ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/02/2010

שינויים בתקציב לשנת 2010

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הכספים

1.2.2010

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, י"ז בשבט התש"ע (1 בפברואר 2010), שעה 11:50
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2010
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
חיים אורון

מגלי והבה

שי חרמש

שלי יחימוביץ
מוזמנים
חן לב אשכלות

- רפרנט מאקרו, אגף תקציבים, משרד האוצר

שירה גרינברג

- רפרנטית חינוך, אגף תקציבים, משרד האוצר
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
סמדר לביא -חבר המתרגמים בע"מ

שינויים בתקציב לשנת 2010
היו"ר משה גפני
מספר פנייה לוועדה: 2.
חן לב אשכלות
פניות 2 ו-5 נועדו לאפשר השקעה בקרנות המנוף, על פי הסכם השותפות בקרן.
פניה קירשנבאום
אפשר לדעת למה זה הולך?
חן לב אשכלות
קרנות המנוף הוקמו במהלך שנת 2009, כדי לאפשר לחברות במשק למחזר חוב ביתר קלות עקב חששות מסוימים שהיו לגבי מחנק האשראי בשוק אגרות החוב הקונצרניות. הקרנות הוקמו, כמו שאמרתי, במהלך 2009, המדינה מחויבת עד להשקעה של 1.1 מיליארד שקל. צפי ההשקעות בקרן, על פי הערכות החשב הכללי, עומדות על כ-2 מיליארד שקל לשנה הנוכחית, מתוכם השקעות מטעם הממשלה של 500 מיליון שקל.
היו"ר משה גפני
למה זה מגיע בפעמיים? למה אחד 150 מיליון ואחד 500 מיליון?
חן לב אשכלות
500 מיליון הרשאה להתחייב לכל השנה, ו-150 מיליון במזומן, לרבעון הראשון של 2009.
היו"ר משה גפני
רבותיי, מי בעד פנייה מספר 2? ירים את ידו. מי נגדה? אין. מי נמנע? אין. הפנייה אושרה.

פנייה מס' 2 – אושרה.

פנייה מספר 5. מי בעד פנייה מספר 5? ירים את ידו. מי נגדה? אין. מי נמנע? אין. הפנייה אושרה.

פנייה מס' 5 – אושרה.

פנייה מספר 7.
שירה גרינברג
הפנייה מתקצבת מספר נושאים. תכנית ההתנתקות, שעל פי החלטת ממשלה 565 מיום 12 ביולי 2009, משרד האוצר צריך לתקצב 7 מיליון שקלים, משרד החינוך 6 מיליון. מדובר פה בהשלמת הסכום. נעשתה פנייה בסוף שנה שעברה לשליש הראשון של תש"ע, מדובר פה בפנייה של ה-2/3 של תש"ע, שמשלים בדיוק לסכום המדובר.

