ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 26/01/2010

הצעת חוק כלי היריה (תיקון - הגבלת גיל למתן רשיון כלי יריה ולאימון במטווח), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הפנים והגנת הסביבה

26.1.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שני

פרוטוקול מס' 143
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שלישי, י"א בשבט התש"ע (26 בינואר 2010), שעה 14:00
סדר היום
הצעת חוק תיקון כלי ירייה (תיקון מס' 16), התש"ע-2010 - רביזיה
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהל הוועדה
יפה שפירא
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק תיקון כלי ירייה (תיקון מס' 16), התש"ע-2010 – רביזיה
היו"ר דוד אזולאי
אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום רביזיה שהצעתי בעקבות המלצת הייעוץ המשפטי של הוועדה בהצעת חוק תיקון כלי ירייה (תיקון מס' 16), התש"ע-2010.


אני מצביע על הרביזיה.

ה צ ב ע ה

הרביזיה התקבלה
תומר רוזנר
במסגרת התיקון המוצע לחוק כלי הירייה, מוצע להגביל את הגיל למתן רשיונות לגיל 21 בכפוף כמובן לאפשרות של קביעת גיל נמוך יותר בתקנות.


בהצעה, כפי שהוקראה בוועדה בישיבה הקודמת, נמנו מספרי הסעיפים בהם מופיעים הרשיונות השונים לגביהם מתייחסת הגדרת הגיל ומבדיקה נוספת שערכנו מסתבר שלא כל הסעיפים נמנו ברשימת הסעיפים.
היו"ר דוד אזולאי
אתה מדבר על סעיף 11ג(א).
תומר רוזנר
בדיוק.


לכן מה שבעצם מוצע בעקבות המלצה של הייעוץ המשפטי של משרד הפנים, לא להתייחס למספרי הסעיפים ולומר שכל רשיון או רשיון מיוחד או תעודת הרשאה לפי החוק, תחול עליה הגבלה בלי להפנות למספרי הסעיפים. כך זה יחול על כולם בעצם.
היו"ר דוד אזולאי
תחול עליו איזו הגבלה?
תומר רוזנר
של גיל 21. לא ייתנו רשיונות כאלה מתחת לגיל 21. זה לא משתנה. רק מספרי הסעיפים.
היו"ר דוד אזולאי
אבל זה מופיע כאן. כתוב לאדם שטרם מלאו לו.
תומר רוזנר
זה נשאר. זה לא משתנה. רק ההפניה למספרי הסעיפים שמופיעה בהתחלה, כתוב שלא ייתנו. במקום לפי סעיפים אלה ואלה, יהיה כתוב שלא יינתן רשיון כזה או כזה. רשיון או רשיון מיוחד או תעודת רשם.
היו"ר דוד אזולאי
בסדר. אם זה השינוי, אנחנו מקבלים אותו. אנחנו מצביעים על השינוי בסעיף 11(ג), הגבלת גיל למתן רשיונות כלי ירייה.

ה צ ב ע ה

סעיף 11(ג) – אושר פה אחד

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:05

קוד המקור של הנתונים