ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/02/2010

קרן הסיוע לנפגעים מהעלאת גיל הפרישה

פרוטוקול

 
PAGE
29
ועדת הכספים

1.2.2010


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, י"ז בשבט התש"ע (1 בפברואר 2010), שעה 10:40
סדר היום
קרן הסיוע לנפגעים מהעלאת גיל הפרישה
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני - היו"ר

אורי אורבך

חיים אורון

שי חרמש

מגלי והבה

שלי יחימוביץ

אמנון כהן

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום
מוזמנים
שלמה יצחקי, ממונה על יחסי עבודה, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

חנה גד, חשבת משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

ריקי ארמן, אגף התקציבים, משרד האוצר

נעם שטרן, אגף התקציבים, משרד האוצר

שרה זילברשטיין-היבש, ראש תחום פניות הציבור, המשרד לענייני גמלאים

חזקיה ישראל, התאחדות התעשיינים

אבי ברק, ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש, לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

קרן הסיוע לנפגעים מהעלאת גיל הפרישה
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום קרן הסיוע לנפגעים מהעלאת גיל הפרישה. הקרן הייתה אמורה לקום בעקבות העלאת גיל הפרישה. אני מבקש להעלות את הנושא הזה לסדר היום, אבל למען האמת אומר שביקש ממני חבר הכנסת חיים אורון לקיים את הדיון בנושא.


אני מבקש ממך להציג את הנושא.
שלי יחימוביץ
אדוני, תוכל לומר לנו אם אתה מתכוון לקיים דיון בעניין בנק לאומי?
היו"ר משה גפני
לא.
אמנון כהן
הצעה לסדר. כתבתי לך מכתב בנושא.
היו"ר משה גפני
אני אעשה את זה בשבוע הבא.
שלי יחימוביץ
יהיה דיון בשבוע הבא?
היו"ר משה גפני
אני מקווה.
אמנון כהן
נושא בנק לאומי הוא נושא חשוב. כל אחד מתערב שם.
היו"ר משה גפני
זה קריטי לקיים דיון השבוע? אני לא יכול לקיים ישיבה היום כי צריך להזמין את האנשים.
אמנון כהן
לא, זה לא קריטי.
היו"ר משה גפני
צריך לדבר עם הנגיד.
שלי יחימוביץ
בינתיים כל הגורמים הבוחשים בקדרה לא קופאים על שמריהם. כל אחד בוחש שם וכל אחד מביא חוות דעת.
היו"ר משה גפני
אני מעריך את זה שאת חרדה לעניין הזה. דיברנו על זה כבר לפני שבועיים נדמה לי ואז עלה כאן החשש כאילו אנחנו מתערבים.
שלי יחימוביץ
חס וחלילה. אנחנו נדאג שהם לא יתערבו.
היו"ר משה גפני
אני הולך לומר את מה שאמרת לי.
שלי יחימוביץ
אנחנו לא נבוא עם מועמד משלנו כמו כל הגורמים.
היו"ר משה גפני
לא כללתי את הנושא בסדר היום של השבוע.
אמנון כהן
כי אתה לא מתייחס לפניות שלי.
היו"ר משה גפני
זה לא נכלל בסדר היום בגלל החשש שעלה כאן אילו יש התערבות, אבל מסתבר שאת ככל הנראה צודקת. אנחנו צריכים כן להתערב בעצם העובדה שלא ניתן להתערב.
שלי יחימוביץ
אני רוצה שתאמר שוב את המשפט האחרון שאמרת: את צודקת.
היו"ר משה גפני
אני אומר את זה הרבה פעמים. יש פעמים שאני לא אומר, למשל בחוק של בתי הדין, שם אני לא אומר שאת צודקת.
שלי יחימוביץ
גם שם אני צודקת.
היו"ר משה גפני
לא.


על כל פנים, ככל הנראה, בעקבות ההתפתחויות שאירעו בשבוע האחרון או בשבועיים האחרונים, אני מקווה לשים את זה בתחילת שבוע הבא בסדר היום. אנחנו נדון בזה, אבל אני אבקש שהנגיד יבוא. הנגיד הוא הכתובת המרכזית במשרד האוצר.
שלי יחימוביץ
יבואו לכאן הנציגים של הבנק?
היו"ר משה גפני
ודאי. של כל הצדדים.
שלי יחימוביץ
כולל נציגי האוצר.
היו"ר משה גפני
אמרתי.
שלי יחימוביץ
היועץ המשפטי לממשלה?
היו"ר משה גפני
החדש?
שלי יחימוביץ
כן. הם גורם משמעותי כאן.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת חיים אורון, בבקשה.
חיים אורון
תודה על שהעלית את הנושא לדיון. אני חושב שנושא הדיון חשוב לגופו, קרן הסיוע לנפגעים מהעלאת גיל הפרישה, אבל אני כבר אומר שהדיון הזה הוא בן דוד של דיון צפוי על קרן הרבה יותר גדולה והיא הקרן של מפעלים במצוקה, ממנה לקחו חצי דמי חופשה מכל ציבור השכירים במסגרת ההסכם, עסקת החבילה, מלפני כמה חודשים. אני מאוד שמחתי שההסתדרות תרמה או העמידה הלוואה של 2 מיליון שקלים למפעל בנהריה, אבל בכל זאת שאלתי את יושבת ראש הוועד למה המדינה לא העמידה 2 מיליון שקלים שהרי העובדים כבר נתנו את המשכורת שלהם. אני לא רוצה להעלות כרגע את הדיון הזה למרות שאני מציע ליושב ראש שנעקוב אחרי הדברים.
היו"ר משה גפני
למה באמת? גם אני ראיתי את זה.
חיים אורון
יושבים כאן נציגי האוצר. לקרן עדיין אין תקנות ואין מסגרות והיא תקועה. מסבירים כל הזמן שייתנו לעסק להתנהל בלעדיה. ביקשתי כבר יותר מפעם אחת גם לדון בקרן הזאת, אבל כאן מדובר לכאורה במעשה אפוי, עוגה שראשיתה – סליחה על הדימוי – בהעלאת גיל הפנסיה ב-2005, וזה עורר ויכוח בפני עצמו ואני לא רוצה לחזור עליו כרגע, אבל היה ברור שהעלאת גיל הפנסיה, יש קבוצה שמבחינתה העלאת גיל הפנסיה מהווה מצב בלתי אפשרי ומדובר היה על אנשים שעובדים במקצועות שווקים שלא יכולים למשוך את תוספת השנים וגם כך הם לפעמים פורשים בגיל יותר מוקדם והעלאת גיל הפנסיה יצרה – אני לא רוצה להיכנס לכל התסבוכת – חור אקטוארי במימון הפרישה המוקדמת שהייתה קרן נפרדת.

כמו שקורה במצבים כאלה, כאשר צריך לגייס את הרוב בכנסת, באו ואמרו שנפתור את העניין. באו לוועדה עם שתי קרנות, האחת לכל אלה שעשו פרישות מוקדמות בכל מיני גופים והיה צריך לממן את הפערים מגיל הפרישה המוקדמת עד 67, וזה לא זה, והייתה קרן של 600 מיליון שקלים לאנשים שהוגדרו כעוסקים במקצועות שוחקים כדי ליצור מנגנונים שיאפשרו להם להתגבר על המצוקה אליה הם נקלעו.

כעבור שנה, ב-2006, הוקמה הקרן. המתכונת שהייתה היא הקמת עמותה משותפת לוועדת התיאום, אם אני לא טועה, ולממשלה. הקרן הייתה צריכה לגבש את הקריטריונים. היה ויכוח האם צריך מכרז או לא צריך מכרז, החשב הכללי התנגד, ובסוף היה פטור ממכרז והוקמה העמותה. יש לי כאן את כל המסמכים וההגדרה שהיא מאוד לא פשוטה לגבי מהו מקצוע שוחק – סחיבת מסעות כבדים באופן ממושך, עבודה הדורשת עמידה ממושכת, עבודה פיזית בתנאים אקלימיים קשים, עבודה בסביבת רעש ושחיקה בגין ירידת השמיעה, עבודה בתנאי חום ולחות. בקיצור, זה לא בית הבראה. זאת אומרת, אלה שמגיעים לסף הכניסה, הייתי ממשיך לקרוא, אלה לא אנשים שלאורך חיי העבודה שלהם חיו בסביבה מאוד נוחה ופתאום התחשק להם לעבור לסביבה אחרת. ההגדרה כאן כשלעצמה היא לא פשוטה ואני מתאר לעצמי שכאשר מישהו ייכנס לסף הזה, הוא יהיה זכאי למה שהקרן נותנת, הוא יעבור אותו.

