת את זה.
שירה גרינברג
תודה. בנוגע באמת לנושא התקציב.
היו"ר זבולון אורלב
למכללת רופין אני אומר, שירה גרינברג היא נציגת אגף התקציבים באוצר. הרפרנטית של חינוך.
שירה גרינברג
אז כך, התקציב כפי שהוא מתבטא בהצעת התקציב שמוגשת לממשלה ולכנסת, מבטאת סדרי עדיפויות הן של הממשלה והן של הכנסת. אתם הרי יודעים שכדי לשנות את סדרי העדיפויות האלה, יש לפנות לדרגים גבוהים ממני, כפי שנעשה גם בשנת 2009. כרגע אין בפי בשורה לגבי תוספות תקציב, אני לא מכירה ולא שמעתי על דיונים שנעשו בנושא.
השר דניאל הרשקוביץ
אגב, בתוכנית של 2011 זה אמור להיכנס לבסיס התקציב?
שירה גרינברג
כרגע לא.
השר דניאל הרשקוביץ
אז אולי זה הדבר שצריך לרשום אותו שקודם כל להבא לא יצטרכו לעמוד כעניים בפתח?
היו"ר זבולון אורלב
היא אמרה לך, זה הממונים עליה.
השר דניאל הרשקוביץ
לא, ממונים עליה, אני לא מדבר. ממונים עליה זה לגבי הפיתרון של 2010. אבל 2011.
היו"ר זבולון אורלב
היא אומרת לך זה החלטה פוליטית, זה סדרי עדיפויות בתקציב, זה החלטה פוליטית.
השר דניאל הרשקוביץ
יש לכם כוח, שלושה חברי כנסת.
היו"ר זבולון אורלב
נכון, כוח עצום. בעיקר באיכות.
שירה גרינברג
כך שאני מצטערת, אבל אין בפי בשורה לנושא. מבחינת התוספות שניתנו באמת בשנים הקודמות, בדרך-כלל הן ניתנו ממשרדי ממשלה שונים, בדרך-כלל משרד ראש הממשלה ומשרד החינוך. בשנה שעברה גם האוצר נתן לאחר שהנושא עלה לראש הממשלה ודנו בו מספר גורמים, בין היתר משרד האוצר ואכן ניתנה תוספת. לגבי השנה, כרגע אני לא מודעת לתוספת שאמורה להינתן בזמן הקרוב וכפי שאמרתי בהתחלה, אם ברצונכם להעלות את הנושא, עליכם להעלות אותו בדרגים גבוהים ממני.
היו"ר זבולון אורלב
האם הממונים עלייך, גבוה מעל גבוה, מבינים את חומרת המשבר? האם שר האוצר, דרך כל הממונים עלייך, יודע שבעצם אם לא יקרה דבר אחרי פסח מסתיימים ההתקשרויות ומתבטל השירות הלאומי, לפחות בחינוך? זה מותר לבקש, או אפשר לבקש או אפשר לדרוש ממך?
שירה גרינברג
אפשר בהחלט לבקש ואני אביא לידיעת הממונים עלי שיביאו אותם לידיעת השר, את תמונת המצב. מעבר לכך, אני לא יכולה להגיד בשם השר מה הוא יודע ומה הוא לא, אבל מהדיונים בשנה שעברה אני מניחה שהנושא באופן כללי ידוע.
היו"ר זבולון אורלב
הואיל וקיבלתם את הידיעה, סליחה שאני נודניק, אבל זה תפקידי, הואיל וקיבלתם את הידיעה בשבוע שעבר על קיום הישיבה, לא היה מספיק שבוע ימים לעשות את כל הבירורים האלה עד גבוה מעל גבוה, כדי לברר מה בכל-זאת התשובה? הרי מה שאת אומרת לי עכשיו, יכולת לשאול כבר לפני שבוע. את הרי יודעת את השאלות שלי.
שירה גרינברג
נכון. אבל אין לי איך לחמוק מזה ולהגיד לא העלינו את זה גבוה מעל גבוה. אבל אנחנו בהחלט נעשה את זה כעת, לאור בקשתך.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה. העמותות-? ירון, מי מדבר בשם העמותות, אתה? נחום?
ירון לוץ
אני רק אגיד שהעליתם את כל הסוגיה בצורה מפורטת. לסבר את האוזן, מהמשבר הקודם, לפחות אני יודע אצלנו, אני מעריך שזה בכל הגופים המוכרים, שילמנו לבנק על זה שלא הביאו לנו תקציבים ממשרד החינוך, שלא יכלו להעביר לנו תקציבים, בפועל עשינו את הפעילות, מאות אלפי שקלים הלכו לבנק, סתם. כואב הלב שמאות אלפי שקלים הלכו לבנק על אשראי ועל דברים שלא היה צריך להיות והיו יכולים ללכת למטרות טובות.


