ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/02/2010

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 13), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

2.2.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 212

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שלישי, י"ח בשבט התש"ע (2 בפברואר 2010), שעה 12:00
סדר היום
הצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 13)(הגברת האכיפה), התש"ע-2010

של חה"כ שלי יחימוביץ (פ/1741)

מח/301 – הכנה לקריאה שנייה ושלישית
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
שלי יחימוביץ
מוזמנים
דן אורן
- ממונה ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

חזי אופיר
- מנהל אגף האכיפה, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עו"ד ענבר יחזקאלי בליליוס
- יועצת משפטית, איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית

עו"ד יעל פליטמן
- איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית

עו"ד מאירה בסוק
- לשכה משפטית, נעמ"ת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
ייעוץ משפטי
אור רוזנמן (מתמחה)
רשמה וערכה
ס.ל. - חבר מתרגמים בע"מ
הצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 13)(הגברת האכיפה), התש"ע-2010

של חה"כ שלי יחימוביץ (פ/1741)

מח/301 – הכנה לקריאה שנייה ושלישית
היו"ר חיים כץ
צהריים טובים, ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הדיון הפעם זה הצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון מספר 13)(הגברת האכיפה), התש"ע-2010, של חברת הכנסת שלי יחימוביץ.

הוועדה מעלה את זה לדיון להכנה לקריאה שנייה ושלישית, בתקווה שזה יעבור היום בוועדה ואולי בשבוע הבא במליאה, והמחוקקת החרוצה תסמן לה עוד וי אחד במסכת עבודתה הקשה והמועילה והפורייה והתומכת בעובדי מדינת ישראל. בלי ציניות, כן ירבו.
שלי יחימוביץ
אדוני היושב ראש, מדובר, כאמור, בהצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון מספר 13) (הגברת האכיפה), הצעת חוק מאוד פשוטה. היא נולדה בניסיון להגביר את האכיפה רק בסעיף אחד מסעיפי חוק שוויון הזדמנויות והוא החוק למניעת הטרדה מינית.

החקיקה נעשתה בעקבות פנייה של אנשי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה אליי, שסיפרו שיש להם בעיה באכיפת החוק. כיוון שחלק ניכר מהחוק הוא בעצם תלייה על לוח מודעות במקום בולט תקנון שמפרט מה היא תקיפה מינית, למי פונים במקרה של תקיפה מינית, ממי מבקשים סיוע וכן הלאה, דבר אלמנטרי כדי שהעובד או העובדת יידעו שיש דבר כזה, עובדי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה הסבו את תשומת לבי לכך שהעובדה שמשרד התעשייה חייב להודיע מראש על ביצוע ביקורת הפתע, מייתרת מכל תוכן את עצם ביצוע הביקורת, בוודאי כשמדובר בדבר כל כך פשוט, כמו תליית תקנון על לוח המודעות. אפשר לתלות אותו חמש דקות לפני הביקורת ולהוריד אותו חמש דקות אחרי.

במהלך העבודה על החוק, התברר לי, אני מודה שלא ידעתי, שהצורך להודיע מראש על בדיקה של פקחי משרד התעשייה במקומות העבודה, מכיל בתוכו את כל הסעיפים של חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, שאני לא אפרט אותם, אבל בין היתר מדובר בחוק עבודת נשים, בחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, איסור העסקת עובד בימי המנוחה השבועית, לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, ואיסור פיטורי עובד בשל שירות מילואים וכן הלאה וכן הלאה, עוד הרבה מאוד סעיפים. על כל אלה אי אפשר לקיים ביקורות פתע, בניגוד, למשל, לביקורות של מס הכנסה ששם אף אחד לא מעלה על דעתו להודיע מראש על ביקורת פתע, ולכן התיקון הזה הוא מאוד פשוט, הוא מאוד חיוני, הוא בהסכמת כל משרדי הממשלה והוא מדבר על הורדת הצורך להודיע מראש על בדיקת חוקי העבודה הקשורים בחוקי שוויון ההזדמנויות בעבודה במקומות העבודה.
היו"ר חיים כץ
מה אומר משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה?
חזי אופיר
משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה כמובן תומך בעניין, כי באמת, ואמרתי גם בישיבה הקודמת, זה חריג בכל חוקי העבודה, ומקשה ללא צורך בעניין הזה.
היו"ר חיים כץ
אני עשיתי בדיקת פתע באחד המפעלים השבוע וראיתי על כל קומה שלט גדול, מאיר עיניים, על הטרדות מיניות.
שלי יחימוביץ
איזה מקום עבודה?
היו"ר חיים כץ
התעשייה האווירית. באתי לבניין וראיתי את זה בצבע סגול כזה, יפה כזה, במסגרת, כזה שלט גדול, ממוסגר.
שלי יחימוביץ
אגב, זה מראה שוועד העובדים שם עושה עבודה כמו שצריך.
היו"ר חיים כץ
הסתכלתי, אמרתי, 'וואלה, רציתי להטריד, אבל בגלל מה שכתוב פה, לא מטריד'.
שלי יחימוביץ
זה נכון מה שאמרת, בבדיחות הדעת; החוק נועד לכאורה לתת שירות למוטרדים, אבל בעצם גם יש בו אפקט של מניעה.
היו"ר חיים כץ
אדוני ממשרד המשפטים.
דן אורן
אני אתחיל מהסוף, מהשורה התחתונה, אנחנו, משרדי הממשלה הרלוונטיים, כפי שאמר חברי ממשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, ותיאמנו גם קודם, מסכימים לתיקון שמונח על שולחן הוועדה, אין לנו שום התנגדות.