המתכונת אליה הגיעו בסופו של דבר הייתה צירוף של תשלומים חודשיים והסבה מקצועית ולזה היו המטרות. לכאורה הגיעו אל המנוחה ואל הנחלה, אבל אין מנוחה ואין נחלה.
היו"ר משה גפני
מה זה הסבה מקצועית? מה זה תורם?
פניה קירשנבאום
ולאן נכניס אותם לעבודה בגיל 64?
חיים אורון
לא מדובר באנשים בגיל 64 אלא מדובר באנשים שהם גם מעל גיל 50. מדובר באנשים מעל גיל 50.
שלי יחימוביץ
זאת הבעיה המרכזית.
חיים אורון
אני מבין שכאן הייתה אי הבנה. לא מדובר על מתן תשובה לשנתיים האלה אלא מדובר באנשים שצפוי שיצטרכו להחליף מקום עבודה ולא יכלו לצאת לפנסיה בגיל 65 או אנשים בגיל 60, כפי שהיה במצב הקיים, התקופה הוארכה ואמרו שנלך לקראתם ונמצא פתרון לבעיות שלהם. נדמה לי שסף הכניסה כאן הוא גיל 50 ואם אני טועה, תתקנו אותי. אם מישהו הבין כאילו אני מדבר על שנתיים, לא.
אורי אורבך
מה היה לפני?
שלי יחימוביץ
הייתה לך תקופה יותר קטנה בה היית בלי כלום.
חיים אורון
הקרן הזאת הייתה אחד ההישגים של המאבק על כן או לא העלאת גיל הפרישה. אל תחפש כאן תשובה של אחד לאחד בשאלה. אני מבין מה אתה שואל וזה נכון, כי לא הייתה קרן כזאת אבל כרגע יש קרן כזאת. מה שקרה, ואת זה הביאו לתשומת לבי, שבתקציב 2009-2010 אפילו לא מופיעה הקרן הזאת. אין יותר את הקרן הזאת ואין שום דבר.
פניה קירשנבאום
כבר שנתיים מדברים על זה.
חיים אורון
היא הייתה מופיעה כסעיף תקציבי אבל לא היו תקנות ומאחר שלא היו תקנות, לא היו יכולים לבצע אותה. יש כאן מבנה שלם. יש כאן צוות היגוי בראשות יושב ראש ההסתדרות, החשב הכללי או מי מטעמו, יושב ראש ועדת התיאום, מנכ"ל משרד התעשייה וההחלטות צריכות להתקבל פה אחד. כל המבנה הפורמלי קיים, הקריטריונים קיימים, למי כן וגם הכלים אתם רוצים לפעול קיימים אבל יש בעיה אחת, שכרגע הכל עומד.


לכן הפנייה שלי היא לשמוע ממשרדי הממשלה למה זה תקוע ולומר להם שיבצעו החלטה שהכנסת תאשר אותה. תפעילו את הקרן וההנחה היא שיש קליינטים.


למה אמרתי שזה הבן דוד של הדיון על הקרן האחרת, כי גם הקרן האחרת, בדברים מהסוג הזה, כאשר יש על הכנסת לחץ גדול ממציאים משהו, אומרים משהו ואומרים שפותרים בעיה, 2 מיליארד שקלים למפעלים במצוקה, נביא כסף נוסף, ורק אל תתנגדו לזה, אבל.
שלי יחימוביץ
שיטת המקל והגזר ואנחנו נשארים עם המקל בלי הגזר.
חיים אורון
אותו הדבר היה כאן. אחר כך התברר שמדובר בסיפורים של תקנות. בקיצור, אין הבנה שזה כלי חשוב שצריך לתפעל אותו, שצריך להפעיל אותו. אגב, העלויות הן לא בשמים אלא 60 מיליון שקלים בשנה. זה כמו הסיפור עם 2 מיליון שקלים שהצילו את המפעל בנהריה.
היו"ר משה גפני
על מה 60 מיליון שקלים, על הקרן הזאת או השנייה?
חיים אורון
הקרן הזאת היא 600 מיליון שקלים לעשר שנים ויש תקציב של 60 מיליון שקלים בשנה.
היו"ר משה גפני
היה מדובר על 3 מיליארד.
חיים אורון
לא. ה-3 מיליארד זה עבור הקרן למפעלים במצוקה.
אבי ברק
לא, אדוני טועה. 3 מיליארד זה הבסיס מתוכו שתיים פסיק משהו מימן את הפרישות המוקדמות. נשארו 600 מיליון.
חיים אורון
הפרישות המוקדמות, גם שם חסר כסף. זה היה הנושא של אנשים בפרישה מוקדמת שקרנות הפנסיה לא יכלו לממן אותם ונוצרה ועדה בראשות שופט.
אבי ברק
השופט גולדברג זכרו לברכה.
היו"ר משה גפני
אני רוצה לשמוע את התייחסות משרד האוצר. את יכולה לומר לנו בקצרה היכן זה עומד?
ריקי ארמן
במשך תקופה ארוכה לא הייתה הסכמה בינינו לבין ההסתדרות לבין ההתאחדות על האופן בו תופעל הקרן ומה יהיו הקריטריונים שלה. בחודשיים האחרונים, בשבועות האחרונים, אנחנו נכנסנו לדיון עם ההתאחדות ועם ההסתדרות.
שלי יחימוביץ
עכשיו? לאחרונה?
ריקי ארמן
בחודשיים האחרונים.
פניה קירשנבאום
אחרי ארבע שנים.
ריקי ארמן
כן, לאחרונה.
היו"ר משה גפני
מה קרה לאחרונה שלא היה לפני שנה?
חיים אורון
ארבע שנים.
היו"ר משה גפני
קודם לפני שנה. אחרי כן נלך ארבע שנים אחורנית. מה קרה לאחרונה? שמעתם שהולכים לקיים על זה דיון בוועדה?
ריקי ארמן
לא. המשא ומתן היה תקוע. פנו לממונה על התקציבים שאמר שהוא רוצה ללמוד את הנושא והוא אכן למד את הנושא ושוב נכנסנו למשא ומתן.
שלי יחימוביץ
עברו כבר ארבע שנים. הוא בטח למד אותו מאוד ביסודיות.
ריקי ארמן
אנחנו מקווים להגיע להסכמה בתקופה הקרובה, בחודשים הקרובים. אני רוצה לומר לגבי הנושא התקציבי. אנחנו מודעים למחויבות הזאת ואנחנו נעמוד בה, ב-60 מיליון שקלים בשנה. זאת אומרת, הכסף יועמד לנושא הזה וזאת התחייבות שלנו.
היו"ר משה גפני
שאלה טכנית, סתם, כדי שאני אבין את העבודה שלנו. כאשר הכנתם את תקציב 2009 ו-2010, את התקציב הדו שנתי, לקחתם בחשבון שתגיעו אתם להסכמה או שלא תגיעו אתם להסכמה? מכיוון שבתקציב זה לא מופיע.
שלי יחימוביץ
מהיכן תיקחו את הכסף?
היו"ר משה גפני
לא, הם יודעים לקחת, אבל מה חשבתם בהכנת התקציב? שמה יקרה עם זה? יש כאן פרוטוקול מ-2003 בו אומר גלעד ריקלין, זוכרת שם כזה באגף התקציבים?
שלי יחימוביץ
כבר התחלפו כמה דורות באגף התקציבים.
היו"ר משה גפני
יכול להיות שהיום הוא בהתאחדות התעשיינים. אני לא יודע מי זה. אני לא זוכר שם כזה. בכל אופן, שם הוא אומר לוועדת הכספים באופן חד משמעי שתקציב הסיוע שמיועד לוועדה הוא 3 מיליארד שקלים פרוס על 12 שנים, 3 מטרות לסיוע, והוא באופן נחרץ וחד משמעי בשנת 2003 אומר לוועדת הכספים, ואני מניח שהוא אמר את זה מכיוון שאז עלה גיל הפרישה. זאת אומרת, מה שאמר קודם חבר הכנסת אורון זה נכון.
חיים אורון
מעניין מה אני אמרתי בדיון ההוא.
היו"ר משה גפני
את יודעת להסביר, אחרי שיש התחייבות כזאת מפורשת לוועדת הכספים, כאשר מאשרים את העלאת גיל הפרישה ונקבע גם בחוק, יש סעיף בחוק שמדבר על כך שהשר יקבע בצו סכומים שיינתנו כסיוע מאוצר המדינה לפי אמות מידה שיקבע אותו צו לפתרון קשיים כספיים ממשיים הנובעים מהעלאת גיל הפרישה לפי הוראות חוק זה. זאת אומרת, זה היה ברור, לא עומד בכלל לדיון, שצריך את העניין הזה להסדיר והנה אתם מביאים תקציב דו שנתי ואתם מבקשים מהוועדה לאשר אותו והכסף הזה לא מופיע בכלל, וזה בניגוד לחוק ובניגוד להתחייבות.
אורי אורבך
בשנים הקודמות זה היה?
היו"ר משה גפני
אני לא יודע.
שלי יחימוביץ
כן. היה סעיף והוא לא נוצל.
ריקי ארמן
להבנתי בעבר הנושא תוקצב אבל הכסף לא נוצל בגלל שלא הגיעו להסכמה.


