ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 27/01/2010

שינויים בתקציב לשנת 2010

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים

27.1.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 289

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, י"ב בשבט התש"ע (27 בינואר 2010), שעה 10:50
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2010
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

ציון פיניאן
מוזמנים
מנהל הוועדה: טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

שינויים בתקציב לשנת 2010
היו"ר משה גפני
אני מחדש את ישיבת ועדת הכספים. הסעיף האחרון בסדר היום הוא שינויים בתקציב לשנת 2010.

פניות מספר 3 ו-4
קריאה
שינויים בתקציב מינהלת תנופה. בפנייה הזאת יש תקצוב של 61.5 משרות לשנת 2010. יש את תקצוב הסכם העתקת מפוני כפר דרום לניר עקיבא בעקבות החלטת הממשלה מה-27 בדצמבר 2009, בסך 17 מיליון שקלים. יש את השתתפות מינהלת תנופה במשרד הפנים עבור מרכזים קהילתיים, סיוע מוניציפאלי לרשויות שקלטו מפונים, סיוע חברתי לקהילות. השתתפות במשרד השיכון לפינוי קרווילות שמתפנות מהאתרים הזמניים, השתתפות במשרד המשרד לשירותי דת למימון הרבנים באתרים הזמניים, ותקצוב 900 אלף שקלים לבניית בית טהרה בבית העלמין ניצן. השתתפות במשרד החינוך בגין פעילויות עם ילדי מפוני גוש קטיף בשנת הלימודים התש"ע. השתתפות במשרד הרווחה בסך 7.5 מיליון שקלים לפעולות השוטפות של משרד הרווחה עם הקהילות.
היו"ר משה גפני
כמה בסך הכל?
קריאה
התוספת בגג התקציב היא 17 מיליון שקלים. יתר הסכומים שהזכרתי, שינויים פנימיים מתוך התקציב השוטף.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, אלה לא תוספות אלא שינויים פנימיים.
קריאה
התוספת היא רק הסכם ניר עקיבא.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 3 ו-4 – אושרו פה אחד

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:55

קוד המקור של הנתונים