ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/02/2010

הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 24) (הזכות למענק סיום יחסי עובד ומעביד), התשס"ח-2008

פרוטוקול

 
PAGE
8
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

02.02.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שני
פרוטוקול מס' 209

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שלישי, י"ח בשבט התש"ע (02.02.2010), בשעה 10:30
סדר היום
הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 24) (הזכות למענק סיום יחסי עובד מעביד), התשס"ח-2008, של חה"כ חיים אורון (פ/307) – דיון בהחלת דין רציפות
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

שלי יחימוביץ

אורלי לוי
מוזמנים
חה"כ חיים אורון

חה"כ דב חנין

הילה ורון – משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

ג'לאל סויטאת – לשכה משפטית, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
מיטל בר שלום


הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 24) (הזכות למענק סיום יחסי עובד מעביד), התשס"ח-2008, של חה"כ חיים אורון (פ/307) – דיון בהחלת דין רציפות
היו"ר חיים כץ
שלום, אני פותח את ישיבת הוועדה. זכות הדיבור למציע.
חיים אורון
אני בטוח, שאתה מהר מאוד תבין למה אני מתכוון.
היו"ר חיים כץ
אני מקווה.
חיים אורון
הצעת החוק באה ואומרת דבר מאוד פשוט: מתפטר זכאי לפיצויי פיטורין כמו מפוטר. המגבלות המופיעות בהצעת החוק שלי - והן היו חלק ממשא ומתן, שאני גם מוכן להמשיך אותו- מדברות על כך שלא מדובר על השנה הראשונה או השנייה, אלא על השנה השלישית.
היו"ר חיים כץ
זאת הבעיה שלי.
חיים אורון
אני אומר לך, שאני לא בא לתת תשובה למי שעושה סיבובים: עובד שנה באיזשהו מקום, מקבל 5,000 שקלים פיצויים והולך למקום אחר. ברוב המקומות המסודרים, כולל איפה שאתה עובד ואיפה שאני עובד, הדבר הזה מוסדר, אלא אם כן מפטרים אדם בעילות הקשורות בגניבה ובפלילים אחרים.
היו"ר חיים כץ
לא על זה מדובר.
חיים אורון
מדובר באנשים לא רק מהשכבות החלשות. מדובר באנשים שעובדים במשרדי תכנון, במשרדי עורכי דין, במשרדים של יועצים כאלה ואחרים. כאשר הם רוצים לסיים לעבוד, מחזיקים אותם.
היו"ר חיים כץ
פה אין לי בעיה.
חיים אורון
עורכי הדין הכי רציניים, שבדרך כלל מייצגים את הצד השני, אומרים לי: החוק שלך מאוד צודק. 90% מהעתירות בבתי הדין לעבודה הן סביב השאלה: האם הוא פוטר או התפטר.
היו"ר חיים כץ
כאשר אני ביקשתי לאפשר מעבר בין הקופות בקרנות הפנסיה, טענתי שאדם חוסך 35 שנה ועל כל שנה עודפת הוא מקבל 75% מענק פנסיוני, כאשר בפועל הוא משלם 2.4 משכורות. כלומר, בפועל הוא משלם 1.8 משכורות לשנה. אדם העובד 40-45 שנה מאבד 7 משכורות. למה שלא נוכל לתת לו להדפיס זכויות, להצמיד למדד ולעבור למקום אחר? לא ראיתי ראייה אופקית של מה שקורה היום. קורה רע לאנשים.