אני אדגיש את מה שאמרתי. אנחנו מודעים למחויבות הזאת ומבחינה תקציבית נעמוד בה. מה שנותר זה בעצם לממש את הקריטריונים.
חיים אורון
מה במחלוקת?
היו"ר משה גפני
תכף נשמע את התאחדות התעשיינים.
היו"ר משה גפני
מה האוצר אומר שהוא במחלוקת? לי הייתה הרגשה שזה משהו מאוד בשל.
אבי ברק
הם לא יודעים. הם שאלו אותי מה המחלוקות ואני אמרתי להם מה הם חושבים שהן המחלוקות.
היו"ר משה גפני
הם שאלו אותך מה הם חושבים?
אבי ברק
הם לא ידעו כי התחלפו אצלם האנשים.
שלי יחימוביץ
נכון שאנחנו כאן צופים פני עתיד ולא מכים על חטא, אבל כן צריך להתייחס להחלטה, להורתו ולידתו של החטא הזה והיא העלאת גיל הפנסיה. מי שהעלה את גיל הפנסיה, אמנם חשב על מצב קרנות הפנסיה מבחינה אקטוארית, אבל שכח שיש מאחורי זה בני אדם. הוא פשוט שכח את זה.


בגדול יש לנו שתי קבוצות נפגעים שכל אחת מהן גם מתחלקת לכמה קבוצות. קבוצה אחת הם אותם מקצועות שוחקים שלא פרשו לפנסיה מוקדמת. אנחנו דיברנו כאן על פרי הגליל. לכו לפרי הגליל, תראו נשים זקנות, עניות, בלי שיניים שעומדות בכל הקריטריונים האלה שחבר הכנסת אורון דיבר עליהם – לחות, רעש, עבודה בעמידה, ממלאות קופסאות במלפפונים ובכרוב – והן חיכו בכיליון עיניים לרגע הזה בו הן יפרשו לפנסיה, ואז באה התוכנית להבראת המשק ב-2003 והעלתה להם את גיל הפנסיה בשנתיים. יש לנו את הקבוצה הזאת של המקצועות השחוקים של עבודה פיזית קשה שפשוט ימשיכו לעבוד מאוד מאוד קשה עד שהם יזכו לפנסיה אבל מאידך יש לנו באמת את הקבוצה השנייה שהיא לאו דווקא במקצועות שוחקים ואת זה צריך לזכור. הקבוצה הזאת מתחלקת לפנסיה התקציבית שהיו מוגנים גם כאשר פיטרו אותם קודם, והיו זכאים לפנסיה כבר מרגע הפיטורים, ולפנסיה הצוברת שאם הם פוטרו בגיל 55 כי הם כבר לא היו רלוונטיים יותר למעסיק שלהם או כי עלות ההעסקה שלהם הייתה גבוהה מדי, הם פשוט הופקרו. מה שקרה זה שברגע שהעלו את גיל הפנסיה, השנים האלה של המדבר פשוט תפחו בצורה לא אנושית. כלומר, האיש הזה פוטר, הוא לא היה כשיר לעבודה עד גיל 67 בעיני מעסיקו, והוא כבר נעשה עובד יקר בשלב הזה והיה עדיף לפטר אותו מבחינת כדאיות כלכלית ולהביא במקומו עובד צעיר וזול, אז הוא נשאר פשוט יותר שנים בלי כלום.
חיים אורון
זה ה-2,4 מיליארד שקלים. הקבוצה הזאת כן מומשה. ה-2,4 מיליארד שקלים מומשו על ידי השופט. מה שלא מומש זה ה-600 מיליון. חסר שם כסף אבל בגדול שם הכסף הוצא וחולק.
שלי יחימוביץ
אנחנו עדים לשיטה ידועה בה יש מקל ויש גזר ומכים בך עם המקל ואומרים לך לחכות כי גם יהיה גזר אבל בסוף הגענו לגזר ואין גזר. לבושתי, אני מודה, רק עכשיו ראיתי את זה בלהט ההסכמים הקואליציוניים המופלאים שנחתמו.
היו"ר משה גפני
מה ראית?
שלי יחימוביץ
בהסכם הקואליציוני, עם הקמת הממשלה הנוכחית, בסעיף 33, בהסכם הקואליציוני בין סיעת הליכוד לבין סיעת העבודה, כתוב: "הממשלה תחתום בסמוך למועד כינון הממשלה על ההסכם בעניין הקרן למקצועות שוחקים ותפעל בתחילת פעילות הקרן כבר במהלך שנת התקציב 2009 לרבות ביצוע העברה תקציבית מיידית". זה כתוב בהסכם הקואליציוני. אני מתכוונת לקחת את זה כמובן ולדבר עם הגורמים הרלוונטיים.
היו"ר משה גפני
זה מדבר על הקרן?
שלי יחימוביץ
כן. הממשלה תחתום.
חיים אורון
אלה ה-600 מיליון. המקצועות השוחקים.
שלי יחימוביץ
כן, כתוב. "קרן למקצועות שוחקים ותפעל לתחילת פעילות הקרן כבר בשנת התקציב 2009". ומה קיבלנו בתמורה? מחיקה גמורה של הסעיף התקציבי.
מגלי והבה
איזה עוד סעיפים לא מילאו בהסכם שלכם?
שלי יחימוביץ
אני עוברת על זה. אומרים לי שזה בסך הכל הסכם קואליציוני. זה חמור ביותר. העובדה גם שהסעיף הזה אושר כבר, זה מראה שמישהו פשוט ביקש בשקט להעלים אותו ולהוריד אותו מסדר היום כי לאף אחד אין כוונה לממש אותו.
היו"ר משה גפני
את רוצה לומר לי שבמפלגת העבודה לא היה מי שדרש את מימוש ההסכם הזה?
שלי יחימוביץ
כן. אי אומרת את זה בריש גלה ואני מתכוונת לתקן את העוול הזה.
אורי אורבך
השאלה למה זה בהסכם.
שלי יחימוביץ
אמר כאן חבר הכנסת אורון שאחרי שהם ילמדו את הנושא בתום ארבע וחצי שנים, כדי ליישר את ההדורים, אנחנו מגיעים למצב בו אין סעיף תקציבי ואז יאמרו לנו שאין ברירה וצריך קיצוץ פלט כדי ליישם את ההסכם הקואליציוני כי חייבים לעמוד בהסכמים קואליציוניים.
היו"ר משה גפני
העיתונים אחרי כן יכתבו נגד ההסכמים הקואליציוניים בלי לראות את הסעיפים.
שלי יחימוביץ
אני ממש מודה לחבר הכנסת אורון על שהעלה את הנושא. זה קריטי וחשוב. אני מציעה שגם ניקח את הנושא תחת חסותנו ולא נרפה ממנו. אם צריך עוד כמה חודשים ללמוד את הנושא? ארבע שנים הם כבר לומדים אותו והם צריכים עוד ארבעה חודשים? מה יש כאן ללמוד?
היו"ר משה גפני
אני עכשיו הולך להילחם על ההסכם הקואליציוני של מפלגת העבודה. זה מתחיל להיות מעניין.
שלי יחימוביץ
אז אתה תראה שהגישה שלך אוניברסלית.
היו"ר משה גפני
נכון. אני לא צריך להראות את זה. זאת האמת.
שלי יחימוביץ
נמחא לך כפיים כולנו.
אורי אורבך
מה קרה עם הכסף שלא נוצל?
שלי יחימוביץ
שום דבר.
אורי אורבך
נשרף.
שלי יחימוביץ
כן.
חיים אורון
זאת לא קרן במובן של הקרן ההיא.
אבי ברק
לא צוברת.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אורבך, אני אומר לך באמת, אתה יודע, אני מאוד מעריך אותך ובאמת אני גם חבר שלך, אבל אם לא היית בכנסת ולא היית שומע את הדיון, באמת, כמייצג של עולם התקשורת, אם לא היית שומע את הדיון הזה ולא היית מודע לעניין הזה, היית שומע שהרב גפני אומר שצריך ליישם את ההסכם הקואליציוני של מפלגת העבודה, ואתה היית עושה ממני צחוק, חבל על הזמן כי מה לגפני ולהסכם הקואליציוני של מפלגת העבודה, כל ההסכמים המושחתים האלה. הבעיה היא שאת הסעיפים הטובים לא מיישמים אלא מיישמים את הסעיפים הלא טובים.
אורי אורבך
השחיתות כאן שזה בכלל בהסכם.
היו"ר משה גפני
נכון. אלה הם חיינו.
שלי יחימוביץ
אל תגזימו. זאת לא שחיתות שזה בהסכם. זאת לא שחיתות. בהסכם אתה מנסה לעגן משהו שכבר הוחלט בהחלטת ממשלה. זאת שחיתות?
היו"ר משה גפני
זה חוק.
שלי יחימוביץ
ועוד משהו שהוא טוב.