רק שתי הערות קצרות לפרוטוקול; לעניין מה שאמרה חברת הכנסת המציעה, שלי יחימוביץ, התיקון הזה נוגע להוראה בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. בעצם בסעיפי פיקוח בחוקי עבודה אחרים, אין את הדרישה למתן הודעה מוקדמת. חברת הכנסת הצביעה על חוקים אחרים שאין בהם מצד אחד את הבעיה הזאת, מצד שני החוק הזה באמת בא רק לתקן את חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. זה רק מבחינתנו להעמיד את הדברים על דיוקם. שוב פעם, אין לנו התנגדות.
היו"ר חיים כץ
לפרוטוקול.
דן אורן
הדבר השני שאנחנו רוצים להגיד זה שבישיבה הקודמת הצבענו על כך שבעצם אותו סעיף שבאים לתקן, הוא טעון רוויזיה, מבחינה משפטית, כי כיום לא כותבים סעיפים כאלה. אני לא אכנס לפרטים של הרוויזיה הזאת, כיוון שהגענו למסקנה שכיוון שהרוויזיה הזאת לא שייכת רק לאותו חוק שוויון הזדמנויות בעבודה בסעיף 18, שצריך לתקן, אלא לכלל חוקי העבודה---
היו"ר חיים כץ
אז אתם תעשו עבודה, תגישו הצעת חוק ממשלתית.
דן אורן
בדיוק.
היו"ר חיים כץ
בינתיים נעביר את הצעת החוק הזאת.
שלי יחימוביץ
אני מוכנה להגיש את הצעת החוק הזאת כהצעה פרטית, אם אתם רוצים. יש לי הרגשה שהיא תעבור יותר מהר.
היו"ר חיים כץ
יש פה מישהו שמתנגד?
ענבר יחזקאלי בליליוס
מברכים, רק לברך. חברת הכנסת יחימוביץ יודעת שעבודתה היא קודש.
היו"ר חיים כץ
גם אני יודע.
שלי יחימוביץ
תודה רבה.
אור רוזנמן
(מקריא): הצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 13), התש"ע-2010.

תיקון סעיף 18. 1. בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, בסעיף 18(ב)(2) המלים "לאחר מתן הודעה מוקדמת" יימחקו.

תחילה. 2. תחילתו של חוק זה בראשון בחודש שלאחר פרסומו.
היו"ר חיים כץ
מאחר ואף אחד באולם הזה לא מתנגד, בואו נקצר הליכים ונביא את דבר הוועדה לכנסת ונאשר אותו לקריאה שנייה ושלישית, שיראו חברי הכנסת במליאה ויאשרו אותו, ושבשבוע הבא בקריאה שנייה ושלישית, ויצטרף לספר החוקים של מדינת ישראל.

מי בעד הצעת החוק כפי שהוקראה? תודה רבה. מאחר וכל חברי הכנסת שנמצאים הצביעו בעד, אז אין מתנגדים ואין נמנעים והוועדה מאשרת לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:10

קוד המקור של הנתונים