לגבי החוק שלך – אדם עובד 40 שנה והוא בן 65 ומחליט להתפטר. הוא יקבל 100% פיצויים, הוא ידפיס זכויות ויקבל יותר מאשר היה מקבל אם הוא היה נשאר לעבוד. איפה המגבלה? יישאר לו לעבוד 24 חודשים עד גיל 67, והוא יקבל פיצויים עבור 40 חודשים. במצב כזה כל מי שיגיע לגיל 64 יתפטר.
חיים אורון
אין לי בעיה, לנעול את זה גם מלמעלה.
היו"ר חיים כץ
צריך למצוא נוסחה. כל מי שיגיע לגיל 64 יגיד: אני הולך הביתה, כי שווה לי מבחינה כלכלית.
חיים אורון
אני אספר לך סיפור מהחיים שלי. לפני כמה שנים היתה תופעה בקיבוצים, שבן שעזב את הקיבוץ שכנע את אמא שלו בת ה-80 לעזוב את הקיבוץ ולקבל פיצויי עזיבה. יש תופעות כאלה. חשבו שזה יהיה גל, אבל זה לא היה גל.
היו"ר חיים כץ
החוק שלך הוא חוק טוב, אבל צריך לדאוג שלא יקרה מה שקרה עם קרנות הפנסיה, שרצינו טוב ועשינו רע. אנשים לא מבינים כמה רע עשינו להם.
חיים אורון
אתה פעם ראשונה העלית נושא, שעד היום לא עלה.
היו"ר חיים כץ
אני ראיתי את זה היום.
חיים אורון
מה היתה הטענה שהושמעה כלפי הצעת החוק? הטענה היתה, שההצעה מיותרת כי יש פנסיה חובה.
היו"ר חיים כץ
זה קשקוש.
חיים אורון
אתה ואני מבינים שזה קשקוש, אבל בגלל זה יש התנגדות של ההסתדרות והמעסיקים.
היו"ר חיים כץ
כיוון שהם עשו צו הרחבה. לא היה חוק. הם לא רוצים להגיד שהם עשו קשקוש.
חיים אורון
אני מדבר על אותה קבוצת עובדים – ובהרבה מאוד מקרים מדובר בעובדות – ששואלים אותי מה קורה עם החוק.
שלי יחימוביץ
גם אותי שואלים, מה עם החוק שלך.
חיים אורון
מה קורה? העובד מתחיל להתנהג לא בסדר, כיוון שהוא רוצה שיפטרו אותו. הוא לא רוצה להפסיד את הכסף.
שלי יחימוביץ
איך אנחנו פוטרים את הקונפליקט הזה?
היו"ר חיים כץ
הצעת החוק הזו טובה עד תקרה מסוימת. אנחנו לא רוצים שיוצר מצב, בו יקומו 500 איש ויגידו שמבחינה כלכלית טוב להם ללכת.
חיים אורון
אתה מצוי בעניין. אין לי בעיה להתייעץ עם משרד האוצר.
היו"ר חיים כץ
מה אומר משרד האוצר?
ג'לאל סויטאת
משרד האוצר מתנגד להחלת דין רציפות.
היו"ר חיים כץ
למה?
ג'לאל סויטאת
להצעת החוק הזו יש השלכות רוחב.
היו"ר חיים כץ
תסביר לי את זה. באת לוועדה בה רוצים לרדת לעומקם של דברים. תסביר לי בדיוק את השלכות הרוחב.
ג'לאל סויטאת
זה ברור שלהצעה כזו יש השלכות רוחב.
היו"ר חיים כץ
איזה השלכות רוחב?
ג'לאל סויטאת
משמעותיות.
היו"ר חיים כץ
לדוגמא?
ג'לאל סויטאת
הממשלה קיבלה החלטה.
חיים אורון
תגיד שבאת להודיע הודעה וזהו.
שלי יחימוביץ
אנחנו יכולים להגיד את הטקסט שלך יותר טוב ממך. זה לא נעים.
היו"ר חיים כץ
אמרו לך לבוא ולהגיד, שהמשרד מתנגד.
ג'לאל סויטאת
אני באתי להביע עמדה ולהתנגד להצעת החוק.
היו"ר חיים כץ
אבל אתה לא יודע למה.
חיים אורון
אז למה לא ביטלו את זה במשרדי הממשלה?
ג'לאל סויטאת
הממשלה הביעה עמדה.
חיים אורון
אם יש השלכות רוחב, תודיעו שזה לא קיים יותר. בשירות הציבורי אין בעיה. בארגונים הגדולים, בהם יש הסכמי עבודה קיבוציים, אין בעיה. על מי אנחנו באים להגן? על אותן קבוצות עובדים, שהם חלק לא קטן מציבור המועסקים, לא רק מחברות כוח אדם ומחברות ניקיון.