יש כאן עוד טמטום אחד. יש כאן לא רק חוסר אנושיות אלא יש טיפשות כלכלית. הרי אותם אנשים שלא נופלים בהסדר הזה, הרי הם כן מקבלים תשלומי העברה, הם כן מקבלים קצבאות מהמדינה, וגם אלה שנשארים לעבוד – אגב, בגלל שהוארך גיל היציאה לפנסיה – עלות ההעסקה שלהם יותר גבוהה מעלות העסקה של אנשים צעירים, כך שגם כאשר אתה בודק את זה כלכלית, מדובר בהחלטה גם מרושעת וגם מטופשת מבחינה כלכלית ועכשיו אנחנו אוכלים את פירות הביאושים.
אבי ברק
אני מלווה כאן את לשכת התיאום. הנושא הזה קשור לכל לשכת התיאום. אלה קבלנים, מלונאים, איכרים.
היו"ר משה גפני
מה זאת אומרת אתה מלווה?
אבי ברק
אני מטעם לשכת התיאום. הנושא הזה קיים שש שנים. אני לא מתייחס להסכם הקואליציוני. אני מתייחס לשלושה מסמכים שנמצאים כאן, כאשר על שלושתם חתום שר האוצר באותה תקופה, ביבי נתניהו. המסמך הראשון מופנה לאברהם הירשזון שהיה יושב ראש ועדת הכספים ומסביר לו מה הולכים לעשות - זה היה הדיון המפורסם בוועדת הכספים – ומאשר את אותם שלושה מיליארד שקלים. אז היה מדובר על שלושה מיליארד שקלים מתוכם לגבי חלק נפתרה הבעיה או כמעט ונפתרה. הוא מדבר גם על ה-600 מיליון שקלים. אחר כך ההסכם המקורי וההסכם המתוקן. על שלושתם יש חתימות וזה הסכם וגם הייתה הקצאה תקציבית בשנים 2006 ו-2007, אותה הקצאה שלא נוצלה, ואני אסביר למה, ומצד שני בשנה או אולי בשנתיים האחרונות היא כבר לא קיימת אלא נעלמה.


ההסכם אומר במפורש שהתפקיד של הכסף הזה הוא – ואני אקריא רק שתי הערות כדי שיהיה ברור במה מדובר – "לפתור בעיות שנובעות מהעלאת גיל פרישה כולל פרישה לפנסיה מוקדמת של אנשים במקצועות שוחקים" ולמעשה זה מה שנקרא פנסיה מוקדמת, לאנשים שאז עוד לא היו בני 64, ואחר כך נוסף במהלך המשא ומתן שנתחיל לעשות הסבות והכשרות לאנשים משנות ה-50 שלהם, למשל רצפים, טייחים בבניין, שאנחנו יודעים שתהיה להם בעיה למשוך את השנים עד גיל 67 ולכן נעשה להם הכשרות ככל שאפשר לעשות הכשרות. ההכשרות הם לא לבני 64-65 כי אותם אין למה להכשיר.


אני לא יודע אם זה טוב שיופיע בפרוטוקול או לא, אבל אתם תחליטו, שני פקידים בכירים לשעבר באוצר, בכירים מאוד אפילו, אמרו לנו: אז יש הסכם, אז השר חתם – זה היה שר האוצר – אבל אנחנו חשובים שההסכם לא טוב ואתם לא תראו כסף. כך אמרו לנו בפירוש. אחד מהם גם חתום על מכתב שיש לי שהוא מודיע: "הנני להבהיר כי התקצוב של 600 מיליון שקלים יתוקצב משנת 2006 ואילך. במידת הצורך אפשר יהיה אפילו להקדים חלקו כבר בשנת 2005 על חשבון 2006".
שלי יחימוביץ
מי חתום על זה?
אבי ברק
אחד הפקידים לשעבר.
שלי יחימוביץ
מה שמו?
אבי ברק
אני מעדיף לא לומר את שמו.
שלי יחימוביץ
נדע איפה הוא עובד היום, אולי בוויסקונסין, אולי באחד הבנקים.
היו"ר משה גפני
טוב, לא חשוב.
אבי ברק
הם ביקשו מאתנו להכין עמותה. הוקמה עמותה בהשתתפות ההסתדרות כמייצגת את הארגון הגדול ביותר של העובדים, וכל הארגונים הכלכליים, כולם, בהם יש מקצועות שוחקים.
היו"ר משה גפני
ב-2005.
אבי ברק
ב-2005. הם ביקשו מאתנו כל הזמן לשנות כל מיני דברים בעמותה וכל מה שהם ביקשו, שינינו. ביקשנו אפילו מהממשלה להצטרף לעמותה אבל הודיעו שהם לא מעונינים אלא הם מעונינים רק לפקח. אז הייתה בעיה שהחשב הכללי אמר שהוא לא יודע איך מעבירים כסף לעמותה כזאת וחשבו על טיפול דרך משרד התעשייה שיהווה צינור להעברת הכסף. משרד התעייה ביקש שרוב הכסף יועבר לא לפנסיה מוקדמת אלא להסבה והכשרה, וגם לזה הסכמנו. כל דרישה וטענה, הסכמנו לה.


גם הקריטריונים סוכמו למרות שכתוב שתהיה ועדה מקצועית פרופסיונאלית שלפי הקריטריונים שסוכמו, והם כאן מ-2006-2007, זאת רשימה לא סגורה, אפשר יהיה לפנות ולהוכיח לוועדה שמדובר במקצוע שוחק.


כאשר הכל הסתיים, התחילו לתקוע את זה.
היו"ר משה גפני
מתי זה הסתיים?
אבי ברק
בסוף 2007 כבר היה הכל סגור לחלוטין. יושב ראש ההסתדרות נכנס לתמונה כי הוא חשב שזה לא זז מספיק מהר והוא גם דרש את זה בהסכמים הקואליציוניים אחר כך. הוא ניסה לדחוף את העניין ונפגש עם כל מי שצריך. זה שראש אגף התקציבים רוצה ללמוד את זה, זה בגלל שהתחלנו את זה עם קובי הבר, המשכנו עם רם בלניקוב, ועכשיו יש ראש אגף תקציבים חדש. העברנו להם את כל החומר.
היו"ר משה גפני
במעבר, מסוף 2007, אחרי שסוכם, למה זה לא התבצע?
אבי ברק
אגף החשב הכללי לא רצה להעביר את הכסף בתואנות שונות ומשונות.
היו"ר משה גפני
למשל?
אבי ברק
רשימה שלמה של דברים. הקריטריונים לא הוסכמו על ידם, אבל הוכחנו שהם הוסכמו. אחר כך למשרד התעשייה גם כן יש דרישות כי רוצים שרוב הכסף לא ילך לפנסיה מוקדמת. כל מיני דרישות.
היו"ר משה גפני
ומה קרה ב-2008?
אבי ברק
מתי היה ההסכם הקואליציוני?
היו"ר משה גפני
ב-2009, אבל עזוב את ההסכם הקואליציוני. נתעלם ממנו לרגע.
אבי ברק
ב-2008 למיטב זיכרוני עוד היה סעיף תקציבי בעניין אבל לא יכולנו לממש אותו.
שלי יחימוביץ
24 במרץ 2009.
היו"ר משה גפני
נעזוב את ההסכם. ב-2008 התנהל איזשהו דיון ומשא ומתן בין האוצר לביניכם?
אבי ברק
כל הזמן היו פגישות, לפעמים יותר באינטנסיביות ולפעמים פחות. בפגישות היו גם שרגא ברוש ויודקה שגב מטעם לשכת התיאום, עופר עיני מטעם ההסתדרות, אנשי אגף התקציבים, החשב הכללי ואנשי משרד התעשייה. היה סיכום גם לפגישה והסיכום היה בראשותו של מנכ"ל משרד התעשייה הקודם. יש סיכום כולל איזו תקורה תהיה לקרן וכולל פרטי פרטים, אבל זה לא מומש.


לפני חצי שנה פנינו לאוצר בדרישה. פנינו גם לראש הממשלה והראינו לו את חתימתו על גבי המסמכים. ראש הממשלה הבטיח שתוך שבועיים מנכ"ל משרדו ידאג לטפל בעניין. זה היה לפני חודשיים. ראינו שזה לא מתקדם. הייתה פגישה עם ראש אגף התקציבים החדש והצוות של משרד האוצר, הם שאלו אותי מה חילוקי הדעות שנותרו ושאזכיר להם.
היו"ר משה גפני
מתי זה היה?
אבי ברק
ב-31 בדצמבר. הפגישה האחרונה הייתה ב-31 בדצמבר.
היו"ר משה גפני
זה מה שריקי אומרת שיש התקדמות עכשיו.
אבי ברק
כן. הסיכום של הפגישה היה: קיבלנו את כל המסמכים, תודה רבה, תנו לנו עד שבועיים ואנחנו נחזור אליכם עם תשובה, נקיים דיון פנימי. ב-30 בינואר פנינו אליהם ושאלנו מה קורה עם זה, ואז הם אמרו: לא הצלחנו עוד לגבש את הכל, אנחנו צריכים לבדוק עוד כמה דברים. אז הודענו להם שהכנו בג"ץ. הודענו גם את זה לראש הממשלה ולשר האוצר ואנחנו כרגע התבקשנו לעכב את הבג"ץ עוד מספר ימים כי הם מקווים שהם יסגרו את הפרטים.