דבר נוסף שמתוקצב, 15 מיליון שקלים לסמינרים ו-15 מיליון שקלים לחינוך העצמאי, בהתאם להסכם הקואליציוני עם סיעת יהדות התורה.
חיים אורון
אני רוצה להבין את העניין של ההסכם הקואליציוני. אם זה לא היה בהסכם הקואליציוני, לא הייתם מתקצבים את זה?
שירה גרינברג
לא.
חיים אורון
זאת אומרת שעל פי השיקול שלכם זאת לא עדיפות שצריך לשים לה 15 מיליון שקלים. למה?
שירה גרינברג
על פי ההסכם הקואליציוני אנחנו מחויבים ל-96 מיליון ליהדות התורה. במסגרת הסכום הזה---
חיים אורון
את זה הבנתי, אבל חשובה לי התשובה הראשונה---
היו"ר משה גפני
עזוב אותה.
חיים אורון
חבר הכנסת גפני, עם כל הכבוד, אני רוצה להבין. אתם באים ואומרים, על פי שיקול הדעת שלנו לא הייתם מתקצבים---
שירה גרינברג
אנחנו כן מבררים עם משרד החינוך הרבה פעמים מה הסכומים הנחוצים והאם יש בהם שימוש.
חיים אורון
שימוש זה לא בעיה. אז למה את אומרת שלא הייתם עושים את זה אם לא היה הסכם קואליציוני?
שירה גרינברג
בגלל שברגע שיש הסכם קואליציוני, אנחנו---
חיים אורון
אתם מפסיקים לחשוב, זה אני מקבל. אבל אני שואל אותך, על פי שיקול הדעת המקצועי שלך---
היו"ר משה גפני
זה לא פייר כלפיה, אתה צריך לשאול את שר האוצר.
חיים אורון
תאמין לי שאני מדבר עם שר האוצר.
שירה גרינברג
אני כפקידה מחויבת לבצע הסכמים קואליציוניים. במידה ואתה שואל האם בסדרי העדיפויות של הממשלה נכון לתקצב את הסכום הזה על פני סכום אחר? זו כבר באמת שאלה לדרגים גבוהים ממני.
חיים אורון
עכשיו ענית יותר טוב מקודם, אבל פחות טוב מטעמי. בעצם באה הממשלה ואומרת לנו, אדוני היושב ראש, אם אני צריכה להחליט לחלק כסף באופן מקצועי, לא הייתי מחלקת את ההוצאה הזו, אבל היות וזה גדול עליי---
היו"ר משה גפני
אני חולק עליך.
חיים אורון
אני חולק את מה שהיא אמרה לי. אם לא הבנתי משהו בעברית, אז תתקן אותי.
היו"ר משה גפני
בסדר, מאה אחוז, אוקי.
חיים אורון
גב' שירה גרינברג אמרה, בעברית מאוד פשוטה, אם אני צריכה להקצות את הכספים, אני לא שמה פה 15 מיליון שקל.
שירה גרינברג
אני לא אמרתי---
היו"ר משה גפני
היא לא אמרה את זה. היא אמרה שכשמגיע הסכם קואליציוני, אז---
חיים אורון
היא מפסיקה לחשוב.
שי חרמש
הסכם קואליציוני משנה סדרי עדיפויות.
היו"ר משה גפני
עכשיו אני רוצה לומר את דעתי, חבר הכנסת חיים אורון. היות ואני מכיר את העניין הזה, אז אני אגיד לך את דעתי. ה-15 מיליון שקל האלה הם חלק מההסכם הקואליציוני. ההסכם הקואליציוני מדבר על 120 מיליון, הוא יירד בגלל קיצוצים, בסדר. אני אגיד לכם מה שני הסעיפים שנוגעים לעניין הזה שהוא בעצם מקדמה. יש בחינוך העצמאי סעיף שמדבר על שיפוצי בטיחות, על דברים הכרחיים מאוד. כשהסתיימה 2009 נהיה שם 0. עשו שם איחוד תקנות, 0. עכשיו עומדים קבלנים שעשו שיפוצי בטיחות בבתי ספר שונים של החינוך העצמאי, החשב של החינוך העצמאי אומר 'אני לא יכול לשלם את הכסף'. בסמינרים זה אמצע שנת הלימודים, מקבלים הסמינרים של הבנות לפי נקודה מסוימת, שהיא הרבה פחות מהסמינרים הכלליים. בעקבות ההסכם הקואליציוני איתנו, מעלים את הנקודה באופן כזה שאפשר יהיה לשלם משכורות והכל, ועדיין פחות מהסמינרים הרגילים. בסוף 2009, כשהסתיימה שנת התקציב של 2009, הכל ירד חזרה. זאת אומרת עכשיו צריך להפסיק את המשכורות של המורות.

כמייצג את משרד האוצר, מה הוא אומר. משרד האוצר אומר ליהדות התורה כך; אני עושה איתכם הסכם קואליציוני. במשך כל השנים זה נמצא בתוך התקציב, הוא מוציא מהתקציב את כל הסכומים האלה, הוא מחכה שאנחנו נבקש את זה בהסכם קואליציוני כדי שלא יהיו לנו דרישות נוספות. זה הסיפור. אין סיפור אחר. אם משרד האוצר היה צריך לתקצב, ואנחנו היינו מתחייבים מראש שאין לנו שום דרישות, הוא היה מתקצב את זה בעצמו, בלי הסכם קואליציוני.

אבל אני לא הולך לשחק את המשחק הזה, ואני אומר לכם, בניגוד למה שיש כאלה רשעים שאומרים עליי, שאני רוצה שזה יהיה במשחק הזה של ההסכם הקואליציוני כדי שמנהלי המוסדות ייפנו אליי, בתקציב 2011, בכל מקרה ובכל מחיר, את כל הסכומים האלה אני מבקש להכניס בבסיס התקציב. מגיע? שיהיה בתוכו. לא מגיע? אל תשימו. אל תשימו. אני לא רוצה שיבואו וירימו אליי טלפונים, אני לא רוצה בקשות. אני רוצה שהכל יהיה על השולחן. שתהיה השוואה, כמה שמקבלים הסמינרים החרדים, וכמה המקבילים שלהם, שהם אינם חרדים, ונראה אז לאן אנחנו מגיעים. אבל יש לזה גם הסברים. נראה מה שקורה בחינוך הממלכתי לגבי שיפוצי בטיחות, לגבי כל מה שנלווה בסעיפים האלה.

אני רוצה לשבח את אגף התקציבים. ברגע שהוא ראה שבאמת מדובר על מצוקה מיידית, הוא עשה העברה. זה הסיפור.

חבר הכנסת אורון, כאילו לא ידעת את הנאום שלי, כאילו שאתה לא מכיר את זה.

מי בעד העברה מספר 7? ירים את ידו. מי נגדה? מי נמנע? הפנייה אושרה.

העברה מס' 7 – אושרה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:00

קוד המקור של הנתונים