היו"ר חיים כץ
זאת הצעה טובה, אבל צריך לחשוב ולראות איך. אני הולך לחשוב עליה ולבקש שיתמכו בה. צריך לתחום אותה.
חיים אורון
אבל בוא נחליט היום על רציפות.
היו"ר חיים כץ
קיימנו דיון היום. אני לא הולך לשום מקום. אני לא מתפטר מהכנסת.
חיים אורון
האם נצביע על זה בשבוע הבא? אני רוצה לקדם את זה. כבר שתי כנסות אני מתעסק עם החוק הזה.
היו"ר חיים כץ
כמה כנסות התעסקו בחוק אלמנות צה"ל?
חיים אורון
כמה כנסות התעסקו באלמן-אלמנה?
דב חנין
אתה זורע מלח על פצעיו עכשיו. גם הוא מתעסק בזה.
חיים אורון
אנחנו פה בשני צדי המתרס?
דב חנין
למה?
היו"ר חיים כץ
כי הוא בחור טוב. חה"כ אורון אומר: העלויות הן 1.7 מיליארד. אתה יודע מה אפשר לעשות בסכום הזה? אנחנו נפתח 7 כיתות בקיבוץ.
חיים אורון
לא נכון. אני אמרתי שהעלויות הן 1.7 מיליארד בפנסיה. אפשר לפתור בעיות לפנסיה כאשר האוצר יביא 1.7 מיליארד באופן יותר משמעותי מאשר 0.4%-1% בהשוואת הזכויות בין גבר ואישה. יש אלמנים שהם דפוקים עד כאן.
דב חנין
אנחנו יחד באותה דעה, שהאוצר צריך לממן את זה.
חיים אורון
האוצר לא ישלם. עכשיו יש עוד בג"צ.
היו"ר חיים כץ
הבג"צ רוצה שאנחנו נחליט. אנחנו נחליט, שהאוצר ישלם. שהבג"צ יעשה עם זה מה שהוא רוצה.
חיים אורון
אתה בקואליציה. תחליט שהאוצר ישלם. אני אצביע בעד.
היו"ר חיים כץ
אני לוקח אותך ברצינות. תן לי סעיפים, שלדעתך אפשר לתקן עם 1.7 מיליארד. עשינו תיקונים בתיקון 6, והעברנו 7 סעיפים. העמיתים שילמו 100,000,000.
חיים אורון
הייתי אומר, שמי שנפגע ברפורמה ביותר מ-5% אנחנו מפצלים אותו.
היו"ר חיים כץ
האם אתה יודע על איזה עלויות אתה מדבר? אתה לא מדבר על מיליארד.
חיים אורון
אני מדבר על 25%? תבדוק את זה. תגיד לאגף שוק ההון שגייסתי מיליארד שקל באמריקה, ושיציעו איך להתמודד עם עיוותים שנוצרו בפנסיה. יש את כל הקבוצות שוועדת גולדברג לא נתנה להן 100%.
היו"ר חיים כץ
אני הייתי שותף בוועדת גולדברג. ועדת גולדברג הקציבה 600,000,000 שקלים לאנשים שהעבודה שלהם היא עבודה שוחקת.
חיים אורון
אתמול היה על כך דיון שלם.
היו"ר חיים כץ
אבל הם עדיין לא נתנו שקל.
חיים אורון
הוועדה התפוצצה אתמול ולא זז שקל.
היו"ר חיים כץ
למה דנו בזה בוועדת כספים? זה קשור לקרנות הותיקות. אין להם סמכות.
חיים אורון
זה לא הקרנות.
היו"ר חיים כץ
זה קרן לאנשים שהאריכו את תקופת העבודה שלהם מגיל 65 לגיל 67, והעבודה שלהם היא עבודה שוחקת וצריך לשפות את המעסיק.
חיים אורון
אבל הם בני 50. 600,000,000 שקלים זה לעובדות במרפאות.
שלי יחימוביץ
זה למענק ולהשמה מקצועית.
חיים אורון
אם יש עובדת בשירותי בריאות שהיא נשחקת ורוצה להחליף מקצוע, מאפשרים לה הסבה מקצועית ותשלום בתקופת ההסבה המקצועית, דמי קיום. הקימו עמותה מיוחדת, והאוצר תקע את זה עכשיו. אתמול היה דיון שלם על זה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:45

קוד המקור של הנתונים