ההתנהלות לאורך כל הזמן הייתה התנהלות שערורייתית, רשלנית, לא מקצועית, ואמו שאמרו אותם שני פקידים: כאשר אנחנו לא רוצים, לא תקבלו את הכסף.
שלי יחימוביץ
תגיד לנו מי היו הפקידים האלה.
שי חרמש
הם כבר לא שם.
שלי יחימוביץ
מה זה משנה?
אבי ברק
לא, אני לא נוהג לומר שמות של אנשים.
היו"ר משה גפני
לא, אני גם לא מבקש. הם לא נמצאים בשירות המדינה.
שלי יחימוביץ
אנחנו כאן פועלים בחלל ואף אחד לא אומר מה קורה.
היו"ר משה גפני
אם בעיניך המציאות הזאת גם היום, לא אז, הם כבר לא נמצאים בשירות המדינה, עולה בדעתך שפקידים במשרד האוצר לא אומרים – אולי לך את פוחדים לומר אבל לאחרים הם לא פוחדים לומר את מה שהוא אמר עכשיו - שגם אם תסכם עם שר האוצר וגם עם תסכם עם ראש הממשלה, אנחנו לא נבצע. פקידים אומרים את זה היום.
שלי יחימוביץ
זה מזעזע.
היו"ר משה גפני
פקידים אומרים את זה היום. אגב, אתמול הייתה מסיבת פרידה מרביב סובל במשרד האוצר וזה נאמר שם. נכנס שם סגן שר האוצר ונאמר.
אבי ברק
מה שקורה בשטח בינתיים, הרי אנשים במקצועות השוחקים מגיעים לגיל הזה, ואז יש שתי אפשרויות, ואני עכשיו מדבר המעסיק לשעבר. אפשרות אחת במקומות שזה אפשרי, פשוט מפטרים אותם. אין לך מה לעשות, אתה בן 63-64, אתה כבר לא סוחב, אתה לא עושה את מה שצריך, מפטרים אותו, ואז הם נופלים בצורה כזאת או אחרת על תקציב העברות. אפשרות שנייה, במקומות שאתה לא יכול לפטר אותם, הם ממשיכים להיות שם ולקבל משכורת, התפוקה שלהם הולכת ופוחתת באופן טבעי כי גם היא הלכה ופחתה כבר בגיל הקודם של הפרישה וכולם יודעים על זה ויש על זה מחקרים וועדות, והם סותמים תקנים ולא מאפשרים לאחרים להיכנס, שנית, התפוקה יורדת והנושא הזה הוא מעיק מאוד.


אני גם אומר ביקורת עלינו. חבל שניסינו מגעים וישיבות אלא היינו צריכים כנראה לפני שנתיים-שלוש לעשות את זה בצורה שונה, אבל מוטב שזה יהיה עכשיו.
היו"ר משה גפני
מר ברק, תודה, היית ברור לגמרי.
פניה קירשנבאום
כל כך הרבה דברים נאמרו. בדרך כלל אני לא מהפמיניסטיות אבל דווקא בתחום הזה של הפנסיות כאשר לגברים העלו בשנתיים ולנשים העלו בארבע שנים, זה דבר כואב ואל תאמר שאין אפליה בעניין הזה.


כידוע במקצועי אני אחות ויצא לי בדיוק לפני שבועיים להיפגש עם החברות שלי.
שלי יחימוביץ
אחיות מהוות דוגמה מצוינת.
פניה קירשנבאום
זה פשוט עצוב לראות. נשים בגיל 62 סוחבות חולים קשים. הן אומרות שהן רואות את עצמן יוצאות לפנסיה על אלונקה. הן פשוט לא מאמינות שהן יגיעו לפנסיה בגיל הזה. אנחנו יודעים שהמורות זה מקצוע שוחק, ואנחנו רוצים לטפח, אבל אחיות ולא רק אחיות אלא יש עוד מקצועות כאלה, זה פשוט ביזיון מה שעשינו לנשים האלה. זה פשוט ביזיון. אני חושבת שאם לא נטפל בזה, אנחנו כל הזמן מסתכלים על היום של מחר ואף פעם לא מסתכלים על היום שיהיה בעוד עשרים שנים ואנחנו כמדינה צריכים להסתכל על עצמנו, על המדיניות שלנו, ולראות מה יקרה בעוד עשרים שנים. הרי אורך החיים שלנו, אנחנו מקווים, הולך וגדל והשאלה מה קורה עם האנשים האלה בסופו של דבר. הם יישארו בלי משכורת ובלי פנסיה? כי ברגע שמפטרים אותם בגיל 55 או בגיל 56, הם לא מוצאים עבודה ואני שואלת מה קורה עם כל הסיפור הזה.


הכסף הזה הוא עוד סכום קטן, זאת ממש נקודה אחת קטנה בים הזה שחייבים לטפל בו. תודה.
מגלי והבה
אדוני היושב ראש, שמענו דוגמה מיני רבות של התנהלות של כל הממשלות ושל כל הפקידים. זה מכין אותנו לדיון שנשתתף בו בהמשך. לא יכול להיות שאנחנו יודעים את הבעיה, מצביעים עליה ואין תשובה.
היו"ר משה גפני
כולנו נילחם ליישם את ההסכם הקואליציוני עם מפלגת העבודה. זאת תהיה ההחלטה.
שלי יחימוביץ
אגב, זה לא ההסכם הקואליציוני עם מפלגת העבודה אלא זאת החלטה שהתקבלה עוד ב-2003.
היו"ר משה גפני
אבל זה לא רציני. הסכם קואליציוני זה רציני.
מגלי והבה
אני רוצה להודות לחבר הכנסת אורון על העלאת הנושא. הבעיה שלנו היא איך היום – ואלה שמחכים לתשובות מאתנו – דואגים לגבי האנשים האלה שנפגעו, שיש התחייבות שלטונית, שיש התחייבות של האוצר, שיודעים לאיזה מקור כספי התחייבו או על פתרון לסוגיה הזאת.
חיים אורון
זה מאוד פשוט. הפעם זה אפילו פשוט. הם הבטיחו חודש לבדוק, עברו שבועיים, שיבואו לכאן בעוד שבועיים עם סיכום ועם סעיף תקציבי. זה כל כך פשוט. לפי דעתי כאן זה נראה לי דבר די סגור אבל הם רוצים להעיר משהו, שיעירו משהו ושבועיים זה מספיק. זה לא הסכם עם הפלשתינאים אלא זה שמישהו רוצה לומר שהתקורה היא לא מיליון ו-200 אלא כמה תהיה התקורה לאדמיניסטרציה, בשנה הראשונה 3 מיליון, בשנה השנייה 2 מיליון, בשנה השלישית ואילך מיליון ו-200. הם רוצים לומר רק מיליון, תביאו מיליון ונגמור את העניין.
קריאה
עם מיליון אי אפשר לעשות כלום.
חיים אורון
מיליון, תקורה.
שלי יחימוביץ
למשרד הביטחון העברנו מיליארד בלי שום בעיה.
ציון פיניאן
הבעיה היא חמורה וכואבת, אבל הפתרון הוא פתרון פוליטי. יש הסכם וצריך לכבד את ההסכם. כל הנושא הזה יקום וייפול לפי הלחצים של מפלגת העבודה.
שלי יחימוביץ
אל תגיד את זה כי אז אתה מתנער מהכוח שלך כאן בוועדה.
ציון פיניאן
לא, אני לא מתנער. אני מצטרף ללחצים.
שלי יחימוביץ
אתה צריך להילחם על זה בלי הבדלי מפלגות.
ציון פיניאן
הרב גפני יודע שאני בעד קיום הסכמים.
היו"ר משה גפני
נכון.
ציון פיניאן
גם אם זה כואב, אני בעד קיום הסכמים.
היו"ר משה גפני
זה נכון, אבל את צודקת, חברת הכנסת יחימוביץ, שכאן צריכה להיות מלחמה כוללת.
חיים אורון
הפעם זה יותר פשוט.
ציון פיניאן
במשך תשעת החודשים שאני כאן, אני חושב שיצאתי הרבה מאוד נגד המפלגה שלי בנושא של קיום הסכמים.
היו"ר משה גפני
נכון.
שלי יחימוביץ
אני לא יכולה לצאת נגד המפלגה שלי. לא נגד היושב ראש.
ציון פיניאן
כל מה שאני חתום עליו, אני צריך לקיים. נקודה.
היו"ר משה גפני
נכון. חבר הכנסת פיניאן הוכיח את זה פעמים רבות.