אני מחזק מאוד את הדברים שדוד הזכיר את הצרכים שהולכים וגדלים במערכת החינוך, כתוצאה עוד מהקדנציה הקודמת של שרת החינוך הקודמת, שנכנסו אוכלוסיות חדשות לאותו תקציב, מאות בנות נותרו בחוץ, מחוץ למעגל השירות הלאומי, ללא אפשרות לעשות שירות לאומי והצרכים הולכים וגדלים, גם מצד המתנדבים, מצד מערכת החינוך, זה לא התפקיד שלנו להגיד, אבל אין לנו פתרונות לתת.
היו"ר זבולון אורלב
מה שאתה אומר לי שיש בנות שרצו להתנדב לשירות לאומי, אפילו לשנה ראשונה, ולא מצאו את מקומן? יושבות בבית?
ירון לוץ
מאות בנות.
היו"ר זבולון אורלב
מאות בנות שרצו להתנדב לשירות לאומי?
ירון לוץ
בחינוך.
היו"ר זבולון אורלב
בחינוך, ומצאו את מקומן במסגרת אחרת? יכול להיות שלא?
ירון לוץ
לא לא לא, הן לא, בגלל, הרי מה הרעיון של שירות לאומי? שכל מתנדב בא עם היכולות שלו והכישורים שלו ומתנדב במקום שהוא יכול לתרום בצורה הכי טובה. מתנדב שמתאים להדרכה או דברים כאלה, מן הסתם לא ילך למקום של להיות, לעשות עבודה מנהלתית. בדרך-כלל זה ככה עובד, וברגע שיש את האופציה הזאת של התנדבות, אז אפשר, מצד חינוכי, אפשר להגיד שכל אחד יעשה, אם יש תקן פנוי, שילך לשם. אבל בגלל שמדובר בהתנדבות, ואם אנחנו לא נותנים את האופציות, את מירב האופציות להתנדב, אז מאות בנות נשארו, הלכו למדרשה, הלכו ללימודים אקדמיים ולא מצאו. הן בעבר היו באות לשירות לאומי.
היו"ר זבולון אורלב
דבר חמור מאוד. אמרתי כבר את האבסורד הזה, שמצד אחד שר החינוך, אני חושב ברוח גבית מאוד, גם שלנו, עוסק למגר את תופעת ההשתמטות ולעודד מאוד את השירות בצה"ל, וכפי שאמרתי, כנראה היום אחרי הצהריים עוד תעלה הצעה דחופה לסדר היום בסוגיה הזאת ומצד שני, אותה מדינה ביד שמאל שלה, בעצם מונעת מצעירים ישראלים למלא את חובתם כלפי המדינה, אם הם מעוניינים לשרת בשירות לאומי. הרי אם אותו בן או אותה בת, היו יכולים והיו רוצים לשרת את אותו תפקיד בצה"ל, אז לא היו אומרים להם במחנה, קוראים לזה עכשיו מיט"ב, אני לא יודע, פעם קראו לזה בקו"מ, זה השפה שלנו, היום קוראים לזה מיט"ב? מה ראשי התיבות של מיט"ב? אף אחד לא יודע. בקו"מ כולם ידעו – בסיס קליטה ומיון. אבל מה זה מיט"ב, אני לא יודע. אבל באותו מקום, בתל-השומר, ואף אחד לא היה עומד ש.ג. בשער והיה אומר – סליחה, נגמר התקציב, האוצר לא העביר, זה לא בבסיס התקציב, ועוד כל מיני, הסתיימה ההתקשרות עם צה"ל, אף אחד לא היה אומר את הדבר הזה. למה מי שרוצה לשרת שירות לאומי או שירות אזרחי, שהממשלה החליטה על-פי חוק טל, שם פתאום אומרים, שם יש ש.ג. שאומר – סליחה, אין מכסה, אין תקציב, אי-אפשר להתקשר. זה דבר אבסורד ממדרגה ראשונה.
ירון לוץ
עוד יותר מקומם שלכאלה שקיבלו דחיית גיוס, אפילו לא פטור, יש ללא הגבלה, אני מדבר לצורך העניין, הציבור החרדי שזכותו לשרת והכל בסדר.