משרד התעשייה גם רוצה להתייחס לנושא?
חנה גד
אני רוצה להתייחס לצד של החשב הכללי. אני אמנם יושבת במשרד התעשייה אבל אני נציגת החשב הכללי.


העיר כאן אבי ברק לעניין עמדת החשב הכללי, לזה שהוא עיכב את העברת הכסף וכולי. עמדת החשב הכללי היא שאנחנו רוצים לדאוג שהכסף, שמטרתו של הכסף, אותם כספים שישבו בעבר בתקציבינו ולא הועברו, בין היתר לא הועברו בגלל בעיות שהיו מול ההסתדרות. בעיה אקוטית שהייתה היא שהם רצו שאנחנו למעשה נעביר את כל ה-60 מיליון שקלים באותה שנה או אפילו על פני שנתיים ביום הראשון לקופת אותה עמותה. החשב הכללי, תפקידו לדאוג שהכסף הזה יגיע ליעדו ומה שאומר החשב הכללי זה שברגע שתגדירו קריטריונים, תסכמו אותם עם משרד התעשייה, אנחנו נדע מי אוכלוסיית היעד, אנחנו נעביר את הכסף.
היו"ר משה גפני
איפה זה עומד עכשיו מבחינת החשב הכללי?
חנה גד
החשב הכללי מעונין לקדם את זה.
היו"ר משה גפני
מעונין, גם אני מעונין, אבל איפה זה עומד עכשיו? הקריטריונים שגובשו ועליהם דובר, הם בסדר? זה גם מה שאמר אבי ברק ומה שאמרה ריקי.
חנה גד
הם בסדר במובן הזה שאם עמדת ההסתדרות היא שאנחנו נעביר בגין ביצוע, בגין הוכחת פעילות, אנחנו תמיד נעביר כסף. החשב הכללי בעיקרון, המדינה, לא מעביר כסף מראש בגין אי פעילות.
היו"ר משה גפני
אני שואל על עכשיו. מה שהיה פעם, היה. עכשיו יש בעיה? אתם מודעים לבעיה?
חנה גד
נכון להיום אנחנו לא רואים בעיה. כרגע החשב הכללי, בתיאום עם מנכ"ל משרד התעשייה, מתכוונים לקדם את ההסכם הזה.
היו"ר משה גפני
מתכוונים.
חנה גד
אין כרגע איזה נושא שיושב אצל החשב הכללי וממתין.
היו"ר משה גפני
ריקי, את אמרת שאתם עומדים בפני סיום? איפה זה עומד?
ריקי ארמן
כמו שאמרתי קודם, לפני מספר שבועות הייתה ישיבה עם ההתאחדות וההסתדרות. עומדת להיות ישיבה נוספת.
חיים אורון
מתי?
אבי ברק
לא ידוע.
ריקי ארמן
עומדת להיות ישיבה.
היו"ר משה גפני
מתי?
ריקי ארמן
אני לא יודעת.
אבי ברק
לא ידוע לנו. הייתה צריכה להיות ב-19 בינואר ישיבה של האוצר והבטיחו לזמן אותנו. 19 בינואר עבר ולא הייתה ישיבה.
היו"ר משה גפני
מה את אומרת?
ריקי ארמן
אני מקווה שנגיע להסכמות.
היו"ר משה גפני
לא, על ה-19 בינואר. עכשיו כבר לא מעניינות אותי ההסכמות.
ריקי ארמן
אני לא יודעת בדיוק.
פניה קירשנבאום
יש קריטריונים ויש את הכל, למה לא מעבירים את הכסף?
אבי ברק
העמותה חתומה, ההסכמים חתומים.
פניה קירשנבאום
נשלח אותם לעבוד בתנאים בהם עובדים האנשים האלה ואולי הם יבינו מה הם הקריטריונים ויסכימו. כל מי שיושב ליד השולחן עם עט ביד, הוא לא מבין מה הם הקריטריונים כי הוא אף פעם לא היה במצב הזה.
ריקי ארמן
צריך להגיע להסכמה על הקריטריונים ועל תשלום הכסף.
חיים אורון
אם אני קולט נכון את הדברים בדו-שיח שמתנהל, החשב הכללי לא נותן כסף מראש. יש פה שני סוגי כספים. קודם כל, מדובר ב-60 מיליון שקלים. יש כאן כסף של התקורה ואם לא תתנו אותו מראש, אין סיפור.
חנה גד
אין בעיה.
חיים אורון
אז יש את הכסף של התקורה. אחר כך נניח רשמו 14 רצפים לקורס של חשמלאים מתקדמים.
חנה גד
גם בזה אין בעיה.
חיים אורון
אז איפה הבעיה?
ריקי ארמן
אין עדיין הסכמה.
חנה גד
ברגע שיש 14 רצפים ויש קורס, החשב הכללי יוכל להעביר את הכסף.
חיים אורון
אז איפה הבעיה? למה דברים פשוטים מסתבכים עד כדי כך שכולם אומרים שנפוצץ את כל המערכת הממשלתית? למה אי אפשר לתת תשובות?
אבי ברק
הבעיה היא בפרטים הקטנים.
חנה גד
צריך לשאול את ההסתדרות האם יש אנשים כאלה שנרשמו לקורסים כאלה.
שלי יחימוביץ
הבעיה היא לא בפרטים הקטנים.
חיים אורון
איזו בעיה? תן דוגמה.
אבי ברק
לדוגמה 14 הרצפים. הם רוצים שאנחנו נביא רשימה של 14 רצפים, נעשה קורס ואז בתשלומים חודשיים כל פעם הם יעבירו לנו חלק מהכסף. זה נכון, כי אתם לא מוכנים להעביר אפילו סכום ראשוני כדי שנוכל לעשות פעילות. לא כל הכסף הוא לרצפים אלא יש גם כסף לפרישה מוקדמת. קראנו לזה דמי קיום והאנשים האלה צריכים דמי קיום, דמי מחיה. היה ויכוח על הגובה. הסכמנו גם להוריד את הסכום. יש סכומים שאנחנו צריכים כדי לתפעל.
חיים אורון
מרוב אתם תורידו את הכל, לא יימצא אף קליינט לזה. הרי זה מה שיקרה. בסוף יאמרו שיש כסף ולא משתמשים בו. ייתנו לבן אדם אלף שקלים בחודש והוא יאמר שהוא יזחל על ארבע אבל בעד אלף שקלים בחודש הוא לא יעבוד.
שלי יחימוביץ
יתנו למשל רק לרצף שמתמחה בקרמיקה.
חיים אורון
או שהם משנים את הדיסקט או שהם ממשיכים לחפש סיבות לא לעשות את זה. אני ראיתי אן את דמי הקיום ולא רציתי להעיר על זה. אני לא יודע איך מתקיימים עם זה. אלפיים שקלים.
שלי יחימוביץ
מה קורה עם זה עכשיו? עם דמי הקיום.
חיים אורון
אין עכשיו.
אבי ברק
כלום. אין דמי קיום. אין כלום. סיכמנו על דמי קיום בגובה של אלפיים שקלים.
שלי יחימוביץ
אגב, הם יקבלו רטרואקטיבית?
אבי ברק
שלילי.
חיים אורון
האדם לא עושה הסבה מקצועית ולכן הוא גם לא מקבל.
שרה זילברשטיין-היבש
אני רוצה להוסיף ולומר שיש גם בעיה עם אוכלוסיית היעד. אנחנו ב-2007 כבר פנינו אל משרד האוצר וציינו שבוועדת גולדברג נפלו הרבה מפעלים שלא התייחסו אליהם. לכן אותם אנשים לא קיבלו כיסוי. כמובן שמשרד האוצר לא התייחס לרשימה הארוכה של המפעלים שאנחנו העברנו. בסופו של דבר אני רוצה לציין שאותם אנשים שיצאו לפרישה מוקדמת והם מגיל 65 עד 67 ואין להם מחייה, בסופו של דבר הם חייבים לשלם את הביטוח הרפואי ואת דמי הביטוח הלאומי. זאת אומרת, הם חייבים לשמור על איזה שהן זכויות כי אחרת הם ייפגעו גם בגיל 67. גם לזה המדינה לא נתנה את הדעת. זאת אומרת, יש לנו בכוכבית 8840, מוקד לפניות ציבור, מאות אנשים ואפשר לומר אפילו יותר ממאות, שאין להם מחייה. רשמנו מפעלים שונים שהאנשים האלה נמצאים משנת 2004 ומ-2007 בחלל ואין להם כל הכנסה. אותם אנשים – כולם מדברים על תשלומי העברה – כדי לקבל תשלומי העברה, הם צריכים לגמור את כל החסכונות שלהם, למכור את הרכב שלהם ואז לזכות בתשלומי העברה. אני רוצה שתתייחסו לנקודה הזאת כי בסופו של דבר הקלות הזאת בה אנחנו אומרים שאם לא יקבלו כאן, יקבלו תשלומי העברה, זה דבר מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, אנשים שעבדו 35 שנים חייבים להתרוקן לגמרי כדי לזכות בתשלומי העברה.