השר דניאל הרשקוביץ
שם יש התחייבות של המדינה לבג"צ, שכל מה שצריך, יקבלו.
ירון לוץ
והם קיבלו דחייה, הם לא קיבלו פטור. וכאן, מי שתקבל פטור, תרצה לשרת את המדינה, כאן יש כבר מכסות. זה משהו שהוא לא הגיוני.
היו"ר זבולון אורלב
אולי נגיד לבנות ללכת ללמוד בכולל, ואז הם ילכו לשירות לאומי ואז יחול עליהם החוק האזרחי? זה לא יאומן, הדבר הזה.
ירון לוץ
לא רק זה. גם התעריפים שעולים לגופים המפעילים, זה חצי מאשר מתנדב לשירות לאומי. יש כל-כך הרבה דברים לא הגיוניים.
שמרית שרון
אני ממועצת התלמידים והנוער הארצית. אני גרה ביבנה ואני לומדת באולפנה בבת-ים.
היו"ר זבולון אורלב
גרה ביבנה נוסעת יום-יום? יפה מאוד. תבורכי. באיזה כיתה?
שמרית שרון
י"ב.
היו"ר זבולון אורלב
מה את עושה חמש יחידות? תיזהרי, יש פה פרופסור למתמטיקה. מה את עושה חמש יחידות.
שמרית שרון
המגמה זה ארץ ישראל וארכיאולוגיה.
היו"ר זבולון אורלב
כמה יחידות במתמטיקה?
שמרית שרון
ארבע.
השר דניאל הרשקוביץ
מה אתה רוצה ממנה?
היו"ר זבולון אורלב
שיהיה לך נחת.
השר דניאל הרשקוביץ
יש לי נחת.
היו"ר זבולון אורלב
בבקשה.
שמרית שרון
אני רציתי להגיד שאני מסכימה אתם, גם אני עכשיו מחפשת שירות, כאילו אני אמורה כבר לסגור, ולא רק שבעצם מונעים מאתנו לעשות מבחינת חוסר תקנים שמחפשים בנרות כל פעם איפה שיש תקן לנסות ולחפש, אלא גם שאין שוויון, מבחינת מישהו שמתגייס לצבא, אנחנו לא מקבלים בדיוק את אותם תנאים. אם חייל משרת ליד הבית וכל יום חוזר הביתה, יש לו נסיעות חינם לאיפה שהוא רוצה. שירות לאומי, אין להם את הנסיעות חינם, אני עושה קרוב לבית, אני לא מקבלת את כל הדברים, את כל התנאים. בסופו של דבר, אנחנו לא מקבלים את כל ההערכה וההוקרה.
קריאה
נסיעות חינם הן רק בין עירוניות.
היו"ר זבולון אורלב
ולחיילי צה"ל בהגדרה, נסיעות עירוניות הן חינם?
השר דניאל הרשקוביץ
זה עכשיו נמצא בהליכי חקיקה.
שמרית שרון
וזה לא שאנחנו רוצות להשתמט או לא רוצים בכוונה לעשות, כאילו, זה פסק הלכה מבחינת הרבנות, של הרבנות הצבאית, וזה לא שאנחנו לא רוצות. אז אני חושבת שכן צריכים להכיר בזה. כי לחפש שירות היום זה לא דבר קל בכלל.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה. איפה את רוצה לשרת שירות לאומי?
שמרית שרון
אני בודקת, אבל במועדוניות לילדים ממשפחות מצוקה, או הדרכה בתיכון, וקומונה.
היו"ר זבולון אורלב
קומונה, בני עקיבא, טוב.
שמרית שרון
באריאל.
היו"ר זבולון אורלב
גב' חוה שמואל, את רוצה? מנכ"לית שלומית.
חוה שמואל
אני חושבת שהדברים מוצו, באמת אין טעם לחזור על הדברים. אבל זה כל-כך, כל-כך חמור, וכל-כך כל-כך מקומם שכל פעם אנחנו חוזרים למעשייה, כולם מסכימים איתנו ואנחנו כל פעם צריכים לחזור להגיד לאנשים שנמצאים כרגע בשטח, השירות שלכם לא בטוח באפריל. ממאי. אז הלוואות בבנקים, זה הפיתרון?