גם אותן אוכלוסיות שאפילו לא ייכנסו לרשימה שלכם, צריכים להתייחס אליהן כי הרבה מאוד מהגורמים לא ייכנסו לרשימה שלכם וצריכים למצוא לזה איזשהו פתרון.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לקבל לוחות זמנים, גם מנציג החשב הכללי וגם מאגף התקציבים. תאמרו מתי יושבים ומתי נקבעו הישיבות. אני רוצה לקבל עוד היום לוחות זמנים. אני רוצה לדעת מתי לפי הערכתכם העניין הזה יסוכם. הרי הדברים ברורים. שמענו את כל הדברים ואנחנו כבר יודעים פחות או יותר מה צריכים להיות הקריטריונים אלא אם כן יש כוונה במשרד האוצר להערים קשיים באופן כזה שתעבור עוד שנה וישכחו מהעניין הזה ולא יעבירו כסף. זאת אומרת, אם זאת הכוונה, אני מציע שתאמרו אותה באופן גלוי. אם כנים דבריכם שאתם מתכוונים לסיים את העניין הזה מכיוון שבסופו של דבר זה גם עולה כסף לקופת המדינה ובאופן לא מכובד, בתשלומי העברה ובכל מה שנלווה לזה, ובאמת כולנו מבינים שמדובר בדברים שהם כמעט גובלים באי אנושיות. במציאות הזאת של העלאת גיל הפרישה, במקצועות הללו, זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת.


מי מכם ישלח לי לוח זמנים כזה? ריקי, את תעבירי לי לוח זמנים. בתום המועד הזה, להערכתי זה צריך להסתיים תוך שבועיים-שלושה, אנחנו נקיים דיון כדי לשמוע על הסיכומים. שבועיים-שלושה, זה נראה זמן סביר?
ריקי ארמן
אני לא יודעת לומר לך כרגע. אני צריכה לבדוק.
אבי ברק
לנו הבטחתם שבועיים בסוף דצמבר. כבר עבר חודש. אז עוד שבועיים-שלושה, לא יספיקו לכם?
היו"ר משה גפני
אתה בינתיים לא יודע אפילו על מועד ישיבה נוספת.
אבי ברק
לא. לדעתי גם אין צורך בישיבה נוספת. הכל הועבר, כל החומר. אנחנו העברנו את החומר כי לא היה להם את הכל והם היו צריכים ב-19 בינואר לתת לנו תשובה אחרי דיון שלהם. אין על מה לשבת. מה יש עוד לשבת? אלא אם רוצים להתיש אותנו.
חיים אורון
אל תלך על זה, תדרוש ישיבה כי זה יהיה תירוץ עכשיו שאתם לא באים. תלך לישיבה סתם.
אבי ברק
אם הוועדה תקבע ישיבה של הוועדה.
חיים אורון
לא הוועדה. ישיבה שלהם. שלא יהיה תירוץ שאתם לא באתם.
אבי ברק
הם לא הזמינו. שיזמינו. אם נוזמן, נגיע.
חיים אורון
הרב גפני, תוסיף לסיכום עם העברה תקציבית. לא רק סיכום הדיון אלא גם העברה תקציבית. הרי בלי העברה תקציבית זה לא יתחיל לעבוד.
היו"ר משה גפני
זה ברור לחלוטין.
חיים אורון
הברור צריך שייאמר.
היו"ר משה גפני
הוא הולך להיאמר. ברור לחלוטין – ואני מרוכז כולי בעניין הזה של הסיכום שכבר ארבע שנים הוא לא מסתיים – שברגע שיש סיכום, תצטרך להיות כאן העברה תקציבית. הרי אין בתקציב המדינה, בוודאי לא ב-2010, תקציב לעניין הזה. ברור שאם מגיע סיכום, הוא מגיע ביחד עם העברה תקציבית.


אני מתלבט ביני לבין עצמי, אני לא אוהב לריב עם האוצר, איך לנסח את ההחלטה באופן שלא תפגע בו, משום שהאמת היא שאם לא הייתי יושב ראש ועדת הכספים, הייתי מנסח את זה נורא ואיום, בגלל שאני חושב על האחות של פניה קירשנבאום שעובדת בבית החולים והיא בת 62, ואחרי שהעלו את גיל הפרישה ועד היום אין פתרון לעניין הזה, כאשר זה חוק וזאת התחייבות. אני אנסח את העניין בזהירות ונהיה ממלכתיים בעניין הזה.


אני רוצה בתוך שלושה שבועות שיתקיים כאן דיון. במשך שלושת השבועות האלה אני רוצה את הדיונים. יתכן שאין צורך בדיון ויכול להיות שאתם יכולים לקבל החלטות בדרך הזאת, הכל על פי הקריטריונים. אני מבקש, אם את יכולה עוד היום לשלוח לי לוח זמנים של פגישות או סיכומים או לא חשוב מה. אם צריכה להיות פגישה, שתיעשה מיד פגישה. אנחנו בעזרת השם בעוד שלושה שבועות נקיים דיון או נברך את משרד האוצר על כך שהוא מממש את העניין. יכול להיות שנשלח מכאן ברכה גם לאהוד ברק על זה ההסכם הקואליציוני שלו. יכול להיות, אבל אני לא מתחייב לגבי ההסכם הקואליציוני של מפלגת העבודה, אם ננקוט עמדה בעניין הזה. יכול להיות שאנחנו נברך ויכול להיות שלא, אבל נשאיר את זה בינתיים לשיקול הדעת של הוועדה. אגב, מתברר שאף אחד ממפלגת העבודה גם לא דורש את זה. אלמלא חבר הכנסת אורון העלה את הנושא כאן וחברת הכנסת יחימוביץ לא הייתה מוציאה את זה מההסכם הקואליציוני, אף אחד בכלל לא היה יודע על כך.
שלי יחימוביץ
אלמלא אלי יריב היה מביא לי את ההסכם הקואליציוני עכשיו.
היו"ר משה גפני
אין מילה בהסכם הקואליציוני של יהדות התורה.
שלי יחימוביץ
שלא מומשה.
היו"ר משה גפני
לא, מה מומשה? אחד הדברים הוא בתי הדין. זה לא הנושא של מומשה.
שלי יחימוביץ
אתה אומר שאני היום סיכלתי סעיף בהסכם הקואליציוני שלכם?
היו"ר משה גפני
לא, הוא יאושר בסופו של דבר. אני הולך להגיע להסכמה. יש לי עכשיו שבועיים ואני גם אסביר לך במה מדובר. אני חושב שאנחנו יכולים להגיע להסכמה, אבל נניח רגע לעניין הזה. סעיף כזה שלא ממומש, אנחנו נחליט בדיון הבא מה אנחנו עושים עם מפלגת העבודה.