קריאה
תודה ליושב-הראש שמעלה פעם אחר פעם את הנושא של השירות הלאומי וכמו שאמרה הגברת הנכבדת שזה בגדל כל המרבה הרי זה משובח, ולא בגדר כל המוסיף גורע, כי כל הדברים כמעט נאמרו. ואף על פי כן, אני ברשות היושב-ראש, רוצה רק ברשותכם, אנשים חביבים, שאני חושב שכולם רוצים אותו דבר, להוסיף רק בנקודה אחת. אולי שהיתה יוצאת מפה קריאה גם לציבור החרדי, שכפי שאמר ירון, שהם בגדר דוחים, בגדר דחיית שירות, אולי להיות, לקרוא להם לבוא עם הפיתרון שהציבור החרדי יבוא לשירות לאומי ולהרחיב את העניין של השירות הלאומי, אני עכשיו בא מוועדה שאני עומד בראשה ויש בעיה בבנייה היום שאין, לא בונים מספיק, עבודת כפיים שפעם היתה נר וככה כשהיינו בבני עקיבא צעירים, אז לא למדנו מתמטיקה ולא היינו מעונבים ולא בחליפות, הלכנו בחולצות כחולות, אתה זוכר, זבולון, וידינו היו מיובלות והיינו במחנות קיץ ולהחזיר את עבודת הכפיים כערך חינוכי, ואם קשה לשרת בצבא מסיבות כאלו ואחרות, לחזור ולעבוד בשירות לאומי ולקרוא לציבור החרדי גם להתנדב לשירות לאומי בתחום הזה של עבודת הכפיים ועבודת ידיים, קבלנות, בנייה, נגרות, רצפות, וכל הדברים הללו שזו עבודה לאומית שצריך להרחיב, ודבר שני, וזה הוזכר, לעמוד על כך שבבסיס התקציב של 2011, הדבר הזה יהיה בבסיס התקציב, שלא נצטרך להיקרא כל פעם מחדש לתוספות ולעמוד כעניים בפתח ולבקש את העזרה וזה דבר שאם, למרות שאתם רק שלושה, אבל כמו שאמרת כוחכם רב, אתם אנשים בעלי ערך ואני חושב שראש הממשלה מאוד מכבד אותך ואני לא אומר את זה בצחוק, אני אומר את זה ברצינות, היושב-ראש, וגם את השר המכובד, שאם תעמדו על כך שזה יהיה בבסיס התקציב, כמו שהיום הכסף לישיבות הוא בבסיס התקציב, גם הכסף לשירות לאומי לבני עקיבא ולישיבות ההסדר ולכל הדברים, צריך להיכנס בבסיס התקציב, שלא נצטרך לעמוד יותר כעניים בפתח. תודה.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה. אם כי אני חייב לומר שכספי הישיבות התיכוניות לא נכנסו בבסיס התקציב.
קריאה
אולי גם זה צריך להיכנס.
היו"ר זבולון אורלב
החרדים הצליחו, אנחנו עדיין לא הצלחנו. בבקשה, מר עמר, מנכ"ל המינהלת של השירות הלאומי. ממלא-מקום ראש המינהלת.
יעקב עמר
לצורך העניין, רק להוסיף פה משהו. כולם רוצים את הזכות להתנדב. אחד הסעיפים המרכזיים בחוק שאני מקווה שבשבועיים-שלושה הקרובים והאוצר באמת יחתום על הסעיף הזה, זה באמת לתת את הזכות לכל אחד שרוצה להתנדב.
היו"ר זבולון אורלב
יש כבר הצעת חוק שלי בכנסת הקודמת בעניין הזה.
יעקב עמר
אבל גם בחוק של השירות הלאומי שאנחנו עכשיו מגישים.
היו"ר זבולון אורלב
זה חוק שלי, רק בעניין הזה, הזכות לשירות לאומי. כנראה מונח גם בכנסת הנוכחית, ביקשנו להעביר אותו גם בכנסת הנוכחית ואדרבה, נחכה להצעת החוק הממשלתית. רעיון מצוין. תודה רבה.