אני מבקש, כאמור, לקבל את לוח הזמנים. אני מבקש את הדיון שיתקיים בעזרת השם בעוד שלושה שבועות, אלא אם כן תאמרי לנו שסיכמו את זה קודם ואז נקדים את מועד הדיון כי אנחנו רוצים לברך אתכם.
חיים אורון
הסעיף לגבי מפלגת העבודה הוא מצומצם או רחב?
היו"ר משה גפני
לגבי מפלגת העבודה, נדון בישיבה הבאה.
אני רוצה לומר לחברי הוועדה לגבי מה שהעלה חבר הכנסת חיים אורון.
חיים אורון
אני מציע להתחיל לעקוב אחרי קרן המצוקה, ואני אומר את זה ברצינות.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני מבקש לומר לחברי הוועדה שכאשר יש בקשות לדיון בוועדה, ברגע שבאמת מדובר בדיון שהוא דיון רציני ושיש צורך ציבורי להעלות אותו, אני מעלה אותו על אף סדר היום שבהרבה מאוד מהמקרים הוא עמוס מאוד. אני מבקש לא לבקש דיון מהיר. אני לא נעתר לבקשות לדיון מהיר. לפעמים זה נכנס בתוך מערכת שהיא לא מתאימה ועל פי התקנון צריך להביא את זה. אני גם רוצה לפנות ליושב ראש הכנסת. זאת ועדה שחבריה – אני לא מדבר על חברים מחוץ לוועדה שמגישים דיון מהיר וכנראה בפעם הבאות גם לא איעתר לבקשה הזאת. זה לא חילול שבת.
חיים אורון
יש עוד כמה דרגות.
היו"ר משה גפני
אני יכול להביא דיון מהיר. אמר לי יובל שטייניץ שהוא היה יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, היו מביאים לו דיון מהיר, הוא היה נותן לחבר הכנסת המציע לומר את הדברים שלו בחמש דקות, לא היה מקיים על זה דיון, מגיע למסקנות ובזה גומר את העניין.
שלי יחימוביץ
זה לא הנוהג בוועדת הכספים.
היו"ר משה גפני
זה לא הנוהג בוועדת הכספים ואני לא מתכוון לנהוג כך.
חיים אורון
אני מאוד מקווה שזה השיעור היחידי שתלמד משטייניץ.
שלי יחימוביץ
אני בטוחה שלא תלמד ממנו את השיעור הזה.
חיים אורון
שבזה תסתפק.
היו"ר משה גפני
אני לא הולך לעשות את זה. זה לא הטבע שלי. אני רק פונה לחברי הוועדה.
שלי יחימוביץ
לא זאת הכוונה בדיון מהיר.
היו"ר משה גפני
כאשר יש דיונים שהם דיונים חשובים, אני מייחס יותר חשיבות לבקשה של חבר הוועדה באופן רגיל מאשר בדיון רגיל שקובעת הנשיאות בגלל סיבות כלשהן.
שלי יחימוביץ
אדוני היושב ראש, אני ביקשתי ממך לקיים דיון על פרטנר, על כך שראש הרשות לניירות ערך אומר שהוא לא יכול להתערב בגלל שזאת חברה דואלית.
היו"ר משה גפני
אנחנו נדבר על העניין הזה וכנראה אני אקיים דיון.
שלי יחימוביץ
אמרתי לך שאני לא מגישה הצעה לסדר היום כי ביקשת שלא נגיש.
היו"ר משה גפני
לא כל בקשה של חבר ועדה, אני יכול להיעתר לה באופן מיידי.


אמרתי את דבריי בעניין הזה.
חיים אורון
בקשה לדיון בקרן המצוקה מונחת על שולחנך.
היו"ר משה גפני
בסדר.
חיים אורון
אני מציע לקיים את הדיון כדי שלא נגיע בעוד ארבע שנים לדיון מהסוג הזה. שם זה המון כסף וזה כסף שנגבה מהאנשים.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני מבקש לעדכן את חברי הוועדה. נפגשתי בשבוע שעבר עם שר האוצר. אני אומר לכם שמה שפוגעים בו בתקשורת, זה לא לעניין.
שלי יחימוביץ
אני מסכימה אתך.
היו"ר משה גפני
זה סתם.
ציון פיניאן
עברו קווים אדומים.
היו"ר משה גפני
כן. אני ממש מסתייג ממה שעושים לו בתקשורת. הדברים שעמדו על סדר היום הם הנושאים שהיו בוועדה. היה הנושא של התקציב הדו שנתי, ואני אמרתי לו שדעתנו היא שאנחנו מתנגדים לתקציב דו שנתי ואני לא חוזר בי מעמדתי הזאת.
חיים אורון
הוא אמר לך שהוא רוצה לבוא להסביר.
היו"ר משה גפני
הוא אמר שהוא רוצה לבוא לוועדה בכלל, כי הרי קבענו שכל רבעון הוא יבוא, אבל הוא בדעתו שהתקציב הדו שנתי הוא נושא נכון. אני חולק עליו ואני גם אמרתי לו את זה. אנחנו סיכמנו שאנחנו נמשיך לדבר על העניין הזה. דיברתי אתו לגבי מה שעלה כאן בוועדה על הנושא של מענקי האיזון. אמרתי לו שלא יכול להיות בשום פנים ואופן שמגישים כזה תקציב, אחרי שהיה סיכום בשנה שעברה, בשנת התקציב שעברה, ב-2009, שזה יעמוד לפחות על מה שזה עמד בשנת 2009 ומגיע לכאן תקציב של מיליארד ו-800 מיליון של מענקי איזון, שזה דבר נורא ואיום. אני מעריך שבתוך שבוע-שבוע וחצי יבוא לכאן שר האוצר. אני מעריך שהוא יבוא לתקן את הדבר הזה. הוא גם הסביר לי למה זה קרה, בעיות ממשרד הפנים, אבל לא משנה, אני לא נכנס לפרטים האלה. זה לא יישאר במיליארד ו-800 מיליון אלא זה יחזור ואנחנו נצטרך לדון.
פניה קירשנבאום
למה יחזור? ל-3 מיליארד?
היו"ר משה גפני
לא, מבחינתו לא. מבחינתנו כן. המיליארד ו-800, מה שהיה כאן, שהבאנו את הרשימה של מענקי האיזון שהורידו את שלומי ב-60 אחוזים או שהורידו את כרמיאל לאפס, זה לא יהיה.
שלי יחימוביץ
אני כבר יודעת מה יהיה. הוא ישב כאן וידבר שעתיים על התקציב הדו שנתי וכמה זה דבר נפלא ופורץ דרך, ואיזה שבחים הוא קיבל מהבנק העולמי, אבל בואו לא נשתף פעולה עם הדברים האלה, ואני באמת לא נגדו באופן אישי. אני חושבת שעושים עליו סיבובים יותר מדיי.
היו"ר משה גפני
לא, זה לא בסדר.
שלי יחימוביץ
אם הוא בא לכאן, הוא צריך לבוא עם תשובות לשאלות קונקרטיות שעומדות על סדר היום של החברה הישראלית.
היו"ר משה גפני
דיברתי אתו על זה.
שלי יחימוביץ
מענקי האיזון, שוק ההון, הרגולטורים בשוק ההון.
היו"ר משה גפני
דיברתי אתו על זה והוא מסכים. באופן עקרוני הוא מסכים.
שלי יחימוביץ
תתנה אתו שלא יהיו מצגות. בלי מצגות.
היו"ר משה גפני
את זה לא התניתי אבל אני מוכן להתנות ולפי דעתי הוא גם יסכים.
שי חרמש
בשם השר אני יכול להודיע לך שתקבל 2.4.
שלי יחימוביץ
לא נכון. אני ממש לא בטוחה שה-2.4 זה סגור. זה לא מובן מאליו.
היו"ר משה גפני
מה שאני אומר לחברי הוועדה זה שהנושאים שעלו כאן, אני מעלה את זה ואני גם מתכוון להעלות חלק מהדברים גם עם ראש הממשלה, אבל עם שר האוצר בשבוע שעבר, זה מה שהיה. עלה גם הנושא של תעסוקת חרדים וערבים, וזה דווקא הוא העלה. אני שאלתי אותו אם יש לו אומץ ללכת עם זה עד הסוף והוא אומר שכן. בסדר, הוא גם הביא כמה דוגמאות של אומץ שלו בדברים אחרים למרות שלפי דעתי אין אומץ ללכת בעניין הזה עד הסוף וזה ייתקע באמצע. בסדר, הנושא הזה עלה והוא מתכוון להקים ועדת שרים אני חושב לצורך העניין. אני לא מאמין שמישהו בממשלה ילך עם זה עד הסוף. זה יגיע לאיזשהו שלב באמצע ואז יאמרו שיש בעיות אחרות.


נראה לי שהוא לוקח את העניין ברצינות. בואו ניתן לו את הקרדיט. הוא בסך הכל שר אוצר פחות משנה.
חיים אורון
אגב, אין לי בעיה שיביא כמה מצגות שהוא רוצה בתנאי שכל ייגמר בפתיחה בחצי שעה עד 40 דקות.
שלי יחימוביץ
זה לא ייגמר בחצי שעה.
חיים אורון
מה שהוא רוצה שיעשה, אבל לא יותר מחצי שעה.
היו"ר משה גפני
דעתי היא שהוא שר אוצר טוב.
חיים אורון
גם אני חושב כך. הוא לא טוב לעם ישראל, אבל הוא שר אוצר טוב.
היו"ר משה גפני
מה שאתה אומר, לא רלוונטי, מה שאני אומר, רלוונטי. הוא שר אוצר טוב. אני חושב שיש הצלחה מוכחת. המציאות היא שישראל יצאה מהמשבר הכלכלי והיא יצאה באופן נורמלי.


אני מבקש לסכם את הדיון. כפי שאמרתי קודם, אני מבקש לקבל את לוח הזמנים. אני מתכוון לקיים דיון בעזרת השם בעוד כשלושה שבועות אלא אם כן זה ייגמר קודם לכן. אני מבקש גם ממך, מר ברק, אם אתה יכול לעדכן את מנהל הוועדה במהלך התקופה הזאת ולומר לו מה מתרחש. אני כמובן סומך על משרד האוצר לחלוטין אבל ליתר ביטחון, תגיד לנו גם אתה מה קורה. כך גם חשבת משרד התעשייה, אני מבקש שנהיה בקשר בעניין הזה.


אנחנו לא נסכים שממשלת ישראל תפר את ההסכם הקואליציוני עם מפלגת העבודה. תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:40

קוד המקור של הנתונים