1. אני רוצה לסכם את הישיבה ולומר, אני הולך פחות או יותר על הבסיס של ההחלטה הקודמת מאוקטובר שהוועדה, על כל משתתפיה, חוזרת ומשבחת מאוד את השירות הלאומי ובמיוחד את המתנדבות והמתנדבים הפועלים בעיקר במערכת החינוך ועושים עבודת קודש בטיפול באוכלוסיות מיוחדות בנושאים כמו חינוך מיוחד, לקויי למידה, עולים, תלמידי שכבות חלשות, פריפריה ועוד, והוועדה שולחת למתנדבים ולמתנדבות ברכה חמה. בהצלחה. שירות לאומי ושירות אזרחי.


2. הוועדה רשמה לפניה בצער, כי אף שהשירות הלאומי קיים כבר קרוב ל- 40 שנה, לא כל התקציב להפעלתו נמצא בבסיס התקציב. ובשנת 2010 יחסרו 53.6 מיליון ש"ח, להפעלת השירות הלאומי במערכת החינוך, בהיקף של 3,136 מתנדבים ומתנדבות.


3. הוועדה רשמה לפניה את הודעת נציג משרד החינוך לפיה בחודש אפריל ולא יאוחר מחודש מאי, יגיש המשרד בקשה להעברה תקציבית פנימית של 17 מיליון שקל, לתוספת לסעיף השירות הלאומי, אולם עדיין יחסרו 36.6 מיליון ש"ח לעומת התקציב הדרוש.


כמו-כן רשמה לפניה הוועדה בצער, כי בהיעדר הסדר תקציבי כאמור לעיל, הסתיימו החוזים להפעלת השירות הלאומי, יסתיימו החוזים שבין משרד החינוך לגופים המוכרים להפעלת השירות הלאומי ב- 30 באפריל 2010, ומשמעות הדבר הפסקת השירות הלאומי בחינוך מייד לאחר חופשת הפסח.


נציגת אגף התקציבים לא יכלה להתחייב על השלמת התקציב בטענה כי הנושא קשור לסדר עדיפות תקציבי שעל הדרג המדיני לקבל בו החלטה.


כמו-כן, שמעה הוועדה על הצורך להגדיל את התקנים כדי לתת מענה לשדה החינוך, בעיקר בעקבות הגידול באוכלוסייה הנזקקת לסיוע מתנדבי ומתנדבות השירות הלאומי.


הוועדה רואה בחומרה את המחזה המביש החוזר על עצמו מדי שנת תקציב, המאיים על קיומו של השירות הלאומי והגורם לנזקים כספיים משמעותיים לגופים המוכרים.


הוועדה מבקשת משר המדע והטכנולוגיה, המופקד על השירות הלאומי, ומשר החינוך, המופקד על השירות הלאומי במשרד החינוך, לפעול בממשלה כדי שתתקבל החלטה דחופה להשלים את התקציב הדרוש להפעלת השירות הלאומי לאורך כל שנת 2010 וזאת לא יאוחר מ- 15 באפריל, לדווח לה.


4. הוועדה תובעת מהממשלה להכניס את תקצוב השירות הלאומי לבסיס התקציב כדי למנוע את המחזה השנתי המביש. הוועדה תובעת כי תינתן זכות לשירות לאומי לכל בן ובת.


5. הוועדה גם רשמה לפניה כי בטיוטת תזכיר הצעת החוק, שמכינה המינהלת לשירות לאומי, קיים סעיף המבטיח זכות זו.


אלה הסעיפים.
קריאה
אתה רוצה להתייחס להיקף של הגידול שרצינו? ל- 3,900?
היו"ר זבולון אורלב
במקום שציינתי שהוועדה גם רשמה לפניה את הצורך, להוסיף – ולהגדיל בכ- 25% את היקף התקנים והתקציב (3,900).
קריאה
וזה נותן מענה גם לצרכים של המערכת וגם לצרכים של האוכלוסיות הנוספות שרוצות לשרת.
היו"ר זבולון אורלב
נותן מענה גם לרצון של הבנות לשרת.

תודה רבה. להתראות.

הישיבה ננעלה'

קוד המקור של הנתונים